T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEBLİĞLER DERGİSİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
AYDA BİR ÇIKARILIR
İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939
CİLT: 77
MAYIS 2014
SAYI: 2680
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 68898891/903.02/80857
: Hizmet Alanları
08/05/2014
BAKANLIK MAKAMINA
06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 46’ncı maddesinde;
öğretmen ihtiyacı, coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım
şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerlik gösteren iller
gruplandırılarak Türkiye’nin üç hizmet alanına ayrılacağı, 47’nci maddesinde; öğretmen
ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren
hizmet bölgelerinin il ve ilçelerine bağlı eğitim kurumlarının da gruplandırılarak altı hizmet
alanına ayrılacağı, eğitim-öğretime yeni açılan, dönüştürülen ya da benzeri nedenlerden
dolayı bu Yönetmelik eki Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer
almayan eğitim kurumlarının yer alacağı hizmet alanları ile hizmet puanlarının, Ek-2
Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine ekleninceye kadar o eğitim kurumunun
bulunduğu yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumları emsal alınarak değerlendirileceği, bu
durumdaki eğitim kurumlarının her yıl Kasım ayı içinde Bakanlığa bildirileceği, Bakanlıkça
yapılacak değerlendirmeden sonra Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde
yer verilerek Tebliğler Dergisi’nde yayınlanacağı hükme bağlanmıştır.
Bu hüküm doğrultusunda her derece ve türdeki eğitim kurumlarının hangi hizmet
alanında yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği eki Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi Haziran
2013 tarihli Tebliğler Dergisi’nde yayımlanmıştır.
Söz konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 06/05/2010 tarihinden sonra 6360
sayılı Kanun gereği bazı illerin Büyükşehir Belediyesi olması ve 6287 sayılı Kanun
çerçevesinde eğitim kurumlarının yeniden yapılanması ile ortaöğretim kurumlarında
330
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Mayıs 2014-2680
kurum türlerinin belirlenmesi de dikkate alındığında mevcut eğitim kurumlarının hizmet
alanlarının yeniden belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur.
Bu çerçevede, valiliklerce elektronik ortamda yapılan tekliflerin değerlendirilmesi
sonucunda 55.750 okulun hizmet alanı yeniden belirlenmiştir. Bilgilerinde herhangi bir
değişiklik bulunmayan okullar hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır.
Bilgilerinde değişikliğe gidilen okullardan;
a) Eğitim ve öğretime yeni açılanlar, valiliklerce ya da Bakanlıkça açılış tarihi
esas alınarak,
b) Adı veya kodu değişen ya da dönüştürülen okulların değişiklik ya da
dönüştürülme tarihi,
c) Hizmet alanı, hizmet puanı ve yerleşim yeri değiştirilenlerin, değişiklik tarihi
esas alınmak suretiyle Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği eki Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinin yeniden
düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.
Hamza AYDOĞDU
Genel Müdür V.
EK- 1 Liste
Uygun görüşle arz ederim.
…/05/2014
Yusuf TEKİN
Müsteşar
OLUR
…/05/2014
Nabi AVCI
Bakan
Mayıs 2014-2680
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
331
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
ALADAĞ
BÜYÜKŞEHİR
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
KURUM ADI
Akören Çok Programlı Lisesi
Akören İlkokulu
Akören Ortaokulu
Aladağ Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Aladağ Sinanpaşa İmam Hatip Lisesi
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Başpınar Halil Yüksek İlkokulu
Boztahta İlkokulu
Boztahta Ortaokulu
Büyüksofulu İlkokulu
Büyüksofulu Ortaokulu
Ceritler Necati Özsırkıntı İlkokulu
Dölekli İlkokulu
Dölekli Ortaokulu
Gerdibi İlkokulu
Gerdibi Ortaokulu
Gerdibi Sivişli İlkokulu
Gökçeköy İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karahan İlkokulu
Karatepe İlkokulu
Kıcak Ortaokulu
Kışlak İlkokulu
Kızıldam İlkokulu
Kökez Cumhuriyet İlkokulu
Kökez İlkokulu
Kökez Ortaokulu
Kökez Soğukpınar İlkokulu
Köprücük İlkokulu
Köprücük Mengez İlkokulu
Pınar Madencilik Anadolu Lisesi
Sinanpaşa ilkokulu
Sinanpaşa Yatılı Bölge Ortaokulu
Şehit Arif Mamış İlkokulu
Yetimli İlkokulu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ali Fevziye Özçelik İlkokulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Arif Nihat Asya Ortaokulu
Arif-Hasan Bilici İmam Hatip Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Ayşe Malaz İlkokulu
Azizli İlkokulu
Başören İlkokulu
Başören Ortaokulu
Beşocak İlkokulu
Birkent İlkokulu
Birkent Ortaokulu
Botaş İlkokulu
Botaş Ortaokulu
Büyük Mangıt Ortaokulu
Cengiz Topel İlkokulu
Cennet Çetin Anaokulu
Ceyhan Anadolu Lisesi
Ceyhan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Ceyhan Biliciler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Ceyhan İlkokulu
Ceyhan İmam Hatip Ortaokulu
HİZMET PUANI
751308
718860
718883
749924
751929
717064
717036
718772
716653
716649
718907
718896
738349
746105
746104
720811
752683
720704
720746
214088
111955
719101
720898
719579
719152
716708
720234
719568
719561
737555
720626
718834
750636
749335
747951
719741
719056
111918
731474
112279
731795
745356
731755
731750
731464
731739
731738
731759
731761
731760
731792
731791
731561
731757
974164
750641
962412
866037
731711
746007
İLÇE
ZORUNLU ÇALIŞMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
SÜRESİ (YIL)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
İL
YERLEŞİM YERİ
KURUM
KODU
HİZMET ALANI
S.NO
HİZMET BÖLGESİ
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Eki
"Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
5
5
6
6
5
6
6
5
5
5
6
6
6
5
5
5
5
5
1
2
1
1
1
1
1
3
3
3
1
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
7
7
7
6
6
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
6
0
5
5
6
5
5
6
6
6
5
5
5
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
14
14
16
16
16
16
14
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
16
16
18
18
16
18
18
16
16
16
18
18
18
16
16
16
16
16
10
11
10
10
10
10
10
12
12
12
10
12
12
10
10
10
11
10
10
10
10
10
10
332
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
974968
973995
112243
964563
112267
731768
731786
731785
731470
731735
731734
751309
731737
731736
731367
970945
731784
731747
731793
731724
731729
731727
753027
752884
218170
112280
731731
731730
873671
969780
731722
731721
749393
112302
967707
731702
752886
749371
731528
112255
731526
811066
731778
731776
731763
731762
731788
731787
738582
731554
964321
731780
731779
967774
751310
731713
731712
348227
731775
322871
749214
747133
749555
731746
731720
731707
757558
731726
751311
731733
731732
731744
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
Ceyhan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Ceyhan Polis Amca Anaokulu
Ceyhan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
Ceyhan Ticaret Borsası Anadolu Öğretmen Lisesi
Ceyhan Ticaret Meslek Lisesi
Cumhuriyet İlkokulu
Çataklı Tatarlı Bakırlı İlkokulu
Çataklı Tatarlı Bakırlı Ortaokulu
Çokçapınar İlkokulu
Dokuztekne İlkokulu
Dokuztekne Ortaokulu
Doruk Çok Programlı Lisesi
Doruk Merkez İlkokulu
Doruk Merkez Ortaokulu
Dumlupınar İlkokulu
Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi
Fatih Sultan Mehmet İlkokulu
Fevzi Çakmak Ortaokulu
Gazi Ortaokulu
Gaziosmanpaşa İlkokulu
Gümürdülü İlkokulu
Gümürdülü Ortaokulu
Gürbüz Karakuş Ortaokulu
Hafsa Sultan Anaokulu
Halil Çiftçi Anadolu Lisesi
Halk Eğitim Merkezi
Hamdilli İlkokulu
Hamdilli Ortaokulu
Hamidiye Anaokulu
Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
İhsan Demirtaş İlkokulu
İhsan Demirtaş Ortaokulu
İlbeyli-Beyteks Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İMKB Ceyhan Anadolu Lisesi
İsmail-Ayşe Önük Ortaokulu
Kadir Sevil Aydar Anaokulu
Kasım Garipoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kıvrıklı İlkokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Körkuyu İlkokulu
Kösreli Çok Programlı Lisesi
Kösreli İlkokulu
Kösreli Ortaokulu
Kurtkulağı Orhan Ekinci İlkokulu
Kurtkulağı Orhan Ekinci Ortaokulu
Kuzucak İlkokulu
Kuzucak Ortaokulu
Küçükmangıt İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi
Mehmetçik İlkokulu
Mehmetçik Ortaokulu
Mercimek Anaokulu
Mercimek Köy Hizmetleri Çok Programlı Lisesi
Mercimek Tevhide Atçı İlkokulu
Mercimek Tevhide Atçı Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Mithatpaşa İlkokulu
Mustafabeyli Çok Programlı Lisesi
Mustafabeyli İlkokulu
Mustafabeyli Yatılı Bölge Ortaokulu
Mürüvvet-Mahmut Kayhan Anaokulu
Namık Kemal İlkokulu
Necati Akçağlılar İlkokulu
Pamukeli Ortaokulu
Portakal Çiçeği Anaokulu
Remzi Oğuz Arık İlkokulu
Sağkaya Çok Programlı Lisesi
Sağkaya İlkokulu
Sağkaya Ortaokulu
Sakarya İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
2
1
1
2
3
3
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
3
3
3
3
2
2
2
2
3
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
11
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
11
10
11
10
10
11
12
12
11
10
10
10
11
11
10
10
11
11
10
10
10
11
10
10
11
10
12
12
12
12
11
11
11
11
12
11
10
10
10
11
11
11
11
10
10
11
11
11
10
10
11
10
10
10
11
11
11
10
Mayıs 2014-2680
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
731743
731742
966200
731782
731781
731542
752909
731772
970381
752973
752974
731539
972769
731718
731717
731764
746607
751312
731770
731769
751215
731715
731714
731752
818845
968959
967779
968964
751971
726844
973792
726841
750643
750644
967780
726838
726835
726833
726830
726743
726826
745523
968963
970224
750651
967784
967478
972529
970751
726843
752678
968969
722890
726823
726821
726820
750645
726817
724068
726814
887734
711539
967781
726810
726809
750647
726808
750648
737948
967782
726805
726804
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
CEYHAN
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
Sakarya Ortaokulu
Sakine Garipoğlu İlkokulu
Sarısakal Anaokulu
Sarısakal İlkokulu
Sarısakal Ortaokulu
Soysallı İlkokulu
Şehit Adnan Sürücü Ortaokulu
Şehit Fehmi Koç İlkokulu
Şerife Topal Anaokulu
Tekfen Vakfı Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Tekfen Vakfı Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Toktamış İlkokulu
Toros Tarım Anadolu Lisesi
Toros Tarım İlkokulu
Toros Tarım Ortaokulu
Yaltır Kardeşler Ortaokulu
Yeşilbahçe İlkokulu
Yeşildam Çok Programlı Lisesi
Yeşildam İlkokulu
Yeşildam Ortaokulu
100. Yıl Sarısakal İlkokulu
23 Nisan İlkokulu
23 Nisan Ortaokulu
60.Yıl Manas İlkokulu
75.Yıl Cumhuriyet Anaokulu
Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi
Abdullah Cem Turhan Anaokulu
Adana Anadolu Lisesi
Adana Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi
Adana Genç İşadamları Derneği Ortaokulu
Adana Kız Lisesi
Adana Tabipler Odası İlkokulu
Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi
Ahmet Kurttepeli Anadolu Lisesi
Ahmet Sabancı Anaokulu
Akşemsettin Ortaokulu
Alparslan İlkokulu
Attila İlkokulu
Ayşe Atıl İlkokulu
Belediye Evleri Ortaokulu
Buhara Ortaokulu
Çağrıbey Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
ÇEAS Anadolu Lisesi
Çukurova Anadolu İmam Hatip Lisesi
Çukurova Anadolu Lisesi
Çukurova Anaokulu
Çukurova Elektrik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Çukurova Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
Çukurova Halk Eğitimi Merkezi
Çukurova İMKB İlkokulu
Çukurova Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Çukurova Toroslar Anadolu Lisesi
Dörtler Topalak İlkokulu
DSİ Baraj İlkokulu
DSİ Baraj Ortaokulu
Edebali İlkokulu
Emine Nabi Menemencioğlu Anadolu Lisesi
Emine Nabi Menemencioğlu İlkokulu
Emine Sapmaz İlkokulu
Ertuğrul Gazi İlkokulu
Fazilet Kibritoğlu İmam Hatip Ortaokulu
Gönül-Ferhat Baykara İlkokulu
Gülpembe Anaokulu
Güzelyalı İlkokulu
Güzelyalı Ortaokulu
Hacı Ahmet Atıl Anadolu Lisesi
Hacı Nazım Turgut İlkokulu
Hasan Adalı Anadolu Lisesi
Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu
Huzur Anaokulu
İbn-i Sina İlkokulu
İbn-i Sina Ortaokulu
333
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
3
3
3
3
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
11
11
11
12
11
11
11
10
10
11
10
11
11
10
12
12
12
12
11
10
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
334
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
726162
745998
967681
972669
968960
726803
726802
726799
726331
726797
726788
967479
969963
968961
726786
726781
970125
726778
726777
726773
746704
747642
746870
967480
746705
746901
726761
726757
968962
972770
726755
726754
750650
726749
726748
967783
726747
726746
974786
724041
967970
726740
726739
726737
972540
967785
726735
726734
967786
726732
974183
726729
726727
737506
757420
720650
719764
738447
720560
750652
971532
970990
730899
738071
730872
730884
738211
112434
737740
112446
738316
721069
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
ÇUKUROVA
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
İbrahim Atalı İmam Hatip Ortaokulu
İbrahim Atalı Ticaret Meslek Lisesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İsmail Kulak Anadolu Lisesi
İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi
Kabasakal İlkokulu
Kabasakal Ortaokulu
Karslılar İlkokulu
Kenan Çetinel İlkokulu
Kenan Çetinel Ortaokulu
Kurttepe İMKB İlkokulu
Kurttepe Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Lütfiye Bağcivan Anaokulu
Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi
Mehmet-Bedia Kipri İlkokulu
Meryem-Mehmet Kayhan Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Mithat Topal Ortaokulu
Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu
Nigahi Soykan İlkokulu
Niyazi Ekerbiçer Özel Eğitim İlkokulu
Niyazi Ekerbiçer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Niyazi Ekerbiçer Özel Eğitim Ortaokulu
Nurten Yetimoğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlkokulu
Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Ortaokulu
Oğuzhan Ortaokulu
Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulu
Piri Reis Anadolu Lisesi
Ramazan Atıl Anadolu Lisesi
Recep Birsin Özen Ortaokulu
Sabancı İlkokulu
Salbaş Anadolu Lisesi
Salbaş İlkokulu
Salbaş Ortaokulu
Selcen Hatun Anaokulu
Semiha Yücel Akdeğirmen İlkokulu
Semiha Yücel Akdeğirmen Ortaokulu
Seyhan Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi
Sıtkı Kulak Ortaokulu
Sungurbey Anadolu Lisesi
Şambayadı İlkokulu
Şambayadı Ortaokulu
Şehit Muhammet Ali Demir Ortaokulu
Şehit Temel Cingöz Anadolu Lisesi
Şoför ve Otomobilciler Odası Anaokulu
TOKİ Şehit Bahattin Kalaycı İlkokulu
TOKİ Şehit Bahattin Kalaycı Ortaokulu
Toros Anaokulu
Vakıfbank Ortaokulu
Vehbi Güzel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Yenişehir Ortaokulu
Yunus Emre İlkokulu
Akoluk İlkokulu
Ali Kuşçu İlkokulu
Bahçecik İlkokulu
Belenköy İmam Hatip Ortaokulu
Çandırlar Bekirhacılı İlkokulu
Çandırlar İlkokulu
Feke Anadolu Lisesi
Feke Anadolu Öğretmen Lisesi
FEKE Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Gedikli İlkokulu
Göbelli İlkokulu
Gürümze İlkokulu
Güzpınarı Belen İlkokulu
Güzpınarı İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hıdıruşağı İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İncirci İlkokulu
Kaleyüzü İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
5
6
5
6
6
4
4
4
6
6
6
6
6
4
6
4
6
6
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
6
5
6
5
5
7
7
7
5
5
5
5
5
7
5
0
5
5
10
10
10
10
10
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
18
16
18
16
18
18
14
14
14
18
18
18
18
18
14
18
14
18
18
Mayıs 2014-2680
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
719544
719532
720931
738350
747967
738404
721544
721431
721424
721179
721653
721644
747948
721787
721771
721844
721976
738223
737885
722018
741041
722268
722102
738341
740819
740824
738233
721970
747954
738255
722055
741046
112471
964320
269789
974690
748898
326939
751315
738443
740836
740841
740952
740981
740965
740967
741015
722302
722233
740956
740881
751904
740960
721799
740961
741030
721614
744883
749328
867151
721697
746214
741285
741255
741366
740540
740544
741341
740552
740554
741223
741248
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
FEKE
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
İMAMOĞLU
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
Karacaoğlan İlkokulu
Karacaoğlan Ortaokulu
Kırıkuşağı İlkokulu
Kovukçınar İlkokulu
Lütfiye Ayşe Baytok Yatılı Bölge Ortaokulu
Musalar İlkokulu
Ormancık Gaffaruşağı İlkokulu
Ormancık İlkokulu
Ormancık Ortaokulu
Ortaköy İlkokulu
Oruçlu İlkokulu
Oruçlu Ortaokulu
Paşalı Yatılı Bölge Ortaokulu
Süphandere İlkokulu
Süphandere Ortaokulu
Şahmuratlı İlkokulu
Tenkerli İlkokulu
Tokmanaklı İlkokulu
Yerebakan İlkokulu
Alaybeyi Abdiluşagı İlkokulu
Alaybeyi İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Ayvalı İlkokulu
Camili İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çörten İlkokulu
Çörten Pekmezci İlkokulu
Fatih Yatılı Bölge Ortaokulu
Faydalı İlkokulu
Hacıhasanlı İlkokulu
Hürriyet İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmamoğlu Anadolu Lisesi
İmamoğlu Halk Eğitim Merkezi
İmamoğlu İmam Hatip Lisesi
İmamoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi
İmamoğlu Mesleki Eğitim Merkezi
İmamoğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
İstiklal Ortaokulu
Koyunevi İlkokulu
Koyunevi Ortaokulu
Malıhıdırlı İlkokulu
Malıhıdırlı Ortaokulu
Mehmet Akif İlkokulu
Mehmet Akif Ortaokulu
Otluk İlkokulu
Sayca İlkokulu
Saygeçit İlkokulu
Sevinçli İlkokulu
Sevinçli Ortaokulu
Şehit Veli Ataşcı İlkokulu
Üçtepe İlkokulu
Üçtepe Menteş İlkokulu
Üçtepe Ortaokulu
Ü.Ortaeğriçam İlkokulu
Yavuz Sultan Selim Ortaokulu
Yazıtepe İlkokulu
Yunus Emre Anaokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
23 Nisan Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Barakdağı İlkokulu
Barakdağı Mezit Şehit Bahattin Çelik İlkokulu
Bekirli İlkokulu
Beydemir İlkokulu
Beydemir Ortaokulu
Boztahta İlkokulu
Bucak İlkokulu
Bucak Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Çakallı İlkokulu
335
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
6
6
4
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
2
2
1
3
2
1
1
4
4
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
4
1
1
4
4
1
2
2
1
4
4
4
4
1
2
1
1
1
1
5
5
3
2
2
4
3
3
1
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
7
7
5
5
7
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
7
7
0
0
0
0
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0
7
0
0
0
0
14
14
18
18
14
18
18
18
18
18
18
18
16
18
18
18
18
18
18
11
11
10
12
11
10
10
14
14
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
14
14
10
10
14
14
10
11
11
10
14
14
14
14
10
11
10
10
10
10
16
16
12
11
11
14
12
12
10
11
336
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
740575
740561
741233
740595
740593
740590
740587
740565
740582
741360
741299
112828
112841
750653
962410
972036
751313
741319
741310
741334
112816
741375
742708
747949
741241
742185
742169
740120
740115
740118
742168
740140
742161
742155
742181
112889
742165
112890
742191
973244
378095
972585
742175
742198
740110
742189
740126
740130
742157
742180
742150
742153
740133
740142
735503
735502
735551
735550
735382
735378
732538
732480
735374
735373
732313
732510
735451
735449
732546
732512
732528
735377
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARAİSALI
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KARATAŞ
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
Çatalan İlkokulu
Çatalan Ortaokulu
Çevlik İlkokulu
Çukur İlkokulu
Çukur Ortaokulu
Eğlence Şehitler İlkokulu
Eğlence Şehitler Ortaokulu
Etekli Erkeğin Şehit Fatih Yılmaz İlkokulu
Etekli Erkeğin Şehit Fatih Yılmaz Ortaokulu
Hacılı Şehit Ali Gümüştop İlkokulu
Hacımusalı Şehit Saadettin Şafak İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karaisalı Anadolu Lisesi
Karaisalı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Karaisalı Anaokulu
Karaisalı Çatalan Çok Programlı Lisesi
Karakılıç İlkokulu
Kırıklı İlkokulu
Kuzgun Şehit Mehmet Selçuk Kandiltaş İlkokulu
Ömer Nasuhi Bilmen İmam Hatip Lisesi
Şehit Mehmet Çalışkan İlkokulu
Torunsolaklı Hacı Kerim Yılmaz İlkokulu
1 Nisan Yatılı Bölge Ortaokulu
100. Yıl İlkokulu
Adalı İlkokulu
Ataköy İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Bahçe Hamit Buğa İlkokulu
Bahçe Hamit Buğa Ortaokulu
Bebeli İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Çakırören İlkokulu
Çimeli Benli İlkokulu
Damlapınar İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hasırağcı İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kapı İlkokulu
Karataş Anaokulu
Karataş İMKB Çok Programlı Lisesi
Karataş Tevfik -Ayser Canbolat Anadolu Öğretmen Lisesi
Kesik İlkokulu
Mehmet Akif İmam Hatip Ortaokulu
Mehmet Akif Ortaokulu
Oymaklı İlkokulu
Sirkenli İlkokulu
Sirkenli Ortaokulu
Tabaklar İlkokulu
Tuzkuyusu İlkokulu
Tuzla İlkokulu
Tuzla Ortaokulu
Yemişli İlkokulu
Yemişli Ortaokulu
Acarmantaş İlkokulu
Acarmantaş Ortaokulu
Ağlıboğaz İlkokulu
Ağlıboğaz Ortaokulu
Ahmet Cevdet Çamurdan İlkokulu
Ahmet Cevdet Çamurdan Ortaokulu
Akçalıuşağı İlkokulu
Akdam Cırnazlı İlkokulu
Akdam İlkokulu
Akdam Ortaokulu
Akkaya İlkokulu
Arslanlı Merkez İlkokulu
Arslanpaşa İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Aydın Çarçabuk İlkokulu
Ayşehoca İlkokulu
Bağözü Taşören İlkokulu
Bağtepe İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
4
4
4
2
2
4
4
2
4
1
1
1
1
1
3
4
2
2
1
1
4
1
4
4
4
1
2
2
4
1
2
2
4
1
4
1
4
1
1
1
4
1
1
3
3
3
4
4
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
4
4
2
2
5
2
1
1
3
2
3
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
7
7
7
0
0
7
7
0
7
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
7
0
7
7
7
0
0
0
7
0
0
0
7
0
7
0
7
0
0
0
7
0
0
0
0
0
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
12
12
14
14
14
11
11
14
14
11
14
10
10
10
10
10
12
14
11
11
10
10
14
10
14
14
14
10
11
11
14
10
11
11
14
10
14
10
14
10
10
10
14
10
10
12
12
12
14
14
14
14
11
11
11
11
10
10
10
10
14
14
11
11
16
11
10
10
12
11
12
11
Mayıs 2014-2680
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
735376
732533
735028
735024
746624
735521
735520
746093
732291
732307
732434
732375
735369
735366
732386
732444
732534
732394
749617
735050
732390
746625
732366
732372
732383
964319
750544
750543
732387
735519
735518
735510
735509
749621
732192
735553
735552
735359
735358
732589
735549
113116
732532
732519
732450
732470
735207
735205
113128
735517
735516
735543
732271
732206
732497
749616
732225
732200
735501
735500
732196
113104
750654
965150
962408
909741
243127
971505
322895
965902
113082
963849
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
Bağtepe Ortaokulu
Boztahta İlkokulu
Bucak İlkokulu
Bucak Ortaokulu
Bulduklu İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çandık İlkokulu
Çulluuşağı İlkokulu
Çürüklü İlkokulu
D. Gedikli İlkokulu
Damyeri İlkokulu
Dede Mehmet Akçalı İlkokulu
Dede Mehmet Akçalı Ortaokulu
Dikilitaş İlkokulu
Doğanalanı Hacıkerimli İlkokulu
Doğanalanı İlkokulu
Doğanalanı Kirizli İlkokulu
Duraliuşağı İlkokulu
Duran Oflaz Ortaokulu
Durmuşlu İlkokulu
Düzağaç İlkokulu
Eskikabasakal İlkokulu
Eskikabasakal Karabuza İlkokulu
Eskimantaş İlkokulu
Fatih Anadolu Lisesi
Faydalı Dede Mehmet Akçalı Vakfı İlkokulu
Faydalı Dede Mehmet Akçalı Vakfı Ortaokulu
Faydalı İlkokulu
Gazi İlkokulu
Gazi Ortaokulu
Gaziköyü İlkokulu
Gaziköyü Ortaokulu
Gökgöz İlkokulu
Görbeyaz İlkokul
Güneri İlkokulu
Güneri Ortaokulu
Hacıbeyli Atatürk İlkokulu
Hacıbeyli Atatürk Ortaokulu
Hacımirzalı İlkokulu
Halit Dağlı İlkokulu
Halk Eğitimi Merkezi
Henüzçakırı Andırap İlkokulu
Henüzçakırı İlkokulu
Ilıca İlkokulu
Işıkkaya İlkokulu
İdem İlkokulu
İdem Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İnkılap İlkokulu
İnkılap Ortaokulu
İsmet İnönü Ortaokulu
Kahveli İlkokulu
Kalkumaç İlkokulu
Kapıkaya ilkokulu
Karacaören İlkokulu
Karahamzalı Belenören İlkokulu
Kıbrıslar İlkokulu
Kızıllar İlkokulu
Kızıllar Ortaokulu
Kızlarsekisi Kartal İlkokulu
Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kozan Anadolu Lisesi
Kozan Anadolu Öğretmen Lisesi
Kozan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Kozan Anaokulu
Kozan Bucak Çok Programlı Lisesi
Kozan Fen Lisesi
Kozan Gaziköy Çok Programlı Lisesi
Kozan Gaziköy Lisesi
Kozan Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kozan Rehberlik ve Araştırma Merkezi
337
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
2
2
2
1
1
2
2
3
2
2
4
4
2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
3
1
2
2
2
1
1
2
2
5
5
2
2
2
2
1
1
1
5
4
2
6
2
2
1
1
1
1
2
5
5
2
4
5
2
2
5
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
6
7
0
5
0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
7
6
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
14
11
11
11
10
10
11
11
12
11
11
14
14
11
14
14
14
11
11
11
11
11
11
12
10
11
11
11
10
10
11
11
16
16
11
11
11
11
10
10
10
16
14
11
18
11
11
10
10
10
10
11
16
16
11
14
16
11
11
16
10
10
10
10
10
11
10
11
11
10
11
338
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
113070
113094
747774
218194
732488
732359
732317
732338
735355
732310
732244
735508
735507
974785
846413
970480
751391
970991
732253
732250
735245
735233
735371
735370
735209
973476
735513
749030
747945
735541
735540
735361
735360
750275
735074
732270
732264
735534
732273
732275
732272
732274
746090
746092
732301
735504
732276
732277
735538
735537
735444
735443
732332
866659
735506
735515
735514
972771
735453
735454
739755
739752
739746
739741
752780
741107
749557
741120
741129
741086
113439
113415
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
KOZAN
POZANTI
POZANTI
POZANTI
POZANTI
POZANTI
POZANTI
POZANTI
POZANTI
POZANTI
POZANTI
POZANTI
POZANTI
Kozan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Kozan Ticaret Meslek Lisesi
Kozan Yatılı Bölge Ortaokulu
Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi
Köseli Remzi Oğuz Arık İlkokulu
Kuytucak Ali Fakılar İlkokulu
Kuytucak İlkokulu
Kuytucak Karapınar İlkokulu
Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu
Mahyalar İlkokulu
Marangeçili İlkokulu
Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu
Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
Mesleki Eğitim Merkezi
Nene Hatun Anaokulu
Osmangazi İmam Hatip Lisesi
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Örendere İlkokulu
Özbaşı İlkokulu
Pekmezci İlkokulu
Pekmezci Ortaokulu
Postkabasakal İlkokulu
Postkabasakal Ortaokulu
Remzi Oğuz Arık Ortaokulu
Sevgi Anaokulu
Şaban Ata İlkokulu
Şefkat Anaokulu
Şehit Cengiz Eroğlu Yatılı Bölge Ortaokulu
Şehit Kubilay İlkokulu
Şehit Kubilay Ortaokulu
Şehit Öğretmen Ali Yıldırım İlkokulu
Şehit Öğretmen Ali Yıldırım Ortaokulu
Tavşantepe Anaokulu
Tepecik Ören İlkokulu
Tepecikören Çöbük İlkokulu
Tepecikören Sarıgeçili İlkokulu
TOKİ Şehit Suat Ocak İlkokulu
Tufanlı İlkokulu
Turgutlu İlkokulu
Turunçlu İlkokulu
Velicanlı İlkokulu
Yanalerik Arapuşağı İlkokulu
Yanalerik İlkokulu
Yassıçalı Kayhan ilkokulu
Yavuz Sultan Selim İlkokulu
Yeniköy İlkokulu
Yukarıkeçili İlkokulu
Yunus Emre İlkokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Yüksekören Şehit Ferdi Özkan İlkokulu
Yüksekören Şehit Ferdi Özkan Ortaokulu
Zerdali İlkokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
100. Yıl İlkokulu
2 Haziran İlkokulu
2 Haziran Ortaokulu
50. Yıl Anadolu Lisesi
60. Yıl Ortaokulu
60.Yıl İlkokulu
Aşçıbekirli İlkokulu
Aşçıbekirli Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Dağdibi İlkokulu
Fatma Nilgün Kayar Anaokulu
Fındıklı İlkokulu
Gökbez Ahmet Oğuz Akal İlkokulu
Hamidiye İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Lisesi
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
2
1
4
5
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
4
3
1
2
2
2
5
5
5
2
1
2
6
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
5
5
4
4
4
5
4
5
4
5
4
4
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
6
6
6
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
7
7
7
6
7
6
7
6
0
7
10
10
10
10
12
12
11
11
10
14
16
10
10
10
10
10
10
10
12
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
11
14
12
10
11
11
11
16
16
16
11
10
11
18
10
10
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
16
16
14
14
14
16
14
16
14
16
14
14
Mayıs 2014-2680
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
739861
739855
741078
741116
113427
326940
747955
971617
322942
741095
741039
751222
744872
740963
741021
741048
741117
741150
739559
739554
739523
739530
741128
741148
744921
741161
741171
741154
113476
739469
739493
113488
741142
741228
741104
741096
741091
739534
739532
741079
741073
741067
970992
741058
750657
749040
748130
741049
741035
741020
973243
973540
751934
749829
967936
743726
743724
743707
743704
743781
743917
721295
721671
973726
743741
743739
721572
743665
743663
721556
721611
743786
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
POZANTI
POZANTI
POZANTI
POZANTI
POZANTI
POZANTI
POZANTI
POZANTI
POZANTI
POZANTI
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SAİMBEYLİ
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
Kamışlı Fatih İlkokulu
Kamışlı Fatih Ortaokulu
Karakışlakçı İlkokulu
Ömerli İlkokulu
Pozantı Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Pozantı Mesleki Eğitim Merkezi
Pozantı Yatılı Bölge Ortaokulu
Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi
Türkan-İrfan Akün Çok Programlı Lisesi
Yukarı Belemedik Göcekli İlkokulu
Aksaağaç İlkokulu
Aksaağaç Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Ayvacık İlkokulu
Beypınarı İlkokulu
Cıvıklı İlkokulu
Cıvıklı Zoplar İlkokulu
Cumhurlu İlkokulu
Çatak İlkokulu
Çatak Ortaokulu
Çeralan İlkokulu
Çeralan Ortaokulu
Çorak İlkokulu
Eyüplü İlkokulu
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
Gökmenler İlkokulu
Gürleşen İlkokulu
Halilbeyli İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Himmetli İlkokulu
Himmetli Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kandilli Bahçecik İlkokulu
Kandilli Kızılyer İlkokulu
Kandilli Sarıyakup İlkokulu
Kapaklıkuyu İlkokulu
Karakuyu Dere İlkokulu
Karakuyu İlkokulu
Karakuyu Ortaokulu
Karakuyu Sülmen İlkokulu
Kızılağaç İlkokulu
Mahmutlu İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Payamburnu Topallar İlkokulu
Saimbeyli Anadolu Lisesi
Saimbeyli İmam Hatip Ortaokulu
Saimbeyli Yatılı Bölge Ortaokulu
Yardibi İlkokulu
Yardibi Ortaoba İlkokulu
Yeniköy İlkokulu
Abdullah Öngen Anaokulu
Adana Rotary Kulübü Anaokulu
Adana Sarıçam Spor Lisesi
Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi
Akif Palalı Anadolu Lisesi
Akkuyu İlkokulu
Akkuyu Ortaokulu
Arif Nihat Asya İlkokulu
Arif Nihat Asya Ortaokulu
Ata İlkokulu
Ata Ortaokulu
Avcılar İlkokulu
Aydınyurdu İlkokulu
Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi
Baklalı Emin Veyisoğulları İlkokulu
Baklalı Emin Veyisoğulları Ortaokulu
Beyceli İlkokulu
Bilge Kağan İlkokulu
Bilge Kağan Ortaokulu
Boynuyoğun İlkokulu
Boztepe İlkokulu
Buruk İlkokulu
339
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
6
6
4
4
4
4
4
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
5
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
5
5
5
6
6
6
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
3
1
3
3
2
2
2
2
3
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
6
6
5
5
7
7
7
7
7
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
6
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
6
6
6
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
16
18
18
14
14
14
14
14
18
18
18
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
16
18
18
18
16
18
18
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
16
18
16
16
16
18
18
18
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
12
12
10
12
12
11
11
11
11
12
11
340
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
745210
737895
743785
743763
737883
721626
743642
743640
743694
743691
721482
749807
970512
970511
743713
743709
721450
743737
743734
743674
743670
743774
743732
743729
743788
743765
721370
743746
743744
967794
750656
743682
743680
743782
721276
743761
738338
721471
743783
743690
743720
743719
967778
743697
743770
749078
743700
743698
743686
743683
743758
743752
743756
970750
721216
752763
749049
970885
750655
974962
743751
743750
751903
752941
749077
743817
749048
972684
969394
743667
743666
743715
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
Buruk Ortaokulu
Cerenli İlkokulu
Cihadiye İlkokulu
Cihadiye Ortaokulu
Çamlıca İlkokulu
Çamlık İlkokulu
Çatalan Baraj İlkokulu
Çatalan Baraj Ortaokulu
ÇEAŞ Sofulu İlkokulu
ÇEAŞ Sofulu Ortaokulu
Çirişgediği İlkokulu
Çukurova Ün.Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlkokulu
Çukurova Ün.Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu
Çukurova Ün.Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi
Dağcı İlkokulu
Dağcı Ortaokulu
Eğecıuşağı İlkokulu
Erdoğan Şahinoğlu İlkokulu
Erdoğan Şahinoğlu Ortaokulu
Evliya Çelebi İlkokulu
Evliya Çelebi Ortaokulu
Göztepe İlkokulu
Hacı Özcan Sinağ İlkokulu
Hacı Özcan Sinağ Ortaokulu
Hakkıbeyli İlkokulu
Hakkıbeyli Ortaokulu
Hasanbeyli İlkokulu
Hocallı Türk Kadınlar Birliği İlkokulu
Hocallı Türk Kadınlar Birliği Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İncirlik Anadolu Lisesi
İncirlik İlkokulu
İncirlik Ortaokulu
Karlık İlkokulu
Karlık Karacaoglan İlkokulu
Karlık Ortaokulu
Kaşobası Girne İlkokulu
Kepeztepe İlkokulu
Kılıçlı Ahmet Akyürek İlkokulu
Kılıçlı Ahmet Akyürek Ortaokulu
Kızılkaş Şehit Metehan Şahbaz İlkokulu
Kızılkaş Şehit Metehan Şahbaz Ortaokulu
Kozanoğlu Lions Anaokulu
Kürkçüler İlkokulu
Kürkçüler Ortaokulu
Muhammed Ali Clay İmam Hatip Ortaokulu
Mustafalar İlkokulu
Mustafalar Ortaokulu
Ömer Kanaatbilen İlkokulu
Ömer Kanaatbilen Ortaokulu
Remzi Oğuz Arık İlkokulu
Remzi Oğuz Arık İmam Hatip Ortaokulu
Remzi Oğuz Arık Ortaokulu
Sarıçam Halk Eğitimi Merkezi
Sarıçam Kadirin Çiftliği İlkokulu
Sarıçam Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Sarıçam Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu
Sevgi Anaokulu
Sevim Tekin Anadolu Lisesi
Sofulu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Suluca İlkokulu
Suluca Ortaokulu
Şehit Hüseyin Avni Bey Ortaokulu
Şehit Mustafa Sarı İlkokulu
Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu
TOKİ Kürkçüler İlkokulu
TOKİ Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu
TOKİ Sarıçam Anadolu Lisesi
Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Uluğ Bey İlkokulu
Uluğ Bey Ortaokulu
Umur Bey Ortaokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
1
1
3
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
2
1
1
3
3
2
3
3
1
1
1
1
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
12
12
12
12
12
12
12
10
10
12
10
10
10
11
11
12
10
10
10
10
11
10
10
12
12
11
12
12
10
10
10
10
12
12
12
12
12
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
12
10
10
10
10
10
11
11
10
11
11
11
11
10
11
10
10
11
Mayıs 2014-2680
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
743677
743675
743703
743701
737859
743655
743650
750660
726038
111823
750661
111644
241273
971738
111715
974787
724739
724747
724900
725059
725094
725052
725438
972292
724765
868406
750662
725824
725679
380412
725680
744028
725704
973716
970963
725163
725084
974796
962042
725872
972511
972772
725833
725835
725959
726083
724636
724654
724685
724707
724770
724775
818894
725739
726112
726087
726088
872175
725262
724881
725308
726100
725128
970964
725904
725391
750663
111811
724734
724532
726073
726075
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SARIÇAM
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
Veli Yavuz İlkokulu
Veli Yavuz Ortaokulu
Yağızlar İlkokulu
Yağızlar Ortaokulu
Yarımca İlkokulu
Yeni Yayla İlkokulu
Yeni Yayla Ortaokulu
Abdulkadir Paksoy Anadolu Lisesi
Abdurrahim Karakoç İlkokulu
Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi
Adana Erkek Anadolu Lisesi
Adana Fen Lisesi
Adana İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi
Adana Olgunlaşma Enstitüsü
Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Adasokağı Anadolu Lisesi
Adasokağı İlkokulu
Adasokağı Ortaokulu
Adnan Menderes İlkokulu
Ahmet Cevdet Çamurdan İlkokulu
Ahmet Cevdet Çamurdan Ortaokulu
Ahmet Karabucak İlkokulu
Ahmet Sapmaz Ortaokulu
Akdeniz Anaokulu
Akkapı Şehit Kemal Yüzgeç Ortaokulu
Akkapı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Anafartalar Anadolu Lisesi
Anafartalar İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Atatürk Ortaokulu
Bahçelievler İlkokulu
Bahçeşehir İlkokulu
Barbaros Anaokulu
Barbaros İMKB Anadolu Lisesi
Barbaros Ortaokulu
Bekir Hanife Akata İlkokulu
Beşocak Anadolu Lisesi
Bilim ve Sanat Merkezi
Birinci İnönü İlkokulu
Borsa Anadolu Lisesi
Büyük Selçuklu Anadolu Lisesi
Büyükdikili İlkokulu
Büyükdikili Ortaokulu
Cafer Recai Gizer İlkokulu
Camuzcu İlkokulu
Cebesoy İlkokulu
Cebesoy Ortaokulu
Celalettin Sayhan İlkokulu
Celalettin Sayhan Ortaokulu
Cemil Nardalı İlkokulu
Cemil Nardalı Ortaokulu
Cumhuriyet Anaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çaputçu İlkokulu
Çıldırım İlkokulu
Çobanoğlu Ticaret Meslek Lisesi
Dede Korkut Ortaokulu
Demokrasi İlkokulu
Denizli İlkokulu
Dervişler İlkokulu
Dosteller Ortaokulu
Dr.M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi
Dumlupınar Ortaokulu
Fatih Mehmet İlkokulu
Fatih Terim Anadolu Lisesi
Fatih Ticaret Meslek Lisesi
Gazi Ortaokulu
Gazipaşa İlkokulu
Gökçeler İsmail Kayhan İlkokulu
Gökçeler İsmail Kayhan Ortaokulu
341
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
1
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
3
3
3
1
2
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
3
3
2
3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
1
1
3
2
3
1
1
2
1
2
2
1
1
3
3
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
12
12
12
12
12
10
12
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
12
12
12
10
11
10
12
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
12
12
11
12
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
10
10
12
11
12
10
10
11
10
11
11
10
10
12
12
342
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
726077
725964
726078
725969
724781
724789
749844
111835
726019
752835
724752
724795
966791
366139
724810
113680
974514
970970
725930
974675
725558
724771
111740
111656
724814
725534
725947
724832
724845
725148
725955
747455
747563
726436
725953
725889
725948
725949
725893
757544
725184
725364
757262
725967
725405
725407
725422
751314
724723
748005
746980
746981
724817
347391
725718
726138
726141
725460
725470
974363
724829
724847
725538
966199
724904
724905
751390
725587
725940
365541
726153
724901
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
Gölbaşı İlkokulu
Gölbaşı Kılanoğlu İlkokulu
Gölbaşı Ortaokulu
Gülbahçesi Ortaokulu
Hadırlı İlkokulu
Hadırlı Ortaokulu
Hafsa Sultan Anaokulu
Halk Eğitim Merkezi Ve A.Ş.O
Havuzlubahçe İlkokulu
Havuzlubahçe Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Hayriye Kemal Kusun İlkokulu
Hürriyet İlkokulu
Hüsnü-Semih Hızlan Anaokulu
İhsan Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi
İkinci İnönü İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlhan Atış Anadolu Lisesi
İMKB 24 Kasım Anadolu Lisesi
İnkılap İmam Hatip Ortaokulu
İsmail Hazar Anaokulu
İsmail Hazar İlkokulu
İsmet İnönü İlkokulu
İsmet İnönü Kız Teknik ve Meslek Lisesi
İsmet İnönü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
İstiklal Ortaokulu
Kanuni İlkokulu
Karakuyu İlkokulu
Karayusuflu İlkokulu
Karayusuflu Ortaokulu
Kasım Sacide Ener Ortaokulu
Kayışlı İlkokulu
Kazım Karabekir Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Kazım Karabekir Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Köylüoğlu İlkokulu
Kuyumcular İlkokulu
Küçükdikili İlkokulu
Küçükdikili Mekan İlkokulu
Küçükdikili Mekan Ortaokulu
Küçükdikili Ortaokulu
Lalezar Anaokulu
Leman Sayıt Ortaokulu
Lütfiye Kısacık İlkokulu
Mahmud Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi
Malazgirt Ortaokulu
Manas İlkokulu
Manas Ortaokulu
Mehmet Akif Ortaokulu
Mehmet Kemal Tuncel Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Mehmet Selahattin Çolak İlkokulu
Mehmet-Kamuran Tekin Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Mehmet-Kamuran Tekin Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Mehmet-Kamuran Tekin Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Meryem-Abdurrahim Gizer Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi (Metal İşleri)
Mevlana Ortaokulu
Milli Mensucat İlkokulu
Milli Mensucat Ortaokulu
Mimar Kemal İlkokulu
Mimar Kemal Ortaokulu
Mimar Melahat Öngen Anaokulu
Mithatpaşa İlkokulu
Mithatpaşa Ortaokulu
Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu
Mümine Hatun Anaokulu
Mürseloğlu İlkokulu
Mürseloğlu Ortaokulu
Necatibey Anaokulu
Necatibey İlkokulu
Necdet Kahraman İmam Hatip Ortaokulu
Nezihe Yalvaç Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Nilüfer Hatun Ortaokulu
Nuri ve Zekiye Has Ortaokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
1
2
2
1
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
1
3
1
1
3
3
3
3
3
3
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
3
3
1
1
1
2
2
1
3
3
3
2
2
2
1
3
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
12
12
12
12
12
10
11
11
10
11
12
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
10
12
10
10
12
12
12
12
12
12
11
10
10
11
11
10
10
10
10
10
11
11
11
10
11
10
12
12
10
10
10
11
11
10
12
12
12
11
11
11
10
12
10
Mayıs 2014-2680
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
964767
974797
725979
725609
724931
725637
970989
725576
724838
725923
725922
751883
725623
111752
725996
725998
725961
750664
726151
751320
726150
725628
962414
726149
356065
455801
746707
746874
111896
724952
726145
724948
725013
750666
966433
724626
725932
726018
726024
111703
726044
724735
726261
740628
966432
725028
750667
750163
725716
741105
726189
726200
725642
725644
363828
750665
726039
726040
967661
725069
725112
974798
725160
725958
725745
725950
725779
111668
724773
724786
725243
726050
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
Nüsret Şenay Anaokulu
Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi
Orhan Çobanoğlu İlkokulu
Orhangazi Ortaokulu
Osmangazi Ortaokulu
Öğretmen Ayfer Doğruol İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Ömer Haluk Özuçak İlkokulu
Petrol Ofisi İlkokulu
Plevne İlkokulu
Plevne Ortaokulu
Portakal Çiçeği Anaokulu
Ramazanoğlu Ortaokulu
Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Sadıka Sabancı İlkokulu
Sadıka Sabancı Ortaokulu
Salmanbeyli İlkokulu
Sarıhamzalı Anadolu Lisesi
Sarıhamzalı İlkokulu
Sarıhamzalı İmam Hatip Lisesi
Sarıhamzalı Ortaokulu
Semiha Uruninandı Ortaokulu
Seyhan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Seyhan Belediyesi İlkokulu
Seyhan ÇEP Ticaret Meslek Lisesi
Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi
Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu
Seyhan İşitme Engelliler Ortaokulu
Seyhan Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Seyhan Sakarya Ortaokulu
Seyit Ali Onbaşı İlkokulu
Süreyya Nihat Oral İlkokulu
Süreyya Nihat Oral Ortaokulu
Şakirpaşa Anadolu Lisesi
Şakirpaşa Halk Eğitim Merkezi
Şakirpaşa İlkokulu
Şehit Duran Ortaokulu
Şehit Erhan Taştimur İlkokulu
Şehit Erhan Taştimur Ortaokulu
Şehit İdari Ataşe Bora Süelkan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Şehit İdris Güler Ortaokulu
Şehit İlbey Gülbey Ortaokulu
Şehit Mahmut Yeşilçam İlkokulu
Şehit Mahmut Yeşilçam Ortaokulu
Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi
Şehit Zafer Oluk Ortaokulu
Şehitlik Anadolu Lisesi
Şengül-Kenan Şenbayrak İlkokulu
Şükran Çobanoğlu İlkokulu
Şükran Çobanoğlu Ortaokulu
Talat Hacıbekiroğlu İlkokulu
Talat Hacıbekiroğlu Ortaokulu
Taşkent İlkokulu
Taşkent Ortaokulu
Tepebağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
Tepebağ Anadolu Lisesi
TOKİ Şehit Fikret Yükseler İlkokulu
TOKİ Şehit Fikret Yükseler Ortaokulu
TOKİ Şehit Ozan Onur İlgen Anadolu Lisesi
Toros İlkokulu
Toros Ortaokulu
Turgut Özal Anadolu Lisesi
Turhan Cemal Beriker İlkokulu
Yalmanlı İlkokulu
Yavuz Selim Ortaokulu
Yenidam İlkokulu
Yeşilevler İlkokulu
Yeşilevler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Yeşiloba İlkokulu
Yeşiloba Ortaokulu
Yeşilyuva İlkokulu
Yıldırım Bayazıt İlkokulu
343
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
3
1
1
1
1
1
2
3
1
1
3
3
3
2
2
2
1
2
3
3
3
2
3
3
2
2
2
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
3
2
3
2
1
2
2
2
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
11
11
11
11
10
10
10
10
11
11
11
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
10
12
10
10
10
10
10
11
12
10
10
12
12
12
11
11
11
10
11
12
12
12
11
12
12
11
11
11
12
12
10
10
10
10
11
11
11
11
11
10
11
12
11
12
11
10
11
11
11
11
344
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
726048
725956
726052
726053
725381
725661
751389
726071
750659
724508
725937
726188
726203
725710
725777
726130
726185
747952
735614
735613
735554
735580
735578
735561
735563
735612
735611
735610
735609
113572
113584
113560
735555
735558
735605
735604
735603
735602
735562
735608
735607
735557
750668
735556
750333
735601
735600
735641
743607
735658
735646
735657
735654
735649
735666
735665
735660
735659
113655
735629
749810
113667
735669
735668
735656
735664
735663
735662
735661
735635
747677
735652
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
Yıldırım Bayazıt Ortaokulu
Yolgeçen İlkokulu
Zeytinli İlkokulu
Zeytinli Ortaokulu
Ziya Gökalp İlkokulu
Ziyapaşa Ortaokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
125. Yıl Ortaokulu
19 Mayıs Anadolu Lisesi
2000 Evler Ortaokulu
23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu
24 Kasım İlkokulu
24 Kasım Ortaokulu
29 Ekim İlkokulu
29 Ekim Ortaokulu
80. Yıl İlkokulu
80. Yıl Ortaokulu
Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu
Bozgüney İlkokulu
Bozgüney Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Çatalçam İlkokulu
Çatalçam Ortaokulu
Damlalı İlkokulu
Demiroluk İlkokulu
Doğanbeyli İlkokulu
Doğanbeyli Ortaokulu
Doğanlı İlkokulu
Doğanlı Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Lisesi
İstiklal İlkokulu
Karsavuran İlkokulu
Kayarcık İlkokulu
Kayarcık Ortaokulu
Kirazlıyurt İlkokulu
Kirazlıyurt Ortaokulu
Ortaköy İlkokulu
Pekmezli İlkokulu
Pekmezli Ortaokulu
Şar ilkokulu
Tufanbeyli Anadolu Lisesi
Tufanbeyli Ortaokulu
Tufanbeyli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Yamanlı İlkokulu
Yamanlı Ortaokulu
Asmalı Göbeören İlkokulu
Asmalı İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Ayvalık İlkokulu
Barbaros İlkokulu
Demirtaş İlkokulu
Deveciuşağı İlkokulu
Ganime Erzenci İlkokulu
Ganime Erzenci Ortaokulu
Gölovası İlkokulu
Gölovası Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hamzalı İlkokulu
Haylazlı İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kaldırım İlkokulu
Kaldırım Ortaokulu
Kırmızıdam İlkokulu
Kuzupınarı Hacımüminler İlkokulu
Kuzupınarı Hacımüminler Ortaokulu
Kuzupınarı Zeynepli İlkokulu
Kuzupınarı Zeynepli Ortaokulu
Meryem-Ali Öztürk İlkokulu
Meryem-Ali Öztürk Ortaokulu
Sugözü İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
1
1
1
3
2
1
1
2
2
2
2
3
3
5
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
6
6
4
4
2
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
6
0
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
5
5
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
11
12
12
12
10
10
10
12
11
10
10
11
11
11
11
12
12
16
18
18
16
18
18
18
18
18
18
18
18
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
16
16
16
18
18
14
14
11
12
11
12
12
12
12
12
12
11
12
12
11
12
12
14
12
12
12
12
12
12
12
Mayıs 2014-2680
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
735653
963824
735670
967239
973559
974466
726235
726496
726333
726229
731814
731813
751317
730248
730281
730414
730411
751884
731697
731696
731652
731654
726505
726672
966430
730184
730181
745533
726324
738446
752949
751748
726570
731488
731486
730393
731699
731698
731811
731810
750669
724585
726297
726119
726103
750672
970481
731701
731581
730769
731817
731809
731808
726667
731826
731823
972773
730475
730471
972774
726469
730500
730496
731686
731685
731536
726285
749556
726668
726286
731807
731806
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YUMURTALIK
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
Yeniköy İlkokulu
Yumurtalık Çok Programlı Lisesi
Yumurtalık İmam Hatip Ortaokulu
Adana Eczacı Odası Anaokulu
Adana Lions Kulübü Cumhuriyet Savcısı Özer Kaya Anaokulu
Adana Rotary Kulübü Anaokulu
