İLKÖĞRETİM KURUMLARI
İlköğretim kurumları sekiz yıllık eğitim dönemini kapsayan her çocuk için zorunlu olan
eğitim devresidir. Tüm öğrenci velileri çocuklarını ilköğretime devam ettirmek zorundadırlar.
İlköğretime hangi muhitlerde kimlerin devam etmesi gerektiğini mahalle, köy muhtarları,
okul yöneticileri takip etmek durumundadır. Çocuğunu göndermeyen veli uyarılır. Israr edenler
para cezası ile cezalandırılırlar.
Öğrenci Sayıları
2002-2003 öğretim yılında ilköğretim okullarının devam eden toplam öğrenci sayısı
10.331.6l9'dur. Bu öğrencilerin 5-503-346'sı erkek, 4.828.272'si kız öğrencilerden
oluşmaktadır. Bu öğrencilerin 8.804.947'si ilköğretim okullarında, 140.775'i yatılı
ilköğretim bölge okullarında, 139-012'si pansiyonlu ilköğretim okullarında öğrenim
görmektedir. Özel eğitim gerektiren öğrencilerin devam ettiği okullarda okuyan ilköğretim
öğrenci sayısı 9-353'dür. Özel okullarda okuyan ilköğretim öğrencilerinin sayısı
155.868'dir.
Bu öğrencilerin;
153.198'i özel Türk okullarına,
103'ü özel eğitim okullarına,
248'i uluslararası ilköğretim okullarına,
1.904'ü azınlık ilköğretim okullarına,
9'u yabancı ilköğretim okullarına, geri kalan diğer okullar bünyesindeki ilköğretim
okullarına devam etmektedir. İlköğretim okuluna devam eden öğrencilerin 7.045.049'u
şehir merkezindeki okullarda, 2.901.620'si köylerde eğitim görmektedir.
Marmara Bölgesi'nde 2.583.801, Ege Bölgesi'nde 1.167.298, Akdeniz Bölgesi'nde
1.316.871, İç Anadolu Bölgesi'nde 1.584.149, Karadeniz Bölgesi'nde 1.118.243, Doğu
Anadolu Bölgesi'nde 1.013.174, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 1.327.794 ilköğretim
öğrencisi öğrenim görmektedir. İlköğretimde; özel eğitim sınıfında 22.206; ilköğretim birinci
sınıfında 1.313.585, ikinci sınıfta 1.329-800, üçüncü sınıfta 1.360.890, dördüncü sınıfta
1.290.375, beşinci sınıfta 1.250.880, altıncı sınıfta 1.270.772, yedinci sınıfta 1.196.976, sekizinci
sınıfta 1.151.441 öğrenci öğrenim görmektedir.
Normal tam gün öğrenim yapan okullarda öğrenci sayısı 4.259-210, ikili öğretim yapan
okullarda öğrenci sayısı 5.687.459 olarak belirlenmiştir.
Taşımalı öğretim yapan okullara taşınan öğrenci sayısı 654.093'dür. Bu öğrencilerin
274.792'si bir ve beşinci sınıflar arasında, 380.301'i altı ve sekizinci sınıflar arasındaki
öğrencilerdir. Taşınan öğrencilerin 347.071'i erkek, 307.022'si kız öğrencilerden
oluşmaktadır.
Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullardaki toplam öğrenci sayısı 688.270'dir.
Öğretmen Sayıları
İlköğretim okullarında toplam 390.275 öğretmen görev yapmaktadır.
Bu öğretmenlerin 375-369'u resmi okullarda, l4.740'ı özel ilköğretim okullarında görev
yapmaktadır.
İlköğretim okullarında 325-237,
Yatılı bölge ilköğretim okullarında 5-654,
Pansiyonlu ilköğretim okullarında 5.916,
Özel eğitim ilköğretim okullarında
2.066,
Azınlık ilköğretim okullarında 174,
geri kalan diğer ilköğretim okullarında görev yapar. Öğretmenlerin 264.953'ü şehir
merkezinde 125.322'si köylerde görev yapmaktadır.
Marmara Bölgesi'nde 87.095, Ege Bölgesi'nde 52.845, Akdeniz Bölgesi'nde 53.389, İç
Anadolu Bölgesi'nde 69-245, Karadeniz Bölgesi'nde 51.542, Doğu Anadolu Bölgesi'nde
37.434, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 38.561 öğretmen görev yapmaktadır.
İlköğretim okullarında; 437 Almanca öğretmeni, 1.223 Biyoloji (Fen Bilgisi), 8.134 Beden
Eğitimi, 1.035 Coğrafya (Sosyal Bilgiler), 8.465 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 337 Fransızca,
17.790 Fen Bilgisi, 443 Fizik (Fen Bilgisi), 12.471 İngilizce, 4.311 Ev Ekonomisi, 173 Tarım,
1.26i Ticaret, 4.156 İş ve Teknik Eğitimi, 923 Kimya (Fen Bilgisi), 21.165 Matematik, 3.683
Müzik, 6.770 Resim İş, 19.220 Sosyal Bilgiler, 1.239 Tarih (Sosyal Bilgiler), 26.287 TürkçeTürk Dili ve Edebiyatı, 2.729 Rehber Öğretmen görev yapmaktadır.
Toplam branş öğretmen sayısı 143.350'dir. Buna göre sınıf öğretmeni sayısı 246.925 olduğu
görülmektedir.
Okul Sayıları
Türkiye genelinde 35.168 ilköğretim
okul, 6l4'ü özel ilköğretim okuludur.
Bu okullardan;
Yatılı bölge ilköğretim okulu
Pansiyonlu ilköğretim okulu
Birleştirilmiş sınıf uygulayan okul
Özel eğitim okulu sayısı
Özel Türk okulu sayısı
Özel uluslararası ilköğretim okulu
Özel azınlık ilköğretim okulu
Özel yabancı ilköğretim okulu
tanedir.
okulu faal durumdadır. Bunların 34.553'ü resmi
285,
253,
17.682,
106,
544,
4,
24,
1,
Diğerleri diğer okullar bünyesinde bulunan ilköğretim okuludur. Bu okullardan 9-910
tanesi şehir merkezinde, 25.258'i köylerde bulunan okullardır. İlköğretim okullarında
toplam 280.257 derslik bulunmaktadır. Bu dersliklerin 158.973'ü şehirlerdeki okullarda,
121.284'ü köylerdeki okullardadır. Resmi okullarda 268.571, özel okullarda 11.686 derslik
bulunmaktadır.
Marmara Bölgesi'nde 4.102, Ege Bölgesi'nde 3-948, Akdeniz Bölgesi'nde 4.039, İç
Anadolu Bölgesi'nde 5.259, Karadeniz Bölgesi'nde 6.714, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5.955,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5.150 okul bulunmaktadır.
Normal tam gün eğitim yapan 25.921, ikili öğretim yapan 8.526 okul bulunmaktadır. 5.975
okul taşımalı eğitim yapmaktadır.
Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullarda bir öğretmenli okul sayısı 8.030, iki
öğretmenli okul sayısı 5.584, üç öğretmenli okul sayısı 1.086, dört öğretmenli okul sayısı
1.051'dir.
Kaynak:Eğitim Kurumlan ve Merkezi Sınav İstatistikleri, Güvender Yayını, 2002
Download

EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