ÖDEMİŞLİ GENÇLER ÖZGECAN OLAYINA
TEPKİ GÖSTERDİLER
Türkiye gündemine adeta bomba
gibi düşen Özgecan Aslan'ın
öldürülmesi olayı gündemden
düşmezken, konuya duyarlı çeşitli
siyasi parti temsilcileri ve kamu ve
kuruluşlarda yaşanan vahşice
cinayete tepkilerini dile getirirken,
bir tepki de Ödemişli gençler
Hükümet meydanı önünde basın
açıklaması yaparak bir kez daha
tepkilerini dile getirdiler.
devamı sayfa 3'te
04 Mart 2015 Çarşamba - Yıl : 11 Sayı : 2890 - 50 Krş.
İHTİYACIN YOKSA AL GETİR
İHTİYACIN VARSA AL GÖTÜR!
Ödemiş Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü
bünyesinde hizmet veren
hayırsever vatandaşlarımızla
ihtiyaç sahipleri arasında köprü
olan “Gönüllü Yaşam Sevinci”
birimi hizmete sunuldu.
GİYECEKTEN, BEYAZ
EŞYAYA HER ŞEY BU
MAĞAZADA MEVCUT
Gönüllü Yaşam Sevinci
biriminde çalışmalar
belediye yetkilileri ile
Kaymakamlık Sosyal
Yardımlaşma Vakfı, kamu
kurum ve kuruluşları, sivil
toplum kuruluşları ve
mahalle muhtarlarıyla
işbirliği yapılarak
yürütülmektedir. Bu
çalışmalar doğrultusunda,
belediye sınırları içinde
ikamet eden ve sosyal
yardımlardan yararlanma
hakkına sahip bulunan
kimselere gıda, giyecek,
temizlik, eğitim malzemesi ve
kırtasiye, ev eşyası, beyaz
eşya, mutfak eşyası, mobilya,
elektronik, gibi ayni yardımlar
yapılmaktadır. Büyük bir
markanın alışveriş mağazası
gibi tasarlanan birimde ihtiyaç
sahipleri kullanmak istediklerini
alabildikleri gibi hayırsever
vatandaşlar da evinde
kullanılmayan eşyaları buraya
gönderebiliyor.
Ödemiş Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri
Müdürlüğü bünyesinde
hizmet veren
hayırsever
vatandaşlarımızla
ihtiyaç sahipleri
arasında köprü olan
“Gönüllü Yaşam
Sevinci birimimizi
hizmete sunuyoruz.
Yardımların, ihtiyaç sahiplerine
en kolay yoldan ulaşması
hedefleyen belediyemiz, Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü
bünyesindeki Gönüllü Yaşam
Sevinci birimine
vatandaşlarımız tarafından
verilen giyecek, ev eşyası gibi
malzemeler ihtiyaç sahipleriyle
buluşturuyor. Verilen
malzemelerin gerektiğinde
tamir ve tadilatları da
yapılmaktadır. Gönüllü Yaşam
Sevinci birimimizde çalışmalar
belediyemiz yetkilileri ile
Kaymakamlık Sosyal
Yardımlaşma Vakfı, kamu
kurum ve kuruluşları, sivil
toplum kuruluşları ve mahalle
muhtarlarıyla işbirliği
yapılarak yürütülmektedir. Bu
çalışmalar doğrultusunda,
belediye sınırları içinde
ikamet eden ve sosyal
yardımlardan yararlanma
hakkına sahip bulunan
kimselere gıda, yakacak,
giyecek, temizlik, eğitim
malzemesi ve kırtasiye, ev
eşyası, beyaz eşya, mutfak
eşyası, mobilya, elektronik,
oyuncak, ilaç, tıbbi araç-gereç
ile iyileştirme amaçlı protez
araç-gereçleri gibi ayni
yardımlar yapılmaktadır.
Müdürlüğümüz bünyesinde
Barınma Evi ve Kadın Konuk
Evi de hizmet vermektedir.
Ödemiş Belediyesi olarak, bir
taraftan şehirde yaşayan
bireylerin yaşam standartlarını
iyileştirmek ve yükseltmek için
çalışmalar yürütürken, bir
taraftan da her zaman her
yerde ilgi ve yardıma muhtaç
tüm insanlarımız zor günlerinde
yanında olmaya devam
edeceğiz.”Dedi.
ÖDEMİŞ SOSYAL YARDIM
İŞLERİ MÜDÜRÜ MEHTAP
ÇİL “ÖDEMİŞ SOSYAL
YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
FARKLI BİR HALE GELDİ.”
Ödemiş Sosyal Yardım İşleri
müdürlüğü bünyesinde hizmet
verdiğini dile getiren müdüre
Mehtap Çil “Ödemiş belediyesi
bünyesinde ilçeye ve 74
mahallesine hizmet veren
merkezimiz de A'dan Z'ye
çeşitli ev eşyaları ve her türlü
giysiler neredeyse yeni bir
konumda ihtiyaç sahiplerine
verilmeğe devam etmektedir.Bu
konuda kullanılmayan eşyaların
verilmesinde değerli hayır
sever vatandaşlarımızın da bu
konuda duyarlılığını
bekliyoruz.” Dedi.
Haber : Turgay Konuralp
ÖDEMİŞ MÜFTÜSÜ
BİLGİÇ İZMİR'DE AİLE
VE DİNİ REHBERLİK
ÇALIŞTAYINA KATILDI
İZMİR İL
MÜFTÜLÜĞÜ
TARAFINDAN
ÇEŞME'DE “AİLE VE
DİNİ REHBERLİK”
ÇALIŞTAYI YAPILDI.
