EDU SUMMIT – II. EĞİTİM ZİRVESİ 17 Nisan 2015 İstanbul III. Oturum: Akreditasyon ve Kalite Sistemi Nasıl Kurulmalı ? Prof. Dr. Nur Esin (Dönem Başkanı) http://www.miak.org/ Kısa Kuruluş Tarihçesi (dış etkiler) 1995 Mimarlık Bölüm Başkanları arasında iletişim kurulmasına yönelik bir arayış 1996 Gümrük Birliği (AB 1963, 1987) 1997   YÖK-­‐Pilot Çalışma İTÜ+YTÜ, Higher Education Funding Council of England (HEFSE) 1997   MOBBİG (Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu), ilk inisiyatif / iletişim platformu 1999 Türkiye’nin AB adaylığının kabulü «Tıp, Mimarlık, Hukuk» alanları öncelikli alanlar (AB direktifi) MÜDEK (Mühendislik Dekanları Konseyi) platformu kuruluşu, 2001 2001   Mimarlık ve Eğitim Kurultayı I, 2001 -­‐ VII, 2013; VIII, 2015 2005 AB’ye tam üyelik müzakerelerinin başlaması Kısa tarihçe (İç gelişmeler): 2002   Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 2003-­‐2006 Mimarlık Akreditasyon Komisyonu çalışmaları (TMMOB Mimarlar Odası-­‐ MOBBİG (Mimarlık Bölüm Başkanları İletişim Grubu) 2006   Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) Yönetmeliği, MO Genel Kurulunda kabul edildi ve MOBBİG ile birlikte meydana getirilen oluşumla MİAK kuruldu (5 üye MOBBİG+2 üye MO). 2005-­‐2006 Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği, YÖK, RGT: 20.09.2005, RGS: 25942/ rev. RG-­‐28/12/2006-­‐26390 Kuruluş çalışmalarında ve kurumun gelişiminde MÜDEK’ ten yardım ve danışmanlık desteği almıştır. Mimarlık Bölümü Sayıları:
32
Öğrenci Kontenjanları
101
Öğrenci Sayısı (yaklaşık)
20.000
Mimar Sayısı Bülend Tuna, Mimarlık Semineri, 6. 3. 2015, İstanbul, 45.541
Giriş Anahtarı :
Giriş
MİMARLAR ODASI
MİMARLIK AKREDİTASYON KURULU YÖNETMELİĞİ
Kuruluş
Madde 1- 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 2. maddesinde sayılan; meslek
mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel
menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıyla ve meslek menfaatleriyle ilgili işlerde resmî
makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı,
normları, fennî şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmek
görevleriyle, mimarlık eğitimini değerlendirmek ve yetkinlik çalışmaları aracılığı ile geliştirmek üzere
“Mimarlık Akreditasyon Kurulu” (MİAK) kurulmuştur.
Dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik; Anayasa’nın 135. maddesi ile 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki
Kanun ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 2. ve 39. maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Amaç
Madde 3- Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun temel amacı mimarlık eğitimini değerlendirme ve yetkinlik
çalışmaları aracılığı ile geliştirmektir. Böylece, daha iyi eğitilmiş ve kalitesi yükseltilmiş mimarlar
yetiştirilerek toplum refahının ileri götürülmesi hedeflenmiştir.
Bir eğitim kurumunun ister kendisi tarafından gönüllü talep edilmiş, ister yetkili kuruluşlar tarafından
zorunlu tutulmuş olsun, toplum yararı açısından; öncelikle eğitim programını başarıyla tamamlayarak
mezun olanların edindiği standartların yetkin bir mesleki pratik için gerekli tasarım, teknik ve mesleki
becerilerinin ve kazanılan etik formasyonun yeterli olmasını garanti altına almayı amaçlar.
