ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA BİNA STANDARTLARI
(Standartlar Yönergesi'ne göre)
Özel Öğretim
düzenlenir.
Kurumlarında
Bina
Standartları
Standartlar
Yönergesine
göre
Derslikler:
Pencere büyüklüğü okullarda taban alanın %18'inden küçük olmamalıdır.
(Dershanelerde %15)
Derslik alanı 20 m2 den az olmamalıdır.
Bir öğrenci için kullanım alanı 1.2 m den az olamaz.
Kapı genişliği en az 90 cm olmalıdır. Kapılar koridora açılmalıdır.
Tavan yüksekliği 2.5 m den az olmamalıdır. 3 Metreden aşağı yüksekliklerde
kontenjan m3 e göre belirlenir. (4 m3 e bir öğrenci olacak şekilde)
Dersliklere, dershanelerde en fazla 30 öğrenci kontenjanı verilebilir, geniş olsa da
fazla kontenjan verilemez. Bu adet, okullarda 36 dan, fen liselerinde 24 ten fazla olamaz
Derslik sayısı kurumda açılacak sınıf sayısından az olamaz. (Dershanelerde en az 3
derslik olmalıdır.)
Merdivenler:
Dershanelerde öğrencilerin rahat girip çıkabilecekleri genişlikte olması yeterlidir.
Okullarda merdiven genişliği öğrencinin rahatlıkla girip çıkabileceği şekilde olmalıdır.
3'den fazla basamaklı merdivenlere mutlaka korkuluk konulmalıdır.
Kontenjana göre 500 kişiye kadar her 100 kontenjan için merdiven genişliği 0.50
metre, 500'den sonra her 100 kişi için 0.30 metre, 1000 kişiden sonra her 100 kişi için
0.20 metre istenir.
Birden fazla merdiven varsa toplam genişlik alınır. 2 Kat ve yukarısı kurumlarda
mutlaka yangın merdiveni olmalıdır.
Merdiven genişliği, kontenjanı etkilerken giriş katındaki öğrenci sayısı dahil edilmez.
Yatılı kurumlarda 25 öğrenciye 1 duş gereklidir.
Yatakhaneler:
Yatakhane kontenjanı okullarda öğrenci başına 4 m , yükseklik 3 metreden az ise
öğrenci başına 12 m hacim olacak şekilde düzenlenir. 8 öğrenciye 1 duş, 25 öğrenciye
bir banyo olmalıdır.
İdare Odaları ve Bürolar:
Okullarda müdür odası 16 m den az olamaz. Öğretmen odası, 8 öğretmene kadar
16 m , 12 öğretmene kadar 24 m , 12 öğretmenden sonra her öğretmen için 1,5 m yer
ayrılmalıdır.
Dershanelerde müdür odası 12 m , öğretmenler odası 8 öğretmene kadar 16 m ,
ilave her bir öğretmen için 1,5 m olmalı, bürolar 12 m den az olmamalıdır.
Spor Salonları:
Okullarda: Beden Eğitim salonu öğrenci başına 3,5 m alan düşecek şekilde
olmalıdır.
Bu salonların toplam alanı 140 m den az olamaz. (Eğer buna uygun değilse en
büyük derslik kontenjanının 3,5 katından küçük olmamalıdır.)
Kapalı spor salonu yapılacaksa seyirci kapasitesi 250 kişiden az olmamalı. Spor alanı
nizami basketbol alanından az olmamalıdır.
Çok amaçlı salon öğrenci başına 2,5 m alan düşecek büyüklükte olmalıdır.
Kitaplık:
Okullarda okuma salonu asgari olarak en büyük derslikten küçük olmamalıdır.
Kitaplık en az 5000 kitap alabilmelidir. Dershanelerde kitaplık istenir. Kontenjanı
250'den fazla olan kurumların kütüphane hazırlaması gerekir.
Atölye-Müzik-Resim Derslikleri:
İşlik ilköğretim kurumlarında 48m den az olmamalıdır.
Müzik dersliği öğrenci başına l,2m olup 30 dersliğe kadar bir müzik odası
yeterlidir.
Resim dersliği öğrenci başına 2m olup 30 dersliğe kadar bir resim odası yeterlidir.
Laboratuarlar:
Okullarda öğrenci başına kullanım alanı 2m2 olmalıdır. Laboratuar sayısı ihtiyacı
karşılayacak kadar olmalıdır. Okullarda her laboratuarda en az 12m hazırlık odası
olmalıdır. İlköğretim okullarında Fen Bilgisi laboratuarı için birer oda ayrılmalıdır. Dil
laboratuarı isteğe bağlıdır.
