BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
DOĞA BİLİMLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ YAZ STAJI
STAJ ÖNCESİ ve SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
STAJ İŞLEMLERİNE BAŞLA
Staj için işyeri bul
- S2-Staj Bilgi ve SGK Formu adlı belgeden 3 adet temin et.
- S2-Staj Bilgi ve SGK Formunu doldurduktan sonra bu form ile birlikte firmaya başvur.
- Firmaya ait ilgili kısımları ilgili firma yetkilisine onaylat.
HAYIR
Staj başvurun kabul
edildi mi?
EVET
- S1-Staj Başvuru Dilekçesini doldurup Staj komisyon üyelerine teslim et.
-Firma tarafından onaylanmış S2-Staj Bilgi ve SGK Formlarını (3 adet) Staj Komisyonu üyelerine onaylat.
-Staj komisyonu tarafından onaylanmış S2-Staj Bilgi ve SGK Formlarını (3 adet), S1 Staj Başvuru Dilekçesini ,S5 Staj
Taahhütnamesini nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte SGK girişi yapılmak üzere Fakülte Sekreterliğine teslim et.
UYARI: STAJA BAŞLAMA TARİHİNDEN EN AZ 15 GÜN ÖNCE BURAYA
KADAR OLAN İŞLEMLER TAMAMLANMALI.!!!
DEVAM
DEVAM
-SGK sigorta girişi yapıldıktan sonra S2-Staj Bilgi ve SGK Formu ve SGK sigorta giriş belgelerinin
bir nüshasını staj yapacağın yere bir nüshasını da Bölüm Başkanlığına teslim et.
STAJ
-Staj sırasında yaptığın çalışmaları Staj Defteri Hazırlama Esaslarına uygun olarak staj defterine yaz.
UYARI: Stajın kabul edilmesi staj defterinin uygun olarak hazırlanmasına bağlıdır.
-Staj bitiminde staj defterinin ön, arka ve iç sayfalarını firma yetkilisine onaylat.
-Staj Defterini ve S-3 Staj Değerlendirme Formunu web sayfasına ilan edilen tarihler içinde staj danışmanına teslim et.
STAJ KOMİSYONUN STAJ DEFTERLERİNİ KONTROLÜ ve SÖZLÜ MÜLAKAT
(Mülakat tarihi web sayfasında ilan edilecektir)
RED
Stajın geçersiz
sayıldı
STAJ SONUCU
EKSİK
Eksiklerini verilen
sürede tamamla
KABUL
Yapılan Staj Başarılı
Staj sonunda teslim edilmesi gereken evraklar:
1. Staj Defteri
2. S-3 Staj Değerlendirme Formu (Kapalı ve onaylı zarf içerisinde öğrenci getirmeli veya direkt
firma da gönderebilir. Firmanın göndermesi durumunda takibinden öğrenci sorumludur.)
Download

STAJ - Bursa Teknik Üniversitesi