Dokuz Eylül
Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi ile İzmir
Kâtip Çelebi
Üniversitesi İslami
İlimler Fakültesi'nin
katkılarıyla
gerçekleştirilen
çalıştaya, Diyanet
İşleri Başkanlığı Aile ve
Dini Rehberlik Daire
Başkanı Sedide
Akbulut, İzmir İl Müftüsü
Prof. Dr. Ramazan
Muslu, İzmir Aile ve
Sosyal Politikalar İl
Müdürü Nesim Tanglay,
İl Müftü Yardımcıları,
İlçe Müftüleri, İzmir Aile
ve Dini Rehberlik
Bürolarında görev
yapan personel ile
akademisyen ve
uzmanlar katıldı.
devamı sayfa 3'te
04 Mart 2015 Çarşamba
2
TİRE SÜT KOOPERATİFİ “ÖRNEK MODEL” BAYINDIR'DA İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ
OLMAYA DEVAM EDİYOR
SAĞLIĞI SEMİNERİ
Bornova'ya bağlı 12 köyün
üreticileri, Bornova
Belediyesi'nin de desteği ile
kooperatif kurup, güçbirliği
yapmak üzere harekete
geçti. Bornova Belediyesi
tarafından projenin başına
getirilen ve üreticilere yön
gösteren Prof. Dr. Harun
Uysal, kooperatifçilik
alanında ideal bir
örgütlenme modeline sahip
olduğu için Tire Süt
Kooperatifini incelemeleri
için dün üreticilerle birlikte
Süt Kooperatifi tesislerini
ziyaret etti.
Son 15 yıl içinde,
küllerinden doğup güçlü bir
büyüme ivmesi kazanan ve
sadece bölgemiz ve
ülkemizde değil, dünya
çapında tanınmaya
başlayan Tire Süt
Kooperatifi,
kooperatifleşmek isteyen
diğer bölgelerdeki çiftçi ve
üreticilere örnek olmaya
devam ediyor. Kooperatif
çatısı altında birleşmek ve
güç birliği yapmak isteyen
Bornovalı üreticiler de örnek
model olarak 'Tire Süt
Kooperatifi'ni kendilerine
aldılar.
BORNOVALI 40 KİŞİLİK
ÜRETİCİ GURUBU, SÜT
KOOPERATİFİNİ İNCELEDİ
Bornova Belediyesi'nin
destek verdiği ve başına
Tirelilerin yakından tanıdığı
bir isim olan Ege
Üniversitesi Tire Kutsan
Meslek Yüksekokulu
Müdürü Prof. Dr. Harun
Raşit Uysal'ı getirdiği proje
çerçevesinde, kurulacak
kooperatif modeli için Tire
Süt Kooperatifi
incelemelerde bulunmak
üzere dün Tire'ye gelindi.
Yaklaşık 40 kadar Bornovalı
üreticinin yer aldığı ziyaret
kapsamında Tire Süt
Kooperatifi idari binası, süt
işleme tesisi, akaryakıt
tesisi, sılaj paketleme tesisi
ve et işleme tesisinde
incelemelerde bulundu.
Kooperatif Başkanı Mahmut
Eskiyörük, gelen konuklara
Kooperatifi, yürütülen
çalışmaları ve gelişimini
anlatan bir sunumda
bulundu. Kooperatif Başkanı
Mahmut Eskiyörük'ün “Tire
Süt Modeli” konulu
sunumunu dinleyen
üreticiler kendilerinin de bu
modeli ilçelerinde
uygulamak için harekete
geçeceklerini ifade etti.
“KOOPERATİFÇİLİĞİ
DÜNYA KABUL ETTİ. NE
KADAR HAKLI
OLDUĞUMUZ ORTAYA
ÇIKTI”
Üreticilerin sorularını
yanıtlayan Eskiyörük;
“Kooperatifçiliği dünya kabul
etti, Türkiye de etmek
zorunda” dedi. Türkiye'nin
kalkınması için tarımın en
önemli sektörlerin başında
geldiğini dile getiren
Eskiyörük, “Tarım,
Türkiye'nin kalkınması için
en önemli sektör. Fakat ülke
olarak biz, henüz yolumuzu
oluşturamadık. Yüzde 70
aile işletmelerinden oluşan
Türkiye tarım ve
hayvancılığında, bu küçük
aile işletmeleri ile Avrupa
Birliği'ne giremeyeceğimizi,
kaliteli üretim
yapamayacağımızı, dünya
pazarı ile rekabet
edemeyeceğimizi (bu
işletmelerin maliyetlerinin
yüksek ve kalitelerinin kötü
olması nedeniyle) söyleyen
bir grup insan var. Bu kişiler,
tarımda büyük işletmelerin
çoğalması ve şirket
tarımcılığına geçilmesi
gerektiğini savunuyorlar.
Ben bunun Türkiye için çok
tehlikeli olduğunu
düşünüyorum. Tam aksine
küçük işletmeleri yok ederek
büyükleri yaratmaktansa, bu
işletmeleri kooperatif çatısı
altında birleştirerek büyük
ölçek haline getirmemiz
gerektiğine inanıyorum.
'Bugün, kırsalda 5-10 inekle
geçimini sağlayan ailelerin
varlığını nasıl sürdürebiliriz,
kaliteli üretim yapmalarını
nasıl sağlayabiliriz ve üretim
maliyetlerini nasıl
düşürebiliriz' sorularının
yanıtını aramamız gerekiyor.
Birleşmiş Milletler Tarım ve
Gıda Örgütü (FAO)
tarafından, geçtiğimiz yıl
kooperatifçilik yılı, bu yıl ise
küçük aile işletmeciliği yılı
ilan edildi. Çünkü, dünyada
doğrunun bu olduğu
anlaşıldı ve dünya bunun
doğruluğunu sadece
ekonomik açıdan değil,
toplumsal barış açısından
da kabul etti. Böylece benim
20 yıldır verdiğim
mücadelede ne kadar haklı
olduğum ortaya çıktı” dedi.
