YALITIM CAMLARI
1. Yalõtõm Camõ Teknik Özellikleri
1.1 Temel Bilgiler
ƒŽÇ–Ǐ …ƒÇ ‹‹ ˜‡›ƒ †ƒŠƒ ­‘ •ƒ›Ç†ƒ …ƒ ’ŽƒƒÇ ƒ”ƒŽƒ”ǐ†ƒ —”— Šƒ˜ƒ ˜‡›ƒ ƒ”‰‘ǡ ”‹’–‘ ‰‹„‹ ƒºÇ” ‰ƒœŽƒ”Ç
„ƒ”ǐ†Ç”ƒ…ƒç‡‹Ž†‡ˆƒ„”‹ƒçƒ”–Žƒ”ǐ†ƒ„‹”Ž‡ç–‹”‹Ž‡•‹›Ž‡‘Ž—ç–—”—ŽƒŽÇ†Ç”Ǥƒ’ŽƒƒŽƒ”ƒ”ƒ•Ç†ƒŠƒ˜ƒ˜‡›ƒ‰ƒœ
„‘玗º— ‘Ž—ç–—”ƒ„‹Ž‡ ‹­‹ ƒ”ƒ „‘玗 ­Ç–ƒ•Ç —ŽŽƒÇŽƒŽÇǡ ƒ”ƒ „‘玗 ­Ç–ƒ•Ç ‹­‹†‡ „‘玗 ­ƒ’Ç ƒ•‹— ͵ ‘
ȋ‰•–”‘Ȍ‘Žƒ‡ƒŽÇ…ǏƒŽœ‡‡„—Ž—ƒŽÇ†Ç”Ǥƒ’ŽƒƒŽƒ”˜‡ƒ”ƒ„‘玗­Ç–ƒ•Çǡ‹­›ƒŽÇ–ǏƒŽœ‡‡•‹ȋ„—–‹Ž
Ȁ’‘Ž‹‹•‘„—–‹Ž‡Ȍ —ŽŽƒÇŽƒ”ƒ „‹”Ž‡ç–‹”‹Ž‡Ž‹ ˜‡ ›ƒŽÇ–Ǐ …ƒÇÇ •Çœ†Ç”ƒœŽÇºÇÇ •ƒºŽƒƒ•Ç ‹­‹ †Çç ›ƒŽÇ–Ǐ
ƒŽœ‡‡•‹ȋ’‘Ž‹•òŽˆ‹†ǡ’‘Ž‹ò”‡–ƒ˜‡›ƒ•‹Ž‹‘Ȍ—›‰—ŽƒƒŽÇ†Ç”Ǥ
fekil 25. ƒŽÇ–ǏƒÇ‡•‹–‹
ƒŽÇ–Ǐ…ƒŽƒ”ÇǢ•–”ò–ò”‡Ž…ƒ—›‰—ŽƒƒŽƒ”ÇǡǦ͵ͲͲΪͺͲͲƒ”ƒ•Ç†ƒ‹—ŽŽƒÇ•Ç…ƒŽÇŽƒ”ǐ†ƒ˜‡„‹”Ž‡ç‹›‡”Ž‡”‹
„‹” ƒ’ƒ ˜‡›ƒ ­Ç–ƒ ›ƒ”†ÇÇ›Žƒ ‘”—ƒ•ÇœÇ ‰ò‡ç ÇçǺǐƒ †‘º”—†ƒ ƒ­Ç —›‰—ŽƒƒŽƒ” ‹Ž‡ ’ƒ”ƒ’‡– ˜‡ ­ƒ–Ç
ÇçǍŽÇŽƒ”ǐ†ƒǡ ’‘Ž‹•òŽˆ‹† ˜‡›ƒ ’‘Ž‹ò”‡–ƒ ›‡”‹‡ ڜ‡Ž •‹Ž‹‘Žƒ”Žƒ ò”‡–‹Ž‡Ž‹†‹”Ǥ ›”Ç…ƒǡ ‰ƒœ †‘Ž‰—Ž— ›ƒŽÇ–Ǐ
…ƒŽƒ”ǐ†ƒ†Ç盃ŽÇ–ǏƒŽœ‡‡•‹‘Žƒ”ƒ•‹Ž‹‘—ŽŽƒÇŽƒ•Ç†—”——†ƒǡ•‹Ž‹‘—‰ƒœ•Çœ†Ç”ƒœŽÇÚœ‡ŽŽ‹º‹‹Ž‰‹Ž‹
