DERSLER
TÜRKÇE
MATEMATİK
SOSYAL
FEN
2013 YGS ORTALAMALARI VE STANDART SAPMALARI
SINAVA GİREN BÜTÜN ADAYLAR
ORTALAMA
STD. SAPMA
ÖĞRENCİ SAYILARI*
16,80
9,40
1,743,855
7,50
9,40
1,743,856
12,1
8,5
1,743,857
3,5
7,8
1,743,858
DERSLER
TÜRKÇE
MATEMATİK
SOSYAL
FEN
2013 YGS ORTALAMALARI VE STANDART SAPMALARI
SON SINIF ÖĞRENCİLERİ
ORTALAMA
STD. SAPMA
ÖĞRENCİ SAYILARI*
17,20
9,80
742,699
7,90
9,90
742,699
12,00
8,70
742,699
4,50
8,80
742,699
DERSLER
TÜRKÇE
MATEMATİK
SOSYAL
FEN
2014 YGS ORTALAMALARI VE STANDART SAPMALARI
SINAVA GİREN BÜTÜN ADAYLAR
ORTALAMA
STD. SAPMA
ÖĞRENCİ SAYILARI*
18,70
8,40
1,900,092
6,10
8,70
1,900,092
11,2
7,3
1,900,092
3,5
7,3
1,900,092
2014 YGS ORTALAMALARI VE STANDART SAPMALARI
SON SINIF ÖĞRENCİLERİ
DERSLER
ORTALAMA
STD. SAPMA
ÖĞRENCİ SAYILARI*
TÜRKÇE
19,00
8,70
796,657
MATEMATİK
6,50
9,20
796,657
SOSYAL
10,90
7,40
796,657
FEN
4,50
8,40
796,657
* PUANI HESAPLANAN ADAYLAR
AÇIKLAMA: Yukarıdaki tablolarda 2013 ve 2014 yıllarında YGS ye girip
puanı hesaplanan öğrencilerin test ortalamaları, standart sapmaları ve öğrenci sayıları yer
almaktadır.
Buna göre 2013 YGS Türkçe ortalaması 2014 YGS Türkçe ortalamasından daha yüksektir. Bu
durumda 2014 YGS de Türkçe testinin daha kolay olduğu söylenebilir.
Aynı şekilde, Matematik Testi 2013 YGS ye göre 2014 te düşmüştür. Bunun anlamı, Matematik
testi 2014 te daha zor olduğu söylenebilir.
Download

DERSLER ORTALAMA STD. SAPMA ÖĞRENCİ SAYILARI