T.C.
8. SINIF I. DÖNEM
B
ORTAK SINAVI
26 KASIM 2014
Saat: 11.20
B
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1. Aşağıdakilerden hangisi Sukot Bayramı
B
4. Tanrı’nın gökleri ve yeryüzünü altı günde
mitsvalarından biri değildir?
yarattığını ve yedinci günde ise işi bırakıp
dinlendiğini ifade eden gün aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sukada oturmak
B) Şofar dinlemek
C) Arbaat Aminim
D) Bayram neşesi
A) Şabat
C) Sukot
2. Şemini Hag Atseret Günü aşağıdakilerden
B) Roş Aşana
D) Pesah
5. Aşağıdakilerden hangisi Şabat’ın temel işlev-
hangisi yapılır?
lerinden biri değildir?
A) Oruç tutulur.
B) Şofar çalınır.
C) Yağmur duası okunur.
D) Arava dalları yere vurulur.
A) Tanrı’yı hatırlamak
B) Ölüleri hatırlamak
C) Maneviyatı güçlendirmek
D) Aile bütünlüğünü sağlamak
6. “Her sabah herkesin yiyecek ihtiyacına göre
Man topluyorlardı. Cuma günü gördüler ki
iki porsiyon toplamışlardı.”
(Şemot 16:21-22)
3. Aşağıdakilerden hangisi Şabat hazırlıklarından
değildir?
Tora’dan alınan bu cümleler cuma akşamı
yapılan hangi geleneğe işaret etmektedir?
A) Temizlik yapmak
B) Alışveriş yapmak
C) Yemek pişirmek
D) Oruç tutmak
A)
B)
C)
D)
3
İki dua okunmasına
İki mum yakılmasına
Ellerin iki kez yıkanmasına
Sofraya iki ekmek konulmasına
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
7. Şabat bize aşağıdakilerden hangisini hatırlatır?
A) Çalışmayı
C) Aile birliğini
10.
B) Şofar çalmayı
D) Mezar ziyaretini
B
Sabahları dua
okurum.
Her gün mum
yakarım.
Avraam
Sara
Sabahları erken
kalkarım.
Tsedaka veririm.
Rahel
Buna göre, bu öğrencilerden Elül ayında
hangisinin yaptığı yanlıştır?
8. Şabat etkinliklerinden hangisi barış mesajı
A) Sara
C) Rahel
içerir?
B) Avraam
D) Moşe
A) Birbirimize “Şabat Şalom” demek
B) Haftanın peraşasını okumak
C) Üç öğün yemek yemek
D) Aftara okumak
11. Roş Aşana’da Minha duasının ardından
aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Musaf
C) Kapara
B) Selihot
D) Taşlih
9. Şabat, barış ve ışığın bütün ve eksiksiz
olacağı gündür. Şabat başlarken kandilleri
yakarız ve tüm ev Tanrı’nın ışığıyla dolar.
Birbirimize “Şabat Şalom” dileğinde bulunuruz.
Bu paragraftan Şabat ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?
12. Elül ayında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Erken kalkılır.
B) Tsedaka artırılır.
C) Çardakta oturulur.
D) Selihot duaları okunur.
A) Tanrı’yı hatırlamalıyız.
B) Aile birliğini sağlamalıyız.
C) Sakin ve uyumlu olmalıyız.
D) Sahip olduklarımızın bize ait olduğunu
bilmeliyiz.
4
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
13. • Pişmanlık hisset.
• Tanrı’ya yakın ol.
• İşlediğin günahlar için ağla.
• Daha iyi ve daha doğru ol.
B
16. (1) Selihot duaları için erken kalkılır.
(2) Birbirine karşı yapılan hatalardan dolayı
özür dilenir. (3) Yiyip içmekten uzak durulur.
(4) Normale göre daha çok dua edilir.
Verilen bu bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle
ilgilidir?
Verilen metinde Yom Kipur arifesi ile ilgili
olmayan cümle hangisidir?
A) Teşuva
C) Uşpizin
A) 1
B) Suka
D) Sehah
B) 2
C) 3
D) 4
17. “İlk günde kendinize etrog ağacı meyvesi,
masından sonra, Peygamberlerimizin sözlerinden okuduğumuz parçaya ............ denir.
hurma dalı, mersin ağacı dalları ve dere söğütleri alıp, Tanrı’nızın huzurunda yedi gün
boyunca sevinç ifade edeceksiniz.”
(Vayikra 23:40)
Boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden
hangisi gelmelidir?
Bu Tora cümlesi aşağıda verilen bayramlardan hangisinden söz etmektedir?
A) Akafot
C) Teşuva
A) Şemini Hag Atseret
B) Roş Aşana
C) Yom Kipur
D) Sukot
14. Sefer Tora’dan haftanın peraşasının okun-
B) Oşanot
D) Aftara
15. “Yedinci ayın onunda (günahlarınız için)
Onarım Günü’dür. Kutsal bir bayram olacaktır. Oruç tutun.”
(Vayikra 23:27)
18. Sefer Tora’nın Hazan önderliğinde Teva’nın
etrafında dolaştırılmasına ne denir?
Bu Tora cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle
ilgilidir?
A) Taşlih
C) Çardak
A) Taşlih
C) Teşuva
B) Yom Kipur
D) Arbaat Aminim
5
B) Akafa
D) Atarat Nedarim
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
19. Suka ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Üstü kapalı bir yere kurulur.
B) Meyveler ve süslemeler kullanmak âdettir.
C) Yedi gün boyunca oturmak bir mitsvadır.
D) Üç duvar ve üstünü örten bitki kaplamasından
yapılır.
20. Tora’yı okumayı tamamladığımız ve yeniden
okumaya başladığımız gün aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hol Amoed
C) Simhat Tora
B) Oşana Raba
D) Pesah
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
6
B
26 KASIM 2014 TARİHİNDE YAPILAN 8. SINIF I. DÖNEM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ORTAK SINAVI
“B” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
MUSEVİLİK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
C
D
A
B
D
C
A
D
B
D
C
A
D
B
C
D
B
A
C
Download

musevilik b