International Journal of Language Academy
ISSN: 2342-0251
Volume 3/1 Spring 2015
Contents / İçindekiler
Xhemile ABDIU & Spartak KADIU
Osmanlı Döneminde Türk Edebiyatının Arnavut Edebiyatına Etkisi
1-7
Mehmet Dursun ERDEM & Mesut GÜN & Betül KARATEKE
İleri Seviye İçin Hazırlanan İstanbul Yabancılara Türkçe Öğretim Setinin Kültür Aktarımı
Açısından İncelenmesi
8-17
Esma DUMANLI KADIZADE
Values Education Within “The Crystal Manor”
18-38
Fatma YUVAYAPAN
A Program Evaluation Of An English Course For Turkish Erasmus Exchange
39-56
Mehmet KATRANCI
İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma ve Kitap Okuma Motivasyonlarının
İncelenmesi
57-72
Mehmet Emin BARS
Türk Kültüründe Rüya ve Battal Gazi Destanı’nda İşlevleri
73-93
Ümit YILDIZ
Yabancılara Türkçe Öğretimi Bağlamında Program, Yöntem, Öğretim Materyali ve
Değerlendirme Yöntemleri Sorunu: Belarus Örneği
94-112
Fatih YILMAZ & Derya BİRCAN
Türkçe Öğretim Merkezi’nde Okuyan Yabancı Öğrencilerin Yazılı Kompozisyonlarının “Yanlış
Çözümleme Yöntemi”ne Göre Değerlendirilmesi
113-126
İ. Seçkin AYDIN & Hakan ÜLPER & H. Özgür İNNALI
Mikro Öğretim Uygulamalarının Sözlü Anlatım Etkinliklerine İlişkin Yarattığı Özfarkındalık
Üzerine Çözümlemeler
127-141
Suat ÖZER
Türkçede Anlam ve Kavram Terimleri Üzerine / Ogden Ve Richards’ın Üçgenine Yeniden
Bakmak
142-158
Sema ÇETİN BAYCANLAR
Türk Edebiyatında Londra-Paris Karşılaştırmaları
159-168
International Journal of Language Academy
Volume 3/1 Spring 2015
International Journal of Language Academy
ISSN: 2342-0251
Volume 3/1 Spring 2015
Adem AYDEMİR
Divanü Lûgati’t-Türk’te Astronomiye Dair Sözcükler
169-198
Murat TURNA
“Beyhude Ömrüm” Hikâyesine Bir Bakış
199-209
Çağan YILDIRAN & Işıl TANRISEVEN
İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı Hakkındaki
Görüşleri
210-223
Hale ORTAKÖYLÜOĞLU
Türkçede Görünüş: Okul Öncesi Hikâye Kitaplarında Eylem Türleri, Üye Yapı, Biçimbirim ve
Belirteç Etkileşimi
224-240
Neslihan GÜNAYDIN
Impacts Of Apartheid On J.M. Coetzee’s Major Works: Waiting For The Barbarians,
The Life & Times Of Michael K, And Boyhood: Scenes From Provincial Life
241-249
Adem AYDEMİR
Divanü Lûgati’t-Türk’te Meteorolojiye Dair Sözcükler
250-264
Ümit YILDIZ & Yusuf TEPELİ
Yabancılara Türkçe Öğretimi Bağlamında Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinin Dil Bilgisi
Öğretimine Yansımaları: İletişimsel Yöntem, Dil Bilgisi Çeviri Yöntemi ve Dil Bilgisi Öğretimi
265-286
Gerard PAULSEN
The Anatomy Of An Early English-Department Research Method: Sources And Parallels In
Theory And Practice
287-302
Safa ÇELEBİ & Demet SANCI UZUN
TDK Güncel Türkçe Sözlük ile TDK Sesli Türkçe Sözlük’ün Ünlemlerin İşlevleri Bakımından
Karşılaştırılması
303-318
Orhan HANBAY
Schülerbefragung über das Lehrbuch “Deutsch ist Spitze! A1.1”
319-324
Christine DİKİCİ
Die Anwendbarkeit der Skopostheorie auf das Simultandolmetschen
325-336
Ersin GÜLAY & Suat UNGAN
Türk Dili Dersinde İçerik ve Sınıf Ortamının Dersin Etkililiği Açısından İncelenmesine
Yönelik Aksiyon Araştırması
337-360
International Journal of Language Academy
Volume 3/1 Spring 2015
International Journal of Language Academy
ISSN: 2342-0251
Volume 3/1 Spring 2015
Beyhan KESİK & Zehra PEHLİVAN & Emre ŞENGÜL
Bir Şiir Mecmuasından Hareketle Muhibbî’nin Yayımlanmamış Şiirleri
361-373
Mehmet ALVER & Şenol SANCAK
Noktalama İşaretlerinin İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programlarına ve Ders
Kitaplarına Yansıması
374-388
Nurten SARICA & Çilem OD
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Tamlama Algısı Sorunları
389-398
Onur DURSUN & Sercan Hamza BAĞLAMA
Türkiye’de Kültürel ve İdeolojik Bölünmenin Dile Yansıması: Gazete Bulmacalarında İdeoloji
Üretimi Üzerine Bir
Analiz
399-427
Sevcan YILMAZ KUTLAY
Kişisel Tarihin Bir Ürünü Olarak Çevirmen Habitusu
428-437
Ekrem BEKTAŞ
Gül Câmi’i’nin Hatîbi
438-449
International Journal of Language Academy
Volume 3/1 Spring 2015
Download

International Journal of Language Academy