Dershanelerde laboratuar mecburiyeti yoktur. Bunun yerine ders araç-gereç odası
istenir. Laboratuar kurulmak istenirse en büyük derslik alanı kadar olmalıdır.
Teneffüshane:
Derslik, laboratuar ve büroların dışında kalan alanlar teneffüshane olarak kabul
edilir.
Okullarda ilk 144 öğrenci başına 0,7 m2, İkinci 144 öğrenci için öğrenci başına 0,5
m Üçüncü 144 öğrenci için öğrenci başına 0,4 m 432 den sonra her öğrenci için 0,3 m2
teneffüshane istenmektedir.
Dershanelerde öğrenci sayısı x 0,5 m’dir.
Bahçe:
Okullarda bahçe alanı nizami ölçüde basketbol alanı kurulabilecek kadar olmalıdır.
İlk 36 öğrenci için öğrenci başına 5 m ,
İkinci 36 öğrenci için öğrenci başına 3 m ,
Üçüncü 36 öğrenci için öğrenci başına 2,5 m ,
109 dan sonra 1000 öğrenciye kadar öğrenci başına 2 m 2
1001 den 2000 öğrenciye kadar öğrenci başına 1,5 m2
2001 öğrenciden sonra öğrenci başına 1,2 m bahçe istenir.
Dershanelerde bahçe mecburiyeti yoktur.
Okullarda Gerekli Bölümler:
• Kurucu Odası
• Müdür Odası (En az 16 m )
• Md. Yrd. Odası (En az 12 m2)
• Öğretmenler Odası (8 öğretmene 16 m , 12 öğretmene 24 m2, üzeri öğretmen
başına 1.5 m2yer ilave edilir.)
• Rehberlik Servisi (En az 12 m )
• Teksir, Fotokopi, Araç-gereç Odası
• Derslik:
(En
az
ilköğretim
okullarında
9,
liselerde
4 derslik bulunmalıdır)
• Ana sınıfı dersliği (ilköğretim okullarında)
• Beden Eğitimi Salonu
• İşlik (İlköğretim okullarında)
• Laboratuarlar (Öğrenci başına en az 2 m2)
• Kütüphane (Alanı 72 m2)
• Sağlık Odası
• Teneffüshane
• Müzik Dersliği
• Resim Dersliği
• Oyun Bahçesi
• Büro ve Arşiv Odası (En az 12 m )
• Yardımcı Hizmetli Odası
• Kantin
• Çok Amaçlı Salon (Kapalı spor salonu olmayanlar için)
• WC-Lavabo
• Proje Odası (Fen liselerinde 3 tane 20m lik)
• Misafir Odası (isteğe bağlı)
• Psikolog veya Çocuk Bakıcı Odası (Öğrenci Sayısı 150'den fazla okul öncesi
kurumlarda)
• Uyku Odası (Okul öncesi kurumlarda isteğe bağlı)
• Yatakhane (Yatılı okullarda)
• Banyo ve Duş (Yatılı okullarda)
• Çamaşırhane (Yatılı okullarda isteğe bağlı)
•
•
•
•
•
Mutfak (Yemekli-Yemeğini kendi pişiren kurumlarda)
Yemek Salonu (Yemekli Kurumlarda)
Depo ve Ambar (Yemekli Kurumlarda)
Revir (Yatılı Kurumlarda)
Zümre Başkanı Odası (İsteğe Bağlı)
Dershanelerde Gerekli Bölümler:
• Kurucu Odası
• Müdür Odası (En az 12 m )
• Öğretmenler
Odası
(8
öğretmene
12
m
,
8'den
yukarı için öğretmen başına 1.5 m2)
• Büro Hizmetleri, Arşiv ve Dosya Odası (12m2)
• Kantin
• Derslikler (En az üç adet)
• Kitaplık
• Müdür Yrd. Odası (Kontenjanı 250 den fazla ise Müdür Yardımcısı ile Müdür aynı
odayı kullanabilir.)
• Rehberlik, Ölçme Değerlendirme Odası
• WC-Lavabo
• Depo (Kontenjanı 250 den fazla ise)
• Yardımcı Hizmetli Odası (Kontenjanı 250 den fazla ise)
• Kütüphane (Kontenjanı 250 den fazla ise)
• Laboratuar (isteğe bağlı)
• Araç Gereç Odası
Kaynak: Mevzuat Kılavuzu-GÜVENDER
Download

bina standartları