9. DİLBİLİM ÖĞRENCİ KONFERANSI | Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu – 15-16 Nisan 2015 | Beytepe Kampüsü
KONFERANS PROGRAMI
GÜN 1, Sabah | 15 Nisan 2015 – Çarşamba | Edebiyat Fakültesi Tuğrul İnal Tiyatro ve Konferans Salonu
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 10:45
KAYIT
Açılış konuşmaları
Müzik dinletisi
ARA
PANEL | Dilbilim öğrencisi olmak
Onur Ateş (Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu Başkanı)
10:45 – 11:45
Alpay Derman (Ankara Üniversitesi Dilbilim Topluluğu Başkanı)
Fatoş Özdemir (Dokuz Eylül Üniversitesi Dilbilim Topluluğu Başkanı)
Doğa Özmen (Mersin Üniversitesi Dilbilim Topluluğu Başkanı)
11: 45 – 13:30 | ÖĞLE ARASI
GÜN 1, Öğleden Sonra | 15 Nisan 2015 – Çarşamba | Edebiyat Fakültesi B4 Koridoru
SALON
OTURUM BAŞKANI
B4/102
B4/103
Dr. Özgün Koşaner
Dr. Taylan Akal
Meltem Ayabakan
13:30 – 14:00
Sözlükbilimin dilbilimdeki yeri
Tuna Çakar, Annete Hohenberger
Differences in processing between same (“Aynıdır”) and different
(“Farklıdır”) judgments during an Identity Reasoning Task
Yaşar Onbaşıoğlu
Sahura Ertuğrul, Fatma Işkın
14:00 – 14:30
Reklam e-postalarındaki dikkat çekme stratejileri:
‘Özel hissettirme’ ve kimlik hedef alma
The mystery behind the verbal imitation: Is the verbalization really
an automatic response for the auditory stimulus?
14:30 – 15:00
Strategic maneuvering in argumentative discourse: A PragmaDialectical Analysis of Kemal Kılıçdaroğlu’s speech in CHP Group
Meeting on 18.11.2014
15:00 – 15:15
ARA
Kerem Yazıcı
SALON
OTURUM BAŞKANI
15:15 – 15:45
B4/102
B4/103
Arş. Gör. Emre Yağlı
Arş. Gör. Oktay Çınar
Arif Yıldızlı
Veli Devran Uğur
Söylem belirleyicisi olarak 'tabi' ve politik söylemde görevleri
Türkçede eksiltili yapılar
Semiha Beste Kasımoğlu – Özge Cömertpay
15:45 – 16:15
16:15 – 16:45
Fikret Günay
Lexical Diversity in Turkish Children’s Speech
Türk politikacıların kullandıkları söylem belirleyicilerinin bürünsel
özellikleri
Atilla Şen
Metin türü - ezgi örüntüsü etkileşimleri
Fatoş Eren Özdemir, Ahmet Bilal Özdemir
Türkçede donma etkisi
Ecem Geydir
Cross-linguistic Influence in Turkish-English Bilingual Children at the
Syntax-Pragmatic Interface: Subject Realization
GÜN 2 | 16 Nisan 2015 – Perşembe | Edebiyat Fakültesi B4 Koridoru
B4/102
Arş. Gör. Murat Özgen
SALON
OTURUM BAŞKANI
09:00 – 09:30
B4/103
Arş. Gör. Nurbanu Korkmaz
Fatoş Eren Özdemir, Ahmet Bilal Özdemir
Kerem Madran
Uzak göndergelerin Türkçedeki görünümü
Altyazı çevirisinde ünlemlerin neden oldukları zorluklar
Hatice Çakır
The similarities and differences between native and non-native
speakers of English at METU in terms of using speech acts of apology
strategies
Gonca Gencer, Esra Eldem
09:30 – 10:00
Türkçede özne DURUMu
Onur Ateş
10:00 – 10:30
10:30 – 10:45
Türkçedeki –lık türetme ekinin İngilizcedeki çoklu karşılıkları ve
yabancı dil olarak İngilizce öğrenen Türk öğrencilerin bu
karşılıklar üzerindeki biçimbilimsel farkındalığı
ARA
SALON
OTURUM BAŞKANI
B4/102
Arş. Gör. Abdullah Topraksoy
10:45 – 11:15
Kore Savaşı süresince yazılmış destan, şiir ve