•‹Ž‹‘ò”‡–‹…‹•‹–ƒ”ƒˆÇ†ƒ–‡›‹–‡†‹Ž‡Ž‹†‹”Ǥ ƒŽÇ–Ǐ…ƒÇÇ‘Ž—ç–—”ƒ…ƒŽƒ”ǐƒŽÇŽÇŽƒ”Ç”òœ‰Ÿ”ǡƒ”˜„Ǥ›òŽ‡”†‹ƒ–‡ƒŽÇƒ”ƒ•ƒ’–ƒƒŽÇ†Ç”Ǥ
1.2 Glgili TSE standartlarõ:
§
§
§
§
§
§
ͳʹ͹ͻƒǦƒ’ÇŽƒ”†ƒ—ŽŽƒÇŽƒǦƒŽÇ–ǏƒÇ‹”‹Ž‡”‹
ͷ͹ʹǦʹƒǦƒ’ÇŽƒ”†ƒ—ŽŽƒÇŽƒǦ‡‡Ž‘†ƒ‹”‡­‹Ž‹ƒ–ƒƒ—ŽŽ‡”ÚŽòʹǤòœ†ò”‡
ȋˆŽ‘ƒ–Ȍƒ
ͷ͹ʹǦͷ ƒǦƒ’ÇŽƒ”†ƒ —ŽŽƒÇŽƒǦ‡‡Ž ‘†ƒ ‹”‡­ ‹Ž‹ƒ– ƒ ƒ—ŽŽ‡” ڎò ͷǤ ‡•‡Ž‹
ƒ
ͳͲͻ͸ƒǦƒ’ÇŽƒ”†ƒ—ŽŽƒÇŽƒǦƒ’ŽƒƒŽÇƒ
ͳʹͳͷͲ ƒǦƒ’ÇŽƒ”†ƒ —ŽŽƒÇŽƒǦ‡”ƒŽ Žƒ”ƒ ‡’‡”Ž‡‹çǡ ‘†ƒ ‹”‡­ ‹Ž‹ƒ– ‹›‡–
ƒÇ
ͳʹͷͶ͵ƒǦƒ’ÇŽƒ”†ƒ—ŽŽƒÇŽƒǦƒ‹‡ƒ˜‡ƒ‹‡‹›‡–ƒÇ
1.3. Düçük yayõnõmlõ õsõ kontrol kaplamalõ (Low-E) camlarla üretilen yalõtõm camlarõ
òçò ›ƒ›ÇÇŽÇ Ç•Ç ‘–”‘Ž ƒ’ŽƒƒŽÇ ȋ‘™ǦȌ …ƒŽƒ”Žƒ ò”‡–‹Ž‡ ›ƒŽÇ–Ǐ …ƒŽƒ”Ç ‹­ ‡Ÿ†ƒ „—Ž—ƒ ”ƒ†›ƒ–Ú”ǡ
•‘„ƒ ‰‹„‹ Ç•Ç ƒ›ƒŽƒ”ǐ†ƒ ›ƒ›ÇŽƒ Ç•Ç›Ç –‡”ƒ” ‹­‡”‹›‡ ›ƒ•Ç–ƒ”ƒ „‹ƒ ‹­‹†‡ †Ç烔Ǜƒ ‘Žƒ Ç•Ç ƒ­ÇçǐÇ
ƒœƒŽ–ƒ–ƒ†Ç”Ǥȋœç‡‹Žʹ͸Ȍ
60
fekil 26. •Ç‘–”‘Žƒ’ŽƒƒŽÇȋ‘™ǦȌƒŽÇ–ǏƒÇ
‘™Ǧ ƒ’Žƒƒ ò”‹›‡ ‰‡‡Ž‹†‡ †Çç …ƒÇ ‹­ ›òœ‡›‹†‡ ȋʹǤ ›òœ‡›Ȍǡ ­‘ •‘º— „ÚŽ‰‡Ž‡”†‡ ‹•‡ ’ƒ•‹ˆ •‘Žƒ”
ƒœƒ­Žƒ”†ƒ ƒ•‹— †òœ‡›†‡ ›ƒ”ƒ” •ƒºŽƒƒ ƒƒ…Ç›Žƒ ‹­ …ƒÇ ‹­ ›òœ‡›‹†‡ ȋ͵Ǥ ›òœ‡›†‡Ȍ ›‡” ƒŽƒŽÇ†Ç”Ǥ
