MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ
BAŞVURU SONUÇLARI
A- YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI, İLGİLİ YÖNETMELİĞE GÖRE KONTENJAN
DAHİLİNDE AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMALARI (AGNO) DİKKATE
ALINARAK DEĞERLENDİRİLEN ÖĞRENCİLERİN ASİL VE YEDEK LİSTESİ
2. SINIF :
Sıra No
Adı Soyadı
AGNO
Durumu
1
Adem Ali ÇETİNKAYA
3.50
Asil
2
Ali YERLİ
3.43
Asil
3
Oğuzhan GÜVEN
3.41
Asil
4
Çağla DEMİR
3.37
Asil
5
Mehtap KARİALİOĞLU
3.36
Asil
6
Gözde ERSÖZ
3.35
Yedek
7
Habil KARAKOÇ
3.27
Yedek
8
Özgür AKSU
3.22
Yedek
9
Baki GÜR
3.11
Yedek
10
Sabiha YÜCEL
3.08
Yedek
11
Eray UYAR
2.95
Yedek
12
İbrahim FİDAN
2.95
Yedek
13
Muhammed ÖZDERE
2.94
Yedek
14
Öznur CAN
2.89
Yedek
15
Büşra YILDIRIM
2.76
Yedek
16
Mustafa SARI
2.65
Yedek
17
Hasan Anıl ARSLAN
2.53
Yedek
18
Furkan Bekir TANRIVERDİ
2.46
Yedek
19
Maide KANSIZOĞLU
2.46
Yedek
20
Hüseyin Emre BAYAR
2.07
Yedek
21
Esra ÇAĞAN
1.96
Yedek
3. SINIF :
Sıra No
Adı Soyadı
AGNO
Durumu
1
Murat ÇELİK
2.80
Asil
2
Yusuf Furkan KARA
2.55
Asil
3
Enes ÜSTÜNDAĞ
2.43
Asil
4
Ahmet ARI
2.34
Yedek
5
Fahri KÖSE
2.18
Yedek
B- YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI, İLGİLİ YÖNETMELİĞİN EK 1. MADDESİNE
GÖRE ÖSYM MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANLARI DİKKATE ALINARAK
DEĞERLENDİRİLEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ
2. SINIF :
Sıra
No
1
Emre TURHAN
YGS Puanı
(MF-3)
298.43111
DGS
Puanı
-
2
Yunus Abdül Muttalip KAYA
278.37056
-
3
Ayşegül KAYA
-
248.52765 Uygun Değil (Puanı yetersiz)
4
Mehmet Ali ARSLANOĞLU
-
245.80375 Uygun Değil (Puanı yetersiz)
5
Sinan ÇINAR
-
245.26284 Uygun Değil (Puanı yetersiz)
Adı Soyadı
Durumu
Uygun
Uygun Değil (Puanı yetersiz)
3. SINIF :
Sıra
No
1
Adı Soyadı
YGS Puanı (MF-3)
Durumu
Onur PAKCAN
403,90842
Uygun
2
Ömer Faruk YEŞİLKAYA
373,30877
Uygun
3
Gökhan USLUER
371,07579
Uygun
4
Nuh DALGALI
360,81223
Uygun
5
Nurveli GÜNAY
347,30400
Uygun
6
Tuba AY
321,51479
Uygun
NOT: Asil olanların 08-10 Eylül 2014 tarihleri arasında, eğer asil
olanlardan kesin kayıt yaptırmayan olursa, yerlerine çağrılacak
yedeklerin 11-15 Eylül 2014 tarihleri arasında üçer iş günü içerisinde
Fakültemize kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Download

Yatay Geçiş Sonuçları - Veteriner Fakültesi