Baydemirli’nin Sesi
YIL : 1
MART 2014
SAYI :3
İMTİYAZ SAHİBİ
YAYIN KURULU
MEHMET GÖKKIZ
OKUL MÜDÜRÜ
RÜMEYSA YAŞAR
FATİH CEYHAN
MAİDE YAŞAR
HACER GÜZEL
AHMET CEYHAN
AYHAN SARIÇİÇEK
MÜCAHİT AKÇAM
EDİTÖR
EKREM DEMİR
EĞİTİM İNSANLIĞIN GELECEĞİDİR
İnsanların sosyo ekonomik yaşam düzeyleri ne denli yükselirse yükselsin,
başkaları ile ilişki durumu sürmektedir. Bireyin aldığı eğitim, bilgi birikimi, disiplini,
yaşadığı çevre ve bu çevrenin sosyo-ekonomik durumu, yazılı ve görsel basının etkisi,
aile ve toplum ilişkileri kişiliğin gelişmesinde belirleyici birer etmendir.
Bireyler küçük yaşta; kıskançlığı, kini, bencilliği, nefreti, ikiyüzlülüğü, açgözlülüğü,
küfürlü konuşmayı, israfı, yalan söylemeyi ve saldırgan olmayı ya da sevgiyi, kardeşliği,
dostluğu, kendisine güveni, sorumluluğu, cesareti, dürüstlüğü, doğru düşünmeyi, bilimsel
davranmayı, barışseverliliği ve paylaşmayı bizlerden ve örnek aldığı ya da etkisi altında
kaldığı kişilerden öğrenmektedir. Bireyin kişiliğinin ve karakterinin gelişmesinde ailenin,
çevrenin, aldığı eğitimin ve özellikle öğretmenin fonksiyonu çok büyüktür. İnsan eğitimle
doğmaz, ama eğitimle yetişir. İnsan, okuyarak bilir, yaşayarak öğrenir.
Eğer eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, bir de cehaletlin neye mal
olduğunu düşününüz.?.. Öğrenmek pahalıdır ama cehalet çok daha pahalıdır.
Ekrem DEMİR
Görsel Sanatlar Öğretmeni
MARAŞ’ IN KURTULUŞUNU SİMGELEYEN BİR HEYKEL GRUBU
BAYDEMİRLİ’DEN BİR FOTOĞRAF KARESİ
KÜLTÜR-EDEBİYAT BÖLÜMÜ
SAKARYA TÜRKÜSÜ
İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.
Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;
Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.
Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;
Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.
Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat;
Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!
Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne,
Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine;
Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için.
Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin?
Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur,
Sırtına Sakaryanın, Türk tarihi vurulur.
Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü bu yük?
Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük!..
NECİP FAZIL KISAKÜREK
1904 yılında İstanbul’da doğdu. Çeşitli okullarda, bu arada Amerikan Koleji'nde okudu ve
orta öğrenimini Bahriye Mektebi'nde yaptı(1922). Bu askeri okulda, din derslerini, Aksekili
Ahmed Hamdi, tarih derslerini Yahya Kemal'den görmüş, ama asıl anlamda "edebiyat ve
felsefeden riyaziyeye ve fiziğe kadar iç ve dış bir çok ilimde derin ve mahrem mıntıkalara
kadar nüfuz edebilmiş" dediği İbrahim Aşkî'nin etkisinde kalmıştır.İbrahim Aşkî, verdiği
kitaplarla onun "deri üstü deri bir plânda da olsa" tasavvufla ilk temasını sağlamıştır.
Kısakürek Bahriye Mektebi'nin "namzet ve harp sınıflarını bitirdikten sonra" Darülfünun
Felsefe Bölümü'ne girmiş ve oradan mezun olmuştur (1921-1924). Felsefedeki en yakın
arkadaşlarından biri Hasan Ali Yücel'dir. Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile bir yıl Paris'te
gitmiştir. (1924-1925). Yurda döndükten sonra Hollanda, Osmanlı ve İş Bankalarında
memurluk ve müfettişlik gibi görevlerde bulunmuş (1926-1939), Ankara'da Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ile İstanbul'da Güzel Sanatlar Akademisi'nde
dersler vermiştir (1939-1942). Daha gençlik yıllarında basınla ilişkiye geçen Kısakürek, bu
tarihten sonra memurlukla ilişkisini kesmiş, hayatını yazarlık ve dergicilikten kazanmaya
başlamıştır.Necip Fazıl Kısakürek 25 Mayıs 1983 tarihinde Erenköy'deki evinde öldü.Naşı,
Eyüp sırtlarındaki kabristana defnedilmiştir.
Necip Fazıl’ın Önemli eserleri;
Bir Adam Yaratmak, Çile, Reis Bey, Ben ve Ötesi, Sabırtaşı, Künye, Abdülhamit Han ve
Babıâli’dir.
OKULUMUZDA HER GÜN İLK 15 DK.
KİTAP OKUMA SAATİ YAPILMAKTADIR
OKULUMUZDAN
BAYDEMİRLİ ORTAOKULU VE İLKOKULU OLASI BİR
NANINDA NASIL HAREKET ETMESİ
DEPREM
GEREKTİĞİNİ TATBİKATLA PEKİŞTİRDİ…
DEPREM TATBİKATIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
Mart ayının ilk haftası
Girişimcilik Haftası
1 - 7 Mart
Deprem Haftası
Mart ayının ilk haftası
Yeşilay Haftası
15 - 21 Mart
Tüketiciyi Koruma Haftası
8 Mart
Dünya Kadınlar Günü
8 - 14 Mart
Bilim ve Teknoloji Haftası
12 Mart
İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Günü
DEPREM HAFTASI ( 1 – 7 MART )
[1]
Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele , yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda
meydana gelen sismik dalgalanmalarve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile
kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler Sismograf ile
ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da Sismoloji denir. Depremin şiddeti Moment magnitüd
ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı şiddetteki
depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının
şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine
[2]
etkilidir ve yer yüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.