Akpınar İlkokulu
Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu
Alihocalı İlkokulu
Anadolu Efes İlkokulu
Anadolu İlkokulu
Anadolu Ortaokulu
Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Bayram Karadağ İlkokulu
Bayram Karadağ Ortaokulu
Belören İlkokulu
Belören Ortaokulu
Cahit Zarifoğlu Ortaokulu
Camili Akarca İlkokulu
Camili Akarca Ortaokulu
Camili İlkokulu
Camili Ortaokulu
Cengiz Topel İlkokulu
Cırık İlkokulu
Cumhuriyet Halk Eğitimi Merkezi
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi
Çağırkanlı İlkokulu
Çağırkanlı Tanrıverdi İlkokulu
Çakabey Ortaokulu
Çamlıbel Anadolu Lisesi
Çamlıbel Ortaokulu
Çatalpınar İlkokulu
Çatalpınar Ortaokulu
Çetin Topçuoğlu İlkokulu
Çotlu İlkokulu
Çotlu Ortaokulu
Çukurova İlkokulu
Çukurova Ortaokulu
Dadaloğlu Anadolu Lisesi
Damar Arıkoğlu İlkokulu
Danışment İlkokulu
Dervişler İlkokulu
Dervişler Ortaokulu
Doğankent Anadolu Lisesi
Doğankent Anaokulu
Doğankent Celil Çavuşoğlu İlkokulu
Doğankent İlkokulu
Doğankent Kemal Uludağ Ortaokulu
Doğankent Ümmü Gülsüm Hilmi Cananoğlu Ortaokulu
Efendi Halil İlkokulu
Efendi Halil Ortaokulu
Emine Özgüler Gürsu İmam Hatip Ortaokulu
Emine Türkan İkiz İlkokulu
Emine Türkan İkiz Ortaokulu
Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi
Ethem Kuzucu İlkokulu
Ethem Kuzucu Ortaokulu
Farabi Anadolu Lisesi
Fatin Rüştü Zorlu Ortaokulu
Fevziye Çelik İlkokulu
Fevziye Çelik Ortaokulu
Gazeteci Adem Yavuz İlkokulu
Gazeteci Adem Yavuz Ortaokulu
Gazi Osman Paşa İlkokulu
Geçitli Vayvaylı İlkokulu
Goncagül Anaokulu
Gökçeli İlkokulu
Gökvelioğlu İlkokulu
Güney Sanayi Çalışanları İlkokulu
Güney Sanayi Çalışanları Ortaokulu
345
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
2
1
2
3
1
3
1
3
3
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
3
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
2
2
3
2
3
2
3
3
2
2
3
1
1
1
2
2
1
3
1
1
1
1
1
3
3
3
3
2
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
11
11
11
10
11
12
10
12
10
12
12
10
12
12
12
12
10
12
12
12
12
10
12
10
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
12
12
11
11
12
11
12
11
12
12
11
11
12
10
10
10
11
11
10
12
10
10
10
10
10
12
12
12
12
11
11
346
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
726175
974250
750035
730823
730820
731708
731706
966926
750368
726280
113679
731688
731687
973169
730387
738201
726513
757543
731692
731691
730545
823774
730542
111681
726271
726381
731392
730342
730338
757572
726655
726183
731695
731693
111693
726615
726642
731678
731677
726265
726357
973793
906271
726578
726595
731821
731820
750164
749664
739668
726049
739659
974800
726428
869556
972369
111860
730522
730521
277900
731426
731425
750274
730442
730441
731441
731434
730087
730130
757542
731583
731582
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
Hacı Bayram Veli İmam Hatip Ortaokulu
Hakkı Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi
Hatice Hatun Anaokulu
Havutlu Bedii Topçu İlkokulu
Havutlu Bedii Topçu Ortaokulu
Havutlu İlkokulu
Havutlu Ortaokulu
Hayme Ana Anaokulu
Hayret Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi
Irmakbaşı İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmadettin Levent İlkokulu
İmadettin Levent Ortaokulu
İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi
İsmail Sefa Özler Ortaokulu
İstiklal İlkokulu
Kadıköy İlkokulu
Karacaoğlan Anaokulu
Karacaoğlan İlkokulu
Karacaoğlan Ortaokulu
Karşıyaka İlkokulu
Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Karşıyaka Ortaokulu
Karşıyaka Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Kaşlıca İlkokulu
Kayarlı İlkokulu
Kazım Karabekir Ortaokulu
Kazime Özler İlkokulu
Kazime Özler Ortaokulu
Kılavuz Hatice Anaokulu
Kılıçarslan Ortaokulu
Kışla İlkokulu
Kiremithane İlkokulu
Kiremithane Ortaokulu
Kiremithane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Koza İlkokulu
Koza Ortaokulu
Köklüce İlkokulu
Köklüce Ortaokulu
Kumrulu Huriye Filik İlkokulu
Kütüklü İlkokulu
Lokman Hekim Anadolu Lisesi
Mahıpeyker-Fatma Bağcivan Anaokulu
Makimsan İlkokulu
Makimsan Ortaokulu
Mareşal Çakmak İlkokulu
Mareşal Çakmak Ortaokulu
Mavi Çocuk Utku Anaokulu
Medine Müdafii Fahreddin Paşa İmam Hatip Lisesi
Mehmet Adil İkiz İlkokulu
Mehmet Adil İkiz İmam Hatip Ortaokulu
Mehmet Adil İkiz Ortaokulu
Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi
Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu
Mehmetçik Anaokulu
Melikşah Anadolu Lisesi
Mesleki Eğitim Merkezi
Mimar Sinan İlkokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Mobil A.Ş.Ticaret Meslek Lisesi
Mutlu İlkokulu
Mutlu Ortaokulu
Nasrettin Hoca Anaokulu
Necla-Mithat Öztüre İlkokulu
Necla-Mithat Öztüre Ortaokulu
Necmiye Coşkuntuncel İlkokulu
Necmiye Coşkuntuncel Ortaokulu
Ömer Refika Halıcılar İlkokulu
Ömer Refika Halıcılar Ortaokulu
Piri Reis Anaokulu
Prof.Dr.Salih Öven Çolakoğlu İlkokulu
Prof.Dr.Salih Öven Çolakoğlu Ortaokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
1
2
2
1
3
2
3
3
3
3
1
1
1
1
3
3
2
3
3
1
1
1
2
2
1
3
3
3
3
3
3
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
3
2
2
2
2
1
2
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
10
11
11
10
12
11
12
12
12
12
10
10
10
10
12
12
11
12
12
10
10
10
11
11
10
12
12
12
12
12
12
10
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
12
10
10
10
10
10
10
11
11
10
12
12
11
11
11
11
10
11
11
Mayıs 2014-2680
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
730738
730733
726678
873658
729939
729956
726341
731801
731799
731492
323528
731420
731418
731803
731802
726082
974799
731529
972775
726558
730577
730572
731705
731703
731805
731804
966431
731494
731493
726481
726393
726412
974090
731577
731576
726649
730653
730648
751181
726244
730689
731680
731679
731816
731815
750670
746334
726193
726671
731683
731681
726548
751412
964322
111847
726215
950146
963846
964323
709710
710304
710300
746710
747641
746897
709747
853257
709806
709823
709837
709859
709868
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
YÜREĞİR
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
Recep Ünlükurt İlkokulu
Recep Ünlükurt Ortaokulu
Sabancı Ailesi İmam Hatip Ortaokulu
Sabiha Gökçen Anaokulu
Sakıp Sabancı İlkokulu
Sakıp Sabancı Ortaokulu
Sazak İlkokulu
Semerkant İlkokulu
Semerkant Ortaokulu
Seniha Çobanoğlu İlkokulu
Seyhan Rotary Anadolu Lisesi
Solaklı Atatürk İlkokulu
Solaklı Atatürk Ortaokulu
Solaklı İlkokulu
Solaklı Ortaokulu
Suat Güçlü Ortaokulu
Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi
Süleyman Şah Ortaokulu
Şehit Abdullah Aydın Emer Anadolu Lisesi
Şehit Ali Gaffar Okkan İlkokulu
Şehit Avukat Mehmet Özel İlkokulu
Şehit Avukat Mehmet Özel Ortaokulu
Şehit Muharrem Erdoğan İlkokulu
Şehit Muharrem Erdoğan Ortaokulu
Şehit Öğretmen Sait Korkmaz İlkokulu
Şehit Öğretmen Sait Korkmaz Ortaokulu
Şehit Samet Saraç Halk Eğitimi Merkezi
Tahsilli İlkokulu
Tahsilli Ortaokulu
Taşçı İlkokulu
Ticaret Borsası İlkokulu
Ticaret Borsası Ortaokulu
TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi
TOKİ Köprülü İlkokulu
TOKİ Köprülü Ortaokulu
Tuğrulbey Ortaokulu
Ulubatlı Hasan İlkokulu
Ulubatlı Hasan Ortaokulu
Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesi
Vehbi Necip Savaşan İlkokulu
Yahya Kemal Beyatlı 100.Yıl İlkokulu
Yakapınar İlkokulu
Yakapınar Ortaokulu
Yakapınar Peyami Safa İlkokulu
Yakapınar Peyami Safa Ortaokulu
Yakapınar Selahattin Afşar Anadolu Lisesi
Yalnızca İlkokulu
Yavuzlar Ortaokulu
Yenice İlkokulu
Yenihacıali İlkokulu
Yenihacıali Ortaokulu
Yukarı Çiçekli İlkokulu
Yüreğir Anaokulu
Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi
Yüreğir Halk Eğitim Merkezi
Yüreğir İmam Hatip Ortaokulu
Yüreğir İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Yüreğir Rehberlik ve Araştırma Merkezi
75.Yıl Anadolu Lisesi
Abımıstık İlkokulu
A.C.Yamazaki İlkokulu
A.C.Yamazaki Ortaokulu
Ahmet-Emine Çil Özel Eğitim İlkokulu
Ahmet-Emine Çil Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Ahmet-Emine Çil Özel Eğitim Ortaokulu
Akdurak İlkokulu
Aktepe Köyü İlkokulu
Akyazı İlkokulu
Alıçlı İlkokulu
Alişar İlkokulu
Aşağıçöplü İlkokulu
Aşağısöğütlü İlkokulu
347
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
1
1
3
1
1
2
1
3
3
3
3
3
1
1
1
3
2
2
3
3
3
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
6
4
4
4
4
4
6
6
6
6
5
5
6
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6
6
6
6
6
4
4
4
4
5
5
4
12
12
11
11
10
10
12
10
10
11
10
12
12
12
12
12
10
10
10
12
11
11
12
12
12
12
10
10
10
12
10
10
10
10
10
11
11
11
10
11
11
12
12
12
12
12
12
10
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
22
18
18
18
18
18
22
22
22
22
20
20
22
348
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
719223
709892
738592
709906
745562
114230
967431
974054
720571
752617
745566
745573
281703
964947
114205
114229
709964
710045
723177
723247
710090
710150
723296
723328
710058
710162
710104
710117
723429
723485
710129
723586
723615
710176
721607
887827
721802
710206
721959
853401
723729
723772
710241
114242
114254
710260
908963
710271
723842
723859
710285
710296
710308
723960
723983
114217
710325
724032
724063
710342
976442
710388
724219
724253
710404
724280
724295
710420
971883
722131
722285
710445
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
Atatürk Ortaokulu
Balka İlkokulu
Bereketli İlkokulu
Berete İlkokulu
Besni Çakırhöyük Çok Programlı Lisesi
Besni Anadolu İmam Hatip Lisesi
Besni Anadolu Öğretmen Lisesi
Besni Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Besni İlkokulu
Besni İmam Hatip Ortaokulu
Besni Kızılin Çok Programlı Lisesi
Besni Köseceli Çok Programlı Lisesi
Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi
Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Besni Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Besni Ticaret Meslek Lisesi
Beşyol İlkokulu
Boybeypınarı İlkokulu
Burunçayır İlkokulu
Burunçayır Ortaokulu
Camuşcu İlkokulu
Ç. Akkuyu İlkokulu
Çakırhöyük İlkokulu
Çakırhöyük Ortaokulu
Çakmak İlkokulu
Çamlıca İlkokulu
Çaykaya İlkokulu
Çilboğaz İlkokulu
Çomak İlkokulu
Çomak Ortaokulu
Çorak İlkokulu
Dikilitaş Halil Ağar İlkokulu
Dikilitaş Halil Ağar Ortaokulu
Dörtyol Köyü İlkokulu
Dumlupınar Ortaokulu
Eğerli İlkokulu
Eğitim Vakfı İlkokulu
Geçitli İlkokulu
Gülüsüm-İbrahim Erdemoğlu İlkokulu
Güneykaş İlkokulu
Güzelyurt İlkokulu
Güzelyurt Ortaokulu
Hacıhalil İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İnce İlkokulu
İstiklal Anaokulu
İznik İlkokulu
Karagüveç İlkokulu
Karagüveç Ortaokulu
Karalar Çakallı İlkokulu
Kargalı İlkokulu
Karnacık İlkokulu
Kesmetepe İlkokulu
Kesmetepe Ortaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kızılhisar İlkokulu
Kızılin Yılmaz Yığılı İlkokulu
Kızılin Yılmaz Yığılı Ortaokulu
Kızılkaya İlkokulu
Kocapirli İlkokulu
Konuklu İlkokulu
Köseceli İlkokulu
Köseceli Ortaokulu
Kurugöl İlkokulu
Kutluca İlkokulu
Kutluca Ortaokulu
Levzin İlkokulu
M.Sadık PACCI Anaokulu
Mustafa Baba İlkokulu
Namık Kemal İlkokulu
Nohudanlı İlkokulu
Mayıs 2014-2680
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
5
5
6
5
4
4
4
4
4
6
5
4
4
4
4
5
6
5
5
5
6
5
5
6
5
5
5
6
6
6
6
6
5
4
5
4
5
4
5
6
6
6
4
4
6
4
6
5
5
6
6
6
5
5
4
5
6
6
6
5
5
5
5
6
5
5
6
4
4
4
6
Şehir
Köy
Köy
Köy
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Belde
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
6
5
5
4
5
6
6
6
6
6
4
5
6
6
6
6
5
4
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
4
4
4
4
4
5
6
5
6
5
6
5
4
4
4
6
0
4
6
4
5
5
4
4
4
5
5
6
5
4
4
4
5
5
5
5
4
5
5
4
6
6
6
4
18
20
20
22
20
18
18
18
18
18
22
20
18
18
18
18
20
22
20
20
20
22
20
20
22
20
20
20
22
22
22
22
22
20
18
20
18
20
18
20
22
22
22
18
12
22
18
22
20
20
22
22
22
20
20
18
20
22
22
22
20
20
20
20
22
20
20
22
18
18
18
22
Mayıs 2014-2680
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
710455
710468
724308
724320
710486
722551
710520
749863
749864
724381
724390
374227
724404
724420
887796
724448
724468
748514
724494
724517
710544
973743
724352
724367
377986
724567
724579
724602
724616
972776
722805
722869
723896
723910
710572
724638
724644
751688
853422
710612
710626
724669
724679
976746
722984
723045
724694
724703
724709
724713
973742
853225
710664
724731
724737
710688
710702
724749
724757
879390
710744
887801
712136
887940
723834
723830
723953
723946
710933
752210
502219
974773
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
BESNİ
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
Osman Ertürk İlkokulu
Oyalı İlkokulu
Oyratlı İlkokulu
Oyratlı Ortaokulu
Ören İlkokulu
Özel İdare Ortaokulu
Pınarbaşı İlkokulu
Safyün Hatice Gölbaşı İlkokulu
Safyün Hatice Gölbaşı Ortaokulu
Sarıkaya İlkokulu
Sarıkaya Ortaokulu
Sarıyaprak Çok Programlı Lisesi
Sarıyaprak İlkokulu
Sarıyaprak Ortaokulu
Satıluşağı İlkokulu
Sayören İlkokulu
Sayören Ortaokulu
Suvarlı Çok Programlı Lisesi
Suvarlı Hürriyet Ortaokulu
Suvarlı Merkez İlkokulu
Şambayat Akkuyu İlkokulu
Şambayat Anaokulu
Şambayat Atatürk İlkokulu
Şambayat Atatürk Ortaokulu
Şambayat Çok Programlı Lisesi
Şambayat Merkez İlkokulu
Şambayat Merkez Ortaokulu
Şehit Abdurrahman Eraslan İlkokulu
Şehit Abdurrahman Eraslan Ortaokulu
Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi
Şehit Bekir Oruçtutan İlkokulu
Şehit Bekir Oruçtutan Ortaokulu
Şehit Er Serdar Küpeli İlkokulu
Şehit Er Serdar Küpeli Ortaokulu
Şehit Hasan Gülten İlkokulu
Şehit İmam Tan İlkokulu
Şehit İmam Tan Ortaokulu
Şehit Mehmet Yağmur İmam Hatip Lisesi
Taşlıyazı İlkokulu
Tekağaç İlkokulu
Tetirli İlkokulu
Toklu Köyü İlkokulu
Toklu Köyü Ortaokulu
Topkapı Köyü İlkokulu
Tuğsuz Ali Ağa İlkokulu
Tuğsuz Ali Ağa Ortaokulu
Uzunkuyu İlkokulu
Uzunkuyu Ortaokulu
Üçgöz İlkokulu
Üçgöz Ortaokulu
Ümmü Tuğsuz Anaokulu
Yayıklı İlkokulu
Yazı Yalangoz İlkokulu
Yazıkarakuyu İlkokulu
Yazıkarakuyu Ortaokulu
Yeni Kurugöl İlkokulu
Yeniköy İlkokulu
Yoldüzü İlkokulu
Yoldüzü Ortaokulu
Yukarısöğütlü İlkokulu
Zormağara İlkokulu
Aksu İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Balıkburnu İlkokulu
Barbaros İlkokulu
Barbaros Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çat İlkokulu
Çelikhan Anaokulu
Çelikhan Çok Programlı Lisesi
Çelikhan İmam Hatip Lisesi
349
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
5
5
5
6
4
6
4
4
6
6
5
5
5
5
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
6
6
6
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
4
5
5
6
6
6
6
5
5
6
6
6
5
6
5
5
5
5
6
5
5
5
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Köy
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Şehir
Köy
Köy
Belde
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Belde
Belde
Şehir
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
4
5
5
5
4
6
4
6
6
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
4
4
4
5
5
6
5
5
5
5
5
5
6
6
5
5
5
5
6
5
5
4
4
4
4
5
5
4
4
4
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
22
20
20
20
22
18
22
18
18
22
22
20
20
20
20
22
22
22
22
22
20
20
20
20
20
20
20
20
20
18
18
18
22
22
22
20
20
18
20
20
20
20
20
20
18
18
20
20
20
20
18
20
20
22
22
22
22
20
20
22
22
22
20
22
20
20
20
20
22
20
20
20
350
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
325013
325025
710937
723975
710947
723970
114313
114325
710953
725036
725032
710963
710981
976707
710998
725026
725021
712146
967208
879471
967392
711021
725017
725015
710566
887980
722176
722227
711009
711015
711019
711026
711031
711036
711042
711051
720861
728396
711056
887764
749965
711061
722259
722339
711066
711071
711073
711075
728161
728187
973300
747656
965783
748798
749897
722418
722510
711081
711085
711092
711094
711098
711104
722665
723048
722722
722733
114350
711107
711113
114362
711119
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
ÇELİKHAN
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
Çelikhan Lisesi
Çelikhan Pınarbaşı Çok Programlı Lisesi
Çem İlkokulu
Fatih İlkokulu
Fatih Köyü İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İncirli İlkokulu
İzci İlkokulu
İzci Ortaokulu
Karagöl İlkokulu
Korucak İlkokulu
Köseuşağı İlkokulu
Mutlu İlkokulu
Pınarbaşı İlkokulu
Pınarbaşı Ortaokulu
Şehit Er Erdal Şireci İlkokulu
Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi
Taşdamlar İlkokulu
Vali Halil Işık Anaokulu
Yağızatlı İlkokulu
Yeşiltepe İlkokulu
Yeşiltepe Ortaokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Açma İlkokulu
Ağaçlı İlkokulu
Ağaçlı Ortaokulu
Aksan İlkokulu
Altılan İlkokulu
Aşağıdağlıca İlkokulu
Bayik İlkokulu
Bemirgo İlkokulu
Beşgöze İlkokulu
Beybostan İlkokulu
Burçaklı İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çamik İlkokulu
Çavgur İlkokulu
Çemen İlkokulu
Çifthisar İlkokulu
Çobanpınarı İlkokulu
Çobanpınarı Ortaokulu
Dağdeviren İlkokulu
Dallarca İlkokulu
Doğanlar İlkokulu
Döşnik İlkokulu
Fatih İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Gerger Anaokulu
Gerger Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu
Gerger Çok Programlı Lisesi
Gerger İmam Hatip Lisesi
Gerger Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Gölyurt İlkokulu
Gölyurt Ortaokulu
Gömük İlkokulu
Gönen İlkokulu
Gözpınar İlkokulu
Gümüşkaşık İlkokulu
Gündoğdu İlkokulu
Güngörmüş İlkokulu
Gürgenli İlkokulu
Gürgenli Ortaokulu
Güzelsu Ortaokulu
Güzelsu İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Helül İlkokulu
Horsaik İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kağındak İlkokulu
Mayıs 2014-2680
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
6
5
6
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
6
5
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
5
6
Şehir
Belde
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
5
5
4
5
4
5
5
0
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
5
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
0
4
20
20
22
20
22
20
20
12
22
22
22
22
22
22
22
20
20
20
20
22
20
22
22
22
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
22
22
12
22
Mayıs 2014-2680
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
711123
711130
711137
711144
711152
711158
711163
711167
711172
711175
711178
711171
711160
757568
888040
711142
711133
711120
711111
711105
711096
711088
711080
711068
711058
711047
887747
711022
711010
710999
729456
729482
710959
710951
710936
721834
721826
723076
723072
723103
723096
722010
722002
710928
723125
723117
722129
722117
879465
317751
751753
971882
745581
723156
723149
905432
750674
747813
722858
722240
114457
710902
114469
114445
723185
723178
722884
722877
723197
723193
853309
722917
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GERGER
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
Kalecik İlkokulu
Kaşyazı İlkokulu
Keferge İlkokulu
Kıringöl İlkokulu
Kırmızı Tarla İlkokulu
Konacık İlkokulu
Korulu İlkokulu
Köklüce İlkokulu
Körtigin İlkokulu
Kütüklü İlkokulu
Maroni İlkokulu
Ortaca İlkokulu
Oymaklı İlkokulu
Oymaklı Ortaokulu
Özkuran İlkokulu
Pamuluk İlkokulu
Piyanko İlkokulu
Sengeto İlkokulu
Seyitmahmut İlkokulu
Sofyan İlkokulu
Sorik İlkokulu
Sutepe İlkokulu
Şamani İlkokulu
Şavi İlkokulu
Taraksu İlkokulu
Tırsık İlkokulu
Yağmurlu İlkokulu
Yayladalı İlkokulu
Yenibardak İlkokulu
Yukarıdağlıca İlkokulu
Akçabel İlkokulu
Akçabel Ortaokulu
Aşağı Nasırlı İlkokulu
Aşağıazaplı İlkokulu
Aşağıkarakuyu İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Balkar İlkokulu
Balkar Ortaokulu
Belören İlkokulu
Belören Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çakmak İlkokulu
Çatalağaç İlkokulu
Çatalağaç Ortaokulu
Gazi İlkokulu
Gazi Ortaokulu
Gedikli İlkokulu
Gölbaşı Anadolu Lisesi
Gölbaşı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Gölbaşı Anaokulu
Gölbaşı Belören Çok Programlı Lisesi
Gölbaşı Harmanlı İlkokulu
Gölbaşı Harmanlı Ortaokulu
Gölbaşı Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi
Gölbaşı Yunus Emre Anadolu Lisesi
Gölbaşı 75.Yıl İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu
Gölkent İlkokulu
Gölkent Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hamzalar İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Lisesi
Karaburun İlkokulu
Karaburun Ortaokulu
Kurugeçit İlkokulu
Kurugeçit Ortaokulu
Mehmet Ayrık İlkokulu
Mehmet Ayrık Ortaokulu
Meydan İlkokulu
Mikdat Sümer İlkokulu
351
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
4
4
5
5
5
5
4
4
5
5
5
4
4
6
4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
6
4
4
4
4
4
4
4
4
6
4
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Belde
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
6
6
5
5
5
5
6
6
5
5
5
6
6
4
6
6
6
5
5
5
6
6
6
6
6
6
4
0
6
6
6
6
6
6
6
4
6
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
22
18
18
20
20
20
20
18
18
20
20
20
18
18
22
18
18
18
20
20
20
18
18
18
18
18
18
22
12
18
18
18
18
18
18
18
22
18
352
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
729443
722944
722936
750131
752986
723226
723215
722967
722976
723019
723007
710876
710866
710852
723263
723255
710837
973857
721422
721378
710737
710649
710635
710620
724614
724612
973980
710605
710589
710576
724611
724605
710557
710531
724604
724601
710780
888009
853505
724598
724596
976477
710460
710681
724595
724593
724591
724590
977033
724588
724586
748515
724583
724580
710374
724776
724774
976846
887638
710282
710259
724578
724576
724572
724571
724569
724566
710762
710236
724562
724558
710218
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
Mikdat Sümer Ortaokulu
Mimar Sinan İlkokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Nar Çiçeği Anaokulu
Salkım Anaokulu
Savran İlkokulu
Savran Ortaokulu
Şehit Ahmet Demir İlkokulu
Şehit Ahmet Demir Ortaokulu
Yavuz İlkokulu
Yavuz Ortaokulu
Yaylacık İlkokulu
Yeniköy İlkokulu
Yeşilova İlkokulu
Yukarı Nasırlı İlkokulu
Yukarı Nasırlı Ortaokulu
Yukarıkarakuyu İlkokulu
1 Nisan Anaokulu
60.Yıl İlkokulu
60.Yıl Ortaokulu
Adalı İlkokulu
Akçakent İlkokulu
Akçaveran İlkokulu
Akdoğan Köyü İlkokulu
Akıncılar İlkokulu
Akıncılar Ortaokulu
Akıncılar Çok Programlı Lisesi
Akkavak İlkokulu
Akkuş İlkokulu
Akpınar İlkokulu
Alidam İlkokulu
Alidam Ortaokulu
Arılı İlkokulu
Aydınpınar İlkokulu
Bağbaşı İlkokulu
Bağbaşı Ortaokulu
Bağlar İlkokulu
Bakacak İlkokulu
Ballı İlkokulu
Belenlı İlkokulu
Belenlı Ortaokulu
Besele İlkokulu
Beşevler İlkokulu
Bidos İlkokulu
Boğazkaya İlkokulu
Boğazkaya Ortaokulu
Bostanlı Köyü İlkokulu
Bostanlı Köyü Ortaokulu
Bozpınar İlkokulu
Bölükyayla İlkokulu
Bölükyayla Ortaokulu
Bölükyayla Çok Programlı Lisesi
Büyükbağ İlkokulu
Büyükbağ Ortaokulu
Büyükgöz İlkokulu
Celal Bayar İlkokulu
Celal Bayar Ortaokulu
Çağdaş Yaşam-Engin Meriç İlkokulu
Çaltılı İlkokulu
Çamlıca İlkokulu
Çardak İlkokulu
Çataltepe İlkokulu
Çataltepe Ortaokulu
Çaybaşı İlkokulu
Çaybaşı Ortaokulu
Çıralık İlkokulu
Çıralık Ortaokulu
Çobanlı İlkokulu
Çukurtaş İlkokulu
Damlacık İlkokulu
Damlacık Ortaokulu
Damüstü İlkokulu
Mayıs 2014-2680
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
6
4
4
4
4
6
6
5
5
5
6
4
4
4
6
6
6
5
5
5
5
6
6
6
6
6
5
6
5
5
4
6
6
5
5
6
6
6
5
5
6
6
6
5
5
5
5
5
6
4
4
6
5
6
6
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
6
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
6
6
6
6
6
4
4
6
6
6
6
4
4
5
5
5
4
6
6
6
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
4
5
4
5
5
6
4
4
5
5
4
4
4
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
4
6
6
4
5
4
4
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
4
18
18
18
18
18
22
22
18
18
18
18
22
22
20
20
20
22
18
18
18
22
22
22
20
20
20
20
22
22
22
22
22
20
22
20
20
18
22
22
20
20
22
22
22
20
20
22
22
22
20
20
20
20
20
22
18
18
22
20
22
22
20
20
20
20
20
20
18
20
20
20
22
Mayıs 2014-2680
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
709983
709937
709909
709890
709875
745745
724549
724547
977057
709764
724544
724542
724540
724537
724535
724533
712162
746314
721184
721147
709787
721322
721481
724531
724528
709828
709836
709840
752966
709848
709855
709862
721455
721441
114577
853396
709879
888047
114589
735875
965448
114565
317393
972735
750675
972487
721765
721755
972777
905444
752486
752485
964946
724524
724521
709893
724520
724518
853468
976989
709925
888021
976552
709962
973536
709819
710053
710063
748904
745747
710075
724512
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
Darberi İlkokulu
Dardağan İlkokulu
Dikmetaş İlkokulu
Doluca İlkokulu
Dumlu İlkokulu
Dut İlkokulu
Elbeyi İlkokulu
Elbeyi Ortaokulu
Elmalı İlkokulu
Erikdere İlkokulu
Erikli Aktoprak İlkokulu
Erikli Aktoprak Ortaokulu
Esendere İlkokulu
Esendere Ortaokulu
Eskitaş Şehit Nihat Deniz İlkokulu
Eskitaş Şehit Nihat Deniz Ortaokulu
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
Fıstıklı Köyü İlkokulu
Gazi İlkokulu
Gazi Ortaokulu
Geldibuldu İlkokulu
Girne İlkokulu
Girne Ortaokulu
Göçeri İlkokulu
Göçeri Ortaokulu
Gökçe İlkokulu
Gölgeli İlkokulu
Güdülge İlkokulu
Güdülge Ortaokulu
Gülveren İlkokulu
Güzelçay İlkokulu
Haceri İlkokulu
Hacı Bey İlkokulu
Hacı Bey Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hasandigin İlkokulu
Hasköy İlkokulu
İkizce Yenice İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Ortaokulu
Kahta İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kahta Anadolu Lisesi
Kahta Anadolu Öğretmen Lisesi
Kahta GAP Anadolu Lisesi
Kahta Gelincik Anaokulu
Kahta Hürriyet İlkokulu
Kahta Hürriyet Ortaokulu
Kahta İMKB Anadolu Lisesi
Kahta Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi
Kahta Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Kahta Özel Eğitim Uygulama Merkezi I.Kademe
Kahta Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Kahta Sıraca 125. Yıl İlkokulu
Kahta Sıraca 125. Yıl Ortaokulu
Karacaveren İlkokulu
Karadut İlkokulu
Karadut Ortaokulu
Karaman İlkokulu
Karatilbe İlkokulu
Kavaklı İlkokulu
Kayadibi İlkokulu
Keklik İlkokulu
Kesertaş İlkokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kifiri İlkokulu
Kocahisar İlkokulu
Koçtepe İlkokulu
Koçtepe Ortaokulu
Koçtepe-Yenice İlkokulu
Kozağaç İlkokulu
Körgüden İlkokulu
353
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
5
6
5
6
6
6
5
6
6
5
5
6
6
4
6
4
4
6
4
4
5
5
6
5
6
6
6
5
6
4
4
4
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
5
5
4
6
6
5
5
6
5
6
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
4
4
4
5
4
5
4
4
4
5
4
4
5
5
4
4
6
4
6
6
4
6
6
5
5
4
5
4
4
4
5
4
6
6
6
4
4
4
0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
6
4
4
5
5
4
5
4
22
22
22
20
22
20
22
22
22
20
22
22
20
20
22
22
18
22
18
18
22
18
18
20
20
22
20
22
22
22
20
22
18
18
18
22
22
22
12
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
22
22
22
22
22
22
20
20
18
22
22
20
20
22
20
22
354
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
724511
724509
724506
721934
721922
710081
722033
722028
710091
724557
724555
722191
722185
972505
724504
724501
724500
724498
710098
710105
710112
970995
749704
851724
724496
724493
710721
887975
710138
724489
724486
710153
710421
722321
722311
710160
712173
710185
710191
710197
710203
710207
710215
853310
722303
722295
710232
710240
722287
722278
974732
724621
722480
710249
710253
724619
724617
724484
724482
853198
710266
973237
113966
113929
253251
962652
959458
751972
728685
728718
974801
326952
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
KAHTA
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Körgüden Ortaokulu
Köseler İlkokulu
Köseler Ortaokulu
Kubilay İlkokulu
Kubilay Ortaokulu
Lilan İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Melgosi İlkokulu
Menzil İlkokulu
Menzil Ortaokulu
Mevlana İlkokulu
Mevlana Ortaokulu
Mustafa Yardımcı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Mülk İlkokulu
Mülk Ortaokulu
Narince İlkokulu
Narince Ortaokulu
Oluklu İlkokulu
Oluklu Yolçatı İlkokulu
Ortanca İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Sabahattin Zaim İlkokulu
Sabiha Gökçen Anaokulu
Salkımbağı İlkokulu
Salkımbağı Ortaokulu
Sarısu İlkokulu
Sırakaya İlkokulu
Sultanmağara İlkokulu
Şehit Abdulgani Adalı İlkokulu
Şehit Abdulgani Adalı Ortaokulu
Şehit Bahri Şahin İlkokulu
Şehit Er Yusuf Göçan İlkokulu
Şehit Mehmet Özbek İlkokulu
Şehit Mehmet Özbek Ortaokulu
Şehit Necmettin Sağlık İlkokulu
Şeyhbaba İlkokulu
Tabaklı İlkokulu
Taşlıca İlkokulu
Taşlıçay İlkokulu
Teğmenli İlkokulu
Teknecik İlkokulu
Tepebaşı İlkokulu
Titan İlkokulu
T.P.A.O. Atatürk İlkokulu
T.P.A.O. Atatürk Ortaokulu
Tütenocak İlkokulu
Ulupınar İlkokulu
Vali Özbilgin İlkokulu
Vali Özbilgin Ortaokulu
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
Yahya Kemal İlkokulu
Yahya Kemal Ortaokulu
Yapraklı İlkokulu
Yassıkaya İlkokulu
Yavuz Selim İlkokulu
Yavuz Selim Ortaokulu
Yelkovan İlkokulu
Yelkovan Ortaokulu
Yolaltı İlkokulu
Zeynan İlkokulu
Zini-Abdullah Aslan Anaokulu
Adıyaman Anadolu İmam-Hatip Lisesi
Adıyaman Anadolu Lisesi
Adıyaman Anadolu Öğretmen Lisesi
Adıyaman Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Adıyaman Fen Lisesi
Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi
Adıyaman İMKB İlkokulu
Adıyaman İMKB Ortaokulu
Adıyaman Lisesi
Adıyaman Mesleki Eğitim Merkezi
Mayıs 2014-2680
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
5
5
4
4
6
4
4
6
5
5
4
4
4
5
5
5
5
6
6
5
4
4
4
5
5
6
6
5
5
5
5
6
4
4
6
4
6
5
6
5
6
6
6
4
4
6
6
4
4
4
4
4
6
5
4
4
5
5
6
6
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
4
5
5
6
6
4
6
6
4
5
5
6
6
6
5
5
5
5
4
4
5
6
6
6
5
5
4
4
5
5
5
5
4
6
6
4
6
4
5
4
5
4
4
4
6
6
4
4
6
6
6
6
6
4
5
6
6
5
5
4
4
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
20
20
18
18
22
18
18
22
20
20
18
18
18
20
20
20
20
22
22
20
18
18
18
20
20
22
22
20
20
20
20
22
18
18
22
18
22
20
22
20
22
22
22
18
18
22
22
18
18
18
18
18
22
20
18
18
20
20
22
22
18
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Mayıs 2014-2680
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
752681
747015
747306
113991
751935
113930
113954
728701
728725
710340
710350
710359
887774
710377
710382
710392
725401
725394
710394
887880
974100
752851
728766
728732
710412
957293
725385
725380
751689
729673
729679
725376
976970
710433
710441
972374
710121
887692
710470
964317
728707
728825
728710
728827
710479
725367
725362
710489
725359
725356
710498
853288
747930
723306
723299
723371
723368
710530
710539
710579
710587
710596
710602
710609
976876
725348
725346
710625
710631
710638
725344
725343
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Adıyaman Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Adıyaman Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Adıyaman Özel Eğitim Uygulama Merkezi II.Kademe
Adıyaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Adıyaman Spor Lisesi
Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Adıyaman Ticaret Meslek Lisesi
Adıyaman TOKİ İlkokulu
Adıyaman TOKİ Ortaokulu
Agikan İlkokulu
Ağaçkonak İlkokulu
Ağcin İlkokulu
Ağıllı İlkokulu
Ağveren İlkokulu
Akçalı İlkokulu
Akdere İlkokulu
Akpınar İlkokulu
Akpınar Ortaokulu
Akyurt İlkokulu
Alibey Köyü İlkokulu
Altınşehir Anadolu Lisesi
Altınşehir Anaokulu
Altınşehir İlkokulu
Altınşehir Ortaokulu
Aşağı Kuşakkaya İlkokulu
Atakent Çok Programlı Lise
Atakent İlkokulu
Atakent Ortaokulu
Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Aydınoluk İlkokulu
Bağdere İlkokulu
Bağlıca İlkokulu
Bağpınar İlkokulu
Bahar Anaokulu
Bahçecik İlkokulu
Battalhöyük Şehit Zeynal Abidin Ateş İlkokulu
Bebek İlkokulu
Bilgi Anadolu Lisesi
Biraralık İlkokulu
Biraralık Ortaokulu
Birsen Esensoy İlkokulu
Birsen Esensoy Ortaokulu
Boğazözü İlkokulu
Bozhüyük İlkokulu
Bozhüyük Ortaokulu
Boztepe İlkokulu
Börgenek İlkokulu
Börgenek Ortaokulu
Burç İlkokulu
Büklüm İlkokulu
Büyük Kavaklı İlkokulu
Cengiz Topel İlkokulu
Cengiz Topel Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çamyurdu İlkokulu
Çatalağaç İlkokulu
Çınar İlkokulu
Çokpınar İlkokulu
Damlıca İlkokulu
Dandırmaz Polis Amca İlkokulu
Dardağan Mustafa Yücel Özbilgin İlkokulu
Davuthan İlkokulu
Doyran İlkokulu
Doyran Ortaokulu
Durak İlkokulu
Durukaynak İlkokulu
Düzce İlkokulu
Elmacık İlkokulu
Elmacık Ortaokulu
355
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
6
6
6
6
5
5
4
4
6
6
3
3
3
3
5
4
4
4
3
3
3
4
4
6
4
3
3
4
5
3
3
3
3
3
5
4
4
5
4
4
6
4
4
3
3
3
3
5
6
6
4
6
6
4
5
4
4
6
4
4
4
4
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
4
4
4
4
5
5
6
6
4
4
0
0
0
0
5
6
6
6
0
0
0
6
6
4
6
0
0
6
5
0
0
0
0
0
5
6
6
5
6
6
4
6
6
0
0
0
0
5
4
4
6
4
4
6
5
6
6
4
6
6
6
6
14
14
14
14
14
14
14
14
14
18
22
22
22
22
20
20
18
18
22
22
14
14
14
14
20
18
18
18
14
14
14
18
18
22
18
14
14
18
20
14
14
14
14
14
20
18
18
20
18
18
22
18
18
14
14
14
14
20
22
22
18
22
22
18
20
18
18
22
18
18
18
18
356
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
723443
723434
747623
974802
710644
964318
723633
750530
752826
723627
973897
967665
723720
723716
709835
710652
976844
710667
710675
972327
725339
725336
710678
710686
748002
725320
321662
725310
725289
725286
723823
723815
972778
976541
114014
973791
725281
725272
710718
712203
710729
749612
712207
710732
727767
744523
752211
710742
728293
728296
745788
728300
728305
744549
710756
113942
710768
728302
728304
728309
728310
710792
972298
710797
710808
728341
728338
729538
729537
728312
728151
728147
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Emniyet İlkokulu
Emniyet Ortaokulu
Erdemir Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi
Esence İlkokulu
Fatih Anadolu Lisesi
Fatih İlkokulu
Fatih İmam Hatip Ortaokulu
Fatih Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Fatih Ortaokulu
Fatma Uslu Anaokulu
Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
Fevzi Çakmak İlkokulu
Fevzi Çakmak Ortaokulu
Gazi İmam Hatip Ortaokulu
Gökçay İlkokulu
Gölpınar İlkokulu
Göm İlkokulu
Gözebaşı İlkokulu
Gül Anaokulu
Gümüşkaya İlkokulu
Gümüşkaya Ortaokulu
Güneşli İlkokulu
Güzelyurt İlkokulu
Hacı Sakine Acar Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Hacıhalil İlkokulu
Halide Edip Anaokulu
Hasancık İlkokulu
Hasankendi İlkokulu
Hasankendi Ortaokulu
Hürriyet İlkokulu
Hürriyet Ortaokulu
Hüsnü M.Özyeğin Anadolu Lisesi
Ilıcak İlkokulu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İMKB Anadolu Lisesi
İncebağ İlkokulu
İncebağ Ortaokulu
İncekoz Mezrası İlkokulu
İnönü İlkokulu
İpekli İlkokulu
Karacaoğlan İlkokulu
Karacaoğlan Ortaokulu
Karagöl İlkokulu
Karahöyük İlkokulu
Karakoç İlkokulu
Karapınar Anaokulu
Kartı İlkokulu
Kaşköy İlkokulu
Kaşköy Ortaokulu
Kayacik İlkokulu
Kayatepe İlkokulu
Kayatepe Ortaokulu
Kılıçlar İlkokulu
Kınık İlkokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kızılcahöyük İlkokulu
Kızılcapınar İlkokulu
Kızılcapınar Ortaokulu
Koçali İlkokulu
Koçali Ortaokulu
Koru İlkokulu
Korucular Anaokulu
Kovuk İlkokulu
Kozan İlkokulu
Kömür İlkokulu
Kömür Ortaokulu
Kuştepe İlkokulu
Kuştepe Ortaokulu
Kuyucak Bucağı İlkokulu
Kuyucak Bucağı Ortaokulu
Kuyulu İlkokulu
Mayıs 2014-2680
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
4
6
4
3
6
6
4
4
3
4
3
4
4
4
3
3
3
5
3
3
4
4
6
3
4
3
3
4
4
5
3
4
6
6
5
5
5
6
4
3
4
4
4
5
5
5
3
6
6
4
4
4
4
5
5
4
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6
4
6
0
4
4
6
6
0
6
0
6
6
6
0
0
0
5
0
0
6
6
4
0
6
0
0
6
6
5
0
6
4
4
5
5
5
4
6
0
6
6
6
5
5
5
0
4
4
6
6
6
6
5
5
6
14
14
14
14
22
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
22
18
22
18
14
22
22
18
18
14
18
14
18
18
18
14
14
14
20
12
14
18
18
22
14
18
14
14
18
18
20
14
18
22
22
20
20
20
22
18
14
18
18
18
20
20
20
14
22
22
18
18
18
18
20
20
18
Mayıs 2014-2680
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
728143
710820
710828
728139
727933
728124
728120
966094
723876
723871
749549
749550
747957
712212
749194
748617
723918
723916
113978
710835
723987
723971
973329
724028
724027
724260
724258
710850
909417
710857
724301
724300
710865
712221
748618
710869
724436
725402
970998
724433
724430
710875
887720
710886
728115
728111
709878
974963
757479
728108
728104
710892
710896
971884
973299
725354
725350
724429
724426
974216
728102
728099
724422
724421
728138
728134
749711
749712
728149
728141
710320
710909
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Kuyulu Ortaokulu
Küçük Carkezi İlkokulu
Küçük Hacıvert Mezrası İlkokulu
Küçük Hasancık İlkokulu
Küçük Hasancık Ortaokulu
Külafhöyük İlkokulu
Külafhöyük Ortaokulu
Latife Hanım Anaokulu
Malazgirt İlkokulu
Malazgirt Ortaokulu
Malazgirt Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Malazgirt Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Malpınar İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Menderes İlkokulu
Menderes Ortaokulu
Merkez Halk Eğitimi Merkezi
Millik İlkokulu
Mimar Sinan İlkokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Mustafa Yücel Özbilgin İlkokulu
Mustafa Yücel Özbilgin Ortaokulu
Namık Kemal İlkokulu
Namık Kemal Ortaokulu
Narince İlkokulu
Nene Hatun Anaokulu
Olgunlar İlkokulu
Orhangazi İlkokulu
Orhangazi Ortaokulu
Ormaniçi İlkokulu
Osmangazi İlkokulu
Osmangazi Ortaokulu
Ova Kuyucak İlkokulu
Öğrenciler İlkokulu
Öğrenciler Ortaokulu
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Özel İdare İlkokulu
Özel İdare Ortaokulu
Özelevler İlkokulu
Palanlı İlkokulu
Paşamezrası İlkokulu
Pınaryayla İlkokulu
Pınaryayla Ortaokulu
Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu
Rekabet Kurumu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sarıharman İlkokulu
Sarıharman Ortaokulu
Sarıkaya İlkokulu
Serintepe İlkokulu
Sevgi Anaokulu
Sümer Anaokulu
Şehit Abdurrahman Doğan İlkokulu
Şehit Abdurrahman Doğan Ortaokulu
Şehit Cem Özgül İlkokulu
Şehit Cem Özgül Ortaokulu
Şehit Ramazan Özen Anaokulu
Şerefli İlkokulu
Şerefli Ortaokulu
Tekel 75.Yıl İlkokulu
Tekel 75.Yıl Ortaokulu
Tekpınar İlkokulu
Tekpınar Ortaokulu
TOKİ Akşemseddin İlkokulu
TOKİ Akşemseddin Ortaokulu
Toptepe İlkokulu
Toptepe Ortaokulu
Toybelen İlkokulu
Uğurca İlkokulu
357
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
5
3
5
3
3
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
3
3
3
4
4
6
5
3
3
4
4
3
3
3
4
4
3
3
4
4
3
3
4
4
3
5
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
6
5
5
6
6
6
6
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
5
0
5
0
0
6
0
0
6
0
0
0
0
0
0
6
6
5
5
0
0
0
6
6
4
5
0
0
6
6
0
0
0
6
6
0
0
6
6
0
0
6
6
0
5
18
20
20
18
18
18
18
14
14
14
14
14
18
14
14
14
14
14
14
18
14
14
14
14
14
14
14
20
14
20
14
14
18
14
14
18
14
14
14
14
14
14
18
18
20
20
14
14
14
18
18
22
20
14
14
18
18
14
14
14
18
18
14
14
18
18
14
14
18
18
14
20
358
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
710914
710918
710924
752680
976665
728169
728153
710935
724417
724416
728172
728171
728176
728173
710938
710943
710954
710950
972606
728182
728180
974528
724414
724413
725267
725263
724412
724411
710960
710967
818953
748619
712177
728713
729165
728716
729720
747758
709898
879494
729606
716050
716035
716022
114600
114612
712238
729586
716011
728231
728229
972328
751319
749299
712233
728218
728203
728202
728196
728195
728192
728221
728226
853147
715920
976893
753026
710703
728234
728238
710677
710242
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
SAMSAT
SAMSAT
SAMSAT
SAMSAT
SAMSAT
SAMSAT
SAMSAT
SAMSAT
SAMSAT
SAMSAT
SAMSAT
SAMSAT
SAMSAT
SAMSAT
SAMSAT
SAMSAT
SAMSAT
SAMSAT
SAMSAT
SAMSAT
SAMSAT
SAMSAT
SAMSAT
SAMSAT
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
Uludam İlkokulu
Uzunpınar İlkokulu
Vartana İlkokulu
Vilayetler Hizmet Birliği Özel Eğitim Anaokulu
Yakacık İlkokulu
Yarmakaya İlkokulu
Yarmakaya Ortaokulu
Yasıkaya İlkokulu
Yavuz Selim İlkokulu
Yavuz Selim Ortaokulu
Yaylakonak İlkokulu
Yaylakonak Ortaokulu
Yazıbaşı İlkokulu
Yazıbaşı Ortaokulu
Yazıca İlkokulu
Yedioluk İlkokulu
Yenice İlkokulu
Yenigüven İlkokulu
Yenimahalle Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Yukarıkuşakkaya İlkokulu
Yukarıkuşakkaya Ortaokulu
Yunus Emre Anaokulu
Yunus Emre İlkokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Zey İlkokulu
Zey Ortaokulu
Zeynep Turgut İlkokulu
Zeynep Turgut Ortaokulu
Zivar İlkokulu
Zorköy İlkokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
100.Yıl İlkokulu
100.Yıl Ortaokulu
23 Nisan İlkokulu
23 Nisan Ortaokulu
50.Yıl İlkokulu
50.Yıl Ortaokulu
75.Yıl İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu
75.Yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İmam Hatip Ortaokulu
Bağarası İlkokulu
Bayırlı İlkokulu
Doğanca İlkokulu
Gölpınar İlkokulu
Göltarla İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Merkez İlkokulu
Merkez Ortaokulu
Ovacık İlkokulu
Örentaş İlkokulu
Örentaş Ortaokulu
Samsat Anaokulu
Samsat Çok Programlı Lisesi
Samsat İmam Hatip Lisesi
Samsat İmam Hatip Ortaokulu
Taşkuyu İlkokulu
Taşkuyu Ortaokulu
Uzuntepe İlkokulu
Uzuntepe Ortaokulu
Yarımbağ İlkokulu
Yarımbağ Ortaokulu
Zeynel Aslan İlkokulu
Zeynel Aslan Ortaokulu
Ahmet Yesevi İlkokulu
Aksu Şehit Yusuf Çoban İlkokulu
Alancık İlkokulu
Alancık Ortaokulu
Arıkonak İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Bahçe İlkokulu
Çam İlkokul
Mayıs 2014-2680
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
3
5
4
4
4
3
3
5
5
5
5
4
6
4
4
3
4
4
3
3
3
4
4
3
3
6
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4
6
6
6
6
6
5
5
6
6
Köy
Köy
Köy
Şehir
Belde
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Belde
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
6
6
6
0
5
6
6
6
0
0
5
5
5
5
6
4
6
6
0
6
6
0
0
0
6
6
0
0
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
6
0
6
6
5
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
6
6
4
4
4
4
4
5
5
4
4
18
18
18
14
20
18
18
18
14
14
20
20
20
20
18
22
18
18
14
18
18
14
14
14
18
18
14
14
22
20
14
14
14
14
14
14
14
14
14
20
20
20
20
20
18
12
18
18
20
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
18
18
22
22
22
22
22
20
20
22
22
Mayıs 2014-2680
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
728113
728107
710665
728101
728096
888023
973145
710642
710627
728093
728091
710616
710594
728087
728088
350869
710583
710577
710231
710570
710565
749898
710558
230778
966758
710551
710534
710492
729006
710471
715975
710463
715963
710438
745719
710526
710418
710453
710365
853506
972295
749031
749351
728126
728119
710216
710347
710330
729032
710316
729029
710177
757388
710201
723527
723447
723455
723341
723350
723592
723597
350870
710125
232741
723285
723290
853367
723240
723245
710190
887819
964687
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
Çamdere İlkokulu
Çamdere Ortaokulu
Çat İlkokulu
Çatbahçe İlkokulu
Çatbahçe Ortaokulu
Çavçuk İlkokulu
Çok Programlı Lise
Çükan İlkokulu
Darıderesi İlkokulu
Dilektepe İlkokulu
Dilektepe Ortaokulu
Düden İlkokul
Grişahin İlkokulu
Hacıyan İlkokulu
Hacıyan Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hasanlı İlkokulu
Hayırlı İlkokulu
Hazaz İlkokulu
Hecik İlkokulu
Hodri İlkokulu
Hüseyin ÇELİK Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Hüseyinli İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İnlice Çok Programlı Lisesi
İnlice Eskiköy İlkokulu
İnlice Hasanan İlkokulu
İnlice İlkokulu
İnlice Ortaokulu
Karaköse İlkokulu
Karasu İlkokulu
Kaskanlı İlkokulu
Küran İlkokulu
Kürelifan İlkokulu
Meran İlkokulu
Narun İlkokulu
Peyizge İlkokulu
Pınarbaşı İlkokulu
Sakız İlkokulu
Serince İlkokulu
Sincik Anaokulu
Sincik İmam Hatip Ortaokulu
Sincik Ortaokulu
Söğütlü Cumhuriyet İlkokulu
Söğütlü Cumhuriyet Ortaokulu
Şehit Tahir Yetkin İlkokulu
Taşlıca İlkokulu
Uğurlu İlkokulu
Yarpuzlu Eskiköy İlkokulu
Yarpuzlu İlkokulu
Yarpuzlu Ortaokulu
Akçatepe İlkokulu
Akçatepe Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Ayşe Aydın İlkokulu
Boyundere İlkokulu
Boyundere Ortaokulu
Dağyalankoz İlkokulu
Dağyalankoz Ortaokulu
Fatih İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Havutlu İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kaşlıca İlkokulu
Kaşlıca Ortaokulu
Meryemuşağı İlkokulu
Öğütlü İlkokulu
Öğütlü Ortaokulu
Şehit Polis Mahmut Kayan İlkokulu
Tepecik İlkokulu
Tut Çok Programlı Lisesi
359
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
5
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
5
5
5
6
5
6
6
6
6
6
5
6
5
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Belde
Belde
Belde
Belde
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
4
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
5
5
4
0
4
4
4
4
4
5
4
5
22
22
22
22
22
22
20
22
22
22
22
22
22
22
22
20
22
22
22
22
22
20
22
12
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
20
22
22
22
22
22
20
20
20
22
12
22
22
22
22
22
20
22
20
360
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
749054
965996
966044
723183
723173
705893
706807
747025
700532
378154
214147
115019
749038
700539
706873
707121
700543
819001
700548
706889
706855
747032
747037
700938
700707
707135
707140
320308
214135
115020
749060
973622
748362
707149
707163
707251
707255
707299
707268
707227
707244
700714
748588
700744
706909
706916
706920
706932
700738
974794
115139
280592
962554
972779
115140
700758
115188
115115
254699
970999
965024
115103
115127
707012
707017
706938
706940
700766
707028
707048
700901
700889
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
BAŞMAKÇI
BAŞMAKÇI
BAŞMAKÇI
BAŞMAKÇI
BAŞMAKÇI
BAŞMAKÇI
BAŞMAKÇI
BAŞMAKÇI
BAŞMAKÇI
BAŞMAKÇI
BAŞMAKÇI
BAŞMAKÇI
BAŞMAKÇI
BAŞMAKÇI
BAŞMAKÇI
BAŞMAKÇI
BAŞMAKÇI
BAŞMAKÇI
BAYAT
BAYAT
BAYAT
BAYAT
BAYAT
BAYAT
BAYAT
BAYAT
BAYAT
BAYAT
BAYAT
BAYAT
BAYAT
BAYAT
BAYAT
BAYAT
BAYAT
BAYAT
BAYAT
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
Tut İmam Hatip Ortaokulu
Tut Lisesi
Tut Nene Hatun Anaokulu
Yaylımlı Şehit Onur Boztemir Ortaokulu
Yaylımlı Şehit Onur Boztemir İlkokulu
Akkeçili İlkokulu
Akkeçili Ortaokulu
Aşağı Beltarla İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Başmakçı Çok Programlı Lisesi
Başmakçı Halk Eğitim Merkezi
Başmakçı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Başmakçı İmam Hatip Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Çığrı İlkokulu
Çığrı Ortaokulu
Fatih İlkokulu
Öğretmen Habibe Eren Anaokulu
Şehit Öğretmen Birol İrfan Aşkar İlkokulu
Yaka İlkokulu
Yaka Ortaokulu
Yassıören İlkokulu
Yukarı Beltarla Karacaören İlkokulu
Akpınar İlkokulu
Aşağı Çaybelen İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Bayat Çok Programlı Lisesi
Bayat Halk Eğitim Merkezi
Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Bayat İmam Hatip Ortaokulu
Bayat Terkan Hatun Anaokulu
Bayat Yatılı Bölge Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Derbent İlkokulu
Derbent Ortaokulu
İmrallı Ortaokulu
İmrallı Öğretmen Mustafa Mumcu İlkokulu
Mimar Sinan İlkokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Yukarı Çaybelen İlkokulu
Ahmet Emet İmam Hatip Ortaokulu
Akçeşme İlkokulu
Alkasan İlkokulu
Alkasan Ortaokulu
Alparslan İlkokulu
Alparslan Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi
Bolvadin Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bolvadin Anadolu Lisesi
Bolvadin Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Bolvadin Fatih Anadolu Lisesi
Bolvadin Halk Eğitim Merkezi
Bolvadin Hasan Gemici Ortaokulu
Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Bolvadin Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Bolvadin Mesleki Eğitim Merkezi
Bolvadin Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Bolvadin Sıddıka Metin Ticaret Meslek Lisesi
Bolvadin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Bolvadin Ticaret Meslek Lisesi
Büyükkarabağ İlkokulu
Büyükkarabağ Ortaokulu
Ceylan Emet İlkokulu
Ceylan Emet Ortaokulu
Cirit Şehit Ali Duman İlkokulu
Derekarabağ İlkokulu
Derekarabağ Ortaokulu
Dipevler İlkokulu
Dişli Atatürk Ortaokulu
Mayıs 2014-2680
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
1
1
1
6
6
6
2
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Belde
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
5
5
5
0
20
20
20
22
22
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
18
18
10
10
10
18
18
18
11
Mayıs 2014-2680
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
700872
700773
700784
700909
700795
700919
706966
706961
707098
707103
706975
706981
706999
707004
757353
700822
707070
707077
381897
700831
700842
706985
706991
748000
747017
747446
700867
707055
707064
851785
701017
701021
700958
701036
700987
115318
972326
962552
323398
115331
115343
748231
909836
324296
115306
374622
971000
365744
701055
701069
707310
707315
701081
707334
707350
700964
707393
707403
701102
707412
701092
707451
707473
707482
700974
701109
966371
707497
707510
701117
701122
701006
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇAY
Dişli İlkokulu
Fatih Sultan Mehmet İlkokulu
Gazi Ortaokulu
Güney İlkokulu
Hacı Ali-Meryem Birdane Ortaokulu
Hamidiye İlkokulu
İbrahim Karasekreter İlkokulu
İbrahim Karasekreter Ortaokulu
Karayokuş İlkokulu
Karayokuş Ortaokulu
Kemalettin Sami Paşa İlkokulu
Kemalettin Sami Paşa Ortaokulu
Kemerkaya İlkokulu
Kemerkaya Ortaokulu
Kırkgöz Anaokulu
Kocatepe İlkokulu
Kurucaova İlkokulu
Kurucaova Ortaokulu
Mustafa Hüsnü Gemici Anadolu Öğretmen Lis.
