YUMURTA
DISNEY PLANES
3’LÜ PAKET 12 X 6 ADET
DISNEY PLANES
Ç‹KOLATALI YUMURTA
8 X 24 ADET
MARVEL SPIDERMAN
Ç‹KOLATALI YUMURTA
8 X 24 ADET
MARVEL SPIDERMAN
3’LÜ PAKET 12 X 6 ADET
DISNEY CARS
3’LÜ PAKET 12 X 6 ADET
DISNEY CARS
Ç‹KOLATALI YUMURTA
8 X 24 ADET
DISNEY PRINCESS
Ç‹KOLATALI YUMURTA
8 X 24 ADET
DISNEY PRINCESS
3’LÜ PAKET 12 X 6 ADET
YUMURTA
DISNEY CLUBHOUSE
3’LÜ PAKET 12 X 6 ADET
DISNEY CLUBHOUSE
Ç‹KOLATALI YUMURTA
8 X 24 ADET
DISNEY MINNIE
Ç‹KOLATALI YUMURTA
8 X 24 ADET
DISNEY MINNIE
3’LÜ PAKET 12 X 6 ADET
MARVEL AVENGERS
3’LÜ PAKET 12 X 6 ADET
DISNEY CARS
MINI EGGS
1 X 12 ADET
DISNEY PRINCESS
MINI EGGS
1 X 12 ADET
Gum Made in Canada
DUBBLE BUBBLE
GUMBALL DISPENSER
12 X 12 ADET
DUBBLE BUBBLE
BIG JACKPOT
6 X 12 ADET
STRING POP
12 X 16 ADET
FAN CANDY
12 X 12 ADET
LASER POP
12 X 12 ADET
GATOR CHOMP
12 X 12 ADET
GRAB POP
LASER POP
12 X 12 ADET
12 X 12 ADET
SURPRISE DRINK
PLANES
Do¤al meyve aromal›
Lisansl› sürpriz oyuncakl›
Uluslararas› güvenlik standartl›
A, C ve E vitaminli
SURPRISE DRINK
MINNIE MOUSE
SURPRISE DRINK
DISNEY PRINCESS
SURPRISE DRINK
CARS
BOOMB SPRAY
12 X 12 ADET
FIRE BLAST
12 X 16 ADET
LIGHT UP SPRAYS
12 X 16 ADET
SNAKE SPRAY
12 X 16 ADET
Bunlar› Biliyor musunuz ?
Avusturya'da 1927 y›l›nda do¤an dünyaca ünlü Pez flekerler
87 y›ld›r ayn› flekle sahipler. 1962 y›l›nda Walt Disney ile ilk lisans
anlaflmas› imzaland› ve bu dünya flekerleme sektöründe ilk kez bir
markan›n lisans almas› anlam›na geliyor. Bugün dünya genelinde
y›lda 65 milyon adetten fazla Pez fieker Adam ve 4.2 Milyar
adetten fazla Pez fieker sat›lmakta. Pez için kurulmufl olan
binlerce koleksiyon ve sat›fl sitesi mevcut. Baz› fleker adamlar bu
sitelerde 1000 dolara kadar al›c› bulabiliyor...
Siz de biriktirin, birlefltirin ve özel Pez
koleksiyonunuzu yarat›n !
PEZ 100’LÜ YEDEK
6 X 100 ADET
Çilekli
Portakall›
Viflneli
Bö¤ürtlenli
Limonlu
ediyeli
Sticker H
PEZ 8’L‹ BL‹STER
HELLO KITTY
PEZ 8’L‹ BL‹STER
DISNEY CARS
1 X 24 ADET
1 X 24 ADET
Stella
Red Bird
Black Bird
Green Pig
Angry Birds is a trademark of Rovio Entertainment Ltd. Copyright 2009-2013 Rovio Entertainment Ltd. All right reserved.
Dusty
El Chupacabra
© Disney
Barbie
© Mattel
Hello Kitty
© 1976, 2011 SANRIO CO. LTD.
Finn McMissile
Mater
Lightning McQueen
© Disney / Pixar
Mickey
Minnie
Minnie
Minnie
Minnie
© Disney
SUNUM fiEK‹LLER‹
5 KATLI AYAKLI METAL STAND
(80 SURPRISE DRINK)
5 KATLI AYAKLI METAL STAND
PEZ PLAST‹K STAND
(56 fiEKER ADAM + 15 BL‹STER 8’L‹)
TEK KATLI MASA ÜSTÜ
METAL STAND
(24 fiEKER ADAM + 24 BL‹STER 8’L‹)
2 KATLI MASA ÜSTÜ
METAL STAND
SURPRISE DRINK 24’LÜ KOL‹
GIDA SAN. DIfi T‹C. LTD. fiT‹.
Zümrütevler Mah. Han›meli Cad. Viflne Sok. Prestij ‹fl Merkezi No: 15 Maltepe - ‹stanbul
Tel: (0216) 399 81 81 Faks: (0216) 370 67 64 www.unibongida.com
art dizayn 0216 418 09 98
(54 fiEKER ADAM + 24 BL‹STER 8’L‹)
Download

yumurta