“NEDEN TÜRKİYE'NİN
HER İLÇESİNDE BİZİM
GİBİ KOOPERATİFLER
OLMASIN”
Tarımdaki yapısal sorunların
kooperatifçilikle
çözüleceğine vurgu yapan
Eskiyörük, sözlerinin
devamında şunları söyledi:
“Ülkemizde ulusal ve kalıcı
bir tarım politikası
oluşturulmadan fiyat istikrarı
sağlanamaz. Türkiye'deki
istikrarsızlık ve plansızlık
yüzünden çiftçimiz ne
ekeceğini şaşırmış
durumda. Bütün tarımsal
ürünler rastgele ekiliyor ve
ektiği ürün para etmeyen
çiftçi, bankalara borçlanarak
üretimini sürdüremez hale
geliyor. Yetersiz üretilen
ürünlerde ise, bu açığı
kapatmak için ithalat
yapılıyor. Bunların hepsinin
planlanması gerekir.
Türkiye'nin ihracatına ve
ithalatına göre ürünlere
verdiğiniz desteklerle,
istediğiniz miktarda üretim
yapılanmasını
sağlayabilirsiniz. Bizim
hangi ürüne ne kadar
ihtiyacımız var belirlenmeli
ve üretici o nispette üretim
yapmalı. Üretici de ne ekip
ne kazanacağını bilmeli.
Aslında Türkiye'de tarımı
düzenlemek çok zor değil,
benim elimde sihirli değnek
yok sonuçta. Tire Süt
Kooperatifi, Türkiye'deki
bütün kooperatifler batarken
36 kat büyüdü. Bunun
nedeni bizim amaç dışına
çıkmamamız. Burası ortak
menfaatlerin korunduğu bir
yer ve biz de kaynakları
doğru kullanarak bunu
başardık. Neden,
Türkiye'nin bütün ilçelerinde
bir Tire Süt Kooperatifi
olmasın? Çok zor değil bu.
Birileri bu bir kültürdür ve
Türkiye buna uygun değildir
diyor ama hayır. Türkiye'de
bu sistem, kültür, eğitim ve
teşvikle çok rahat
geliştirilebilir. Öncelikle bu
sorunların kooperatifçilik ile
giderilebileceğine
inanmamız gerekiyor. Ben
çarenin kooperatifleşme
olduğuna inanıyorum.
Çünkü, kooperatifleşmenin
insana yakışan bir yapı
olduğunu düşünüyorum.
Kooperatifleşmede
dayanışma, yardımlaşma,
işbirliği, paylaşım ve güç
birliği vardır. Yani,
insanların yaşam biçimine
çok uygundur. Tekelleşme
ise böyle değil, orada
sömürü ve daha vahşi
şartlar var. Bunun olduğu
yerde zaten küçük
işletmelerin büyük işletmeler
karşısında yaşama şansı
yok. Bu yüzden onların
korunması gerekiyor. Ancak,
birlikte çalışırlarsa
kendilerini koruyabilirler.
Yani siz
kooperatifleşmedikçe küçük
aile işletmeler birer birer yok
olacaktır. Bu yüzden
kentlere yığılmalarla birlikte
sorunlar da artacaktır”
ÖDEMİŞ İÇİN 3 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
Bayındır Belediyesi
bünyesinde Belediye işçileri
ve alt işveren çalışanlarına
6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu
kapsamında, "İş Güvenliği
ve İşçi Sağlığı" konulu
hizmet içi eğitim verildi. İş
Güvenliği Uzmanı Mehmet
Taşçı'nın verdiği eğitim
semineri Yahya Kerim Onart
Kültür Merkezinde
gerçekleştirildi. Seminerde,
çalışma mevzuatı ile ilgili
genel bilgiler, çalışanların
yasal hak ve sorumlulukları,
iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili genel kurallar, iş
ekipmanlarının güvenli
kullanımı, iş kazalarının
sebepleri ile kaza ve
yaralanma sebepleri
konusunda eğitim
verildi. İş Güvenliği
Uzmanı Mehmet Taşçı
ülkemizde iş kazasının
en çok olduğu
sektörlerin sırasıyla
metal, maden ve inşaat
sektörleri olduğunu
belirterek, "Maalesef iş
kazalarında her gün
yaklaşık 185 olay
yaşanıyor. Ortalama 4
insanımızı
kaybediyoruz. İş
kazalarının asgariye
indirilmesi için devletimiz
gerekli yasal düzenlemeleri
yapıyor. Bu konuda
işverenin sorumlulukları
olduğu gibi işçilerin de
dikkat etmesi gereken
önemli kurallar var" dedi.
ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİ AYLIK
MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
Ödemiş Belediye Meclisi'nin
şubat ayı olağan toplantısı
önceki akşam belediye
meclis toplantı salonunda
gerçekleşti.
MECLİS TOPLANTISINDA
ÖDEMİŞ VE KÜÇÜK
MENDERES HAVZASI İÇİN
ÖNEMLİ OLAN ÇED
SÜRECİ KONUSU MECLİS
E DAMGASINI VURDU.
Ödemiş belediyesinin Şubat
ayı olağan meclis toplantısı
yapılrken, meclis
toplantısına ise son
günlerde önemli bir gündem
olarak yerleşen ve Ödemiş i
ve tüm Küçük menderes
havzasını yakından
ilgilendiren ÇED süreci 5
Mart tarihinde
gerçekleşecek olan
bölgemizde yapılması
planlanan Altın aranmasına
yaşanan tepkiler de meclis
de gündeme bir kez daha
geldi.