Mustafa-Keziban Bayramer İlkokulu
Naciye Nurettin Taktak İlkokulu
Özburun İlkokulu
Özburun Ortaokulu
Şehit Teğmen Muzaffer Gümüş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Şehit Teğmen Muzaffer Gümüş Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Şehit Teğmen Muzaffer Gümüş Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Taşağıl 100. Yıl İlkokulu
Yörükkaracaören İlkokulu
Yörükkaracaören Ortaokulu
24 Eylül Anaokulu
Akkonak Cumhuriyet İlkokulu
Akkonak Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Aydoğmuş İlkokulu
Çağlayan İlkokulu
Çay Anadolu İmam Hatip Lisesi
Çay Anadolu Öğretmen Lisesi
Çay Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Çay Çok Programlı Lisesi
Çay Halk Eğitim Merkezi
Çay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Çay İmam Hatip Ortaokulu
Çay İMKB Anadolu Lisesi
Çay Karacaören Çok Programlı Lisesi
Çay Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Çay Mesleki Eğitim Merkezi
Çay Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Çay Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Çayırpınar İlkokulu
Çayıryazı İlkokulu
Deresinek İlkokulu
Deresinek Ortaokulu
Devederesi İlkokulu
Eber İlkokulu
Eber Ortaokulu
Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu
İnli İlkokulu
İnli Ortaokulu
Karacaören Yunus Emre Ortaokulu
Karamık İlkokulu
Karamık Karacaören İlkokulu
Karamık Ortaokulu
Koçbeyli İlkokulu
Koçbeyli Ortaokulu
Kurtuluş İlkokulu
Maltepe İlkokulu
Melek Sultan Anaokulu
Pazarağaç İlkokulu
Pazarağaç Ortaokulu
Pınarkaya İlkokulu
Seka İlkokulu
Şehit Cengiz Karataş İlkokulu
361
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
6
1
6
1
1
6
6
1
1
3
3
1
1
6
6
1
1
1
3
3
1
1
1
1
6
6
1
3
3
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
6
6
6
6
3
3
1
6
6
3
6
3
6
6
6
1
6
1
3
3
3
3
1
Belde
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Belde
Belde
Köy
Belde
Belde
Şehir
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
Köy
Şehir
Belde
Belde
Köy
Belde
Şehir
0
0
0
5
0
5
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
0
0
0
5
5
0
5
0
5
5
5
0
5
0
0
0
0
0
0
11
10
10
18
10
18
10
10
18
18
10
10
12
12
10
10
18
18
10
10
10
12
12
10
10
10
10
18
18
10
12
12
10
18
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
10
10
10
12
18
18
18
18
12
12
10
18
18
12
18
12
18
18
18
10
18
10
12
12
12
12
10
362
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
700997
707520
707526
707541
701255
707563
973704
323661
354568
749036
707596
707609
707621
707627
230671
707642
707650
707662
707688
707704
707717
707738
707746
701271
701275
701264
974899
749411
354030
757471
115475
115487
749300
748587
905456
749909
707873
707883
707839
707853
964924
707759
707768
707922
707929
701387
701340
701296
701346
701351
749221
701301
701355
701363
701367
707936
707940
115583
264367
954000
962550
974081
115595
115605
749033
972780
905468
749923
965272
707953
707963
749217
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
ÇAY
ÇAY
ÇAY
ÇOBANLAR
ÇOBANLAR
ÇOBANLAR
ÇOBANLAR
ÇOBANLAR
ÇOBANLAR
ÇOBANLAR
ÇOBANLAR
ÇOBANLAR
ÇOBANLAR
ÇOBANLAR
ÇOBANLAR
ÇOBANLAR
ÇOBANLAR
ÇOBANLAR
ÇOBANLAR
ÇOBANLAR
ÇOBANLAR
DAZKIRI
DAZKIRI
DAZKIRI
DAZKIRI
DAZKIRI
DAZKIRI
DAZKIRI
DAZKIRI
DAZKIRI
DAZKIRI
DAZKIRI
DAZKIRI
DAZKIRI
DAZKIRI
DAZKIRI
DAZKIRI
DAZKIRI
DAZKIRI
DAZKIRI
DAZKIRI
DAZKIRI
DAZKIRI
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
Vali Ahmet Özyurt İlkokulu
Yeşilyurt İlkokulu
Yeşilyurt Ortaokulu
Ahmet Özyurt İlkokulu
Akkoyunlu İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Çobanlar Büşra Özen Anaokulu
Çobanlar Çok Programlı Lisesi
Çobanlar Halk Eğitim Merkezi
Çobanlar İmam Hatip Ortaokulu
Çobanlar Ortaokulu
Fatih İlkokulu
Göynük İlkokulu
Göynük Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kale İlkokulu
Kale Ortaokulu
Kocaöz İlkokulu
Kocaöz Ortaokulu
Zafer İlkokulu
Zafer Ortaokulu
Alkim İlkokulu
Alkim Ortaokulu
Arıköy İlkokulu
Bozan İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Dazkırı Ahmet-Zübeyde Turba Anadolu Öğretmen Lisesi
Dazkırı Alkim Anaokulu
Dazkırı Anadolu Lisesi
Dazkırı Çamlık Ortaokulu
Dazkırı Halk Eğitim Merkezi
Dazkırı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Dazkırı İmam Hatip Lisesi
Dazkırı İmam Hatip Ortaokulu
Dazkırı Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi
Dazkırı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Karaağaçkuyusu İlkokulu
Karaağaçkuyusu Ortaokulu
Kızılören İlkokulu
Kızılören Ortaokulu
Şerife Memiş Uçar Anaokulu
Yüreğil Koralkim İlkokulu
Yüreğil Koralkim Ortaokulu
Akgün İlkokulu
Akgün Ortaokulu
Akpınarlı İlkokulu
Alpaslan İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Bademli İlkokulu
Bağcılar İlkokulu
Bülüçalan İlkokulu
Cengiz Topel İlkokulu
Çağlayan İlkokulu
Çakıcı İlkokulu
Çayüstü İlkokulu
Çiçektepe İlkokulu
Çiçektepe Ortaokulu
Dinar Anadolu İmam Hatip Lisesi
Dinar Anadolu Lisesi
Dinar Anadolu Öğretmen Lisesi
Dinar Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Dinar Fen Lisesi
Dinar Halk Eğitim Merkezi
Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Dinar İmam Hatip Ortaokulu
Dinar Mehmet Çavuş Anadolu Lisesi
Dinar Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi
Dinar Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Dinar 125. Yıl Anaokulu
Doğanlı İlkokulu
Doğanlı Ortaokulu
Duman İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
3
6
6
6
6
6
6
1
6
6
6
1
6
3
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
6
6
6
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Köy
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
0
5
0
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
10
12
12
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
12
12
18
18
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
18
18
18
18
12
18
18
18
18
18
18
10
18
18
18
10
18
12
18
18
18
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
18
18
18
Mayıs 2014-2680
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
701306
707971
707984
320321
701329
748138
701399
708001
708009
701394
708021
708030
749219
701320
701383
701410
748135
701428
701311
707905
707914
708060
708068
972408
701334
752391
708101
708107
701316
749218
708163
708178
750235
708216
708222
708230
708236
701437
701440
708239
708247
708257
708262
701442
701590
708283
701594
973967
708272
708277
701599
115798
823750
905481
972781
115833
910121
701445
749032
701604
701575
708519
708526
962548
701609
751302
115808
701580
708193
708213
115750
701585
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
DİNAR
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
Fatih Ortaokulu
Göçerli Şehit Piyade Er Yavuz Öztürk İlkokulu
Göçerli Şehit Piyade Er Yavuz Öztürk Ortaokulu
Haydarlı Çok Programlı Lisesi
Haydarlı İlkokulu
Haydarlı İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu
Haydarlı Ocaklı İlkokulu
Kadılar İlkokulu
Kadılar Ortaokulu
Karahacılı İlkokulu
Kınık İlkokulu
Kınık Ortaokulu
Kızıllı İlkokulu
Menderes İlkokulu
Okçular İlkokulu
Pınarlı İlkokulu
Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu
Sütlaç Şehit Ramazan Ülkü İlkokulu
Şakir Ünver İlkokulu
Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal İlkokulu
Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal Ortaokulu
Tatarlı Cumhuriyet İlkokulu
Tatarlı Cumhuriyet Ortaokulu
Tatarlı Çok Programlı Lisesi
Tatarlı İlkokulu
Tatarlı İmam Hatip Ortaokulu
Uluköy İlkokulu
Uluköy Ortaokulu
Yeniyol İlkokulu
Yeşilhüyük İlkokulu
Yıprak İlkokulu
Yıprak Ortaokulu
Yunus Emre İlkokulu
Adayazı İlkokulu
Adayazı Ortaokulu
Aşağıpiribeyli İlkokulu
Aşağıpiribeyli Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Aziziye İlkokulu
Bademli İlkokulu
Bademli Ortaokulu
Bağlıca İlkokulu
Bağlıca Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Çatallı İlkokulu
Çaykışla İlkokulu
Çiftlik İlkokulu
Davulga Çok Programlı Lisesi
Davulga İlkokulu
Davulga Ortaokulu
Elhan İlkokulu
Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
Emirdağ Anadolu Öğretmen Lisesi
Emirdağ Anadolu Teknik Lisesi,Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi
Emirdağ Aziziye Anadolu Lisesi
Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Emirdağ Merkez Anaokulu
Emirdağ Ortaokulu
Emirdağ Satılmışoğlu Şehit Mustafa İmam Hatip Ortaokulu
Eşrefli İlkokulu
Fatih İlkokulu
Gömü İlkokulu
Gömü Ortaokulu
Gülsüm Hatun Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Güneysaray İlkokulu
Güveçci Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
İnkılap Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Metin-Zülbiye Sarı Anadolu Lisesi
Mithat Paşa Ortaokulu
363
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
6
6
1
6
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
1
6
6
6
1
6
6
6
6
1
1
6
6
6
6
1
6
6
6
6
6
6
3
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
6
6
1
6
6
1
1
1
1
1
1
Şehir
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Köy
Belde
Belde
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
Köy
Belde
Belde
Şehir
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
5
5
0
5
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
0
5
5
5
5
0
0
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
5
5
0
5
5
0
0
0
0
0
0
10
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
10
18
18
10
18
10
10
10
18
18
18
18
18
18
18
10
18
18
18
10
18
18
18
18
10
10
18
18
18
18
10
18
18
18
18
18
18
12
10
10
10
10
10
10
10
10
18
10
18
18
10
18
18
10
10
10
10
10
10
364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
971001
701582
701586
713946
701617
701621
708555
708564
701633
701652
701664
362441
231174
326317
708756
708779
701674
701645
701642
701697
701711
709179
709183
709201
709204
701689
701703
701709
973058
362490
230886
748628
751807
749462
748342
701717
701722
709164
709171
701738
701742
748623
748133
713154
713156
701748
713166
713170
713176
713179
974898
713190
713191
749160
713195
701777
713200
713204
701754
713208
752871
713209
713212
713216
750677
962546
115894
115904
363721
749164
972536
713220
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EVCİLER
EVCİLER
EVCİLER
EVCİLER
EVCİLER
EVCİLER
EVCİLER
EVCİLER
EVCİLER
EVCİLER
HOCALAR
HOCALAR
HOCALAR
HOCALAR
HOCALAR
HOCALAR
HOCALAR
HOCALAR
HOCALAR
HOCALAR
HOCALAR
HOCALAR
HOCALAR
HOCALAR
HOCALAR
HOCALAR
HOCALAR
HOCALAR
HOCALAR
HOCALAR
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Perihan Kemal Çuna İlkokulu
Şükrü Mola İlkokulu
Tabaklar İlkokulu
Tez İlkokulu
Türkmen İlkokulu
Yukarı Kurudere İlkokulu
Yukarı Kurudere Ortaokulu
Yüreğil İlkokulu
Altınova İlkokulu
Baraklı Şehit Ali Serttaş İlkokulu
Evciler Halk Eğitim Merkezi
Evciler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Evciler Şehit Uzman Onbaşı Atakan Birgül Çok Programlı Lisesi
Gökçek Doktor Sadık Ahmet İlkokulu
Gökçek Doktor Sadık Ahmet Ortaokulu
Madenler İlkokulu
Nedim Turan İlkokulu
Şehit Hüdayi Çınar Ortaokulu
Akçadere İlkokulu
Avgancık İlkokulu
Çalca İlkokulu
Çalca Ortaokulu
Çepni İlkokulu
Çepni Ortaokulu
Davılgı İlkokulu
Devlethan Şehit Murat Korkmaz İlkokulu
Güre İlkokulu
Hocalar Çok Programlı Lisesi
Hocalar Halk Eğitim Merkezi
Hocalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Hocalar İlkokulu
Hocalar İmam Hatip Ortaokulu
Hocalar Özlem Özkurt Anaokulu
Hocalar Yatılı Bölge Ortaokulu
Kocagöl İlkokulu
Uluköy İlkokulu
Yeşilhisar Yunus Emre İlkokulu
Yeşilhisar Yunus Emre Ortaokulu
Ablak İlkokulu
Aşağıtandır İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu
Ayazini İlkokulu
Ayazini Ortaokulu
Bayramaliler İlkokulu
Beyköy İlkokulu
Beyköy Ortaokulu
Bozhüyük İlkokulu
Bozhüyük Ortaokulu
Döğer Çok programlı Lise
Döğer Fatih Ortaokulu
Döğer İlkokulu
Döğer İmam Hatip Ortaokulu
Döğer Yunus Emre İlkokulu
Eynehan Öksüzler İlkokulu
Gazlıgöl Akören İlkokulu
Gazlıgöl Akören Ortaokulu
Gazlıgöl Belce İlkokulu
Gazlıgöl İlkokulu
Gazlıgöl İmam Hatip Ortaokulu
Gazlıgöl Ortaokulu
Hacıbeyli İlkokulu
Hacıbeyli Ortaokulu
İhsaniye Anadolu Lisesi
İhsaniye Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
İhsaniye Halk Eğitim Merkezi
İhsaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İhsaniye İmam Hatip Lisesi
İhsaniye İmam Hatip Ortaokulu
İhsaniye Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Karacaahmet İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Belde
Belde
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Köy
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
5
10
10
10
12
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Mayıs 2014-2680
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
713222
713225
701758
713226
701761
713230
713232
713234
713237
701787
713239
713242
713247
713253
710816
710813
710887
710880
710798
710794
710791
710785
749661
701805
710783
710781
362872
974251
710877
710845
965480
874341
214123
115916
710843
748603
352258
710840
749908
972451
701799
710769
701813
710766
710759
710754
710832
710830
710745
710738
721585
710826
710821
710807
710804
710775
710773
701825
710276
710281
973059
362500
230994
752377
964316
223348
964315
381836
749938
749939
213620
114876
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İHSANİYE
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
KIZILÖREN
KIZILÖREN
KIZILÖREN
KIZILÖREN
KIZILÖREN
KIZILÖREN
KIZILÖREN
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Karacaahmet Ortaokulu
Kayıhan İlkokulu
Kayıhan Kunduzlu İlkokulu
Kayıhan Ortaokulu
Kıyır İlkokulu
Muratlar İlkokulu
Muratlar Ortaokulu
Osmanköy İlkokulu
Osmanköy Ortaokulu
Üçlerkayası İlkokulu
Yaylabağı Şehit Ahmet Öztürk İlkokulu
Yaylabağı Şehit Ahmet Öztürk Ortaokulu
Yukarıtandır İlkokulu
Yukarıtandır Ortaokulu
Alanyurt İlkokulu
Alanyurt Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Cevizli İlkokulu
Cevizli Ortaokulu
Çalışlar İlkokulu
Çalışlar Ortaokulu
Çatağıl İlkokulu
Çatağıl Karşı İlkokulu
Doğanlar İlkokulu
Doğanlar Ortaokulu
Fadime ve Halil Öksüz Mesleki Eğitim Merkezi
Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi
Fatih İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Hacı Döne Demirel Anaokulu
İscehisar Hacı Süleyman Selek Çok Programlı Lisesi
İscehisar Halk Eğitim Merkezi
İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İscehisar İlkokulu
İscehisar İmam Hatip Ortaokulu
İscehisar Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi
İscehisar Ortaokulu
İscehisar Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
İşcehisar Baddal Aygün Anadolu Öğretmen Lisesi
Karaağaç Merkez İlkokulu
Karakaya İlkokulu
Karakaya Kavruklar İlkokulu
Karakaya Ortaokulu
Konarı İlkokulu
Konarı Ortaokulu
Mercan İlkokulu
Mercan Ortaokulu
Olukpınar İlkokulu
Olukpınar Ortaokulu
Olukpınar Öldümler İlkokulu
Selçuklu İlkokulu
Selçuklu Ortaokulu
Seydiler İlkokulu
Seydiler Ortaokulu
Şehit Ahmet Kaplan İlkokulu
Şehit Ahmet Kaplan Ortaokulu
Gülyazı İlkokulu
İsmet Attila İlkokulu
İsmet Attila Ortaokulu
Kızılören Çok Programlı Lisesi
Kızılören Halk Eğitim Merkezi
Kızılören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kızılören İmam Hatip Ortaokulu
Afyon Lisesi
Afyonkarahisar Anadolu Öğretmen Lisesi
Afyonkarahisar Anafartalar Anadolu Lisesi
Afyonkarahisar Merkez Ticaret Meslek Lisesi
Afyonkarahisar Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Afyonkarahisar Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Afyonkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Afyonkarahisar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
365
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
Belde
Belde
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Köy
Köy
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
10
10
10
10
10
10
10
10
366
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
704821
704814
702591
352209
705121
114888
705109
114935
704805
752874
704800
751424
757352
704850
704836
972783
962556
702146
879440
748625
748131
701319
702595
705079
705071
704793
704787
702598
704783
704775
702609
702606
702601
967666
701337
702611
704769
704761
702614
702617
749165
702620
702624
702631
702627
702633
702635
704904
704952
704950
974467
388277
704753
704745
704741
704734
702636
703154
705124
972782
701274
704727
704716
263291
704706
704703
702089
701104
704936
704924
114947
705056
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Akçin Yörükoğlu Atilla Millik İlkokulu
Akçin Yörükoğlu Atilla Millik Ortaokulu
Alcalı İlkokulu
Ali Çağlar Anadolu Lisesi
Ali Çetinkaya İlkokulu
Ali Çetinkaya Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Ali Çetinkaya Ortaokulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anıtkaya İlkokulu
Anıtkaya İmam Hatip Ortaokulu
Anıtkaya Ortaokulu
Asım Kocabıyık Anaokulu
Asiye Sultan Anaokulu
Ataköy İlkokulu
Ataköy Ortaokulu
Atatürk Anadolu Lisesi
Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Atatürk İlkokulu
Aydın Doğan Bilim ve Sanat Merkezi
Ayşegül Arsoy İlkokulu
Ayşegül Arsoy Yatılı Bölge Ortaokulu
Bayraktepe Ortaokulu
Belkaracaören İlkokulu
Beyazıt İlkokulu
Beyazıt Ortaokulu
Beyyazı İlkokulu
Beyyazı Ortaokulu
Bostanlı İlkokulu
Bozdoğan Halımoru İlkokulu
Bozdoğan Halımoru Ortaokulu
Büyükkalecik Bahçederesi İlkokulu
Büyükkalecik Kocatepe İlkokulu
Büyükkalecik Ortaokulu
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Cumhuriyet İlkokulu
Çakır İlkokulu
Çavdarlı Şehit Er Hüseyin Öğüt İlkokulu
Çavdarlı Şehit Er Hüseyin Öğüt Ortaokulu
Çayırbağ Gazi Ortaokulu
Çayırbağ İlkokulu
Çayırbağ İmam Hatip Ortaokulu
Çıkrık İlkokulu
Çıkrık Öğretmen Hamza Kesman Ortaokulu
Değirmenayvalı Ahmet Bayram Ortaokulu
Değirmenayvalı İlkokulu
Değirmendere İlkokulu
Demirçevre İlkokulu
Dumlupınar Ortaokulu
Ekrem Yavuz İlkokulu
Ekrem Yavuz Ortaokulu
Emine Efiloğlu Anaokulu
Emir Murat Özdilek Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Erenler İlkokulu
Erenler Ortaokulu
Erkmen İlkokulu
Erkmen Ortaokulu
Erkmen TOKİ Nurullah Oymak İlkokulu
Ertuğrulgazi İlkokulu
Ertuğrulgazi Ortaokulu
Fatih Anadolu Lisesi
Fatih İlkokulu
Fethibey İlkokulu
Fethibey Ortaokulu
Gazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Gebeceler İlkokulu
Gebeceler Ortaokulu
Gedik Ahmet Paşa İlkokulu
Hacı Ahmet Özsoy Ortaokulu
Hacı Hayriye Özsoy İlkokulu
Hacı Hayriye Özsoy Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
Hisarbank 100. Yıl İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
6
1
1
1
1
1
6
4
6
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
6
2
2
3
3
6
3
3
6
6
6
1
1
3
6
6
3
3
3
3
3
6
6
6
3
1
1
1
1
1
3
3
2
2
2
2
2
1
1
6
6
1
6
6
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
5
0
0
0
0
0
5
7
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
5
0
0
5
5
5
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
5
5
0
0
0
0
0
0
12
12
18
10
10
10
10
10
18
14
18
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
18
11
11
12
12
18
12
12
18
18
18
10
10
12
18
18
12
12
12
12
12
18
18
18
12
10
10
10
10
10
12
12
11
11
11
11
11
10
10
18
18
10
18
18
10
10
10
10
10
10
Mayıs 2014-2680
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
705051
704890
704884
700427
702065
702097
700422
752982
702638
752658
704693
704687
704681
114972
702640
748627
748139
748645
702643
704675
704668
746709
746878
702140
701267
704654
704648
704643
704637
114864
704919
704915
748006
747018
747444
702647
704630
704624
702649
702655
704962
704957
702058
705087
705083
752978
700486
757628
254663
700410
752980
701356
969727
826849
750018
700480
704611
704607
708365
704873
704859
705046
704995
972641
700431
970997
702118
702074
704601
704595
702111
702659
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Hisarbank 100. Yıl Ortaokulu
Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu
Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu
Huriye Aşkar Ortaokulu
Hürriyet İlkokulu
Hüseyin Sümer Ortaokulu
Hüseyin Türkmen İlkokulu
Işıklar Balı Sultan İlkokulu
Işıklar Dumlupınar İlkokulu
Işıklar İmam Hatip Ortaokulu
Işıklar Kocatepe Ortaokulu
Işıklar Şeker İlkokulu
Işıklar Şeker Ortaokulu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İsmail İlkokulu
Kadaifçioğlu İlkokulu
Kadaifçioğlu Kız Yatılı Bölge Ortaokulu
Kadınana İmam Hatip Ortaokulu
Kaplanlı İlkokulu
Karaaslan İlkokulu
Karaaslan Ortaokulu
Karahisar İşitme Engelliler İlkokulu
Karahisar İşitme Engelliler Ortaokulu
Kasımpaşa İlkokulu
Kazım Özer İlkokulu
Kışlacık İlkokulu
Kışlacık Ortaokulu
Kızıldağ İlkokulu
Kızıldağ Ortaokulu
Kocatepe Anadolu Lisesi
Kocatepe İlkokulu
Kocatepe Ortaokulu
Kocatepe Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Kocatepe Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Kocatepe Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Kozluca İlkokulu
Köprülü İlkokulu
Köprülü Şehit Ramiz Demir Ortaokulu
Küçük Çobanlı İlkokulu
Küçük Kalecik İlkokulu
Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu
Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet Yağcıoğlu İlkokulu
Mehmet Yağcıoğlu Ortaokulu
Melek Peyker Anaokulu
Merkez TOKİ İlkokulu
Merkez TOKİ Yatılı Bölge Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Methiye Dumlu Ortaokulu
Naime Gevher Anaokulu
Namık Kemal İlkokulu
Nasreddin Hoca Anaokulu
Nene Hatun Anaokulu
Neriman-İbrahim Küçükkurt Ortaokulu
Nurettin Karaman İlkokulu
Nuribey İsmet Atilla İlkokulu
Nuribey İsmet Atilla Ortaokulu
Nurten Telek İlkokulu
Oruçoğlu İlkokulu
Oruçoğlu Ortaokulu
Osman Attila İlkokulu
Osman Attila Ortaokulu
Osmangazi Anadolu Lisesi
Öğretmen Saniye Sayıoğlu İlkokulu
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Özerler Ortaokulu
Özlem Özyurt Ortaokulu
Sadıkbey İlkokulu
Sadıkbey Ortaokulu
Sahipata İlkokulu
Salar Atatürk İlkokulu
367
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
3
1
1
1
6
3
3
1
1
1
1
3
3
6
6
1
1
1
1
1
1
6
6
6
3
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
3
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0
5
5
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
10
12
10
10
10
18
12
12
10
10
10
10
12
12
18
18
10
10
10
10
10
10
18
18
18
12
18
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
10
12
368
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
974897
704583
752872
704576
700457
702661
704572
705101
702666
757266
702669
281142
702671
702674
702676
704557
704545
748646
704980
702156
704900
704895
972091
973861
972412
749881
701291
700465
704946
704944
366081
704970
702104
748132
701888
701894
701905
701839
701908
701843
717707
717716
701848
717758
717751
718041
718025
718064
718076
701852
718082
718087
701921
718096
718103
701926
701917
701931
956251
701901
701938
717765
717777
701941
701945
717796
717801
701953
701961
701967
717843
717830
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
Salar Çok Programlı Lise
Salar İlkokulu
Salar İmam Hatip Ortaokulu
Salar Ortaokulu
Salim Pancar İlkokulu
Saraydüzü Şehit Er Oğuz Akdağ İlkokulu
Sarık İlkokulu
Selçuklu İlkokulu
Susuz Atatürk İlkokulu
Susuz Çok Programlı Lisesi
Susuz Ortaokulu
Süleyman Demirel Fen Lisesi
Sülümenli İlkokulu
Sülümenli İsmet Atilla Ortaokulu
Sülümenli Yavuz Selim İlkokulu
Sülün Balı-Mubahat Açıkgözoğlu İlkokulu
Sülün Balı-Mubahat Açıkgözoğlu Ortaokulu
Sümer İmam Hatip Ortaokulu
Şehit Murat Saraç İlkokulu
Şemsettin Karahisari Ortaokulu
Ticaret Borsası İlkokulu
Ticaret Borsası Ortaokulu
TOKİ Fatma Aliye Hanım Anaokulu
TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi
Uydukent Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
Yavuz Selim İlkokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Yüksel Varlı İlkokulu
Yüksel Varlı Ortaokulu
Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi
125. Yıl Ortaokulu
27 Ağustos İlkokulu
75.Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu
Akharım Atatürk Ortaokulu
Akharım İlkokulu
Alagöz İlkokulu
Ali Çetinkaya Ortaokulu
Arızlar İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Ballık İlkokulu
Ballık Ortaokulu
Barbaros Ortaokulu
Başağaç İlkokulu
Başağaç Ortaokulu
Baştepe İlkokulu
Baştepe Ortaokulu
Bekteş İlkokulu
Bekteş Ortaokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çambeyli İlkokulu
Çambeyli Ortaokulu
Çevrepınar İlkokulu
Çiğiltepe İlkokulu
Çiğiltepe Ortaokulu
Dodurga İlkokulu
Ekinhisar Yusuf Oğuz İlkokulu
Emirhisar İlkokulu
Hatice Turan Anaokulu
Hırka İlkokulu
Karacaören İlkokulu
Karadirek İlkokulu
Karadirek Ortaokulu
Karkın İlkokulu
Kınık İlkokulu
Kızık Mehmet Yaşar İlkokulu
Kızık Mehmet Yaşar Ortaokulu
Kızılca İlkokulu
Koçhisar İlkokulu
Kozvan İlkokulu
Kusura Şehit Mustafa Şimşek İlkokulu
Kusura Şehit Mustafa Şimşek Ortaokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
1
3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
1
6
1
6
6
1
6
6
6
6
6
6
1
6
6
6
6
6
6
6
6
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Belde
Belde
Belde
Şehir
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Belde
Belde
Köy
Köy
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
0
5
0
5
5
0
5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
12
12
12
12
10
12
12
10
12
12
12
10
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
18
18
18
10
18
10
18
18
10
18
18
18
18
18
18
10
18
18
18
18
18
18
18
18
10
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Mayıs 2014-2680
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
701857
717849
717889
701866
717629
717644
717919
717926
718128
718122
701971
116133
280651
962544
116145
116169
973927
116157
955688
971002
749547
749545
749546
116098
116121
962576
972784
717964
717952
974552
717673
717685
717990
717999
717688
717697
701833
702044
701987
701993
718531
718519
718556
702003
718504
718471
718455
718459
718426
718417
702019
702013
718405
718397
718372
718387
746310
718303
718298
702024
718235
718226
718221
718214
718208
718205
702027
718193
718189
718166
718173
116289
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Menteş İlkokulu
Menteş Ortaokulu
Miralay Reşatbey İlkokulu
Mustafa Kemal İlkokulu
Mustafa Kemal Ortaokulu
Örenkaya İlkokulu
Örenkaya Ortaokulu
Reşadiye İlkokulu
Reşadiye Ortaokulu
Saltık İlkokulu
Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sandıklı Anadolu Lisesi
Sandıklı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Sandıklı Halk Eğitim Merkezi
Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sandıklı Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Sandıklı Mesleki Eğitim Merkezi
Sandıklı Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Sandıklı Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Sandıklı Özçınar Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Sandıklı Özçınar Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Sandıklı Özçınar Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Sandıklı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Sandıklı Ticaret Meslek Lisesi
Sandıklı Türk Telekom Anadolu Öğretmen Lisesi
Sandıklı Yunus Emre Anadolu Lisesi
Sorkun İlkokulu
Sorkun Ortaokulu
Şehit Ahmet Yumak Anaokulu
Yaşarlar Zekiye Ana İlkokulu
Yaşarlar Zekiye Ana Ortaokulu
Yavaşlar Şehit Teğmen Uğur Acar İlkokulu
Yavaşlar Şehit Teğmen Uğur Acar Ortaokulu
Yunusemre İlkokulu
Yunusemre Ortaokulu
75. Yıl İlkokulu
Ahmet Mesut Yılmaz Ortaokulu
Ahmetpaşa Atatürk İlkokulu
Ahmetpaşa Ortaokulu
Akören İlkokulu
Akören Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Balmahmut İlkokulu
Boyalı Şöhret Hanım İlkokulu
Boyalı Şöhret Hanım Ortaokulu
Bulca İlkokulu
Bulca Ortaokulu
Çobanözü İlkokulu
Çobanözü Ortaokulu
Düzağaç İstiklal İlkokulu
Düzağaç Ortaokulu
Garipçe İlkokulu
Garipçe Ortaokulu
Güney Ayşe Zeynep Kocabıyık Ortaokulu
Güney İlkokulu
Karacaören İlkokulu
Kayadibi İlkokulu
Kayadibi Ortaokulu
Kılıçarslan İlkokulu
Kınık İlkokulu
Kınık Ortaokulu
Kırka İlkokulu
Kırka Ortaokulu
Küçükhüyük İlkokulu
Küçükhüyük Ortaokulu
Muzaffer Yılmaz Ortaokulu
Nuh İlkokulu
Nuh Ortaokulu
Serban Kazım Özer İlkokulu
Serban Kazım Özer Ortaokulu
Sinanpaşa Halk Eğitim Merkezi
369
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
1
1
1
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
1
1
1
6
6
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Köy
Köy
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Belde
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
0
5
5
0
0
0
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
5
5
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
18
18
10
10
10
18
18
18
18
18
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
18
18
10
10
10
18
18
10
10
10
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
370
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
749035
309435
116290
973060
702030
702038
746311
702049
973061
752378
702051
718147
718142
718591
718578
702078
714893
714889
962540
116420
116432
116419
702064
714847
714842
714164
714154
702069
750676
964877
965560
714823
714829
714876
714872
714861
714855
702075
713258
713903
713897
702109
702101
748624
748134
713856
713854
702107
713895
713894
713893
713891
702125
713884
713882
702117
713305
713307
713887
713886
713872
713864
702130
702110
116539
702095
702088
116540
973965
751828
713273
713277
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
Sinanpaşa İmam Hatip Ortaokulu
Sincanlı Çiğiltepe Çok Programlı Lisesi
Sincanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Taşoluk Çok Programlı Lisesi
Taşoluk Fatih Ortaokulu
Taşoluk İlkokulu
Tazlar İlkokulu
Tınaztepe Atatürk İlkokulu
Tınaztepe Çok Programlı Lisesi
Tınaztepe İmam Hatip Ortaokulu
Tınaztepe Zafer İlkokulu
Tokuşlar İlkokulu
Tokuşlar Ortaokulu
27 Ağustos Sinanpaşa İlkokulu
27 Ağustos Sinanpaşa Ortaokulu
Çamözü İlkokulu
Dereçine İlkokulu
Dereçine Ortaokulu
Dr.Halil İbrahim Özsoy Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Lisesi
İshaklı Ortaokulu
Karapınar İlkokulu
Karapınar Ortaokulu
Kırca İlkokulu
Kırca Ortaokulu
Selçuk İlkokulu
Sultandağı Anadolu Lisesi
Sultandağı Anaokulu
Sultandağı Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Üçkuyu İlkokulu
Üçkuyu Ortaokulu
Yakasenek İlkokulu
Yakasenek Ortaokulu
Yeşilçiftlik İlkokulu
Yeşilçiftlik Ortaokulu
75. Yıl İlkokulu
Ağzıkara İlkokulu
Akyuva İlkokulu
Akyuva Ortaokulu
Anayurt İlkokulu
Arızlı Kılıçkaya İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu
Atlıhisar İlkokulu
Atlıhisar Ortaokulu
Aydın İlkokulu
Balçıkhisar İlkokulu
Balçıkhisar Ortaokulu
Başören Şehit Yusuf Erol İlkokulu
Başören Şehit Yusuf Erol Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Çakırözü İlkokulu
Çakırözü Ortaokulu
Çobankaya Şehit Mesut Akpınar İlkokulu
Dadak İlkokulu
Dadak Ortaokulu
Efe İlkokulu
Efe Ortaokulu
Fatih İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Gazipaşa Ortaokulu
Güneytepe İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hallaç İlkokulu
İcikli İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karaadilli Çok Programlı Lisesi
Karaadilli İmam Hatip Ortaokulu
Karacaören İlkokulu
Karacaören Ortaokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
2
2
2
2
2
6
6
3
3
2
2
2
2
6
6
3
3
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Köy
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Köy
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Köy
Belde
Belde
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Belde
Belde
Belde
Belde
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
5
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
12
12
11
11
10
11
11
18
18
12
12
11
11
11
11
18
18
12
12
11
11
11
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Mayıs 2014-2680
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
713862
713861
702105
713263
713270
713879
713876
713299
713303
713291
713297
971004
970755
702091
116527
966492
973846
962538
749059
116515
966459
116503
713285
713288
702122
708971
709157
709245
709274
887890
853365
853433
709362
709380
709397
709424
976628
709479
973789
745988
731829
731828
709509
750045
709551
966396
973683
752117
974749
724797
751324
709581
879456
709649
746003
746002
116814
709666
887822
116826
887725
731827
731825
755621
964607
972607
887831
709701
709711
709724
750142
731831
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
Karadilli İlkokulu
Karadilli Ortaokulu
Kavaklı İlkokulu
Kayabelen İlkokulu
Kayabelen Ortaokulu
Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu
Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu
Mahmut İlkokulu
Mahmut Ortaokulu
Ortapınar Şehit Muammer Çanta İlkokulu
Ortapınar Şehit Muammer Çanta Ortaokulu
Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu
Piri Reis Muhsin Düğüncü Anaokulu
Senir İlkokulu
Şuhut Anadolu İmam Hatip Lisesi
Şuhut Anadolu Lisesi
Şuhut Anadolu Öğretmen Lisesi
Şuhut Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Şuhut İmam Hatip Ortaokulu
Şuhut LİMAK Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Şuhut Lisesi
Şuhut Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Yarışlı İlkokulu
Yarışlı Ortaokulu
Zaferyolu İlkokulu
Akyolaç İlkokulu
Altınkilit İlkokulu
Aşağı Dalören İlkokulu
Aşağı Kardeşli İlkokulu
Aşağı Satıcılar İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Atayolu İlkokulu
Batıbeyli İlkokulu
Batıbeyli Tarlabaşı İlkokulu
Boyalan İlkokulu
Budak İlkokulu
Burgulu İlkokulu
Büvetli İlkokulu
Cemal Kaya Anadolu Lisesi
Cumhuriyet İlkokulu
Davut İlkokulu
Davut Ortaokulu
Dedebulak İlkokulu
Dedebulak Kaynaklı İlkokulu
Dibekli İlkokulu
Diyadin Anadolu Lisesi
Diyadin Anaokulu
Diyadin İlkokulu
Diyadin İmam Hatip Lisesi
Diyadin İmam Hatip Ortaokulu
Diyadin Ticaret Meslek Lisesi
Dokuztaş İlkokulu
Gedik İlkokulu
Günbuldu İlkokulu
Hacıhalit İlkokulu
Hacıhalit Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Heybeliyurt İlkokulu
Hüseyin Öner İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kapanca İlkokulu
Karapazar İlkokulu
Karapazar Ortaokulu
Karataş İlkokulu
Kaymakam Özgür Azer Kurak Anaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kocaçoban İlkokulu
Kotancı İlkokulu
Kuşburnu İlkokulu
Kuşlu İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Melik Özmen İlkokulu
371
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
5
6
6
5
6
5
5
4
4
5
5
6
6
5
4
4
4
4
4
4
6
6
5
5
5
4
5
4
4
6
5
5
6
4
4
6
6
5
6
4
4
Belde
Belde
Köy
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
4
4
4
4
5
4
3
3
4
3
4
4
5
5
4
4
3
3
4
5
5
5
5
5
5
3
3
4
4
4
5
4
5
0
3
4
4
3
5
5
3
3
4
3
5
5
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
30
26
26
26
26
22
26
30
30
26
30
26
26
22
22
26
26
30
30
26
22
22
22
22
22
22
30
30
26
26
26
22
26
22
14
30
26
26
30
22
22
30
30
26
30
22
22
372
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
731830
715307
887735
709750
709765
709780
971006
709796
709802
709814
709830
709842
887495
748151
887713
726108
726105
726111
709894
726093
709911
976830
879425
745996
731822
731819
709952
709989
747135
746006
746004
710004
710031
710048
710062
976878
710093
879421
887665
731833
731832
974803
972785
722349
722548
710693
710708
710726
710736
710751
710763
853296
710786
710803
714558
722358
710817
722649
722707
710833
710849
710860
751256
722556
722542
710872
710883
710893
710901
710908
710921
976843
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DİYADİN
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
Mehmet Melik Özmen Ortaokulu
Merkez Gazi İlkokulu
Mollakara İlkokulu
Mutlu İlkokulu
Oğuloba İlkokulu
Omuzbaşı İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Pirali İlkokulu
Rahmankulu İlkokulu
Sürenkök Akçay İlkokulu
Sürenkök İlkokulu
Sürmelikoç İlkokulu
Şahinşah Cumhuriyet İlkokulu
Şehit İlhan Demir Yatılı Bölge Ortaokulu
Şekerbulak İlkokulu
Taşbasamak İlkokulu
Taşbasamak Ortaokulu
Taşkesen Ortaokulu
Taşkesen Cumhuriyet İlkokulu
Taşkesen İlkokulu
Tavla İlkokulu
Tazekent İlkokulu
Toklucak İlkokulu
Türk Telekom Ortaokulu
Ulukent İlkokulu
Ulukent Ortaokulu
Uysallı İlkokulu
Yanıkçukur İlkokulu
Yatılı Bölge Ortaokulu
Yeniçadır İlkokulu
Yeniçadır Ortaokulu
Yeşildurak İlkokulu
Yıldızlı İlkokulu
Yolcupınar İlkokulu
Yörükaltı İlkokulu
Yukarı Akpazar İlkokulu
Yukarı Satıcılar İlkokulu
Yukarıdalören İlkokulu
Yuva İlkokulu
14 Nisan İlkokulu
14 Nisan Ortaokulu
A Takımı-Savaş Ay Anadolu Lisesi
Ahmedi Hani Anadolu Lisesi
Ahmedi Hani İlkokulu
Ahmedi Hani Ortaokulu
Akbulak İlkokulu
Akçukur İlkokulu
Aktarla İlkokulu
Aktuğlu İlkokulu
Alıntepe İlkokulu
Aşağı Bozyayla İlkokulu
Aşağı Tavla İlkokulu
Aşağı Telçeker İlkokulu
Atabakan İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Ayrancı İlkokulu
Bardaklı Hüsnü M.Özyeğin İlkokulu
Bardaklı Hüsnü M.Özyeğin Ortaokulu
Barındı İlkokulu
Başkent İlkokulu
Bayır İlkokulu
Bayır Ortaokulu
Bereket İlkokulu
Bereket Ortaokulu
Besler İlkokulu
Bezirhane İlkokulu
Binkaya İlkokulu
Bozkurt İlkokulu
Bölücek İlkokulu
Bulakbaşı İlkokulu
Burun İlkokulu
Mayıs 2014-2680
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
6
6
5
4
6
5
6
6
6
6
4
6
5
5
5
6
5
5
5
6
4
5
5
6
6
4
5
5
5
6
6
6
5
6
5
6
4
4
5
4
4
4
5
5
6
6
6
6
5
5
5
4
4
6
5
5
5
6
6
6
5
5
6
6
6
6
6
5
6
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
5
5
4
3
3
4
5
3
4
3
3
3
3
5
3
4
4
4
3
4
4
4
3
5
4
4
3
3
5
4
4
4
3
3
3
4
3
4
3
5
5
4
5
5
5
4
4
3
3
3
3
4
4
4
5
5
3
4
4
4
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
4
3
22
22
26
30
30
26
22
30
26
30
30
30
30
22
30
26
26
26
30
26
26
26
30
22
26
26
30
30
22
26
26
26
30
30
30
26
30
26
30
22
22
26
22
22
22
26
26
30
30
30
30
26
26
26
22
22
30
26
26
26
30
30
30
26
26
30
30
30
30
30
26
30
Mayıs 2014-2680
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
710941
710957
714602
710965
853551
722530
722495
710984
722642
722673
711072
711086
722558
722567
711097
724793
748166
116922
962858
270623
971727
964313
722415
722394
711108
750678
711117
722522
722484
748468
714831
748499
722668
722699
722583
722566
711140
711127
711157
711169
711182
757320
711197
751257
711201
711209
746065
722703
711216
116934
711223
973639
714795
714677
748507
722528
722478
116946
711230
748498
714870
711237
751258
752119
748164
711249
711254
722379
722367
711267
711272
714658
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
Buyuretti İlkokulu
Cebekümbet Mehmet Çoktin İlkokulu
Cemile Yassuboğa İlkokulu
Çalı İlkokulu
Çay İlkokulu
Çetenli İlkokulu
Çetenli Ortaokulu
Çevirme İlkokulu
Çiftlik İbrahim Ağa Ortaokulu
Çiftlik İlkokulu
Çömçeli İlkokulu
Dağdelen İlkokulu
Dalbahçe İlkokulu
Dalbahçe Ortaokulu
Demirtepe İlkokulu
Doğubayazıt İmam Hatip Ortaokulu
Doğubayazıt Suluçem Yatılı Bölge Ortaokulu
Doğubeyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi
Doğubeyazıt Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Doğubeyazıt Çok Programlı Lisesi
Doğubeyazıt Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi
Dolaklı İlkokulu
Dolaklı Ortaokulu
Dostali İlkokulu
Dr. Reşat Erden Anadolu Lisesi
Eskisu İlkokulu
Esnemez İlkokulu
Esnemez Ortaokulu
Fatih İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Fevzi Çakmak İlkokulu
Garnizon Telçeker İlkokulu
Garnizon Telçeker Ortaokulu
Gazi İlkokulu
Gazi Ortaokulu
Gökçekaynak İlkokulu
Göksügüzel İlkokulu
Göller İlkokulu
Gölyüzü İlkokulu
Gözükara İlkokulu
Gül Bahçesi Anaokulu
Güllüce İlkokulu
Güllüce Ortaokulu
Gültepe İlkokulu
Günyolu İlkokulu
Gürbulak Atatürk İlkokulu
Gürbulak Atatürk Ortaokulu
Gürbulak İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hallaç İlkokulu
Hani Baba Anaokulu
Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulu
Hüseyin Celal Yardımcı Kurtuluş İlkokulu
Hüseyin Celal Yardımcı Kurtuluş Ortaokulu
Hüsnü M.Özyeğin İlkokulu
Hüsnü M.Özyeğin Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İncesu İlkokulu
İshakpaşa İlkokulu
İshakpaşa Ortaokulu
Kalecik İlkokulu
Kalecik Ortaokulu
Karabulak İlkokulu
Karabulak Yatılı Bölge Ortaokulu
Karaburun İlkokulu
Karaca İlkokulu
Karakent İlkokulu
Karakent Ortaokulu
Kargakonmaz İlkokulu
Kazan İlkokulu
Kemalpaşa İlkokulu
373
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
4
6
6
5
5
6
5
5
6
6
5
5
6
4
5
4
4
4
4
4
5
5
6
4
6
6
6
4
4
4
5
5
4
4
6
6
6
6
6
4
6
6
5
5
5
5
5
4
6
4
4
4
4
4
4
4
6
4
4
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
4
4
5
3
3
4
4
3
4
4
3
3
4
4
3
5
4
5
5
5
5
5
4
4
3
5
3
3
3
5
5
5
4
4
5
5
3
3
3
3
3
5
3
3
4
4
4
4
4
5
3
5
5
5
5
5
5
0
3
5
5
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
26
26
22
30
30
26
26
30
26
26
30
30
26
26
30
22
26
22
22
22
22
22
26
26
30
22
30
30
30
22
22
22
26
26
22
22
30
30
30
30
30
22
30
30
26
26
26
26
26
22
30
22
22
22
22
22
22
14
30
22
22
30
30
26
26
26
26
26
26
26
26
22
374
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
748505
722632
722604
711275
711290
722679
745973
711298
711306
966338
722574
722639
972002
711311
722597
722575
711319
974606
971007
750095
887956
711332
711394
722596
722612
887732
751259
711402
711416
722603
722644
722434
722409
711442
745979
722682
711451
751260
751263
714632
748504
819576
711685
751264
711776
711696
722467
722448
711701
711706
711712
711714
711715
711721
711725
711728
711735
747137
711739
711744
711751
722517
722535
711754
711757
711765
976561
970838
853226
748508
722687
722613
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
DOĞUBEYAZIT
Kemalpaşa Ortaokulu
Kızılkaya İlkokulu
Kızılkaya Ortaokulu
Kucak İlkokulu
Küçük Yılanlı İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Melikşah İlkokulu
Mescit İlkokulu
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Mustafa Yassuboğa İlkokulu
Mustafa Yassuboğa Ortaokulu
Nuhun Gemisi Anaokulu
Ortaca İlkokulu
Ortadirek İlkokulu
Ortadirek Ortaokulu
Ortakent İlkokulu
Öğretmen Aysun Karalar Anaokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Ömerbey İlkokulu
Örmeli İlkokulu
Örtülü İlkokulu
Pullutarla İlkokulu
Sağdıç İlkokulu
Sağdıç Ortaokulu
Sağlıksuyu İlkokulu
Sağlıksuyu Ortaokulu
Samanlı İlkokulu
Sarıbıyık İlkokulu
Sarıgül İlkokulu
Sarıgül Ortaokulu
Savcı Hakan Kılıç İlkokulu
Savcı Hakan Kılıç Ortaokulu
Seslitaş İlkokul
Somkaya Hüsnü M.Özyeğin İlkokulu
Somkaya Hüsnü M.Özyeğin Ortaokulu
Subeşiği İlkokulu
Subeşiği Ortaokulu
Suluçem İlkokulu
Şehit Gürhan Yardım İlkokulu
Şehit Gürhan Yardım Ortaokulu
Şehit Sait Korkmaz Anaokulu
Tanıktepe İlkokulu
Tanıktepe Ortaokulu
Tepeli İlkokulu
Topcatan İlkokulu
Tutak İlkokulu
Tutak Ortaokulu
Tutumlu İlkokulu
Türkmen İlkokulu
Uğrak İlkokulu
Uzunyazı İlkokulu
Üçgöze İlkokulu
Üçmurat İlkokulu
Üzengili İlkokulu
Yalınsaz İlkokulu
Yanoba İlkokulu
Yatılı Bölge Ortaokulu
Yaygınyurt İlkokulu
Yeniharman İlkokulu
Yeniköy Nazire Eryılmaz İlkokulu
Yığınçal İlkokulu
Yığınçal Ortaokulu
Yılanlı İlkokulu
Yiğityatağı İlkokulu
Yolüstü İlkokulu
Yukarı Tavla İlkokulu
Zirve Anaokulu
14 Nisan İlkokulu
14 Nisan Ortaokulu
75. Yıl İlkokulu
75.Yıl Ortaokulu
Mayıs 2014-2680
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
6
6
6
5
4
4
6
6
4
4
4
4
6
5
5
6
4
4
6
6
6
5
5
5
6
6
6
6
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
5
6
5
6
6
6
5
6
6
5
5
6
6
5
4
6
6
5
5
5
5
6
6
6
4
4
4
4
4
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
5
3
3
3
4
5
5
3
3
5
5
5
5
3
4
4
3
5
5
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
4
4
3
4
3
3
3
4
3
3
4
4
3
3
4
5
3
3
4
4
4
4
3
3
3
5
5
5
5
5
22
30
30
30
26
22
22
30
30
22
22
22
22
30
26
26
30
22
22
30
30
30
26
26
26
30
30
30
30
22
22
22
22
26
26
26
26
26
26
22
22
22
26
26
30
26
30
30
30
26
30
30
26
26
30
30
26
22
30
30
26
26
26
26
30
30
30
22
22
22
22
22
Mayıs 2014-2680
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
710183
749730
710209
710244
710267
710280
710292
853281
710312
710337
726658
726652
726726
726723
710400
710417
887497
710500
973146
976750
710511
726303
726301
710532
710574
964312
752120
974788
745830
954097
962862
726676
726674
726695
726691
722218
722251
710584
710619
749781
710647
710674
117031
977061
710689
879493
710707
726352
726349
879533
117043
976866
710733
726709
726707
853181
710748
710755
722124
722039
726250
726247
971009
710778
726479
726475
710787
726191
726195
710802
887628
710818
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
Abdi İlkokulu
Afacanlar Anaokulu
Akyumak İlkokulu
Alagün İlkokulu
Arifbey İlkokulu
Aşağı Cihanbey İlkokulu
Aşağı Kopuz İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Aydıntepe İlkokulu
Aydoğdu İlkokulu
Cemaleddin Öztürk İlkokulu
Cemaleddin Öztürk Ortaokulu
Cengiz Topel İlkokulu
Cengiz Topel Ortaokulu
Çatalpınar İlkokulu
Çatkösedağ İlkokulu
Çetinsu İlkokulu
Çiftepınar İlkokulu
Çok Programlı Lise
Dalkılıç İlkokulu
Değirmengeçidi İlkokulu
Değirmenoluğu İlkokulu
Değirmenoluğu Ortaokulu
Dolutaş İlkokulu
Düzyayla İlkokulu
Eleşkirt Anadolu Lisesi
Eleşkirt İlkokulu
Eleşkirt İmam Hatip Lisesi
Eleşkirt İmam Hatip Ortaokulu
Eleşkirt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Eleşkirt 70.Yıl Cumhuriyet Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Ergözü ilkokulu
Ergözü Ortaokulu
Esentepe İlkokulu
Esentepe Ortaokulu
Goncalı İlkokulu
Goncalı Ortaokulu
Gökçayır İlkokulu
Gözaydın İlkokulu
Gültepe İlkokulu
Güneykaya İlkokulu
Güvence İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hasanpınar İlkokulu
Haydaroğlu İlkokulu
Hayrangöl İlkokulu
Hürriyet İlkokulu
İkizgeçe İlkokulu
İkizgeçe Ortaokulu
İkizgöl İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İndere İlkokulu
Karabacak İlkokulu
Karşıyaka İlkokulu
Karşıyaka Ortaokulu
Kayayolu İlkokulu
Körpeçayır İlkokulu
Mollahüseyin İlkokulu
Mollasüleyman Gazi İlkokulu
Mollasüleyman Gazi Ortaokulu
Oklavalı İlkokulu
Oklavalı Ortaokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Palakçayır İlkokulu
Pirabat İlkokulu
Pirabat ortaokulu
Ramazan İlkokulu
Sadaklı İlkokulu
Sadaklı Ortaokulu
Salkımlı İlkokulu
Sarıcan İlkokulu
Söbetaş İlkokulu
375
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
4
6
6
6
6
6
4
5
6
6
6
4
4
6
6
6
5
4
6
6
5
5
5
6
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
5
5
6
5
6
5
5
4
6
6
6
6
5
5
5
4
6
6
4
4
6
5
6
5
5
5
5
4
6
5
5
6
5
5
6
5
6
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
3
5
3
3
3
3
3
5
4
3
3
3
5
5
3
3
3
4
5
3
3
4
4
4
3
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
4
3
4
3
4
4
5
3
3
3
3
4
4
4
0
3
3
5
5
3
4
3
4
4
4
4
5
3
4
4
3
4
4
3
4
3
30
22
30
30
30
30
30
22
26
30
30
30
22
22
30
30
30
26
22
30
30
26
26
26
30
22
22
22
22
22
22
26
26
22
22
26
26
30
26
30
26
26
22
30
30
30
30
26
26
26
14
30
30
22
22
30
26
30
26
26
26
26
22
30
26
26
30
26
26
30
26
30
376
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
710827
710834
726518
726515
726152
726164
710839
710846
710854
710858
853185
710874
747140
710882
722590
724278
710888
853394
753056
726277
726274
726219
726218
963799
719868
719821
710782
887549
976589
710822
719811
719799
710844
887740
710867
710890
972608
887516
710906
710916
710931
710946
976449
711154
711168
720346
720339
711181
711200
711215
711225
749818
711231
117079
751326
117067
971008
747934
711236
117080
721161
721167
711247
749245
711253
711260
711264
711270
711277
721582
721500
752121
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
ELEŞKİRT
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
Sultanabat İlkokulu
Süzgeçli İlkokulu
Toprakkale ilkokulu
Toprakkale Ortaokulu
Türk Telekom Tahir İlkokulu
Türk Telekom Tahir Ortaokulu
Türkeli İlkokulu
Uludal İlkokulu
Uzunyazı İlkokulu
Yağmurlu Eyüpkomu İlkokulu
Yağmurlu İlkokulu
Yanıkdere İlkokulu
Yatılı Bölge Ortaokulu
Yelkesen İlkokulu
Yeşilova İlkokulu
Yeşilova Ortaokulu
Yığıntaş İlkokulu
Yukarı Kopuz İlkokulu
Yücekapı Çok Programlı Lisesi
Yücekapı ilkokulu
Yücekapı Ortaokulu
100. Yıl İlkokulu
100. Yıl Ortaokulu
16 Nisan Anaokulu
Adımova İlkokulu
Adımova Ortaokulu
Alakoyun İlkokulu
Aşağı Aladağ İlkokulu
Aşağı Deredibi İlkokulu
Aşağı Gözlüce İlkokulu
Aşağı Karabal Halis Özdemir İlkokulu
Aşağı Karabal Halis Özdemir Ortaokulu
Aşağı Yenigün İlkokulu
Ayvacık İlkokulu
Ayvacık Musabey İlkokulu
Baldere İlkokulu
Başsavcı İhsan Eroğul Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Beklemez İlkokulu
Beklemez Kardeşler İlkokulu
Buzhane İlkokulu
Ceylanlı İlkokulu
Çağlayan İlkokulu
Çevre İlkokulu
Danakıran İlkokulu
Demirkapı İlkokulu
Ekincik İlkokulu
Ekincik Ortaokulu
Ekincik Yamaç İlkokulu
Erdoğan İlkokulu
Gültepe İlkokulu
Gültepe Yoğurtçu İlkokulu
Gümüşkuşak Boztepe İlkokulu
Gümüşkuşak İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hamur Çok Programlı Lisesi
Hamur Lisesi
Hamur Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu
Hatunkomu İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kaçmaz İlkokulu
Kaçmaz Ortaokulu
Kandildağı İlkokulu
Kandildağı Ortaokulu
Karadoğu İlkokulu
Karakazan İlkokulu
Karaseyitali İlkokulu
Karlıca İlkokulu
Kaynaklı İlkokulu
Kılıç İlkokulu
Kılıç Ortaokulu
Mevlana İlkokulu
Mayıs 2014-2680
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
4
5
5
5
5
6
5
5
6
6
5
4
6
5
5
4
6
4
5
5
4
4
4
5
5
6
6
6
6
5
5
6
6
6
6
4
6
6
5
6
6
5
6
6
5
5
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
5
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
4
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
3
5
4
4
4
4
3
4
4
3
3
4
5
3
4
4
5
3
5
4
4
5
5
5
4
4
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
5
3
3
4
3
3
4
3
3
4
4
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
4
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
30
22
26
26
26
26
30
26
26
30
30
26
22
30
26
26
22
30
22
26
26
22
22
22
26
26
30
30
30
30
26
26
30
30
30
30
22
30
30
26
30
30
26
30
30
26
26
30
30
30
30
26
26
22
22
22
22
22
26
14
30
30
30
30
30
30
30
30
30
26
26
22
Mayıs 2014-2680
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
711291
719553
719540
711307
711316
711323
711329
721752
721718
711335
711344
711387
711377
711399
711406
753025
711412
711415
976923
711425
710805
721944
746072
711430
711469
711475
116706
116660
962856
964314
751973
965228
724764
753115
753116
253118
751936
116696
724326
724336
887622
709267
976554
974471
723518
709334
887675
724361
724374
709378
888046
709399
710774
709423
709480
709455
751436
710750
709517
724386
724393
709556
724409
724425
724457
724470
887694
709617
709647
709662
887598
879461
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
HAMUR
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Nallıkonak Güllüce İlkokulu
Osman Gazi İlkokulu
Osman Gazi Ortaokulu
Özdirek İlkokulu
Özdirek Oluklu İlkokulu
Sarıbuğday İlkokulu
Seslidoğan İlkokulu
Seyithanbey İlkokulu
Seyithanbey Ortaokulu
Soğanlıtepe İlkokulu
Süleyman Kümbet Aşağı Yurt İlkokulu
Süleyman Kümbet Yukarı Koyuncu İlkokulu
Süleymankümbet İlkokulu
Tükenmez İlkokulu
Uğurtaş İlkokulu
Yağmur Anaokulu
Yapılı İlkokulu
Yoğunhisar İlkokulu
Yukarı Ağadeve İlkokulu
Yukarı Aladağ İlkokulu
Yukarı Deredibi İlkokulu
Yukarı Gözlüce Öğretmen Burçin Özdemir İlkokulu
Yukarı Gözlüce Öğretmen Burçin Özdemir Ortaokulu
Yukarı Yenigün İlkokulu
Yukarı Yenigün Yeşil İlkokulu
Yuvacık İlkokulu
Ağrı Anadolu İmam-Hatip Lisesi
Ağrı Anadolu Lisesi
Ağrı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Ağrı Dağı Anadolu Lisesi
Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi
Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi
Ağrı İmam Hatip Ortaokulu
Ağrı Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Ağrı Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Ağrı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Ağrı Spor Lisesi
Ağrı Ticaret Meslek Lisesi
Ahmet Alagöz İlkokulu
Ahmet Alagöz Ortaokulu
Ahmetbey İlkokulu
Akbulgur İlkokulu
Akçay İlkokulu
Ali İbrahimağaoğlu Anaokulu
Alpaslan Ortaokulu
Anakaya İlkokulu
Arakonak İlkokulu
Aslangazi İlkokulu
Aslangazi Ortaokulu
Aşağı Ağadeve İlkokulu
Aşağı Dormeli İlkokulu
Aşağı Kent İlkokulu
Aşağı Küpkıran İlkokulu
Aşağı Pamuktaş İlkokulu
Aşağı Saklıca İlkokulu
Aşağı Yoldüzü İlkokulu
Atatürk Anaokulu
Atatürk İlkokulu
Badilli Köyü Om Elektrik Evi İlkokulu
Balıksu İlkokulu
Balıksu Ortaokulu
Balkaynak İlkokulu
Ballıbostan İlkokulu
Ballıbostan Ortaokulu
Baloluk İsmet Bulut İlkokulu
Baloluk İsmet Bulut Ortaokulu
Başçavuş İlkokulu
Başkent İlkokulu
Beşbulak İlkokulu
Beşiktepe İlkokulu
Bezirhane 50 Yıl İlkokulu
Boztoprak Ali Yorulmaz İlkokulu
377
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
4
4
6
6
5
6
5
5
6
6
6
6
5
6
4
6
5
5
6
5
5
5
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
5
4
5
5
5
5
6
6
6
5
6
6
5
4
4
5
6
6
6
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
3
5
5
3
3
4
3
4
4
3
3
3
3
4
3
5
3
4
4
3
4
4
4
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
4
5
4
4
4
4
3
3
3
4
3
3
4
5
5
4
3
3
3
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
30
22
22
30
30
26
30
26
26
30
30
30
30
26
30
22
30
26
26
30
26
26
26
30
30
30
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
26
26
26
26
30
26
22
26
26
26
26
30
30
30
26
30
30
26
22
22
26
30
30
30
26
26
26
26
26
30
30
30
30
30
378
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
755617
709706
711520
711483
972786
724103
724117
709720
709735
709748
709777
724510
724523
709797
976906
709817
709832
709880
724475
724487
722015
709907
724548
724565
723827
723851
709922
709943
709956
976594
888082
116718
972787
710024
710795
723069
116743
750533
711516
757316
711507
724248
711477
711517
710042
710054
724584
724594
753024
724289
710068
710095
711512
723908
723962
976982
116684
888017
710247
710265
721248
710288
752200
721875
819588
710301
710313
748351
710335
711470
973790
757364
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Boztoprak Ali Yorulmaz Ortaokulu
Bölükbaşı İlkokulu
Cemil Meriç Ortaokulu
Cumacay İlkokulu
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çakıroba İlkokulu
Çamurlu İlkokulu
Çatalipaşa 3. Boğaziçi İlkokulu
Çayıraltınçayır İlkokulu
Çukuralan İlkokulu
Çukuralan Ortaokulu
Çukurçayır İlkokulu
Dedemaksut İlkokulu
Doğutepe İlkokulu
Dönerdere İlkokulu
Eğribelen İlkokulu
Eliaçık İlkokulu
Eliaçık Ortaokulu
Ertuğrul Gazi Ortaokulu
Esen İlkokulu
Eskiharman İlkokulu
Eskiharman Ortaokulu
Fatih Sultan Mehmet İlkokulu
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
Geçitalan İlkokulu
Gümüşyazı İlkokulu
Güneysu İlkokulu
Güvendik İlkokulu
Güvenli İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi
Hıdır İlkokulu
Hürriyet İlkokulu
İbrahim Çeçen İlkokulu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İMKB Gazi İlkokulu
İMKB Gazi Ortaokulu
İpekyolu İlkokulu
İsmet Ömeroğlu İlkokulu
İsmet Ömeroğlu Ortaokulu
İstiklal İlkokulu
Kadir Has Ortaokulu
Kalender İlkokulu
Karaboğa İlkokulu
Karasu İlkokulu
Karasu Ortaokulu
Kardelen Anaokulu