ò”‹›‡ǯ†‡ ò”‡–‹Ž‡ Ç•Ç ‘–”‘Ž ƒ’ŽƒƒŽÇ ȋ‘™ǦȌ ›ƒŽÇ–Ǐ …ƒŽƒ”ǐǐ ­‡ç‹–Ž‹ ƒ”ƒ „‘玗 ‰‡‹çŽ‹Ž‡”‹‡ ˜‡ ƒ”ƒ
„‘玗†‘Ž‰—Žƒ”ǐƒ‰Ú”‡Ç•Ç‰‡­‹”‰‡Ž‹ƒ–•ƒ›ÇŽƒ”ÇTablo 59ǯ†ƒ˜‡”‹Ž‡–‡†‹”Ǥ
U deºeri
(Isõ Geçirgenlik Katsayõsõ)
Ara boçluk
TS EN 673
geniçliºi
W/m²K
(mm)
kuru hava
argon
ͳʹ
ͳ͸
ͳǡ͸
ͳǡ͵
ͳǡ͵
ͳǡͳ
Tablo 59: •Ç‘–”‘Žƒ’ŽƒƒŽÇȋ‘™ǦȌ›ƒŽÇ–Ǐ…ƒÇÇƒ”ƒ„‘玗‰‡‹çŽ‹Ž‡”‹‡˜‡ƒ”ƒ„‘玗†‘Ž‰—Žƒ”ǐƒ‰Ú”‡
Ǖlj‡­‹”‰‡Ž‹ƒ–•ƒ›ÇŽƒ”Ç
•Ç‘–”‘Žƒ’ŽƒƒŽÇȋ‘™ǦȌ…ƒǡ†òœ…ƒƒ‰Ú”‡†ƒŠƒ†òçò‰‡­‹”‰‡Ž‹º‹‹Ž‡‡ç›ƒŽƒ”ǐ†‘ºƒŽ”‡Ž‡”‹‹—œ—
•ò”‡‘”—ƒ•Çƒ›ƒ”†Ç…Ç‘Žƒ–ƒ†Ç”Ǥ
1.4 Düçük yayõnõmlõ õsõ ve güneç kontrol kaplamalõ (Solar Low-E) camlarla üretilen yalõtõm camlarõ
òçò ›ƒ›ÇÇŽÇ Ç•Ç ˜‡ ‰ò‡ç ‘–”‘Ž ƒ’ŽƒƒŽÇ ȋ‘Žƒ” ‘™ǦȌ …ƒŽƒ”Žƒ ò”‡–‹Ž‡ ›ƒŽÇ–Ǐ …ƒŽƒ”Ç ‰ò ÇçÇºÇÇ ‹­‡”‹
‰‡­‹”‹”‡‰ò‡ç‹Ç•Ç•ÇÇƒœƒŽ–ƒ”ƒ‹­‡”‹ƒŽƒ–ƒ†Ç”Ǥòçò›ƒ›ÇÇŽÇǕǘ‡‰ò‡ç‘–”‘Žƒ’ŽƒƒŽÇȋ‘Žƒ”‘™ǦȌ
…ƒǡ‰ò‡ç‘–”‘ŽÚœ‡ŽŽ‹º‹‡‹Žƒ˜‡–‡Ç•Ç›ƒŽÇ–Ǐdžƒ•ƒºŽƒƒ–ƒ†Ç”ȋœç‡‹Žʹ͹ȌǤ
fekil 27. •Ç˜‡
ò‡ç‘–”‘Žƒ’ŽƒƒŽÇȋ‘Žƒ”‘™ǦȌƒŽÇ–ǏƒÇ
‘Žƒ”‘™Ǧƒ’Žƒƒ†Ç煃Çƒ”ƒ„‘玗ºƒ„ƒƒ‹­›òœ‡›‹†‡ȋʹǤ›òœ‡›†‡Ȍ›‡”ƒŽƒŽÇ†Ç”Ǥò”‹›‡ǯ†‡ò”‡–‹Ž‡Ç•Ç
