ÖZEL ALP ANAOKULU / 2014-2015
EKİM AYI MÜZİK ÇALIŞMA PLANI
HAFTA
2.Hafta
10. Cuma
Hayvanları tanıma ve canlandırma. Hayvan seslerini taklit
etme. Büyük yaşlarda İngilizce şarkı söyleyerek kelime
öğrenme: Tatlı Kedi/Soft Kitty şarkısı.
Tanışma. Sesleri ayırt eder. Şarkı söyler/öğrenir. İngiizce dilini
kullanır.
3.Hafta
17. Cuma
Vücudunu tanıma, farkındalığını artırma için canlandırma
çalışmaları. Birlikte hareket edebilme, birlikte çalma/susma:
Spagetti şarkısı.
Beden ritmi ile tanışır. Şarkı söyler. Müzik komutları ile tanışır,
takip etmeyi deneyimler.
4.Hafta
24. Cuma
Yaratıcılığını kullanarak, işlevsel bir ürün oluşturma. Klasik
müzikle tanışma. Kendi emeğiyle oluşturulan bir eşyanın,
sahipliği ve değerinin kazandırıması: Enstrüman yapımı.
El becerisini geliştirir/sergiler, güven kazanır. Farklı müzik
türleriyle tanışır. Müziklere, kendi enstrümanı ile eşlik eder.
5.Hafta
31
Hissettirme yöntemi ile düzenli ritimlerle tanışma ve
Düzenli ritimlerle tanışır. Ritimlerin nasıl gösterildiğine dair
uygulama. Müziklere, doğru ve farkındalıkla eşlik etme: Fil ayak bilgi edinir.
izleri oyunu.
EKİM
1
KAZANIM
2
KONU
3
GÜN
4
AY
Cuma
Download

ay konu kazanım gün özel alp anaokulu / 2014