1
NEYZEN MUSTAFA COŞKUN
1957 'de Adana'da doğdu.
İlk, orta ve İlköğretim okulunun Adana'da okudu.
1979 yılında Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Fransızca
Bölümü’nü bitirdi. Burs kazanıp gittiği Fransa'da, Clérmont Ferrand Üniversitesi'nde Pedagojik formasyon eğitimi aldı.
Mersin'e Fransızca öğretmeni olarak tayin oldu.
MUSTAFA COŞKUN: Born in Adana, Turkey 1957.
Completed Primary and Secondary studies in Adana. In
1979 he graduated from the Department of Education
Institute of Diyarbakir studying French, then won a
scholarship, took pedagogical formation education at the
University of Clermont – Ferrand (France) he was then
appointed as a French teacher to Mersin.
2
İlk mûsikî eğitimine 1980 yılında Mersin Türk Sanat
Müziği Derneği'nde başladı. Burada, mûsikîde ilk hocası
Kemanî Ahmet Tarık İncemen'den Türk Mûsikîsi nazariyatı
ve fasıl mûsikîsini, Kanunî Abdullah Konaç Bey'den de
(İsmail Bahâ SÜRELSAN'ın talebesi) Türk Mûsikîsi üslûp ve
tavrını edindi. Kadri Şençalar'ın ud metodundan istifade
ederek, kendi kendine ud çalmayı öğrendi. 1983'de aynı
dernekte ud hocalığı ve koro şef yardımcılığı görevine
başladı. Ç.Ü. Mersin Yüksekokullar Korosu ve Mersin
Öğretmenler TSM Korosu’nu yönetti.
He began his first music studies in 1980 at Turkish
Art Music Association in Mersin. His first teachers were
Ahmet Tarık İncemen studying Turkish Music theory and
music of the chapter, with Abdullah Konaç (İsmail Bahâ
SÜRELSAN’s student) where he has acquired the styles
and attitudes of Turkish Music, taught himself how to play
the Ud using Kadri Şençalar’s Ud method. In 1983 he
began teaching the ud and assisted as a choir director at
the association. He directed TSM (Turkish Classical Music)
choir group at CU Mersin High Schools.
Mersin Uluslararası Akdeniz Festivali amatör ses
yarışmalarında seçici kurul üyeliklerinde bulundu.
Mustafa Coṣkun became a member of a selection
committee in the Mersin International Mediterranean
Festival for amateur voice competition. In 1986 he entered
Adana Municipality Conservatory where Avni Anil
conducted a choir Mustafa Coskun played the Ud. He
also conducted a choir group at Mersin TSM Association for
many years.
1986 yılında Adana Belediyesi Konservatuarı’na
girip, Avni ANIL idaresindeki koroda ud çaldı. Uzun yıllar
Mersin Türk Sanat Müziği Derneği’nin koro şefliğini yürüttü.
3
1988 de Heybeliada'ya tayin oldu. Burada,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayhan SONGAR 'ın daveti üzerine TÜMATA (Türk
Müziği
Araştırma)
gurubu
içerisinde
yer
alarak
PENTATONİK müzik çalışmalarına katıldı. Mimar ve nota
hattatı Hoca Yusuf ÖMÜRLÜ 'nün Kubbealtı Mûsikî
Enstitüsü’ndeki müzik çalışmalarına korist olarak katıldı.
Beyazıt'taki Sahaflar Çarşısından topladığı yüzlerce kitap ve
dergiyle, Türk Mûsikîsi kitap koleksiyonu oluşturdu. MESAM
(Mûsikî Eseri Sahipleri Meslek Birliği) ve ANSAN (Antalya
Sanatçılar Derneği) üyesidir. TRT repertuvarında 12 bestesi
bulunmaktadır.
In 1988, he was appointed to Heybeliada. Invited
by Head of the Department of Psychiatry Dr. Ayhan Songar
– Faculty of Medicine. Where he further researched on
TÜMATA (Turkish Music Research) worked with a group on
pentatonic musical works. He also participated in a choir
group for Hoca Yusuf ÖMÜRLÜ at KUBBEALTI MUSİC
INSTITUTE. Mustafa has collected hundreds of books and
magazines on Turkish Music at bazaar’s in Beyazit. He is a
member of “MESAM” - Musical Work Owners Association
and ANSAN - Antalya Artist Association. Twelve of his
compositions are available on TRT repertory.
