STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA JILEMNICE 2008 -2025
SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PRO IMPLEMENTACI STRATEGIE
MĚSTA JILEMNICE NA OBDOBÍ 2015 -2018
(jmenováni usnesením rady města č.21/15 ze dne 28.1.2015)
Ing. Jana Čechová – starosta – předsedkyně pracovní skupiny
Vladimír Vinklář - místostarosta
Ing. Vladimír Votoček - místostarosta
MVDr. Pavel Ott – člen rady města
Ing. Aleš Vaněk – člen rady města
Ing. Michal Štoček – generální ředitel Devro, s.r.o. Jilemnice (bývalý Cutisin) – největší
zaměstnavatel
Ing. Roman Erben - ředitel Brano, a.s. SBU Commercial Vehicles (užitkové automobily)
MUDr. Jiří Kalenský – ředitel Masarykovy městské nemocnice
Jiří Martinec – vedoucí technického oddělení Mehler–Engineered-Products s.r.o. (bývalý
Technolen)
Ing. Petr Faistauer, MěÚ – tajemník, ředitel Charity – sociální oblast
Ing. Martin Šnorbert – MěÚ, vedoucí odboru rozvoje a MH
Mgr. Jindřiška Vebrová – MěÚ, vedoucí sociálního odboru (t.č. na mateřské dovolené)
Ing. Petr Kostečka – MěÚ, pracovník odboru životního prostředí
Pavel Jerie - vedoucí střediska Jilemnice, BUS Line a.s, Semily zástupce dopravců
Milan Soukup – Agrojilm, (péče o okolní krajinu)
Alena Prchlíková – Sbor dobrovolných hasičů – zástupce neziskového sektoru
Mgr. Zdeněk Vejcl – ředitel ZŠ Komenského
PaedDr. Václav Hartman – ředitel Gymnázia a SOŠ Jilemnice
Ing. Jaroslav Hornig – ředitel Sportovního centra Jilemnice
Mgr. Jiří Paulů – ředitel SD Jilm
Download

SEZNAM ČLENŮ IMPLEMENTAČNÍ SKUPINY