Kasım Bayram Ortaokulu
Kavak İlkokulu
Kayabey Köyü Halil İbrahim Akpınar İlkokulu
Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu
Kazım Karabekir İlkokulu
Kazım Karabekir Ortaokulu
Kazlı İlkokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kocataş İlkokulu
Konuktepe İlkokulu
Kumlugeçit Genç Demokratlar Derneği İlkokulu
Kuva-i Milliye İlkokulu
Mamik İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Mollaali İlkokulu
Mollaosman İlkokulu
Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulu
Murathan İlkokulu
Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu
Naci Gökçe Anadolu Lisesi
Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Lisesi
Mayıs 2014-2680
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
4
6
4
4
4
5
5
6
5
5
5
5
6
6
6
5
5
5
4
6
5
5
4
4
6
5
6
6
6
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
6
5
4
4
4
5
4
6
5
5
4
6
4
4
4
6
6
4
5
4
4
4
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
5
4
5
3
5
5
5
4
4
3
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
5
3
4
4
5
5
3
4
3
3
3
5
5
4
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
3
4
5
5
5
4
5
3
4
4
5
3
5
5
5
3
3
5
4
5
5
5
22
26
22
30
22
22
22
26
26
30
26
26
26
26
30
30
30
26
26
26
22
30
26
26
22
22
30
26
30
30
30
22
22
26
22
22
14
22
22
22
22
22
22
22
26
26
26
26
22
22
30
26
22
22
22
26
22
30
26
26
22
30
22
22
22
30
30
22
26
22
22
22
Mayıs 2014-2680
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
116672
879394
710360
710398
710480
752122
747762
971005
750679
976762
724222
970479
750517
710536
710559
752199
711513
749731
973556
710568
710578
710597
722504
722844
724208
724623
724635
974768
970276
967557
711485
973534
723481
724645
724653
724667
724675
966361
710607
710474
752198
724690
724692
976814
724159
710510
887858
724706
724708
710561
710573
710582
710599
724715
724727
710636
710656
710671
750534
710683
964917
711474
748149
723623
723694
972112
723387
711132
749841
711149
725812
736184
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
Nurettin Dolgun Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Oğlaklı 1. Boğaziçi İlkokulu
Ortakent İlkokulu
Ortayokuş İlkokulu
Otlubayır İlkokulu
Ozanlar İlkokulu
Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Öğretmenler Anadolu Lisesi
Özveren İlkokulu
Piri Reis Ortaokulu
Piyade Onbaşı Bülent Avşin Anaokulu
Ramiz Erdem İlkokulu
Sağırtaş İlkokulu
Sarıdoğan İlkokulu
Selahaddin Eyyubi İlkokulu
Selçuk Ortaokulu
Sevimli Anaokulu
Seyit Ali Onbaşı Anaokulu
Soğan İlkokulu
Söğütlü İlkokulu
Suçatağı İlkokulu
Şehit Er Vefa Çelik İlkokulu
Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulu
Şehit Hikmet Koman İlkokulu
Şehit Korgeneral İsmail Selen İlkokulu
Şehit Korgeneral İsmail Selen Ortaokulu
Şehit Polis Yalçın Demir Anaokulu
Şehit Uzman Çavuş Cengiz Türk Anaokulu
Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi
Şeref Saraçoğlu İlkokulu
Şerife Bacı Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Şeyh Edebali İlkokulu
Taştekne Şehit Polis Yalçın Demir İlkokulu
Taştekne Şehit Polis Yalçın Demir Ortaokulu
Tezeren 4. Boğaziçi İlkokulu
Tezeren 4. Boğaziçi Ortaokulu
Türk Telekom Ağrı Anadolu Öğretmen Lisesi
Uçarkaya İlkokulu
Uzunveli İlkokulu
Vali Recep Yazıcıoğlu Ortaokulu
Yakınca İlkokulu
Yakınca Ortaokulu
Yalnızkonak İlkokulu
Yavuz Selim İlkokulu
Yayla İlkokulu
Yazıcı İlkokulu
Yazılı İlkokulu
Yazılı Ortaokulu
Yolluyazı İlkokulu
Yolugüzel İlkokulu
Yoncalı İlkokulu
Yukarı Dormeli İlkokulu
Yukarı Küpkıran İlkokulu
Yukarı Küpkıran Ortaokulu
Yukarı Pamuktaş İlkokulu
Yukarı Saklıca İlkokulu
Yukarı Yolduzu İlkokulu
Yunus Emre İlkokulu
Yurtpınar İlkokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
100.Yıl Gazi İlkokulu
100.Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu
15 Nisan İlkokulu
15 Nisan Ortaokulu
23 Nisan Anaokulu
75.Yıl Ortaokulu
Akçaören İlkokulu
Akdilek Bahçeli İlkokulu
Akdilek Cumhuriyet İlkokulu
Akdilek Sebahattin Yıldız İlkokulu
Akdilek Sebahattin Yıldız Ortaokulu
379
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
6
6
6
6
5
5
4
4
6
4
4
4
6
6
4
4
4
4
5
6
5
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
6
6
4
5
5
6
4
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
6
6
6
4
5
4
4
4
4
4
4
4
6
5
6
5
5
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
5
3
3
3
3
4
4
5
5
3
5
5
5
3
3
5
5
5
5
4
3
4
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
3
3
5
4
4
3
5
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
3
3
5
4
5
5
5
5
5
5
5
3
4
3
4
4
22
30
30
30
30
26
26
22
22
30
22
22
22
30
30
22
22
22
22
26
30
26
22
22
22
26
26
22
22
22
22
22
22
26
26
26
26
22
30
30
22
26
26
30
22
26
26
26
26
26
26
26
30
26
26
30
30
30
22
26
22
22
22
22
22
22
22
30
26
30
26
26
380
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
752124
748165
752687
725804
725799
725817
725815
711179
711198
711194
725861
725859
757264
711217
711241
711233
711229
749376
711251
749374
752123
748140
887664
749459
725858
725857
731880
731879
711255
726601
731876
711263
711271
731878
731877
976896
711279
727497
731875
749846
749848
711289
731835
731834
749880
748372
731872
731871
711296
750044
711302
711308
731870
748167
731869
711313
711328
731868
711320
731867
711334
711363
731865
731864
970277
731863
731862
711379
711386
711392
711373
711398
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
Aktepe İlkokulu
Aktepe Yatılı Bölge Ortaokulu
Aladağ İlkokulu
Alatay İilkokulu
Alatay Ortaokulu
Andaçlı İlkokulu
Andaçlı Ortaokulu
Armutlu İlkokulu
Aşağı Göçmez İlkokulu
Aşağı Kamışlı İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Baba Ocağı Anaokulu
Baştarla İlkokulu
Bozoğlak Arpacık İlkokulu
Bozoğlak Çavuşlu İlkokulu
Bozoğlak İlkokulu
Bozoğlak Ortaokulu
Budak İlkokulu
Budak Ortaokulu
Cengiz Çıkrık İlkokulu
Cengiz Çıkrık Yatılı Bölge Ortaokulu
Cengiz Topel İlkokulu
Cengiz Topel Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çakırbey İlkokulu
Çakırbey Ortaokulu
Çamurlu İlkokulu
Çaputlu İlkokulu
Çaputlu Ortaokulu
Çatmaoluk İlkokulu
Çavuş Gürcübulak İlkokulu
Çavuş İlkokulu
Çavuş Ortaokulu
Çiçek İlkokulu
Çimenli İlkokulu
Çukurbağ İlkokulu
Çukurbağ Ortaokulu
Dağalan Bağbaşı İlkokulu
Dağalan Bağbaşı Ortaokulu
Dedeli Cumhuriyet İlkokulu
Dedeli Sebahattin Yıldız İlkokulu
Dedeli Sebahattin Yıldız Ortaokulu
Dedeli Üzümlü İlkokulu
Dedeli Yatılı Bölge Ortaokulu
Değirmendüzü İlkokulu
Değirmendüzü Ortaokulu
Demirören İlkokulu
Demirören Ortaokulu
Derecik İlkokulu
Dizginkale İlkokulu
Doğansu İlkokulu
Doğansu Kız Yatılı Bölge Ortaokulu
Doğansu Ortaokulu
Düzceli İlkokulu
Edremit İlkokulu
Ergençli İlkokulu
Ergençli Mecnun Gölü İlkokulu
Ergençli Ortaokulu
Eryılmaz İlkokulu
Esenbel İlkokulu
Eskikonak Sebahattin Yıldız İlkokulu
Eskikonak Sebahattin Yıldız Ortaokulu
Gazi Anaokulu
Gençali İlkokulu
Gençali Ortaokulu
Gökçeali İlkokulu
Gökoğlu İlkokulu
Gönlüaçık İlkokulu
Gönlüaçık Karabulak İlkokulu
Güllüce İlkokulu
Mayıs 2014-2680
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
6
5
5
5
5
6
6
6
4
4
4
6
6
5
5
6
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
6
5
5
6
6
5
5
6
6
5
5
5
5
6
6
6
5
5
5
5
5
6
6
6
5
5
5
6
6
5
6
5
6
5
5
5
4
5
5
6
5
6
6
6
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Köy
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
4
4
3
4
4
4
4
3
3
3
5
5
5
3
3
4
4
3
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4
3
4
4
3
3
4
4
3
3
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
3
3
4
3
4
3
4
4
4
5
4
4
3
4
3
3
3
26
26
30
26
26
26
26
30
30
30
22
22
22
30
30
26
26
30
26
26
22
22
22
22
22
22
26
26
30
26
26
30
30
26
26
30
30
26
26
26
26
30
30
30
26
26
26
26
26
30
30
30
26
26
26
30
30
26
30
26
30
26
26
26
22
26
26
30
26
30
30
30
Mayıs 2014-2680
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
711407
711414
711420
711426
711434
117151
711438
711446
725853
117163
711450
976758
711457
711463
749839
711441
731860
731859
749845
711467
725850
725846
972053
853289
711478
715090
711482
749373
731858
731857
749840
711487
853589
711492
731855
731854
711494
711495
711498
711502
731853
731852
711504
971010
711508
731851
731850
972790
117138
891044
962864
713174
724787
749461
715054
972792
967399
117126
972548
731849
731847
711509
711511
711523
711524
738242
749460
750680
725838
725834
711525
731846
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
Günbeli İlkokulu
Gündüz İlkokulu
Güvercinli İlkokulu
Hacılar Evren İlkokulu
Hacılar İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hasandolu İlkokulu
Hisar İlkokulu
İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karatoklu İlkokulu
Karbasan Balcılar İlkokulu
Karbasan Derekomu İlkokulu
Karbasan İlkokulu
Karçiçeği Anaokulu
Kaş İlkokulu
Kazanbey İlkokulu
Kazanbey Ortaokulu
Kazanbey Sarısu İlkokulu
Keçelbaba İlkokulu
Kerem Şahin İlkokulu
Kerem Şahin Ortaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kızıltepe İlkokulu
Kızkapan İlkokulu
Kiptaş Ortaokulu
Koçaklar İlkokulu
Koçaklar Ortaokulu
Konakbey İlkokulu
Konakbey Ortaokulu
Köseler Adilova İlkokulu
Köseler İlkokulu
Kucak İlkokulu
Kuruyaka İlkokulu
Kuşkaya İlkokulu
Kuşkaya Ortaokulu
Kürekli İlkokulu
Meydandağı İlkokulu
Molla İbrahim İlkokulu
Onbaşılar İlkokulu
Ortadamla İlkokulu
Ortadamla Ortaokulu
Oyacık Bağdışan İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Örendik İlkokulu
Özdemir İlkokulu
Özdemir Ortaokulu
Patnos Alparslan Anadolu Lisesi
Patnos Anadolu İmam Hatip Lisesi
Patnos Anadolu Lisesi
Patnos Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Patnos Çortali Zeki Keşan İlkokulu
Patnos İmam Hatip Ortaokulu
Patnos İMKB İlkokulu
Patnos İMKB Ortaokulu
Patnos Mesleki Eğitim Merkezi
Patnos Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Patnos Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Patnos Ticaret Meslek Lisesi
Pirömer Sebahattin Yıldız İlkokulu
Pirömer Sebahattin Yıldız Ortaokulu
Sağrıca İlkokulu
Sarıdibek İlkokulu
Suluca İlkokulu
Susuz İlkokulu
Süphan İlkokulu
Süphan Ortaokulu
Süphandağı Anadolu Lisesi
Sütlüpınar İlkokulu
Sütlüpınar Ortaokulu
Tanyeli Çivrik İlkokulu
Tanyeli İlkokulu
381
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
4
6
6
4
4
5
6
6
6
5
6
5
5
5
5
4
4
4
6
6
4
5
5
5
5
5
6
6
5
5
5
5
6
5
6
5
5
5
4
6
5
5
4
4
4
4
6
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
5
6
4
4
4
4
4
6
5
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
3
3
3
3
3
5
3
3
5
0
4
3
3
3
4
3
4
4
4
4
5
5
5
3
3
5
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
5
3
4
4
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
4
3
5
5
5
5
5
3
4
30
30
30
30
30
22
30
30
22
14
26
30
30
30
26
30
26
26
26
26
22
22
22
30
30
22
26
26
26
26
26
30
30
26
26
26
26
30
26
30
26
26
26
22
30
26
26
22
22
22
22
30
22
22
22
22
22
22
22
26
26
30
30
26
30
22
22
22
22
22
30
26
382
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
731845
713182
711526
749819
731844
731843
725842
725840
711527
711528
711533
711530
711534
731842
731841
725825
725823
711540
711537
749375
747793
746032
711189
711542
711545
731840
731839
711546
711547
711551
725830
725829
713150
713157
749377
713165
731838
731837
966198
976485
752684
715018
888003
976501
726703
726704
710196
710204
710221
715488
751265
710235
710256
710278
710246
853159
710303
726666
726663
726714
726713
977017
853437
887998
117209
976918
117210
710381
710368
966197
710393
750080
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
PATNOS
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
Tanyeli Ortaokulu
Taşkın Cumhuriyet İlkokulu
Taşkın İlkokulu
Taşkın Ortaokulu
Tepeli İlkokulu
Tepeli Ortaokulu
Tes-İş İlkokulu
Tes-İş Ortaokulu
Usluca İlkokulu
Uzunca İlkokulu
Uzungün Hanife İlkokulu
Uzungün İlkokulu
Üçoymak İlkokulu
Ürküt İlkokulu
Ürküt Ortaokulu
Vali Yusuf Yavaşcan İlkokulu
Vali Yusuf Yavaşcan Ortaokulu
Yalçınkaya Cumhuriyet İlkokulu
Yalçınkaya İlkokulu
Yalçınkaya Ortaokulu
Yatılı Bölge Ortaokulu
Yeşil Hisar İlkokulu
Yeşilova İlkokulu
Yukarı Damla İlkokulu
Yukarı Göçmez Cumhuriyet İlkokulu
Yukarı Göçmez İlkokulu
YUkarı Göçmez Ortaokulu
Yukarı Kamışlı İlkokulu
Yukarı Kulecik İlkokulu
Yukarı Kulecik Salahana İlkokulu
Yunus Emre İlkokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Yurtöven İlkokulu
Yürekveren İlkokulu
Yürekveren Ortaokulu
Zincirkale İlkokulu
Zirekli İlkokulu
Zirekli Ortaokulu
125.Yıl Anaokulu
14 Nisan İlkokulu
75. Yıl Ortaokulu
75.Yıl İlkokulu
Alakoçlu İlkokulu
Aras İlkokulu
Aşağı Dumanlı Ortaokulu
Aşağı Dumanlı İlkokulu
Aşağı Düzmeydan İlkokulu
Aşağı Esen İlkokulu
Aşağı Toklu İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Balık Gölü İlkokulu
Bayıraltı İlkokulu
Bayramyazı İlkokulu
Boyuncak İlkokulu
Çöğürlü İlkokulu
Çökelge İlkokulu
Dilekyazı İlkokulu
Düzgören İlkokulu
Düzgören Ortaokulu
Geçitveren İlkokulu
Geçitveren Ortaokulu
Gözucu İlkokulu
Gözucu Satıkomu İlkokulu
Güneysöğüt İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
İkiyamaç İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kağnılı İlkokulu
Karagöz İlkokulu
Kır Çiçekleri Anaokulu
Kumlubucak İlkokulu
Kumluca Anaokulu
Mayıs 2014-2680
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
6
5
5
5
5
4
4
5
6
6
6
6
5
5
4
4
6
5
5
4
6
6
5
6
5
5
5
6
6
4
4
6
5
5
6
5
5
4
4
4
4
6
6
5
5
6
5
5
4
4
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
4
5
4
6
6
4
5
6
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
4
3
4
4
4
4
5
5
4
3
3
3
3
4
4
5
5
3
4
4
5
3
3
4
3
4
4
4
3
3
5
5
3
4
4
3
4
4
5
5
5
5
3
3
4
4
3
4
4
5
5
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
5
4
0
3
3
5
4
3
26
30
26
26
26
26
22
22
26
30
30
30
30
26
26
22
22
30
26
26
22
30
30
26
30
26
26
26
30
30
22
22
30
26
26
30
26
26
22
22
22
22
30
30
26
26
30
26
26
22
22
26
26
30
26
26
26
26
26
26
26
30
30
30
22
26
14
30
30
22
26
30
Mayıs 2014-2680
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
710407
719641
971011
887778
710639
710552
726696
726693
710472
750681
752125
748526
724806
747927
710563
726639
726637
887885
726555
710604
710593
853572
710666
750061
726684
726683
710934
714963
710939
710948
710955
726169
726172
710962
710969
710976
710982
745267
745274
710985
710990
710992
711393
726206
726204
726228
726225
710996
976632
711005
711011
711020
879404
711101
726276
726273
711109
726291
726289
711122
711125
711129
726387
726384
711135
714873
726146
726137
711146
711155
711177
711184
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TAŞLIÇAY
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
Kumluca Yeniköy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Şehit Er Bülent Afşin İlkokulu
Şehit Er Kemal Ayhan İlkokulu
Şehit Er Mehmet Salih Bora İlkokulu
Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Kaya İlkokulu
Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Kaya Ortaokulu
Tanrıverdi İlkokulu
Taşlıçay Anadolu Lisesi
Taşlıçay İlkokulu
Taşlıçay İmam Hatip Lisesi
Taşlıçay İmam Hatip Ortaokulu
Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulu
Yanalyol İlkokulu
Yardımcılar İlkokulu
Yardımcılar Ortaokulu
Yassıkaya İlkokulu
Yavuz Selim Ortaokulu
Yeltepe Gümüşlü İlkokulu
Yeltepe İlkokulu
Yukarı Dumanlı İlkokulu
Yukarı Düzmeydan İlkokulu
Yukarı Düzmeydan Sivrice İlkokulu
Yukarı Esen İlkokulu
Yukarı Esen Ortaokulu
Adakent İlkokulu
Adalet İlkokulu
Akyele İlkokulu
Aşağı Karahalit İlkokulu
Aşağı Kargalık İlkokulu
Aşağı Köşk İlkokulu
Aşağı Köşk Ortaokulu
Aşağı Kulecik İlkokulu
Atabindi İlkokulu
Batmış İlkokulu
Bayındır İlkokulu
Bintosun İlkokulu
Bintosun Ortaokulu
Bişe İlkokulu
Bolaşlı İlkokulu
Bozkaş İlkokulu
Bulutpınar İlkokulu
Burnubulak İlkokulu
Burnubulak Ortaokulu
Çırpılı İlkokulu
Çırpılı Ortaokulu
Çobanoba İlkokulu
Çukurkonak İlkokulu
Dağlıca İlkokulu
Daldalık İlkokulu
Damlakaya İlkokulu
Dayıpınar İlkokulu
Dibelek İlkokulu
Dikbıyık İlkokulu
Dikbıyık Ortaokulu
Dikme İlkokulu
Dorukdibi İlkokulu
Dorukdibi Ortokulu
Dönertaş İlkokulu
Döşkaya İlkokulu
Ekincek İlkokulu
Erdal İlkokulu
Erdal Ortaokulu
Esmer İlkokulu
Fatih Sultan Mehmet İlkokulu
Gazi İlkokulu
Gazi Ortaokulu
Geçimli İlkokulu
Gülçimen İlkokulu
Gültepe İlkokulu
Güneşgören İlkokulu
383
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
4
4
6
5
5
5
5
6
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
6
6
5
6
6
5
5
6
4
5
5
5
5
5
5
6
5
5
6
5
6
6
6
6
5
5
5
5
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
5
5
5
6
6
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
3
5
5
3
4
4
4
4
3
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
3
3
4
3
3
4
4
3
5
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
3
3
3
3
4
4
4
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
30
22
22
30
26
26
26
26
30
22
22
22
22
22
26
26
26
26
22
30
30
26
30
30
26
26
30
22
26
26
26
26
26
26
30
26
26
30
26
30
30
30
30
26
26
26
26
30
30
30
26
30
30
30
30
30
30
26
26
26
30
30
26
26
26
22
22
22
26
26
26
26
384
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
726414
726411
117283
711191
117295
965092
711195
711205
726345
726340
726448
726447
711210
711214
714811
711227
976548
966390
711235
752126
726489
726487
853330
711243
711258
971012
711276
711282
749641
711287
711292
726526
726524
977074
711300
711304
711309
711318
117271
381491
724779
965980
711322
747144
711324
711330
711333
711341
714840
973665
325121
726182
743944
749899
976499
714324
720546
720502
853234
251073
720849
720842
221087
721062
721037
721014
721001
714342
713940
725728
747651
725993
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AĞRI
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
TUTAK
AĞAÇÖREN
AĞAÇÖREN
AĞAÇÖREN
AĞAÇÖREN
AĞAÇÖREN
AĞAÇÖREN
AĞAÇÖREN
AĞAÇÖREN
AĞAÇÖREN
AĞAÇÖREN
AĞAÇÖREN
AĞAÇÖREN
AĞAÇÖREN
AĞAÇÖREN
AĞAÇÖREN
AĞAÇÖREN
AĞAÇÖREN
AĞAÇÖREN
AĞAÇÖREN
AĞAÇÖREN
ESKİL
ESKİL
ESKİL
Hacıyusuf İlkokulu
Hacıyusuf Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
Hürriyet İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlkadım Anaokulu
İpekkuşak İlkokulu
İsaabat İlkokulu
Karaağaç İlkokulu
Karaağaç Ortaokulu
Karacan İlkokulu
Karacan Ortaokulu
Karahan İlkokulu
Kaşönü İlkokulu
Kazım Karabekir Ortaokulu
Kılıçgedik İlkokulu
Kuşkaya İlkokulu
Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi
Mızrak İlkokulu
Mimar Sinan İlkokulu
Oğlaksuyu İlkokulu
Oğlaksuyu Ortaokulu
Ortayamaç İlkokulu
Otluca İlkokulu
Ozanpınar İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Öndül İlkokulu
Palandöken İlkokulu
Palandöken Köyü Aksu Mezrası İlkokulu
Sarıgöze İlkokulu
Sincan İlkokulu
Soğukpınar İlkokulu
Soğukpınar Ortaokulu
Sorguçlu İlkokulu
Suvar İlkokulu
Şehit Piyade Er Aydın Çetin İlkokulu
Şehit Piyade Komando Er Lütfi Şenlik İlkokulu
Taşbudak İlkokulu
Tutak Anadolu İmam Hatip Lisesi
Tutak Çok Programlı Lise
Tutak İmam Hatip Ortaokulu
Tutak Lisesi
Uzunöz İlkokulu
Yatılı Bölge Ortaokulu
Yayıklı İlkokulu
Yeniköy İlkokulu
Yukarı Karahalit İlkokulu
Yukarı Köşk İlkokulu
14 Nisan Ortaokulu
Ağaçören Anaokulu
Ağaçören Çok Programlı Lisesi
Ağaçören İlkokulu
Ağaçören İmam Hatip Ortaokulu
Ağaçören Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Atatürk Ortaokulu
Avşar İlkokulu
Camili İlkokulu
Camili Ortaokulu
Göllü İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hüsrev İlkokulu
Hüsrev Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kederli İlkokulu
Kederli Ortaokulu
Kırımini İlkokulu
Kırımini Ortaokulu
Sarı Ağıl İlkokulu
Yenişabanlı İlkokulu
Akgöl İlkokulu
Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu
Başaran İlkokulu
Mayıs 2014-2680
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
4
6
4
4
5
6
6
6
6
6
6
5
4
6
6
4
6
4
5
5
5
6
6
4
6
6
6
6
5
6
6
6
5
5
6
6
4
4
4
4
6
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
6
5
5
6
5
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
5
6
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Belde
Belde
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
3
3
5
3
0
5
4
3
3
3
3
3
3
4
5
3
3
5
3
5
4
4
4
3
3
5
3
3
3
3
4
3
3
3
4
4
3
3
5
5
5
5
3
5
4
4
4
4
5
6
6
6
6
6
6
5
6
6
5
6
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
6
5
30
30
22
30
14
22
26
30
30
30
30
30
30
26
22
30
30
22
30
22
26
26
26
30
30
22
30
30
30
30
26
30
30
30
26
26
30
30
22
22
22
22
30
22
26
26
26
26
22
16
16
16
16
16
16
18
16
16
18
16
18
18
10
18
18
18
18
18
18
18
16
18
Mayıs 2014-2680
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
725992
725808
725733
725811
726026
726022
725740
725991
725990
726020
726016
745110
373330
726029
726027
964846
726028
974959
353323
725988
725986
725754
726031
726030
290522
725755
230957
725757
725762
725985
725984
725765
725822
725774
725780
726015
726012
971459
725826
725983
725981
725798
726010
726008
726033
726032
725805
726006
726005
726004
726003
725995
726001
726210
726296
726207
748711
726259
726230
726211
726294
726237
726239
726231
726243
325133
726262
726248
750563
748708
726304
726256
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
ESKİL
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
Başaran Ortaokulu
Bayramdüğün İlkokulu
Bilezikli İlkokulu
Celil İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çokum İlkokulu
Çukuryurt İlkokulu
Çukuryurt Ortaokulu
Çulfa Şehit Hacı Şahin İlkokulu
Çulfa Şehit Hacı Şahin Ortaokulu
Dursun Altındal İlkokulu
Eskil Anadolu İmam Hatip Lisesi
Eskil İlkokulu
Eskil İmam Hatip Ortaokulu
Eskil Latife Hanım Anaokulu
Eskil Ortaokulu
Eskil 75. Yıl Anadolu Lisesi
Eşmekaya Çok Programlı Lisesi
Eşmekaya İlkokulu
Eşmekaya Ortaokulu
Gözlük İlkokulu
Güneşli İlkokulu
Güneşli Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İkizce İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karakol İlkokulu
Karayağmur İlkokulu
Katrancı İlkokulu
Katrancı Ortaokulu
Koçlar İlkokulu
Kökez İlkokulu
Mutlu İlkokulu
Oklava İlkokulu
Ortakuyu İlkokulu
Ortakuyu Ortaokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Sağsak İlkokulu
Şehit İbrahim Er İlkokulu
Şehit İbrahim Er Ortaokulu
Şehit Mehmet Meral İlkokulu
Şehit Muhammet Erkesikbaş İlkokulu
Şehit Muhammet Erkesikbaş Ortaokulu
Şehit Recep Bozdağ İlkokulu
Şehit Recep Bozdağ Ortaokulu
Şehit Veli Batur İlkokulu
Taşkapı İlkokulu
Taşkapı Ortaokulu
Tosun İlkokulu
Tosun Ortaokulu
Yüksecik İlkokulu
Yüksecik Ortaokulu
Akmezar İlkokulu
Akmezar Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Bekarlar Hürriyet Ortaokulu
Bekarlar İlkokulu
Camiliören İlkokulu
Camiliören Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Çatalsu İlkokulu
Demirci Atatürk İlkokulu
Demirci Cumhuriyet İlkokulu
Demirci Çok Programlı Lisesi
Demirci Ortaokulu
Düğüz İlkokulu
Gülağaç Anaokulu
Gülağaç İlkokulu
Gülağaç İmam Hatip Ortaokulu
Gülağaç Ortaokulu
385
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
5
5
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
5
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
5
5
5
6
6
6
6
6
6
5
5
3
3
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
3
3
3
3
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Belde
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
5
5
5
5
6
6
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
6
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
6
6
6
5
5
5
5
5
5
6
6
0
0
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
6
0
0
0
0
18
18
18
18
16
16
18
18
18
18
18
18
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
16
18
10
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
16
18
18
18
18
18
18
16
16
16
18
18
18
18
18
18
16
16
12
12
16
16
16
16
16
16
14
14
14
14
16
12
12
12
12
386
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
751123
954671
726232
726266
362585
231054
726213
726292
726221
748707
726223
726253
868945
726302
726300
726217
726290
726254
726139
726136
726051
748731
726067
726069
726054
726132
750564
324534
726134
251048
726117
726116
726057
726124
386408
726055
726128
726061
726123
221099
726064
726120
726074
726114
726113
726079
703725
707234
973040
704022
704096
709652
709648
709597
709585
965156
263827
973286
751974
971539
190151
822935
746742
747998
747640
746898
747016
747345
751937
341142
190126
703748
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜLAĞAÇ
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
GÜZELYURT
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Gülağaç 75. Yıl Anadolu Lisesi
Gülpınar Çok Programlı Lisesi
Gülpınar İlkokulu
Gülpınar Namık Kemal Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kızılkaya İlkokulu
Kızılkaya Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mimar Sinan İlkokulu
Pınarbaşı İlkokulu
Saratlı Çok Programlı Lisesi
Saratlı İlkokulu
Saratlı Ortaokulu
Sofular 100.Yıl İlkokulu
Sofular 100.Yıl Ortaokulu
Süleymanhüyüğü İlkokulu
Akyamaç İlkokulu
Akyamaç Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Belisırma İskanevleri İlkokulu
Bozcayurt İlkokulu
Gaziemir Yakacık İlkokulu
Gaziemir Yakacık Ortaokulu
Güzelyurt Anaokulu
Güzelyurt Çok Programlı Lise
Güzelyurt İmam Hatip Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hasan Hüseyin Demircioğlu İlkokulu
Hasan Hüseyin Demircioğlu Ortaokulu
Ihlara Atatürk İlkokulu
Ihlara Atatürk Ortaokulu
Ihlara Çok Proğramlı Lisesi
Ihlara 100.Yıl İlkokulu
Ihlara 100.Yıl Ortaokulu
Ilısu İlkokulu
Ilısu Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Selime Ali Abay İlkokulu
Selime Ali Abay Ortaokulu
Selime İlkokulu
Uzunkaya İlkokulu
Uzunkaya Ortaokulu
Yaprakhisar İlkokulu
Acıpınar İlkokulu
Acıpınar Ortaokulu
Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi
Akcakent Gidiriş İlkokulu
Akçakent İlkokulu
Akçakent İskanevleri İlkokulu
Akçakent İskanevleri Ortaokulu
Akin İlkokulu
Akin Ortaokulu
Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi
Aksaray Anadolu Öğretmen Lisesi
Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi
Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi
Aksaray Merkez Anadolu Lisesi
Aksaray Merkez Ticaret Meslek Lisesi
Aksaray Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Aksaray Özel Eğitim İlkokulu
Aksaray Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Aksaray Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Aksaray Özel Eğitim Ortaokulu
Aksaray Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Aksaray Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Aksaray Spor Lisesi
Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi
Aksaray Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Alayhan Şehit Yıldırım Aras İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
4
4
3
3
4
4
3
3
3
5
4
4
4
5
5
5
3
3
3
3
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
3
4
4
4
5
5
4
3
3
1
4
4
4
4
3
3
3
1
1
3
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
4
Şehir
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
Belde
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Şehir
Belde
Belde
Belde
Belde
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
0
7
7
7
0
0
7
7
0
0
0
6
7
7
7
6
6
6
0
0
0
0
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
7
6
6
0
7
7
7
6
6
7
0
0
0
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
12
14
14
14
12
10
14
14
12
12
12
16
14
14
14
16
16
16
12
12
12
12
16
16
16
16
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
10
14
14
14
16
16
14
12
12
10
14
14
14
14
12
12
12
10
10
12
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
10
14
Mayıs 2014-2680
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
707330
751659
703760
707197
705462
707907
709574
709568
974958
703522
704298
704040
704868
704307
704318
704329
704340
709562
703544
704352
703484
704364
703779
707444
703783
707426
704384
704397
704409
703786
707106
704422
703461
703534
972340
703395
704441
703437
707493
707484
703794
707468
703803
709707
704458
703674
707305
703809
709703
270420
705460
706162
704474
703539
707556
707551
703640
703552
967773
709645
709639
972011
973728
190175
705474
707863
703248
704487
704882
753084
190114
703698
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Alayhan Şehit Yıldırım Aras Ortaokulu
Altınkaya Fatih Çok Programlı Lisesi
Altınkaya İlkokulu
Altınkaya Ortaokulu
Aratol İlkokulu
Aratol Ortaokulu
Armutlu İlkokulu
Armutlu Ortaokulu
Atatürk Anadolu Lisesi
Atatürk İlkokulu
Bağlı İlkokulu
Bağlıkaya İlkokulu
Bağlıkaya Şehit Muammer Karacaer Ortaokulu
Baymış İlkokulu
Bebek İlkokulu
Borucu İlkokulu
Bozcatepe İlkokulu
Büyük Pörnekler İlkokulu
Cahit Zarifoğlu Ortaokulu
Cankıllı İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Çağlayan İlkokulu
Çavdarlılar İlkokulu
Çavdarlılar Ortaokulu
Çekiçler İlkokulu
Çekiçler Ortaokulu
Çimeli Yeniköy Ünal Özgödek İlkokulu
Çolaknebi İlkokulu
Darıhüyük İlkokulu
Doğantarla İlkokulu
Doğantarla Ortaokulu
Ekecik Gödeler İlkokulu
Emlak Kredi İlkokulu
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
Fatma Hatun Anaokulu
Fatma Mithat Gürsoy İlkokulu
Fatmauşagı İlkokulu
Gazi İlkokulu
Gazipaşa İlkokulu
Gazipaşa Ortaokulu
Gençosman Köyü İlkokulu
Gençosman Köyü Ortaokulu
Gökçe İlkokulu
Gökçe Ortaokulu
Göksügüzel İlkokulu
Gözlükuyu İskanevleri İlkokulu
Gözlükuyu İskanevleri Ortaokulu
Gücünkaya İlkokulu
Gücünkaya Ortaokulu
Gülbahar Ökçe Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Güller Ceylan Acar İlkokulu
Güller Ceylan Acar Ortaokulu
Gültepe İlkokulu
Hacı Cevriye Ünsal Ortaokulu
Hacı Cumali Uğur İlkokulu
Hacı Cumali Uğur Ortaokulu
Hacı Kerim Yardımlı İmam-Hatip Ortaokulu
Hacı Mustafa Demir Ortaokulu
Hacı Ömer Usluer Anaokulu
Hakkı Divanoğlu İlkokulu
Hakkı Divanoğlu Ortaokulu
Hale-Ahmet Kalkır Anaokulu
Halide Nusret Zorlutuna Anaokulu
Halk Eğitim Merkezi Ve ASO
Hamidiye İlkokulu
Hamidiye Ortaokulu
Hasandağı Ortaokulu
Hatipağatolu İlkokulu
Havva Kulak Ortaokulu
Hayme Hatun Anaokulu
Hazım Kulak Anadolu Lisesi
Helvadere Atatürk İlkokulu
387
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
1
5
1
4
4
4
5
5
3
4
3
3
3
5
1
1
2
2
5
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
3
3
1
2
2
4
1
2
2
2
2
1
2
2
3
1
1
3
3
2
3
3
1
1
3
Köy
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Köy
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Belde
Şehir
Şehir
Belde
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
0
6
0
7
7
7
6
6
0
7
0
0
0
6
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
12
12
12
11
11
12
12
11
11
12
12
12
12
14
14
14
14
10
16
10
14
14
14
16
16
12
14
12
12
12
16
10
10
11
11
16
11
11
11
12
12
12
12
14
14
14
12
12
10
11
11
14
10
11
11
11
11
10
11
11
12
10
10
12
12
11
12
12
10
10
12
388
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
707290
751658
704119
269549
963264
704898
966645
221014
751657
709549
709542
704500
709537
709528
703503
751124
703378
703820
709700
704509
703831
709698
709521
709515
703841
709694
704536
705471
707877
703702
707267
703423
703712
704187
707246
704751
703477
703513
703386
703499
707405
707397
703471
190163
190187
706110
706091
707527
707521
703271
705469
707887
709508
709500
251036
818965
709496
709487
709485
709481
964349
971457
707851
707829
703542
703653
704111
704768
703739
707216
704780
703519
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Helvadere Atatürk Ortaokulu
Helvadere Çok Programlı Lisesi
Helvadere Selma Aysoy İlkokulu
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO
Hüseyin Cahit Korkmaz Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
İbrahim Ethem Baysal Ortaokulu
İbrahim Özel Anaokulu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İncesu Çok Programlı Lisesi
İncesu İlkokulu
İncesu Ortaokulu
İncesu Şehit Muhsin Tuğrul İlkokulu
Kalebalta İlkokulu
Kalebalta Ortaokulu
Kamber Gülüzar Demir İlkokulu
Kanber Demir Anadolu Lisesi
Kanber Zeynep Demir Ortaokulu
Karacaoren İlkokulu
Karacaören Ortaokulu
Karakuyu İlkokulu
Karaören İlkokulu
Karaören Ortaokulu
Karataş İlkokulu
Karataş Ortaokulu
Kargın Şehit Cumali Çağlar İlkokulu
Kargın Şehit Cumali Çağlar Ortaokulu
Kazıcıktol İlkokulu
Kılıçarslan İlkokulu
Kılıçarslan Ortaokulu
Koçpınar Elmacık İlkokulu
Koçpınar Elmacık Ortaokulu
Kömürcü Mehmet Baysal İlkokulu
Kutlu İlkokulu
Kutlu Kocatepe İlkokulu
Kutlu Ortaokulu
Küçük Pörnekler Ayten Tekışık İlkokulu
Laleli İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Sarrafoğlu İlkokulu
Mehmet Timur Sarrafoğlu İlkokulu
Mehmetçik İlkokulu
Mehmetçik Ortaokulu
Meliha Zekai Dalkılıç İlkokulu
Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi
Mesleki Eğitim Merkezi
Millî Egemenlik İlkokulu
Millî Egemenlik Ortaokulu
Mustafa Yazıcı İlkokulu
Mustafa Yazıcı Ortaokulu
Naci Abay İlkokulu
Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu
Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu
Necip Münire Önemli İlkokulu
Necip Münire Önemli Ortaokulu
Necmiye-Mehmet Yazıcı Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Nene Hatun Anaokulu
Nurgöz İlkokulu
Nurgöz Ortaokulu
Oğuzata İlkokulu
Oğuzata Ortaokulu
Osman Gazi Anadolu Lisesi
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Özel İdare İlkokulu
Özel İdare Ortaokulu
Piri Mehmet Paşa Ortaokulu
Saadet Güney İmam-Hatip Ortaokulu
Sağlık İlkokulu
Sapmaz İlkokulu
Sarayhan Şehit Süreyya Kınay İlkokulu
Sarayhan Şehit Süreyya Kınay Ortaokulu
Sarıağıl İlkokulu
Selçuk İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
3
2
1
3
3
3
3
4
4
1
2
2
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
1
1
4
4
2
3
3
3
5
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
3
3
1
1
4
4
5
5
1
1
2
2
1
1
3
4
3
3
5
2
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Belde
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Belde
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Belde
Belde
Belde
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Köy
Belde
Belde
Köy
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
6
6
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
6
0
12
12
12
10
10
12
11
10
12
12
12
12
14
14
10
11
11
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
10
10
14
14
11
12
12
12
16
11
11
11
10
11
11
11
10
11
11
11
11
11
11
10
10
12
12
10
10
14
14
16
16
10
10
11
11
10
10
12
14
12
12
16
11
Mayıs 2014-2680
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
704789
703852
709687
848855
971540
704191
751126
709420
704200
704212
709422
704222
709624
709612
709636
709632
964348
709469
709454
704920
704803
751656
703870
707926
708377
703882
751655
703894
709678
707472
707479
703937
709673
963758
974229
704820
704832
703946
709663
704839
704853
748425
747916
704145
704155
751654
704180
703454
703961
709659
704126
704131
751653
704136
704911
751651
709448
709443
967283
703556
709438
709428
887887
703490
752897
705465
707898
703529
707825
707568
709416
709411
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Seleci İlkokulu
Sevinçli İlkokulu
Sevinçli Ortaokulu
Seyhun Aytaç Anaokulu
Somuncubaba Anadolu Lisesi
Sultanhanı Atatürk İlkokulu
Sultanhanı I. Alaaddin Keykubat Anadolu Lisesi
Sultanhanı İmam-Hatip Ortaokulu
Sultanhanı Kırkdelik İlkokulu
Sultanhanı Kırkoba İlkokulu
Sultanhanı Ortaokulu
Sultanhanı Şehit Murat Yumuşak İlkokulu
Sultanhanı Yunus Emre İlkokulu
Sultanhanı Yunus Emre Ortaokulu
Sultanhanı 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu
Sultanhanı 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu
Şehit Ali Er Anadolu Lisesi
Şehit Fatih Gökkaya İlkokulu
Şehit Fatih Gökkaya Ortaokulu
Şehit Recep İnce Ortaokulu
Taptuk Emre İlkokulu
Taşpınar Çok Programlı Lisesi
Taşpınar İlkokulu
Taşpınar Ortaokulu
Tatlıca Şehit Ünal Demir Ortaokulu
Tatlıca-Şehit Ünal Demir İlkokulu
Topakkaya Çok Programlı Lisesi
Topakkaya Şehit Erdal Akbulut İlkokulu
Topakkaya Şehit Erdal Akbulut Ortaokulu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu
Ulukışla İlkokulu
Ulukışla Ortaokulu
Vali Ferit Ünal Anaokulu
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
Yağan Şehit Hacı Bektaş İlkokulu
Yalman İlkokulu
Yalnızceviz İlkokulu
Yalnızceviz Ortaokulu
Yanyurt İlkokulu
Yapılcan İlkokulu
Yavuz Sultan Selim İlkokulu
Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu
Yenikent Akhan İlkokulu
Yenikent Atatürk İlkokulu
Yenikent Çok Programlı Lisesi
Yenikent İlkokulu
Yenimahalle İlkokulu
Yenipınar İlkokulu
Yenipınar Ortaokulu
Yeşilova Atatürk İlkokulu
Yeşilova Cumhuriyet İlkokulu
Yeşilova Çok Programlı Lisesi
Yeşiltepe Atatürk İlkokulu
Yeşiltepe Cumhuriyet Ortaokulu
Yeşiltepe Çok Programlı Lisesi
Yeşiltömek İlkokulu
Yeşiltömek Ortaokulu
Yunus Emre Anadolu Lisesi
Yusuf Hakîkî Baba Ortaokulu
Yuva Karapınarlar İlkokulu
Yuva Karapınarlar Ortaokulu
Zafer Anaokulu
Zafer İlkokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
100.Yıl Türk Eğitim Vakfı İlkokulu
100.Yıl Türk Eğitim Vakfı Ortaokulu
125.Yıl Ortaokulu
19 Mayıs İlkokulu
19 Mayıs Ortaokulu
23 Nisan İlkokulu
23 Nisan Ortaokulu
389
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
2
1
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
4
3
3
3
4
4
3
3
3
2
2
3
3
2
1
4
4
4
4
5
3
2
2
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
4
4
2
2
3
3
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
Köy
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
Köy
Köy
Belde
Köy
Belde
Belde
Belde
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
6
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
12
11
10
12
12
12
14
14
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
14
12
12
12
14
14
12
12
12
11
11
12
12
11
10
14
14
14
14
16
12
11
11
12
12
12
12
12
14
14
12
12
12
12
12
12
14
14
11
11
12
12
11
10
10
11
11
10
11
11
11
11
390
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
751125
726320
726650
726648
751650
726335
726647
726646
726644
745122
726643
726640
726638
726636
726632
726623
726618
190665
726350
751649
726338
726355
726360
190677
726323
726330
726613
726609
726572
726363
373342
964347
972584
963265
905576
726661
726660
751127
726659
726656
726603
726596
971458
726590
726587
726370
726583
726582
726580
726579
726375
726577
726575
726654
726651
726568
726343
746047
726377
963674
726315
726662
726199
751648
270503
221109
726197
971460
966119
725694
725703
725333
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AMASYA
AMASYA
AMASYA
MERKEZ
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
SARIYAHŞİ
SARIYAHŞİ
SARIYAHŞİ
SARIYAHŞİ
SARIYAHŞİ
SARIYAHŞİ
SARIYAHŞİ
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
75.Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Ahmet Yavuz İlkokulu
Akpınar İlkokulu
Akpınar Ortaokulu
Balcı Çok Programlı Lisesi
Balcı İlkokulu
Balcı Ortaokulu
Bozkır Celal Yavuz İlkokulu
Bozkır Celal Yavuz Ortaokulu
Cumali İlkokulu
Çatin İlkokulu
Çatin Ortaokulu
Çiftevi İlkokulu
Çiftevi Ortaokulu
Durhasanlı İlkokulu
Hacıibrahimuşağı İlkokulu
Hacıibrahimuşağı Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Harmandalı Atatürk Ortaokulu
Harmandalı Çok Programlı Lisesi
Harmandalı-Şehit Ali Rıza Altın İlkokulu
Hıdırlı İlkokulu
Hocabeyli İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İstiklâl İlkokulu
Kızılay Ortaokulu
Kümbet İlkokulu
Kümbet Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Namlıkışla İlkokulu
Ortaköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ortaköy Anadolu Lisesi
Ortaköy Anadolu Öğretmen Lisesi
Ortaköy Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Ortaköy Anadolu Teknik Lisesi, Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi
Ortaköy Fatih İlkokulu
Ortaköy Fatih Ortaokulu
Ortaköy Merkez Anadolu Lisesi
Osman Apaçık İlkokulu
Osman Apaçık Ortaokulu
Ozancık İlkokulu
Ozancık Ortaokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Saları Alaca İlkokulu
Saları Alaca Ortaokulu
Sarıkaraman Ayvazlı İlkokulu
Sarıkaraman Yunus Emre İlkokulu
Sarıkaraman Yunus Emre Ortaokulu
Satansarı İlkokulu
Satansarı Ortaokulu
Seksenuşağı İlkokulu
Sinandı Gökkaya İlkokulu
Sinandı Gökkaya Ortaokulu
Süleyman Kılıç İlkokulu
Süleyman Kılıç Ortaokulu
Şehit Süleyman Köse İmam Hatip Ortaokulu
Şehit Yüzbaşı Bahtiyar Er İlkokulu
Şehit Yüzbaşı Bahtiyar Er Ortaokulu
Yıldırımlar İlkokulu
Yunus Emre Anaokulu
75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu
75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu
Fatih Ortaokulu
Hacı Mehmet Cömert Çok Programlı Lisesi
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kızılırmak İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Sarıyahşi Anaokulu
Alan İlkokulu
Alan Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
4
3
5
5
5
4
4
3
3
3
5
5
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
5
5
4
4
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Şehir
Belde
Belde
Belde
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
0
0
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
7
7
7
7
7
0
6
6
6
7
7
0
0
0
6
6
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
0
0
0
6
6
7
7
0
0
6
6
6
0
6
6
6
6
6
7
11
12
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
14
14
14
14
14
12
16
16
16
14
14
10
12
12
16
16
12
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
12
16
16
16
16
16
16
16
14
14
14
12
12
12
16
16
14
14
12
12
16
16
16
10
16
16
16
16
16
14
Mayıs 2014-2680
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
725278
708604
748548
725414
725458
117582
748615
747733
962866
117594
976676
117604
725585
725666
708659
708683
708670
725153
725266
963319
976875
709003
725793
725768
962868
270635
752246
965423
117712
708776
117724
117700
709017
709027
976683
725820
725837
976463
805156
971018
887594
708839
869760
713584
713659
309460
713635
231316
751834
721715
721782
707091
721995
721410
725417
725415
964311
117462
117425
240052
972524
887802
751976
887868
964686
967426
117450
750069
747019
747443
117498
751939
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞHACIKÖY
GÜMÜŞHACIKÖY
HAMAMÖZÜ
HAMAMÖZÜ
HAMAMÖZÜ
HAMAMÖZÜ
HAMAMÖZÜ
HAMAMÖZÜ
HAMAMÖZÜ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Atatürk Ortaokulu
Ayvalıpınar İlkokulu
Davutevi İlkokulu
Gediksaray İlkokulu
Gediksaray Ortaokulu
Göynücek Çok Programlı Lisesi
Göynücek İmam Hatip Ortaokulu
Göynücek Yatılı Bölge Ortaokulu
Göynücek 70.Yıl Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Halk Eğitim Merkezi
Ilısu Şehit İsmail Kara İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karaşar İlkokulu
Karaşar Ortaokulu
Kervansaray İlkokulu
Pembeli İlkokulu
Sığırçayı İlkokulu
Şehit Lokman Cansız İlkokulu
Şehit Lokman Cansız Ortaokulu
Amasya Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi
Çal İlkokulu
Dumanlı İlkokulu
Gümüş İlkokulu
Gümüş Ortaokulu
Gümüşhacıköy Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Gümüşhacıköy Çok Programlı Lisesi
Gümüşhacıköy İmam Hatip Ortaokulu
Gümüşhacıköy Merkez Anaokulu
Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
Işık İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Lisesi
Kağnıcı İlkokulu
Karacaören İlkokulu
Kemalpaşa İlkokulu
Kızılca İlkokulu
Kızılca Ortaokulu
Mehmet Paşa Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Şehit Teğmen Ahmet Çıtak İlkokulu
Ülkü Ortaokulu
Adil Candemir Çok Programlı Lisesi
Atatürk İlkokulu
Göl İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hamit Kaplan Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Ortaokulu
Abdurrahman Kamil İlkokulu
Abdurrahman Kamil Ortaokulu
Aksalur İlkokulu
Akşemsettin İlkokulu
Akşemsettin Ortaokulu
Albayrak İlkokulu
Albayrak Ortaokulu
Alptekin Anadolu Lisesi
Amasya Anadolu İmam Hatip Lisesi
Amasya Anadolu Lisesi
Amasya Anadolu Öğretmen Lisesi
Amasya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Amasya Bilim ve Sanat Merkezi
Amasya Güzel Sanatlar Lisesi
Amasya İmam Hatip Ortaokulu
Amasya İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Amasya Lisesi
Amasya Merkez Ticaret Meslek Lisesi
Amasya Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Amasya Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Amasya Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Amasya Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Amasya Spor Lisesi
391
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
5
5
5
5
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
1
1
4
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
7
6
6
7
7
7
7
7
7
7
6
0
6
6
6
6
6
7
7
7
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
0
7
0
0
7
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
16
16
14
14
14
14
14
14
14
16
10
16
16
16
16
16
14
14
14
16
16
14
14
14
14
14
14
14
14
10
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
14
14
10
14
10
10
14
10
10
14
14
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
10
10
10
10
392
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
959985
970015
817109
707124
750682
707725
751330
725295
725292
707168
707177
976870
707192
725557
725554
725651
725647
707991
751821
879524
707303
725732
725730
725795
725791
707159
724700
724698
977025
965042
117474
117521
973552
725854
725852
707320
707357
725916
725913
973944
888022
707406
746862
746882
874257
707879
724760
724759
974703
229668
707427
724577
707864
747010
725945
725942
971013
707837
707440
707450
707459
724802
724804
724875
724870
752304
752305
853141
707571
725007
725011
726013
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Amasya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Amasya Türk Telekom Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Amasya Vedia Zeren Anaokulu
Aşağı Kızseki İlkokulu
Atatürk Anadolu Lisesi
Atatürk İlkokulu
Aydınca Çok Programlı Lisesi
Aydınca İlkokulu
Aydınca Ortaokulu
Aydınlık İlkokulu
Bağlarüstü İlkokulu
Bahçeleriçi İlkokulu
Boğa İlkokulu
Boğaz İlkokulu
Boğaz Ortaokulu
Büyük Kızılca İlkokulu
Büyük Kızılca Ortaokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çiğdemlik İlkokulu
Damudere İlkokulu
Direkli İlkokulu
Doğantepe İlkokulu
Doğantepe Ortaokulu
Ezine Pazar Atatürk İlkokulu
Ezine Pazar Atatürk Ortaokulu
Ezinepazar İlkokulu
Fatih İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Gazi Ortaokulu
Gökhöyük Tarım Meslek Lisesi
Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Özel İdaresi Anaokulu
İlyas İlkokulu
İlyas Ortaokulu
Kale Çavuşhan İlkokulu
Karaköprü Bölmebük Şehit Mustafa Tuluk İlkokulu
Kayabaşı İlkokulu
Kayabaşı Ortaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kızılkışlacık İlkokulu
Kuzgeçe İlkokulu
Lokman Hekim İşitme Engelliler İlkokulu
Lokman Hekim İşitme Engelliler Ortaokulu
Macit Zeren Fen Lisesi
Mehmet Varinli İlkokulu
Mehmetçik İlkokulu
Mehmetçik Ortaokulu
Merkez 65 Bin Dev Öğrenci Sevgi Anaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Musa İlkokulu
Müftü Mehmed Tevfik Ortaokulu
Nihat Bayramoğlu İlkokulu
Osman Yıldırım Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Ovasaray İlkokulu
Ovasaray Ortaokulu
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Plevne Ortaokulu
Sarıalan İlkokulu
Sarılar İlkokulu
Sarımeşe İlkokulu
Serdar Zeren İlkokulu
Serdar Zeren Ortaokulu
Şehitler İlkokulu
Şehitler Ortaokulu
Şehzade Mustafa İlkokulu
Şehzade Mustafa Ortaokulu
Şeyhsadi İlkokulu
Tatar İlkokulu
Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlkokulu
Tuğgeneral Hikmet Akıncı Ortaokulu
Uygur İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
4
4
4
4
4
1
4
3
3
4
4
1
4
5
5
4
4
4
4
4
1
1
1
4
1
1
1
4
4
4
4
3
3
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
4
4
1
1
5
3
4
1
1
2
2
1
1
5
4
2
2
4
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Belde
0
0
0
7
0
0
7
7
7
7
7
0
7
0
0
7
7
0
7
6
6
7
7
7
7
7
0
0
0
7
0
0
0
7
7
7
7
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
7
7
0
0
6
0
7
0
0
0
0
0
0
6
7
0
0
7
10
10
10
14
10
10
14
14
14
14
14
10
14
12
12
14
14
10
14
16
16
14
14
14
14
14
10
10
10
14
10
10
10
14
14
14
14
12
12
10
14
14
10
10
10
10
10
10
10
10
14
10
10
10
14
14
10
10
16
12
14
10
10
11
11
10
10
16
14
11
11
14
Mayıs 2014-2680
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
726009
725168
725165
887575
726043
726042
707826
726058
726056
707809
750631
707617
707795
725977
725974
751448
976709
970871
707962
726467
726483
726675
726679
713406
726699
726706
823989
713213
888085
713339
713362
117868
713223
117893
713254
742819
726717
726722
713416
736151
736346
713228
750560
853217
750684
117856
117819
972721
962872
973669
752461
747020
747440
963938
746751
747639
746895
117820
117844
117881
713370
971016
746453
746656
726687
726690
736203
736389
713269
713249
713391
713377
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
Uygur Ortaokulu
Vali Hüseyin Poroy İlkokulu
Vali Hüseyin Poroy Ortaokulu
Vermiş İlkokulu
Yassıçal İlkokulu
Yassıçal Ortaokulu
Yavuz Selim Ortaokulu
Yeşil Yenice İlkokulu
Yeşil Yenice Ortaokulu
Yeşilırmak Ortaokulu
YHKB Zeynep Hatun Anaokulu
Yıkılgan İlkokulu
Ziyapaşa Ortaokulu
Ziyaret İlkokulu
Ziyaret Ortaokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu
12 Haziran Anadolu Lisesi
75.Yıl İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Bayezıt İlkokulu
Abidehatun İlkokulu
Abidehatun Ortaokulu
Ahmet Faruk Çörekçi İlkokulu
Ahmet Faruk Çörekçi Ortaokulu
Akören İlkokulu
Alıcık Şehit İlker Atan İlkokulu
Alıcık Şehit İlker Atan Ortaokulu
Amasya Merzifon Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Atatürk İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Fatih İlkokulu
Gazi Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Haşim Dülger İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İstiklal İlkokulu
İstiklal Ortaokulu
Kayadüzü Işık İlkokulu
Kayadüzü Işık Ortaokulu
Kızıleğrek İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet Çelebi İlkokulu
Mehmet Çelebi Ortaokulu
Mehmetçik İlkokulu
Merzifon Abide Hatun Anadolu Lisesi
Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi
Merzifon Anadolu Lisesi
Merzifon Anadolu Öğretmen Lisesi
Merzifon Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Merzifon Fen Lisesi
Merzifon Hayati İncekul Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Merzifon Hayati İncekul Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Merzifon Hayati İncekul Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Merzifon Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Merzifon Sevinç-Orhan Erzengin Özel Eğitim İlkokulu
Merzifon Sevinç-Orhan Erzengin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Merzifon Sevinç-Orhan Erzengin Özel Eğitim Ortaokulu
Merzifon Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Merzifon Ticaret Meslek Lisesi
Mesleki Eğitim Merkezi
Namık Kemal Ortaokulu
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Resmiye Mehmet Karaöz İlkokulu
Resmiye Mehmet Karaöz İmam Hatip Ortaokulu
Sarıbuğday İlkokulu
Sarıbuğday Ortaokulu
Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz İlkokulu
Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz Ortaokulu
Şehit Polis Halim Çalkan İlkokulu
Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu
TOKİ Kara Mustafa Paşa Ortaokulu
Vali Hüseyin Poroy Ortaokulu
393
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
4
4
4
1
3
3
1
1
5
1
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
Belde
Şehir
Şehir
Köy
Belde
Belde
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
7
0
0
7
7
7
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
10
10
14
14
14
10
12
12
10
10
16
10
12
12
10
10
10
10
10
10
11
11
12
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
14
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
394
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
713423
829795
973553
715306
715149
714442
715163
711929
726234
726246
714453
715174
726260
726272
715224
726283
726288
715259
751333
714497
726308
726329
118000
888089
118012
715273
744632
745556
361651
711931
971014
715296
117988
970947
962874
749988
711945
746051
973945
963523
746474
117952
300243
972789
117976
749007
726379
726394
726415
726440
713771
715126
750561
714417
725954
725960
725973
725978
709118
749350
749797
725989
726002
711698
725900
725924
725936
725943
726021
726034
726046
726092
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
MERZİFON
MERZİFON
MERZİFON
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
Yakacık İlkokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
65 Bin Dev Öğrenci Sevgi Anaokulu
Akören İlkokulu
Armutlu İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Bayırlı İlkokulu
Bolat İlkokulu
Cevizdibi Şehit Serhat Yurtbaşı İlkokulu
Cevizdibi Şehit Serhat Yurtbaşı Ortaokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Cürlü İlkokulu
Çeltek Madeni İlkokulu
Çeltek Madeni Ortaokulu
Deveci Şehit Recep İnce İlkokulu
Eraslan Şehit Fatih Mehmet Keleş İlkokulu
Eraslan Şehit Fatih Mehmet Keleş Ortaokulu
Eymir İlkokulu
Fatih Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
Gazi Ortaokulu
Halit Osman Otçu İlkokulu
Halit Osman Otçu Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hürriyet Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kerimoğlu Şehit Osman Şeker İlkokulu
Mehmet Bilgili İlkokulu
Mehmet Bilgili Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Murat Deniz İlkokulu
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Salucu İlkokulu
Suluova Anadolu İmam-Hatip Lisesi
Suluova Anadolu Öğretmen Lisesi
Suluova Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Suluova Hacı Bayram Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Suluova İlkokulu
Suluova İmam Hatip Ortaokulu
Suluova Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Suluova Mihri Hatun Anaokulu
Suluova Ortaokulu
Suluova Şehit Erkan Ayas Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi
Suluova Şehit Muharrem Saygün Anadolu Lisesi
Suluova Ticaret Meslek Lisesi
Suluova 65 Bin Dev Öğrenci Sevgi Anaokulu
Şehit Aydın Korkmaz İlkokulu
Şehit Aydın Korkmaz Ortaokulu
Şeker İlkokulu
Şeker Ortaokulu
TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu
Yunus Emre İlkokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Zübeyde Hanım İlkokulu
Akınoğlu İlkokulu
Akınoğlu Ortaokulu
Alpaslan İlkokulu
Alpaslan Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Ballıdere Ömer Saray Ortaokulu
Ballıdere Ömer Saray İlkokulu
Belevi İlkokulu
Belevi Ortaokulu
Boraboy İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çaydibi İlkokulu
Çaydibi Ortaokulu
Destek İlkokulu
Destek Ortaokulu
Esençay İlkokulu
Esençay Ortaokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
4
2
5
2
3
3
2
4
3
3
4
4
4
3
1
2
3
3
1
2
1
4
2
2
1
2
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Belde
0
0
0
6
7
0
6
0
0
