T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
TARİH: 27.05 .2014
Toplantı No: 20
Fakültemiz Yönetim Kurulu Dekan Prof.Dr.Nilüfer Sezer Başkanlığında üyeler;
Prof.Dr.Murat Özgen, Prof.Dr.Arzu Kihtir, Prof.Dr.Ceyhan Kandemir, Doç.Dr.Veli Polat,
Doç.Dr.Güven Büyükbaykal, Yrd.Doç.Dr.Seher Er'in katılmaları ile toplandı. Raportör olarak
Fakülte Sekreteri Selim Eker oy hakkı olmaksızın toplantıya katıldı. Bir önceki toplantıya ait tutanak
okunarak kabul edildi. Gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM:
MADDE 1:
Aşağıda belirtilen dersleri veren Fakültemiz öğretim elemanların, öğrencilerin notlarını
sisteme giremediği veya sehven girilen notların düzeltilmesi talebi ile ilgili dilekçeleri hakkında
görüşme.
Ders veren öğretim üye ve elemanlar
Prof.Dr.Neşe KARS TAYANÇ
Prof.Dr.Ceyhan KANDEMİR
Prof.Dr.Ayşen AKKOR GÜL
Doç.Dr.Battal ODABAŞ
Doç.Dr.Şebnem ÇAĞLAR
Yrd.Doç.Dr.İlkay NİŞANCI
Yrd.Doç.Dr.İlkay NİŞANCI
Öğr.Gör.Rıza AYDAN TURAK
Öğr.Gör.Melda AĞAOĞLU
Dersin Adı
Radyo Televizyon Haberciliği
Dijital Televizyon Yayıncılığı Uygulamaları
AB ve Medya Politikaları
Sinema Tarihi
Radyo Televizyon Haberciliği
Senaryo Yazarlığı
Kurgu Tasarımı
Basın Fotoğrafçılığı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
MADDE 2:
Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi 1403100060 numaralı Büşra
ETGÜ'nün 17-19 Temmuz 2014 tarihleri arasında İngiltere'nin Birmingham Üniversitesinde
gerçekleştirilecek olan "10th Annual International CitizED Conference" etkinliğinde kabul edilen
"Being an Idealist Woman in Turkey: From Women's Perspective" başlıklı bildiriyi sunmak üzere
ulaşım, konaklama, katılım ücreti ve vize ücretinin karşılanması talebi ile ilgili dilekçesi hakkında
görüşme.
MADDE 3:
Fakültemiz 2013-2014 eğitim öğretim bahar yarıyılı tek ders sınav tarihinin ve tek ders sınav
başvuru tarihinin belirlenmesi hakkında görüşme.
MADDE 4:
2 Mayıs 2014 tarihli 28988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına" dair
Yönetmelik'in 2.Maddesi gereğince Yatay geçişle gelen ve halen kayıtlı olan (okuyan) öğrencilerin
önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılması, bu derslere
ilişkin daha önce alınan notların transkripte işlenmesi hakkında görüşme.
MADDE 5:
Öğrenci Disiplin soruşturması.
MADDE 6:
Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.Rengin OZAN'ın 1619 Haziran 2014 tarihleri arasında Barselona'da düzenlenecek olan Universitat Autonoma de
Barcelona's Casa Convalescencia'da "International Journal of Arts&Sciences International
Conference for Academic Disciplines" Uluslararası Konferansda "Traces of Popular Culture in
Cinema" başlıklı sözlü bildiriyi sunmak üzere “Bilimsel Araştırma Projeleri UDP 43914 sayılı
projesinden desteklenmek üzere görevlendirilmesi” 14-19 Haziran 2014 tarihler arasında
İspanya'ya seyahat (uçak ile), kayıt, yolluklu ve yevmiyeli olarak gidip gelmesi hakkında görüşme.
MADDE 7:
Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim elemanı Arş.Gör.Zeynep Ekin
BAL'ın Rodos/Yunanistan'da düzenlenecek olan "2nd Untested Ideas International Research
Conference" da "Crime as a Scapegoat of Different Cultures: Example of Films 'Z' from Greece and
'Yol" from Turkey" başlıklı bildiriyi sunmak üzere 26 Haziran - 1 Temmuz 2014 tarihleri arasında
yolluklu ve yevmiyeli görevli izinli sayılması talebi ile ilgili dilekçesi hakkında görüşme.
MADDE 8:
Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim elemanı Arş.Gör.Batu
ANADOLU'nun Rodos/Yunanistan'da düzenlenecek olan "2nd Untested Ideas International Research
Conference" da "Crime as a Scapegoat of Different Cultures: Example of Films 'Z' from Greece and
'Yol" from Turkey" başlıklı bildiriyi sunmak üzere 26 Haziran - 1 Temmuz 2014 tarihleri arasında
yolluklu ve yevmiyeli görevli izinli sayılması talebi ile ilgili dilekçesi hakkında görüşme.
MADDE 9:
Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı bünyesinde
"Kişilerarası İletişim" Tezsiz Yüksek Lisans programı açılması ile ilgili Kişilerarası İletişim Anabilim
Dalı Başkanı Prof.Dr.Nilüfer SEZER'den gelen dilekçe hakkında görüşme.