ÖDEMİŞ BELEDİYE
BAŞKANI BADEM
KONUYLA İLGİLİ ÖNEMLİ
MESAJLAR VERDİ.
Ödemiş Belediye Başkanı
Mahmut Badem
başkanlığında gerçekleşen
toplantıya AK Parti ve
CHP'nin kadın ve gençlik
kolları ve ilçe yöneticileri de
katılım gösterdi, Belediye
Kültür Merkezi büyük salon
doldu.
Gölcük Mahallesi (Zeytinlik)
34 pafta, 1434 parselde
kayıtlı 1252 metrekare
bahçeli kargir yağhane
olarak geçen taşınmazla
ilgili imar plan tadilatı
yapılması oybirliği ile
geçerken Savaş Sokak'ın
içkili yerler bölgesinden
çıkarılmasıyla ilgili gündem
konusunda meclis üyelerinin
kendi aralarında da bazı
tartışmalara neden oldu.
AK Partili üye Hayrettin
Özbudak “Bu yasakçı
zihniyet değil, sadece bu
sokakta yeni içkili yerler
açılmasını önlemektir.
Bugün Genev yolu
dediğimiz bölgedeki durum
ortada. İnsanlar evlerini
satmaya başladı. Oradaki
birahaneler yüzünden evleri
alan yok, kiralayan yok.
Savaş Sokak'ta gelecekte
bu durumların yaşanmaması
için yeni oluşumları
önlüyoruz. Başka bir şey
yok” dedi.
Başkan Mahmut Badem de
Adnan Menderes Bulvarı ve
otogardaki içkili yerlerle ilgili
tablonun herkesin malumu
olduğunu belirterek, içkili
yerler bölgesi ile ilgili
düzenleme düşündüklerini
ancak Savaş Sokak'ta
önlemi erken alma
gayretinde olduklarını
vurguladı. Bu madde AK
Partili ve MHP'li üyelerin
kabul oylarıyla oyçokluğuyla
meclisten geçti.
Ödemiş ve Kartepe
Belediyesi arasında kardeş
kent ilişkinin kurulması da
görüşüldü. Başkan Mahmut
Badem belediyecilik
alanında yeniliklerin takibi
açısından özellikleri
Ödemiş'e çok benzeyen
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi ile
ortak hareket etmek
istediklerini dile getirdi.
Oybirliğiyle Ödemiş ve
Kartepe kardeş kent ilan
edildi.
Toplantıda iki ek gündem
maddesi ele alındı. İlk
olarak Gölcük'te
kurulmak istenen 4
adet yeni trafo ile ilgili
yer tahsisi görüşüldü.
Bu madde İmar
Komisyonu'na havale
edildi.
CHP'li üyelerin Oğuzlar
köyündeki altın madeni
girişimleri sonrası
Ödemiş Belediyesi'nin
bu tarz girişimlere karşı
kurumsal görüş beyan
etmesi yönündeki
önerisi görüşüldü.
Belediye Başkanı Mahmut
Badem, gazete ve internet
ilanlarında 5 Mart Perşembe
günü belediyeye ait
Perşembe Pazarı Sosyal
Tesisleri'nde yapılacağı
açıklanan Oğuzlar'daki altıngümüş maden ocağı ÇED
Halkın Katılımı toplantısıyla
ilgili yer tahsisi
tartışmalarına açıklık getirdi.
BAŞKAN BADEM “ALTIN
MADENİ KONUSUNDAKİ
GÖRÜŞÜMÜZ NET“
Bölge de altın aranmasıyla
ilgili Ödemişliler gibi aynı
şekilde tavrının da hem fikir
olacağını dile getiren
Ödemiş Belediye başkanı
Badem ise “ “Perşembe
Pazarı'ndaki tesislerden
yararlanmak isteyen bir
vatandaş ya da şirket başka
bir isimle tanıtım toplantısı
yapacağını belirterek
servisten bu yeri kiralamış.
Altın madeni ya da ÇED
süreciyle ilgili hiçbir
görüşme geçmemiş. Nazik
olarak ifade etmek gerekirse
bir yanıltma söz konusu
olmuş. Biz bugün saat 17.00
itibariyle Kaymakamlık'a bu
konuda yazımızı yolladık.
Böyle bir toplantının altın
madeni açılmak istenen
yerde değil de 27-28
kilometre uzağında
yapılamayacağını, böyle bir
toplantı yapılacaksa ilgili
mahalde yapılması
gerektiğini ifade ettik. Biz
kesinlikle böyle bir
toplantıya yer vermiyoruz.
Perşembe Pazarı aynı gün
ve saatte başka bir sivil
toplum örgütüne tahsis
edilmiştir. “dedi.
04 Mart 2015 Çarşamba
3
ÖDEMİŞ'TE KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖDEMİŞLİ GENÇLER ÖZGECAN
OLAYINA TEPKİ GÖSTERDİLER
YARALANDI
Sertkaya isimli 19
Ödemiş ilçesinde önceki
akşam saatlerinde meydana yaşındaki motor
gelen araç-motor kazasında sürücüsü yaralanırken,
diğer araç sürücüsü
motosiklet sürücüsü
Abdurahman Sertkaya yaralı kazayı yara
almadan
olarak 112 ambulansla
Ödemiş devlet hastanesinde kurtulduğu
bildirildi.
tedavi altına alındı.