˜‡‰ò‡ç‘–”‘Žƒ’ŽƒƒŽÇȋ‘Žƒ”‘™ǦȌ›ƒŽÇ–Ǐ…ƒŽƒ”ǐǐƒ”ƒ„‘玗‰‡‹çŽ‹Ž‡”‹‡˜‡ƒ”ƒ„‘玗†‘Ž‰—Žƒ”ǐƒ
‰Ú”‡Ç•Ç‰‡­‹”‰‡Ž‹ƒ–•ƒ›ÇŽƒ”ÇTablo 60ǯ†ƒ˜‡”‹Ž‡–‡†‹”Ǥ
61
Ara boçluk
geniçliºi
(mm)
ͳʹ
ͳ͸
U Deºeri
(Isõ Geçirgenlik Katsayõsõ)
TS EN 673
W/m²K
kuru hava
argon
ͳǡ͸
ͳǡ͵
ͳǡ͵
ͳǡͳ
Tablo 60: •Ç˜‡‰ò‡ç‘–”‘Žƒ’ŽƒƒŽÇȋ‘Žƒ”‘™ǦȌ›ƒŽÇ–Ǐ…ƒÇÇƒ”ƒ„‘玗‰‡‹çŽ‹Ž‡”‹‡˜‡ƒ”ƒ„‘玗
†‘Ž‰—Žƒ”ǐƒ‰Ú”‡Ç•Ç‰‡­‹”‰‡Ž‹ƒ–•ƒ›ÇŽƒ”Ç
•Ç˜‡‰ò‡ç‘–”‘Žƒ’ŽƒƒŽÇȋ‘Žƒ”‘™ǦȌ…ƒǡ†òœ…ƒƒ‰Ú”‡†ƒŠƒ†òçò‰‡­‹”‰‡Ž‹º‹‹Ž‡‡ç›ƒŽƒ”ǐ†‘ºƒŽ
”‡Ž‡”‹‹—œ—•ò”‡‘”—ƒ•Çƒ›ƒ”†Ç…Ç‘Žƒ–ƒ†Ç”Ǥ
•Ç ˜‡ ‰ò‡ç ‘–”‘Ž ƒ’ŽƒƒŽÇ ȋ‘Žƒ” ‘™ǦȌ ›ƒŽÇ–Ǐ …ƒÇǡ Žƒ•‹ ›ƒŽÇ–Ǐ …ƒÇƒ ‰Ú”‡ ‹­‡”‹ ‰‹”‡ ‰ò‡ç ǕǕǐÇ
ΨͶͲ‘”ƒÇ†ƒƒœƒŽ–ƒ–ƒ†Ç”.
1.5) Düçük yayõnõmlõ Low-E kaplamalõ camlarla üretilen üçlü yalõtõm camlarõ
‡” ʹ ’Žƒƒ•Ç Ç•Ç ‘–”‘Ž ƒ’ŽƒƒŽÇ ȋ‘™ǦȌ …ƒ ‘Žƒ ­‹ˆ– ƒ”ƒ„‘玗Ž— ò­Žò ›ƒŽÇ–Ǐ …ƒÇ ò‹–‡•‹†‹”Ǥ ‘™Ǧ
ƒ’Žƒƒ†Ç筃Ç‹­›òœ‡›‹†‡ȋʹǤ›òœ‡›Ȍ˜‡‹­…ƒÇ‹­›òœ‡›‹†‡ȋͷǤ›òœ‡›Ȍ—ŽŽƒÇŽƒŽÇ†Ç”Ǥȋœç‡‹ŽʹͺȌ
fekil 28.•Ç‘–”‘Žƒ’ŽƒƒŽÇȋ‘™ǦȌo­ŽòƒŽÇ–ǏƒÇ
ò”‹›‡ǯ†‡ò”‡–‹Ž‡Ç•Ç‘–”‘Žƒ’ŽƒƒŽÇȋ‘™ǦȌò­Žò›ƒŽÇ–Ǐ…ƒŽƒ”ǐǐ­‡ç‹–Ž‹ƒ”ƒ„‘玗‰‡‹çŽ‹Ž‡”‹‡˜‡ƒ”ƒ