4
1992 yılında Mersinde Neyzen Ersin Atlı’dan ilk
dersi alarak ney üflemeye başladı. Daha sonraları, Niyazı
Sayın başta olmak üzere Sadreddin Özçimi, Salih Bilgin,
Kaşif Demiröz, Prof. Hasan Sevgili gibi usta neyzenleri
dinleyerek kendini geliştiren COŞKUN, Mersin Bahçelievler
Mûsikî Derneği Korosu ve Avni Anıl Kitaplığı’nı kurdu. Avni
ANIL, Prof. Dr. Alâeddin YAVAŞCA ve udî bestekâr
Cinuçen TANRIKORUR'u davet ederek resital ve konserler
düzenledi ve yönetti. 2004 yılında Adana'da yapılan,
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 80.yılı Türk Sanat Müziği
Beste yarışmasında, sözleri Cumali Karataş'a ait '' TUTSAM
O İPEK ELİNİ '' adlı hüseynî-düyek bestesi, 210 eser
arasında ALTIN KOZA 1. lik ödülüne layık görüldü. 2005 de
emekli olup Antalya'ya yerleşti. Fasıl topluluklarında
profesyonel ud sanatçısı olarak çalıştı.
In 1992 he formed a choir group MERSİN
BAHÇELİEVLER MUSIC ASSOCIATION and founded a
library for AVNİ ANIL. He invited Avni ANIL, Prof. Dr.
Alâeddin YAVAŞCA and Cinuçen TANRIKORUR for recitals
and concerts where he conducted them. In Adana 2004 on
the 80th anniversary of the foundation of the Republic of
Turkey, one of Mustafa’s compositions written by Cumali
Karataş'a TUTSAM O İPEK ELİNİ Makam (Scale) Huseyni,
between 210 works was awarded 1st prize The Golden Boll.
In 2005 he retired and moved to Antalya as a professional
Ud player teaching and conducting professionally
specialising in Turkish Classical Music. Mustafa Coṣkun
also participated playing kudüm / Bendir and Ney at the
Antalya Mevlana Cultural Art Foundation.
5
Antalya Mevlâna Kültür ve Sanat Vakfında Mevlevî
Âyini icrâlarına kûdümzen, bendirzen ve neyzen olarak
katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İSMAİL BAHA
SÜRELSAN KONSERVATUVARI icrâ heyetine ney ve
kudüm sanatçısı olarak giren Mustafa COŞKUN, aynı
konservatuvarda ud ney ve kudüm dersleri eğitmenliğini
görevi yaptı. Yeni Yüksektepe Felsefe Okulunda ud, ney ve
kûdüm, ADIM DANS VE SANAT MERKEZİ 'nde repertuvar,
usûl ve şan hocalığı, ANŞOYAD (Antalya Şair Ozan Yazar
Ressam ve Bestekârlar Derneği) Klasik Türk Müziği
Korosunun şefliğini yapmaktadır. 2008 'de 3. Antalya Türk
Müziği Günleri Sanat Danışmanlığı görevinde bulunmuş ve
halen ASMEK bünyesinde (Antalya Büyükşehir Belediyesi
Ücretsiz Sanat ve Meslek Edindirme Merkezi) ney ve
kudüm kursu usta öğreticiliği yapmaktadır.
Mustafa Coṣkun entered the Antalya Metropolitan
Municipality İSMAİL BAHA SÜRELSAN CONSERVATORY
as an artist; at the same conservatory he gave lessons on
Ud, Ney and Kudüm. Continued providing lessons on Ud,
Ney and Kudüm at Yeni Yüksektepe Felsefe School, at
ADIM DANS VE SANAT MERKEZİ teachings on repertoire,
rhythm and singing lessons. Currently Mustafa Coṣkun
conducts a choir group at ANŞOYAD in Antalya. Since
2008 he has been appointed as a member for Antalya
Turkish Muzik Days under ASMEK which is funded and
supported by Antalya Municipality and continues to provide
lessons for Ney and Kudüm. During the preparation on
Sufiney 99 projects, conducted a group of 40 all Neyzen’s a
musical visual presentation was presented on the 8th
Antalya Turkish Muzik Days 2013. He also contributed to
Antalya symphony orchestra at a MEVLÂNA concert
playing the Kudüm.
6
Hazırladığı Sufiney 99 projesi kapsamında, sanat
yönetmenliğini yaptığı 40 kişişilik büyük bir neyzen
topluluğu ile, 2013 Antalya 8. Türk Müziği Günleri’nde,
görsel ağırlıklı bir müzikal sunum gerçekleştirdi. 2013
yılında kurduğu Gülnihal Türk Müziği Topluluğu’nun halen
şefliğini yapmaktadır. Antalya Senfoni Orkestrası’nın
Mevlâna konserinde kudüm icrâ etti
Mustafa Coṣkun a gifted performer, composer,
teacher and a choir director the founder of GÜLNİHAL
TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU which compromises of
musicians and choir group a trained musician and a
conductor makes a major contribution to the cultural life of
the Turkish community and continues specialising in
Turkish Classical Music.
