“END 104 Endüstri Mühendisliği Laboratuvarı” ve “IE 104 Industrial Engineering
Laboratory” dersleri hakkında açıklama
Aşağıda deneyler ve deney numaraları, deney tarihleri ile birlikte verilmiştir.
Deneyler
15 Ekim 2014
Deney 1
Karışımlar- Bileşikler: Nitel gözlemler, faz ayrımları.
22 Ekim 2014
Deney 2
Çözeltiler: Hazırlama - Miktarların belirlenmesi ve
hesaplamalar,
Pratik
olarak
çözeltilerin
hazırlanması,
derişim
kontrolleri, kalibrasyon
Deney 3
Maddenin Üç Hali: Nitel ve nicel gözlemler - Sıcaklık
ilişkileri
29 Kasım 2014
Resmi Tatil
5 Kasım 2014
Deney 4
Asidik Bazik Çözeltiler: Hazırlama, pH Skalası ve pH
Ölçümleri
12 Kasım 2014
Deney 5
Asit Baz Titrasyonları (indikatörlü, potansiyometrik)
Deney 6
Ölçme ve Hata Hesabı
I. Kısa Sınav
19 Kasım 2014
Deney 7
26 Kasım 2014
Ara Sınav
3 Aralık 2014
Deney 8
Metalik malzemelerin çekme ve basma özellikleri
10 Aralık 2014
Deney 9
Titrimetrik Demir Tayini
Deney 10
Difüzyon Hızı ve Molekül Ağırlığı İlişkisi
Viskozite Tayini
II. Kısa Sınav
17 Aralık 2014
Telafi Haftası
24 Aralık 2014
Telafi Haftası
31 Aralık 2014
Yılbaşı Tatili
Bütün deneyleri yapacak öğrenciler:
Ömer Şahin
Adem Özkul
Baran Budak
Törehan Merden
İslam Dumankaya
Hakan Çabuk
END 104 ve IE 104 dersini alan bütün öğrenciler deney 6, deney 7 ve deney 8’i yapmak
zorundadır. Ayrıca geçen dönemlerdeki notları düşük olup deney tekrarı yapacak öğrenciler
ve deney numaraları ile aşağıda belirtilmiştir.
1. Deneyi yapacak öğrenciler
Yusuf Can Albayrak
Zafer Karabacak
2. Deneyi yapacak öğrenciler
Yusuf Can Albayrak
Zafer Karabacak
Bora Emre Yeter
Burak Türkkan
Anıl Büyükyılmaz
3. Deneyi yapacak öğrenciler
Anıl Büyükyılmaz
4. Deneyi yapacak öğrenciler
Bengi Berivan Erol
5. Deneyi yapacak öğrenciler
Bora Emre Yeter
Burak Türkkan
9. Deneyi yapacak öğrenciler
Yusuf Can Albayrak
Berk Büyükalgan
Berat Yiğitcan Ekşi
Anıl Büyükyılmaz
10. Deneyi yapacak öğrenciler
Anıl Büyükyılmaz
Download

END 104 ve IE 104 hakkında