0
0
7
0
0
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
11
10
10
16
14
11
16
11
12
12
11
14
12
12
14
14
14
12
10
11
12
12
10
11
10
14
11
11
10
11
10
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Mayıs 2014-2680
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
711785
118156
118168
711845
971017
740922
976940
711847
711737
118144
959649
962870
905493
747740
752607
964506
711723
740032
711855
711747
709093
974274
966556
325145
711686
711726
745664
711690
733818
733836
733817
733833
747991
747021
747439
707377
733816
733829
733813
733828
270373
231101
974238
733807
733827
733806
733826
974648
973377
962836
733805
733825
711695
750482
705880
705941
118695
707649
751811
750116
710376
710372
966082
970822
951068
972464
750685
334395
290916
118492
964310
972455
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
AKYURT
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
Hacıbey İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Mercimek İlkokulu
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Özbaraklı Şehit Özcan Özen İlkokulu
Özkan Ağış İlkokulu
Sepetli İlkokulu
Şahinler İlkokulu
Taşova Anadolu İmam Hatip Lisesi
Taşova Anadolu Lisesi
Taşova Süleyman Bursalı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi
Taşova Yatılı Bölge Ortaokulu
Taşova Yeşilırmak Çok Programlı Lisesi
Taşova Yuvam Anaokulu
Uluköy Şehit Komiser Mustafa Düzgün İlkokulu
Uluköy Şehit Komiser Mustafa Düzgün Ortaokulu
Yaylasaray İlkokulu
Yerkozlu İlkokulu
Yeşilırmak İlkokulu
Akyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi
Akyurt Anadolu Lisesi
Akyurt Çok Programlı Lisesi
Akyurt İlkokulu
Akyurt Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Akyurt TOKİ Ortaokulu
Akyurt Yıldırım Beyazıt İlkokulu
Barmek İlkokulu
Barmek Ortaokulu
Büğdüz İlkokulu
Büğdüz Ortaokulu
Büğdüz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Büğdüz Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Büğdüz Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Cücük İlkokulu
Elecik İlkokulu
Elecik Ortaokulu
Güzelhisar İlkokulu
Güzelhisar Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kızık İlkokulu
Kızık Ortaokulu
Kozayagı Köyü İlkokulu
Kozayagı Köyü Ortaokulu
Nehire Bir Anaokulu
Nevzat Hüseyin Tiryaki Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Prof. Dr. Nusret Fişek Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Saracalar İlkokulu
Saracalar Ortaokulu
Yakupoğlu İlkokulu
Yakupoğlu Ortaokulu
Abdullah Tokur İlkokulu
Abdullah Tokur Ortaokulu
Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi
Ahiler Ortaokulu
Ahmet Yesevi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Alemdağ Altındağ Belediyesi Anaokulu
Ali Ersoy İlkokulu
Ali Ersoy Ortaokulu
Altındağ Belediyesi Anaokulu
Altındağ Gazi Anadolu Lisesi
Altındağ İMKB Ticaret Meslek Lisesi
Altındağ M. Ali Hasan Çoşkun Anadolu Lisesi
Altındağ Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Anafartalar Ticaret Meslek Lisesi
Ankara Anadolu Lisesi
Ankara Lisesi
Ankara Olgunlaşma Enstitüsü
395
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Belde
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Köy
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
7
7
0
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
14
10
16
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
12
12
12
12
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
396
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
813148
976545
707666
967357
888088
118551
706286
707787
750117
974701
976849
707857
976827
707808
747994
747022
747445
707836
976754
746842
746985
118729
972040
964309
977022
708007
749767
733911
711835
746681
746896
747427
974700
708045
118646
734017
707959
974747
976713
707824
707909
118658
733910
711833
733794
879429
853413
118766
974809
708312
966456
976708
750485
711876
711873
750213
749766
749027
711877
709229
733907
711880
746716
746905
747370
870808
965891
708050
750369
706020
711885
711881
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
Ankara Ticaret Meslek Lisesi
Ankara Ticaret Odası 65. Yıl Ortaokulu
Atam İlkokulu
Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Atatürk Ortaokulu
Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Atilla İlkokulu
Aydınlıkevler İlkokulu
Başpınar Altındağ Belediyesi Anaokulu
Battalgazi Altındağ Belediyesi Anaokulu
Battalgazi Ortaokulu
Beşikkaya Ortaokulu
Cebeci Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Çağdaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Çağdaş Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Çağdaş Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Çalışkanlar İlkokulu
Çocuk Sevenler Derneği İlkokulu
Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler İlkokulu
Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler Ortaokulu
Doğan Çağlar Özel Eğitim Meslek Lisesi
Doğantepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Esenevler Anadolu Lisesi
Evliya Çelebi Ortaokulu
Fatih Sultan Mehmet İlkokulu
Feridun Çelik Altındağ Belediyesi Anaokulu
Fikri İnal İlkokulu
Fikri İnal Ortaokulu
Göreneller Görme Engelliler İlkokulu
Göreneller Görme Engelliler Ortaokulu
Göreneller Görme Engelliler Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Gülpınar Altındağ Belediyesi Anaokulu
Gülpınar İlkokulu
Hacı Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi
Hacı Bayram İmam Hatip Ortaokulu
Hacıbayram Ortaokulu
Hafsa Sultan Anaokulu
Halil Naci Mıhçıoğlu İlkokulu
Halim Şaşmaz İlkokulu
Halim Şaşmaz Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Hayme Hatun İlkokulu
Hayme Hatun Ortaokulu
Hüseyin Güllü Ceylan İlkokulu
Hüseyin Güllü Ceylan Ortaokulu
İhsan Sungu İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İnönü Anadolu Lisesi
İnönü İlkokulu
İskitler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Karacakaya İlkokulu
Karacakaya Ortaokulu
Karacaören İlkokulu
Karacaören Ortaokulu
Karakum Altındağ Belediyesi Anaokulu
Karapürçek Altındağ Belediyesi Anaokulu
Karapürçek İmam Hatip Ortaokulu
Karapürçek Ortaokulu
Kaşgarlı Mahmut İlkokulu
Kavaklı İlkokulu
Kavaklı Ortaokulu
Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler İlkokulu
Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Ortaokulu
Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Anaokulu
Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi
Koza Anaokulu
Kutalmışbey Ortaokulu
Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi
Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu
Mehmet Memişoğulları İlkokulu
Mehmet Memişoğulları Ortaokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Mayıs 2014-2680
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
708336
708349
708372
751336
708382
708081
708396
707833
976799
977085
734001
708433
708105
972731
708446
887862
745564
888064
879407
122031
708469
976742
734006
708480
705966
705984
887987
708500
733999
711884
711882
733912
708190
964308
708508
708589
709270
118514
746717
746906
708585
708600
223420
874101
708634
869054
972463
118538
750212
708646
118575
707407
707639
736887
749029
281489
708661
750378
708237
963818
711560
711558
736897
711594
711600
711610
711608
740181
118908
708669
118921
711613
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
ALTINDAĞ
AYAŞ
AYAŞ
AYAŞ
AYAŞ
AYAŞ
AYAŞ
AYAŞ
AYAŞ
AYAŞ
AYAŞ
AYAŞ
AYAŞ
AYAŞ
AYAŞ
AYAŞ
AYAŞ
AYAŞ
AYAŞ
AYAŞ
Milli Müdafaa İlkokulu
Nazım Akcan İlkokulu
Nazife Hatun İlkokulu
Necatibey Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Nihat Başakar İlkokulu
Osmangazi Ortaokulu
Öğretmen Abdullah İlkokulu
Örnek Atıfbey Ortaokulu
Özdemir Gürocak İlkokulu
Peyami Safa İlkokulu
Peyami Safa Ortaokulu
Peyamitepe İlkokulu
Polis Amca Ortaokulu
Sabahattin Zaim Anadolu Öğretmen Lisesi
Sakalar İlkokulu
Satıkadın Ortaokulu
Seymenler İlkokulu
Seymenler Ortaokulu
Sıdıka Kınacı İlkokulu
Siteler Mesleki Eğitim Merkezi
Solfasol İlkokulu
Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu
Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu
Şili İlkokulu
Tandoğan İlkokulu
Tandoğan Ortaokulu
Taşça İlkokulu
Telsizler İlkokulu
Telsizler Ortaokulu
TOKİ Malazgirt İlkokulu
TOKİ Malazgirt Ortaokulu
Türkerler İlkokulu
Türkerler Ortaokulu
Uluğbey Anadolu Lisesi
Uluğbey İlkokulu
Uluğbey Ortaokulu
Ulus İlk Meclis İlkokulu
Ulus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Yahya Özsoy İşitme Engelliler İlkokulu
Yahya Özsoy İşitme Engelliler Ortaokulu
Yeni Turan İlkokulu
Yenihayat İlkokulu
Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi
Yıldırım Beyazıt Anaokulu
Yıldırım Beyazıt İlkokulu
Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Yıldırım Beyazıt Lisesi
Yıldırım Beyazıt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Yıldıztepe Altındağ Belediyesi Anaokulu
Yukarı Peçenek İlkokulu
Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi
13 Ekim İlkokulu
24 Kasım İlkokulu
Akkaya İlkokulu
Ayaş İmam Hatip Ortaokulu
Ayaş Naime-Ali Karataş Çok Programlı Lisesi
Bahri Hacıahmetoğlu İlkokulu
Bünyamin İlkokulu
Bünyamin Ortaokulu
Cemil Meriç Anaokulu
Çanıllı İlkokulu
Çanıllı Ortaokulu
Evcı İlkokulu
Gazi İlkokulu
Gazi Ortaokulu
Gençali İlkokulu
Gençali Ortaokulu
Gokler İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Ilıca İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Oltan Şehit Olgun Gökmen İlkokulu
397
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
2
2
3
1
1
4
4
3
1
3
1
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
10
10
10
11
10
11
11
12
10
10
14
14
12
10
12
10
11
398
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
711619
708684
750377
711571
711566
964294
740193
711672
711678
322846
711671
711670
711738
711741
708693
966383
749824
338606
119042
750334
734428
711790
711792
708715
711793
711794
711798
711800
708738
976492
346802
119078
119091
372802
708777
887483
962838
711823
711825
711850
711852
734431
708265
711856
711857
708824
711858
711859
708842
746449
976927
887786
119198
750686
708624
734306
280866
708673
747024
747436
865032
119174
223397
976990
708921
711883
711886
752375
708795
708855
910336
119208
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
AYAŞ
AYAŞ
AYAŞ
AYAŞ
AYAŞ
AYAŞ
AYAŞ
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BALA
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
Oltan Şehit Olgun Gökmen Ortaokulu
Sadullahpaşa İlkokulu
Sadullahpaşa Ortaokulu
Sinanlı İlkokulu
Sinanlı Ortaokulu
Şehit Rıdvan Süer Anadolu Lisesi
Tekke İlkokulu
Abazlı İlkokulu
Abazlı Ortaokulu
Afşar Çok Programlı Lisesi
Afşar İlkokulu
Afşar Ortaokulu
Alparslan İlkokulu
Alparslan Ortaokulu
Aydogan İlkokulu
Bala Anadolu Lisesi
Bala Anaokulu
Bala Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Bala Lisesi
Bala Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Bektaslı İlkokulu
Beynam Emine Erişen İlkokulu
Beynam Emine Erişen Ortaokulu
Büyük Davdanlı İlkokulu
Büyükboyalık İlkokulu
Büyükboyalık Ortaokulu
Büyükcamili İlkokulu
Büyükcamili Ortaokulu
Cıgdemlı İlkokulu
Ergin İlkokulu
Faik Güngör Çok Programlı Lisesi
Halk Eğitimi Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Lisesi
K.davdanlı İlkokulu
Keklicek İlkokulu
Kemal Şahin Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Kesikköprü İlkokulu
Kesikköprü Ortaokulu
Köseli İlkokulu
Köseli Ortaokulu
Küçükcamılı İlkokulu
Merkez Duatepe Ortaokulu
Sofular Musa Ünal İlkokulu
Sofular Musa Ünal Ortaokulu
Suyuguzel İlkokulu
Tınaztepe İlkokulu
Tınaztepe Ortaokulu
Tuna İlkokulu
Yöreli İlkokulu
Altay İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Beypazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi
Beypazarı Anadolu Lisesi
Beypazarı İlkokulu
Beypazarı İmam Hatip Ortaokulu
Beypazarı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi
Beypazarı Ortaokulu
Beypazarı Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Beypazarı Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Beypazarı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Beypazarı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Beypazarı Ticaret Meslek, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Cumhuriyet İlkokulu
Çayırlıoğlu İlkokulu
Faruk Kefelioğlu İlkokulu
Faruk Kefelioğlu Ortaokulu
Gazi Gündüzalp Ortaokulu
Gazipaşa İlkokulu
Gazipaşa Ortaokulu
Halide Edip Adıvar Anaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
3
3
5
4
4
5
5
5
5
5
4
4
4
5
5
4
5
5
4
4
5
4
5
5
5
4
4
4
5
3
3
2
2
2
2
2
1
5
5
2
2
2
2
3
3
3
1
1
2
2
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
6
0
0
6
7
7
6
6
6
6
6
7
0
7
6
6
7
6
6
7
7
6
7
6
6
6
7
7
7
6
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
11
10
10
10
10
12
14
14
14
14
14
14
14
16
14
14
14
14
14
16
12
12
16
14
14
16
16
16
16
16
14
10
14
16
16
14
16
16
14
14
16
14
16
16
16
14
14
14
16
12
12
11
11
11
11
11
10
16
16
11
11
11
11
12
12
12
10
10
11
11
10
Mayıs 2014-2680
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
965143
119233
887662
711888
711889
867915
230455
711890
711892
971027
708967
709049
962840
879505
118778
963620
119304
119316
119328
970319
976856
734477
734481
734484
708982
734500
708309
708995
708324
709007
745515
887760
715360
715967
708337
709371
709384
757653
972162
973788
750353
708352
119556
962504
751339
119664
751978
747456
747561
970707
853476
976456
892527
757632
967210
964307
974804
119759
887870
715383
715919
734317
853280
964306
974805
709039
973946
119676
964926
280758
706052
750354
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BEYPAZARI
BÜYÜKŞEHİR
ÇAMLIDERE
ÇAMLIDERE
ÇAMLIDERE
ÇAMLIDERE
ÇAMLIDERE
ÇAMLIDERE
ÇAMLIDERE
ÇAMLIDERE
ÇAMLIDERE
ÇAMLIDERE
ÇAMLIDERE
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
Hatice-Cemil Ercan Anadolu Öğretmen Lisesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kemal Milaslı İlkokulu
Kırbaşı İlkokulu
Kırbaşı Ortaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Mesleki Eğitim Merkezi
Namık Kemal İlkokulu
Namık Kemal Ortaokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Rüstempaşa İlkokulu
Sanayi İlkokulu
Tolunay Özaka Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Üreğil İlkokulu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Çamkoru Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisi
Çamlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Merkez Atatürk İlkokulu
Merkez Atatürk Ortaokulu
Osmansin İlkokulu
Osmansin Ortaokulu
Peçenek İlkokulu
Peçenek Ortaokulu
Abdurrahman Şengel Ortaokulu
Ahmet Andiçen İlkokulu
Ahmet Bahadır İlhan Ortaokulu
Ahmet Barındırır İlkokulu
Ahmet Barındırır Ortaokulu
Ahmet Haşim İlkokulu
Ahmet Vefik Paşa İlkokulu
Ahmet Vefik Paşa Ortaokulu
Ahmet Yesevi Ortaokulu
Akşemsettin İlkokulu
Akşemsettin Ortaokulu
Alacaatlı İlkokulu
Ali-Hasan Coşkun Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Anıttepe Anadolu Lisesi
Anıttepe Jandarma Lojmanları Anaokulu
Anıttepe Ortaokulu
Ankara Atatürk Lisesi
Ankara Çankaya Aziz Altınpınar Lisesi
Ankara Çankaya Aziz Altınpınar Ticaret Meslek Lisesi
Ankara Fen Lisesi
Ankara Güzel Sanatlar Lisesi
Ankara Lions Kulübü Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Ankara Lions Kulübü Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Ankara Türk Telekom Mehmet Kaplan Sosyal Bilimler Lisesi
Arjantin İlkokulu
Atasülün İlkokulu
Atatürk Anaokulu
Avni Akyol İlkokulu
Ayhan Sümer Anadolu Lisesi
Ayrancı Anadolu Lisesi
Ayrancı Aysel Yücetürk Anadolu Lisesi
Ayrancı Ticaret Meslek Lisesi
Ayten Tekışık Ortaokulu
Ayten-Şaban Diri İlkokulu
Ayten-Şaban Diri Ortaokulu
Aziz Altıpınar Ortaokulu
Bademlidere Ortaokulu
Bahçelievler Anadolu Lisesi
Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi
Bahçelievler Nebahat Keskin İlkokulu
Balgat Aliye Yahşi Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Balgat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Başkent Halk Eğitim Merkezi
Betül Can Anadolu Lisesi
Beytepe İlkokulu
Beytepe Jandarma Lojmanları Anaokulu
399
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
4
4
2
3
3
3
2
3
2
2
5
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
6
6
6
0
6
6
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
10
11
14
14
11
12
12
12
11
12
11
11
16
10
16
16
16
10
16
16
16
16
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
400
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
706076
709050
970510
749806
964970
709054
708400
709062
972501
817374
225156
119772
751321
709068
888317
972481
747227
119806
757633
748620
853205
745594
379206
708419
119688
323469
709085
853546
976733
708450
708466
853169
971821
878649
709112
715399
715910
969915
708479
709137
757571
709144
757634
887837
709154
352317
708528
119784
976847
352748
711791
964304
709163
853465
119818
709174
708576
709126
750689
707612
757570
708586
976542
964578
714603
715889
708641
853245
757635
887610
745598
323470
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
Beytepe Ortaokulu
Bilgi İlkokulu
Bilkent Ün. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi İlkokulu
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık Ortaokulu
Boztepe İlkokulu
Büyükhanlı Kardeşler Ortaokulu
Cebesoy İlkokulu
Cumhuriyet Anadolu Öğretmen Lisesi
Cumhuriyet Anaokulu
Çankaya Anadolu Lisesi
Çankaya Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi
Çankaya Faik Güngör Anadolu İmam Hatip Lisesi
Çankaya İlkokulu
Çankaya İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Çankaya Lisesi
Çankaya Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Çankaya Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Çayyolu Hacı İbrahim Aydın İlkokulu
Danıştay Anaokulu
Dedeman İlkokulu
Dikmen Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Dikmen Nevzat Ayaz Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ Ortaokulu
Dikmen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi
Dr.Reşit Galip İlkokulu
DSİ İlkokulu
Erdoğan Şahinoğlu Ortaokulu
Ertuğrulgazi Ortaokulu
Eşref Bitlis Ortaokulu
Evciler İlkokulu
Fahri Çaldağ Anaokulu
Fatma Yaşar Önen Ticaret Meslek Lisesi
Fatma-Yaşar Önen İlkokulu
Fevzi Özbey İlkokulu
Fevzi Özbey Ortaokulu
Gaziosmanpaşa Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Gaziosmanpaşa Necla-İlhan İpekçi Ortaokulu
Gökay İlkokulu
Gökay İmam Hatip Ortaokulu
Gökçe Karataş İlkokulu
Göktürk İlkokulu
Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu
Gülten Kösemen İlkokulu
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
Halide Edip Adıvar Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Hamdullah Suphi İlkokulu
Hasan Ali Yücel Anadolu Öğretmen Lisesi
Hasan Özbay İmam Hatip Ortaokulu
Hürriyet Anadolu Lisesi
Hürriyet İlkokulu
İl Genel Meclisi Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İltekin İlkokulu
İMKB Alpaslan Ortaokulu
İmrahor İlkokulu
İncesu Anadolu Lisesi
İncesu İlkokulu
İncesu İmam Hatip Ortaokulu
İzciler Ortaokulu
İzzet Latif Aras Ortaokulu
Karakusunlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Karataş İlkokulu
Karataş Ortaokulu
Kavaklıdere Ortaokulu
Kemal Atatürk İlkokulu
Kezban Mercan Anaokulu
Kılıçali Paşa İlkokulu
Kılıçaslan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Kırkkonaklar Anadolu Lisesi
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
Mayıs 2014-2680
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
879481
734322
708270
974807
967247
757637
976987
970819
709931
709396
709432
757638
708676
757639
300159
709949
708696
972283
708728
757640
757641
757642
757667
708746
709965
757643
757644
757645
734321
708763
853167
853446
879506
709990
973705
709997
757646
708812
757647
757509
710002
972696
747717
747457
747560
710008
853450
710016
972480
974806
710022
710032
708859
710038
734319
964303
710050
708875
974808
710055
967320
710061
750687
710067
747985
747026
747438
748897
710071
710078
965227
708896
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
Kırkkonaklar İffet Güneşoğlu İlkokulu
Kırkkonaklar İffet Güneşoğlu Ortaokulu
Kıymet Necip Tesal İlkokulu
Kirami Refia Alemdaroğlu Anadolu Lisesi
Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi
Konutkent Sabiha-Reşit Turgut İlkokulu
Köy Hizmetleri İlkokulu
Kurtuluş Anadolu Lisesi
Kurtuluş İlkokulu
Kütükçü Alibey İlkokulu
Kütükçü Alibey Ortaokulu
Leyla Turgut Anadolu Lisesi
Maltepe Ortaokulu
Mehlika Turgut Anaokulu
Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi
Mehmet Hikmet Ayberk İlkokulu
Mehmet İçkale Ortaokulu
Mehmet Meto Anaokulu
Mehmet Özcan Torunoğlu Ortaokulu
Mehmet Ulucan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Mehmet Ulucan Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Mehmet Ulucan Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Mesa Koru Sitesi İlkokulu
Metin Oktay Ortaokulu
Milli Eğitim Vakfı İlkokulu
Milllî Eğitim Vakfı Gökkuşağı İlkokulu
Milllî Eğitim Vakfı Gökkuşağı Ortaokulu
Milllî Eğitim Vakfı Gökkuşağı Özel Eğitim Anaokulu
Mimar Kemal İlkokulu
Mimar Kemal Ortaokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Mithatpaşa İlkokulu
Mohaç İlkokulu
Muazzez Karaçay İlkokulu
Musa Erdem Anadolu Lisesi
Mustafa Kemal İlkokulu
Münevver Öztürk Ortaokulu
Namık Kemal Ortaokulu
Necdet Seçkinöz Ortaokulu
Nene Hatun İmam Hatip Ortaokulu
Nenehatun İlkokulu
Nezih Sayan Anaokulu
Nimet Dr. Erdoğan Meto Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Nimet Dr. Erdoğan Meto Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Nimet Dr. Erdoğan Meto Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Nurçin Sayan İlkokulu
Or-An Perihan İnan Ortaokulu
Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık İlkokulu
Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi
Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi
Özbirlik İlkokulu
Özyurt İlkokulu
Pakize Erdoğu Ortaokulu
Rauf Orbay İlkokulu
Rauf Orbay Ortaokulu
Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi
Reşatbey İlkokulu
Salih Alptekin Ortaokulu
Sancak Anadolu Lisesi
Sarar İlkokulu
Serpil Sümer Anaokulu
Seyranbağları İlkokulu
Sokullu Mehmet Paşa Anadolu Lisesi
Sokullu Mehmet Paşa İlkokulu
Süha Alemdaroğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Süha Alemdaroğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Süha Alemdaroğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Süheyla-Sıtkı Alp İlkokulu
Süleyman Uyar İlkokulu
Şahinbey İlkokulu
Şaziye Tekışık Anaokulu
T Emlak Bankası Ortaokulu
401
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
402
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
879410
965041
853230
708930
750688
708939
750171
750170
710088
710094
710099
853380
710110
734318
757649
757650
887592
708958
757651
757652
708976
710283
710291
710298
751507
747458
747559
710305
708992
751461
973947
708289
974055
757631
710317
715957
715880
715860
715867
710213
710252
710321
710362
853489
734393
710435
710459
748907
119938
352366
962828
715850
715854
974971
747983
750091
747027
747435
888939
278021
757516
750690
715842
715845
715825
715835
119951
823713
710323
119963
714571
715817
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇANKAYA
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
Talatpaşa Ortaokulu
Tapu Kadastro Anadolu Meslek Lisesi
Teğmen Kalmaz İlkokulu
Tevfik İleri Ortaokulu
Tınaztepe Anadolu Lisesi
Timur Ortaokulu
TSK Mehmetcik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu
TSK Mehmetcik Vakfı Hafize İhsan Payaza İlkokulu
Turhan Dökmeci İlkokulu
Turhan Feyzioğlu İlkokulu
Türkan Yamantürk İlkokulu
Türk-İş Blokları İlkokulu
Türkiye Noterler Birliği İlkokulu
Türkiye Noterler Birliği Ortaokulu
Türkkonut İlkokulu
Türkkonut Ortaokulu
Ulubatlı Hasan İlkokulu
Ülkü Akın Ortaokulu
Ümitköy Anadolu Lisesi
Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi
Yasemin Karakaya Ortaokulu
Yayla Köyü İlkokulu
Yenilik İlkokulu
Yeşilkent İlkokulu
Yurtkur Anaokulu
Yusuf Karaman Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Yusuf Karaman Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Yücetepe İlkokulu
Ziraat Mühendisleri Ortaokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
100. Yıl Kız Teknik ve Meslek Lisesi
27 Aralık Lions Ortaokulu
50.Yıl Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
75. Yıl Anadolu Lisesi
Agılcık İlkokulu
Akkuzulu İlkokulu
Akkuzulu Ortaokulu
Aşağı Cavundur İlkokulu
Aşağı Cavundur Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Barbaros İlkokulu
Barbaros Ortaokulu
Bekir Yılmaz İlkokulu
Bekir Yılmaz Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çubuk Ahi Evran Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi
Çubuk Anadolu Lisesi
Çubuk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Çubuk İlkokulu
Çubuk Ortaokulu
Çubuk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Çubuk Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Çubuk Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Çubuk Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Çubuk Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Çubuk Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Çubuk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Çubuk Ticaret Meslek Lisesi
Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi
Dumlupınar İlkokulu
Dumlupınar Ortaokulu
Güldarpı İlkokulu
Güldarpı Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hayri Aslan Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Ikıpınar İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kışlacık İlkokulu
Kışlacık Ortaokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
3
2
5
5
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
11
11
12
10
16
16
Mayıs 2014-2680
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
710333
710339
710343
967329
214039
715801
715973
970801
715779
715787
715722
715669
751200
751201
710353
710355
752882
752883
710475
710503
715631
715645
710560
710571
715606
972469
710363
748755
748752
708484
708510
715563
715582
372863
974811
962842
971811
970902
715554
715569
966472
708541
120211
751693
120140
222821
748647
120188
708590
709005
715456
715493
120223
734301
714623
715981
736928
708974
715449
752759
715427
715949
715418
715924
879385
973894
710401
748888
851665
710369
710370
709040
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ÇUBUK
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ELMADAĞ
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
Kurucay İlkokulu
Kutuoren İlkokulu
Melıksah İlkokulu
Meliha Hasanali Bostan Çubuk Anadolu Öğretmen Lisesi
Mesleki Eğitim Merkezi
Münevver Osmankaya İlkokulu
Münevver Osmankaya Ortaokulu
Nezahat Onbaşı Anaokulu
Sabiha Şaşmaz İlkokulu
Sabiha Şaşmaz Ortaokulu
Şehit P Üst Muharrem Kaleli İlkokulu
Şehit P Üst Muharrem Kaleli Ortaokulu
Şehit Selahattin Şişman İlkokulu
Şehit Selahattin Şişman Ortaokulu
Tahtayazı İlkokul
Taşpınar İlkokulu
TOKİ İlkokulu
TOKİ Ortaokulu
Türk Telekom İlkokulu
Türk Telekom Ortaokulu
Yavuz Selim İlkokulu
Yavuz Selim Ortaokulu
Yıldırım Beyazıt İlkokulu
Yıldırım Beyazıt Ortaokulu
Yukarı Çavundur İlkokulu
Yunus Emre Anadolu Lisesi
Akcaalı İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Barut İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Dr.Ahmet Kazım Mıhçıoğlu İlkokulu
Dr.Ahmet Kazım Mıhçıoğlu Ortaokulu
Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
Elmadağ Anadolu Lisesi
Elmadağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Elmadağ Anaokulu
Elmadağ Hasanoğlan Fatih Ticaret Meslek Lisesi
Fatih İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Gazi Şahin Anadolu Lisesi
Gümüşpala İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hasanoğlan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Hasanoğlan Atatürk And.Öğretmen Lisesi
Hasanoğlan Fatih Lisesi
Hasanoğlan İmam Hatip Ortaokulu
Hasanoğlan Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Hasanoğlan Mareşal Çakmak İlkokul
Hasanoğlan Ortaokulu
Hasanoğlan Öğretmenler İlkokulu
Hasanoğlan Öğretmenler Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Ortaokulu
Karacahasan İlkokulu
Karacahasan Ortaokulu
Kayadibi İlkokulu
Kurtuluş İlkokulu
Namık Kemal Ortaokulu
Şehit Sertaç Uzun Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Şehit Şener Gündem İlkokulu
Şehit Şener Gündem Ortaokulu
Üçevler İlkokulu
Üçevler Ortaokulu
Yaşar Doğu Ortaokulu
Yenidoğan Anaokulu
Eryaman Şehit Rıfat Çelik İlkokulu
Abdurrahim Karakoç İlkokulu
Açelya Anaokulu
Ağa Ceylan ilkokulu
Ahi Evran İlkokulu
Ali Süavi Ortaokulu
403
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
3
3
2
2
3
3
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
5
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
12
12
11
11
12
12
11
12
12
11
11
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
16
11
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
404
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
974369
757663
965893
725729
725722
710385
748753
757664
749809
749534
710380
853557
710614
710634
964302
964609
749301
751300
710387
964484
709059
853451
747984
747028
747434
709086
976469
977039
971854
300912
967220
710646
734354
749603
752944
621819
757654
340555
751519
966293
710402
750355
823211
970965
725726
725721
709110
234681
709125
976484
231424
976852
709149
710409
710415
710423
853471
734347
974810
751485
751473
962830
710422
709160
725725
725720
270397
757655
757656
709182
709195
887519
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
Ankara Etimesgut Hayriye- Ethem Turhanlı Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Aşağı Yurtçu İlkokulu
Ata Anaokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Bağlıca ilkokulu
Bağlıca Ortaokulu
Ballı Kuyumcu İlkokulu
Bilge Kağan İlkokulu
Bilge Kağan Ortaokulu
Cahit Zarifoğlu İlkokulu
Cenk Yakın Ortaokulu
Dumlupınar İlkokulu
Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu
Elvankent Bilgi Anadolu Lisesi
Elvanköy İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Eryaman Anadolu İmam Hatip Lisesi
Eryaman Anadolu Lisesi
Eryaman Bahar İlkokulu
Eryaman Başak Anaokulu
Eryaman Cumhuriyet Ortaokulu
Eryaman Kooperatifler Birliği Ortaokulu
Eryaman Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Eryaman Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Eryaman Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Eryaman Şehit Abdulkadir Yüzbaşıoğlu Ortaokulu
Eryaman Türkkent İlkokulu
Erzurumlu İbrahim Hakkı Ortaokulu
Etimesgut Anadolu İmam Hatip Lisesi
Etimesgut Anadolu Lisesi
Etimesgut Eryaman Halk Eğitim Merkezi
Etimesgut İlkokulu
Etimesgut Ortaokulu
Etimesgut Özel Eğiim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Etimesgut Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Etimesgut Ticaret Meslek Lisesi
Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesi
Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Gelincik Anaokulu
Gül Anaokulu
Güneşevler İlkokulu
Güvercinlik Jandarma Lojmanları Anaokulu
Güvercinlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Güzelkent Anadolu Lisesi
Güzelkent İlkokulu
Güzelkent Ortaokulu
Hafize Özal Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hasan Ali Yücel Ortaokulu
Hasan-Şükran Saruhan Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlhan Gerim İlkokulu
İMKB Etimesgut Süvari Ortaokulu
İstiklal İlkokulu
Kadri Suyabakan İlkokulu
Layika Akbilek İlkokulu
Mahir Başer İlkokulu
Mahir Başer Ortaokulu
Mehmetçik Anadolu Lisesi
Mehmetçik Anaokulu
Mine Anaokulu
Mustafa Kemal Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Nasreddin Hoca İlkokulu
Nimet-Bahri Kutluözen Ortaokulu
Nurettin Ersin İlkokulu
Nurettin Ersin Ortaokulu
Özkan Erdek Mesleki Eğitim Merkezi
Pir Sultan Abdal İlkokulu
Pir Sultan Abdal Ortaokulu
Ruhiye-Hilmi Atlıoğlu Ortaokulu
Sakarya Ortaokulu
Samime Talat İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Mayıs 2014-2680
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
734344
725724
725719
751520
745611
710687
710699
757657
750739
750738
748903
748902
750135
750136
750321
749226
757666
887673
965153
967467
709216
967468
964415
710436
970026
970027
710446
710440
972479
752336
757665
710447
967389
887467
734345
977089
745602
709056
234727
308478
231208
725708
725672
709077
973787
953915
709135
725707
725669
725701
725667
751532
725673
725632
725681
725636
734361
710452
750691
725700
725665
734323
972474
725699
725663
300936
962844
977034
970900
747995
747030
747433
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
ETİMESGUT
EVREN
EVREN
EVREN
EVREN
EVREN
EVREN
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
Samime Talat Ortaokulu
Samiye Naim Eğitim Vakfı İlkokulu
Samiye Naim Eğitim Vakfı Ortaokulu
Sardunya Anaokulu
Satı Kadın Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Sedat Celasun İlkokulu
Sedat Celasun Ortaokulu
Sezai Karakoç Anadolu Lisesi
Şair Zihni İlkokulu
Şair Zihni Ortaokulu
Şehit Adil Erdoğan İlkokulu
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
Şehit Erhan Ar İlkokulu
Şehit Erhan Ar Ortaokulu
Şehit Kara Pilot Üsteğmen Tahsin Barutçu Ticaret Meslek Lisesi
Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu
Şehit Öğretmen Dilay Turan Ortaokulu
Şeyhşamil İlkokulu
TOKİ Anaokulu
TOKİ Göksu Anaokulu
Toki Göksu Ortaokulu
TOKİ Papatya Anaokulu
Toplu Konut İdaresi Anadolu Lisesi
Toplu Konut İlkokulu
Türkkonut Yaprak Anaokulu
Türkkonut Anaokulu
Türkkonut Emel Önal İlkokulu
Türkkonut İlkokulu
Ufuk Arslan Anadolu Lisesi
Ülkü Ahmet Durusoy Ortaokulu
Yapracık İlkokulu
Yapracık İlkokulu
Yasemin Anaokulu
Zekiye Güdüllüoğlu İlkokulu
Zekiye Güdüllüoğlu Ortaokulu
Eti Holding Ortaokulu
Evren Çok Programlı Lisesi
Evren İlkokulu
Evren Lisesi
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Adem-Bilhan Uysal İlkokulu
Adem-Bilhan Uysal Ortaokulu
Ahıboz İlkokulu
Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi
Ali Güder Çok Programlı Lisesi
Atatürk İlkokulu
Ayşe Özbağı İlkokulu
Ayşe Özbağı Ortaokulu
Baldudak İlkokulu
Baldudak Ortaokulu
Bayrak Anaokulu
Bayrak İlkokulu
Bayrak Ortaokulu
Bezirhane İlkokulu
Bezirhane Ortaokulu
Cemil Yıldırım Ortaokulu
Dikilitaş ilkokulu
Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi
Dr.Ahmet-Filiz Göğüş İlkokulu
Dr.Ahmet-Filiz Göğüş Ortaokulu
Enver Bektaş İlkokulu
Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi
Gökçehöyük İlkokulu
Gökçehöyük Ortaokulu
Gölbaşı Anadolu Lisesi
Gölbaşı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Gölbaşı İlkokulu
Gölbaşı Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Gölbaşı Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Gölbaşı Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Gölbaşı Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
405
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
3
1
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
16
16
16
16
16
10
10
10
12
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
10
12
10
11
11
11
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
406
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
880251
950122
974575
973900
734355
725660
709259
736029
736027
725698
748426
120331
725697
725655
120343
734300
725693
725654
725695
725653
748346
734332
823965
725690
725648
270564
970042
971025
725689
725646
887555
725687
725643
725686
725641
372814
725682
725633
725684
725638
709327
710464
740157
887953
974295
710482
725752
725121
709255
280207
725751
725120
725749
725117
120426
966495
120438
736932
725748
725115
725744
725114
725741
725109
711234
711250
725738
725108
725737
725106
710477
710488
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI
GÜDÜL
GÜDÜL
GÜDÜL
GÜDÜL
GÜDÜL
GÜDÜL
GÜDÜL
GÜDÜL
GÜDÜL
GÜDÜL
GÜDÜL
GÜDÜL
GÜDÜL
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
Gölbaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Gölbaşı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Gölbaşı Ticaret Meslek Lisesi
Gölbaşı TOKİ Anaokulu
Gündüz Alp İlkokulu
Gündüz Alp Ortaokulu
Hacı Hasan İlkokulu
Hacılar İlkokulu
Hacılar Ortaokulu
Hakan Ülger İlkokulu
Hakan Ülger Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İhsan Köksal İlkokulu
İhsan Köksal Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Ortaokulu
İncek T.E.K. İlkokulu
İncek T.E.K. Ortaokulu
İnönü İlkokulu
İnönü Ortaokulu
Karaali Yatılı Bölge Ortaokulu
Karagedık Ercan Ortaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Melek İpek İlkokulu
Melek İpek Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Oyaca Çok Programlı Lisesi
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Sevgi Çiçeği İlkokulu
Sevgi Çiçeği Ortaokulu
Şahin Sevin İlkokulu
Şehit Bülent Göçer İlkokulu
Şehit Bülent Göçer Ortaokulu
Şehit Komando Onbaşı Mükremin Başaran İlkokulu
Şehit Komando Onbaşı Mükremin Başaran Ortaokulu
Şehit Sebahattin Koçak Anadolu İmam Hatip Lisesi
Taşpınar İlkokulu
Taşpınar Ortaokulu
T.E.K. İlkokulu
T.E.K. Ortaokulu
Topaklı İlkokulu
Velıhımmetlı İlkokulu
Yavrucak İlkokulu
Yurtbeyi İlkokulu
Zekiye Emin Kanıpek Anaokulu
Atatürk İlkokulu
Cağa İlkokulu
Cağa Ortaokulu
Güdül Ortaokulu
Güdül Safiye Akdede Çok Programlı Lisesi
Güneyce İlkokulu
Güneyce Ortaokulu
Hacı Mehmet Uçar İlkokulu
Hacı Mehmet Uçar Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hasan Hüseyin Akdede Anadolu Öğretmen Lisesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Yeşilöz İlkokulu
Alahacılı İlkokulu
Alahacılı Ortaokulu
Altıpınar İlkokulu
Altıpınar Ortaokulu
Ataköy İlkokulu
Ataköy Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Bahçecik İlkokulu
Bahçecik Ortaokulu
Balçıkhisar İlkokulu
Balçıkhisar Ortaokulu
Bostanhüyük İlkokulu
Bumsuz İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
0
6
6
6
6
6
6
6
7
7
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
11
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
12
11
10
11
10
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
10
16
16
16
16
16
16
16
14
14
16
16
16
16
16
16
Mayıs 2014-2680
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
751804
879396
710499
725736
725104
725731
725100
734557
725717
725098
734569
734574
120546
372851
875586
965976
322954
711226
965977
749525
120534
120558
707511
740176
707575
707605
725232
725095
707663
976833
966455
971026
707698
976781
725229
725092
707796
707848
973419
725226
725089
707890
707933
707978
725222
725083
710972
744884
711326
711337
711345
711355
725196
725071
734621
725138
725070
708325
976981
120654
725130
725068
120678
120642
972468
965144
962846
817325
905503
708381
971024
976903
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
HAYMANA
KALECİK
KALECİK
KALECİK
KALECİK
KALECİK
KALECİK
KALECİK
KALECİK
KALECİK
KALECİK
KALECİK
KALECİK
KALECİK
KALECİK
KALECİK
KALECİK
KALECİK
KALECİK
KALECİK
KALECİK
KALECİK
KALECİK
KALECİK
KALECİK
Bumsuz Ortaokulu
Catak İlkokulu
Cihanşah İlkokulu
Çaldağ İlkokulu
Çaldağ Ortaokulu
Çalış İlkokulu
Çalış Ortaokulu
Demirözü İlkokulu
Emirler Kesikkavak İlkokulu
Emirler Kesikkavak Ortaokulu
Evliyafakı İlkokulu
Gültepe İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi
Haymana Bumsuz Çok Programlı Lisesi
Haymana Bumsuz Lisesi
Haymana Çok Programlı Lisesi
Haymana İmam Hatip Ortaokulu
Haymana Lisesi
Haymana Merkez Anaokulu
Haymana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İstiklal İlkokulu
Karapınar İlkokulu
Katrancı İlkokul
Kavak İlkokulu
Kerpiç İlkokulu
Kerpiç Ortaokulu
Kutluhan İlkokulu
Mahmut Hilmi Doğan Ortaokulu
Nuri Bektaş Anadolu Lisesi
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Sarıgöl İlkokul
Sığırcık Çifliği İlkokulu
Sinanlı İlkokulu
Sinanlı Ortaokulu
Tepeköy İlkokulu
Yaprakbayırı İlkokulu
Yenice Dilaver Temizhan Çok Programlı Lisesi
Yenice İlkokulu
Yenice Ortaokulu
Yeşilköy İlkokulu
Yeşilyurt İlkokulu
Yukarısebil İlkokulu
Yurtbeyli İlkokulu
Yurtbeyli Ortaokulu
12 Eylül İlkokulu
12 Eylül Ortaokulu
Ahiler İlkokulu
Ahiler Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çandır İlkokulu
Çandır Ortaokulu
Degırmenkaya İlkokulu
Dumlupınar İlkokulu
Dumlupınar Ortaokulu
Eskiköy İlkokulu
Gölköy İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Hasayaz İlkokulu
Hasayaz Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kalecik Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kalecik Anadolu Lisesi
Kalecik Anadolu Öğretmen Lisesi
Kalecik Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Kalecik Anaokulu
Kalecik Şehit Mehmet Yıldırım Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi
Karahoyuk İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Y Samanlık İlkokulu
407
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
4
4
5
5
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
6
6
6
7
7
6
6
6
6
6
6
6
7
7
6
6
7
7
7
7
7
0
7
6
6
6
6
6
6
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
6
6
6
7
7
6
6
7
6
6
0
7
7
7
7
7
7
6
7
6
16
16
16
14
14
16
16
16
16
16
16
16
14
14
16
16
14
14
14
14
14
10
14
16
16
16
16
16
16
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
14
14
14
14
14
14
16
16
16
14
14
16
16
14
16
16
10
14
14
14
14
14
14
16
14
16
408
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
750692
708496
887499
853263
973124
123288
725127
725064
708545
853213
120691
725123
725060
853575
974071
750134
747979
747031
747403
353982
372887
711367
973307
711359
349723
974484
322070
709296
708616
709310
751585
964300
709360
750693
750357
708680
710111
708724
710173
964299
121049
751322
751695
717230
752384
724812
976845
708768
970669
974812
887528
710270
716197
724816
708793
879511
757545
887809
750133
748764
974813
974691
121025
711371
711380
750694
751698
120989
218216
708879
708904
750628
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KAZAN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
Akıncı Anadolu Lisesi
Atatürk İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Gazi İlkokulu
Gülnaz-İbrahim Güngör Tara Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Halk Eğitim Merkezi
Hamdi Eriş İlkokulu
Hamdi Eriş Ortaokulu
Hamdiye Unlu ilkokulu
İbrahim Bitik İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmrendi İlkokulu
İmrendi Ortaokulu
Kayı Ortaokulu
Kazan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Kazan Anaokulu
Kazan Belediyesi Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Kazan Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Kazan Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Kazan Efes Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Kazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kazan İmam Hatip Ortaokulu
Kazan Mesleki Eğitim Merkezi
Kazan Ortaokulu
Kazan Öğretmenevi
Kazan Ticaret Meslek Lisesi
Mustafa Hakan Güvençer Anadolu Lisesi
Şahin Ortaokulu
Tahsin Şahinkaya İlkokulu
Yıldırım Beyazıt Ortaokulu
Abdulhakim Arvasi Ortaokulu
Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi
Ahmet Cevdet Paşa Ortaokulu
Aktepe Anadolu lisesi
Ali Ağaoğlu Anaokulu
Ankara Ticaret Odası İlkokulu
Aşık Veysel Ortaokulu
Atapark İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Aydınlıkevler Anadolu Lisesi
Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi
Ayvalı Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bağlum Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bağlum İlkokulu
Bağlum İmam Hatip Ortaokulu
Bağlum Ortaokulu
Barış Manço Ortaokulu
Barışyolu İlkokulu
Begüm Anaokulu
Bekir Gökdağ Anadolu Lisesi
Bilal Yaşar Ortaokulu
Cemal Gürsel Ortaokulu
Çağlar İlkokulu
Çağlar Ortaokulu
Çizmeci İlkokulu
Danışment Çiçekli İlkokulu
Danişment Çiçekli Ortaokulu
Dumlupınar İlkokulu
Esertepe Anaokulu
Esertepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Etlik Anadolu Lisesi
Etlik Anadolu İmam Hatip Lisesi
Etlik Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Faik Erbağı İlkokulu
Faik Erbağı Ortaokulu
Farabi Anadolu Lisesi
Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi
Fatih Sultan Mehmet Lisesi
Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi
Fevziatlıoğlu İlkokulu
Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Mayıs 2014-2680
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
974814
879487
711385
711391
976941
708923
717217
724843
121050
121013
853460
710344
710356
977088
717209
724868
708980
710367
853369
121074
974815
121001
716251
724879
710378
317403
711401
121037
974816
711409
711421
711427
745616
709028
973721
976793
372899
974817
962820
976756
964608
974641
973175
734260
747459
747557
332646
230766
760076
724889
717193
709064
734261
853529
750483
752185
711429
711432
709139
717172
724944
725734
725714
976917
752808
717113
724949
717109
724957
717101
724955
711437
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
Genç Osman Anadolu Lisesi
Gülhane Ortaokulu
Hacı Mustafa Tarman İlkokulu
Hacı Mustafa Tarman Ortaokulu
Hacı Sabancı Ortaokulu
Halide Ömer Uncuoğlu İlkokulu
Halit Fahri Ozansoy İlkokulu
Halit Fahri Ozansoy Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
Hatice Hikmet Oğultürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Hayri Erişen İlkokulu
Hun Ortaokulu
Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulu
İbni Haldun İlkokulu
İbn-i Sina İlkokulu
İbn-i Sina Ortaokulu
İbrahim Akoğlu İlkokulu
İhsan Aras Ortaokulu
İhsan-Selatın Aras İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İncirli Anadolu Lisesi
İncirli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
İpekyolu İlkokulu
İpekyolu Ortaokulu
İsmail Enderuni Ortaokulu
Kalaba Anadolu Lisesi
Kalaba İlkokulu
Kalaba Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kalaba Lisesi
Kalaba Ortaokulu
Kamil Ocak İlkokulu
Kamil Ocak Ortaokulu
Kanuni Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Karacaoğlan İlkokulu
Kardelen Anaokulu
Kardeşler Cumhuriyet Ortaokulu
Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi
Keçiören Anadolu Lisesi
Keçiören Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Keçiören İlkokulu
Keçiören İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Keçiören Kalaba Anaokulu
Keçiören Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Keçiören Ortaokulu
Keçiören Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Keçiören Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Keçiören Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Keçiören Yamantürk Ticaret Meslek Lisesi
Keçiören Yunus Emre Ortaokulu
Keçiören Yunus Emre İlkokulu
Kocatepe İlkokulu
Kocatepe Ortaokulu
Kuyubaşı İlkokulu
Kuyubaşı Ortaokulu
Kuzeykent Anaokulu
Mecidiye İlkokulu
Mecidiye Ortaokulu
Mehmet Akif İlkokulu
Mehmet Emin Yurdakul İlkokulu
Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulu
Mehmet Örücü İlkokulu
Mehmet Örücü Ortaokulu
Melek Özen İlkokulu
Muhsin Yazıcıoğlu Ortaokulu
Mustafa Necati İlkokulu
Mustafa Necati Ortaokulu
Nebahat Taşkın İlkokulu
Nebahat Taşkın Ortaokulu
Necip Fazıl İlkokulu
Necip Fazıl Ortaokulu
Nuh Eskiyapan İlkokulu
409
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
410
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
711440
752197
709188
711454
711461
709213
879416
853415
709243
974818
751522
709265
709283
750169
787970
711465
711476
977056
750137
717029
724961
709434
709457
717027
711489
711500
887928
710469
888060
887683
751266
711503
711505
724966
717024
976848
749004
710484
747980
747033
747428
973588
709621
724971
717019
710493
887500
717220
725727
709326
751252
976516
725217
725081
708208
711266
711295
725207
725079
725203
725076
121718
734297
977023
967430
121696
317415
962848
813219
121706
121659
970876
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KEÇİÖREN
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
Nuh Eskiyapan Ortaokulu
Nuri Pakdil Ticaret Meslek Lisesi
Orhangazi İlkokulu
Osman Hamdibey İlkokulu
Osman Hamdibey Ortaokulu
Osmangazi İlkokulu
Önder Ata İlkokulu
Özkent Akbilek Ortaokulu
Paşalı Necati İlkokulu
Rauf Denktaş Anadolu Lisesi
Sanatoryum Anaokulu
Sancaktepe İlkokulu
Satuk Buğra İlkokulu
Seğmenler Anaokulu
Sevgi Anaokulu
Şehit Hakan Kabil İlkokulu
Şehit Hakan Kabil Ortaokulu
Şehit Hüseyin Köksal İlkokulu
Şehit Hüseyin Köksal Ortaokulu
Şehit Kubilay İlkokulu
Şehit Kubilay Ortaokulu
Şehit Mehmet Altanlar İlkokulu
Şenlik İlkokulu
Şinasi İlkokulu
Talia Yaşar Bakdur İlkokulu
Talia Yaşar Bakdur Ortaokulu
Talip Yener ilkokulu
Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulu
Tevfik Ünsal İlkokulu
Toygar Börekçi İlkokulu
Toygar Börekçi Ortaokulu
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İlkokulu
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Ortaokulu
Ufuktepe Ortaokulu
Ufuktepe İlkokulu
Ulviye Fenmen İlkokulu
Ulviye Fenmen Ortaokulu
Uygur Ortaokulu
Uygur Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Uygur Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Uygur Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
Vildan Nurettin Demirer İlkokulu
Yalçın Eskiyapan Ortaokulu
Yalçın Eskiyapan İlkokulu
Yeşiltepe Ortaokulu
120.Yıl İlkokulu
19 Mayıs İlkokulu
19 Mayıs Ortaokulu
23 Nisan Ortaokulu
29 Ekim İlkokulu
29 Ekim Ortaokulu
Akdoğan İlkokulu
Akdoğan Ortaokulu
Cumhuriyet ilkokulu
Çağatay İlkokulu
Çağatay Ortaokulu
Çeltikçi İlkokulu
Çeltikçi Ortaokulu
Güvem İlkokulu
Güvem Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Ortaokulu
Kazım Karabekir İlkokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kızılcahamam Anadolu Lisesi
Kızılcahamam Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Kızılcahamam Ayşe Bezci Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi
Kızılcahamam Lisesi
Kızılcahamam Mesleki Eğitim Merkezi
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
2
2
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
11
11
11
16
16
16
16
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Mayıs 2014-2680
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
881830
121660
745654
971023
711310
711321
972476
709668
121946
853376
734660
887803
752581
752582
751195
751193
751194
976792
710538
725629
725678
964858
710606
711514
711519
709716
745661
709761
745557
972475
747461
747558
751066
710555
709771
734041
853297
709781
709784
734042
346539
879486
710581
325971
300890
964805
711522
711529
751497
709910
746927
710623
734169
974820
709927
709940
709904
709935
709947
709951
734043
709961
725599
725677
750696
887931
967366
122018
709976
750697
709986
747229
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
Kızılcahamam Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Kızılcahamam Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Orhangazi Ortaokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Perıhan Erdogan İlkokulu
Perıhan Erdogan Ortaokulu
Abidinpaşa Anadolu Lisesi
Abidinpaşa İlkokulu
Abidinpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Açıkalın İlkokulu
Açıkalın Ortaokulu
Ahmet Hızal İlkokulu
Ahmet Kabaklı İlkokulu
Ahmet Kabaklı Ortaokulu
Ali Gültekin Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Ali Gültekin Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Ali Gültekin Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Ali Kuşçu ilkokulu
Ali Şir Nevai Ortaokulu
Alper Tunga İlkokulu
Alper Tunga Ortaokulu
Ankara Bilim Ve Sanat Merkezi
Ata Ortaokulu
Atlıoğlu İlkokulu
Atlıoğlu Ortaokulu
Ayşe-Zeki Sayan İlkokulu
Bahtiyar Vahapzade Ortaokulu
Barbaros Hayreddin Paşa İlkokulu
Barbaros Hayreddin Paşa Ortaokulu
Başkent Anadolu Lisesi
Başkent Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Başkent Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Battalgazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Batuhan Ortaokulu
Bayındır Köyü Yunus Muftu İlkokulu
Boğaziçi İlkokulu
Boğaziçi Ortaokulu
Büyükelçi Nazım Belger İlkokulu
Büyükşehir Anfa İlkokulu
BüyükşehirAnfa Ortaokulu
Cebeci Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Cengizhan İlkokulu
Coşkun Ertepınar Ortaokulu
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Çağrıbey Anadolu Lisesi
Çiçek Hatun Anaokulu
Çigiltepe İlkokulu
Çigiltepe Ortaokulu
Çiğiltepe Zübeyde Hanım Anaokulu
Çocuk Sevenler İlkokulu
Demirlibahçe İlkokulu
Demokrasi Ortaokulu
Derbent İmam Hatip Ortaokulu
Ege Anadolu Lisesi
Ege İlkokulu
Emine Rasim Özkaya İlkokulu
Emine Taşkent İlkokulu
Ergenekon İlkokulu
Fatih Sultan Mehmet İlkokulu
Fatma Tarman İlkokulu
Fatma Tarman Ortaokulu
Gazeteci Hasan Tahsin İlkokulu
Gökçeyurt Yibitaş İlkokulu
Gökçeyurt Yibitaş Ortaokulu
Gülveren Anadolu Lisesi
Gülveren İlkokulu
Habibe-Mehmet Kaya Anaokulu
Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
Hamdi Bulgurlu İlkokulu
Hurin Yavuzalp Anadolu Lisesi
Hurin Yavuzalp İlkokulu
Hurin Yavuzalp Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
411
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
412
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
749772
122043
973627
750025
887626
710663
853403
710000
724929
724922
710003
351312
710009
976887
725626
725596
725624
725588
710690
954311
710752
751342
734054
969354
710806
710019
734044
122006
745619
710825
747978
747230
747034
747431
277816
376226
851616
710838
887488
707689
707729
707755
734046
964297
749936
710847
974821
725622
725578
711532
711536
974819
707785
725617
725573
962148
853495
751165
707838
751166
710855
887606
962826
853493
710870
707903
725612
725261
707927
734047
710863
751343
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
Hüseyin Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmirzalıoğlu Ganime Hanım Anaokulu
Karaağaç Halk Eğitimi Merkezi
Kayaş İlkokulu
Kayaş Sakarya Ortaokulu
Kazım Karabekir İlkokulu
Kazım Orbay İlkokulu
Kıbrıskoyu İlkokulu
Kıbrıskoyu Ortaokulu
Kınık İlkokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kızılca Köy İlkokulu
Korgeneral Ömer Keçecigil İlkokulu
Köşklüdere İlkokulu
Köşklüdere Ortaokulu
Kusunlar İlkokulu
Kusunlar Ortaokulu
Kutludugun Ortaokulu
Kutludüğün İMKB Çok Programlı Lisesi
Kuva-yi Milliye Ortaokulu
Lalahan Çok Programlı Lisesi
Lalahan İlkokulu
Lalahan Lisesi
Lalahan Ortaokulu
Lalahan Serdar Tosun İlkokulu
Lalahan Serdar Tosun Ortaokulu
Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi
Mamak Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Mamak Ortaokulu
Mamak Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Mamak Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Mamak Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Mamak Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Mamak Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Mamak Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesi
