NATT-HERRICK BOYALI BALIK KANI HÜCRELERİNİN BELİRLENMESİ
DETECTION OF CELLS IN FISH BLOOD STAINED WITH
NATT-HERRICK
M. Ozan İNCETAŞ 1, Erdinç VESKE 2, Recep DEMIRCI 3
1
2
H. Güçlü YAVUZCAN 4, Ufuk TANYERI 1
M. Ozan İNCETAŞ 1, Erdinç VESKE 2, Recep DEMIRCI 3
Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Ankara Üniversitesi
H. Güçlü YAVUZCAN 4, Ufuk TANYERI 1
1
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
3
4
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi
2
Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Ankara Üniversitesi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
3
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Gazi Üniversitesi
4
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Gazi Üniversitesi
-Bildiri ÖzetiSu Ürünleri Yetiştiriciliğinde, balık sağlığında hematolojik değerlerin belirlenmesi, rutin ve
-Abstract-
önemli bir işlemdir. Bu yüzden yetiştiriciliği yapılan su ürünlerinin sağlık durumları belir-
To specify haematological parameters is a routine procedure so that state of fish health
lenerek, teşhis ve tedavisinde önemli bilgiler elde edilebilmektedir. Balık kanlarının boyan-
while aqua culturing could be determined. So, important information related to diagnosis
masında kullanılan yöntemlerin başında Natt-Herrick solüsyonu gelmektedir. Bu solüsyon
and treatment can be obtained by determining them. Natt & Herrick’s stain solution is the
kullanılarak elde edilen kan örneklerinin mikroskop ortamında gözle değerlendirilmesi ve
most commonly method for determining haematological parameters. It is quite difficult and
hücrelerin sayısının belirlenmesi gözle yapıldığından oldukça zor ve zaman alıcı olmaktadır.
time-consuming to specify count of cells and to asses blood samples taken by the solution
Bu çalışmada, balık kanı örneklerine ait mikroskobik görüntülerindeki hücrelerin belirlen-
at microscope environment as a visually judgment. In this study, an automated method
mesine yönelik çekirdekli bölge genişletme (Seeded Region Growing - SRG) yaklaşımına
independent of user intervention based on seeded region growing for specifying cell related
dayalı, kullanıcı müdahalesinden bağımsız otomatik bir arayüz geliştirilmiştir. Geliştirilen
to fish blood with Natt & Herrick’s stain solution is developed. To evaluate of performance
bu yöntemin başarımının değerlendirilmesinde farklı balık türlerinden (gökkuşağı alabalığı
of proposed method, 100 images of different species of fish (rainbow trout, sea bream)
ve çipura), Natt-Herrick solüsyonu ile hazırlanan örneklerden, 100X yaklaştırma oranı ile
prepared with Natt & Herrick’s stain solution by 100x zoom ratio are used. Results obtained
elde edilmiş 100 adet görüntü kullanılmıştır. Geliştirilen yöntem ile elde edilen sonuçlar,
proposed method determines cells with 97% accuracy.
hücreleri %97 doğruluk oranı ile belirleyebilmektedir.
Keywords: Fish Blood, Natt-Herrick Stain Solution, Seeded Region Growing, Segmentation
Anahtar Kelimeler: Balık Kanı, Natt-Herrick Solüsyonu, Çekirdekli Bölge Genişletme, Ayrıştırma
250
251
Download

ÖZET (PDF) - Akuademi.Net