SDÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE
Günle
r
Saati
09:00
09:45
09:50
10:35
10:40
11:25
11:30
12:15
BÖLÜMÜ 2014–2015 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI I.
PAZARTESİ
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
1. Sınıf
2. Sınıf
Türk Dili 1
H. T.
Amfi 2
Türk Dili 1
H. T.
Amfi 2
3. Sınıf
4.Sınıf
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
PERŞEMBE
4.Sınıf
Öğrenme
Psikolojisi
E.T.
291
A.İ.İ.T
T. E.
Amfi 3
A.İ.İ.T.
T. E.
Amfi 3
ÇARŞAMBA
SALI
4.Sınıf
Psikolojiyse
Giriş
H.Ş.
402
Uygulamalı
Etik
N.D.
333
Öğrenme
Psikolojisi
E. T.
291
Felsefeye
Giriş
S.S.
402
Sosyal
Psikoloji
A.Y.S.
333
Tarih
Felsefesi
N. D.
291
Meslek Etiği
A.S.O.
306
Etik
M. A.
137
Psikolojiyse
Giriş
H.Ş.
402
Uygulamalı
Etik
N.D. 333
Öğrenme
Psikolojisi
E. T.
291
Felsefeye
Giriş
S.S.
402
. Sosyal
Psikoloji
A.Y.S.
333
Tarih
Felsefesi
N. D.
291
Meslek Etiği
A.S.O.
306
Etik
M. A.
137
Psikolojiyse
Giriş
H.Ş.
402
Uygulamalı
Etik
N.D. 333
Öğrenme
Psikolojisi
E. T.
291
Felsefeye
Giriş
S.S.
402
Sosyal
Psikoloji
A.Y.S.
333
Tarih
Felsefesi
N. D.
291
Meslek Etiği
A.S.O.
306
17 YY. Felsefe
D. S.
137
19 YY.
Felsefe
S.S.
291
20 YY Felsefe
M.A.
333
Sosyolojiye
Giriş
Ü. A.
137
14:15
15:00
17 YY. Felsefe
D. S.
137
19 YY.
Felsefe
S.S.
291
20 YY Felsefe
M. A.
333
Sosyolojiye
Giriş
Ü. A.
137
15:10
15:55
17 YY. Felsefe
D. S.
137
19 YY.
Felsefe
S.S.
291
20 YY Felsefe
M. A.
333
Sosyolojiye
Giriş
Ü. A.
137
16:05
16:50
17 YY. Felsefe
D. S.
137
19 YY.
Felsefe
S.S.
291
20 YY Felsefe
M. A.
333
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
Felsefi
M.O.Y.
S. S.
291
Hermeneutik
D. S.
333
Platon
S.S.
402
Felsefe
Kavramlar
D.S.
137
Çevre Etiği
M.A.
333
Felsefi
M.O.Y.
S.S.
291
Hermeneutik
D.S.
333
Platon
S.S.
402
Felsefe
Kavramlar
D.S.
137
Felsefi
M.O.Y.
S. S.
291
Hermeneutik
D. S.
333
Platon
S. S.
402
Felsefe
Kavramlar
D.S.
137
1. Sınıf
TBT
G.T.
İngilizce I
M.V. D.
385
(26.09.2014)
CUMA
4.Sınıf
İngilizce I
M.V. D.
385
Etik
M. A.
137
13:20
14:05
ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI
2. Sınıf
3. Sınıf
Din Felsefesi
A.S.O.
333
TBT
G.T.
Eski Yunanca
G. K
291
Din Felsefesi
A.S.O.
333
TBT
G.T.
Eski Yunanca
G. K
291
Bitir
me
Ödevi
Din Felsefesi
A.S.O.
333
İnsan Hakları
N. D.
291
Eskiçağda
Felsefe
M.A.
385
Hukuk
Sosyolojisi
H.B.
137
Heiddeger
S.S.
291
Çevre Etiği
M. A.
333
İnsan Hakları
N. D.
291
Eskiçağda
Felsefe
M.A.
385
Hukuk
Sosyolojisi
H. B.
137
Heiddeger
S.S.
291
Çevre Etiği
M. A.
333
İnsan Hakları
N. D.
291
Eskiçağda
Felsefe
M. A.
385
Hukuk
Sosyolojisi
H. B.
137
Heiddeger
S.S.
291
Eskiçağda
Felsefe
M. A.
385
4.Sınıf
Eski Yunanca
G. K
291
Bitir
me
Ödevi
Bilim Tarihi
D.S.
385
Bilim Tarihi
D. S.
385
Bilim Tarihi
D.S.
385
Anahatlarıyla
Felsefe
M.A.
333
(Rektörlük
Seçmeli)
Anahatlarıyla
Felsefe
M.A.
333
(Rektörlük
Seçmeli)
Anahatlarıyla
Felsefe
M.A.
333
(Rektörlük
Seçmeli)
SDÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE
Günler
Saat
17:00
17:45
17:50
18:35
18:40
19:25
19:30
20:15
1.Sınıf
Türk Dili I
A. A.
Amfi 1
PAZARTESİ
2.Sınıf
3.Sınıf
Etik
M. A.
333
BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI II.
