1
5
0      90 olmak üzere,
z1 = 2cis ve z2 = 4cis karmaşık sayıları
m ve n reel sayılar, m  n , z1 = 4  mi ,
z2 = 2  ni , arg  z1  =  , arg  z2  = 90  
ve
A)
z1  z2 = 3 6 ise m  n kaçtır?
2 2
B)
D)
1 2
5 2
E)
arasındaki uzaklık
2


A)
5 2


z1 = 6cis 20 ve z2 = 8 cos70  i sin 70
2cis 30
 ise
C)
8
D)
10
E)
A)
z = c i s160 ise z  z aşağıdakilerden hangisidir?
A)
3
5
1 B) 2 cos10 C) sin10 D) 2 cos160 E)
z1 = 2cis55 , z2 = 6cis75 ise z13  z2 ifadesinin
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
2
B) 4
C)
3 2
D)
10
E)
16
4cis90
1
cis60
2
2
2  3i
B)
3i
C) 2
3i
D)
E)
2i
7
z1 = 2  cos 222  i sin 222  karmaşık sayısının
orijin etrafında negaitif yönde 42 döndürülmesi ile
elde edilen karmaşık sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
4
E)
C)
aşağıdakilerden hangisidir?
5 2
3

2cis80
1
cis45
2
z  3  i karmaşık sayısının orijin etrafında pozitif
yönde 30 döndürülmesi ile elde edilen karmaşık sayı
Ahmet YAZICI
B) 7
B)
6
z2  z1 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
6
2 3 birim ise z1 z2 ifadesinin
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
24 2
C)
D)
A)
21
KARMAŞIK SAYILARIN KUTUPSAL BİÇİMİ
Test 1 11
2
B)
3i
C) 2
D)
3i
E)
2i
8
z karmaşık sayısının orijin etrafında, pozitif yönde
20 döndürülmesi ile 2  i sayısı elde edildiğine göre,
110 döndürülseydi hangi sayı oluşurdu?
A) 2  3i
B) 2  2 i
C) 1  3i
D) 1  2i
E) 2  2i
pozitif yönde
D
D D
D

C
C
A
D
22
ELEMENTLER
9
13
z  3  i karmaşık sayısı orijin etrafında, pozitif yönde kaç derece döndürülürse z  = 1  3i karmaşık
z=
sayısı oluşur?
A)
45
B) 60


C) 75
90
D)
E)
10
75 döndürülmesi ile oluşan noktanın koordinatları
aşağıdakilerden hangisidir?

 4, 4 3
E)  2 2,  6 
B)
C)
B)
cos 
sin 
C)
D)
1
E)
2
z = 4 cos  eşitliğini sağlayan z
karmaşık sayılarının geometrik yerinin denklemi
aşağıdakilerden hangisidir?
 2,2 3
 y 2  2 x  16
2
2
C) x  y  3 y = 4
A) x
x2  y2  4x  0
2
2
D) x  y  16
2
E)
B)
 x  4
2
 y 2  16
Ahmet YAZICI
2,2 6

tan 
Esas argümenti  ve

2, 2 6
2 sin  cos  i cos4   sin 4 
14
A  4, 4  noktasının orijin etrafında, pozitif yönde
2
D)  2
cos2   sin 2   i sin 2
karmaşık sayısının modülü aşağıdakilerden
hangisidir?
120
A)
A)
7.CİLT
11
z = 2 5 c i s 150  Arg 1  2i   karmaşık sayısı-
nın reel kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
2
A)
B)
3
C)
32
D)
4 E)  3  2
12
z ile z 'nin eşleniği gösterildiğine göre z  z = 0
2
eşitliğini sağlayan ve argümenti 3 2 ile 2 arasında
olan sıfırdan farklı z karmaşık sayısı nedir?
A)
1  3i
B)
1
3
i
D) 
2 2
3 i
C)
4  2i
1
2
i
E) 
2 2
15
z 8 = z eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısının esas
argümenti aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)

8
B)

3
C)

2
D)

4
E)
2
7
16
Karmaşık düzlemde
(cos   i sin  ) 2 = cos2   i sin 2 
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi  nin
değerlerinden biridir?



A)
B)
C)
6
4
3
D
A
E
D
D)

D

2
B
E) 
E
E
Download

Fizik