OZNÁMENÍ
Dle § 92 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. se svolává
z a s e d á n í z a s t u p i t e l s t v a obce Láz
na den 1. dubna 2015 od 18.00 hodin.
Zasedání proběhne na obecním úřadě
Návrh programu:
1) Schválení dodatku smlouvy k projektu „Realizace úspor energií“
2) Schválení výměny vodovodního potrubí do MŠ
3) Schválení nákupu pozemků u požární nádrže
4) Čarodějnice
5) Různé
6) Diskuse
V Lázu dne 23. 3. 2015
Mgr. Antonín Kropáč
Starosta
Download

ZDE - Obec Láz