Mimarlık Akreditasyon Kurulu
Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun Oluşumu
Madde 4- Mimarlık Akreditasyon Kurulu; yedi (7) üyeden oluşur. Yedi (7) üyenin beş (5) tanesi Mimarlık
MİAK Ø  MİAK Mimarlar Odası Mimarlık Akreditasyon Kurulu Yönetmeliği ile kurulmuş yasal ve bağımsız bir kuruluştur. Ø  Gönüllülük esasını benimsemiş bir kuruluştur. Ø  Kuruma başvurular gönüllüdür. Ø  Kurul Üyeleri ve Ziyaret Takımları üyeleri gönüllü çalışırlar. Dünyada Benzer Kurumlar Ø   Mimarlık alanında en deneyimli ülkeler olan İngiltere RIBA (Royal Institute of British Architects) ve ABD de AIA (The American Institute of Architects) meslek odalarının bünyesinde örgütlenmiştir. Ø   MİAK’da bu yolu izlemiştir. MİAK ömür boyu mimarlık eğitimi ilkesine inandığından çevresel kalitenin güvencesi olarak gördüğü Meslek Odası ile ilişkileri önemsemekted
Ø   Mimarlar Odası, sekreterya, ulaşım ve konaklama giderlerini ve toplantı mekanlarını sağlamıştır. Oda MİAK ve MOBBİG ile koordine olarak bir dizi Eğitim Kurultaylarını organize etmektedir. Gönüllü üniversitelerin Mimarlık Programları tarafından dönüşümlü olarak 6 ayda bir gerçekleştirilen MOBBİG toplantılarına destek sağlamaktadır. MİAK Mimarlık Akreditasyon Kurulu Ücretlendirme Politikası MİAK akredite olmak isteyen kurumlardan 2006-­‐2014 çalışma dönemleri içinde ücret talep etmemiştir. 2015 dönemi itibariyle MÜDEK esaslarını dikkate alarak ücretlendirme yapacaktır. Kurul üyeleri ve ziyaret takımları ücret almadan, gönüllülük esasıyla çalışırlar. Yol vb giderleri Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) Yönetmeliği, 2006 gereği Mimarlar Odası karşılar. Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun Giderleri Madde 12-­‐ Kurul’un amacını gerçekleştirmek için yürütülecek çalışmalara ilişkin tüm harcamalar Kurul’un giderlerini oluşturur. Harcamalar, onaylanan bütçe üzerinden Mimarlar Odası tarafından karşılanır. Kurulun giderleri Mimarlar Odası bütçesi içinde ayrı bir fasıl olarak yer alır. Akreditasyon ücretlerinin muhasebelendirilebilmesi için Mimarlık Vakfı ile protokol süreci başlatılmıştır. Vakfın çalışma alanı içine giren eğitimle ilgili diğer alanlarda işbirliği sağlanabilmesi konusunda her iki kurumun kurullarında karar alınmıştır. Neden Dernek olmadık? Akreditasyon başladığında (2008) toplamda yaklaşık 30 mimarlık programı bulunmaktaydı. Şu anda (2014) 100 ü geçmiş durumdadır. Ancak bunlardan akreditasyon alabilecek kadar deneyim kazanan sayısı azdır. Ortak akreditasyon platformu için Mimarlık Doçentlik temel alanı altındaki yan dallarla temaslar sürdürülmüş ancak onların örgütlenmesi tamamlanmadığından işbirliği henüz sağlanamamıştır. Doçentlik Bilim Alanı : Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama Endüstri Ürünleri Tasarımı İç Mimarlık Peyzaj Mimarlığı 58 MİMARLIK VE YAPI 581 Mimarlık ve şehir planlama 582 İnşaat ve inşaat mühendisliği MİAK'a Başvuran Mimarlık Lisans Programları ve Akreditasyon Durumları
Program Adı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Akreditasyon Türü
Akreditasyon Yılı
Sonraki ziyaret yılı İlgili Madde
2 Yıl -­‐ Gözetimli
2008
2010
3 Yıl
2010
2013
6 Yıl -­‐ Koşullu
2014
2020
6 Yıl
2010
2016
3 Yıl
2010
2013
6 Yıl -­‐ Koşullu
2014
2020
6 Yıl -­‐ Koşullu
2011
2017
6 Yıl -­‐ Koşullu
2013
2019
6 Yıl 2014
2020
MİAK Süreçler-­‐2012 8.2.2.a
2014
2020
MİAK Süreçler-­‐2012 8.2.2.b
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 6 Yıl -­‐ Koşullu
Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümüü
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü
Akreditasyon Sürecinde.
