Yrd.Doç.Dr Levent Suner
Oyunculuk Bölümü Bölüm Başkanı
(Oyunculuk, Sahne Bilgisi, Ses Konuşma)
[email protected]
1963Ankara’da doğdu.
1986Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü
bitirdi.
1987Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kadrosuna Araştırma
Görevlisi olarak atandı.
1990Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’ne
Araştırma Görevlisi olarak atandı.
1991“Muammer Karaca ve Tiyatrosu”başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı.
1998“Tiyatro Oyunculuğunda Ses ve Konuşma Eğitimi: Deneysel Bir Yaklaşım”
başlıklı doktora tezini tamamladı ve doktor unvanı aldı.
2002 Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı.
2013Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden
emekli oldu.
Yayınlar
• Suner Levent. “Cumhuriyet Döneminde Tiyatroların Kurumlaşması”, Tiyatro
Araştırmaları Dergisi, Sayı:12, 1995.
• Suner Levent. “Tiyatro Oyunculuğunda Ses ve Konuşma Eğitimi”. Türkiye'de
Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sempozyumu
Bildiriler.1998.
• Suner Levent. “Ses ve Oyuncu”, Tiyatro Araştırmaları Dergisi. Sayı: 18,
2004.
• Suner Levent. “Yapısalcı Bir Okumayla Sam Shepard’ın Vahşi Batı Adlı
Oyununun Çözümlemesi”, Tiyatro Araştırmaları Dergisi. Sayı: 19, 2005.
• Suner Levent. “Sam Shepard’ın Gömülü Çocuk Adlı Oyununda Uzam ve Zaman”,
Tiyatro Araştırmaları Dergisi. Sayı:19, 2005.
• Suner Levent. “Commedia dell’Arte Etkisinde Üç Oyun Beş Yorum”, Tiyatro
Araştırmaları Dergisi. Sayı: 24, 2007.
• Suner Levent. “Nefes ve Oyuncu”, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, Sayı: 31,
2011.
Yönettiği Oyunlar
A.Ü. DTCF Tiyatro Bölümü’nde Yönettiği Oyunlar:
• Sam Shepard, Vahşi Batı (1992)
• Robinson Jeffers, Euripides, Medea (1994)
• Anton Çehov, Martı (2000)
• Federico Garcia Lorca, Bernarda Alba’nın Evi (2002)
• Carlo Goldoni, İki Efendinin Uşağı (2004)
• Anton Çehov, Neil Simon, En Sevgili Doktor (2004)
• Samuel Beckett'ten kolaj, Bir Tek O Konu (2006)
• Molière, Hastalık Hastası (2006)
• Tennessee Williams, Arzu Tramvayı (2008)
• Carlo Goldoni, Yalancı (2010)
• Euripides-Yüksel Pazarkaya-Güngör Dilmen metinlerinden kolaj, Ve Medeia
Ve Mediha Ve Zehra (2012)
Özel ve Yerleşik Tiyatrolarda Yönettiği Oyunlar:
• Carlo Goldoni, İki Efendinin Uşağı (2007, Kocaeli BBŞT)
• Ahmet Mithat Efendi, Uyarlayan: Türel Ezici, Felâtun Bey ve Râkım Efendi
(2008, İzmir Devlet Tiyatrosu)
• Molière, Hastalık Hastası (2009, Bursa BBŞT)
• Cevat Fehmi Başkut, Hacıyatmaz (2010, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu)
• Sam Shepard, Vahşi Batı (2011, Tiyatro Baykuş, İstanbul)
• Anton Çehov, Martı (2013, Bursa Devlet Tiyatrosu)
Aldığı Ödüller
• Anton Çehov, Martı (2000, A.Ü.DTCF), Ankara Sanat Kurumu, “Jüri Özel
Ödülü”
• Carlo Goldoni, İki Efendinin Uşağı (2007, Kocaeli BBŞT), “Lions Tiyatro
Ödülleri”, “En İyi Prodüksiyon”
• Tennessee Williams, Arzu Tramvayı (2008), Ankara Sanat Kurumu, “Jüri Özel
Ödülü”
• Sam Shepard, Vahşi Batı (2011, Tiyatro Baykuş, İstanbul), Ankara Sanat
Kurumu, “Yılın En İyi Yönetmeni”
Download

Yrd.Doç.Dr Levent Suner Oyunculuk Bölümü Bölüm Başkanı