BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2014– 2015 AKADEMİK YILI
EK HİBE TAHSİSİ KAPSAMINDA ERASMUS + PROGRAMI EĞİTİM ALMA
HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI
* Hak kazanan asıl ve yedek personellerin 21 Nisan 2015 Salı günü saat 14.00’da Rektörlük
Binasında, Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yapılacak olan oryantasyon
toplantısına katılmaları zorunludur.
ASILLAR
Adı-Soyadı
Akademik/İdari Birim
Bölüm/Birim
Gideceği Ülke
1
Öğr.Gör.Kaya Nihat PEKBAY
Sındırgı Meslek Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği İtalya
2
Araş.Gör.Eray POLAT
Turizm Fakültesi
Turizm ve Otel İşletmeciliği Berlin
3
Murat GÜRSOY
Rektörlük
Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Polonya
4
İbrahim YALIN
Rektörlük
Öğrenci İşleri
Polonya
YEDEKLER
1
Gökhan DÖNMEZ
Rektörlük
Personel Daire Başkanlığı
Avusturya
2
Uzman Selahattin KÖSE
Edremit Meslek Yüksekokulu
Makine ve Metal
Teknolojileri
Yunanistan
3
Araş.Gör.Melike Sultan KARASU AŞNAZ
Mühendislik
Mühendislik
Mimarlık
Mimarlık
Fakültesi
Fakültesi
Endüstri Mühendislik
MühendisliğiMimarlık
Letonya
Letonya
Fakültesi
Endüstri
Mühendis
Mü
Download

balıkesir üniversitesi 2014– 2015 akademik yılı ek hibe tahsisi