Manolya Anaokulu
Mehmet Çekiç Ortaokulu
Mehmet Rıfat Börekçi İlkokulu
Mehmet Yetkin İlkokulu
Mehmetçik İlkokulu
Metehan İlkokulu
Metehan Ortaokulu
Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi
Misket İlkokulu
Misket Ortaokulu
Nahit Menteşe Anadolu Lisesi
Naşide Halil Gelendost İlkokulu
Naşide Halil Gelendost Ortaokulu
Nedim İnal İlkokulu
Nedim İnal Ortaokulu
Niğbolu Anadolu Lisesi
Oğuz Kaan İlkokulu
Ortaköy İlkokulu
Ortaköy Ortaokulu
Ortaköy 80.Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Ortatepe İlkokulu
Ortatepe İmam Hatip Ortaokulu
Oruç Reis İlkokulu
Osman Yüksel Serdengeçti İmam Hatip Ortaokulu
Özkent Akbilek Ortaokulu
Piri Reis İlkokulu
Prof. Dr. Rağıp Üner Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Refet Bele İlkokulu
Rotary Yeşiltepe Ortaokulu
Saimekadın İlkokulu
Selçuklu İlkokulu
Selçuklu Ortaokulu
Sıdıka Hatun İlkokulu
Sıdıka Hatun Ortaokulu
Sibel-İsmet Çatık Ortaokulu
Suzan-Mehmet Gönç Ticaret Meslek Lisesi
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Mayıs 2014-2680
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
707949
707970
707989
708005
748785
853175
976871
710878
710884
708094
750484
710895
734048
710898
887613
853474
964296
708143
708164
966448
725608
725244
121971
725604
725236
710958
300255
710966
853201
972477
708199
708212
734166
710502
710509
887624
853448
963819
964564
725572
725296
750698
974642
708290
853163
966801
711556
748868
122175
710978
122187
962850
122151
867785
300279
708308
971022
710997
725271
725569
751524
322393
711561
725277
725567
853194
972484
708358
725345
725370
711569
711573
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
MAMAK
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
NALLIHAN
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
Süleyman Nazif İlkokulu
Şafaktepe İlkokulu
Şair Nedim İlkokulu
Şehit Cihan Yıldız İlkokulu
Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi
Şehit Öğretmen Nesrin Ünügür İlkokulu
Şehit Teğmen Ertuğrul Pilatin İlkokulu
Şehitler Ortaokulu
Şehitlik Ortaokulu
Şh.Py.Er Murat Eroğlu İlkokulu
Şh.Py.Er Murat Eroğlu Ortaokulu
Şht.Öğrtm. Yasemin-Bayram Tekin Ortaokulu
Tepecik Dostlar İlkokulu
Tepecik Dostlar Ortaokulu
Ticaret Odası Ortaokulu
Toki İlkokulu
Tuzlucayır Anadolu Lisesi
Tuzluçayır İlkokulu
Türkoğlu İlkokulu
Türközü Oğuzhan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Uluönder İlkokulu
Uluönder Ortaokulu
Üreğil Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Vehbi Dinçerler İlkokulu
Vehbi Dinçerler Ortaokulu
Yahya Kemal Ortaokulu
Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi
Yavuz Sultan Selim Ortaokulu
Yenimutlu İlkokulu
Yunus Büyükkuşoğlu Anadolu Lisesi
Zafer İlkokulu
Zeki Tartaç İlkokulu
19 Mayıs İmam Hatip Ortaokulu
29 Ekim Ortaokulu
30 Ağustos Ortaokulu
60 Yıl Ortaokulu
75. Yıl İlkokulu
Ahmet Remzi Öntaş Anaokulu
Bilal Güngör Anadolu Öğretmen Lisesi
Çamalan İlkokulu
Çamalan Ortaokulu
Çayırhan Anadolu Lisesi
Çayırhan Anaokulu
Çayırhan Cumhuriyet İlkokulu
Çayırhan Gazi Mete Okuducu İlkokulu
Çayırhan Turgay Ciner Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Dumlupınar İlkokulu
Fatih İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hüsamettin Değirmenci Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Nallıhan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Nallıhan Fettah Güngör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Nallıhan Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi
Nasuhpaşa İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Sakarya Ortaokulu
Sarıyar İlkokulu
Sarıyar Ortaokulu
Şehit Abdullah Ören İmam Hatip Lisesi
Şehit Ömer Boztepe Çok Programlı Lisesi
Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu
Tuğrulbey İlkokulu
Tuğrulbey Ortaokulu
Adatoprakpınar İlkokulu
Atatürk Anadolu Lisesi
Atatürk İlkokulu
Basri İlkokulu
Basri Ortaokulu
Bedriye Halil Naci Mıhcıoğlu İlkokulu
Bedriye Halil Naci Mıhcıoğlu Ortaokulu
413
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
5
2
2
3
3
2
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
7
7
7
7
7
7
7
6
6
7
7
7
7
7
6
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
14
14
16
16
14
14
14
14
14
14
14
14
14
10
14
14
14
14
14
14
14
16
16
14
14
14
14
14
16
11
11
12
12
11
11
414
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
725358
725416
725566
725378
879447
973786
711008
711014
711018
122330
752428
725564
725386
887524
122354
725456
725392
708463
725446
725398
711025
708485
725441
725409
708514
973948
725437
725403
708537
122342
711027
708572
887904
751299
122329
218241
823666
962852
747217
876219
734294
974969
747986
747038
747376
334334
960017
122317
725413
725404
734373
708599
708628
708656
725360
725410
725351
725432
973388
725347
725427
708735
708766
708790
711002
711050
725451
725508
970796
740331
725512
725474
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
POLATLI
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
Beylikköprü Şh.Yzb.Nazmi Elmas İlkokulu
Beylikköprü Şh.Yzb.Nazmi Elmas Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çanakçı İlkokulu
Duatepe Anadolu Lisesi
Esentepe Ortaokulu
Gazi Ortaokulu
Genç Osman Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hatice Mevlüt Yılmaz Ortaokulu
Hikmet Uluğbay İlkokulu
Hikmet Uluğbay Ortaokulu
Inler İlokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İMKB İlkokulu
İMKB Ortaokulu
İnkılap İlkokulu
İnönü İlkokulu
İnönü Ortaokulu
İstiklal Ortaokulu
Karaahmet İlkokulu
Karahamzalı İlkokulu
Karahamzalı Ortaokulu
Karapınar İlkokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet Gönenç İlkokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Namık Kemal Ortaokulu
Ömerler İlkokulu
Özyurt İlkokulu
Peyami Safa Anadolu Lisesi
Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi
Polatlı Anadolu Lisesi
Polatlı Anadolu Öğretmen Lisesi
Polatlı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Polatlı Huzurevi Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Polatlı İlkadım Anaokulu
Polatlı İmam Hatip Ortaokulu
Polatlı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Polatlı Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Polatlı Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Polatlı Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Polatlı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Polatlı Ticaret Meslek Lisesi
Poyraz İlkokulu
Poyraz Ortaokulu
Sakarya İlkokulu
Sarıoba İlkokulu
Sevim Aras İlkokulu
Sinanlı İlkokulu
Şehit Yaşar Çetinkaya İlkokulu
Şehit Yaşar Çetinkaya Ortaokulu
Tarım İşletmesi İlkokulu
Tarım İşletmesi Ortaokulu
TOKİ Mehmet Akif Anaokulu
Uzunbey İlkokulu
Uzunbey Ortaokulu
Yavuz Selim İlkokulu
Yenımehmetlı İlkokulu
Yuzukbası İlkokulu
13 Eylül Ortaokulu
Abdurrahim Karakoç Ortaokulu
Altınova İlkokulu
Altınova Ortaokulu
Ankara Pursaklar Fen Lisesi
Aşağı Peçenek İlkokulu
Aşağı Peçenek Ortaokulu
Ayyıldız İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
2
5
2
2
2
2
2
2
3
3
5
2
2
2
2
2
2
2
5
3
3
3
2
2
2
2
2
2
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
5
2
5
2
2
5
5
2
5
5
2
5
5
2
1
1
1
1
2
2
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
6
0
0
6
6
0
6
6
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
11
11
16
11
11
11
11
11
11
12
12
16
10
11
11
11
11
11
11
16
12
12
12
11
11
11
11
11
11
16
16
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
11
16
11
16
11
11
16
16
11
16
16
11
16
16
11
10
10
10
10
11
11
10
Mayıs 2014-2680
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
725516
725563
725549
972470
725561
725524
749989
749990
725560
725542
749246
887722
967638
740348
973574
740355
751700
749945
969357
711055
970266
734191
967475
973123
708821
969676
970175
725553
751927
725535
725501
725529
969965
725494
725531
976862
749437
708860
733642
733688
711078
747976
747039
747432
708872
879489
711084
888049
887507
733640
733687
733639
733686
733638
733684
733635
733683
976623
887824
733634
733682
711637
711620
711595
711618
967311
964615
966463
708917
811101
341191
733631
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
PURSAKLAR
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
Ayyıldız Ortaokulu
Azmi Ertuğrul İlkokulu
Azmi Ertuğrul Ortaokulu
Dede Korkut Anadolu Lisesi
Faik Hızıroğlu İlkokulu
Faik Hızıroğlu Ortaokulu
Faruk Duman Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Faruk Duman Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Gümüşoluk İlkokulu
Gümüşoluk Ortaokulu
Güzide Ülker Ticaret Meslek Lisesi
Hakan Akbıyık İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karşıyaka İlkokulu
Kocalar Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kösreli Kızığı İlkokulu
Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi
Pursaklar Anaokulu
Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi
Pursaklar Feride Bekçioğlu Ortaokulu
Pursaklar Halk Eğitim Merkezi
Pursaklar İmam Hatip Ortaokulu
Pursaklar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Pursaklar Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Pursaklar Satı Öztürk İlkokulu
Pursaklar Yahya Kemal ve M.Sönmez Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Pursaklar 80. Yıl Anaokulu
Saray İlkokulu
Saray İmam Hatip Ortaokulu
Saray Ortaokulu
Sirkeli İlkokulu
Sirkeli Ortaokulu
Şehit Büyükelçi Daniş Tunalıgil Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Turgut Özal İlkokulu
Turgut Özal Ortaokulu
Ülker İlkokulu
Adalet Anaokulu
Adnan Menderes İlkokulu
Ahi Evran İlkokulu
Ahi Evran Ortaokulu
Ahmet Andiçen Ortaokulu
Ali Aktürk Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Ali Aktürk Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Ali Aktürk Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Ali Ünyazici İlkokulu
Altınordu Layika Akbilek İlkokulu
Andiçen Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Atıf Benderlioğlu Ortaokulu
Beyobası İlkokulu
Beyobası Ortaokulu
Bucuk İlkokulu
Bucuk Ortaokulu
Burak Reis İlkokulu
Burak Reis Ortaokulu
Cemal Yüksel İlkokulu
Cemal Yüksel Ortaokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çoğlu Vural Baylan İlkokulu
Çokören Satılmış Yılmaz İlkokulu
Çokören Satılmış Yılmaz Ortaokulu
Dr. Nurettin - Beyhan Elbir İlkokulu
Dr. Nurettin - Beyhan Elbir Ortaokulu
Dr Yıldız Yalçınlar İlkokulu
Dr Yıldız Yalçınlar Ortaokulu
Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi
Ertuğrul Gazi İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Fatih Anadolu Lisesi
Fatih İlkokulu
Fatih Özcan Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Gaziosmanpaşa İlkokulu
415
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
11
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
416
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
733680
711134
711143
122498
751544
974823
751409
122521
733630
733679
733608
733676
708937
708947
122474
734200
879418
711645
711621
711654
711622
733629
733678
711657
711624
224915
733628
733677
745624
733665
733626
733674
971020
711661
711629
973671
757549
708975
711151
974822
733624
733673
256625
122486
750699
733623
733672
708984
733622
733671
951081
750317
958703
747231
747462
747564
301810
122462
976669
280817
750167
967367
733619
733669
709037
967476
733618
733667
972582
711665
711628
733617
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
Gaziosmanpaşa Ortaokulu
Gazneliler Ortaokulu
Hacı Bektaş-ı Veli Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Hayriye Andiçen Anaokulu
İbni Sina Anadolu Lisesi
İl Genel Meclisi Anaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İMKB Sincan Kayalıboğaz İlkokulu
İMKB Sincan Kayalıboğaz Ortaokulu
Kazım Karabekir İlkokulu
Kazım Karabekir Ortaokulu
Koç İlkokulu
Korkut Ata İlkokulu
Layika Akbilek Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Malazgirt İmam Hatip Ortaokulu
Malıköy Elektrik Santralı İlkokulu
Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu
Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet-Sündüs İçli İlkokulu
Mehmet-Sündüs İçli Ortaokulu
Melikşah İlkokulu
Melikşah Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Nedred Arif İlkokulu
Nedred Arif Ortaokulu
Nefise Andiçen Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
ODTÜ Mezunları Ortaokulu
Osman Ünyazıcı İlkokulu
Osman Ünyazıcı Ortaokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Özkent Akbilek İlkokulu
Özkent Akbilek Ortaokulu
Pınarbaşı Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Pınarbaşı Ortaokulu
Plevne İlkokulu
Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu
Selahattin Akbilek Anadolu Lisesi
Semiha İsen İlkokulu
Semiha İsen Ortaokulu
Sincan Ahmet Andiçen Ticaret Meslek Lisesi
Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sincan Anadolu Lisesi
Sincan İl Genel Meclisi İlkokulu
Sincan İl Genel Meclisi Ortaokulu
Sincan İlkokulu
Sincan İMKB İlkokulu
Sincan İMKB Ortaokulu
Sincan İMKB Ticaret Meslek Lisesi
Sincan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sincan Lale Anaokulu
Sincan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Sincan Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Sincan Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Sincan Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Sincan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Sühendan Kürklü Ortaokulu
Süleyman Demirel Anadolu Lisesi
Şair Abdurrahim Karakoç Ortaokulu
Şehit Emrah Yiğit Anaokulu
Şehit Evren Ayyarkın İlkokulu
Şehit Evren Ayyarkın Ortaokulu
Taylan Araslı İlkokulu
Temelli Çok Programlı Lisesi
Temelli Toki İlkokulu
Temelli TOKİ Ortaokulu
Törekent Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Tuna Üçer İlkokulu
Tuna Üçer Ortaokulu
Türkoğlu İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Mayıs 2014-2680
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
733666
709072
711164
963528
733616
972478
966748
733614
733663
751344
733612
733662
746719
746907
711583
711586
711587
752837
733716
733725
709084
709092
709103
709113
711199
751345
733714
733724
733713
733722
962832
709127
709138
733712
733721
122797
711221
122819
736964
736836
122773
733711
733720
232192
709152
709159
971021
736847
733710
733719
122785
300267
967553
747989
747040
747452
308716
122761
215679
733709
733718
750706
966749
976976
748381
709181
888076
709196
709208
734287
709228
733747
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
SİNCAN
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
Türkoğlu Ortaokulu
Ulubatlı Hasan İlkokulu
Yavuz Sultan Selim Ortaokulu
Yenikent Ahmet Çiçek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Yenikent İlkokulu
Yenikent İlksan Anadolu Lisesi
Yenikent İlksan Anaokulu
Yenikent İlksan İlkokulu
Yenikent İlksan Ortaokulu
Yenikent Ticaret Meslek Lisesi
Yenipeçenek İlkokulu
Yenipeçenek Ortaokulu
Yılmaz Balaban İşitme Engelliler İlkokulu
Yılmaz Balaban İşitme Engelliler Ortaokulu
100 Yıl İlkokulu
100 Yıl İmam Hatip Ortaokulu
100 Yıl Ortaokulu
Abdulbaki Ünlü İmam Hatip Ortaokulu
Akın İlkokulu
Akın Ortaokulu
Alıuşagı İlkokulu
Atatürk İlkokulu
B.kısla İlkokulu
Büyük Damlacık İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çalören Çok Programlı Lisesi
Çalören İlkokulu
Çalören Ortaokulu
Devekovan İlkokulu
Devekovan Ortaokulu
Dr. Sabiha Uzun Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Emek İlkokulu
Fatih İlkokulu
Gülhüyük İlkokulu
Gülhüyük Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İbrahim Baltacı Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kacarlı İlkokulu
Karandere İlkokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Mehmetçik İlkokulu
Mehmetçik Ortaokulu
Mesleki Eğitimi Merkezi
Mustafa Üstündağ İlkokulu
Mustafacık İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Sanlıkısla İlkokulu
Şehit Volkan Alıcı İlkokulu
Şehit Volkan Alıcı Ortaokulu
Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi
Şereflikoçhisar Anadolu Lisesi
Şereflikoçhisar Anadolu Öğretmen Lisesi
Şereflikoçhisar Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Şereflikoçhisar Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Şereflikoçhisar Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Şereflikoçhisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Şereflikoçhisar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Şereflikoçhisar Ticaret Meslek Lisesi
Şereflikoçhisar Toki İlkokulu
Şereflikoçhisar Toki Ortaokulu
Şereflikoçhisar Tuz Gölü Anadolu Lisesi
TOKİ Gülbahçesi Anaokulu
Tuzgölü İlkokulu
Yatılı Bölge Ortaokulu
Zafer İlkokulu
Abay Ortaokulu
Abdi İpekçi İlkokulu
Afet İnan İlkokulu
Afet İnan Ortaokulu
Afşin Bey İlkokulu
Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu
417
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
4
4
4
5
5
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
6
6
6
7
6
6
7
6
6
6
6
6
7
7
7
6
6
7
7
0
6
6
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
14
16
16
16
14
16
16
14
16
16
16
16
16
14
14
14
16
16
14
14
10
16
16
14
14
14
14
14
14
14
16
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
10
10
10
10
10
10
418
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
733770
751833
745966
964295
733745
733769
966364
123240
973681
749162
751940
709237
709247
123132
711331
750006
709272
709286
892539
966895
757399
749427
966419
972473
733744
733768
711338
872187
876805
974824
709293
709303
308263
709394
372826
751556
711348
709401
709408
709419
709433
709453
123144
974826
123335
711354
733743
733767
123193
970514
970515
752338
752178
745631
123311
748429
709482
970743
733742
733765
709492
123359
752480
752477
752479
709503
887908
709531
711358
750700
745640
887560
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu
Alâeddin Özdenören İmam Hatip Ortaokulu
Ali Rıza Bey İlkokulu
Alparslan Anadolu Lisesi
Anadolu İlkokulu
Anadolu Ortaokulu
Ankara Merkez Milli Eğitim Yayınevi
Ankara Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Ankara Polis Koleji
Ankara Tarım Anadolu Meslek Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi
Ankara TVF Spor Lisesi
Aselsan İlkokulu
Atakent İlkokulu
Atatürk Anadolu Lisesi
Atatürk Ortaokulu
Ayşe Filiz Göğüş Anaokulu
Ayşe Tokur İlkokulu
Barbaros İlkokulu
Batıkent Anaokulu
Batıkent İlkyerleşim Anaokulu
Batıkent İmam Hatip Lisesi
Batıkent İmam Hatip Ortaokulu
Batıkent Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Batıkent Lisesi
Batıkent Orhan Eren İlkokulu
Batıkent Orhan Eren Ortaokulu
Batıkent Ortaokulu
Batıkent Ş.Evliyagil Ticaret Meslek Lisesi
Batıkent Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Celal Yardımcı Anadolu Lisesi
Celayir İlkokulu
Çalışanlar İlkokulu
Çiğdemtepe Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Dede Korkut İlkokulu
Demetevler Anadolu İmam Hatip Lisesi
Dr.Ufuk Ege Anaokulu
Dr.Ümit Yaşar Akyol Ortaokulu
Emin Sağlamer İlkokulu
Emniyetçiler İlkokulu
Ergazi İlkokulu
Faruk Verimer İlkokulu
Fatih İlkokulu
Gazi Anadolu Lisesi
Gazi Çiftliği Anadolu Lisesi
Gazi Mesleki Eğitim Merkezi
Gazi Ortaokulu
Gazi Osman Paşa İlkokulu
Gazi Osman Paşa Ortaokulu
Gazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Hacettepe Ün. Ankara Devlet Kon. Müzik ve Bale Ortaokulu
Hacettepe Ün. Ankara Devlet Kon. Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi
Hacı Bektaş-ı Veli İlkokulu
Hacı Bektaş-ı Veli Ortaokulu
Halide Edip Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
Harun Çakmak Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Harzemşahlar İlkokulu
Hatice Sağlamer Anaokulu
Haydar Aliyev İlkokulu
Haydar Aliyev Ortaokulu
Hazar İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İller Bankası Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
İller Bankası Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
İller Bankası Özel Eğitim Uygulama Merkezi II.Kademe
İsmail Erez İlkokulu
İsmet Kurtuluş İlkokulu
İstiklal İlkokulu
Kardelen Ortaokulu
Kaya Beyazıtoğlu Anadolu Lisesi
Kayalar İlkokulu
Kent Koop İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Mayıs 2014-2680
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
709573
750702
853177
733738
733762
711366
123156
709616
709642
750488
709583
750486
711369
711372
123168
746718
746908
970821
967555
974825
709653
734284
711381
733737
733761
976886
966305
323482
887913
709682
733736
733760
879401
711395
745785
123323
711397
711403
745659
711405
853345
747982
747041
747425
887680
733734
733757
709389
709708
734290
709712
711418
733733
733756
750703
972472
711445
123264
964750
277997
709721
747232
709729
970820
711449
734299
974827
757508
734248
265407
123181
123239
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
Kürşad Bey İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif İnan İlkokulu
Mehmet Akif İnan Ortaokulu
Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulu
Mehmet Rüştü Uzel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Memlik İlkokulu
Metin Emiroğlu İlkokulu
Metin Emiroğlu Ortaokulu
M.E.Vakfı Batıkent İlkokulu
M.E.Vakfı Batıkent Ortaokulu
Mevlana Ortaokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Mitat Enç Görme Engelliler İlkokulu
Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu
Mobil Anadolu Lisesi
Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi
Müjgan Karaçalı İlkokulu
Mürüvet-Bekir Elmaağaçlı İlkokulu
Mürüvet-Bekir Elmaağaçlı Ortaokulu
Nasrettin Hoca İlkokulu
Nasrettin Hoca Ortaokulu
Necmi Şahin İlkokulu
Nenehatun Anaokulu
Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi
Oğuzlar İlkokulu
Onuncu Yıl İlkokulu
Orhan Cemal Fersoy İlkokulu
Orhan Cemal Fersoy Ortaokulu
Orhangazi İlkokulu
Osman Ülkümen Ortaokulu
Ostim İlkokulu
Ostim Mesleki Eğitim Merkezi
Ostim Ortaokulu
Öğretmen Kubilay Ortaokulu
Özkent Akbilek Ortaokulu
Prof.Dr.Mehmet Sağlam Ortaokulu
Refika Aksoy İlkokulu
Sait Ulusoy Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Sait Ulusoy Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Sait Ulusoy Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Sofuoğlu İlkokulu
Susuz İlkokulu
Susuz Ortaokulu
Şehit Aytaç Usta İlkokulu
Şehit İbrahim Çoban İlkokulu
Şehit İbrahim Çoban Ortaokulu
Şehit Mahmut Özdemir İlkokulu
Şehit Öğretmen M.Ali Durak Ortaokulu
Şehit Savaş Bıyıklı İlkokulu
Şehit Savaş Bıyıklı Ortaokulu
Şentepe Anadolu Lisesi
Şevket Raşit Hatipoğlu Anadolu Lisesi
Şüküfe Nihal Ortaokulu
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
Tomurcuk Anaokulu
Türk Telekom Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Türkan Azmi Köksoy İlkokulu
Ümit Kaplan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Yahya Çavuş İlkokulu
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi
Yahyalar Durali Bezci Ortaokulu
Yahyalar Durali Bezci İlkokulu
Yakacık Anadolu Lisesi
Yapracık İmam Hatip Ortaokulu
Yenimahalle İmam Hatip Ortaokulu
Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Yenimahalle Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Yenimahalle Ticaret Meslek Lisesi
419
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
420
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
216457
748431
711452
709740
223050
733731
733754
709746
733730
733753
970973
700420
700359
974647
318565
124017
750314
270659
700409
700966
700648
700492
700663
124029
700521
700436
700430
704876
700596
751249
969730
700674
748529
969467
705213
700681
705217
970764
749813
700688
705177
700700
705169
701671
701304
705158
701702
705145
701708
705150
701682
701720
705100
747233
704964
701854
753070
701733
970098
701745
967639
701757
705091
701766
705085
701773
705081
701781
705074
701791
705053
701798
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
YENİMAHALLE
AKSEKİ
AKSEKİ
AKSEKİ
AKSEKİ
AKSEKİ
AKSEKİ
AKSEKİ
AKSEKİ
AKSEKİ
AKSEKİ
AKSEKİ
AKSEKİ
AKSEKİ
AKSEKİ
AKSEKİ
AKSEKİ
AKSEKİ
AKSEKİ
AKSEKİ
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Yeşilevler Anaokulu
Yeşilevler Ortaokulu
Yunus Emre İlkokulu
Yunus Emre Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Yuva İlkokulu
Yuva Ortaokulu
Zehra Önder İlkokulu
Ziya Gökalp İlkokulu
Ziya Gökalp Ortaokulu
Akseki Anadolu Lisesi
Akseki Atatürk İlkokulu
Akseki Atatürk Ortaokulu
Akseki Aysel Güleç Anaokulu
Akseki Cevizli Kaya Özen Çok Programlı Lisesi
Akseki Dr.Abdurrahman Başoğlu Halk Eğitim Merkezi
Akseki Öğretmenevi
Akseki Şahinler Çok Programlı Lisesi
Cevizli İlkokulu
Cevizli Ortaokulu
Değirmenlik İlkokulu
Fersinalanı Ali Erdem İlkokulu
Güneykaya Aşağımahalle İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kuyucak İlkokulu
Sinanhoca İlkokulu
Taşlıca Ahmet Hamdi Akseki İlkokulu
Taşlıca Ahmet Hamdi Akseki Ortaokulu
Yarpuz İlkokulu
Aksu Anadolu Lisesi
Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi
Aksu İlkokulu
Aksu İmam Hatip Lisesi
Aksu Lisesi
Aksu Ortaokulu
Alaylı İlkokulu
Alaylı Ortaokulu
Aysel Akın-Klaus Wagner Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Banu-Ufuk Cömertoğlu İlkokulu
Boztepe İlkokulu
Boztepe Ortaokulu
Celal Sönmez İlkokulu
Celal Sönmez Ortaokulu
Cihadiye İlkokulu
Cihadiye İmam Hatip Ortaokulu
Cihadiye Ortaokulu
Çalkaya Hacıaliler İlkokulu
Çalkaya Hacıaliler Ortaokulu
Çalkaya İncikpınar İlkokulu
Çalkaya 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu
Çalkaya 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu
Dumanlar İlkokulu
Dumanlar Ortaokulu
Engel Tanımayan Çocuklar Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Ertuğrul Gazi Ortaokulu
Gökdere Atatürk İlkokulu
Gökdere Atatürk Ortaokulu
Güloluk İlkokulu
Halk Eğitimi Merkezi
İhsaniye İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karaöz İlkokulu
Karaöz Ortaokulu
Keziban Erten-İsmail Erten İlkokulu
Keziban Erten-İsmail Erten Ortaokulu
Kocabelen İlkokulu
Kocabelen Ortaokulu
Kumköy İlkokulu
Kumköy Ortaokulu
Kurşunlu İnci Kalender İlkokulu
Kurşunlu İnci Kalender Ortaokulu
Mehmet Nazif Günal İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
5
4
4
4
5
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
2
1
1
1
1
1
3
3
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
2
3
3
3
1
3
1
3
3
1
1
1
1
3
3
2
2
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
6
7
7
7
6
6
6
6
6
0
6
7
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
14
14
14
14
16
14
14
14
16
16
16
16
16
10
16
14
16
16
16
11
10
10
10
10
10
12
12
11
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
10
11
12
12
12
10
12
10
12
12
10
10
10
10
12
12
11
11
11
Mayıs 2014-2680
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
705067
749814
701806
705039
705028
701816
701821
704956
701831
701840
704934
701845
701861
704931
701870
704925
972439
750707
701912
704838
701897
702034
704822
817433
701940
124162
964290
757265
974830
751179
124150
353097
124137
215596
701918
704837
702112
704819
702046
973062
701932
704833
702123
704804
972727
702119
704807
752647
702054
752648
876878
704794
702173
704799
702177
704776
749045
962078
702192
702180
704786
702208
971674
748757
702184
704699
702190
704685
702226
702223
702196
704678
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
AKSU
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
Mehmet Nazif Günal Ortaokulu
Nurcan-Rüstem Cömertoğlu Ortaokulu
Pınarlı Cumhuriyet İlkokulu
Pınarlı Cumhuriyet Ortaokulu
Rabiye -Mehmet Ülger Ortaokulu
Rabiye-Mehmet Ülger İlkokulu
Solak İlkokulu
Solak Ortaokulu
Şeref Ülker İlkokulu
Topallı İlkokulu
Topallı Ortaokulu
Yeşilkaraman İlkokulu
Yurtpınar Gazi İlkokulu
Yurtpınar Gazi Ortaokulu
Yurtpınar Yenimahalle İlkokulu
Yurtpınar Yenimahalle Ortaokulu
A. Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi
Abdurrahman Alaattinoğlu Anadolu Lisesi
Abdurrahman Alaattinoğlu İlkokulu
Abdurrahman Alaattinoğlu Ortaokulu
Akdam İlkokulu
Alaaddin Keykubat İlkokulu
Alaaddin Keykubat Ortaokulu
Alaattin Keykubat Anaokulu
Alacami İlkokulu
Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi
Alanya Anadolu Lisesi
Alanya Anaokulu
Alanya Lisesi
Alanya Mehmet Arif Türktaş Anadolu Lisesi
Alanya Nezihe Soydan Ticaret Meslek Lisesi
Alanya Rehberlik Araştırma Merkezi
Alanya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Alanya Ümit Altay Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Alara Şevket Demirel İlkokulu
Alara Şevket Demirel Ortaokulu
Ali Nazım Köseoğlu İlkokulu
Ali Nazım Köseoğlu Ortaokulu
Aliefendi İlkokulu
Arıkan Yılmaz Dim Ticaret Meslek Lisesi
Aşağıoba Hasan Atıcı İlkokulu
Aşağıoba Hasan Atıcı Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Avsallar Ayhan Şahenk Anaokulu
Avsallar Halıcı Orhan İlkokulu
Avsallar Halıcı Orhan Ortaokulu
Avsallar İlkokulu
Avsallar Kadir Hacıkadiroğlu İlkokulu
Avsallar Ortaokulu
Avsallar Recep Karaca Çok Programlı Lisesi
Ayşe Melahat Erkin Ortaokulu
Ayşen-Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu
Ayşen-Cengiz Urfalıoğlu Ortaokulu
Barbaros Azakoğlu İlkokulu
Barbaros Azakoğlu Ortaokulu
Barbaros İmam Hatip Ortaokulu
Berat-Hayriye Cömertoğlu Çok Programlı Lisesi
Beyreli İlkokulu
Bilgi Bulut İlkokulu
Bilgi Bulut Ortaokulu
Büyükpınar İlkokulu
Can Anaokulu
Cemile Kuyumcu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Cikcilli Mehmet Emine Öncü İlkokulu
Cikcilli Mehmet Emine Öncü Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çamlıca İlkokulu
Çamlıca Lortlar İlkokulu
Çıplaklı İlkokulu
Çıplaklı Ortaokulu
421
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
3
3
2
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
11
11
11
11
10
10
10
10
11
11
11
10
14
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
10
10
11
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
10
10
10
11
11
10
10
11
10
10
10
10
11
11
12
12
11
11
422
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
702203
704671
702281
963823
702280
749047
747785
702249
704657
702253
704647
702257
704642
702264
704633
702232
704665
702272
704650
702277
702239
704662
702278
704625
702294
702286
704591
702297
124174
702285
704596
702290
704578
223432
702292
704584
702287
704587
970851
124198
702333
750172
750173
702304
704567
702306
704561
702336
701904
704854
702299
702307
704552
702302
702308
704549
702313
704533
702310
704543
702312
704486
702332
346659
702338
702315
704475
702325
704462
702322
704470
702327
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
Değirmendere İlkokulu
Değirmendere Ortaokulu
Demirtaş Belen İlkokulu
Demirtaş Çok Programlı Lisesi
Demirtaş İlkokulu
Demirtaş İmam Hatip Ortaokulu
Demirtaş Yatılı Bölge Ortaokulu
Dereköy İlkokulu
Dereköy Ortaokulu
Dr.Şahin-Birsel Biçer İlkokulu
Dr.Şahin-Birsel Biçer Ortaokulu
Elikesik Güllü Özbağı İlkokulu
Elikesik Güllü Özbağı Ortaokulu
Emişbeleni İlkokulu
Emişbeleni Ortaokulu
Fatma Alaettinoğlu İlkokulu
Fatma Alaettinoğlu Ortaokulu
Gönül Kemal Reisoğlu İlkokulu
Gönül Kemal Reisoğlu Ortaokulu
Gümüşkavak Ayla-Hulusi Tüzün İlkokulu
Güzelbağ İlkokulu
Güzelbağ Ortaokulu
Hacıkadiroğlu İlkokulu
Hacıkadiroğlu Ortaokulu
Hacıkerimler İlkokulu
Hacıkura İlkokulu
Hacıkura Ortaokulu
Hacımehmetli Köprübaşı İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hamdullah Emin Paşa İlkokulu
Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu
Hamit Özçelik İlkokulu
Hamit Özçelik Ortaokulu
Hasan Çolak Anadolu Lisesi
Hayate Hanım İlkokulu
Hayate Hanım Ortaokulu
Hidayet Görgün İlkokulu
Hidayet Görgün Ortaokulu
Hüseyin Girenes Fen Lisesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmamlı İlkokulu
İncekum Esentepe İlkokulu
İncekum Esentepe Ortaokulu
İncekum Öztaş İlkokulu
İncekum Öztaş Ortaokulu
İnönü İlkokulu
İnönü Ortaokulu
İshaklı İlkokulu
Jülide Akça İlkokulu
Jülide Akça Ortaokulu
Karamanlar İlkokulu
Kargıcak İlkokulu
Kargıcak Ortaokulu
Kayabaşı İlkokulu
Kemal Şuberi İlkokulu
Kemal Şuberi Ortaokulu
Kestel Akdeniz İlkokulu
Kestel Akdeniz Ortaokulu
Kestel Alantur Ayhan Şahenk İlkokulu
Kestel Alantur Ayhan Şahenk Ortaokulu
Kestel İlkokulu
Kestel Ortaokulu
Keşefli İlkokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kızılcaşehir İlkokulu
Konaklı Gazi İlkokulu
Konaklı Gazi Ortaokulu
Konaklı Kemal Atlı İlkokulu
Konaklı Kemal Atlı Ortaokulu
Konaklı Menderes İlkokulu
Konaklı Menderes Ortaokulu
Mahmutlar Halil Ülker İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
3
3
3
1
1
3
1
1
5
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
2
2
1
1
2
1
1
3
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
11
11
11
11
11
11
12
12
10
10
11
11
11
11
10
10
10
10
12
12
12
10
10
12
10
10
16
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
11
11
11
11
10
10
11
10
10
12
11
11
12
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
11
11
11
11
11
11
11
11
Mayıs 2014-2680
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
704442
702328
749147
702347
704439
752216
752217
750708
702326
704456
702331
704433
124186
750709
752392
702341
704411
974828
974829
702646
702345
704387
702356
704406
971031
702353
702352
702129
702361
749284
749283
702358
704378
702654
970731
753073
753071
753072
702652
702364
704372
702656
702367
704368
702657
702658
702370
704360
749531
702376
704355
702383
704348
702660
702388
704343
702394
704337
702639
704327
965324
702642
704331
702662
702664
702668
702644
704283
703951
702645
704272
973603
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
ALANYA
Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu
Mahmutlar İlkokulu
Mahmutlar İmam Hatip Ortaokulu
Mahmutlar Kılıçaslan İlkokulu
Mahmutlar Ortaokulu
Mahmutlar Selçuklu İlkokulu
Mahmutlar Selçuklu Ortaokulu
Mahmutlar Şükrü Kaptanoğlu Anadolu Lisesi
Mahmutlar 50.yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu
Mahmutlar 50.Yıl Ahmet Keşoğlu Ortaokulu
Melahat Seher İlkokulu
Melahat Seher Ortaokulu
Meziyet Köseoğlu Mesleki Eğitim Merkezi
Mustafa-Mürüvvet Alaattinoğlu Anadolu Lisesi
Nebahat Şifa İmam Hatip Ortaokulu
Nimet Alaattinoğlu İlkokulu
Nimet Alaattinoğlu Ortaokulu
Nimet Alaettinoğlu Anadolu Lisesi
Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi
Obaalacami İlkokulu
Obaköy İlkokulu
Obaköy Ortaokulu
Okurcalar Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu
Okurcalar Berat Hayriye Cömertoğlu Ortaokulu
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Ok.
Öteköy İlkokulu
Özvadi İlkokulu
Parlayüksel İlkokulu
Payallar Büyükyer İlkokulu
Payallar Günay Demirel İlkokulu
Payallar Günay Demirel Ortaokulu
Payallar İlkokulu
Payallar Ortaokulu
Saburlar İlkokulu
Sahire Tüzün Anaokulu
Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Sapadere İlkokulu
Sema Eray Erdem İlkokulu
Sema Eray Erdem Ortaokulu
Soğukpınar İlkokulu
Sugözü Cemal Coşkun İlkokulu
Sugözü Cemal Coşkun Ortaokulu
Süleymanlar İlkokulu
Şıhlar Afet İnan İlkokulu
Şükrü Mülazımoğlu İlkokulu
Şükrü Mülazımoğlu Ortaokulu
Tahir Tuluk İlkokulu
Tırılar İlkokulu
Tırılar Ortaokulu
Toslak Ketenlik İlkokulu
Toslak Ketenlik Ortaokulu
Toslak Nebile Hacıkadiroğlu İlkokulu
Toslak Sabir Erkin İlkokulu
Toslak Sabir Erkin Ortaokulu
Tosmur Fatma Özmüftüoğlu İlkokulu
Tosmur Fatma Özmüftüoğlu Ortaokulu
Türkler Aynur Hasan Sipahioğlu İlkokulu
Türkler Aynur Hasan Sipahioğlu Ortaokulu
Türkler İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi
Türkler Yanıklar İlkokulu
Türkler Yanıklar Ortaokulu
Türktaş Mandras İlkokulu
Uzunöz İlkokulu
Üçköy İlkokulu
Yaylalı İlkokulu
Yaylalı Ortaokulu
Yenice İlkokulu
Yeşilöz İlkokulu
Yeşilöz Ortaokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
423
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
4
3
1
2
2
2
2
2
3
2
1
1
1
3
1
1
3
1
1
4
3
1
1
1
3
3
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
3
3
3
2
2
3
2
2
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
10
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
11
11
10
14
12
10
11
11
11
11
11
12
11
10
10
10
12
10
10
12
10
10
14
12
10
10
10
12
12
11
11
11
11
11
10
10
11
11
10
11
11
12
12
12
11
11
12
11
11
10
424
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
123908
971502
700720
704863
974590
700790
704443
700804
704437
701146
704399
974116
352425
749293
974967
751346
969802
214160
124532
700742
704472
701171
701128
704407
704414
851545
701190
701159
700763
746580
700692
704918
700732
704871
700705
704899
701206
704267
969464
967481
701402
704061
701413
704057
970647
974506
970972
748799
701436
701218
704259
970914
701392
704066
701223
704256
970099
701263
704236
701384
704148
967640
701372
704156
701342
704171
701332
704176
750710
701280
704188
701288
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR
BÜYÜKŞEHİR
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DEMRE
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ögretmen Evi ve Akşam Sanat Ok.
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Beymelek Ayşe Öğretmen Anaokulu
Beymelek İlkokulu
Beymelek Ortaokulu
Beymelek Saz İlkokulu
Beymelek Saz Ortaokulu
Çevreli Bozoğlu-Tarkun İlkokulu
Çevreli Bozoğlu-Tarkun Ortaokulu
Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi
Demre Anadolu Lisesi
Demre İmam Hatip Ortaokulu
Demre Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Demre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Hacımusaoğlu Anaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karabucak İlkokulu
Karabucak Ortaokulu
Köşkerler Dere İlkokulu
Köşkerler İlkokulu
Köşkerler Ortaokulu
Kum Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Mustafa Rahmi Koç İlkokulu
Üçağız İlkokulu
Yaylakaya İlkokulu
Yaylakaya Ortaokulu
Yunus Emre İlkokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Yusuf Ozek İlkokulu
Yusuf Özek Ortaokulu
80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu
Albay Süleyman Külahçı İlkokulu
Albay Süleyman Külahçı Ortaokulu
Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Bademağacı İlkokulu
Bademağacı Ortaokulu
Dağ İlkokulu
Dağ Ortaokulu
Döşemealtı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Döşemealtı Anaokulu
Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi
Döşemealtı İmam Hatip Lisesi
Döşemealtı İmam Hatip Ortaokulu
Döşemealtı TOKİ İlkokulu
Döşemealtı TOKİ Ortaokulu
Emine İlhan Kadam Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Fatma-Yusuf Bilgiç İlkokulu
Fatma-Yusuf Bilgiç Ortaokulu
Güngör Gencer İlkokulu
Güngör Gencer Ortaokulu
Halk Eğitimi Merkezi
Hilmi Caner Saraçoğlu İlkokulu
Hilmi Caner Saraçoğlu Ortaokulu
Ilıcaköy İlkokulu
Ilıcaköy Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Killik İlkokulu
Killik Ortaokulu
Kovanlık İlkokulu
Kovanlık Ortaokulu
Kömürcüler İlkokulu
Kömürcüler Ortaokulu
Mustafa Ayten Aydın Anadolu Lisesi
Mustafa-Ayşe Altun İlkokulu
Mustafa-Ayşe Altun Ortaokulu
Nursel-Ayhan Kadam İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
3
4
3
3
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
3
3
5
4
3
4
3
3
3
3
4
4
1
1
1
1
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
3
3
1
3
3
3
3
3
3
1
1
1
3
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
7
7
0
7
0
0
7
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
7
0
0
6
7
0
7
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
14
14
12
14
12
12
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
10
14
14
14
14
14
12
12
16
14
12
14
12
12
12
12
14
14
10
10
10
10
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
10
10
10
10
10
12
12
10
12
12
12
12
12
12
10
10
10
12
Mayıs 2014-2680
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
749812
701299
704231
701308
704179
701237
969918
704241
701323
704177
969475
701497
704104
701483
704100
701429
704374
701545
701528
704083
972458
325527
962768
970732
750338
701510
704094
701675
701441
124294
701683
124316
701690
701470
704107
701449
704332
124304
750711
701434
736452
701455
704317
701443
750481
701533
704076
701700
701727
701538
704067
701734
270647
701502
704097
701749
702055
750150
701827
703977
702007
703936
124377
703974
701981
703948
701820
964289
341298
750325
974750
967598
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
Nursel-Ayhan Kadam Ortaokulu
Osman Ali Cingöz İlkokulu
Osman Ali Cingöz Ortaokulu
Yeniköy İlkokulu
Yeniköy Ortaokulu
Yeşilbayır İlkokulu
Yeşilbayır İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Yeşilbayır Ortaokulu
Yukarıkaraman Perge Rotary İlkokulu
Yukarıkaraman Perge Rotary Ortaokulu
Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi
Akçay İlkokulu
Akçay Ortaokulu
Ali Mumcu İlkokulu
Ali Mumcu Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Bozhuyuk İlkokulu
Durmuş Yener İlkokulu
Durmuş Yener Ortaokulu
Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi
Elmalı Anadolu Lisesi
Elmalı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Elmalı Anaokulu
Elmalı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Eskıhısar İlkokulu
Eskihisar Ortaokulu
Eymır İlkokulu
Girne İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi ve ASO
Islamlar İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karamık İlkokulu
Mehmet Subaşı İlkokulu
Mehmet Subaşı Ortaokulu
Mehmet Topçu İlkokulu
Mehmet Topçu Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Muhammed Hamdi Yazır Anadolu Lisesi
Muhammed Hamdi Yazır İlkokulu
Muhammed Hamdi Yazır Ortaokulu
Osman Nuri Çınar İlkokulu
Osman Nuri Çınar Ortaokulu
Ömerpaşa İlkokulu
Ömerpaşa Ortaokulu
Özdemir İlkokulu
Özdemir Ortaokulu
Salur İlkokulu
Söğle İlkokulu
Tekke İlkokulu
Tekke Ortaokulu
Yakacıftlık İlkokulu
Yusuf Önertoy Çok Programlı Lisesi ve Teknik Lise
Yuva İlkokulu
Yuva Ortaokulu
Zümrütova İlkokulu
Arif İlkokulu
Arif Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Bağyaka İlkokulu
Bağyaka Ortaokulu
Canan-Yavuz Gürkan Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Cengiz Topel Ortaokulu
Çavdır İlkokulu
Çavdır Ortaokulu
Emin Akın İlkokulu
Finike Anadolu Lisesi
Finike Cumhuriyet Çok Programlı Lisesi
Finike Gıyaseddin Keyhüsrev Anadolu Lisesi
Finike İmam Hatip Lisesi
Finike 50. Yıl Anaokulu
425
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
2
2
2
2
3
4
4
2
2
2
2
2
4
4
3
3
2
4
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
5
5
4
4
3
2
4
4
4
4
4
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
7
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
6
6
7
7
0
0
7
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
14
14
11
11
11
11
12
14
14
11
11
11
11
11
14
14
12
12
11
14
10
14
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
14
14
16
16
14
14
12
11
14
14
14
14
14
10
10
11
11
10
10
11
11
10
11
11
11
11
11
426
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
702085
124389
701948
701960
703958
703962
701970
703954
124390
701878
703966
701849
703971
250582
702166
702021
703932
701996
703940
702028
702036
701865
702132
713810
702161
713754
702167
713750
713801
702136
702247
702181
713737
702178
713741
702115
713799
702242
702195
709587
703732
709622
702149
713781
702158
713761
702154
713777
973734
323600
970199
962220
749294
974184
750712
966724
124448
703761
124461
702144
713790
702221
702217
702188
709611
702213
702191
709592
702228
703770
702170
713746
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
FİNİKE
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
Günçalı İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hasyurt İlkokulu
Hasyurt Kolaklar İlkokulu
Hasyurt Kolaklar Ortaokulu
Hasyurt Ortaokulu
Hasyurt Yarbaşı İlkokulu
Hasyurt Yarbaşı Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İncirağacı İlkokulu
İncirağacı Ortaokulu
İsmail Erol İlkokulu
İsmail Erol Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Seyyid Onbaşı İlkokulu
Şehit İsmail Çalkan İlkokulu
Şehit İsmail Çalkan Ortaokulu
Turunçova Şehit Nurettin Tek İlkokulu
Turunçova Şehit Nurettin Tek Ortaokulu
Yalnız İlkokulu
Yeşilköy İlkokulu
Yeşilyurt Şehit Adem Ovar İlkokulu
Ahmet Tuncer İlkokulu
Ahmet Tuncer Ortaokulu
Akalan İlkokulu
Akalan Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Av. Kemal Akça Ortaokulu
Av.Kemal Akça İlkokulu
Aydıncık İlkokulu
Beyrebucak İlkokulu
Beyrebucak Ortaokulu
Burhan İlkokulu
Burhan Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çalıpınar İlkokulu
Çobanlar İlkokulu
Çobanlar Ortaokulu
Doğanca İlkokulu
Doğanca Ortaokulu
Ekmel Şehit Mesut Yılmaz İlkokulu
Ekmel Şehit Mesut Yılmaz Ortaokulu
Fadime Tuncer İlkokulu
Fadime Tuncer Ortaokulu
Gazi Mustafa Kemal İlkokulu
Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu
Gazipaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
Gazipaşa Anadolu Lisesi
Gazipaşa Anaokulu
Gazipaşa Av. Kemal Akça Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Gazipaşa İmam Hatip Ortaokulu
Gazipaşa Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Gazipaşa Merkez Anadolu Lisesi
Gazipaşa Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
Halk Eğitim Merkezi
Hasdere İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İstiklal Şehit Süleyman Gür İlkokulu
İstiklal Şehit Süleyman Gür Ortaokulu
Kahyalar Asarcık İlkokulu
Kahyalar İlkokulu
Karalar Hüseyinli İlkokulu
Karalar Hüseyinli Ortaokulu
Karalar İlkokulu
Karatepe İlkokulu
Karatepe Ortaokulu
Korubaşı İlkokulu
Küçüklü İlkokulu
Macar Fahri Özçelik İlkokulu
Macar Fahri Özçelik Ortaokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
3
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
3
4
3
3
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
7
0
0
14
10
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11
11
14
14
11
11
12
14
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
11
11
12
12
12
14
14
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
10
11
11
12
12
12
12
12
14
14
12
14
12
12
Mayıs 2014-2680
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
348957
702233
746929
971034
702205
709545
703782
702143
702148
702152
971663
124519
124520
702157
702139
705884
702127
719915
702160
702164
704071
747725
702168
749341
702179
290475
231532
702183
869676
702189
704060
702237
703926
702241
703914
702206
703976
736434
702251
703906
318301
702200
703986
124639
124640
736436
965266
702255
703878
702259
703866
704375
748169
974509
751347
974508
974259
966835
829090
974507
749532
318504
702197
703989
702193
704056
702266
703860
972537
702211
703959
702215
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GAZİPAŞA
GÜNDOĞMUŞ
GÜNDOĞMUŞ
GÜNDOĞMUŞ
GÜNDOĞMUŞ
GÜNDOĞMUŞ
GÜNDOĞMUŞ
GÜNDOĞMUŞ
GÜNDOĞMUŞ
GÜNDOĞMUŞ
GÜNDOĞMUŞ
GÜNDOĞMUŞ
GÜNDOĞMUŞ
GÜNDOĞMUŞ
GÜNDOĞMUŞ
GÜNDOĞMUŞ
GÜNDOĞMUŞ
İBRADI
İBRADI
İBRADI
İBRADI
İBRADI
İBRADI
İBRADI
İBRADI
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
Mesleki Eğitim Merkezi
Muzkent İlkokulu
Naile Bilgiç Büyükballı Anaokulu
Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu
Yakacık Mehmet Oğuz Galadran İlkokulu
Yakacık Mehmet Oğuz Galadran Ortaokulu
Yeniköy Bozerkek İlkokulu
Akyarı İlkokulu
Balkaya İlkokulu
Bedan İlkokulu
Çok Programlı Lise
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kayabükü İlkokulu
Köprülü Ayşe Güven İlkokulu
Köprülü Ayşe Güven Ortaokulu
Merkez İlkokulu
Merkez Ortaokulu
Ortakonuş İlkokulu
Ortaköy İlkokulu
Şehit Orman Mühendisi Abdullah Aydın İlkokulu
Şehit Orman Mühendisi Abdullah Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu
Ümütlü İlkokulu
Avni Erdoğan Anaokulu
Başlar İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Mustafa Nazmi Demiröz İlkokulu
Necla-Yaşar Duru Çok Programlı Lisesi
Nefise Yılmaz İpek İlkokulu
Nefise Yılmaz İpek Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Çavdır İlkokulu
Çavdır Ortaokulu
Çayköy İlkokulu
Çayköy Ortaokulu
Dirgenler İlkokulu
Durmuş - Gülser Gedikoğlu İlkokulu
Durmuş-Gülser Gedikoğlu Ortaokulu
Emin Kasapoğlu Çok Programlı Lisesi
Gömbe İlkokulu
Gömbe Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İslamlar İlkokulu
İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi
Kalkan İlkokulu
Kalkan Ortaokulu
Karadağ İlkokulu
Karadağ Ortaokulu
Kasaba Şehit Yusuf Polat İlkokulu
Kasaba Şehit Yusuf Polat Yatılı Bölge Ortaokulu
Kaş Çavdır Anaokulu
Kaş Çok Programlı Lisesi
Kaş Gömbe Anaokulu
Kaş İmam Hatip Lisesi
Kaş Merkez Anaokulu
Kaş Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi
Kaş Ova Anaokulu
Kınık Anaokulu
Kınık Çok Programlı Lisesi
Kınık İlkokulu
Kınık Ortaokulu
Kınık Yurdusev Ulus İlkokulu
Kınık Yurdusev Ulus Ortaokulu
Merkez İlkokulu
Merkez Ortaokulu
Mustafa Kocakaya Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Ova İlkokulu
Ova Ortaokulu
Palamut İlkokulu
427
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
4
4
4
5
5
6
4
4
4
5
5
5
4
4
4
5
4
4
4
5
6
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
5
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
7
7
7
6
6
5
7
7
0
6
6
6
7
7
7
6
7
7
7
6
5
6
0
6
6
6
6
7
7
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
0
6
7
7
7
6
6
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
11
12
11
11
14
14
14
16
16
18
14
14
10
16
16
16
14
14
14
16
14
14
14
16
18
16
10
16
16
16
16
14
14
16
16
16
16
16
14
14
14
14
14
14
10
16
14
14
14
16
16
14
14
16
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
428
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038
7039
7040
7041
7042
7043
7044
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
703947
702219
972258
702270
703854
966831
704112
748170
702225
703941
702275
703842
702230
703929
973571
702276
965215
973406
749677
749678
704715
702298
974020
702293
703905
752914
702289
703915
702282
703925
277828
231640
964288
751568
751325
749146
702279
703928
751349
964620
965035
702284
703920
702296
703899
702291
702300
703880
702303
973955
702465
702311
703768
702481
709570
702505
709470
702337
703682
709552
702489
702485
709540
702487
702339
703678
970100
970101
751980
702460
709641
969476
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KAŞ
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
Palamut Ortaokulu
Patara İlkokulu
Sabriye Toksoy Anaokulu
Sarıbelen İlkokulu
Sarıbelen Ortaokulu
Süleyman Yılmaz Anaokulu
Sütleğen İlkokulu
Sütleğen Yatılı Bölge Ortaokulu
Şehit Öğretmen Ali Boşgelmez İlkokulu
Şehit Öğretmen Ali Boşgelmez Ortaokulu
Üzümlü İlkokulu
Üzümlü Ortaokulu
Yeşilköy Hilmi Toksoy İlkokulu
Yeşilköy Hilmi Toksoy Ortaokulu
Yeşilköy Mesleki Eğitim Merkezi
Yuvacık İlkokulu
Ahu Aysal Anaokulu
Arslanbucak Anaokulu
Beldibi İlkokulu
Beldibi Ortaokulu
Beycik İlkokulu
Çamyuva Silkar İlkokulu
Göynük Fen Lisesi
Göynük İlkokulu
Göynük Ortaokulu
Gülçin Ersoy Anaokulu
Hacı Mehmet Saygın İlkokulu
Hacı Mehmet Saygın Ortaokulu
Hakkı Saygan Hacı Hafize Saygan-3 İlkokulu
Hakkı Saygan Hacı Hafize Saygan-3 Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kemer Anadolu Lisesi
Kemer Anaokulu
Kemer İmam Hatip Lisesi
Kemer İmam Hatip Ortaokulu
Kemer Merkez İlkokulu
Kemer Merkez Ortaokulu
Kemer Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
Kemer Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Kemer Turizm Eğitim Merkezi
Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu
Mustafa Rüştü Tuncer Ortaokulu
Rukiye Koç İlkokulu
Rukiye Koç Ortaokulu
Şeker İlkokulu
Tekirova Halit Narin İlkokulu
Tekirova Halit Narin Ortaokulu
Ulupınar Çıralı İlkokulu
Ünal Aysal Anadolu Öğretmen Lisesi
Abdülkadir Özkan İlkokulu
Ahatlı İlkokulu
Ahatlı Ortaokulu
Ahmet Coşkun Bulut İlkokulu
Ahmet Coşkun Bulut Ortaokulu
Ahmet-Leman Baydar İlkokulu
Ahmet-Leman Baydar Ortaokulu
Alaeddin Keykubat İlkokulu
Alaeddin Keykubat Ortaokulu
Alirıza Altıntaş Ortaokulu
Altınova Esen İlkokulu
Altınova İlkokulu
Altınova Ortaokulu
Altınova Ruhi Sunar İlkokulu
Antalya Eczacılar İlkokulu
Antalya Eczacılar Ortaokulu
Antalya Merkez Çamlıbel Halk Eğitimi Merkezi
Antalya Merkez Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi
Aslanlar İlkokulu
Aslanlar Ortaokulu
Atatürk Anadolu Lisesi
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
4
4
5
5
4
5
5
4
4
5
5
4
4
4
5
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
6
7
7
6
6
7
6
6
7
7
6
6
7
7
7
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
14
14
16
16
14
16
16
14
14
16
16
14
14
14
16
10
10
10
10
12
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
11
11
12
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
11
10
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
Mayıs 2014-2680
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7074
7075
7076
7077
7078
7079
7080
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
7088
7089
7090
7091
7092
7093
7094
7095
7096
7097
7098
7099
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
967477
702309
703835
969930
702483
709544
973217
702340
703669
702493
709530
702343
703664
750713
702494
709524
702314
703763
709634
702344
703660
702318
703749
702316
703753
702507
709465
702468
709623
702349
703627
702491
709533
702470
709614
702321
703734
702499
709498
751705
702475
709599
970003
969928
702351
703621
702381
712667
972714
702375
705385
967643
702479
709575
702496
709512
702510
709187
969677
702363
744535
974832
751782
972765
702501
701473
746720
746910
709491
747042
747423
970729
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Ayşe-Ahmet Atmaca İlkokulu
Ayşe-Ahmet Atmaca Ortaokulu
Ayten Çağıran Ticaret Meslek Lisesi
Baraj İlkokulu
Baraj Ortaokulu
Baraj Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Başköy İlkokulu
Başköy Ortaokulu
Beşkonak İlkokulu
Beşkonak Ortaokulu
Cengiz Topel İlkokulu
Cengiz Topel Ortaokulu
Çağlayan Anadolu Lisesi
Demirgül İlkokulu
Demirgül Ortaokulu
Duraliler İlkokulu
Duraliler Ortaokulu
Emekevler Ortaokulu
Ersoy İlkokulu
Ersoy Ortaokulu
Fatma Parıltı İlkokulu
Fatma Parıltı Ortaokulu
Fikret Haluk Saraçoğlu İlkokulu
Fikret Haluk Saraçoğlu Ortaokulu
Gaziler İlkokulu
Gaziler Ortaokulu
General Şadi Çetinkaya İlkokulu
General Şadi Çetinkaya Ortaokulu
Göçerler İlkokulu
Göçerler Ortaokulu
Göksu İlkokulu
Göksu Ortaokulu
Gülgün-Nihat Ömür İlkokulu
Gülgün-Nihat Ömür Ortaokulu
Gülveren İlkokulu
Gülveren Ortaokulu
Habibler İlkokulu
Habibler Ortaokulu
Hacı Ekrem-Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Halil Akyüz İlkokulu
Halil Akyüz Ortaokulu
Hamdullah Suphi Tanrıöver Anaokulu
Hızır Reis Ticaret Meslek Lisesi
Hüseyin Ak İlkokulu
Hüseyin Ak Ortaokulu
Hüseyin Avni Çöllü İlkokulu
Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu
Hüsniye Özdilek Ticaret Meslek Lisesi
İbrahim Doğaner İlkokulu
İbrahim Doğaner Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İrenoğulları İlkokulu
İrenoğulları Ortaokulu