„‘玗†‘Ž‰—Žƒ”ǐƒ‰Ú”‡Ç•Ç‰‡­‹”‰‡Ž‹ƒ–•ƒ›ÇŽƒ”ÇTablo 61ǯ†‡˜‡”‹Ž‡–‡†‹”Ǥ
U Deºeri
(Isõ Geçirgenlik Katsayõsõ)
Ara boçluk
TS EN 673
geniçliºi
W/m²K
(mm)
kuru hava
argon
ͻ
ͳǡʹ
Ͳǡͻ
ͳʹ
Ͳǡͻ
Ͳǡ͹
ͳ͸
Ͳǡ͹
Ͳǡ͸
Tablo 61.•Ç‘–”‘Žƒ’ŽƒƒŽÇȋ‘™ǦȌò­Žò›ƒŽÇ–Ǐ…ƒÇÇƒ”ƒ„‘玗‰‡‹çŽ‹Ž‡”‹‡˜‡ƒ”ƒ„‘玗†‘Ž‰—Žƒ”ǐƒ
‰Ú”‡Ç•Ç‰‡­‹”‰‡Ž‹ƒ–•ƒ›ÇŽƒ”Ç
1.6) Düçük yayõnõmlõ Solar Low-E kaplamalõ camlarla üretilen üçlü yalõtõm camlarõ
‹”’Žƒƒ•ÇǕǘ‡‰ò‡ç‘–”‘Žƒ’ŽƒƒŽÇȋ‘Žƒ”‘™ǦȌ…ƒǡ„‹”’Žƒƒ•Ç†ƒÇ•Ç‘–”‘Žƒ’ŽƒƒŽÇȋ‘™ǦȌ…ƒ
‘Žƒ­‹ˆ–ƒ”ƒ„‘玗Ž—ò­Žò›ƒŽÇ–Ǐ…ƒÇò‹–‡•‹†‹”Ǥ‘Žƒ”‘™Ǧƒ’Žƒƒ†Ç筃Ç‹­›òœ‡›‹†‡ȋʹǤ›òœ‡›Ȍ˜‡‘™Ǧ
ƒ’Žƒƒ‹­…ƒÇ‹­›òœ‡›‹†‡ȋͷǤ›òœ‡›Ȍ—ŽŽƒÇŽƒŽÇ†Ç”Ǥȋœç‡‹ŽʹͻȌ
62
fekil 29.•Ç˜‡
ò‡ç‘–”‘Žƒ’ŽƒƒŽÇȋ‘Žƒ”‘™ǦȌo­ŽòƒŽÇ–ǏƒÇ
ò”‹›‡ǯ†‡ ò”‡–‹Ž‡ Ç•Ç ˜‡ ‰ò‡ç ‘–”‘Ž ƒ’ŽƒƒŽÇ ȋ‘Žƒ” ‘™ǦȌ ò­Žò ›ƒŽÇ–Ǐ …ƒŽƒ”ǐǐ ­‡ç‹–Ž‹ ƒ”ƒ „‘玗
‰‡‹çŽ‹Ž‡”‹‡˜‡ƒ”ƒ„‘玗†‘Ž‰—Žƒ”ǐƒ‰Ú”‡Ç•Ç‰‡­‹”‰‡Ž‹ƒ–•ƒ›ÇŽƒ”ÇTablo 62ǯ†‡˜‡”‹Ž‡–‡†‹”Ǥ
U Deºeri
(Isõ Geçirgenlik Katsayõsõ)
Ara boçluk
TS EN 673
geniçliºi
W/m²K
(mm)
kuru hava
argon
ͻ
ͳǡʹ
Ͳǡͻ
ͳʹ
Ͳǡͻ
Ͳǡ͹
ͳ͸
Ͳǡ͹
Ͳǡ͸
Tablo 62. •Ç˜‡‰ò‡ç‘–”‘Žƒ’ŽƒƒŽÇȋ‘Žƒ”‘™ǦȌò­Žò›ƒŽÇ–Ǐ…ƒÇÇƒ”ƒ„‘玗‰‡‹çŽ‹Ž‡”‹‡˜‡ƒ”ƒ
