MAK 311-AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
Öğretim Üyesi:
Prof. Dr. Ünver Kaynak, Makine Mühendisliği Bölümü.
Tel: 292 4065, e-posta: [email protected]
Yrd. Doç. Dr. Sıtkı Uslu, Makine Mühendisliği Bölümü.
Tel: 292 4266, e-posta: [email protected]
Dersin Araştırma Görevlisi:
Serhan Dönmez
M. Buğra Çiçek
Ders Saatleri:
Ön Koşul Dersleri:
MAK104, Statik
Ders içeriği:
Giriş: Akışkan Kavramı. Akışkan Statiği: Hidrostatik kuvvet. Temel Akışkanlar Dinamiği:
Bernoulli denklemi. Akışkan kinematiği. Maddesel Türev. Reynolds Taşınım Teoremi. Sonlu
Kontrol Hacmi Analizi: Kütlenin, momentumun ve enerjinin korunumu. Akışkanların
Diferansiyel Analizi: Akışkan elemanının kinematiği. Potansiyel akışlar. Viskoz akışlar.
Borularda Viskoz Akışlar: Tam gelişmiş akımlar. Sıkıştırılabilir Akışlar.
Ders kitabı:
D.F. Young, B.R. Munson, T.H. Okiishi, W.W. Huebsch, Akışkanlar Mekaniğine Giriş, 5.
Basımdan Çev. Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 9786051334331.
Diğer Kaynaklar:
1. R.W. Fox, A.T. McDonald and P.J. Pritchard, Introduction to Fluid Mechanics, John Wiley
and Sons, 6e, ISBN 0471202312
2. F.M. White, Akışkanlar Mekaniği, (çev. K. Kırkköprü ve E. Ayder), Literatür Yayıncılık,
1. Basım, 2004, ISBN 9750401085
Dersin amacı:
Temel mekanik kavramlardan yola çıkarak şekil değiştirebilen maddesel ortamlara geçişin ve
akışkan kavramının açıklanması. Akışkan hareketini yöneten denklemlerin ve korunum
kanunlarının diferansiyel ve integral formlarının çıkarılması. Hidrolik, pnömatik ve
türbomakinalarda iş gören sıvı ya da gaz halindeki akışkanların dinamiğinin temelleri.
Kapalı, açık ve yarı açık ortamlarda akışlar. Analitik, sayısal ve deneysel yaklaşımların
aralarındaki ilişkinin temellerinin kurulması.
1
Dersin kazandıracağı bilgi ve beceriler:
1. Akışkan statiği, akışkanlar dinamiği, sıkıştırılabilir ve sıkıştırılamaz akışkan
kavramlarının tanımı.
2. Cisimler etrafındaki potansiyel ve viskoz akımların modellenerek akışkan
hareketini yöneten denklemlerin türetilmesi.
3. Akışkanların süreklilik, momentum ve enerji denklemlerinin diferansiyel ve sonlu
hacim yöntemleriyle değişik yönlerden incelenmesi.
4. Uygulamada karşılaşılan akış problemlerinin basitleştirilerek modellenmesi ve
deneysel verilerle analitik çözümlerin ilişkilendirilmesi.
Haftalık ders programı:
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Konular
Giriş: Akışkan Kavramı
Akışkan Statiği
Temel Akışkanlar Dinamiği: Bernoulli Denklemi
Temel Akışkanlar Dinamiği: Bernoulli Denklemi
Akışkan Kinematiği
Kontrol Hacmi Analizi
Kontrol Hacmi Analizi
Akışkanların Diferansiyel Analizi
Potansiyel Akış
Viskoz Akış
Borularda Viskoz Akışlar
Sıkıştırılabilir Akışlar
Başarı Değerlendirme:
Kısa Sınavlar
: % 20
Ara Sınav
: % 30
Dönem Sonu Sınavı
: % 50
2
Download

Akışkanlar Mekaniği Ders Planı