İDV ÖZEL BİLKENT OKUL ÖNCESİ VELİ TOPLANTI PROGRAMI
30 Nisan 2015 Perşembe
13:30-14:00 – Sınıfta Genel Bilgilendirme/ Sınıf&İngilizce Öğretmenleri
14:00-17:00 – Bireysel Görüşmeler
SINIF ve İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ
Müzik Ö.
BRANŞ ÖĞRETMENLERİ
Ayşe Özer
YER
Kendi Sınıflarında bulunacaklardır.
Not:
İngilizce öğretmenleri ile yapılacak
görüşmelerde tercüman desteği verilecektir
SAAT
13:30-17:00
YER
Sanat Atölyesi Zemin Kat
SAAT
14:00-17:00
Satranç
Filiz Aslan
Satranç Sınıfı Ana Okul
Beden Eğitimi OÖ2
Ali Aykut Alkaçır
Okul Öncesi Veli Görüşme Alanı
Beden Eğitimi OÖ1
Ebru Özer
Resim Ö. OÖ1
Burcu Diker
Resim Ö. OÖ2
Özge Toplu
Drama Ö.
Umut Tezbaşaran
ÇAS
PDR
Filiz Özbakır
PDR Odası Zemin Kat
Sanat Atölyesi Zemin Kat
NOT:
Sayın Velilerimiz,
Sınıf Öğretmenleriyle yapılacak görüşmeler kapıda asılacak olan randevu çizelgesine göre gerçekleştirilecektir. Aynı sistem İngilizce ve
branş öğretmenleri için de geçerlidir. Drama öğretmenimiz Umut T, Müzik öğretmenimiz Ayşe Ö. ve PDR uzmanımız Filiz Özbakır’ın sorumlu
oldukları grupların yoğunluğu nedeni ile bilgi almak için hafta içi görüşme saatlerini tercih etmenizi rica ederiz.
Download

İDV ÖZEL BİLKENT İLKÖĞRETİM OKULU