7
TRT REPERTUVARINDAKİ ESERLERİ:
COMPOSITIONS ON TRT REPERTOIRE:
1- Kalbi Hicrân Yarası Sîneyi Gam Öldürür
Hüzzâm Düyek Şarkı
Beste: Mustafa Coşkun
Güfte: Nâdide Gülpınar
1-Kalbi hicrân yarası sîneyi gam öldürür
HÜZZÂM-DÜYEK ŞARKI
Composer: Mustafa COŞKUN
Songwriter: Nâdide GÜLPINAR
2- Issız Geceler Rûhuma Hicrân Oluyorken.
Karcığar Aksak Şarkı
Beste: Mustafa Coşkun
Güfte: Enver Öncü
2-Issız geceler rûhuma hicrân oluyorken.
KARCIĞAR-AKSAK ŞARKI
Composer: Mustafa COŞKUN
Songwriter: Enver ÖNCÜ
3- Dökülen gözyaşımda bir günâhın yok senin.
Hüseynî Düyek Şarkı
Beste: Mustafa Coşkun
Güfte: Nâdide Gülpınar
3-Dökülen gözyaşımda bir günâhın yok senin.
HÜSEYNÎ-DÜYEK ŞARKI
Composer: Mustafa COŞKUN
Songwriter: Nâdide GÜLPINAR
4- Bir Serapsın Gözlerimde
Nihavend Düyek Şarkı
Beste: Mustafa Coşkun
Güfte: Filiz Özgüleç
4-Bir serapsın gözlerimde.
NİHAVEND-DÜYEK ŞARKI
Composer: Mustafa COŞKUN
Songwriter: Filiz ÖZGÜLEÇ
5- Sana Cân-I Gönülden Vuruldum
Hicâz Düyek Şarkı
Beste: Mustafa Coşkun
Güfte: Nilgün Yıldıran
5-Sana cân-ı gönülden vuruldum.
HİCÂZ-DÜYEK ŞARKI
Composer: Mustafa COŞKUN
Songwriter: Nilgün YILDIRAN
6- Alın Yazımsın Nasıl Sileyim
Hüseynî Düyek Şarkı
Beste: Mustafa Coşkun
Güfte: Hülya Özel
6-Alınyazımsın nasıl sileyim
HÜSEYNÎ-DÜYEK ŞARKI
Composer: Mustafa COŞKUN
Songwriter: Hülya ÖZEL
7- Aşkı Kokladığım Güller
Kürdîlîhicâzkâr Düyek Şarkı
Beste: Mustafa Coşkun
Güfte: Celâl Kalezâde
7-Aşkı kokladığım güller.
KÜRDÎLÎHİCÂZKÂR-DÜYEK ŞARKI
Composer: Mustafa COŞKUN
Songwriter: Celâl KALEZÂDE
8- Bezm-i Gamda Âh Edip Cânânı Andım
Uşşak Devr-İ Hindî Şarkı
Beste: Mustafa Coşkun
Güfte: Kânûnî Sûltan Süleyman
8-Bezm-i gamda âh edip cânânı andım.
UŞŞAK-DEVR-İ HİNDÎ ŞARKI
Composer:Mustafa COŞKUN
Songwriter:KÂNÛNÎ SÛLTAN SÜLEYMAN
9- Görmezlikten Gelme Cânânım Beni
Nihâvend Düyek Şarkı
Beste: Mustafa Coşkun
Güfte: Muallâ Yasdıman
9-Görmezlikten gelme cânânım beni.
NİHÂVEND-DÜYEK ŞARKI
Composer: Mustafa COŞKUN
Songwriter: Muallâ YASDIMAN
10- Öyle Bir Mevsim Ki Gönlüm
Nihâvend Düyek Şarkı
Beste: Mustafa Coşkun
Güfte: Güler Turan
10- Öyle bir mevsim ki gönlüm
NİHÂVEND-DÜYEK ŞARKI
Composer: Mustafa COŞKUN
Songwriter: Güler TURAN
11- Bûselerin Cânânım Yakıyor Hâlâ Beni
Muhayyerkürdî Düyek Şarkı
Beste: Mustafa Coşkun
Güfte: Mualla Yasdıman
11-Bûselerin cânânım yakıyor hâlâ beni
MUHAYYERKÜRDÎ-DÜYEK ŞARKI
Composer: Mustafa COŞKUN
Songwriter:Mualla Mualla Yasdıman
12- Nar Çiçeği Dudakların
Rast Düyek Şarkı
Beste: Mustafa Coşkun
Güfte: Nâdide Gürpınar
12-Nar çiçeği dudakların
RAST-DÜYEK ŞARKI
Composer: Mustafa COŞKUN
Songwriter: Nâdide GÜRPINAR
8
9
[email protected]
Türkçeden İngilizceye Çeviren: Seher ÇAĞIN
Turkish to English translation by Seher ÇAĞIN
Download

NEYZEN MUSTAFA COŞKUN