„‘玗†‘Ž‰—Žƒ”ǐƒ‰Ú”‡Ç•Ç‰‡­‹”‰‡Ž‹
•Ç˜‡‰ò‡ç‘–”‘Žƒ’ŽƒƒŽÇȋ‘Žƒ”‘™ǦȌò­Žò›ƒŽÇ–Ǐ…ƒÇǡŽƒ•‹›ƒŽÇ–Ǐ…ƒÇƒ‰Ú”‡‹­‡”‹‰‹”‡‰ò‡çǕǕǐÇ
ΨͶͺ‘”ƒÇ†ƒƒœƒŽ–ƒ–ƒ†Ç”Ǥ
‡…‡”‡Ž‡”‹Ç•Ç‰‡­‹”‰‡Ž‹ƒ–•ƒ›ÇŽƒ”Çȋ’‡…‡”‡Ȍ
¾ ƒŽÇ–Ǐ…ƒŽƒ”ǐǐƒ”ƒ„‘玗‰‡‹çŽ‹º‹
¾ ƒŽÇ–Ǐ…ƒŽƒ”ǐǐƒ”ƒ„‘玗†‘Ž‰—•—
¾ ƒŽƒ”ǐ›ƒ›ÇÇ†‡º‡”‹˜‡
¾ ‘º”ƒƒŽƒ”ǐ†‘º”ƒƒ†‡º‡”Ž‡”‹‹Ž‡•ƒ’–ƒƒ–ƒ†Ç”Ǥ
…ƒƒ–•ƒ›ÇŽƒ”ǐǐ­‡ç‹–Ž‹†‘º”ƒƒ–‹’Ž‡”‹›Ž‡„‹”Ž‡ç–‹”‹Ž‡•‹•‘—…—†ƒ‘Ž—ç–—”—Žƒ„‹Ž‡…‡ ’‡…‡”‡ †‡º‡”Ž‡”‹Tablo
63ǯ†‡‰Ú•–‡”‹Ž‡–‡†‹”Ǥ
Udoºrama
1,0
1,4
1,8
2,2
2,6
3,0
3,4
3,8
7,0
(W/m²K)
Ucam
Upencere
(W/m²K)
(W/m²K)
3,3
ʹǡͻ
͵ǡͲ
͵ǡͳ
͵ǡʹ
͵ǡ͵
͵ǡͶ
͵ǡͶ
͵ǡͷ
ͶǡͲ
3,1
ʹǡͺ
ʹǡͺ
ʹǡͻ
͵ǡͲ
͵ǡͳ
͵ǡͷ
͵ǡ͵
͵ǡͶ
͵ǡͻ
2,9
ʹǡ͸
ʹǡ͹
ʹǡͺ
ʹǡͺ
͵ǡͲ
͵ǡͲ
͵ǡͳ
͵ǡʹ
͵ǡ͹
2,7
ʹǡͶ
ʹǡͷ
ʹǡ͸
ʹǡ͹
ʹǡͺ
ʹǡͻ
͵ǡͲ
͵ǡͲ
͵ǡ͸
2,5
ʹǡ͵
ʹǡͶ
ʹǡͷ
ʹǡ͸
ʹǡ͹
ʹǡ͹
ʹǡͺ
ʹǡͻ
͵ǡͶ
2,3
ʹǡͳ
ʹǡʹ
ʹǡ͵
ʹǡͶ
ʹǡͷ
ʹǡ͸
ʹǡ͹
ʹǡ͹
͵ǡ͵
Çiftcam
2,1
ʹǡͲ
ʹǡͳ
ʹǡʹ
ʹǡʹ
ʹǡ͵
ʹǡͶ
ʹǡͷ
ʹǡ͸
͵ǡͳ
1,9
ͳǡͺ
ͳǡͻ
ʹǡͲ
ʹǡͳ
ʹǡʹ
ʹǡ͵
ʹǡ͵
ʹǡͶ
͵ǡͲ
1,7
ͳǡ͹
ͳǡͺ
ͳǡͺ
ͳǡͻ
ʹǡͲ
ʹǡͳ
ʹǡʹ
ʹǡ͵
ʹǡͺ
1,5
ͳǡͷ
ͳǡ͸
ͳǡ͹
ͳǡͺ
ͳǡͻ
ͳǡͻ
ʹǡͲ
ʹǡͳ
ʹǡ͸
1,3
ͳǡͶ
ͳǡͶ
ͳǡͷ
ͳǡ͸
ͳǡ͹
ͳǡͺ
ͳǡͻ
ʹǡͲ
ʹǡͷ
1,1
ͳǡʹ
