Pazartesi
8:30- 9:30
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli
Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
9:30 - 10:30
Üniversite Ortak Seçmeli
Ders
10:30 - 11:30
Üniversite Ortak Seçmeli
Ders
SHZ 207 Dezavantajlı Gruplar- Üniversite Ortak Seçmeli
Prof. Dr. Kadir Canatan
Ders
SHZ 215- Mesleki İngilizceYrd. Doç. Dr. Yuliia
Kryvenko
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
SHZ 215- Mesleki İngilizceYrd. Doç. Dr. Yuliia
Kryvenko
SHZ 207 Dezavantajlı GruplarProf. Dr. Kadir Canatan
SHZ 207 Dezavantajlı GruplarProf. Dr. Kadir Canatan
13:30 - 14:30
SHZ 107 Sosyolojiye Giriş- Yrd.
Doç. Dr. İsmail Çağlar
SHZ 213 Kültürel AntropolojiYrd. Doç. Dr. İsmail Çağlar
SHZ 107 Sosyolojiye Giriş- Yrd.
Doç. Dr. İsmail Çağlar
SHZ 213 Kültürel AntropolojiYrd. Doç. Dr. İsmail Çağlar
SHZ 107 Sosyolojiye Giriş- Yrd.
Doç. Dr. İsmail Çağlar
SHZ 213 Kültürel AntropolojiYrd. Doç. Dr. İsmail Çağlar
SHZ 201 Sosyal Hizmet
Alanları- Yrd. Doç. Dr.
Abdulhakim Beki
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30
SHZ 201 Sosyal Hizmet
Alanları- Yrd. Doç. Dr.
Abdulhakim Beki
SHZ 201 Sosyal Hizmet
Alanları- Yrd. Doç. Dr.
Abdulhakim Beki
Sosyal Hizmet
Kurumlarında YönetimYrd. Doç. Dr. Mehmet
Birinci
Sosyal Hizmet
Kurumlarında YönetimYrd. Doç. Dr. Mehmet
Birinci
Sosyal Hizmet
Kurumlarında YönetimYrd. Doç. Dr. Mehmet
Birinci
Download

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 8:30- 9:30 9:30