ÖDEMİŞ BELEDİYESİNİN Bazı
vatandaşlar
YAKININDA SON
GÜNLERDE SIK SIK BUNA "Özellikle
son aylarda
BENZER KAZALAR
burada sık
YAŞANMAYA BAŞLADI.
sık kazalar
Ödemiş Belediyesinin
hizmet binası yakınlarında yaşanmaya
önceki akşam saatlerinde
başladı.
meydana gelen kazada
Burada artık
Türkiye gündemine adeta bomba
olmasını bekliyoruz." dediler. gibi düşen Özgecan Aslan'ın
kazaların
öldürülmesi olayı gündemden
yaşanmaması için Haber : Turgay Konuralp
düşmezken, konuya duyarlı
uyarıcı ışıklar
çeşitli siyasi parti temsilcileri ve
kamu ve kuruluşlarda yaşanan
vahşice cinayete tepkilerini dile
getirirken, bir tepki de Ödemişli
Belediye Başkanı Ahmet Mehmet Gönenç,
gençler Hükümet meydanı
Kemalpaşa Belediye
Çakır, Kınık Belediye
önünde basın açıklaması
Başkanı Sadık Doğruer, Başkanı Arif Uğurlu,
yaparak bir kez daha tepkilerini
Aliağa Belediye Başkanı Menderes Belediye Başkanı dile getirdiler.
ÖDEMİŞLİ GENÇLER ADINA
Bülent Soylu, Selçuk
Serkan Acar,
AÇIKLAMA YAPAN BÜŞRA
Belediye Başkanı Zeynel
Güzelbahçe Belediye
YİYEN "BİR DAHA BÖYLE
Başkanı Mustafa İnce, Bakıcı ve Torbalı Belediye
OLAYLARIN YAŞANMASINI
Başkanı Adnan Yaşar
Bornova Belediye
İSTEMİYORUZ."
Başkanı Olgun Atila, TireGörmez'in katıldığı
Hükümet Meydanında
Belediye Başkanı Tayfur toplantıda yeni tip imar
açıklamada bulunan gençler
yönetmeliğine göre kat
Çiçek, Çiğli Belediye
adına konuşan Büşra Yiyen “Bu
Başkanı Hasan Arslan, yükseklikleri, 25 Mart'ta
açılışı yapılacak Fuar İzmir, tür ölümlerin bir daha olmaması
Çeşme Belediye
için ve kadına uygulanan şiddetin
Başkanı Muhittin Dalgıç, ilçelerdeki çok amaçlı
memleketimizde bir gelenek
salonların daha verimli
Bayındır Belediye
İzmir Büyükşehir Belediye İstekleri dinlemek,
haline gelmesine protesto etmek
kullanımı, tarım
Başkanı Ufuk Sesli,
Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçe sorunlarımızı tartışmak ve Karabağlar Belediye
için bir araya geldik. Bu utanç
kooperatifleriyle ilişkiler,
birlikte karar vermek için
belediye başkanları ile
verici olayın unutulmasını
Başkanı Muhittin Selvitopu, Yarımada Stratejik Planı ve
yeniden bir araya geldik"
projeler ve yatırımlar
istemiyoruz.
Gediz- Bakırçay kalkınma
Dikili Belediye Başkanı
konusunda bilgi alışverişinde diye konuştu.
çalışmaları, İzmir Büyükşehir Çünkü unuttukça bir yenisi daha
Mustafa Tosun, Gaziemir
bulunmak üzere kordinasyon Karşıyaka Belediye Başkanı Belediye Başkanı Halil
Belediyesi'nin yeni bağlanan ekleniyor.Acılarımıza bir
Hüseyin Mutlu Akpınar, Urla İbrahim Şenol, Balçova
toplantısı gerçekleştirdi.
ilçelerdeki örgütlenme ve
Belediye Başkanı Sibel
Toplantı öncesinde basın
Belediye Başkanı Mehmet çalışmaları ve bölge
Uyar, Konak Belediye
mensuplarına gündem
Ali Çalkaya, Foça Belediye şantiyeleri ile yeni ilçelerde
konuları hakkında bilgi veren Başkanı Sema Pekdaş,
Başkanı Gökhan Demirağ, toplu ulaşım konuları
Başkan Aziz Kocaoğlu, "11 Narlıdere Belediye Başkanı Bergama Belediye Başkanı masaya yatırıldı.
Abdül Batur, Karaburun
aydır birlikte çalışıyoruz.
İZMİR'DE BAŞKANLAR ZİRVESİ
ÖDEMİŞ MÜFTÜSÜ BİLGİÇ İZMİR'DE AİLE VE DİNİ
REHBERLİK ÇALIŞTAYINA KATILDI
İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ
TARAFINDAN ÇEŞME'DE
“AİLE VE DİNİ
REHBERLİK” ÇALIŞTAYI
YAPILDI.
Dokuz Eylül Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi ile İzmir
Kâtip Çelebi Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi'nin
katkılarıyla gerçekleştirilen
çalıştaya, Diyanet İşleri
Başkanlığı Aile ve Dini
Rehberlik Daire Başkanı
Sedide Akbulut, İzmir İl
Müftüsü Prof. Dr.
Ramazan Muslu, İzmir Aile
ve Sosyal Politikalar İl
Müdürü Nesim Tanglay, İl
Müftü Yardımcıları, İlçe
Müftüleri, İzmir Aile ve Dini
Rehberlik Bürolarında
görev yapan personel ile
akademisyen ve uzmanlar
katıldı.
ADRB Personelinin alanla
ilgili bilgi düzeylerine
katkıda bulunmak, moral
ve motivasyonlarını
yükseltmek, büroların
işlevselliğini arttırmak ve
İzmir'de yaşanan sorunları
tespit edip çözüme
kavuşturabilmek amacıyla
düzenlenen çalıştaya,
Çeşme Kaymakamı İnci
Sezer Becel, Diyanet İşleri
Başkanlığı Aile ve Dini
Rehberlik Daire Başkanı
Sedide Akbulut, Dokuz
Eylül Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Ömer Dumlu,
İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi İslami İlimler
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Saffet Köse, Marmara
Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Faruk Beşer,
Dokuz Eylül Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim
Üyeleri Prof. Dr. Hakkı
Şah Yasdıman ve Doç. Dr.
