TÜRKİYE: 1997'ye kadar olan eğitim sistemi
Başlangıç 6 yaş itibariyle, ancak 7 veya 8 yaşında bir başlangıç da olağan dışı değildir
Temel eğitim: İlkokul
Eğitim süresi: 5 yıl
yaş
sınıf
6-7 yaşında
1
7-8 yaşında
2
8-9 yaşında
3
9-10 yaşında
4
10-11 yaşında
5
(6-11 yaşlarında)
kategori
1
1
1
1
1
Genel ortaöğretim, hazırlık:
Ortaokul
Eğitim süresi: 3 yıl
yaş
sınıf
11-12 yaşında
1
12-13 yaşında
2
13-14 yaşında
3
(11-14 yaşlarında)
kategori
1
2
2
Mesleki eğitim
- Meslek lisesi
- Teknik lise
- Sağlık Meslek lisesi
- Anadolu lisesi
Eğitim süresi: 3, 4 veya 5 yıl (14-19 yaşlarında)
yaş
sınıf
kategori
14-15 yaşında
1
3
15-16 yaşında
2
3
16-17 yaşında
3
3
17-18 yaşında
4
3
18-19 yaşında
5
3
Mesleki eğitim: Çıraklık dönemi
Eğitim süresi: 3 veya 4 yıl (11-15 yaşlarında)
yaş
sınıf
kategori
11-12 yaşında
1
3
12-13 yaşında
2
3
13-14 yaşında
3
3
4
3
Yüksek eğitim
Eğitim süresi: 2 veya 4 yıl (1982'ye
kadar)
Eğitim süresi: 4, 5 veya 6 yıl
(1982'den sonra)
yaş
18-19 yaşında
18-20 yaşında
18-22 yaşında
18-23 yaşında
18-24 yaşında
İlkokul bitirme diploması
Başlangıç 11 yaş itibariyle
Genel ortaöğretim, tamamlama:
Lise
Eğitim süresi: 3 veya 4 yıl (14-18 yaşlarında)
yaş
sınıf
kategori
14-15 yaşında
1
3
15-16 yaşında
2
3
16-17 yaşında
3
3
4
3
17-18 yaşında
14-15 yaşında
Sınav / diploma son yıl
Sınav / diploma son yıl
Ortaokul bitirme diplomasi; 1983 öncesi: Devlet ortaokul diploması
Başlangıç 5 yıl temel eğitim + 3 yıl ortaöğretim hazırlık sonrası
Diploma son yıl
3 yıllık eğitim sonrası: Lise diploması
4 yıllık eğitim sonrası: Lise diploması veya İmam Hatip Lisesi diploması
Başlangıç 5 yıl temel eğitim + 3 yıl ortaöğretim hazırlık sonrası
Diploma son yıl
Meslek lisesi diploması
Teknik lise diploması / Sağlık Meslek lisesi diploması (sağlık dalı)
Anadolu lisesi diploması
Başlangıç 5 yıl temel eğitim veya düzenli eğitim dışında kalan öğrenciler için
Diploma son yıl
3 yıllık eğitim sonrası: Kalfalık belgesi (kalfa)
4 yıllık eğitim sonrası: Kalfalık belgesi (kalfa)
İş deneyimi sonrası: Ustalık belgesi (usta)
Başlangıç (İmam Hatip) Lisesi diploması + Üniversiteye giriş sınavı (Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı (ÖSYS)) ile
(yaş: 18-24)
kategori
3
3
3
3
3
1982'ye kadar: Ortaöğretim sonrası eğitim için enstitüler. 1982'den sonra teknik enstitü ve meslek yüksek okullar üniversitelerin sistemine dahil
edilmiştir.
Önlisans
Meslek yüksek okulu ön lisans diploması
Lisans diploması (Master derecesi)
Yüksek lisans diploması
Bu ülke bilgisi temel öğretimin yeni ağırlıklandırma sistemi için iş dünyası mesleki eğitim işbirliği vakfının (SBB) diploma değerlendirme ve karşılaştırma bölümü tarafından 1 Ağustos 2014 tarihinde hazırlanmıştır.
Genel ve yüksek öğrenim ile ilgili tablolar için Nuffic tecrübelerinden yararlanılmıştır.
Başka amaçlar için, herhangi bir hak iddia edilemez. Bu ülke bilgisi 1 Ağustos 2015 tarihine kadar geçerlidir.
Sayfa 1 / 1
Download

Landendocumentatie Turkije (Turks) 24-11-2014.XLSX