ͳǡ͵
ͳǡͶ
ͳǡͶ
ͳǡͷ
ͳǡ͸
ͳǡ͹
ͳǡͺ
ʹǡ͵
2,3
ʹǡͳ
ʹǡʹ
ʹǡ͵
ʹǡͶ
ʹǡͷ
ʹǡ͸
ʹǡ͸
ʹǡ͹
͵ǡʹ
Üçlü cam
2,1
ʹǡͲ
ʹǡͲ
ʹǡͳ
ʹǡʹ
ʹǡ͵
ʹǡͶ
ʹǡͷ
ʹǡ͸
͵ǡͳ
1,9
ͳǡͺ
ͳǡͻ
ʹǡͲ
ʹǡͲ
ʹǡʹ
ʹǡʹ
ʹǡ͵
ʹǡͶ
ʹǡͻ
63
Üçlü cam
1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5
ͳǡ͸
ͳǡ͹
ͳǡͺ
ͳǡͻ
ʹǡͲ
ʹǡͳ
ʹǡʹ
ͳǡͷ
ͳǡ͸
ͳǡ͹
ͳǡͺ
ͳǡͻ
ͳǡͻ
ʹǡͲ
ͳǡͶ
ͳǡͶ
ͳǡͷ
ͳǡ͸
ͳǡ͹
ͳǡͺ
ͳǡͻ
ͳǡʹ
ͳǡ͵
ͳǡͶ
ͳǡͶ
ͳǡͷ
ͳǡ͸
ͳǡ͹
ͳǡͲ
ͳǡͳ
ͳǡʹ
ͳǡ͵
ͳǡͶ
ͳǡͷ
ͳǡ͸
Ͳǡͻ
ͳǡͲ
ͳǡͲ
ͳǡͳ
ͳǡʹ
ͳǡ͵
ͳǡͶ
Ͳǡ͹
Ͳǡͺ
Ͳǡͻ
ͳǡͲ
ͳǡͳ
ͳǡʹ
ͳǡʹ
Tablo 63:‡…‡”‡•‹•–‡Ž‡”‹‹ȋ…ƒΪ†‘º”ƒƒȌ†‡º‡”Ž‡”‹
ʹǡʹ
ʹǡͳ
ʹǡͲ
ͳǡͺ
ͳǡ͸
ͳǡͷ
ͳǡ͵
2. Cam Montajõnda Dikkat Edilecek Hususlar
ʹǡͺ
ʹǡ͸
ʹǡͷ
ʹǡ͵
ʹǡʹ
ʹǡͲ
ͳǡͺ
§ ƒŽÇ–Ǐ…ƒÇÇ†Ç盃ŽÇ–Ǐ ƒŽœ‡‡•‹‰ò‡çÇçǐŽƒ”ǐǐ‡–‹Ž‡”‹†‡ȋȌ‘”—ƒ…ƒç‡‹Ž†‡­Ç–ƒǡǡ
•‹Ž‹‘˜Ǥ„Ǥ‘–ƒŒ‡Ž‡ƒŽƒ”Ç›Žƒ–ƒƒ‡Ú”–òŽò瑎ƒŽÇ†Ç”Ǥ
§ Ȃ͵Ͳι ‹Ž‡ Ϊ ͺͲι ƒ”ƒŽÇŽƒ”Ç †Ççǐ†ƒ‹ …ƒ ›òœ‡›‹ •Ç…ƒŽÇŽƒ”Ç ‹Ž‡ ƒ”çÇ ƒ”çǛƒ ƒŽƒ„‹Ž‡…‡ ‘Žƒ ›ƒŽÇ–Ǐ
…ƒŽƒ”Ç•‹’ƒ”‹çƒçƒƒ•Ç†ƒ„‡Ž‹”Ž‡‹ç‘ŽƒŽÇ†Ç”Ǥڜ‘—•—›ƒŽÇ–Ǐ…ƒŽƒ”ǐ†ƒ†Ç盃ŽÇ–ǏƒŽœ‡‡•‹‘Žƒ”ƒ
•‹Ž‹‘ —ŽŽƒÇŽƒŽÇ ˜‡Ȁ˜‡›ƒ •‹Ž‹‘ ò”‡–‹…‹Ž‡”‹†‡ ò”òŽ‡”‹‹ •‘”—•—œ…ƒ —ŽŽƒÇŽƒ„‹Ž‡…‡º‹ ƒ•‹—
Š‹œ‡–•Ç…ƒŽÇºÇ‹Ž‡‹Ž‰‹Ž‹›ƒœÇŽÇ–‡›‹–ƒŽÇƒŽÇ†Ç”Ǥ