ağıtların Eleştirel Söylem Çözümlemesi bakış
açısıyla incelenmesi
B4/103
Arş. Gör. Gülsün Atasoy
Muhammed Cihad Kubat
Leech ve Short’un “Konuşma Aktarımı Biçimleri”nin
bileşenleri açısından “tehdit” ve “hakaret” içerikli
adli vaka ifadelerinin Adli Dilbilimsel bağlamda
incelenmesi
Cansu Dayanç, Işılay Yılmaz
Berna Döner, Sahra Mine Güngör
The effect of Turkish and English on students’ lexical
development of German as a second foreign
language at METU FLE department
Yasin Tokat
11:45 – 12:15
Ece Yüce
Awareness of English ergative verbs in second
language acquisition
12:15 – 13:30 | ÖĞLE ARASI
SALON
OTURUM BAŞKANI
B4/102
Arş. Gör. Cihan Alan
13:30 – 14:00
‘Erkekler Ağlamaz’ : Kadın ve erkeklerin duygu
söylemleri üzerine bir çözümleme
Gizem Ölmez, Onur Ateş, Oğuzhan Samlı
Elif Gültekin
14:00 – 14:30
Türkçede duygu bildiren dil kullanımındaki cinsiyet
farklılıkları
The mental lexicon: Does category size affect
categorization time?
Melek Nil Kalender, Ömer Emre Ergüler
Seda Akar, Simge Sargın
14:30 – 15:00
15:00 – 15:15
SALON
OTURUM BAŞKANI
15:15 – 15:45
‘Asiye Nasıl Kurgulanır?’ Reklamlardaki kadın
kurgusu üzerine eleştirel bir söylem çözümlemesi
B4/103
Arş. Gör. İpek Pınar Bekar
Fatoş Akbaba, Elif Gülşen
The correlation between parental reading and
children’s narrative skills development and tense
anchoring in their narratives
Pınar Şahin, Aslıhan Alkurt
The role of nativization and cultural familarity in L2
reading comprehension and the attitudes of EFL
Turkish learners towards nativization
ARA
B4/102
Arş. Gör. Ruhan Güçlü
Sercan Karakaş, Ayşe Gül Özay,
Sabahat Yağmur Kiper
B4/103
Arş. Gör. Bahtiyar Makaroğlu
Applicability of subset principle in relative clauses
of English by Turkish l2 learners
Türk İşaret Dili Söyleyiş Sözlüğü: Bir model denemesi
Aybüke Uzunca, Ersel Akgül
15:45 – 16:15
The role of accessibility hierarchy in the acquisition
of Turkish relative clause by L2 learners of Turkish a case study
16:15 – 16:45
KAPANIŞ OTURUMU | B4/103
Şefika Soylu
Güliz Özçakır
İşitme engelli bireylerin Türkçe biçimbilimsel
farkındalığı
POSTER SUNUMLARI
1. Aybüke Uzunca | Pienemann’s Processability Theory
2. Aygül Çetinkaya | Kastamonu Ağzında yaşayan sözcüklerin kökenbilgisel benzerlikleri
3. Ayman Kodar | Kırım-Tatar dili ve Kıpçak-Oğuz ses unsurları
4. Alper Kesici, Önder Barış Öztürk | Native Turkish speakers’ knowledge and use of taboo words in English
5. Zeynep Gizem Emir | Teachers’ and students’ attitudes towards code-switching in ELT classes
6. Elife Çetin | What triggers us to speak?
POSTER SUNUMLARI
Galatian history of Anatolia: Celtic existence in Asia
Minor, arrival of theTurkic tribes and possible
Galatian-Turkish linguistic connecitons
B4 KORİDOR
İkinci dil olarak Türkçe öğrenenlerin durum
biçimbirimlerini edinimi
İsmail Görkem Çıkmaz
11:15 – 11:45
Demet Gümüş, Elif Gülşen
METU students’ preferences for the most effective language type in
advertising (slang, metaphors, foreign language)
Download

Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu – 15