GWP Örneği
GWP Verifikasyon Özet Raporu
Örnek
GWP® Verifikasyon hizmeti şunları
sağlar:
–Tutarlı ve öngörülebilir bir ürün
kalitesine ulaşma
–Ekipmanı etkili şekilde yöneterek
paradan tasarruf sağlama
–Denetimden geçen, eksiksiz
belgeler hazırlama
Bir müşterinin tesisindeki tüm
varlıkları, durum bilgisiyle birlikte
listeleyen, GWP® Verifikasyon özet
raporuna ait bir örnek indirdiniz.
Bu hizmet, marka veya model ne
olursa olsun, otomatik olmayan
tüm tartım ekipmanları için
geçerlidir.
Özet rapor, gerçek çalışma koşullarında tartım ekipmanındaki ölçüm belirsizliğini belgeler. Tartım cihazındaki durum lambası ölçülen
performansın, işinize ve kaliteye özgü gereksinimleri (doğruluk, düzenlemeler, ortam) karşılayıp karşılamadığını gösterir. Ayrıca özet
raporda, tekrarlanabilir sonuçlara ulaşmak için ekipmanınızı çalıştırabileceğiniz ölçüm aralığı da belgelenir.
Bir tartı veya terazi zayıf performans gösteriyorsa, GWP® Verifikasyonu, doğruluğu sağlamak için anında tedbirler önerir.
İşinizdeki süreçlere uyarlanmış bir GWP® Verifikasyonu için lütfen bulunduğunuz yerdeki METTLER TOLEDO şubesine başvurun.
1
3
2
4
5
6
1Müşteri bilgileri
7
2Envanterdeki her terazi/tartı için ulaşılan ve
gereken doğruluğu karşılaştıran genel bakış
grafiği
3Ayrıntılı cihaz bilgileri
4Ayrıntılı doğruluk gereksinimleri ve ulaşılan nokta
5İşe etkisine göre, tüketiciye etkisine ve algılanma
olasılığına göre risk değerlendirmesi
6Önerilen performans verifikasyon etkinlikleri
7Ayrıntılı açıklamalar ve bilgiler
www.mt.com
Daha fazla bilgi için
Mettler-Toledo AG
CH-8606 Greifensee, İsviçre
Tel: +41 44 944 22 11
Faks: +41 44 944 30 60
Teknik değişiklikler yapılabilir
© 01/2013 Mettler-Toledo AG
İsviçre'de basılmıştır
MCG MarCom Greifensee
®
GWP
Good Weighing Practice™
GWP®, tüm üreticilerin her tür tartım sistemine uygulanabilen ve tartım
sistemlerinin kullanım ömrü boyunca etkili şekilde yönetimi
konusunda tek bilimsel, global standarttır. Şunları yapmanıza
yardımcı olur:
•doğru teraziyi veya tartıyı seçme
•tartım ekipmanınızı güvenli şekilde kalibre etme ve çalıştırma
•mevcut kalite, uyumluluk, laboratuvar ve üretim standartlarına uyma
www.mt.com/GWP
Download

Specimen: GWP® Verifikasyon Özet Raporu