Dünya yüzeyinde gerçekleşen depremler kendilerini bazen sallantı bazen de yer değiştirme şeklinde
göstermektedir. Bazen yeryüzüne yakın bir noktada güçlü bir deprem gerçekleştiğinde tsunamiye sebep
olabilir. Bu sarsıntılar ayrıca toprak kayması ve volkanik aktiviteleri de tetikleyebilir.
Genel olarak deprem sözcüğü herhangi bir sismik olayın -Doğal bir fenomen olarak gerçekleşmiş veya
insanların sebebiyet verdiği- ürettiği sismik dalgaları adlandırmak için kullanılır. Depremler genellikle
kırıkların (fay hatları) çatlamasıyla oluşur. Bunun yanı sıra volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, mayın
patlamaları veya nükleer testler sonucunda da gerçekleşebilir.
.
MERHAMET
MERHAMET NEDİR?
Acıma, esirgeme, koruma, sevgi gösterme, yardım etme. İnsanı başkalarına iyilik ve yardım etmeye
yönlendiren acıma duygusudur.
Merhamet insanı insan yapan çok güçlü bir duygudur. Bir başkasının düşmüş olduğu duruma üzülmesi o
kişinin ne kadar insan olduğunun bir göstergesidir.
SARI İNEK
Ayşe Kadın bahçesine fasulye ekmişti. Havalar iyi gittiği için fasulyeler kısa sürede filizlendi. Bir
gün acı acı böğüren bir inek sesiyle evden dışarı fırladı. Komşunun sarı ineği bahçeye girmiş, boy atmaya
başlayan fasulyeleri çiğneyip yerle bir etmişti. Ayşe kadın emeklerinin boşa gittiğini görünce donup kaldı.
Sarı İnek boynunda sallanan iple ahırın önünde böğürüp duruyordu.
Öfkesi kabarmaya başlayan Ayşe
Kadın, eline geçirdiği iri bir sopayla ineğin üzerine yürüdü. Bu sırada komşunun karısı koşarak geldi. Üzgün
bir sesle konuşmaya başladı.
-Zavallının buzağısı dün öldü. Sabahtan beri üç defadır ipini koparıp buzağısını arıyor, dedi.
Bu sözleri duyan Ayşe Kadının elindeki sopa yere düşüverdi. Fasulyeleri de büsbütün unutmuştu.
Yanlarına sokulan Sarı ineğin hüzünlü gözlerine bakarak başını okşamaya başladı:
-Demek ki o da yavrusunu düşünüyor, dedi.
o İnsanlara
merhamet
etmeyene
Allah
da
merhamet
etmez.
Hz.Muhammed(S.A.V)
o İnsanın merhameti, yumuşaklığı ve cömertliği kendisini düşmanlarına
bile sevdirir.
Merhamet sevgiye !
Bütün kirlerin üzerine yağan bembeyaz karlar gibi örtsün,
Yok etsin diye tüm kötülükleri Çağlayarak aksın,
Irmaklar gibi yıkayıp arındırsın bütün yeryüzünü kirlerinden
Kalmasın sevginin başını okşamadığı bir yaralı yürek
İncitme sen kimseyi, kimseye incinme hem,
Güler yüzlü, tatlı dil, her ağızın balı ol.
Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevâzûlu,
Su gibi sehâvetli, merhametle dolu ol!"
FIKRALAR
Çukur işi
Temel bir grup arkadaşıyla çukur
açıyormuş.Bir başka grupda gelip çukurları
kapıyomuş. Adamın biri çok merak etmiş ve
ne yaptıklarını sormuş.
Temel:
-Bir grup daha fardu, onlarda fidan dikeydu,
bucün gelmeduler, piz de pizim işler geri
kalmasın diye çalişayruz...
Yas Tutuyorlar
Hocanın tavuğu ölmüş. Civcivlerin de başı boş
kalmış. Hoca kaybolmalarından korkmuş.
Boyunlarına siyah bezler bağlamış. Sonra da
içlerinden ip geçirip birbirlerine bağlamış.
Meraklı bir komşusu sormuş:
-Hoca o civcivlerin boynundaki de nedir?
Komşusunun merakına içerleyen Hoca, cevabı
yapıştırmış:
- Anneleri öldü de yas tutuyorlar.
Bilmecelerin cevapları:Rende,Portakal, Harita, Karpuz, Ceket
Bilmeceler
1.Kolu var, bacağı yok, Dikdörtgeni
var, karesi yok.
2. Bir sihirli fenerim, Kibritsizde
yanarım
3.Sesi var canı yok,Konuşur ağzı yok
4. Ben giderim,O gider,Güneşte beni
izler
5. Uzun yoldan kuş gelir,Ne söylese
hoş gelir
Cevaplar aşağıda
aşağıdaaşağıda
ŞEYMA ÖZTÜRK 7/ C
MUHARREM ÇİFTÇİ 1/A
Download

Okul Gazetemiz - Milli Eğitim Bakanlığı