NO
T.C. Kimlik
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15839955780
22249821550
51316011334
92600351336
54196715996
41212608486
14999625588
71761124212
41812785310
41812785310
41812785310
15551703546
13
14
15
16
Adı
Soyadı
Büşra DEMİR
Derya İMAMOĞLU
Berna YILMAZ
Yunus SOY
Ahmet Rıza OKTAY
Tuğrul DEMİRTAŞ
Eyüp KASAR
Betül SARAK
Mutlu VIZVIZ
Mutlu VIZVIZ
Mutlu VIZVIZ
Recep ÇETİN
Geldiği
Üniversite
Sınıfı
Aksaray Üniversitesi
İAÜ
Mustafa Kemal Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
İAÜ
istanbul Arel Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
İAÜ
İAÜ
İAÜ
Abant İzzet Baysal Üniv.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
hazırlık
47437480760 Ali TEZEL
turgut Özal Üniv.
1
37831268378 serpil AÇAR
59512441832 Emine HATİPOĞLU
59512441832 Emine HATİPOĞLU
Mardin Artuklu Üniv.
Bozok Üniv.
Bozok Üniv.
2
2
2
Transkri
pt
Notu
0.34
1,27
2 ,76
2 ,80
2,88
2,88
2,88
81,59
Giriş Yılı
Yerleşme
Puanı
Bölüm
İ.A.Ü Taban
Paunı
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Ortopedik Ortez ve Protez YGS-1/ 173,445 Anestezi-Fizyoterapi
YGS-2 /188,09 radyoterapi
OBP - 402,15
ilk ve acil yardım İÖ
MF-4/ 256,211 tıbbi lab. Tekn. İÖ
optisyenlik
YGS-3/ 213,596 radyoterapi İÖ
YGS-1 / 270,51 anestezi
OBP 321,75
anestezi
YGS-6/244,656 ilk ve acil yardım İÖ
YGS-6/244,656 tıbbi görüntüleme tekn. İÖ
YGS-6/244,656 anestezi İÖ
TM-3 /306
tıbbi görüntüleme tekn.
191.926
261.364
262.604
185.954
185.542
251,273
251,273
261,364 213,731
239,115
219,435
2012
OBP141,492
181,962
2013
2012
2012
ilk ve acil yardım
MF-4 269,49720 ilk ve acil yardım İÖ
MF-4 269,49720 tıbbi görüntüleme tekn.
ağız ve diş sağlığı
469,7
261,364
219,435
Açıklama
Ek madde-1 RED (Puanı
Yetersiz)
Ek madde-1 UYGUN
Ek madde-1 UYGUN
Ek madde-1 UYGUN
Ek madde-1 UYGUN
Ek madde-1 UYGUN
Ek madde-1 UYGUN
Ek madde-1 UYGUN
ek madde -1 uygun
ek madde -1 uygun
ek madde -1 uygun
ek madde -1 uygun
Ek madde-1 RED (Puanı
Yetersiz)
Ek madde-1 RED (Puanı
Yetersiz)
ek madde -1 uygun
ek madde -1 uygun
Download

sağlık hizmetleri yüksekokulu