İsmail Hakkı Kaya İlkokulu
İsmail Hakkı Kaya Ortaokulu
İsmail İltemir İlkokulu
İsmail İltemir Ortaokulu
İsmet İnönü Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kaan Turan İlkokulu
Kaan Turan Ortaokulu
Karatay Anadolu Lisesi
Kepez Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kepez Anadolu Lisesi
Kepez İlkokulu
Kepez İmam Hatip Ortaokulu
Kepez İşitme Engelliler İlkokulu
Kepez İşitme Engelliler Ortaokulu
Kepez Ortaokulu
Kepez Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Kepez Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Kepez Rehberlik ve Araştırma Merkezi
429
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
430
7117
7118
7119
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7128
7129
7130
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
7138
7139
7140
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151
7152
7153
7154
7155
7156
7157
7158
7159
7160
7161
7162
7163
7164
7165
7166
7167
7168
7169
7170
7171
7172
7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7186
7187
7188
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
967548
702511
709193
702513
702319
703745
702476
709586
752965
702497
709505
970004
702368
712665
750714
702371
712672
702471
709608
702386
712661
969919
721823
969704
702512
709133
702466
709628
973194
702473
709600
702320
703737
971842
702346
703655
702478
709578
970002
702392
709644
702498
709501
702515
709129
702502
709483
973222
753076
702490
709539
970231
702334
703703
702335
703687
702516
701452
702517
969468
709132
702518
709176
702520
709115
702482
702461
744039
702324
706684
970009
702360
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
Kepez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Kızıllı İlkokulu
Kızıllı Ortaokulıu
Kirişçiler İlkokulu
Kültür İlkokulu
Kültür Ortaokulu
Kütükçü İlkokulu
Kütükçü Ortaokulu
Makbule-Mehmet Karabacak Anaokulu
Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu
Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Anaokulu
Mehmet Kemal Dedeman İlkokulu
Mehmet Kemal Dedeman Ortaokulu
Metin Çiviler Anadolu Lisesi
Mimar Sinan İlkokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Mobil İlkokulu
Mobil Ortaokulu
Mustafa Adıyaman İlkokulu
Mustafa Adıyaman Ortaokulu
Nazime Baki Saatçioğlu Ticaret Meslek Lisesi
Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu
Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi
Odabaşı Sevinç Fahri Aydın İlkokulu
Odabaşı Sevinç Fahri Aydın Ortaokulu
Perihan-Esat Aral İlkokulu
Perihan-Esat Aral Ortaokulu
Prof.Dr.Tuğgeneral Cevdet Demirkol-Ayhan Demirkol Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Prof.İhsan Koz İlkokulu
Prof.İhsan Koz Ortaokulu
Sefa Akın İlkokulu
Sefa Akın Ortaokulu
Sunay-Gönül-Türkan-Saadet Saygan Kardeşler-5 Anaokulu
Süleyman Demirel İlkokulu
Süleyman Demirel Ortaokulu
Şahinevler İlkokulu
Şahinevler Ortaokulu
Şehit Binbaşı Turgut Cengiz Toytunç Anaokulu
Şehit İbrahim Barış Yurtseven İlkokulu
Şehit İbrahim Barış Yurtseven Ortaokulu
Şehit Jandarma Er Serhat Genç İlkokulu
Şehit Jandarma Er Serhat Genç Ortaokulu
Şehit Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut İlkokulu
Şehit Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut Ortaokulu
Şehit Kahraman Çelikbaş İlkokulu
Şehit Kahraman Çelikbaş Ortaokulu
Şehit Ömer Dikmen Ticaret Meslek Lisesi
Şelale Anaokulu
Şerife Tufan İlkokulu
Şerife Tufan Ortaokulu
Toros Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Turgut Reis İlkokulu
Turgut Reis Ortaokulu
Ünsal İlkokulu
Ünsal Ortaokulu
Varsak İlkokulu
Varsak İmam Hatip Ortaokulu
Varsak Karşıyaka İlkokulu
Varsak Lisesi
Varsak Ortaokulu
Varsak Sakarya İlkokulu
Varsak Sakarya Ortaokulu
Varsak Şelale İlkokulu
Varsak Şelale Ortaokulu
Yedi Kuyular İlkokulu
Yenimahalle İlkokulu
Yenimahalle Ortaokulu
Yıldırım Bayezid İlkokulu
Yıldırım Bayezid Ortaokulu
Zafer Anaokulu
100. Yıl İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Mayıs 2014-2680
7189
7190
7191
7192
7193
7194
7195
7196
7197
7198
7199
7200
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219
7220
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7230
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7240
7241
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249
7250
7251
7252
7253
7254
7255
7256
7257
7258
7259
7260
712676
702504
709475
702523
703888
750715
749804
970509
970508
974589
970655
969931
702524
705219
702526
705214
702528
705204
702530
705200
970134
702531
705196
746764
747638
746894
972709
702534
705195
702544
970097
702536
705190
967641
750716
752269
721828
702539
701546
705182
974543
702541
705188
752223
702538
705184
970006
702542
705175
702726
702694
706977
702688
707008
702716
706918
702702
706957
702699
706963
702687
707115
702737
702711
706929
702718
706899
973752
702692
706982
702728
325539
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KONYAALTI
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
100. Yıl Ortaokulu
80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
80.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu
Abdurrahman Neriman Bileydi İlkokulu
Abdurrahman-Neriman Bileydi Ortaokulu
Akdeniz Anadolu Lisesi
Akdeniz Üniversitesi Antalya Dev.Kon. Müzik ve Bale İlkokulu
Akdeniz Üniversitesi Antalya Dev.Kon. Müzik ve Bale Ortaokulu
Akdeniz Üniversitesi Antalya Dev.Kon. Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi
Alper Duru Anaokulu
Antalya Bilim ve Sanat Merkezi
Arapsuyu Mehmet Zeki Balcı Turizm Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Aşağıkaraman İlkokulu
Aşağıkaraman Ortaokulu
Bedriye Bileydi İlkokulu
Bedriye Bileydi Ortaokulu
Çakırlar İlkokulu
Çakırlar Ortaokulu
Doyran Ayten-Şevket Gülveren İlkokulu
Doyran Ayten-Şevket Gülveren Ortaokulu
Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi
Dr.Cahit Ünver İlkokulu
Dr.Cahit Ünver Ortaokulu
Dr.Günseli-Dr.Bülent Akınsal Özel Eğitim İlkokulu
Dr.Günseli-Dr.Bülent Akınsal Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Dr.Günseli-Dr.Bülent Akınsal Özel Eğitim Ortaokulu
Fettah Tamince Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
Gazi Mustafa Kemal İlkokulu
Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu
Gökçam İlkokulu
Halk Eğitimi Merkezi
Hasan-Fatma Çavlı İlkokulu
Hasan-Fatma Çavlı Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Konyaaltı Anadolu Lisesi
Konyaaltı Bahtılı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Konyaaltı Halit Uluç İmam Hatip Ortaokulu
Konyaaltı İlkokulu
Konyaaltı İmam Hatip Ortaokulu
Konyaaltı Ortaokulu
Konyaaltı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Leyla Kahraman Sevim Ertenü İlkokulu
Leyla Kahraman Sevim Ertenü Ortaokulu
Mürüvet Alpagot Anaokulu
Saime Salih Konca İlkokulu
Saime Salih Konca Ortaokulu
Şehit Teğmen Ayfer Gök Anaokulu
Z.Marsel-Z.Denizhan Öner İlkokulu
Z.Marsel-Z.Denizhan Öner Ortaokulu
Akyar İlkokulu
Alaeddin İlkokulu
Alaeddin Ortaokulu
Arif Cebeci İlkokulu
Arif Cebeci Ortaokulu
Avdan Şehit Ahmet Belen İlkokulu
Avdan Şehit Ahmet Belen Ortaokulu
Bozova Şehit Öğretmen Metin Kaynar İlkokulu
Bozova Şehit Öğretmen Metin Kaynar Ortaokulu
Büyükköy İlkokulu
Büyükköy Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çomaklı İlkokulu
Dereköy İlkokulu
Dereköy Ortaokulu
Erkunt Traktör İlkokulu
Erkunt Traktör Ortaokulu
Fatma Mehmet Cadıl Anadolu Öğretmen Lisesi
Fikriye-Ramazan Yalçın İlkokulu
Fikriye-Ramazan Yalçın Ortaokulu
Gümüşlü İlkokulu
Hacı Ethem-Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi
431
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
4
3
3
3
3
1
1
4
3
3
4
4
1
1
1
3
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
7
0
0
7
7
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
10
10
10
14
14
12
12
12
12
10
10
14
12
12
14
14
10
10
10
12
10
432
7261
7262
7263
7264
7265
7266
7267
7268
7269
7270
7271
7272
7273
7274
7275
7276
7277
7278
7279
7280
7281
7282
7283
7284
7285
7286
7287
7288
7289
7290
7291
7292
7293
7294
7295
7296
7297
7298
7299
7300
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7324
7325
7326
7327
7328
7329
7330
7331
7332
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
124784
750394
702720
706894
705055
702733
702735
971696
702714
706921
124760
751350
971825
124772
971955
702731
702697
706965
702742
702695
706971
973558
702691
971032
702709
706935
705006
702722
706892
702730
702350
702686
707111
702725
706885
702707
706943
702704
706953
702744
709514
702776
709279
702778
709249
702774
709289
702753
709426
702784
709359
702757
709383
124855
751176
702758
124867
702768
702772
709311
749658
124843
325540
877607
971628
973751
966124
973912
750718
749455
751742
966399
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Ortaokulu
İmrahor İstiklal İlkokulu
İmrahor İstiklal Ortaokulu
Karakuyu İlkokulu
Kayabaş İlkokulu
Kırkpınar İlkokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kızılcadağ İlkokulu
Kızılcadağ Ortaokulu
Korkuteli Anadolu İmam Hatip Lisesi
Korkuteli Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Korkuteli Mesleki Eğitim Merkezi
Korkuteli Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi
Korkuteli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Kozağacı İlkokulu
Küçükköy Şehit Adem Yörük İlkokulu
Küçükköy Şehit Adem Yörük Ortaokulu
Küçüklü Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Nadide-Ahmet Balaban Anaokulu
Osman Önal İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Sülekler Şehit Semih Aldemir İlkokulu
Sülekler Şehit Semih Aldemir Ortaokulu
Taşkesiği İlkokulu
Tatköy Ramazan Karabağır İlkokulu
Tatköy Ramazan Karabağır Ortaokulu
Ulucak Şehit Mustafa Demir İlkokulu
Yaşar Sadi Tekin İlkokulu
Yaşar Yalçın İlkokulu
Yaşar Yalçın Ortaokulu
Yazır Fevziye Polat İlkokulu
Yazır Fevziye Polat Ortaokulu
Yelten Dallar İlkokulu
Yelten Dallar Ortaokulu
Yeşilyayla İlkokulu
Yeşilyayla Ortaokulu
Adrasan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Adrasan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Ahmet Avcıoğlu İlkokulu
Ahmet Avcıoğlu Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Barbaros İlkokulu
Barbaros Ortaokulu
Beykonak Sevim Öner İlkokulu
Beykonak Sevim Öner Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Hacıveliler İlkokulu
Hacıveliler Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi
Hızırkahya İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karacaören Karabük İlkokulu
Kasapçayırı İlkokulu
Kasapçayırı Ortaokulu
Keles İlkokulu
Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kumluca Anadolu Lisesi
Kumluca Anadolu Meslek Lisesi ve Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi
Kumluca Anadolu Öğretmen Lisesi
Kumluca Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Kumluca Anaokulu
Kumluca Beykonak Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kumluca Gül-Çetin Kaur Anadolu Lisesi
Kumluca İmam Hatip Ortaokulu
Kumluca Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Kumluca Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
4
4
1
3
3
1
1
1
1
1
4
3
3
4
1
1
1
1
1
3
3
4
3
3
4
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
4
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
12
12
12
14
14
10
12
12
10
10
10
10
10
14
12
12
14
10
10
10
10
10
12
12
14
12
12
14
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
11
11
10
10
11
10
14
10
10
14
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
11
Mayıs 2014-2680
7333
7334
7335
7336
7337
7338
7339
7340
7341
7342
7343
7344
7345
7346
7347
7348
7349
7350
7351
7352
7353
7354
7355
7356
7357
7358
7359
7360
7361
7362
7363
7364
7365
7366
7367
7368
7369
7370
7371
7372
7373
7374
7375
7376
7377
7378
7379
7380
7381
7382
7383
7384
7385
7386
7387
7388
7389
7390
7391
7392
7393
7394
7395
7396
7397
7398
7399
7400
7401
7402
7403
7404
702746
709490
702751
709450
972752
702749
709459
851557
702782
709364
702764
709365
702770
971033
702762
709376
702766
709347
752373
702780
709369
748142
702755
709406
702840
702818
708666
702841
702804
708829
750370
702842
702827
708643
753488
753489
702843
705111
748143
702845
702846
702847
702848
702849
970971
702803
708742
702829
708635
702850
702830
708627
702831
708630
702813
708690
746932
753490
702814
708681
702851
702828
708640
702852
702833
708618
748590
748593
748591
702853
702815
708679
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
KUMLUCA
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
Mavikent Çanakçı 75.Yıl İlkokulu
Mavikent Çanakçı 75.Yıl Ortaokulu
Mavikent Durali Yazıcı İlkokulu
Mavikent Durali Yazıcı Ortaokulu
Mavikent Mustafa-Ayşe Acarbulut Anadolu Lisesi
Mavikent Ramazan Abacı İlkokulu
Mavikent Ramazan Abacı Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Mimar Sinan İlkokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Münire-Osman Alkan İlkokulu
Münire-Osman Alkan Ortaokulu
Ortaköy İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Salur İlkokulu
Salur Ortaokulu
Sarıcasu Darıyemezler İlkokulu
Sarıcasu Darıyemezler Ortaokulu
Sultan Alparslan İlkokulu
Şehit Hasan Öztürk İlkokulu
Şehit Hasan Öztürk Ortaokulu
Ziya Gökalp Yatılı Bölge Ortaokulu
80. Yıl Beykonak İlkokulu
80. Yıl Beykonak Ortaokulu
Ahmetler İlkokulu
Ali İhsan Barut İlkokulu
Ali İhsan Barut Ortaokulu
Altınkaya İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Ayşe-Rıza Kasapoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ballıbucak İlkokulu
Belenobası İlkokulu
Belenobası Ortaokulu
Bereket İlkokulu
Bereket Ortaokulu
Beşkonak Çay İlkokulu
Beşkonak İlkokulu
Beşkonak Yatılı Bölge Ortaokulu
Beydiğin İlkokulu
Boztepe İlkokulu
Bucak Şeyhler İlkokulu
Burmahan İlkokulu
Cenger İlkokulu
Çağlayan Anadolu Lisesi
Çağlayan İlkokulu
Çağlayan Ortaokulu
Çakış İlkokulu
Çakış Ortaokulu
Çakış Yeniköy İlkokulu
Çardak Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Uysal İlkokulu
Çardak Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Uysal Ortaokulu
Çavuşköy İlkokulu
Çavuşköy Ortaokulu
Çeltikci İlkokulu
Çeltikci Ortaokulu
Çolaklı Anaokulu
Çolaklı İlkokulu
Çolaklı Yahya Kurt İlkokulu
Çolaklı Yahya Kurt Ortaokulu
Değirmenözü İlkokulu
Denizyaka İlkokulu
Denizyaka Ortaokulu
Doğançam İlkokulu
Dolbazlar İlkokulu
Dolbazlar Ortaokulu
Dr.Hüseyin Vural Özel Eğitim İlkokulu
Dr.Hüseyin Vural Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Dr.Hüseyin Vural Özel Eğitim Ortaokulu
Düzağaç İlkokulu
Evrenseki Ahmet Köseoğlu İlkokulu
Evrenseki Ahmet Köseoğlu Ortaokulu
433
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
4
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
4
1
1
4
1
1
1
4
3
3
2
2
4
4
4
4
2
2
4
2
1
1
1
2
2
2
3
3
2
2
1
1
2
2
2
2
5
3
3
2
1
1
1
1
1
4
2
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
7
0
0
0
7
0
0
0
0
7
7
7
7
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
11
11
14
10
11
11
11
11
10
10
10
10
11
11
14
10
10
14
10
10
10
14
12
12
11
11
14
14
14
14
11
11
14
11
10
10
10
11
11
11
12
12
11
11
10
10
11
11
11
11
16
12
12
11
10
10
10
10
10
14
11
11
434
7405
7406
7407
7408
7409
7410
7411
7412
7413
7414
7415
7416
7417
7418
7419
7420
7421
7422
7423
7424
7425
7426
7427
7428
7429
7430
7431
7432
7433
7434
7435
7436
7437
7438
7439
7440
7441
7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7456
7457
7458
7459
7460
7461
7462
7463
7464
7465
7466
7467
7468
7469
7470
7471
7472
7473
7474
7475
7476
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
750328
702826
708647
702854
702834
708612
702857
702858
125011
702859
972446
702860
753036
702816
702817
708668
708672
750721
125035
702801
708751
702861
702863
702824
708658
702864
702811
708709
702866
702823
708664
702867
752128
702835
708606
702806
708731
124999
280925
966112
750719
964327
377854
964287
824133
970601
974833
124975
971839
702836
708598
374671
702808
708725
973906
702837
708592
702810
708719
702869
702871
702838
702873
708562
702825
702812
708694
974591
702874
750720
223074
702821
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
Fatma Temel Turhan Anadolu Lisesi
Gebece İlkokulu
Gebece Ortaokulu
Gençler İlkokulu
Gündoğdu Düriye Duran İlkokulu
Gündoğdu Düriye Duran Ortaokulu
Hacıobası İlkokulu
Hacıobası Uzunkale İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hatıplar İlkokulu
Hatice Sezer Anadolu Öğretmen Lisesi
Hocalı İlkokulu
Ilıca Hacı Mehmet Tevfik-Nazmiye Tümbül Turizm Eğitim Merkezi
Ilıca İlkokulu
Ilıca Mehmet Ali Karamancı İlkokulu
Ilıca Mehmet Ali Karamancı Ortaokulu
Ilıca Ortaokulu
Iraz-Düriye Duran Anadolu Lisesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlkokulu
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ortaokulu
Karabucak İlkokulu
Karabük İlkokulu
Karacalar Fatma Pakize Turhan İlkokulu
Karacalar Fatma Pakize Turhan Ortaokulu
Karaöz İlkokulu
Kemer Turgut Şen İlkokulu
Kemer Turgut Şen Ortaokulu
Kırkkavak İlkokulu
Kızılağaç Ünal Akpınar İlkokulu
Kızılağaç Ünal Akpınar Ortaokulu
Kızıldağ Çorak İlkokulu
Kızıldağ İlkokulu
Kızılot Ahmet Yaşar İlkokulu
Kızılot Ahmet Yaşar Ortaokulu
Küçük Hasan İlkokulu
Küçük Hasan Ortaokulu
Manavgat Anadolu İmam-Hatip Lisesi
Manavgat Anadolu Lisesi
Manavgat Anaokulu
Manavgat Fatih Anadolu Lisesi
Manavgat F.Yılmaz Sezer Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Manavgat İMKB Ticaret Meslek Lisesi
Manavgat Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi
Manavgat Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Manavgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Manavgat Taşağıl Anadolu Lisesi
Manavgat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
Mehmet Bozkurt İlkokulu
Mehmet Bozkurt Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Milli Egemenlik İlkokulu
Milli Egemenlik Ortaokulu
Namık Karamancı Fen Lisesi
Odaönü Çallıoğlu İlkokulu
Odaönü Çallıoğlu Ortaokulu
Öğer İlkokulu
Öğer Ortaokulu
Örenşehir İlkokulu
Örenşehir Yalışehir İlkokulu
Sağırin İlkokulu
Sağırin Kepez İlkokulu
Sağırin Ortaokulu
Saraçlıkale İlkokulu
Sarılar İlkokulu
Sarılar Ortaokulu
Seki Köseoğlu Anaokulu
Sülek İlkokulu
Şelale Anadolu Lisesi
Şule-Muzaffer Büyük Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Taşağıl İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
4
3
2
2
2
3
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
2
2
2
1
1
4
2
2
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
3
3
1
1
2
2
3
4
3
3
1
1
2
2
1
1
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
7
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
14
14
12
11
11
11
12
10
11
10
14
10
10
10
10
10
10
10
10
10
14
14
11
11
11
10
10
14
11
11
14
14
11
11
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
10
11
10
10
11
11
10
10
10
10
12
12
10
10
11
11
12
14
12
12
10
10
11
11
10
10
11
Mayıs 2014-2680
7477
7478
7479
7480
7481
7482
7483
7484
7485
7486
7487
7488
7489
7490
7491
7492
7493
7494
7495
7496
7497
7498
7499
7500
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
7508
7509
7510
7511
7512
7513
7514
7515
7516
7517
7518
7519
7520
7521
7522
7523
7524
7525
7526
7527
7528
7529
7530
7531
7532
7533
7534
7535
7536
7537
7538
7539
7540
7541
7542
7543
7544
7545
7546
7547
7548
752129
714402
702798
708754
702877
702879
702883
702884
702875
702839
708544
702795
707995
702791
706415
702793
707000
969461
702675
707257
702673
707202
969459
702678
707263
967610
969463
969523
969457
969445
972206
970149
969922
702679
707272
702680
707282
970005
970102
971072
702681
707287
702683
707302
970001
702684
707336
702693
707346
702696
707380
703879
708573
702698
707389
702703
706908
702706
708536
708543
702708
702710
708548
702713
708557
969458
702715
708561
702717
708565
702721
708767
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MANAVGAT
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
Taşağıl Kaymaz İlkokulu
Taşağıl Ortaokulu
Toros İlkokulu
Toros Ortaokulu
Ulukapı Merkez İlkokulu
Ulukapı Sülek Şehit Halil İbrahim Mudul İlkokulu
Yavrudoğan Peri İlkokulu
Yaylaalan İlkokulu
Yeniköy Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu
Yeşilbağ Cumhuriyet İlkokulu
Yeşilbağ Cumhuriyet Ortaokulu
Yunus Emre İlkokulu
Yunus Emre Ortaokulu
60. Yıl İlkokulu
60. Yıl Ortaokulu
75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu
Adem-Tolunay Anadolu Lisesi
Ahmet Bileydi İlkokulu
Ahmet Bileydi Ortaokulu
Ahmet Ferda Kahraman İlkokulu
Ahmet Ferda Kahraman Ortaokulu
Aldemir- Atilla Konuk Anadolu Lisesi
Altındağ İlkokulu
Altındağ Ortaokulu
Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi
Antalya Anadolu Lisesi
Antalya Barosu Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Antalya Lisesi
Antalya Muratpaşa Spor Lisesi
Antalya Olgunlaşma Enstitüsü
Antalya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Antalya Ticaret Borsası Ticaret Meslek Lisesi
Antbirlik İlkokulu
Antbirlik Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Ayten Çağıran Anaokulu
Azize Kahraman Halk Eğt.Mer.ve ASO.
Bahaeddin Güney Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Barbaros İlkokulu
Barbaros Ortaokulu
Başöğretmen Atatürk İlkokulu
Başöğretmen Atatürk Ortaokulu
Cengiz Topel Anaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Dr.Galip Kahraman İlkokulu
Dr.Galip Kahraman Ortaokulu
Dr.İlhami Tankut İlkokulu
Dr.İlhami Tankut Ortaokulu
Dumlupınar İlkokulu
Dumlupınar Ortaokulu
Emel Sevgi Taner İlkokulu
Emel Sevgi Taner Ortaokulu
Ergenekon İlkokulu
Ergenekon Ortaokulu
Ermenek İlkokulu
Ermenek Ortaokulu
Faruk Tugayoğlu Ortaokulu
Faruk Tuğayoğlu İlkokulu
Fatih İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Fatmagül Özpınar İlkokulu
Fatmagül Özpınar Ortaokulu
Gazi Anadolu Lisesi
Gültekin İlkokulu
Gültekin Ortaokulu
Güvenlik İlkokulu
Güvenlik Ortaokulu
Güzelbağ İlkokulu
Güzelbağ Ortaokulu
435
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
3
2
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
11
10
10
11
11
11
12
11
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
436
7549
7550
7551
7552
7553
7554
7555
7556
7557
7558
7559
7560
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578
7579
7580
7581
7582
7583
7584
7585
7586
7587
7588
7589
7590
7591
7592
7593
7594
7595
7596
7597
7598
7599
7600
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7614
7615
7616
7617
7618
7619
7620
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
702805
702723
708785
974831
974570
702727
709358
702729
709314
969460
702732
709312
972136
702734
709292
702738
709287
967642
702741
709300
702743
709329
702745
709348
702747
709374
702750
709689
702752
709693
702754
709696
969456
702763
709683
702765
750393
709677
702767
709674
702769
709670
702771
709651
702775
709661
702777
709280
970103
969462
750723
702779
701558
709305
967821
969926
972199
702781
709318
702756
709699
702759
709686
974483
702786
709337
702783
709324
702790
709342
751351
702787
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
Güzeloba Çamlık İlkokulu
Güzeloba İlkokulu
Güzeloba Ortaokulu
Güzeloluk Anadolu Lisesi
Hacı Dudu- Mehmet Gebizli Anadolu İmam Hatip Lisesi
Hacı Hafize Hakkı Saygan İlkokulu
Hacı Hafize Hakkı Saygan Ortaokulu
Hacı Hafize Saygan 2 İlkokulu
Hacı Hafize Saygan 2 Ortaokulu
Hacı Malike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi
Hakkı Tatoğlu İlkokulu
Hakkı Tatoğlu Ortaokulu
Halide Edip Adıvar Anaokulu
Hanım-Ömer Çağıran İlkokulu
Hanım-Ömer Çağıran Ortaokulu
Hasan Kaya İlkokulu
Hasan Kaya Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İnönü İlkokulu
İnönü Ortaokulu
İrfan İlk İlkokulu
İrfan İlk Ortaokulu
İstiklal İlkokulu
İstiklal Ortaokulu
Kamile Çömlekçioğlu İlkokulu
Kamile Çömlekçioğlu Ortaokulu
Kazım Şanöz İlkokulu
Kazım Şanöz Ortaokulu
Kocademir İlkokulu
Kocademir Ortaokulu
Konuksever İlkokulu
Konuksever Ortaokulu
Levent Aydın Anadolu Lisesi
Mecdude Başakıncı İlkokulu
Mecdude Başakıncı Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet Kesikçi İlkokulu
Mehmet Kesikçi Ortaokulu
Mehmetçik İlkokulu
Mehmetçik Ortaokulu
Melahat Faraçlar İlkokulu
Melahat Faraçlar Ortaokulu
Merkez İlkokulu
Merkez Ortaokulu
Meryem Mustafa Ege İlkokulu
Meryem Mustafa Ege Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi
Muratpaşa Anadolu Lisesi
Muratpaşa İlkokulu
Muratpaşa İmam Hatip Ortaokulu
Muratpaşa Ortaokulu
Muratpaşa Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Muratpaşa Ticaret Meslek Lisesi
Muratpaşa Türk Telekom Anadolu Lisesi
Muratpaşa Yenigöl İlkokulu
Muratpaşa Yenigöl Ortaokulu
Mustafa Asım Cula İlkokulu
Mustafa Asım Cula Ortaokulu
Mustafa Kemal Ayanoğlu İlkokulu
Mustafa Kemal Ayanoğlu Ortaokulu
Mustafa Şimşek Anaokulu
Naciye Havva Manavuşak İlkokulu
Naciye Havva Manavuşak Ortaokulu
Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk İlkokulu
Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu
Namık Kemal İlkokulu
Namık Kemal Ortaokulu
Necati Dölen Ticaret Meslek Lisesi
Necati Ve Fatma Dölen İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Mayıs 2014-2680
7621
7622
7623
7624
7625
7626
7627
7628
7629
7630
7631
7632
7633
7634
7635
7636
7637
7638
7639
7640
7641
7642
7643
7644
7645
7646
7647
7648
7649
7650
7651
7652
7653
7654
7655
7656
7657
7658
7659
7660
7661
7662
7663
7664
7665
7666
7667
7668
7669
7670
7671
7672
7673
7674
7675
7676
7677
7678
7679
7680
7681
7682
7683
7684
7685
7686
7687
7688
7689
7690
7691
7692
709340
969917
702792
709366
702794
709370
747833
747464
747613
970007
750724
970151
702796
708801
702799
708778
702800
708748
749253
750725
702809
702802
708734
970008
750722
702889
705959
702891
705978
703785
972311
702892
706000
702895
707876
703793
706120
702896
704392
702898
706144
703802
702900
706184
702901
706213
702904
706242
751355
702930
706261
702906
706283
702907
706302
703811
702908
706331
703818
750726
702910
706373
702911
706393
125179
702912
706425
125192
702913
706458
702914
706493
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
MURATPAŞA
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
Necati ve Fatma Dölen Ortaokulu
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Piri Reis İlkokulu
Piri Reis Ortaokulu
Ramazan Savaş İlkokulu
Ramazan Savaş Ortaokulu
Ramazan-Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Ramazan-Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Ramazan-Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Sabiha Gökçen Anaokulu
Saime Salih Konca Anadolu Lisesi
Tez-Tur Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Ülkü-Seyfi Kandemir İlkokulu
Ülkü-Seyfi Kandemir Ortaokulu
Vali Hüsnü Tuğlu İlkokulu
Vali Hüsnü Tuğlu Ortaokulu
Vali Saim Çotur İlkokulu
Vali Saim Çotur Ortaokulu
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
Yavuz Selim Anadolu Lisesi
Yeşilköy İlkokulu
Yunus Emre İlkokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Abdurrahmanlar İlkokulu
Abdurrahmanlar Ortaokulu
Aşağıkocayatak İlkokulu
Aşağıkocayatak Ortaokulu
Aşağıoba İlkokulu
Atatürk Anadolu Lisesi
Belek Limak İlkokulu
Belek Limak Ortaokulu
Belkıs İlkokulu
Belkıs Ortaokulu
Bilginler İlkokulu
Boğazkent Nurten Turan Kilit Ortaokulu
Boğazkent Nurten-Turan Kilit İlkokulu
Bucakköy İlkokulu
Burhanettin Kaya İlkokulu
Burhanettin Kaya Ortaokulu
Burmahancı Fatih İlkokulu
Cumalı İlkokulu
Cumalı Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çakallık İlkokulu
Çakallık Ortaokulu
Çandır Çok Programlı Lisesi
Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük İlkokulu
Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük Ortaokulu
Deniztepesi İlkokulu
Deniztepesi Ortaokulu
Dikmen İlkokulu
Dikmen Ortaokulu
Dorumlar Şehit Öğretmen Abdullah Kara İlkokulu
Dr.Gülşen-Dr.Baki Özpınar İlkokulu
Dr.Gülşen-Dr.Baki Özpınar Ortaokulu
Eskiyörük İlkokulu
Gebiz Anadolu Lisesi
Gebiz İlkokulu
Gebiz Ortaokulu
Gedik İlkokulu
Gedik Ortaokulu
Halk Eğitimi Merkezi
Haskızılören İlkokulu
Haskızılören Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kadir Demir İlkokulu
Kadir Demir Ortaokulu
Karadayı İlkokulu
Karadayı Ortaokulu
437
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
1
1
1
2
2
3
2
2
4
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
2
2
6
1
1
3
2
2
2
1
1
1
4
4
1
3
3
2
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
12
10
10
10
11
11
12
11
11
14
10
10
11
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
11
11
18
10
10
12
11
11
11
10
10
10
14
14
10
12
12
11
11
438
7693
7694
7695
7696
7697
7698
7699
7700
7701
7702
7703
7704
7705
7706
7707
7708
7709
7710
7711
7712
7713
7714
7715
7716
7717
7718
7719
7720
7721
7722
7723
7724
7725
7726
7727
7728
7729
7730
7731
7732
7733
7734
7735
7736
7737
7738
7739
7740
7741
7742
7743
7744
7745
7746
7747
7748
7749
7750
7751
7752
7753
7754
7755
7756
7757
7758
7759
7760
7761
7762
7763
7764
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
702916
706922
703821
386590
702917
706911
750573
702918
706970
702919
707026
125180
703873
703889
703903
125167
300280
962770
753031
702932
706353
279408
752575
951989
967420
750337
889526
750727
702920
707075
703909
702922
707134
702926
707193
703931
703942
705229
748171
703924
703952
702888
705938
703787
703804
703690
718059
974320
365984
751478
752833
703829
703845
703859
278427
278439
703907
722166
971482
703953
748317
703643
734388
703633
734386
700267
308513
279014
700269
700423
734385
703648
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
SERİK
ÇILDIR
ÇILDIR
ÇILDIR
ÇILDIR
ÇILDIR
ÇILDIR
ÇILDIR
ÇILDIR
ÇILDIR
ÇILDIR
ÇILDIR
ÇILDIR
ÇILDIR
ÇILDIR
ÇILDIR
ÇILDIR
ÇILDIR
ÇILDIR
DAMAL
DAMAL
DAMAL
DAMAL
DAMAL
DAMAL
DAMAL
DAMAL
DAMAL
DAMAL
DAMAL
Karataş İlkokulu
Karataş Ortaokulu
Kayaburnu İlkokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kozağacı İlkokulu
Kozağacı Ortaokulu
Kuşlar İlkokulu
Kürüş İlkokulu
Kürüş Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Pınarcık Mustafa Nazmi Güven İlkokulu
Sarıabalı İlkokulu
Sarıabalı Kısık İlkokulu
Serik Anadolu İmam Hatip Lisesi
Serik Anadolu Lisesi
Serik Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Serik Anaokulu
Serik Gazi İlkokulu
Serik Gazi Ortaokulu
Serik Hasan Güçlü Ticaret Meslek Lisesi
Serik İmam Hatip Ortaokulu
Serik İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Serik Kazım Karabekir Anaokulu
Serik Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Serik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Serik Yunus Emre Anadolu Lisesi
Tekeli İlkokulu
Tekeli Ortaokulu
Tekke İlkokulu
Töngüçlü İlkokulu
Töngüçlü Ortaokulu
Yanköy İlkokulu
Yanköy Ortaokulu
Yeşilvadi İlkokulu
Yeşilyurt Yusuflar İlkokulu
Yukarı Kocayatak İlkokulu
Yukarı Kocayatak Yatılı Bölge Ortaokulu
Yukarıkocayatak Sakarya İlkokulu
Zırlankaya İlkokulu
9 Mart İlkokulu
9 Mart Ortaokulu
Akkiraz İlkokulu
Aşağıcambaz İlkokulu
Aşık Şenlik İlkokulu
Aşık Şenlik Ortaokulu
Çıldır Anaokulu
Çıldır Çok Programlı Lisesi
Çıldır İlkokulu
Çıldır İmam Hatip Ortaokulu
Eskibeyrehatun İlkokulu
Gölbelen İlkokulu
Gölebakan İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kurtkale ilkokulu
Kurtkale Ortaokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Sabaholdu İlkokulu
Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu
Burmadere İlkokulu
Burmadere Ortaokulu
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel İlk Okulu
Cumhurbaşkanı Süleyman DemireL Ortaokulu
Eskikılıç İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Oburcak İlkokulu
Otağlı İlkokulu
Otağlı Ortaokulu
Seyitören İlk Okulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
2
1
2
2
4
1
1
1
1
1
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
2
2
6
2
2
2
2
3
1
1
6
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
4
5
6
6
4
6
4
6
6
5
5
6
5
4
5
6
6
6
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
7
7
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
3
4
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
0
3
3
5
3
5
3
3
4
4
3
4
0
4
3
3
3
14
14
11
10
11
11
14
10
10
10
10
10
11
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
11
11
11
11
18
11
11
11
11
12
10
10
30
26
22
22
22
22
22
22
26
26
26
22
26
30
30
22
30
22
30
30
26
26
30
26
14
26
30
30
30
Mayıs 2014-2680
7765
7766
7767
7768
7769
7770
7771
7772
7773
7774
7775
7776
7777
7778
7779
7780
7781
7782
7783
7784
7785
7786
7787
7788
7789
7790
7791
7792
7793
7794
7795
7796
7797
7798
7799
7800
7801
7802
7803
7804
7805
7806
7807
7808
7809
7810
7811
7812
7813
7814
7815
7816
7817
7818
7819
7820
7821
7822
7823
7824
7825
7826
7827
7828
7829
7830
7831
7832
7833
7834
7835
7836
734383
965895
700415
734382
703531
703536
746655
700294
700292
746654
703541
703543
703555
703560
703564
751144
703602
974258
967209
751771
971764
278547
700153
278559
703718
703722
714918
700029
278535
714925
975353
704909
746651
975217
714880
714931
975374
703744
748781
971484
959184
745161
700051
703771
703944
746653
746650
714906
700090
703781
714901
700105
703784
700310
703792
703806
703816
703819
703833
703978
746649
715116
700144
700131
747796
887502
734473
701620
727014
734470
278631
752827
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
DAMAL
DAMAL
DAMAL
DAMAL
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
HANAK
HANAK
HANAK
HANAK
HANAK
HANAK
HANAK
Seyitören Ortaokulu
Şehit Piyade Assteğmen Yılmaz Kaan Çok Programlı Lisesi
Yukarı Gündeş Şehit Şenay İlan İlkokulu
Yukarı Gündeş Şehit Şenay İlan Ortaokulu
Çakırüzüm İlkokulu
Çalıdere İlkokulu
Çardaklı İlkokulu
Çardaklı Ortaokulu
Çobanköy Ateşsan Naim Ateş İlkokulu
Çobanköy Ateşsan Naim Ateş Ortaokulu
Dedekılıcı İlkokulu
Dedeşen İlkokulu
Dölekçayır İlkokulu
Durançam İlkokulu
Esenboğaz İlkokulu
Eyüp Sabri Çarmıklı Anadolu Lisesi
Gedik İlkokulu
Göle Anadolu İmam Hatip Lisesi
Göle Anadolu Lisesi
Göle Anadolu Öğretmen Lisesi
Göle Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Halk Eğitim Merkezi
Hüseyin Gedik İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karatavuk İlkokulu
Karlıyazı İlkokulu
Kayaaltı İlkokulu
Kayaaltı Ortaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Koyunlu İlkokulu
Koyunlu Ortaokulu
Köprülü Şehit Jandarma Er Şerafettin Özdağ İlkokulu
Köprülü Şehit Jandarma Er Şerafettin Özdağ Ortaokulu
Kuytuca Erkunt Traktör Sanayi A.Ş. Ortaokulu
Kuytuca İlkokulu
Küçük Altunbulak İlkokulu
Küçük Altunbulak Ortaokulu
Mollahasan İlkokulu
Nurettin Yılmaz Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Saadet Ulus Anaokulu
Senemoğlu İlkokulu
Senemoğlu Şehit İlyas Çapan Ortaokulu
Sürügüden İlkokulu
Şehit Er Cevdet Çelenk İlkokulu
Şehit Er Cevdet Çelenk Ortaokulu
Şehit Er Gültekin Saraç Ortaokulu
Şehit Er İbrahim Öztürk İlkokulu
Şehit Er İbrahim Öztürk Ortaokulu
Şehit Er Kazım Boynukalın İlkokulu
Şehit Er Kemal İzci İlkokulu
Şehit Er Kemal İzci Ortaokulu
Şehit Er Murat Koç Okçu İlkokulu
Şehit Gültekin Saraç İlkokulu
Şehit Jandarma Komando Er Savaş Kaya İlkokulu
Tahtakıran İlkokulu
Tellioğlu İlkokulu
Uğurtaşı İlkokulu
Yanatlı İlkokulu
Yeniköy İlkokulu
Yeniköy Ortaokulu
100. Yıl İlkokulu
100.Yıl Ortaokulu
30 Eylül Ortaokulu
75.Yıl İstanbul Menkul Kıymetler Bor.Yatılı Bölge Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Binbaşak İlkokulu
Çiçeklidağ İlkokulu
Çiçeklidağ Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hanak Anaokulu
439
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
5
5
5
6
6
5
5
6
6
5
5
5
6
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
6
5
6
6
4
6
6
5
5
6
6
6
6
6
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
6
5
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
5
6
6
4
4
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Köy
Belde
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
3
4
4
4
3
3
4
4
3
3
4
4
4
3
4
5
4
5
5
5
5
5
5
0
3
4
3
3
5
3
3
4
4
3
3
3
3
3
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
4
3
3
5
5
30
26
26
26
30
30
26
26
30
30
26
26
26
30
26
22
26
22
22
22
22
22
22
14
30
26
30
30
22
30
30
26
26
30
30
30
30
30
22
22
22
26
26
26
26
26
26
26
26
30
26
26
26
26
30
26
30
30
30
30
30
22
22
22
22
22
22
26
30
30
22
22
440
7837
7838
7839
7840
7841
7842
7843
7844
7845
7846
7847
7848
7849
7850
7851
7852
7853
7854
7855
7856
7857
7858
7859
7860
7861
7862
7863
7864
7865
7866
7867
7868
7869
7870
7871
7872
7873
7874
7875
7876
7877
7878
7879
7880
7881
7882
7883
7884
7885
7886
7887
7888
7889
7890
7891
7892
7893
7894
7895
7896
7897
7898
7899
7900
7901
7902
7903
7904
7905
7906
7907
7908
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
965782
751477
278643
727097
734468
971485
727099
734466
701705
701712
701719
701735
278320
962580
972788
327360
757324
757322
757323
306898
965295
278319
278297
706733
708415
887989
708404
713678
975185
975189
975195
706815
708395
975205
975207
975232
278332
706888
708391
278344
706915
964928
748316
278307
703618
706936
708373
752316
752190
378693
751474
703586
971481
706956
708366
703630
706980
708359
707002
708350
733882
708335
976569
708333
703650
963277
703665
751475
703681
707076
708342
707093
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
HANAK
HANAK
HANAK
HANAK
HANAK
HANAK
HANAK
HANAK
HANAK
HANAK
HANAK
HANAK
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Hanak Çok Programlı Lisesi
Hanak İmam Hatip Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Ortakent İlkokulu
Ortakent Ortaokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Sadiye ve Abdullah Tan İlkokulu
Sadiye ve Abdullah Tan Ortaokulu
Sazlıçayır İlkokulu
Serinkuyu İlkokulu
Sevimli İlkokulu
Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Tekin Işık İlkokulu
Ardahan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ardahan Anadolu Öğretmen Lisesi
Ardahan Halitpaşa Anadolu Lisesi
Ardahan Mesleki Eğitim Merkezi
Ardahan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Ardahan Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Ardahan Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Ardahan Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Ardahan Rekabet Kurumu Fen Lisesi
Ardahan Şehit Er Serhat Şanlı Ticaret Meslek Lisesi
Ardahan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Ayşecan-Görkem Oktay İlkokulu
Ayşecan-Görkem Oktay Ortaokulu
Bayramoğlu İlkokulu
Bayramoğlu Ortaokulu
Beşiktaş İlkokulu
Binbaşar İlkokulu
Cemal ve Zekiye Vatan İlkokulu
Cemal ve Zekiye Vatan Ortaokulu
Çağlayık İlkokulu
Çalabaş İlkokul
Çataldere İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hoçuvan Hasköy Atatürk İlkokulu
Hoçuvan Hasköy Atatürk Ortaokulu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İnönü İlkokulu
Kardelen Anaokulu
Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Küçük Sütlüce İlkokulu
Lehimli İlkokulu
Lehimli Ortaokulu
Merkez Halit Paşa İlkokulu
Merkez Halit Paşa Ortaokulu
Merkez Hoçvan Hasköy Çok Programlı Lisesi
Meşedibi Ortaokulu
Meşedibi Şehit Er Günday Polat İlkokulu
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Ölçek İlkokulu
Ölçek Ortaokulu
Samanbeyli İlkokulu
Sulakyurt 100.Yıl İlkokulu
Sulakyurt 100.Yıl Ortaokulu
Şehit Burhan Kılıç İlkokulu
Şehit Burhan Kılıç Ortaokulu
Şehit Er Gökhan Özdemir İlkokulu
Şehit Er Gökhan Özdemir Ortaokulu
Şehit Er İnan Akçam İlkokulu
Şehit Er İnan Akçam Ortaokulu
Şehit Er Ümit Gökdemir İlokulu
Şehit Uz.Çvş.İbrahim Erdoğan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Taşlıdere İlkokulu
Taşlıdere Ortaokulu
Tazeköy İlkokulu
TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Tunçoluk Şehit Güven Yılmaz İlkokulu
Mayıs 2014-2680
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
4
5
5
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
6
6
4
4
6
6
5
4
5
5
4
4
4
4
4
6
6
6
4
4
5
6
6
4
5
5
5
5
5
6
6
5
5
6
6
6
4
5
5
5
4
4
6
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
5
5
0
4
4
5
4
4
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
5
5
3
3
4
5
4
4
0
5
5
5
5
3
3
3
5
5
4
3
3
5
4
4
4
4
4
3
3
4
4
3
3
3
5
4
4
4
5
5
3
22
22
14
26
26
22
26
26
30
30
26
26
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
26
26
30
30
30
30
30
30
22
22
30
30
26
22
26
26
14
22
22
22
22
30
30
30
22
22
26
30
30
22
26
26
26
26
26
30
30
26
26
30
30
30
22
26
26
26
22
22
30
Mayıs 2014-2680
7909
7910
7911
7912
7913
7914
7915
7916
7917
7918
7919
7920
7921
7922
7923
7924
7925
7926
7927
7928
7929
7930
7931
7932
7933
7934
7935
7936
7937
7938
7939
7940
7941
7942
7943
7944
7945
7946
7947
7948
7949
7950
7951
7952
7953
7954
7955
7956
7957
7958
7959
7960
7961
7962
7963
7964
7965
7966
7967
7968
7969
7970
7971
7972
7973
7974
7975
7976
7977
7978
7979
7980
708300
887895
708295
300733
703741
751476
819025
707152
708284
309219
700157
734634
700186
734633
748399
278917
278929
965403
751679
751479
974783
971486
700192
734631
751291
966637
378382
974789
250450
747578
719147
719254
713722
713735
737384
745081
713740
713762
125442
125454
721010
973308
964286
965297
750728
965562
713840
720835
729732
751842
720769
729739
720694
729741
125549
125550
977054
720870
729724
302266
752366
747146
721059
729722
964285
125694
752365
748141
738351
729717
721579
729703
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARDAHAN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
POSOF
POSOF
POSOF
POSOF
POSOF
POSOF
POSOF
POSOF
POSOF
POSOF
POSOF
POSOF
POSOF
POSOF
ARDANUÇ
ARDANUÇ
ARDANUÇ
ARDANUÇ
ARDANUÇ
ARDANUÇ
ARDANUÇ
ARDANUÇ
ARDANUÇ
ARDANUÇ
ARDANUÇ
ARDANUÇ
ARDANUÇ
ARDANUÇ
ARDANUÇ
ARDANUÇ
ARDANUÇ
ARHAVİ
ARHAVİ
ARHAVİ
ARHAVİ
ARHAVİ
ARHAVİ
ARHAVİ
ARHAVİ
ARHAVİ
ARHAVİ
ARHAVİ
ARHAVİ
ARHAVİ
ARHAVİ
ARHAVİ
ARHAVİ
ARHAVİ
ARHAVİ
ARHAVİ
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
Tunçoluk Şehit Güven Yılmaz Ortaokulu
Yalnızçam Fatih Sultan Mehmet İlkokulu
Yalnızçam Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
Yalnızçam Lisesi
Yukarı Kurtoğlu İlkokulu
Yukarıkurtoğlu Ortaokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
23 Şubat İlkokulu
23 Şubat Ortaokulu
80.Yıl Ardahan Anadolu Lisesi
Aşık Zülali İlkokulu
Aşık Zülali Ortakulu
Binbaşı Eminbey İlkokulu
Binbaşı Eminbey Ortaokulu
Halitpaşa Yatılı Bölge Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Posof Anaokulu
Posof Çok Programlı Lisesi
Posof İlkokulu
Posof İmam Hatip Lisesi
Posof Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Süngülü İlkokulu
Süngülü Ortaokulu
Ardanuç Anadolu Lisesi
Ardanuç Anaokulu
Ardanuç Çok Programlı Lisesi
Ardanuç İmam Hatip Lisesi
Ardanuç Öğretmenevi
Ardanuç Tütünlü Yatılı Bölge Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Aydın İlkokulu
Bulanık Kirazlı İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Geçitli İlkokulu
Güleş İlkokulu
Halk Eğitimi Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Peynirli İlkokulu
Arhavi Kanuni Anadolu İmam Hatip Lisesi
Arhavi Anadolu Lisesi
Arhavi Gaye Çarmıklı Anaokulu
Arhavi Hüseyin Gürkan Anadolu Lisesi
Arhavi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Atatürk Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi
Fatih Sultan Mehmet İlkokulu
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
Hacılar İlkokulu
Hacılar Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi ve ASO
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Mehmet Nazif Günal İlkokulu
Nuri Özaltın 75. Yıl İlkokulu
Nuri Özaltın 75. Yıl Ortaokulu
Orhan Yücel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Anbarlı İlkokulu
Anbarlı Yatılı Bölge Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Borçka Anadolu Lisesi
Borçka Ticaret Meslek Lisesi
Camili İlkokulu
Camili Yatılı Bölge Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Demirciler İlkokulu
Demirciler Ortaokulu
441
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
5
5
5
6
6
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
5
4
4
6
6
4
4
6
6
4
4
6
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
5
5
4
4
4
4
6
6
4
4
5
5
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
3
4
4
4
3
3
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
0
5
5
5
5
5
4
4
6
6
6
6
6
5
6
6
4
4
6
6
4
4
6
0
4
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
5
5
6
6
6
6
4
4
6
6
5
5
30
26
26
26
30
30
22
22
22
22
26
26
26
26
22
22
14
22
22
22
22
22
26
26
18
18
18
18
18
20
18
18
22
22
18
18
22
22
18
12
22
14
14
14
14
18
14
14
14
14
14
14
14
14
14
12
14
18
18
14
20
20
18
18
18
18
22
22
18
18
20
20
442
7981
7982
7983
7984
7985
7986
7987
7988
7989
7990
7991
7992
7993
7994
7995
7996
7997
7998
7999
8000
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
8031
8032
8033
8034
8035
8036
8037
8038
8039
8040
8041
8042
8043
8044
8045
8046
8047
8048
8049
8050
8051
8052
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
721599
729700
721827
729634
125716
125728
125704
721727
729687
721262
721169
729712
721681
745228
721766
729681
971038
751356
721218
729706
902917
721986
722189
729523
125800
962374
750731
974692
751918
737934
970495
964284
965296
887730
125812
729676
738408
729547
341404
722065
752362
729558
722107
729526
738081
745028
748862
971039
737879
729504
976956
722284
729493
757478
722007
729560
362668
218253
240936
962380
965294
972791
125310
964930
748001
747043
747424
270385
125299
737785
713151
887612
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
BORÇKA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
HOPA
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Düzköy İlkokulu
Düzköy Ortaokulu
Güreşen İlkokulu
Güreşen Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi ve ASO
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Lisesi
Karşıköy İlkokulu
Karşıköy Ortaokulu
Kaynarca İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Meryem Acar İlkokulu
Meryem Acar Ortaokulu
Muratlı İlkokulu
Muratlı Ortaokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Şehit Savaş Gedik Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Yeniyol İlkokulu
Yeniyol Ortaokulu
7 Mart Anaokulu
Atatürk Ortaokulu
Başoba İlkokulu
Başoba Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi ve ASO
Hopa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Hopa Atatürk Anadolu Lisesi
Hopa İmam Hatip Lisesi
Hopa İsmet Çakır Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Hopa Karadeniz İlkokulu
Hopa Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi
Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi
Hopa Vatan Anaokulu
Hüsnü Ciner İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karadeniz Ortaokulu
Kaya Çamurlu İlkokulu
Kaya Çamurlu Ortaokulu
Kemalpaşa Çok Programlı Lisesi
Kemalpaşa İlkokulu
Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu
Kemalpaşa Ortaokulu
Kemalpaşa Serhat İlkokulu
Kemalpaşa Serhat Ortaokulu
Köprücü İlkokulu
Köprücü Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Sugören İlkokulu
Sugören Ortaokulu
Yavuz Selim Ortaokulu
Yoldere İlkokulu
Yoldere Ortaokulu
Yunus Emre Anaokulu
14 Mart İlkokulu
14 Mart Ortaokulu
Artvin Anadolu İmam Hatip Lisesi
Artvin Anadolu Lisesi
Artvin Anadolu Öğretmen Lisesi
Artvin Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Artvin Fen Lisesi
Artvin Kazım Karabekir Anadolu Lisesi
Artvin Merkez Ticaret Meslek Lisesi
Artvin Mesleki Eğitim Merkezi
Artvin Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Artvin Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Artvin Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Artvin Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Artvin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Aşağı Maden İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Çoruh İlkokulu
Mayıs 2014-2680
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
6
6
4
4
4
5
5
6
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
5
5
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
4
4
4
4
5
4
4
4
5
5
5
4
4
6
4
4
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
5
5
4
4
6
0
6
5
5
4
6
6
5
5
5
5
6
6
6
6
6
0
5
5
0
0
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
5
5
6
6
6
6
6
6
5
5
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0
6
6
6
6
5
6
6
6
5
5
5
6
6
4
6
6
20
20
22
22
18
18
18
20
20
22
18
18
20
20
20
20
18
18
18
18
18
14
20
20
14
14
14
18
18
14
14
14
14
14
12
14
20
20
18
18
18
18
18
18
20
20
14
14
14
14
14
18
18
14
14
14
18
18
18
18
20
18
18
18
20
20
20
18
18
22
18
18
Mayıs 2014-2680
8053
8054
8055
8056
8057
8058
8059
8060
8061
8062
8063
8064
8065
8066
8067
8068
8069
8070
8071
8072
8073
8074
8075
8076
8077
8078
8079
8080
8081
8082
8083
8084
8085
8086
8087
8088
8089
8090
8091
8092
8093
8094
8095
8096
8097
8098
8099
8100
8101
8102
8103
8104
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8111
8112
8113
8114
8115
8116
8117
8118
8119
8120
8121
8122
8123
8124
747234
713171
125334
125358
713240
125309
964587
718781
718895
971036
737722
745103
814321
976897
853472
748863
718158
718923
909395
715816
717962
720218
729751
215261
125824
372909
750732
713442
971040
125682
713461
720422
745116
720329
745141
125993
126004
125981
747854
378286
737552
744387
737466
967716
964822
341465
737942
729359
713539
713633
713671
738197
729348
722818
729335
738227
729244
126136
126148
737840
729312
713687
752364
747599
723028
729282
752640
747653
971041
713652
723145
740882
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MURGUL
MURGUL
MURGUL
MURGUL
MURGUL
MURGUL
MURGUL
MURGUL
MURGUL
MURGUL
ŞAVŞAT
ŞAVŞAT
ŞAVŞAT
ŞAVŞAT
ŞAVŞAT
ŞAVŞAT
ŞAVŞAT
ŞAVŞAT
ŞAVŞAT
ŞAVŞAT
ŞAVŞAT
ŞAVŞAT
ŞAVŞAT
ŞAVŞAT
ŞAVŞAT
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
Çoruh Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Gazi Ortaokulu
Halk Eğitimi Merkezi ve ASO
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Karadeniz Bakır İlkokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Milli Egemenlik Anaokulu
Ortaköy İlkokulu
Ortaköy Ortaokulu
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Seyitler TOKİ Şehit Onur İlhan İlkokulu
Seyitler TOKİ Şehit Onur İlhan Ortaokulu
Şehit Ömer Zeki Varan Anaokulu
Tütüncüler İlkokulu
Vakıfbank İlkokulu
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
Yenimahalle İlkokulu
Yenimahalle Ortaokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
7 Mart İlkokulu
7 Mart Ortaokulu
Damar İlkokulu
Damar Ortaokulu
Halk Eğitimi Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Lisesi
Murgul Atatürk Anadolu Lisesi
Murgul Ortaokulu
Murgul Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Murgul Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Yunus Emre İlkokulu
Ahmet Fevzi İlkokulu
Ahmet Fevzi Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Halk Eğitimi Merkezi ve ASO
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Lisesi
Köprüyaka Yatılı Bölge Ortaokulu
Meydancık Çok Programlı Lisesi
Meydancık İlkokulu
Meydancık Ortaokulu
Pınarlı İlkokulu
Şavşat Anadolu Öğretmen Lisesi
Şavşat Anaokulu
Şavşat Çok Programlı Lisesi
Alanbaşı Bağlar İlkokulu
Alanbaşı Bağlar Ortaokulu
Bostancı İlkokulu
Çevreli Meydan İlkokulu
Darıca Ortaokulu
Demirköy İlkokulu
Demirköy Ortaokulu
Dereiçi İlkokulu
Dereiçi Ortaokulu
Halitpaşa İlkokulu
Halitpaşa Ortaokulu
Halk Eğitimi Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İnönü İlkokulu
İnönü Ortaokulu
Kazım Karabekir İlkokulu
Kılıçkaya İlkokulu
Kılıçkaya Şehit Albay Cevat Erten Yatılı Bölge Ortaokulu
Kınalıçam İlkokulu
Kınalıçam Ortaokulu
Küplüce Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Ortaokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Pamukçular 70. Yıl İlkokulu
Sarıgöl İlkokul
Sarıgöl Ortaokulu
443
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
4
4
4
4
4
6
6
4
5
5
4
6
4
4
4
4
4
4
4
6
6
4
4
4
4
4
4
5
4
6
6
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
6
6
5
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Belde
Belde
Belde
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
5
6
6
0
6
6
6
4
4
6
5
5
6
4
6
6
6
6
6
6
6
4
4
6
0
6
6
6
6
5
6
4
4
5
5
5
0
5
4
4
4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
0
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
20
18
18
18
18
18
18
22
22
18
20
20
18
22
18
18
18
18
18
18
18
22
22
18
12
18
18
18
18
20
18
22
22
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
20
20
20
22
22
20
22
22
22
22
22
22
20
22
22
22
444
8125
8126
8127
8128
8129
8130
8131
8132
8133
8134
8135
8136
8137
8138
8139
8140
8141
8142
8143
8144
8145
8146
8147
8148
8149
8150
8151
8152
8153
8154
8155
8156
8157
8158
8159
8160
8161
8162
8163
8164
8165
8166
8167
8168
8169
8170
8171
8172
8173
8174
8175
8176
8177
8178
8179
8180
8181
8182
8183
8184
8185
8186
8187
8188
8189
8190
8191
8192
8193
8194
8195
8196
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
713660
713573
972502
341512
126124
751357
966123
964588
713694
721092
721102
712912
712913
721116
721075
712914
964281
817541
748984
905539
712915
712916
750632
712937
126602
712917
748147
126626
720987
721043
712918
712919
712920
712921
712922
712923
750633
720982
721035
971043
712924
720969
720955
720929
720922
712925
712927
746722
746911
712929
712934
720949
720907
712936
712938
971536
316757
749070
721126
721121
126638
126651
721404
712939
712940
714191
720992
720975
712941
753091
750733
720478
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
ARTVİN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
YUSUFELİ
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BOZDOĞAN
BUHARKENT
BUHARKENT
BUHARKENT
BUHARKENT
BUHARKENT
BUHARKENT
BUHARKENT
BUHARKENT
BUHARKENT
BUHARKENT
BUHARKENT
BUHARKENT
BUHARKENT
BUHARKENT
BUHARKENT
BÜYÜKŞEHİR
ÇİNE
ÇİNE
Tekkale Ortaokulu
Yamaçüstü Mustafa Pehlivan İlkokulu
Yusufeli Anadolu Öğretmen Lisesi
Yusufeli Çok Programlı Lisesi
Yusufeli İmam Hatip Lisesi
Yusufeli Kılıçkaya Çok Programlı Lisesi
Yusufeli Mesleki Eğitim Merkezi
Yusufeli Zübeyde Hanım Anaokulu
16 Mart İlkokulu
Alamut İlkokulu
Alamut Ortaokulu
Altıntaş İlkokulu
Altıntaş Şehit Ercan Menderes İlkokulu
Amasya Üzeyir Emre İlkokulu
Amasya Üzeyir Emre Ortaokulu
Başalan İlkokulu
Bozdoğan Anadolu Lisesi
Bozdoğan Anaokulu
Bozdoğan İmam Hatip Ortaokulu
Bozdoğan İsmet Sezgin Anadolu Teknik Lisesi, Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi
Çamlıdere Şehit Musa Sarısaç İlkokulu
Eymir İlkokulu
Fatih İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Haydere İlkokulu
Haydere Yatılı Bölge Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kemer Hes İlkokulu
Kemer Hes Ortaokulu
Kılavuzlar İlkokulu
Kızılca İlkokulu
Koyuncular Şehit Nihat İzbudak İlkokulu
Körteke İlkokulu
Madran İlkokulu
Merkez İlkokulu
Merkez Ortaokulu
Olukbaşı İlkokulu
Olukbaşı Ortaokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Örencik İlkokulu
