INSA 361
Hacim Çalışmaları
Dr. Mehmet M. Kunt
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Güz 2013
Dr. Mehmet M. Kunt
Hacim Çalışmaları
• Hacim çalışmalarının tipik uygulamaları
– Yıllık ortalama günlük trafik (YOGT)
– Ortalama günlük trafik (OGT)
– Saatlik trafik sayımı
– Kısa-dönem sayımlar
Dr. Mehmet M. Kunt
Trafik Sayımı
• Trafik mühendisliğinde en temel ölçüm birimi hacim
sayımlarıdır.
• Sayımlar aşağıdaki konular hakkında tahmini bilgi
verirf:
– Hacim ve akım oranı
– Talep
– Kapasite
• Hacim:
– Araç sayısı, yayalar ve diğer sayımlar.
– Ölçüm birimi: Araçlar araç/sa veya araç/sa/şerit
Dr. Mehmet M. Kunt
Hacim Çalışmaları Türleri
•
•
•
•
•
Sokak Sayımları; Yönlü sayımlar
Kavşak dönüş sayımları
Sınıflandırma sayımları
Yol kullanım sayımları
Yaya sayımları
Dr. Mehmet M. Kunt
Kordon Sayımları
CBD
Cordon Lines
Screenline
Dr. Mehmet M. Kunt
Elde Yapılan Hacim Sayımları
• Kavşak dönüş sayımları
• Araç sınıflandırma çalışmaları
– İl plakalı, diğer il plakaları
– Salon araçlar, kamyonet, Arazi araçları,
kamyonlar, ve diğer gruplar
• Araç yolcu sayısı çalışmaları
• Yaya Hacimleri
Dr. Mehmet M. Kunt
Trafik Sayımı
•
Talep:
– Araç sayısı, yayalar, ve diğer. Belirli bir sürede belli bir
noktayı geçmek istemeleri
– Kapasiteden daha fazla olup olmadığını tesbit etmek için
de kullanılabilir.
•
Kapasite:
– Belirli bir sürede belli bir noktayı geçmek isteyen
araçların maksimum değeri
– Kapasite yol veya ulaşım tesisinin özelliklerine göre
belirlenir.
Dr. Mehmet M. Kunt
Trafik Akımı Karakteristikleri
• Çok değişken
– Günün saatine göre
– Haftanın gününe göre
– Mevsim
– Yol özellikleri
– Yön
Dr. Mehmet M. Kunt
12
:3
0
A
1: M
30
A
2: M
30
A
3: M
30
A
4: M
30
A
5: M
30
A
6: M
30
A
7: M
30
A
8: M
30
A
9: M
30
1 0 AM
:3
0
1 1 AM
:3
0
1 2 AM
:3
0
P
1: M
30
P
2: M
30
P
3: M
30
P
4: M
30
P
5: M
30
P
6: M
30
P
7: M
30
P
8: M
30
P
9: M
30
1 0 PM
:3
0
1 1 PM
:3
0
1 2 PM
:3
0
A
M
vehicles per hour
Flow in
araç/sa
Akım
Trafik tipik olarak günde iki zirve oluşturur
7000
6000
Highw ay Capacity
5000
Highly Congested
4000
3000
2000
1000
0
Time of saati
Day
Günün
Dr. Mehmet M. Kunt
Source: www.ecn.purdue.edu/~darcy
Hacim çalışmaları
• Niye?
•
•
•
•
•
YOGT: Yıllık ortalama günlük trafik
OGT: ortalama günlük trafik
PHV: Zirve saati trafik hacmi
Sınıflandırma Sayımları: filo karışımı
Araç yolcu sayımları: insan seyahati, araç
seyahati karşılaştırması
• Kavşak dönüş hareketi sayımları
Dr. Mehmet M. Kunt
Kavşak Çalışmaları
• Trafik sinyalizasyon performans
değerlendirmesi
• Yeni sinyal zamanlama planları oluşturma
• Kaza çalışmaları
Dr. Mehmet M. Kunt
Manuel Hacim Sayımı
Dr. Mehmet M. Kunt
Example Sheet
Dr. Mehmet M. Kunt
Elde
kullanılan
trafik Sayım
cihazları
Dr. Mehmet M. Kunt
OtomatikHacim Sayımı
Kayıt Cihazı
Dr. Mehmet M. Kunt
Dr. Mehmet M. Kunt
Video ile araç tesbiti
•
•
•
•
•
•
Yolda araç varlığının
tesbiti
Araç hızı
Araç yer kullanımı
(space occupancy)
Kuyruk uzunluğu
(Queue length)
Ters yön
Araç sınıflandırması
Dr. Mehmet M. Kunt
Diğer detektör türleri
• Endüktif döngü
(Inductive loops)
• Microdalga
• Radar
• Kızılötesi
Dr. Mehmet M. Kunt
YOGT Verileri İle:
•
•
•
•
•
•
Yol gelirlerinin tesbiti
Tüm yol ağındaki hacim talebi tesbiti
Yıllık kaza oranlarının tesbiti
Yol iyileştirmelerinin fayda analizini yapma
Yol planlamasına katkı
Değişik durumlar için hacim eğilimi
oluşturma
Dr. Mehmet M. Kunt
PHV Verileri İle:
• Saatlik tasarım hacimlerini bulma
• Kapasite analizi
• Fonksiyonel yol sınıflandırması
Dr. Mehmet M. Kunt
Hacim Sayımları
• Cordon sayımları
• Kavşak sayımları
• Yaya hacim sayımları
Dr. Mehmet M. Kunt
Trafik Sayım Haritası
http://www.msp.dot.state.ia.us/trans_data/trafik/index.html
Dr. Mehmet M. Kunt
Download

INSA 361 Hacim Çalışmaları