Doküman No
AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ
TALİMATI
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No/Tarih
Sayfa No
1/3
1. AMAÇ-KAPSAM ve SORUMLULAR
İş yeri ortamında çalışma rahatlığının sağlanması amacıyla aydınlatma ve aydınlanma
seviyelerinin tayin edilmesi işlemin açıklanması, zaran gören çalışan grubunun tespitinin
yöntemlerinin açıklanmasıdır. Bu talimatın işletilmesinden deney sorumluları sorumludur.
2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

İlluminans: Belirli bir yönden gelen ışığın toplam akısının aydınlatma şiddetidir. Birimi lux,
candle vb.dir.

Çalışma düzlemi: çalışmanın sürekli olarak yapıldığı düzlem olarak belirlenen referans
yüzeyi.

Genel alanlar ofis, konferans salonu
3. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Aydınlatma Ölçüm Sonuçları Kayıt Formu
Işık Ölçer Kullanım ve Bakım Talimatı
.
4. KULLANILAN EKİPMANLAR

Işık ölçüm cihazı (Lightmeter)
4.1. DENEY PROSEDÜRÜ

Ölçüm noktalarının yeri ve sayısı belirlenirken 12464 ‘ e göre standardının 5. Maddesindeki
endüstri türüne göre hazırlanmış tablodan yararlanılabilir.

Ölçüm yapılacak bölüm ve ölçümü etkileyebilecek bölümlerin aydınlatma ekipmanları açık
olmalıdır. Aksi durumlar, kayıt altına alınarak raporda belirtilmelidir.

Deneyler sırasında dış faktörlerde gözlenerek, ölçüm sonuçları üzerinde etkisi olabilecek
durumlar (bulutluluk, havanın güneşli olaması vb…) kayıt altına alınmalıdır.

Gündüz yapılan ölçümlerde ölçüm yapılan yerde cihaz üzerine direkt olarak güneş ışığı
gelmemesine dikkat edilir.

Calisanin etkisini olcmenin disinda isik kaynagi ile olcum alanin arasina isigi bloke edecek bir
sey girmemelididr.

Olcum noktalari duvarlara veya baska bir nesneye cok yakin olmamalidir.

Ölçüm başladıktan sonra 10 saniye kadar okunan değerin sabitlenmesi beklenir.
Hazırlayan
Onaylayan
Doküman No
AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ
TALİMATI
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No/Tarih
Sayfa No

Ölçüm sonuçları Aydınlatma Ölçümü Kayıt Formu ile kayıt altına alınır.

Değerlendirmede ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması kullanır.

Ölçüm noktaları, ölçüm yerine ait kroki üzerinde gösterilir.
2/3
Genel Alanlarda Aydınlanma Ölçümleri

Ölçüm yapılan alan büyüklüğüne göre aşağıdaki önergeler dikkate alınarak ölçüm noktaları
belirlenir. .
 Yaklasik 50 m2 lik bir isletmede alan en az 16 esit parcaya
 100 m2 icin min. 25 parcaya
 100m2 den buyuk yerler icin min. 36 parcaya bolunmelidir.

Her bir parçanın orta noktasında yerden (0,8 m) yükseklikte yere paralel olarak ölçüm yapılır.
Çalışma Alanlarında Aydınlama Ölçümleri

Yapilan göreve bagli ozel aydinlatma gerektiginde: gorev ve/veya is alaninda (tezgah, masa,
imalat makinası vs..),
Çalışma alanında görev için tanımlanmış bir düzlem yok ise yerden
yerden (0,8 m) yükseklikte ölçüm alınır.

Gorev duzlemini temsilen dort nokta secilir ve bu noktaların merkezlerinde olcumler
gerçeklestirilir.

Not: bilgisayar ile yapılan çalışmalarda klavye üzerinde araları 20 cm olan 2 nokta ve
bilgisayar ekranının üzt çizgisinde araları 10 cm olan iki nokta seçilerek ölçümler gerçekleştirilir.

Ölçüm sensörü çalışma düzlemine paralel yerleştirilir.
***
Hazırlayan
Onaylayan
Doküman No
AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ
TALİMATI
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No/Tarih
Sayfa No
3/3
REVİZYON KONTROL SAYFASI
REV NO.
Hazırlayan
REVİZYONUN TANIMI
SAYFALAR
Onaylayan
TARİH
Download

aydınlatma ölçümü talimatı