SCUOLA MEDIA E LICEO SCIENTIFICO STATALI “I.M.I.”
TOMTOM SOKAK, 3 - 34433 BEYOĞLU - ISTANBUL
1ª EDIZIONE
IMISOUND KARNAVAL
ULUSLARARASI ITALYAN MÜZIK FESTİVALİ
(FESTIVAL ITALIANO DI MUSICA INTERNATIONALE)
Uluslararası Müzik ve Söz Festivali
ISTANBUL- 5, 6 Haziran 2015
Yarışma yönetmeliği
Madde 1 – Yarışmaya müzik grupları, solistler, DJ’ler, korolar katılabilir.
Türler: Pop, etnik, funky, pop rock, melodik rap, blues, reggy, folk. Organizasyon
yeni yarışma bölümleri belirleme hakkını saklı tutar.
Madde 2 –Yarışmaya sadece daha önce yayınlanmamış eserler katılabilir. Daha önceden
yayınlanan veya farklı formlarda dağıtılan eserler yarışmaya katılamaz.
Madde 3 - Eserlerin yarışmaya kabulü Jüri Komitesi’nin belirlediği kriterler
çerçevesinde Ön Eleme Komisyonunca tartışmasız olarak belirlenir. Özellikle reklam,
politik veya promosyon amaçlı eserler kabul edilmez. Genel olarak ise festivalin amacına
ve yönetmeliğine aykırı eserler de yarışma dışı kalır.
Tel: (0212) 244 13 01 - Fax: (0212) 245 25 48 - Mail: [email protected] - Web: www.liceoitaliano.net
Madde 4 - Yarışmaya kayıt formu, www.imisoundkarnaval.com adresinden on-line
indirilmelidir. Dosyalar Mp3 olarak, video ise mp4 formatında, imzalanmış kayıt formu ile
birlikte, en geç 27.02.2015 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese posta yolu ile
gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir: Özel Italyan Lisesi, Tomtom Sokak 3, Tel:
(0212) 244 13 01 - Fax: (0212) 245 25 48 - Mail: [email protected] - Web:
www.liceoitaliano.net 34433 Beyoğlu, Istanbul.
Posta gönderim ücreti katılımcılara aittir. Gönderilen paketin üzerine “Ticari değeri
yoktur, kültürel amaçlıdır” ibaresinin belirtilmesi rica olunur. Yurt dışından gönderilecek
paketler, gümrük işlemleri için gerekli tüm evraklarla birlikte teslim edilmelidir.
Madde 5- Yarışmaya katılan ve kabul edilen tüm eserler arasından finale katılacak 21
eser seçilecektir. Seçim, Ön Elem Komisyonu ve www.imisoundkarnaval.com sitesini
ziyaret edenlerin verdiği oylara göre yapılacaktır. Konu ile ilgili geri bildirim kayıt
formunda belirtlien e-mail adresine yapılacaktır. Finale katılım için aşağıda bilgileri yer
alan Hesan No’ya 250TL katkı talep edilmektedir.
Özel Italyan Lisesi
Yapi Kredi Bankası Galatasaray şubesi
IBAN TR57 0006 7010 0000 0085 9337 97
veya ödemenin yapıldığı tarihteki kur bilgisine göre eşdeğer miktarın Euro cinsinden şu
hesaba yatırılması:
Özel Italyan Lisesi
Yapi Kredi Bankası Galatasaray
IBAN TR78 0006 7010 0000 0085 9338 07
Yarışmaya katılan eserlerden sadece 21 eser finale kalır. www.imisoundkarnaval.com
internet sitesini ziyaret eden dinleyicilerin gönderdikleri yazılar ve Ön Eleme
Komisyonu’nun görüşleri temel alınarak nihai karar verilecektir. Kayıt dosyasında
belirtilen e-mail adresine, e-mail ile cevap verilecektir. Final bölümüne katılım bedeli 250
TL’dir. Belirtilen banka hesabına TL olarak yatırılması gerekmektedir.