Şükrü Keyifli, İzmir Kâtip
Çelebi Üniversitesi İslami
İlimler Fakültesi Öğretim
Üyeleri Doç. Dr. Mehmet
Bahçekapılı ve Yrd. Doç.
Dr. Safinaz Asri ile Atatürk
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Kenan Taştan katıldı.
Açılış programında İzmir İl
Müftüsü Prof. Dr.
Ramazan Muslu,
çalıştayın amacı ve
programı hakkında bazı
bilgiler verdi ve
katılımcılara ve
organizasyonda emeği
geçenlere teşekkürlerini
ifade edip verimli bir
çalışma olmasını diledi.
Prof.Dr. Ömer Dumlu,
Prof.Dr. Saffet Köse, Aile
ve Dini Rehberlik Daire
Başkanı Sedide Akbulut
ve İlçe Kaymakamı İnci
Sezer Becel sırasıyla
selamlama konuşması
yaptı. Atatürk Üniversitesi
Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kenan
Taştan'ın, "Aile
Danışmanlığı ve Dini
Rehberlik Yöntemleri"
konulu konferansından
sonra, İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi İslami İlimler
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Saffet Köse, “Aile ve Dini
Rehberlik Bürolarının
Tanıtımı ve Hizmet
Alanları” konulu ilk
oturumu yönetti.
Oturumda Aile ve Dini
Rehberlik Daire Başkanı
Sedide Akbulut, İzmir
ADRB Koordinatörü
Fatma Özmen Ergen,
Psikolog Güliz Karataş
sunum yaptı. Öğleden
sonraki “Ailenin
Korunmasında Eğitimin
Rolü” başlıklı oturumda
Prof.Dr. Faruk Beşer'in
başkanlığında Prof.Dr.
Hakkı Şah Yasdıman,
Doç.Dr. Şükrü Keyifli ve
Doç.Dr. Mehmet
Bahçekapılı birer sunum
yaptı. “Günümüz Ailesinin
Yaşadığı Sorunlara
Çözüm Önerileri” başlıklı
günün son oturumunda ise
Prof.Dr. Ömer Dumlu'nun
başkanlığında Üsküdar
Başvaizi Fatma Bayram,
Kur'an Kursu Öğretici
Semra Kanmaz ve İKÇÜ
Öğretim Üyesi Yrd.
Doç.Dr. Safinaz Asri ayrı
ayrı sunum yaptılar.
Çalıştayın ikinci gününde
Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Faruk
Beşer'in "Aileyi Kuran ve
Koruyan Özellikler"
başlıklı konferansı ile
başlayan program,
katılımcıların grup
çalışmalarıyla devam etti.
“Fiziki Mekân ve İdari
Sorunlar”, “Uygulamada
Karşılaşılan Sorunlar”,
“Cami İçi ve Cami Dışı Din
Hizmetlerinde ADRB'nin
Yeri ve Rolü”, “TÜİK
Verileri Işığında İzmir
Bölgesinde Aile” başlıkları
altında atölye çalışması
yapıldı. Grup
çalışmalarının ardından
İzmir İl Müftüsü Prof. Dr.
Ramazan Muslu
başkanlığında kapanış ve
değerlendirme oturumu
yapıldı. İzmir Aile ve
Sosyal Politikalar İl
Müdürü Nesim Tanğlay,
Prof.Dr. Saffet Köse,
ADRD Başkanı Sedide
Akbulut ve Karabağlar İlçe
Müftüsü Abdulcebbar
Altun'un yapmış oldukları
değerlendirmelerden
sonra toplu resim
çekimiyle çalıştay sona
erdi.
Katılımcılar çalıştayın çok
verimli geçtiğini ve bu tür
çalışmaların belli
periyotlarla tekrar
edilmesinin din
hizmetlerinde verimliliği
arttıracağını, personelin
eğitimine katkı
sağlayacağını, moral ve
motivasyonunu
yükselteceğini ifade ettiler.
günümüzde kararıyor.
Umutlarımız hayallerimiz git gide
yok oluyor. Bizler yasta değil
adeta isyandayız. Çünkü
medyaya yansımayan, daha bir
çok kadınımız çocuğumuz
gencimiz belki de teyzemiz
annelerimiz sözlü ve cinsel
tacize maruz kalıyor. Katiller
aramızda dolanıyor. Alnı ak,
sırtları dik. Bizse bir sahip
çıkamıyoruz Özgemize
canımıza, bunları engellemenin
yolu demokrasiye kardeşliğe
inananların, sokağa çıkmasıdır.
Artık sesimizi duyurma vaktidir.
Korkmayalım artık, son kez
dağılalım sokaklara, son baba
ağlasın kızının tabutunun
başında son kez bir annenin
gözyaşı aksın yüreğinden bitsin
artık. Ne sebeple olursa olsun
genç fidanlarımızı genç
umutlarımızı, genç özgelerimiz,
genç Fıratlarımızı çocuk
Berkinlerimizi toprağa
vermeyelim." dedi.
Haber :Turgay Konuralp
04 Mart 2015 Çarşamba
TÜRKİYE GENELİNDEN KESTANE VE CEVİZ
TÜCCARLARI DÜĞÜNDE BULUŞTU
gerçekleşen düğün
merasiminde ise
davetliler adeta müziğe
doydu.