SALI
4.Sınıf
19 YY.
Felsefe
S.S.
291
1.Sınıf
Sosyolojiye
Giriş
Ü.A.
137
2.Sınıf
3.Sınıf
.
Öğrenme
Psikolojisi
E.T.
333
4.Sınıf
1.Sınıf
Felsefi
M.O.Y.
S. S.
334
Heiddeger
S.S.
291
2.Sınıf
3.Sınıf
İnsan Hakları
N. D.
291
Bilim
Tarihi
D.S.
137
Sosyal
Psikoloji
A.Y.S.
291
Hukuk
Sosyolojisi
H.B.
Sosyal
Psikoloji
A.Y.S.
291
Hukuk
Sosyolojisi
H.B.
Hukuk
Sosyolojisi
H.B.
22:00
22:45
17 YY.
Felsefe
D.S.
385
Din
Felsefesi
A.S.O.
333
T.B.T.
T.A.
17 YY.
Felsefe
D. S.
385
Din
Felsefesi
A.S.O.
333
Eskiçağda
Felsefe
M. A.
137
Uygulamalı
Etik
N.D.
333
Hermeneutik
D.S.
334
17 YY.
Felsefe
D.S.
385
Anahatlarıyla
Felsefe
333
(Rektörlük
Seçmeli)
Bitirme
Ödevi
Platon
S.S.
402
Tarih
Felsefesi
N.D.
333
Eskiçağda
Felsefe
M. A.
137
Uygulamalı
Etik
N.D.
333
Hermeneutik
D.S.
334
Felsefe
Kavramlaı
D.S.
385
Anahatlarıyla
Felsefe
333
(Rektörlük
Seçmeli)
Bitirme
Ödevi
Platon
S.S.
402
Tarih
Felsefesi
N.D.
333
Eskiçağda
Felsefe
M. A.
137
Uygulamalı
Etik
N.D.
333
Hermeneutik
D. S.
334
Felsefe
Kavramlaı
D.S.
385
Anahatlarıyla
Felsefe
333
(Rektörlük
Seçmeli)
Öğrenme
Psikolojisi
E.T.
333
Heiddeger
S.S.
291
İngilizce I
M.V.D.
402
A.İ.İ.T.
A.Ş.
Ertokuş D.
Eski
Yunanca
G. Ş.
402
19 YY.
Felsefe
S.S.
291
20 YY
Felsefe
M. A.
333
Psikolojiye
Giriş
H.Ş.
168
Öğrenme
Psikolojisi
E.T.
333
Meslek Etiği
A.S.O.
334
İngilizce I
M.V.D.
402
20 YY
Felsefe
M. A.
333
Psikolojiye
Giriş
H.Ş.
168
20 YY
Felsefe
M. A.
333
T.B.T.
T.A.
Tarih
Felsefesi
N. D.
333
Sosyolojiye
Giriş
Ü.A.
137
Felsefeye
Giriş
S.S..
385
Din
Felsefesi
A.S.O.
333
Sosyal
Psikoloji
A.Y.S.
291
19 YY.
Felsefe
S.S.
291
Meslek Etiği
A.S.O.
334
4.Sınıf
Bilim
Tarihi
D.S.
137
Etik
M. A.
333
Psikolojiye
Giriş
H.Ş.
168
3.Sınıf
İnsan Hakları
N.D.
291
A.İ.İ.T.
A.Ş.
Ertokuş D.
20 YY
Felsefe
M. A.
333
T.B.T.
T.A.
17 YY.
Felsefe
D. S.
385
Çevre Etiği
M.A.
333
. Heiddeger
S. S.
291
Eski
Yunanca
G. Ş.
402
2.Sınıf
Felsefi
M.O.Y.
S.S.
334
Öğrenme
Psikolojisi
E. T.
333
Felsefeye
Giriş
S.S..
385
1.Sınıf
333
333
333
.
21:10
21:55
4.Sınıf
İnsan Hakları
N. D.
291
Sosyolojiye
Giriş
Ü.A.
137
Meslek Etiği
A.S.O.
334
CUMA
1.Sınıf
Çevre Etiği
M. A.
333
19 YY.
Felsefe
S.S.
291
Felsefeye
Giriş
S.S..
385
Çevre Etiği
M. A.
333
PERŞEMBE
4.Sınıf
Felsefi
M.O.Y.
S.S.
334
Etik
M. A.
333
Eski
Yunanca
G. Ş.
402
ÇARŞAMBA
3.Sınıf
(26.09.2014)
Bilim
Tarihi
D.S.
137
Türk Dili I
A. A.
Amfi 1
20:20
21:05
2.Sınıf
ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI
Platon
S.S.
402
Eskiçağda
Felsefe
M. A.
137
Felsefe
Kavramlaı
D.S.
385
Download

Felsefe Bölümü Ders Programı (Güncellendi 29.09.2014)