Özel Italyan Lisesi
Yapi Kredi Bancası Galatasaray
IBAN TR57 0006 7010 0000 0085 9337 97
Euro alarak yatırmak isteyenler için Euro hesabı:
Özel Italyan Lisesi
Yapi Kredi Bancası Galatasaray
IBAN TR78 0006 7010 0000 0085 9338 07
Madde 6 – Festival’in final aşamasına kalan eserler (Haziran 2015), festivalin internet
sitesinde yayınlanacaktır. Finale kalan eserlerin digital kopyalarının, eserin müzikal
Tel: (0212) 244 13 01 - Fax: (0212) 245 25 48 - Mail: [email protected] - Web: www.liceoitaliano.net
temellerini oluşturan nota bilgilerinin (CD veya pendrive olarak) de 31.03.2015 tarihine
kadar gönderilmiş olması gerekmektedir.
Madde 7 – Finale kalan yarışmacılar Festival’in yan etkinliklerinde işbirliği yapmayı
kabul ederler.
Madde 8 – Finale kalan eserlerin ödülleri:
Birincilik Ödülü «2500 TL»
İknicilik Ödülü «1500 TL»
En iyi metin ödülü.
En orijinal müzik ödülü.
Ödüller Jüri Komitesince verilir.
Jüri Komitesi başka ödüller verme hakkını saklı tutar.
Tel: (0212) 244 13 01 - Fax: (0212) 245 25 48 - Mail: [email protected] - Web:
www.liceoitaliano.net
Ödüllerin miktarı katılımcı sayısına dayanarak belirlenir ve katılım ücreti toplamından
daha düşük olmayacaktır.
Madde 9 – Organizasyon Festival’e katılan eserlerin azami korumasını garanti eder.
Organizasyon gönderim sırasında, projeksiyonlar, dinleme, koruma sırasında meydana
gelen zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.
Yarışmacıların, eserlerin gönderim sigortalarını yapmaları temenni edilir. Organizasyon,
elde olmayan sebelerle Festival’in gerçekleştirilememesi durumunda sorumluluk kabul
etmez.
Madde 10 – Organizasyon Festival’e kayıt yaptırmış eserleri, festivalin tanıtımı,
didaktik, kültürel veya bilimsel amaçlarla, festival sırasında, ticari amaç gütmeden,
sadece tanııtm amaçlı kullanma hakkını saklı tutar. Eserler, sahiplerinin veya hak
sahiplerinin yazılı izni olmadan başka bir amaçla kullanılamayacaktır.
Madde 11 – Eserlerin kopyaları geri iade edilmeyecektir ve organizasyon arşivine
kaydedilecektir.
Madde 12 – Eserlerin Festival’e kaydı işbu yönetmeliğin tüm maddelerinin kabulünu
ifade eder.
KOORDİ NASYON SORU MLUSU
Prof. Amato Petito, Liceo I.M.I.
ÖN ELEME KOMISYONUNCA PERSONEL ORGANIZASYONU:
Ali Çinar
Murat Afsa
Leyla Tanlar
Fem Bayraktar
Can Demirkan
Merilin Bahar
Mina Onay
Tuvana Kukuoğlu
Berkcan Simitçi
Beril Hizal
Tel: (0212) 244 13 01 - Fax: (0212) 245 25 48 - Mail: [email protected] - Web: www.liceoitaliano.net
Tuana Cesur
Balça Özkonuksever
Aslı Küçüksezer
İrem Yur
Mert Temeller
Gülce Tufan
Cem Yiğit
Can Ertürk
Esra Bolat
Alara Gündoğdu
Deniz Alev
Sito web:
Facebook:
www.imisoundkarnaval.com
IMISOUNDkarnaval
Tel: (0212) 244 13 01 - Fax: (0212) 245 25 48 - Mail: [email protected] - Web: www.liceoitaliano.net
Download

IMISOUND KARNAVAL Yarışma yönetmeliği