MİAK Süreçler 8.1.2.d
MİAK Süreçler-­‐2009 8.1.2.c
MİAK Süreçler-­‐2012 8.2.2.b
MİAK Süreçler-­‐2009 8.1.2.a
MİAK Süreçler-­‐2009 8.1.2.c
MİAK Süreçler-­‐2012 8.2.2.b
MİAK Süreçler-­‐2009 8.1.2.b
MİAK Süreçler-­‐2012 8.2.2.b
MİAK ‘ın Dış Akreditasyon Kurumlarıyla Eşdeğerliği UIA-­‐UNESCO Eğitim Şartı tüm dünya için bağlayıcı mimarlık eğitimi şartıdır. UNESCO RIBA NAAB CANBERRA ACCORD Dış kuruluşlar 5 yıllık mimarlık eğitimini akredite etmektedir. Kanunumuz gereği 4 yıllık Lisans Programlarını akredite ediyoruz. Hedefimiz eşdeğerlik sağlayabilmek üzere 1 yıllık mimarlık Lisansüstü programlarını da 4 yılla birlikte akredite edip bu programları yurt dışı beklentilerle eşdeğer duruma getirmektir. UIA-­‐UNESCO Eğitim Şartı «... Eşkredilendirilmiş / onaylanmış / tanınmış üniversite veya eşdeğer bir kurumda, eşkredilendirilmiş / onaylanmış / tanınmış bir mimarlık programında, mimarlık dalının ana konusunu oluşturduğu, beş yıldan az olmayan bir eğitimdir ... Bu beş yıllık dönem iki aşamalı olarak düzenlenebilir, fakat beş yıllık eğitim, Unesco-­‐UIA Mimarlık eğitimi şartı ile de uyum sağlayacak biçimde, bütüncül olarak, süreklilik içinde değerlendirilmeli ve düzenlenmelidir. ... Müfredatın iki aşamalı olarak düzenlenmesi halinde, beş yıldan az olarak belirlenen birinci aşamayı başarılı olarak bitirenlere mesleki olmayan bir birinci derece /diploma veya sertifika verilebilir. Fakat bu söz konusu kişinin mimar olarak kayıt olması, lisans alması veya sertifikalandırılması için gerekli eğitim koşullarını sağladığı anlamına gelmez. Bu açıdan bu belgeye sahip olanların eğitimin ilk aşaması sonucunda alacakları yetkinlik, sertifikasyon veya unvan konusunda herhangi bir karmaşıklık olmamasına özen gösterilmesi önem kazanmaktadır.» Program Değerlendirme Ölçütleri Madde 11-­‐ Program değerlendirme ölçütlerinin başlıkları şunlardır: a) Programın felsefesi b) Programın kompozisyonu ve yapısı c) Mezunun kazanması beklenen bilgi ve beceriler d) İnsan kaynakları e) Öğrenme kaynakları (fiziksel kaynaklar) f) Mali kaynaklar g) Nitelik sağlama geliştirme h) Öğrenci destek ve kılavuzluk i) Ödüllendirme sistemleri Mimarlık Programı Mezununun kazanması beklenen bilgi ve beceriler Programın eğitim müfredatında yer alan dersler ile öğrencinin kazanması gereken bilgi
ve beceri alanları 5 temel başlıkta toplanmıştır. I) Mimarlık -­‐ Tasarım / Yaratıcı Düşünme II) Mimarlık -­‐ Tarih / Kuram, Kültür / Sanat III) Mimarlık -­‐ Çevre / Kent / Toplum IV) Mimarlık -­‐ Teknoloji V) Mimarlık -­‐ Meslek Ortamı Her alan, mimarlık eğitiminin mezuna kazandırmayı amaçladığı konu çerçevesindeki bilgi, beceri ve yetkinlikleri içermektedir. Bu bilgi, beceri ve yetkinlikler iki düzeyde tanımlanmaktadır: Anlama: Bilginin içselleştirildiği kavrama kapasitesidir. Bilgiyi yorumlama, açıklama, özetleme, karşılaştırma, sınıflandırma, kısaca içselleştirme yetisidir. Beceri: Edinilen bilgiyi farklı temsil ortamlarında kullanabilme yetisidir. Kendine özgü b
problemin çözümünde uygun bilgiyi seçme, onun kullanım farklılıklarının farkında olma
yetkinliğidir. Miak Ocak 2012 de 1 yıl süreyle YÖK’ten tanınırlık «Kalite Değerlendirme Belgesi» almıştır. Halen NAAB National Architectural Accrediting Board of U
Canberra Accord Unesco -­‐ UIA Dünya Mimarlar Birliği -­‐ RIBA ortak kuruluşu olan kalite kurumu ile görüşmeler içindedi
MİAK Belgeleri düzenli güncellenmektedir: 1.   MİAK Çalışma Esasları (2007) 2.   MİAK Akreditasyon Süreçleri (2015) Güncelleniyor 3.   MİAK Akreditasyon koşulları (2014) Güncellendi etişim: Dilşad Aktaş Canatay, MİAK Yürütücü Sekreteri : 0212 251 39 33 : 0212 252 94 23 [email protected] Mimarlık Akreditasyon Kurulu Mimarlar Odası Genel Merkez İstanbul Ofisi araköy, Kemankeş Cad. No:31 Kat:4 Beyoğlu 34425 STANBUL Teşekkür ederiz Kurul Adına Prof. Dr. Nur ESİN MİAK Dönem Başkanı Okan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü [email protected] 
Download

MİAK Başkanı Prof. Dr. Nur Esin