KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
GDM13208 Akışkanlar Mekaniği
2014-2015 Bahar Yarıyılı
Teslim Edilen: Arş. Gör. Mustafa Utku YILMAZ
Ödev No
:
Adı Soyadı
:
Öğrenci No
:
Teslim Tarihi
:
İmza
:
Download

GDM13208 Akışkanlar Mekaniği