Düğün sahiplerinden
damat ağabeyi ve aynı
zamanda sevilen
tüccarlardan Bayram
Soydan ise " 3 gün 3
gece boyunca peri
masallarında olduğu gibi
bir merasim yaşadığımız
için son derece
sevinçliyiz. Bizler için
önemli olan da
atalarımızdan
dedelerimizden gelen
Ödemiş ilçesine bağlı Bıçakçı
mahallesinde gerçekleşen
ve Peri masallarında olduğu
gibi yapılan düğün
merasiminde köyün tanınmış
tüccarlarından Bayram
Soydan kardeşi Şelçuk
Soydan ile gelin adayı
Gülperi Topal'ın 3 gün 3 gece
devam eden düğün
merasiminin mutluluğunu
yaşadılar.
AŞİRET GİBİ DÜĞÜN
MERASİMİNDE TÜRKİYE
GENELİNDE İHRACAAT
YAPAN SAYILI KESTANE
TÜCCARLARI BU MERASİM
DE BİR ARAYA GELDİ.
Köyde gerçekleşen düğün
merasiminde ise " Soydan ile
Topal " ailesinin mutlu düğün
merasimi ilk günün de köyün
örf ve adetlerina göre Bıçakçı
mahallesi düğün salonunda
gerçekleşirken, yapılan
coşkulu kına gecesinin
ardından ise yine köy
salonunda orkestra Ayyıldız
eşliğinde düğün merasimi ve
düğünün finali olan ve köyde
uzun yıllardan beri düğün
merasimlerinin vazgeçilmezi
olan " Davullu - Zurnalı "
gelin alma merasimi yer aldı.
Peri masallarında olduğu gibi
3 gün 3 gece süren Düğün
merasimine ise düğün
sahiplerinden olan damat ın
ağabeyi Bayram Soydan ın
birlik te iş yaptığı Kemalpaşa,
Aydın, İzmir, gibi büyük
illerden ve ilçelerden gelen
kestane, ceviz, şeftali,kiraz
ihracaatı yapan tüccarlar
katılarak bu düğün
merasiminde bir araya
geldiler.
PERİ MASALLARINDA
YAŞANAN DÜĞÜN
MERASİMİNDE
DOLARLAR ADETA HAVA
DA UÇUŞTU.
Ödemiş ilçesine bağlı
Bıçakçı mahallesinde
yaşanan özel düğün
merasiminde ise
Kemalpaşa ilçesinden özel
olarak gelen ve Avrupa
ülkelerine köyün yetiştirdiği
kestane ve cevizleri
ihracaat yapmasıyla
tanınan " Saydam " tarım
ın sahipleri Turan, Sait ve
Sezgin Saydan kardeşler,
köy muhtarı Yusuf Erdinç
olmak üzere Ege ve
Türkiye genelinde iş yapan
büyük tüccar kesimi,
gerçekleşen düğün
merasimine renk kattılar.
Yapılan düğün merasiminde
ise dolarlar adeta hava da
uçuşurken, 3 gün 3 gece
DÜNYA KOLEJİ SPORDA BAŞARI ÇITASINI
YÜKSELTİYOR
Özel Dünya Koleji, 2014-2015 sezonunda kulüpleşerek ilk yıl voleybol branşında İzmir'de,
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği İl Şampiyonluğu Müsabakalarına katılma
kararı aldı.
Akademik başarıları ile sesini duyuran ve çok başarılı sonuçlara imza atan ve bu başarı
grafiğini arttırarak sürdüren Özel Dünya Koleji, bu başarılarının yanına sportif başarıları da
ekleme kararı aldı.
Dünya Koleji Gençlik ve Spor Kulübü (Dünya Koleji GSK) ilk olarak Ödemiş'te Ödemiş
Belediyespor, Emniyet-Spor ve Ödemiş Gençlik Spor'da antrenörlük yapan ve başarılı
takımlar oluşturan antrenör Adnan Büyükkırlı ile sözleşme imzalayarak çalışmalarına start
verdi. Uzun ve sıkı bir antrenman periyodundan sonra İzmir İl Şampiyonası'na Küçük Kız
(2001 ve 2002 doğumlular), Yıldız Kız (1999 ve 2000 doğumlular) ve Genç Erkek (19961999 doğumlular) kategorileri olmak üzere üç kategoride takımlar kurarak çalışmalarına
başladı.
Dünya Koleji'ni bir marka haline getirmeyi amaçlayan Yönetim Kurulu, amaçlarının Dünya
Koleji'nin akademik başarılarını sportif başarılar ile de taçlandırmak olduğunu belirterek,
Dünya Koleji GSK'nde yer alan oyuncularının Dünya Koleji mentalitesine, misyonuna ve
vizyonuna uygun, sporcu ahlakı almış fair-play çerçevesinde mücadele eden oyunculardan
kurulduğunu belirterek, sportif başarının ikinci planda olduğunu, öncelikli hedefin bu
düğün geleneği olan
donanıma sahip oyunculardan kurulu takımlar oluşturmak olduğunun altını çizdiler.
düğünlerdeki örf ve
TÜM
TAKIMLARIN FAVORİSİ “DÜNYA'NIN KÜÇÜK MELEKLERİ”
adetlerimizi yaşatmaktı. Bunu
Küçük
Kız Kategorisi'nde müsabakalarına devam eden Dünya Koleji GSK Küçük Kız
da düğümüze iştirak eden eş
Voleybol
Takımı, çok başarılı bir grafik ortaya koyarak gurubunda oynadığı 9 maçın 8'ni
ve dostlarımız ile
kazanarak
şu an itibari ile gurubunda ikinci durumda. Küçük Kız Takımı'nın gurup liderliği
gerçekleştirdiğimiz için
yolundaki
rakibi
Ege Final Takımı'nın maçları tamamlandığı için liderlik şansları halen devam
sevinçliyiz." dedi.
etmekte.
