T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 75730711
Konu: HIMSS Türkiye 2015 Konferansı
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞINA
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve
HIMSS-Avrupa (Healthcare Information and Management Systems Society) arasında 15
Kasım 2015 tarihinde imzalanan üçlü mutabakat anlaşmasının “Ortak etkinlik: HIMSS
Türkiye” başlığı altında 2014-2019 yılları arasında her yıl Türkiye’de yapılması planlanan
HIMSS Türkiye Konferanslarının ikincisi 20-21 Mart 2015 tarihlerinde Antalya Titanic
Deluxe Otel’de düzenlenecektir.
Söz konusu Mutabakat Anlaşması’nın aynı başlığının 4. Maddesinde “Sağlık
Bakanlığı Konferansa Türkiye’deki her bir devlet hastanesinden en az iki (2) hastane
temsilcisinin katılmasını teşvik edecektir” ibaresi yer almaktadır. İlgili maddeye göre gerekli
duyuruların yapılması hususunda gereğini arz ederim.
Dr. M. Mahir ÜLGÜ
Genel Müdür
Ek 1: HIMSS Europe Mutabakat Anlaşması (4 sayfa)
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Elif AKYOL
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Mithatpaşa Cad. No:3 B Blok Kat 1 06434 Sıhhiye ANKARA
Tel: +90 (312) 585 21 57 Faks:+90 (312) 585 24 25
Download

KONU : - Sağlık Bakanlığı