§ ƒŽÇ–Ǐ …ƒÇÇ †Çç ›ƒŽÇ–Ǐ ƒŽœ‡‡•‹ ƒŽÇ…Ç ǕŽƒŽÇ–ƒ ‘”——ç ‘ŽƒŽÇǡ …ƒ ›—˜ƒŽƒ”ǐ†ƒ •— –ƒŠŽ‹›‡
†òœ‡‹„—Ž—ƒŽÇ†Ç”Ǥ
§ ƒ›—˜ƒ•Ç†‡”‹Ž‹º‹ͳͺǦʹͲ‘ŽƒŽÇ†Ç”Ǥ
§ ƒ ›—˜ƒ•Ç ‰‡‹çŽ‹º‹ǡ ›ƒŽÇ–Ǐ …ƒÇÇ ‘‹ƒŽ ƒŽÇŽÇºÇ Ϊ ›ƒŽÇ–Ǐ …ƒÇÇ Š‡” ‹‹ ›òœò†‡‹ †‡•–‡ ˜‡
•Çœ†Ç”ƒœ†‘Ž‰—˜‡›ƒˆ‹–‹ŽƒŽÇŽÇºÇΪ›ƒŽÇ–Ǐ…ƒÇ†ƒÚ‰Ú”òŽ‡ƒŽÇŽÇ–‘Ž‡”ƒ•Žƒ”ǐNJ‡•ƒ„ƒƒ–ƒ…ƒç‡‹Ž†‡
‘ŽƒŽÇ†Ç”Ǥ
§ ‘º”ƒƒ•‹•–‡Ž‡”‹‹”‹ç•‡Š‹Ž‡”‹ǡ†‹Žƒ–ƒ•›‘ƒ›ƒŽƒ”lj‹„‹›ƒ’ÇŠƒ”‡‡–Ž‡”‹†‡…ƒÇ‘”—›ƒ…ƒç‡‹Ž†‡
–ƒ•ƒ”ǏŽƒÇ瑎ƒŽÇ†Ç”Ǥ
§ ‡…‡”‡ ’”‘ˆ‹ŽŽ‡”‹ǡ …ƒ†ƒ ‰‡Ž‡…‡ –ƒ•ƒ”Ǐ ›òŽ‡”‹‹ ›ƒ’Ç›ƒ ‰ò˜‡Ž‡ ƒ–ƒ”ƒ„‹Ž‡…‡ ˜‡ …ƒ •‡Š‹Ž‡”‹‹
ò•ƒƒ†‡‡†‹Ž‡„‹Ž‹”Ž‹‹–Ž‡”‹ò•–ò‡­Çƒ•Çƒ‹œ‹˜‡”‡›‡…‡—ƒ˜‡‡–‡•ƒŠ‹’‘ŽƒŽÇ†Ç”Ǥ
§ ƒ‘œŽƒƒÇ ‡–‡‹ 燏ƒ›ƒ ‰Ú”‡ ›ƒ’ÇŽƒ•Ç …ƒÇ ‰‡”‡–‹º‹ 燍‹Ž†‡ †‡‰‡Ž‡‡•‹ ˜‡ ƒ­ÇŽÇ” ƒƒ–
•ƒ”ƒŽƒ”ǐǐڐŽ‡‡•‹„ƒÇÇ†ƒ›ƒ”ƒ”ŽÇ†Ç”Ǥ
Takozlama Prensipleriǣ
fekil 30:ƒ‘œŽƒƒ”‡•‹’Ž‡”‹ǣ
Not:ƒçǛDžǖƒ‘œŽƒ”‘”ƒŽ‘Žƒ”ƒ›ƒŽÇ–Ǐ…ƒÇÇÚ燎‡”‹†‡„‹”–ƒ‘œ„‘›—‹­‡”‹›‡›‡”Ž‡ç–‹”‹Ž‹”Ǥƒ‘œŽƒ”ǐ
—œ—Ž—º—‘”–ƒŽƒƒͺͲǦͳͲͲǢ‡Ž‡”‹‹•‡ǡ…ƒŽƒ”ǐŠ‡”‹‹•‹‹†‡†‡•–‡Ž‡‡•‹„ƒÇÇ†ƒ›ƒŽÇ–Ǐ…ƒÇÇ
ƒŽÇŽÇºÇ†ƒʹˆƒœŽƒ‘ŽƒŽÇ†Ç”Ǥ
64
Download

Yalıtım Camı Üniteleri