KARARLAR:
MADDE 1:
Yapılan görüşmeler sonunda aşağıda belirtilen dersleri veren Fakültemiz öğretim elemanların,
öğrencilerin notlarını sisteme giremediği veya sehven girilen notların düzeltilmesi talebi ile ilgili
dilekçelerinin kabulüne karar verildi.
Ders veren öğretim üye ve elemanlar
Dersin Adı
Prof.Dr.Neşe KARS TAYANÇ
Radyo Televizyon Haberciliği
Prof.Dr.Ceyhan KANDEMİR
Dijital Televizyon Yayıncılığı Uygulamaları
Prof.Dr.Ayşen AKKOR GÜL
AB ve Medya Politikaları
Doç.Dr.Battal ODABAŞ
Sinema Tarihi
Doç.Dr.Şebnem ÇAĞLAR
Radyo Televizyon Haberciliği
Yrd.Doç.Dr.İlkay NİŞANCI
Senaryo Yazarlığı
Yrd.Doç.Dr.İlkay NİŞANCI
Kurgu Tasarımı
Öğr.Gör.Rıza AYDAN TURAK
Basın Fotoğrafçılığı
Öğr.Gör.Melda AĞAOĞLU
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
MADDE 2:
Yapılan görüşmeler sonunda Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi
1403100060 numaralı Büşra ETGÜ'nün 17-19 Temmuz 2014 tarihleri arasında İngiltere'nin
Birmingham Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan "10th Annual International CitizED Conference"
etkinliğinde kabul edilen "Being an Idealist Woman in Turkey: From Women's Perspective" başlıklı
bildiriyi sunmak üzere katılmasına, ulaşım, konaklama, katılım ücreti ve vize ücretinin Sağlık Kültür
ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ödenmesi için Rektörlüğe arzına karar verildi.
MADDE 3:
Yapılan görüşmeler sonunda öğrencinin kayıt yenilemesi kaydıyla ve 16-18 Temmuz 2014
tarihleri arasında dilekçe vermeleri koşulu ile İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 26.maddesine göre, Fakültemiz 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında mezun
olabilecek öğrencilerin tek ders sınavının 25 Temmuz 2014 tarihinde Saat:14.00’de yapılmasına,
sınavda 1'er asistan görevlendirilmesi için Bölüm Başkanlıklarına bildirilmesine karar verildi.
MADDE 4:
Yapılan görüşmeler sonunda 2 Mayıs 2014 tarihli 28988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına" dair Yönetmelik'in 2.Maddesi gereğince Yatay geçişle gelen ve halen kayıtlı
olan (okuyan) öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin
intibakının yapılmasına, bu derslere ilişkin daha önce alınan notların Öğrenci Otomasyon
Sistemindeki transkripte işlenmesine karar verildi.
MADDE 5:
Öğrenci Disiplin soruşturması
MADDE 6:
Yapılan görüşmeler sonunda Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi
Doç.Dr.Rengin OZAN'ın 16-19 Haziran 2014 tarihleri arasında Barselona'da düzenlenecek olan
Universitat Autonoma de Barcelona's Casa Convalescencia'da "International Journal of
Arts&Sciences International Conference for Academic Disciplines" Uluslararası Konferansda
"Traces of Popular Culture in Cinema" başlıklı sözlü bildiriyi sunmak üzere “Bilimsel Araştırma
Projeleri UDP 43914 sayılı projesinden desteklenmek üzere görevlendirilmesine” 14-19 Haziran
2014 tarihler arasında İspanya'ya seyahat (uçak ile), kayıt, yolluklu ve yevmiyeli olarak gidip
gelmesine ve Rektörlüğe arzına karar verildi.
MADDE 7:
Yapılan görüşmeler sonunda Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim
elemanı Arş.Gör.Zeynep Ekin BAL'ın Rodos/Yunanistan'da düzenlenecek olan "2nd Untested Ideas
International Research Conference" da "Crime as a Scapegoat of Different Cultures: Example of
Films 'Z' from Greece and 'Yol" from Turkey" başlıklı bildiriyi sunmak üzere görevlendirilmesine,
26 Haziran - 1 Temmuz 2014 tarihleri arasında Yunanistan'a yolluklu ve yevmiyeli olarak gidip
gelmesine ve Rektörlüğe arzına karar verildi.
MADDE 8:
Yapılan görüşmeler sonunda Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim
elemanı Arş.Gör.Batu ANADOLU'nun Rodos/Yunanistan'da düzenlenecek olan "2nd Untested Ideas
International Research Conference" da "Crime as a Scapegoat of Different Cultures: Example of
Films 'Z' from Greece and 'Yol" from Turkey" başlıklı bildiriyi sunmak üzere görevlendirilmesine,
26 Haziran - 1 Temmuz 2014 tarihleri arasında Yunanistan'a yolluklu ve yevmiyeli olarak gidip
gelmesine ve Rektörlüğe arzına karar verildi.
MADDE 9:
Yapılan görüşmeler sonunda Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kişilerarası
İletişim Anabilim Dalı bünyesinde "Kişilerarası İletişim" Tezsiz Yüksek Lisans programı açılması
ile ilgili Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Nilüfer SEZER'den gelen önerinin kabul
edilerek İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne bildirilmesine karar verildi.
Download

Fakülte Yönetim Kurulu - İstanbul Üniversitesi