Dünya
Koleji GSK Küçük Kız Takımı, gelecek hafta gurubun 6. sırasında bulunan
Haber : Turgay Konuralp
Seferihisar Belediyespor ile oynayacağı maçı herhangi bir skorla kazandığı takdirde
gurubunu lider olarak bitirecek ve kalan son 6 takım arasına adını yazdıracak. 6 final
gurubundaki rakipleri ile kıyasıya bir mücadele içine girecek olan “Dünya'nın Küçük
Melekleri” İzmir'deki voleybol otoriterleri ve taraflı - tarafsız tüm takımların favorisi
durumunda ve şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilmekte.
YILDIZ KIZ VOLEYBOL TAKIMI GRUBUN EN BAŞARILISI
Yıldız Kız Kategorisi'nde müsabakalarına devam eden Dünya Koleji GSK Yıldız Kız Voleybol
Takımı ise bu yıl katıldığı ligde öncelikle çeyrek finale yükselerek ciddi bir başarı
gerçekleştirdi. Çeyrek finali de geçen takım yarı final gurubunda çok güçlü rakipleriyle (Rota
Koleji, DSİ Spor ve İzmir B.Ş.Bld) başarılı bir şekilde mücadele ederek ilk 8 takımın
oluşturduğu final gurubuna yükselme şansını son maça taşıyarak maçı şanssız bir şekilde 31 kaybetti. 9-12 maçlarını oynamaya hak kazandı. Gurubunda 7 takım bulunan Dünya Koleji
GSK Yıldız Kız Voleybol Takımı, şu ana kadar oynadığı 5 maçın 5'ini de kazanarak bitime 1
hafta kala gurubunu 1. sırada tamamlamayı ve son 4 takım arasına kalmayı garantilemiş
durumda. Yıldız Kız Voleybol Takımı da, aynı Küçük Kız Voleybol takımı gibi şampiyonluğun
tek favorisi olarak gösterilmekte.
DÜNYA KOLEJİ GSK'DE HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNALLERİ
Dünya Koleji GSK, bu yıl 1996-1999 doğumlu erkeklerin oluşturduğu Genç Erkek Voleybol
Takımları ile de mücadele etmekte ve bu alanda da İzmir Voleybolu'nda Dünya Koleji'ni ve
Ödemiş'i çok başarılı bir şekilde temsil etmekte. Başarılı sonuçlarının yanında centilmenlikleri
ve saygılı davranışları ile de adından sözettiren ve takdir toplayan takım oyuncularının
hedefi, İzmir'in çok güçlü takımları ile girdiği mücadelede İzmir'de ilk 3 takım arasına girerek
Ödemiş'i ve Dünya Koleji Markası'nı Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde temsil etmek.
Gurubunda Arkas, Bornova Anadolu Lisesi Chocoliva,Tevfik Fikret Lisesi Altekma, Menderes
Belediye gibi çok güçlü ve çeşitli liglerde takımları bulunan 7 takımla mücadele ediyor. Son duruma göre gurubunda 4.
durumda olan Dünya Koleji GSK Genç Erkek Voleybol Takımı'nın 2 maç eksiği bulunmakta ve 3. olan Tevfik Fikret Lisesi
Altekma ile arasındaki puan farkı sadece 1. Tevfik Fikret Lisesi Altekma ile iki maç yapacak olan Voleybol Takımı'nın
oynayacağı daha dört maç var ve bu maçları kazandığı takdirde İzmir İl 2.cisi olacak, bir maç kaybettiği takdirde ise 3.
olarak Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde boy gösterecekler.
Tüm sporsever öğrencilere çağrı
Takımlarının sadece Dünya Koleji öğrencilerine açık olmadığını; Ödemiş,Tire Bayındır gibi çevre ilçelerden ve çeşitli
okullardan gelen sporculardan oluştuğunu söyleyen antrenör Adnan Büyükkırlı kapılarının voleybolu seven tüm öğrencilere
açık olduğunu ve gelecek sezon için çalışmalara kısa zamanda başlayacaklarını belirterek 2003-2004-2005 ve 2006
doğumlu erkek ve kız öğrencilere yönelik voleybol okulları açacaklarını söyledi. Takımın daha sonraki yıllarda Ödemiş ve
çevre ilçelerin çocuklarına hizmet edeceğini belirten Adnan Büyükkırlı bu anlamda tüm öğrencilere seslenerek onları Dünya
Koleji Ailesi'nin bir ferdi olmaya çağırdı.
ÖDEMİŞ'İN GURUR KAYNAKLARI DÜNYA
KOLEJİ'NDEN
Dünya Koleji Yıldız Kız Takımı'nda forma giyen
Firdevs Kiremitçi, Milli Takıma aday oyuncuların
katılacağı ve nisan ayında Ankara'da düzenlenecek
olan “Gelişim Kampı”na katılacak.
Kulüp Başkanı Dr. Engin Esmer, Firdevs Kiremitçi
gibi öğrencilerin başarısından dolayı gurur
duyduklarını ve böyle oyuncuların Ödemiş'te
yetişmelerinin, Ödemiş'in gururu olduğunu söyledi.
Amaçlarının tüm Ödemiş ve bölgede bulunan
ilçelerin çocuklarına hizmet etmek olduğunu belirtti.
Daha önce “Milli Takım Aday Kampı”na çağrılan
Gizem Kasap'ın takımlarında olduğunu ve
gelişimine devam ettiğini söyledi. Kulüp Başkanı
Engin Esmer; amaçlarının Ödemiş'in yanısıra çevre
il ve ilçelerin değerlerini ortaya çıkarmak olduğunu
belirterek bu anlamda spora destek vermeye
devam edeceklerini söyledi.
www.guvenemlak.com
www.odemiskentgazetesi.com
4
Download

04 Mart 2015 Çarşamba.cdr