TURKUAZ
OTOMOTiV
..-
Oto Makas Par9alan imalat1
~
··u;O
MAKAS PERNOLARI
Z MAKAS
TP-0002
TP-0004
TP-0006
TP-0008
TP-0010
TP-0012
TP-0014
TP-0016
****
****
****
****
****
****
****
****
Z MAKAS PERNOSU
M:310x16cm
Z MAKAS PERNOSU
M:310x18cm
Z MAKAS PERNOSU
M:310x20cm
Z MAKAS PERNOSU
M:310x22cm
Z MAKAS PERNOSU
M:310x24cm
Z MAKAS PERNOSU
M:310x26cm
Z MAKAS PERNOSU
M:310x28cm
Z MAKAS PERNOSU
M:310x30cm
BUGi
TP-0019
TP-0020
TP-0021
TP-0023
TP-0026
TP-0028
****
****
****
****
****
****
BUGi KOL PERNOSU
Mnx135mm
BUGi KOL PERNOSU
M22:x140mm
BUGi KOL PERNOSU
M22:x150mm
BUGi KOL PERNOSU
M22:x175mm
BUGi KOL PERNOSU
M22:x200mm
BUGi KOL PERNOSU
Mnx220mm
MERCEDES 33.40 ON SOMUNLU PERNO
M24x18cm
DORSE
TP-0043
TP-0041
TP-0039
TP-0037
TP-0035
TP-0032
****
****
****
****
****
****
DORSE AMORTiSOR CiVATASI (Aitlkii!ie)
M24x22cm
DORSE AMORTiSOR CiVATASI (Aitlkii!ie)
M24x24cm
DORSE AMORTiSOR CiVATASI (Aitlkii!ie)
M24x26cm
DORSE AMORTiSOR CiVATASI (Aitlkii!ie)
M24x28cm
DORSE AMORTiSOR CiVATASI KAYNAKLI
M24x18cm
DORSE AMORTiSOR CiVATASI KAYNAKLI
M24x24cm
ISUZU ~AMPiYON SOMUNLU KURU PERNO
HER c;E$iT MAKAS SAPLAMASI, MAKAS PERNOSU VE OZEL iMALAT URUNLE:Ri YAPILIR.
KARARTMALI URUNLERE %20 FiYAT ARTI$1 UYGULANIR.
-20-
Download

Turkuaz Otomotiv