Örentaht İlkokulu
Örentaht Ortaokulu
Örtülü İlkokulu
Örtülü Ortaokulu
Seki İlkokulu
Sırma İlkokulu
Şair Fethi Bey İşitme Engelliler İlkokulu
Şair Fethi Bey İşitme Engelliler Ortaokulu
Yaka İlkokulu
Yazıkent Kızılçakır İlkokulu
Yazıkent Mürşide Akçay İlkokulu
Yazıkent Mürşide Akçay Ortaokulu
Ziyaretli Karabağlar İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Buharkent Anaokulu
Buharkent Çok Programlı Lisesi
Buharkent İmam Hatip Ortaokulu
Gelenbe Ali Çevik İlkokulu
Gelenbe Ali Çevik Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İstiklal İlkokulu
Kamilpaşa İlkokulu
Kızıldere İlkokulu
Ortakçı Cumhuriyet İlkokulu
Savcıllı İlkokulu
Savcıllı Ortaokulu
Zafer Ortaokulu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Akçaova Anadolu Lisesi
Akçaova İlkokulu
Mayıs 2014-2680
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
5
5
5
6
5
5
6
4
4
5
5
4
4
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
2
1
4
4
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
4
4
5
5
5
4
5
5
4
7
7
6
6
7
7
6
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
0
6
6
6
6
6
6
6
7
7
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
7
7
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
22
22
20
20
20
22
20
20
22
14
14
16
16
14
14
16
14
14
14
14
16
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
14
14
16
16
14
16
16
16
16
16
16
16
14
14
16
16
16
16
16
11
11
11
11
12
12
11
10
11
11
12
12
12
12
11
10
14
14
Mayıs 2014-2680
8197
8198
8199
8200
8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8210
8211
8212
8213
8214
8215
8216
8217
8218
8219
8220
8221
8222
8223
8224
8225
8226
8227
8228
8229
8230
8231
8232
8233
8234
8235
8236
8237
8238
8239
8240
8241
8242
8243
8244
8245
8246
8247
8248
8249
8250
8251
8252
8253
8254
8255
8256
8257
8258
8259
8260
8261
8262
8263
8264
8265
8266
8267
8268
720538
712942
712962
712944
712945
712946
887886
712947
126758
750734
964495
126746
126722
962702
887581
712948
712949
712950
712963
712951
712952
126771
712953
712954
126795
887533
712956
712957
976975
126734
310246
126783
712964
712958
712965
712959
839725
976955
712960
712961
714539
720584
720455
720513
720508
720414
720419
720375
714550
714586
720498
720356
720574
720406
972794
885600
720544
752318
966745
720368
962516
714564
720338
720327
308442
231987
720322
381334
720308
720299
973619
720447
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
ÇİNE
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
DİDİM
Akçaova Ortaokulu
Altınova İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Bahçearası İlkokulu
Cumalı İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Çaltı İlkokulu
Çatak İlkokulu
Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi
Çine Anadolu Lisesi
Çine Anadolu Öğretmen Lisesi
Çine Muhsin Kalkan Ticaret Meslek Lisesi
Çine Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Çine 70. Yıl Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Dörtköyler İlkokulu
Elderesi İlkokulu
Eskiçine İlkokulu
Evciler İlkokulu
Feride Raşit Kalkan Ortaokulu
Fevzipaşa Sevim Kalkan İlkokulu
Gökyaka İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hüseyin Özkan İlkokulu
İbrahim Kavagı İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kahraman İlkokulu
Karakollar İlkokulu
Kavşit İlkokulu
Kuruköy İlkokulu
Mehmet Emin Ünal Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Mehmet Tuncer Anadolu Lisesi
Mesleki Eğitim Merkezi
Mustafa Türkoğlu Ortaokulu
Mutaflar İlkokulu
Namık Kemal Ortaokulu
Ovacık İlkokulu
Öğretmen Fatma Öz Anaokulu
Topçam İlkokulu
Umurköy İlkokulu
Yolboyu İlkokulu
Akbük Nurullah Kocabıyık İlkokulu
Akköy İlkokulu
Akköy Ortaokulu
Ak-Yeniköy Şehit Soner Turan İlkokulu
Ak-Yeniköy Şehit Soner Turan Ortaokulu
Arif Nihat Asya İlkokulu
Arif Nihat Asya Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Balat İlkokulu
Cemal Ergenekon Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Denizköy İlkokulu
Denizköy Ortaokulu
Didim Anadolu Lisesi
Didim Anaokulu
Didim Efeler Ortaokulu
Didim İmam Hatip Ortaokulu
Didim Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Didim Selçuk Özsoy Ortaokulu
Esra Karakaya Anadolu Lisesi
Fevzipaşa Akbudak İlkokulu
Gazi İlkokulu
Gazi Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Mahir Özgür Damar İlkokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Valiler İlkokulu
Valiler Ortaokulu
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
Yalıköy İlkokulu
445
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
2
3
3
2
3
4
2
2
2
2
2
2
4
4
3
3
2
2
3
2
2
4
2
3
3
4
3
2
2
2
2
3
2
3
2
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
7
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
12
11
12
12
11
12
14
11
11
11
11
11
11
14
14
12
12
11
11
12
11
11
14
10
12
12
14
12
11
11
11
11
12
11
12
11
14
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
12
11
11
11
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11
12
446
8269
8270
8271
8272
8273
8274
8275
8276
8277
8278
8279
8280
8281
8282
8283
8284
8285
8286
8287
8288
8289
8290
8291
8292
8293
8294
8295
8296
8297
8298
8299
8300
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8307
8308
8309
8310
8311
8312
8313
8314
8315
8316
8317
8318
8319
8320
8321
8322
8323
8324
8325
8326
8327
8328
8329
8330
8331
8332
8333
8334
8335
8336
8337
8338
8339
8340
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
720437
377758
756166
756095
756196
756127
756195
756132
756208
756204
756134
756106
756096
756120
756097
756124
756117
756102
756114
757529
756227
756125
756205
756099
756128
756170
756129
756130
756107
756118
756131
756207
756228
756126
756209
756108
756101
756191
756133
756103
756137
756136
756144
756138
756139
756140
756175
756206
756121
756113
756110
756199
756142
756123
756146
756211
756148
756168
753121
756198
756145
756109
756151
756147
756152
756213
756154
756183
756155
756157
756214
756100
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
DİDİM
DİDİM
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
Yalıköy Ortaokulu
Zeynep-Mehmet Dönmez Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Abdullah Gül Ortaokulu
Adnan Menderes Anadolu Lisesi
Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu
Armutlu İlkokulu
Atatürk Özel Eğitim İlkokulu
Atatürk Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Atatürk Özel Eğitim Ortaokulu
Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu
Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi
Aydın Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Aydın Atatürk Anadolu Lisesi
Aydın Fen Lisesi
Aydın Lisesi
Aydın Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Aydın Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Aydın Sosyal Bilimler Lisesi
Aydın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi
Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi
Baltaköy Hacı İbrahim Akdemir İlkokulu
Baltaköy Hacı İbrahim Akdemir Ortaokulu
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Cumhuriyet İlkokulu
Çeştepe Atatürk Ortaokulu
Çeştepe İlkokulu
Dağeymiri İlkokulu
Dalama Anaokulu
Dalama Çok Programlı Lisesi
Dalama İlkokulu
Dalama Ortaokulu
Dalama Yeniköy İlkokulu
Dalama Yeniköy Ortaokulu
Doktor Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu
Efe Emir Ayşe Çetin Anaokulu
Efeler Anadolu Lisesi
Efeler Ortaokulu
Ekrem Çifçi İlkokulu
Emel-Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi
Fitnat Nihat Azizler İlkokulu
Gazipaşa İlkokulu
Gazipaşa Ortaokulu
Gölhisar İlkokulu
Güzelhisar İlkokulu
Hacı Celal Oto İlkokulu
Hacı Celal Oto Ortaokulu
Hacı Hüseyin Aslan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Hacı Hüseyin Aslan Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Hacı Hüseyin Aslan Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Hacı Kadriye Arslan Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu
Halide Hatun İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
Ilıcabaşı İlkokulu
Ilıcabaşı Ortaokulu
Işıklı İlkokulu
Işıklı Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Ortaokulu
İmamköy İlkokulu
İstiklal Anaokulu
Kadıköy İlkokulu
Kadıköy Ortaokulu
Kardeşköy İlkokulu
Kardeşköy Ortaokulu
Kızılcaköy İlkokulu
Kızılcaköy Ortaokulu
Konuklu İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Ticaret Meslek Lisesi
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
4
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
3
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
11
11
10
10
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
11
11
10
10
11
11
14
11
11
11
11
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
11
11
10
11
11
11
11
11
11
12
10
10
10
Mayıs 2014-2680
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8347
8348
8349
8350
8351
8352
8353
8354
8355
8356
8357
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8365
8366
8367
8368
8369
8370
8371
8372
8373
8374
8375
8376
8377
8378
8379
8380
8381
8382
8383
8384
8385
8386
8387
8388
8389
8390
8391
8392
8393
8394
8395
8396
8397
8398
8399
8400
8401
8402
8403
8404
8405
8406
8407
8408
8409
8410
8411
8412
756201
756178
756122
756119
756202
756143
756150
756215
756098
756159
756092
756160
756217
756163
756105
756162
756219
756164
756194
756167
756169
756149
756223
756171
756221
756172
756173
756180
756174
756222
756176
756179
756182
756225
756184
756111
756158
756156
756181
756220
756185
756218
756187
756112
756192
756161
756216
756115
756193
756135
756210
715100
719987
719980
720772
720389
749480
974672
887697
715575
964280
322966
752368
749920
126866
887651
887948
715402
126878
348239
853295
720265
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
EFELER
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
Merkez İmam Hatip Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Mimar Sinan Anaokulu
Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Murat-Hale Küçükoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Mustafa Kiriş Ortaokulu
Nahit Menteşe Ortaokulu
Osman Yozgatlı Ortaokulu
Osmangazi Ticaret Meslek Lisesi
Ovaeymiri İlkokulu
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Örsdemir Balkan İlkokulu
Örsdemir Balkan Ortaokulu
Savrandere Hacı Ahmet Atay İlkokulu
Süleyman Demirel Anadolu Lisesi
Şahnalı İlkokulu
Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu
Tepecik İlkokulu
Tepecik Ortaokulu
Ticaret Odası İlkokulu
Umurlu Atatürk İlkokulu
Umurlu Cavit Başlık Ortaokulu
Umurlu Çok Programlı Lisesi
Umurlu Eğrikavak İlkokulu
Umurlu Eğrikavak Ortaokulu
Umurlu Emirdoğan İlkokulu
Umurlu Fatih İlkokulu
Umurlu İmam Hatip Ortaokulu
Umurlu Kocagür İlkokulu
Umurlu Kocagür Ortaokulu
Umurlu Kuyucular İlkokulu
Umurlu Ortaköy İlkokulu
Umurlu Terziler İlkokulu
Umurlu Umurbey İlkokulu
Umurlu Yukarı Kayacık İlkokulu
Unicef Türkiye Milli Komitesi-Seyda Kayhan Anaokulu
Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu
Yedieylül İlkokulu
Yeniköy İlkokulu
Yeniköy Ortaokulu
Yılmazköy İlkokulu
Yılmazköy Ortaokulu
Yörük Ali Efe İlkokulu
Yunus Emre Anaokulu
Yunus Emre İlkokulu
Zafer İlkokulu
Zafer Ortaokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
Zübeyde Hanım İlkokulu
Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi
75.Yıl Vali Muharrem Göktayoğlu Ortaokulu
Balatçık İlkokulu
Bozköy İlkokulu
Bozköy Ortaokulu
Çamköy İlkokulu
Çamköy Ortaokulu
Çarıklar İlkokulu
Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu
Dağyeni İlkokulu
Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu
Germencik Anadolu Lisesi
Germencik Çok Programlı Lisesi
Germencik İmam Hatip Ortaokulu
Germencik Sabancı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Halk Eğitim Merkezi
Hıdırbeyli İlkokulu
Himmet Çondur Cumhuriyet Ortaokulu
Hürriyet İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Mesleki Eğitim Merkezi
Meşeli İlkokulu
Mursallı Sabahat Oğuz İlkokulu
447
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
3
2
2
2
1
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
3
4
3
2
4
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
4
4
4
4
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
7
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
11
11
11
10
12
11
11
11
10
11
11
11
12
12
12
11
11
11
11
12
14
12
11
14
10
10
10
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
14
14
14
14
14
11
14
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11
14
11
448
8413
8414
8415
8416
8417
8418
8419
8420
8421
8422
8423
8424
8425
8426
8427
8428
8429
8430
8431
8432
8433
8434
8435
8436
8437
8438
8439
8440
8441
8442
8443
8444
8445
8446
8447
8448
8449
8450
8451
8452
8453
8454
8455
8456
8457
8458
8459
8460
8461
8462
8463
8464
8465
8466
8467
8468
8469
8470
8471
8472
8473
8474
8475
8476
8477
8478
8479
8480
8481
8482
8483
8484
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
720258
720249
720766
887548
750735
344697
853302
749822
715647
715436
748987
715610
715545
715478
715497
720194
720188
720003
720213
715513
973648
887983
715770
752699
715743
716059
715784
751941
715795
716069
976811
716082
887891
720027
720017
720207
720201
715843
254771
715853
715871
126891
319989
966503
752363
853542
715901
853251
715955
715974
719940
719963
715989
965216
716047
719958
719918
719913
719905
719900
719894
716358
716372
716398
719888
719881
716492
126974
716411
126986
716432
817590
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
GERMENCİK
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
İNCİRLİOVA
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARACASU
Mursallı Sabahat Oğuz Ortaokulu
Neşetiye İlkokulu
Neşetiye Ortaokulu
Ortaklar Adabelen Ortaokulu
Ortaklar Anadolu Lisesi
Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi
Ortaklar Atatürk İlkokulu
Ortaklar Fatih Anaokulu
Ortaklar Kurtuluş Ortaokulu
Ortaklar Mehmet Hüseyin Öncel İlkokulu
Ortaklar Orhan Delgen İmam Hatip Ortaokulu
Ortaklar 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu
Ömerbeyli İlkokulu
Reisköy İlkokulu
Selatin İlkokulu
Şehit Cafer İlkokulu
Şehit Cafer Ortaokulu
Turanlar İlkokulu
Turanlar Ortaokulu
Yedieylül İlkokulu
Acarlar Anaokulu
Acarlar Çok Programlı Lisesi
Acarlar Fatih Sultan Mehmet İlkokulu
Acarlar İmam Hatip Ortaokulu
Acarlar İstiklal İlkokulu
Acarlar 60.Yıl Ortaokulu
Arpadere İlkokulu
Aydın İncirliova Spor Lisesi
Beyköy İlkokulu
Cemal Gürbüz Atik Ortaokulu
Dereağzı İlkokulu
Doktor Reşit Galip Ortaokulu
Eğrek Şehit Neşet Sarıkaya İlkokulu
Erbeyli İlkokulu
Erbeyli Ortaokulu
Gerenkova İlkokulu
Gerenkova Ortaokulu
Hacıaliobası İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hürmüs Ayaydın İlkokulu
Hürriyet İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İncirliova Ahmet Çallıoğlu Çok Programlı Lisesi
İncirliova Anadolu Lisesi
İncirliova İmam Hatip Ortaokulu
İsafakılar Şehit Ali İrfan Öztürk İlkokulu
İzzet Ayaydın Ali Sarıyörük İlkokulu
Nazmi Topçuoğlu İlkokulu
Osmanbükü Ekrem Çiftçi İlkokulu
Sandıklı Nazmi Topçuoğlu İlkokulu
Sınırteke İlkokulu
Sınırteke Ortaokulu
Yazıdere Şehit Adem Akdeniz İlkokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
50.Yıl Ortaokulu
Alemler İlkokulu
Alemler Ortaokulu
Ataeymir İlkokulu
Ataeymir Ortaokulu
Ataköy İlkokulu
Ataköy Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Çamköy İlkokulu
Dikmen Şehit Mutlu Akar İlkokulu
Geyre İlkokulu
Geyre Ortaokulu
Hafız Mustafa Kavurmacı ve Refikası Hatice Hanım Merkez Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Işıklar İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karacaören Şehit Mehmet Aykan İlkokulu
Karacasu Anaokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
4
1
4
1
3
1
4
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
3
3
3
3
3
1
1
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
4
5
4
5
4
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
7
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
6
6
6
6
7
6
6
6
6
7
7
6
0
6
7
11
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
14
11
11
12
12
11
11
11
11
11
11
11
14
10
14
10
12
10
14
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
14
10
10
12
12
12
12
12
10
10
16
16
16
16
16
16
14
16
16
16
16
14
14
16
14
16
14
Mayıs 2014-2680
8485
8486
8487
8488
8489
8490
8491
8492
8493
8494
8495
8496
8497
8498
8499
8500
8501
8502
8503
8504
8505
8506
8507
8508
8509
8510
8511
8512
8513
8514
8515
8516
8517
8518
8519
8520
8521
8522
8523
8524
8525
8526
8527
8528
8529
8530
8531
8532
8533
8534
8535
8536
8537
8538
8539
8540
8541
8542
8543
8544
8545
8546
8547
8548
8549
8550
8551
8552
8553
8554
8555
8556
751358
748981
905540
879438
974624
716472
716477
719853
719836
719873
719866
714993
714981
361579
715005
231760
750736
752327
715015
853327
715251
715280
715355
716292
715081
715096
716287
716294
976600
976667
971045
887830
716279
716823
853326
715424
716268
716264
716441
716457
716262
716825
716469
716478
127083
716839
127095
716842
716846
965268
748982
716240
716238
254805
325157
716236
716228
716854
716861
716227
716218
954372
716006
716027
717984
717994
716270
853195
716449
716428
718177
718185
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARACASU
KARPUZLU
KARPUZLU
KARPUZLU
KARPUZLU
KARPUZLU
KARPUZLU
KARPUZLU
KARPUZLU
KARPUZLU
KARPUZLU
KARPUZLU
KARPUZLU
KARPUZLU
KARPUZLU
KARPUZLU
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KOÇARLI
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
Karacasu Çok Programlı Lisesi
Karacasu İmam Hatip Ortaokulu
Karacasu Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi
Karacasuyu Sevenler İlkokulu
Kırçiçeği Anadolu Lisesi
Palamutçuk İlkokulu
Tepecik İlkokulu
Yaykın İlkokulu
Yaykın Ortaokulu
Yenice İlkokulu
Yenice Ortaokulu
Akçaabat İlkokulu
Çobanisa Hakim Ahmet Akgün İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hatipkışla İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karpuzlu Anadolu Lisesi
Karpuzlu İmam Hatip Ortaokulu
Meriçler İlkokulu
Şehit Şenol Akar Ortaokulu
Tekeler İlkokulu
Tekeler Ortaokulu
Ulukonak İlkokulu
Ulukonak Ortaokulu
Vakıfbank İlkokulu
Yahşiler İlkokulu
Adnan Menderes İlkokulu
Adnan Menderes Ortaokulu
Akmescit İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmen Evi ve ASO
Bağcılar İlkokulu
Bıyıklı İlkokulu
Bıyıklı Ortaokulu
Cincin İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çakırbeyli İlkokulu
Çakırbeyli Ortaokulu
Çallı İlkokulu
Dedeköy İlkokulu
Esentepe İlkokulu
Esentepe Ortaokulu
Güdüşlü İlkokulu
Halilbeyli İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Haydarlı İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kasaplar İlkokulu
Kızılcabölük İlkokulu
Koçarlı Anadolu Lisesi
Koçarlı İmam Hatip Ortaokulu
Mersinbeleni İlkokulu
Mersinbeleni Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Mustafa Keziban Küçükoğlu Çok Programlı Lisesi
Satılar Şehit Er Mustafa Aydın İlkokulu
Satılar Şehit Er Mustafa Aydın Ortaokulu
Sobuca Mustafa Ali Şahin İlkokulu
Tekeli İlkokulu
Yeniköy İlkokulu
Yeniköy Ortaokulu
80.Yıl Cumhuriyet Anaokulu
Adnan Menderes İlkokulu
Ahatlar İlkokulu
Akçaköy İlkokulu
Akçaköy Ortaokulu
Altı Eylül Ortaokulu
Aşağı Karatepe İlkokulu
Başçayır İlkokulu
Başçayır Ortaokulu
Beyköy Polis Abla İlkokulu
Beyköy Polis Abla Ortaokulu
449
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
5
5
4
5
4
4
4
5
4
5
5
5
5
4
5
2
2
4
2
2
4
3
3
3
2
2
2
4
3
4
4
3
3
2
3
2
3
4
2
2
4
4
2
2
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
2
4
3
3
3
3
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
7
7
7
7
7
6
6
6
6
7
7
6
6
7
6
0
7
7
6
7
6
6
6
6
7
6
0
0
7
0
0
7
0
0
0
0
0
0
7
0
7
7
0
0
0
0
0
0
7
0
0
7
7
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
7
7
7
0
7
0
0
0
0
14
14
14
14
14
16
16
16
16
14
14
16
16
14
16
10
14
14
16
14
16
16
16
16
14
16
11
11
14
11
11
14
12
12
12
11
11
11
14
12
14
14
12
12
11
12
10
12
14
11
11
14
14
11
11
14
14
12
12
12
12
11
11
14
14
14
11
14
12
12
12
12
450
8557
8558
8559
8560
8561
8562
8563
8564
8565
8566
8567
8568
8569
8570
8571
8572
8573
8574
8575
8576
8577
8578
8579
8580
8581
8582
8583
8584
8585
8586
8587
8588
8589
8590
8591
8592
8593
8594
8595
8596
8597
8598
8599
8600
8601
8602
8603
8604
8605
8606
8607
8608
8609
8610
8611
8612
8613
8614
8615
8616
8617
8618
8619
8620
8621
8622
8623
8624
8625
8626
8627
8628
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
718264
718260
716425
716421
716061
853316
279469
718358
718370
231879
716087
716102
716130
853346
887586
972706
973618
325169
748983
752465
716182
716216
716232
749858
716248
705114
717156
716886
888521
716889
751593
976571
717174
717167
974576
377925
973652
716945
717171
127166
716950
127178
887462
310305
717511
717625
964278
717154
717149
716957
748985
310329
971046
127130
716976
971631
840178
347449
962032
716897
716903
887833
752916
717505
717621
750740
319713
716908
716996
717006
717015
717307
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KÖŞK
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUŞADASI
KUYUCAK
Cumayanı İlkokulu
Cumayanı Ortaokulu
Çiftlik İlkokulu
Çiftlik Ortaokulu
Gökkiriş İlkokulu
Güzelköy İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Ilıdağ İlkokulu
Ilıdağ Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Ketenyeri İlkokulu
Kıran İlkokulu
Kızılcaköy İlkokulu
Kızılcayer İlkokulu
Koçak İlkokulu
Köşk Anadolu Lisesi
Köşk Anaokulu
Köşk Çok Programlı Lisesi
Köşk İmam Hatip Ortaokulu
Köşk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Sarıçam İlkokulu
Uzundere İlkokulu
Yavuzköy İlkokulu
100. Yıl Atatürk İlkokulu
100.Yıl Atatürk Ortaokulu
Adviye-Ertuğrul Acun Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
Arife Bayram Bayaözlü Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Ayşıl-Oğuz Başöz Çok Programlı Lisesi
Bel-Kent Ortaokulu
Cihan Çeliksoy Anaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Çakabey İlkokulu
Çakabey Ortaokulu
Davutlar Anaokulu
Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi
Evliya Çelebi Anaokulu
Feriha Ruhi Karakaş İlkokulu
Güzelçamlı Mustafa Kemal İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
İbrahim Zeki Emgin İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kazım Dirik İlkokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kirazlı Selim Eren İlkokulu
Kirazlı Selim Eren Ortaokulu
Kuşadası Hasan-Fatma Önal Anadolu Lisesi
Kuşadası İkiçeşmelik İlkokulu
Kuşadası İkiçeşmelik Ortaokulu
Kuşadası İlkokulu
Kuşadası İmam Hatip Ortaokulu
Kuşadası Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Kuşadası Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Kuşadası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu
Makbule Hasan Uçar Anadolu Öğretmen Lisesi
Melahat Kıvanç Anaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Mücella Emgin Anaokulu
Nermin Metin Akar Ortaokulu
Pakize Kamil Çağlayan Ortaokulu
Rahime Bilici İlkokulu
Reşat Nuri Gültekin İlkokulu
Soğucak İlkokulu
Soğucak Ortaokulu
Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi
Şukufe Cemal Özbaş Çok Programlı Lisesi
Vali Kadir Uysal Ortaokulu
Yayla İlkokulu
Yedieylül İlkokulu
Yeniköy İlkokulu
Aksaz İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
3
3
4
3
2
4
4
2
3
4
4
3
3
2
2
2
2
2
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
7
7
0
0
7
0
0
7
7
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
14
14
12
12
14
12
11
14
14
10
12
14
14
12
12
11
11
11
11
11
14
12
12
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
14
Mayıs 2014-2680
8629
8630
8631
8632
8633
8634
8635
8636
8637
8638
8639
8640
8641
8642
8643
8644
8645
8646
8647
8648
8649
8650
8651
8652
8653
8654
8655
8656
8657
8658
8659
8660
8661
8662
8663
8664
8665
8666
8667
8668
8669
8670
8671
8672
8673
8674
8675
8676
8677
8678
8679
8680
8681
8682
8683
8684
8685
8686
8687
8688
8689
8690
8691
8692
8693
8694
8695
8696
8697
8698
8699
8700
717727
717294
718352
718347
887937
717341
717352
717639
717782
127262
746404
962172
718357
127274
717380
717883
717890
718364
718339
718374
965265
880155
281274
752328
310330
750737
966134
717891
717902
718328
718320
718312
718307
717405
717442
721350
721227
718552
718564
718507
718571
718580
737631
718530
718821
718826
718559
721263
721336
737712
721327
721268
721282
721292
718831
718858
718601
719094
719100
737711
719090
719105
721307
721679
718847
127441
719111
719117
718647
718659
718680
127465
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
KUYUCAK
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
Atatürk Ortaokulu
Azizabat İlkokulu
Başaran İlkokulu
Başaran Ortaokulu
Cengiz Topel İlkokulu
Çobanisa İlkokulu
Ertuğrul Gazi İlkokulu
Gencelli İlkokulu
Gencelli Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Horsunlu Anaokulu
Horsunlu Çok Programlı Lisesi
Horsunlu İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karapınar İlkokulu
Kayran İlkokulu
Kayran Ortaokulu
Kocayusufoğlu Hasan Ortaokulu
Kurtuluş İlkokulu
Kurtuluş Ortaokulu
Kuyucak Anadolu Lisesi
Kuyucak Anaokulu
Kuyucak Çok Programlı Lisesi, Teknik Lise
Kuyucak İmam Hatip Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Pamukören Anadolu Lisesi
Pamukören Anaokulu
Pamukören İlkokulu
Pamukören Ortaokulu
Taşoluk İlkokulu
Taşoluk Ortaokulu
Yamalak İlkokulu
Yamalak Ortaokulu
Yeşildere İlkokulu
Yukarı Yakacık İlkokulu
Ahmet Yesevi İlkokulu
Ahmet Yesevi Ortaokulu
Aksu İlkokulu
Aksu Ortaokulu
Aşağı Örencik İlkokulu
Aşağı Yakacık İlkokulu
Aşağı Yakacık Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Aydoğdu Adnan Menderes İlkokulu
Bayındır İlkokulu
Bayındır Ortaokulu
Bekirler İlkokulu
Beşeylül İlkokulu
Beşeylül Ortaokulu
Bozyurt İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çapahasan İlkokulu
Çapahasan Ortaokulu
Çaylı İlkokulu
Çaylı Ortaokulu
Dallıca İlkokulu
Demirciler İlkokulu
Demirciler Ortaokulu
Derebaşı Karıncalı İlkokulu
Esenköy İlkokulu
Esenköy Ortaokulu
Fatih İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
Hasköy İlkokulu
Hasköy Ortaokulu
Hisarcık İlkokulu
Işıklar İlkokulu
İbn-i Sina İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
451
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3
2
3
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
3
3
4
4
1
1
3
3
3
4
4
1
1
3
3
4
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
3
3
4
3
3
1
1
1
1
3
3
4
3
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
7
7
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
11
12
12
12
11
12
11
12
12
11
12
12
12
10
12
14
14
12
12
12
11
11
11
11
11
12
12
12
12
14
14
12
12
14
14
10
10
12
12
12
14
14
10
10
12
12
14
10
10
10
10
10
10
10
12
12
10
12
12
14
12
12
10
10
10
10
12
12
14
12
10
10
452
8701
8702
8703
8704
8705
8706
8707
8708
8709
8710
8711
8712
8713
8714
8715
8716
8717
8718
8719
8720
8721
8722
8723
8724
8725
8726
8727
8728
8729
8730
8731
8732
8733
8734
8735
8736
8737
8738
8739
8740
8741
8742
8743
8744
8745
8746
8747
8748
8749
8750
8751
8752
8753
8754
8755
8756
8757
8758
8759
8760
8761
8762
8763
8764
8765
8766
8767
8768
8769
8770
8771
8772
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
719361
719367
737622
737714
719370
719380
722119
722114
817648
127453
737368
719390
310283
719416
127428
127382
253263
962700
970761
973710
750741
970762
964277
746770
747689
746891
962112
127394
127416
967419
721689
721693
720153
720167
720159
971047
720185
720880
718737
718757
974202
718775
721662
721700
721657
721705
718792
721651
721709
720884
720889
737685
721634
721631
973568
716973
719560
719552
719498
719543
719775
719769
719747
719755
973141
962234
719469
719508
752712
719515
719500
719822
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
NAZİLLİ
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
İsabeyli İlkokulu
İsabeyli Ortaokulu
İstiklal İlkokulu
Ketendere İlkokulu
Kızıldere İlkokulu
Kızıldere Ortaokulu
Koçlar İlkokulu
Koçlar Ortaokulu
Latife Hanım Anaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Müşerref Gündoğdu Ortaokulu
Nahit Menteşe İlkokulu
Nahit Menteşe Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Nahit Menteşe Ortaokulu
Nazilli Anadolu İmam Hatip Lisesi
Nazilli Anadolu Lisesi
Nazilli Anadolu Öğretmen Lisesi
Nazilli Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi
Nazilli Fen Lisesi
Nazilli Lisesi
Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
Nazilli Menderes Anadolu Lisesi
Nazilli Özel Eğitim İlkokulu
Nazilli Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Nazilli Özel Eğitim Ortaokulu
Nazilli Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Nazilli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Nazilli 50.Yıl Ticaret Meslek Lisesi
Nazlı Kız Anaokulu
Orhangazi İlkokulu
Orhangazi Ortaokulu
Ovacık İlkokulu
Ovacık Küplü İlkokulu
Ovacık Ortaokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Pirlibey İlkokulu
Pirlibey Ortaokulu
Recebbey İlkokulu
Süleyman Efendi İlkokulu
Sümer Anaokulu
Sümer İlkokulu
Şehitler İlkokulu
Şehitler Ortaokulu
Turan İlkokulu
Turan Ortaokulu
Vakıfbank İlkokulu
Yavuz Selim İlkokulu
Yavuz Selim Ortaokulu
Yaylapınar İhsan İzgi İlkokulu
Yaylapınar İhsan İzgi Ortaokulu
Yukarı Örencik İlkokulu
Zafer İlkokulu
Zafer Ortaokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
Ağaçlı İlkokulu
Akçakonak İlkokulu
Akçakonak Ortaokulu
Ali Rıza Efendi İlkokulu
Ali Rıza Efendi Ortaokulu
Atburgazı İlkokulu
Atburgazı Ortaokulu
Avşar İlkokulu
Avşar Ortaokulu
Bağarası Anaokulu
Bağarası Çok Programlı Lisesi
Bağarası Hürriyet İlkokulu
Bağarası Hürriyet Ortaokulu
Bağarası İmam Hatip Ortaokulu
Bağarası Kemalpaşa İlkokulu
Bağarası Kemalpaşa Ortaokulu
Bağarası Yeniköy İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
3
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
3
3
3
1
1
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
14
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
14
12
10
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
10
10
10
12
12
12
10
10
11
11
12
12
11
11
11
11
11
11
11
12
Mayıs 2014-2680
8773
8774
8775
8776
8777
8778
8779
8780
8781
8782
8783
8784
8785
8786
8787
8788
8789
8790
8791
8792
8793
8794
8795
8796
8797
8798
8799
8800
8801
8802
8803
8804
8805
8806
8807
8808
8809
8810
8811
8812
8813
8814
8815
8816
8817
8818
8819
8820
8821
8822
8823
8824
8825
8826
8827
8828
8829
8830
8831
8832
8833
8834
8835
8836
8837
8838
8839
8840
8841
8842
8843
8844
719417
719382
853209
879386
719812
719743
719733
717205
853242
717099
719130
719122
962698
719364
719422
719725
719712
719708
719701
717112
127681
127703
717124
747977
747045
747421
332825
719693
719689
719369
719342
966790
127693
971048
719673
719678
720825
719574
719330
719336
879442
719317
719309
719320
719293
719287
719280
719262
719271
970157
719241
719224
719659
719651
719856
717141
717153
127668
750743
719198
719191
964276
127619
751913
962664
127620
345451
345463
964493
719213
719205
751627
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
Batı Söke Çimento İlkokulu
Batı Söke Çimento Ortaokulu
Behiye Hanım Ortaokulu
Burunköy İlkokulu
Çalışlı İlkokulu
Çavdar Ferit Çavuş İlkokulu
Çavdar Ferit Çavuş Ortaokulu
Çeltikçi Ortaokulu
Doğanbey İlkokulu
Fahrettin Uyguntüzel İlkokulu
Fatih İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Fatma Tüzzehra Orhun Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Felekşan Fırat İlkokulu
Felekşan Fırat Ortaokulu
Fevzipaşa İlkokulu
Fevzipaşa Ortaokulu
Güllübahçe Atatürk İlkokulu
Güllübahçe Atatürk Ortaokulu
Hacıkazımoğlu İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kemalpaşa İlkokulu
Kıryarlar Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Kıryarlar Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Kıryarlar Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kisir İlkokulu
Kisir Ortaokulu
Kocagözoğlu İlkokulu
Kocagözoğlu Ortaokulu
Mehmet Ali Ekener Anaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Öğretmen Nebahat Alpan İlkokulu
Öğretmen Nebahat Alpan Ortaokulu
Özbaşı İlkokulu
Özbaşı Ortaokulu
Özbey İlkokulu
Özbey Ortaokulu
Sadullah Kuşada İlkokulu
Sarıkemer Emine Gezerler İlkokulu
Sarıkemer Emine Gezerler Ortaokulu
Sarıkemer İlkokulu
Sarıkemer Ortaokulu
Savuca Fatma Suat İlkokulu
Savuca Fatma Suat Ortaokulu
Savuca İlkokulu
Savuca Ortaokulu
Sazlıköy Anaokulu
Sazlıköy Hacı Halil Paşa İlkokulu
Sazlıköy Hacı Halil Paşa Ortaokulu
Sazlıköy Hilmi Fırat İlkokulu
Sazlıköy Hilmi Fırat Ortaokulu
Serçin İlkokulu
Seyda Fırat İlkokulu
Sıdıka İlkokulu
Söke Anadolu İmam Hatip Lisesi
Söke Anadolu Lisesi
Söke Atatürk İlkokulu
Söke Atatürk Ortaokulu
Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Söke Hilmi Firat Anadolu Lisesi
Söke Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Söke Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Söke Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Söke Ticaret Meslek Lisesi
Söke Yavuz Selim Anadolu Öğretmen Lisesi
Söktaş 75.Yıl İlkokulu
Söktaş 75.Yıl Ortaokulu
Sümer Yılmaz Kocagöz Anaokulu
453
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
4
4
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
12
12
14
14
10
12
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
10
10
10
10
10
10
10
12
12
11
11
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
454
8845
8846
8847
8848
8849
8850
8851
8852
8853
8854
8855
8856
8857
8858
8859
8860
8861
8862
8863
8864
8865
8866
8867
8868
8869
8870
8871
8872
8873
8874
8875
8876
8877
8878
8879
8880
8881
8882
8883
8884
8885
8886
8887
8888
8889
8890
8891
8892
8893
8894
8895
8896
8897
8898
8899
8900
8901
8902
8903
8904
8905
8906
8907
8908
8909
8910
8911
8912
8913
8914
8915
8916
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
719140
719136
717162
719645
719638
127740
714943
750744
977026
715019
715267
752341
887981
966793
853520
715699
715694
715378
127764
127776
715393
887491
976551
869892
721947
715706
752340
976495
970966
715281
715604
715609
714336
976524
715507
715621
715616
715638
715630
714378
715820
127835
715738
715729
127847
719244
715658
887698
715667
715676
345487
853151
750745
964925
752367
214769
214804
214674
214853
214816
967325
820196
887228
214698
214625
214649
214948
214721
904965
965014
214782
214900
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SÖKE
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
SULTANHİSAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
MERKEZ TEŞKİLATI
MERKEZ TEŞKİLATI
MERKEZ TEŞKİLATI
MERKEZ TEŞKİLATI
MERKEZ TEŞKİLATI
MERKEZ TEŞKİLATI
MERKEZ TEŞKİLATI
MERKEZ TEŞKİLATI
MERKEZ TEŞKİLATI
MERKEZ TEŞKİLATI
MERKEZ TEŞKİLATI
MERKEZ TEŞKİLATI
MERKEZ TEŞKİLATI
MERKEZ TEŞKİLATI
MERKEZ TEŞKİLATI
MERKEZ TEŞKİLATI
MERKEZ TEŞKİLATI
Tuzburgazı İlkokulu
Tuzburgazı Ortaokulu
Vakıfbank İlkokulu
100.Yıl Atatürk İlkokulu
100.Yıl Atatürk Ortaokulu
Atca Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Atça Ali Sönmez İlkokulu
Atça Anadolu Lisesi
Atça Atatürk İlkokulu
Atça Fahriye Dilerek İlkokulu
Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu
Atça İmam Hatip Ortaokulu
Beşeylül İlkokulu
Cumhuriyet Anaokulu
Demirhan İlkokulu
Eskihisar İlkokulu
Eskihisar Ortaokulu
Gazi Mustafa Kemal İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İncealan İlkokulu
Kabaca İlkokulu
Malgaçemir İlkokulu
Sabiha Gökçen Anaokulu
Salavatlı İlkokulu
Salavatlı Ortaokulu
Sultanhisar İmam Hatip Ortaokulu
Uzunlar İlkokulu
Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesi
Zafer Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çavdar Belen 60. Yıl İlkokulu
Dereköy İlkokulu
Direcik İlkokulu
Donduran İlkokulu
Donduran Ortaokulu
Efeler İlkokulu
Efeler Ortaokulu
Eğridere İlkokulu
Hacıköseler İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hamzabali İlkokulu
Hamzabali Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karacaören İlkokulu
Karacaören Ortaokulu
Koyunlar İlkokulu
Merkez İlkokulu
Merkez Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Paşaköy İlkokulu
Yenipazar Anadolu Lisesi
Yenipazar Anaokulu
Yenipazar İmam Hatip Ortaokulu
Bakanlık Muşavirliği
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Hukuk Muşavirliği
İç Denetim Başkanlığı
Mesleki Teknik Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
MÜLGA Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Müsteşarlık
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
3
3
2
2
2
4
3
4
2
3
3
2
4
2
2
2
2
4
4
4
3
3
2
2
4
4
2
3
3
2
4
4
4
2
2
2
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
7
0
7
0
0
0
0
7
0
0
0
0
7
7
7
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
7
7
7
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
14
12
12
11
11
10
14
12
14
11
12
12
11
14
11
11
11
11
14
14
14
12
12
11
11
14
14
11
12
12
10
14
14
14
11
11
11
14
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Mayıs 2014-2680
8917
8918
8919
8920
8921
8922
8923
8924
8925
8926
8927
8928
8929
8930
8931
8932
8933
8934
8935
8936
8937
8938
8939
8940
8941
8942
8943
8944
8945
8946
8947
8948
8949
8950
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8959
8960
8961
8962
8963
8964
8965
8966
8967
8968
8969
8970
8971
8972
8973
8974
8975
8976
8977
8978
8979
8980
8981
8982
8983
8984
8985
8986
8987
8988
808388
749478
971765
971019
750123
213512
965007
118683
885109
215584
750125
750124
213585
951414
951426
951451
951438
951463
951475
951487
951499
951509
951510
951522
951534
951546
951558
951571
951583
951595
951605
951617
909513
909525
749642
909537
951629
966241
951630
951642
951654
951666
951678
951691
951701
951713
951725
951737
751240
966244
951749
909549
909550
951750
909598
909562
749643
909574
909586
968144
968132
968102
968182
968087
968088
967063
968119
968114
968078
967064
968079
968133
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MERKEZE BAĞLI TAŞRA
MERKEZE BAĞLI TAŞRA
MERKEZE BAĞLI TAŞRA
MERKEZE BAĞLI TAŞRA
MERKEZE BAĞLI TAŞRA
MERKEZE BAĞLI TAŞRA
MERKEZE BAĞLI TAŞRA
MERKEZE BAĞLI TAŞRA
Açık Öğretim Lisesi
Açık Öğretim Ortaokulu
Ankara Çalışma Merkezi
Başkent Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü
Mesleki Açıköğretim Lisesi
Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu
MERKEZE BAĞLI TAŞRA Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
MERKEZE BAĞLI TAŞRA
MERKEZE BAĞLI TAŞRA
MERKEZE BAĞLI TAŞRA
MERKEZE BAĞLI TAŞRA
Y.Dışı-ABD
Y.Dışı-ABD
Y.Dışı-ABD
Y.Dışı-Almanya
Y.Dışı-Almanya
Y.Dışı-Almanya
Y.Dışı-Almanya
Y.Dışı-Almanya
Y.Dışı-Almanya
Y.Dışı-Almanya
Y.Dışı-Almanya
Y.Dışı-Almanya
Y.Dışı-Almanya
Y.Dışı-Almanya
Y.Dışı-Almanya
Y.Dışı-Almanya
Y.Dışı-Almanya
Y.Dışı-Avusturalya
Y.Dışı-Avusturya
Y.Dışı-Azerbaycan
Y.Dışı-Azerbaycan
Y.Dışı-Azerbaycan
Y.Dışı-Azerbaycan
Y.Dışı-Azerbaycan
Y.Dışı-Bahreyn
Y.Dışı-Belçika
Y.Dışı-Danimarka
Y.Dışı-Fransa
Y.Dışı-Fransa
Y.Dışı-Fransa
Y.Dışı-Gürcistan
Y.Dışı-Hollanda
Y.Dışı-İngiltere
Y.Dışı-İsveç
Y.Dışı-İsviçre
Y.Dışı-İtalya
Y.Dışı-Kanada
Y.Dışı-Kazakistan
Y.Dışı-Kazakistan
Y.Dışı-Kazakistan
Y.Dışı-Kırgızistan
Y.Dışı-Kırgızistan
Y.Dışı-Kırgızistan
Y.Dışı-Kırgızistan
Y.Dışı-Kırgızistan
Y.Dışı-Kırgızistan
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Yaygın Eğitim Enstitüsü
1. Akşam Sanat Okulu (Genel Depo)
2. Akşam Sanat Okulu (DAYM)
6. Akşam Sanat Okulu
T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliği
T.C. New York Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliği
T.C. Washington Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
T.C. Berlin Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
T.C. Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
T.C. Essen Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
T.C. Hamburg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
T.C. Hannover Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
T.C. Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
T.C. Mainz Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
T.C. Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
T.C. Münster Başkonsolosluğu EğitimAtaşeliği
T.C. Nürnberg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
T.C. Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
T.C. Sidney Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
T.C Viyana Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
Azerbaycan Bakü Türk Anadolu Lisesi
Azerbaycan Bakü Türk İlkokulu
Azerbaycan Bakü Türk Ortaokulu
Azerbaycan Bakü Türkiye Türkçesi E.Ö.Merk.
Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
Bahreyn Büyükelçiliği
T.C. Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
T.C. Kopenhag Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
T.C. Lyon Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
T.C Paris Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
T.C Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
T.C. Tiflis Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
T.C. Lahey Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
T.C. Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
T.C. Stokholm Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
T.C. Bern Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
T.C. Millano Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
Kanada Büyükelçiliği
Astana Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
Kazakistan Almatı Türkiye Türkçesi E.Ö.Mer
Kazakistan Yaygın Mesleki Eğitim Merkezi
Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
Cumhuriyet Yetenekli Çocuklar Kırgız Türk Anadolu Lisesi
Kırgızistan Bişkek Türk İlkokulu
Kırgızistan Bişkek Türk Ortaokulu
Kırgızistan Bişkek Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi
Kırgızistan Kırgız Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi
Akdoğan Dr. F.K. İlköğretim Okulu
Alasya İlköğretim Okulu
Alayköy İlköğretim Okulu
Alsancak İlköğretim Okulu
Arabahmer İlköğretim Okulu
Atatürk İlköğretim Okulu
Atleks Sanverler Ortaokulu
Aydınköy İlköğretim Okulu
Barış İlköğretim Okulu
Bayraktar Ortaokulu
Bayraktar Türk Maarif Koleji
Beyarmudu Ortaokulu
Canbulat İlköğretim Okulu
455
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
456
8989
8990
8991
8992
8993
8994
8995
8996
8997
8998
8999
9000
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014
9015
9016
9017
9018
9019
9020
9021
9022
9023
9024
9025
9026
9027
9028
9029
9030
9031
9032
9033
9034
9035
9036
9037
9038
9039
9040
9041
9042
9043
9044
9045
9046
9047
9048
9049
9050
9051
9052
9053
9054
9055
9056
9057
9058
9059
9060
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
968080
967061
968169
968183
968081
968185
968121
968149
968123
968186
968150
968134
968108
968109
968153
968135
968115
968189
968125
968091
970687
967059
967058
967056
967057
967281
970432
970433
968116
968136
968093
968094
968180
968165
968110
968138
968158
968095
968085
968086
968140
968159
951762
968192
968162
968163
968128
968129
968130
968178
968092
966240
951774
951798
909608
909621
951786
909633
951808
970523
967280
749579
967260
951821
966243
951833
909645
951857
909657
909694
909669
909670
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-KKTC
Y.Dışı-Kuveyt
Y.Dışı-Mısır
Y.Dışı-Moldova
Y.Dışı-Moldova
Y.Dışı-Özbekistan
Y.Dışı-Özbekistan
Y.Dışı-Romanya
Y.Dışı-Rusya
Y.Dışı-S.Arabistan
Y.Dışı-S.Arabistan
Y.Dışı-S.Arabistan
Y.Dışı-S.Arabistan
Y.Dışı-S.Arabistan
Y.Dışı-S.Arabistan
Y.Dışı-Tacikistan
Y.Dışı-Tacikistan
Y.Dışı-Türkmenistan
Y.Dışı-Türkmenistan
Y.Dışı-Türkmenistan
Y.Dışı-Türkmenistan
Y.Dışı-Türkmenistan
Canbulat Özgürlük Ortaokulu
Çanakkale Ortaokulu
Çayırova İlköğretim Okulu
Ç.Aysun İlköğretim Okulu
Demokrasi Ortaokulu
Dikmen İlköğretim Okulu
Doğancı İlköğretim Okulu
Dörtyol İlköğretim Okulu
Erdal Abit İlköğretim Okulu
Esentepe İlköğretim Okulu
Eşref Bitlis İlköğretim Okulu
Gazi İlköğretim Okulu
Gönyeli İlköğretim Okulu
Haspolat İlköğretim Okulu
İnönü İlköğretim Okulu
Karakol İlköğretim Okulu
Kurtuluş İlköğretim Okulu
Lapta İlköğretim Okulu
Lefke İstiklal İlköğretim Okulu
Necati Taşkın İlköğretim Okulu
Oğuz Veli Ortaokulu
Özel Doğa Koleji
Özel Girne Amerikan Koleji
Özel Güvence Koleji
Özel Levent Koleji
Özel The American Future College
Özel Yakın Doğu Koleji İlkokulu
Özel Yakın Doğu Koleji (Ortaokul kısmı)
Özgürlük İlköğretim Okulu
Polatpaşa İlköğretim Okulu
Şht. Doğan Ahmet İlköğretim Okulu
Şht. Ertuğrul İlköğretim Okulu
Şht Hasan Cafer İlköğretim Okulu
Şht İlker Karter İlköğretim Okulu
Şht. Mehmet Eray İlköğretim Okulu
Şht Osman Ahmet İlköğretim Okulu
Şht Salih Terzi İlköğretim Okulu
Şht. Tuncer İlköğretim Okulu
Şht Turgut Ortaokulu
Şht Zeka Çorba Ortaokulu
Şht Zeki Salih İlköğretim Okulu
Tatlısu İlköğretim Okulu
T.C. Lefkoşe Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
Tepebaşı İlköğretim Okulu
Ulukışla İlköğretim Okulu
Vadili İlköğretim Okulu
Yedidalga İlköğretim Okulu
Yeşilyurt İlköğretim Okulu
Zümrütköy İlköğretim Okulu
23 Nisan İlköğretim Okulu
9 Eylül İlköğretim Okulu
Kuveyt Büyükelçiliği
T.C. Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
Moldova Büyükelçiliği
Moldova Kongaz Süleyman Demirel Türk Moldova Lisesi
Özbekistan Taşkent Türk İlkokulu
Taşkent Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
Romanya Köstence Mec.K.Atatürk İlahi.Ped.L
T.C. Moskova Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
Cidde Uluslararası Türk Lisesi
Damam Uluslararası Türk İlkokulu
Dammam Uluslararası Türk Ortaokulu
Taif Uluslarası Türk İlkokulu
T.C. Riyad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
Tebük Uluslararası Türk İlkokulu
Tacikistan Büyükelçiliği
Tacikistan Duşanbe Türkiye Türkç.E.Ö.Merk.
Aşgabat Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
Türkmenistan Aşgabat İlahiyat Lisesi
Türkmenistan Aşgabat Mesleki Yaygın Eğitim Merkezi
Türkmenistan Aşgabat Türk Anadolu Lisesi
Türkmenistan Aşgabat Türk İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Mayıs 2014-2680
9061
9062
9063
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070
9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
9083
9084
9085
9086
9087
9088
9089
9090
9091
9092
9093
9094
9095
9096
9097
9098
9099
9100
9101
9102
9103
9104
9105
9106
9107
9108
9109
9110
9111
9112
9113
9114
9115
9116
9117
9118
9119
9120
9121
9122
9123
9124
9125
9126
9127
9128
9129
9130
9131
9132
749646
909682
951869
966239
966242
755888
755913
755974
757373
755966
755958
755893
755996
755871
755881
755954
755984
755887
755829
755990
756524
755797
757429
757431
755805
755952
755982
755866
755860
755843
755878
755862
755869
755876
755992
755983
755867
755962
755870
755959
755902
755898
755963
755811
755879
755827
755854
755905
755970
755895
755969
755856
755823
755911
755972
755953
755864
753150
755872
755955
755987
755991
755979
755810
755947
755977
755886
755994
755988
755993
755986
755885
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BAKANLIK
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Y.Dışı-Türkmenistan Türkmenistan Aşgabat Türk Ortaokulu
Y.Dışı-Türkmenistan Türkmenistan Aşgabat Türkiye Türkçe Eğitim Öğretim Merkezi
Y.Dışı-Ukrayna
Y.Dışı-Yunanistan(B.Trakya)
Y.Disi-İran
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
Romanya Büyükelçiliği
Gümülcine Başkonsolosluğu
Tahran Büyükelçiliği
Akcaköy İlkokulu
Akçakaya Şehit Mehmet Eren İlkokulu
Akçakaya Şehit Mehmet Eren ortaokulu
Altıeylül Halk Eğitim Merkezi
Altıeylül Ortaokulu
Aslıhan İlkokulu
Aslıhantepecik İlkokulu
Aslıhantepecik Ortaokulu
Atköy İlkokulu
Aynaoğlu Koru İlkokulu
Ayşebacı Köyü Şehit İsa Yavaş İlkokulu
Ayşebacı Köyü Şehit İsa Yavaş Ortaokulu
Ayvacık İlkokulu
Bahçelievler Anadolu Lisesi
Balıkesir Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Balıkesir Kadriye Kemal Gürel Güzel Sanatlar Lisesi
Balıkesir Karesibey İmam Hatip Ortaokulu
Balıkesir Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Balıkesir Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Balıkesir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Balıklı İlkokulu
Balıklı Ortaokulu
Bayat İlkokulu
Bayat Kumlugedik Eceamca İlkokulu
Bengi Anaokulu
Bereketli Köyü İlkokulu
Burhan Erdayı İlkokulu
Büyük Bostancı İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Çandır İlkokulu
Çandır Ortaokulu
Çiçekpınar İlkokulu
Çiftlik Ali Saip Ece İlkokulu
Dallımandıra İlkokulu
Dedeburnu İlkokulu
Dereçiftlik İlkokulu
Edip Gürcün İlkokulu
Ertuğrul İlkokulu
Fahri Kiraz Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Fevzi Çakmak İlkokulu
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
Gaziosmanpaşa İlkokulu
General Kemal Balıkesir İlkokulu
General Kemal Balıkesir Ortaokulu
Gökçeören İlkokulu
Gökçeören Ortaokulu
Gökköy İlkokulu
Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi
Halalca İlkokulu
Halalca Ortaokulu
Hasan Basri Çantay İlkokulu
Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kabaklı İlkokulu
Karamanköy Mehmetcik İlkokulu
Karamanköy Mehmetcik Ortaokulu
Karamanlar İlkokulu
Karamanlar Ortaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Konakpınar Köyü Şehit Jandarma Başçavuş Erbu Serpan İlkokulu
Konakpınar Köyü Şehit Jandarma Başçavuş Erbu Serpan Ortaokulu
Kozdere Güvem İlkokulu
Köseler İlkokulu
Köseler Ortaokulu
Köylüköy İlkokulu
Köylüköy Ortaokulu
Kuşkaya İlkokulu
457
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
3
1
1
1
2
2
2
3
2
4
2
1
3
1
1
1
1
1
1
3
3
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
4
2
2
2
2
3
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
11
11
11
10
10
11
11
11
11
12
10
10
12
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
10
12
10
10
10
11
11
11
12
11
14
11
10
12
10
10
10
10
10
10
12
12
11
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
10
11
11
14
11
11
11
11
12
458
9133
9134
9135
9136
9137
9138
9139
9140
9141
9142
9143
9144
9145
9146
9147
9148
9149
9150
9151
9152
9153
9154
9155
9156
9157
9158
9159
9160
9161
9162
9163
9164
9165
9166
9167
9168
9169
9170
9171
9172
9173
9174
9175
9176
9177
9178
9179
9180
9181
9182
9183
9184
9185
9186
9187
9188
9189
9190
9191
9192
9193
9194
9195
9196
9197
9198
9199
9200
9201
9202
9203
9204
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
755971
755910
755975
755883
755968
755815
755965
755814
755840
755850
755839
755808
755949
755978
755882
755950
755981
755802
755951
755980
755957
755863
755855
755995
755844
755875
755873
757430
757432
755826
755956
755989
755960
755891
755967
755976
755964
755807
738007
745453
745452
737048
737113
851031
736993
751363
128302
737014
727192
727190
317439
962614
972552
737035
972795
128326
867881
745451
736970
736966
737053
737047
736989
745454
727195
727193
309136
128375
727194
727189
737022
737017
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
Kuvayı Milliye Ortaokulu
Macarlar İlkokulu
Macarlar Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet Vehbi Bolak Ticaret Meslek Lisesi
Mehmetçik Ortaokulu
Merkez Ticaret Meslek Lisesi
Mithatpaşa Anaokulu
Namık Kemal İlkokulu
Necatibey Eğitim Fakültesi Anaokulu
Organize Sanayi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Ortamandıra Şehit Gürel Alagöz İlkokulu
Ortamandıra Şehit Gürel Alagöz Ortaokulu
Ovabayındır İlkokulu
Ovaköy İlkokulu
Ovaköy Ortaokulu
Pamukçu Çok Programlı Lİsesi
Pamukçu Mebruke Hakkı Kabakcı İlkokulu
Pamukçu Mebruke Hakkı Kabakcı Ortaokulu
Paşaköy İlkokulu
Pınarlı İlkokulu
Plevne İlkokulu
Plevne Ortaokulu
Sabiha Gökçen Anaokulu
Sarıalan İlkokulu
Selimiye İlkokulu
Sevgi Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Sevgi Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Ticaret Odası Anadolu Lisesi
Yakupköy İlkokulu
Yakupköy Ortaokulu
Yenice İlkokulu
Yeşilyurt İlkokulu
Yıldız Mahallesi 75.Yıl Ortaokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Zağnospaşa Ortaokulu
100. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Abdülvahit Sağlam İlkokulu
Akçapınar İlkokulu
Akçapınar Ortaokulu
Ali Çetinkaya İlkokulu
Ali Çetinkaya Ortaokulu
Altınova Anaokulu
Altınova Atatürk İlkokulu
Altınova Çok Programlı Lisesi
Altınova Lisesi
Altınova Merkez İlkokulu
Altınova Ondört Eylül İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Ayvalık Anadolu Lisesi
Ayvalık Anaokulu
Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi
Ayvalık İmam Hatip Ortaokulu
Ayvalık Rahim Usta Anadolu Lisesi
Ayvalık Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Ayvalık Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Bağyüzü İlkokulu
Bağyüzü Ortaokulu
Cihan Yorgun Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çakmak İlkokulu
Çakmak Ortaokulu
Çamoba İlkokulu
Gazi Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İstiklal İlkokulu
Kıvanç Sarlıcalı İlkokulu
Mecit Ataklı İlkokulu
Mecit Ataklı Ortaokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
3
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3
3
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
2
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
2
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
12
11
10
10
10
11
11
11
11
10
10
10
10
10
12
12
10
10
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
14
14
11
10
10
12
12
12
10
10
10
10
10
11
11
Mayıs 2014-2680
9205
9206
9207
9208
9209
9210
9211
9212
9213
9214
9215
9216
9217
9218
9219
9220
9221
9222
9223
9224
9225
9226
9227
9228
9229
9230
9231
9232
9233
9234
9235
9236
9237
9238
9239
9240
9241
9242
9243
9244
9245
9246
9247
9248
9249
9250
9251
9252
9253
9254
9255
9256
9257
9258
9259
9260
9261
9262
9263
9264
9265
9266
9267
9268
9269
9270
9271
9272
9273
9274
9275
9276
727191
757408
737034
737025
737061
737058
971051
974036
737045
737040
128351
727188
721910
324020
966599
739307
722022
722073
722096
737838
128505
739244
737906
128517
737174
739218
737181
745796
737197
740330
739226
748145
731888
731892
732031
732035
731967
128662
280077
954825
973874
746773
746890
964273
732421
950171
974709
732011
964690
748900
128637
128650
732049
731912
732051
732055
732057
732042
740092
732045
230874
972634
732062
731983
731946
731965
731948
731950
128674
731924
731953
128686
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
AYVALIK
BALYA
BALYA
BALYA
BALYA
BALYA
BALYA
BALYA
BALYA
BALYA
BALYA
BALYA
BALYA
BALYA
BALYA
BALYA
BALYA
BALYA
BALYA
BALYA
BALYA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Necmi Komili İlkokulu
Necmi Komili Ortaokulu
Nuri Zarplı İlkokulu
Nuri Zarplı Ortaokulu
Ögretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
Sakarya İlkokulu
Sakarya Ortaokulu
Ticaret Meslek Lisesi ve Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
15 Eylül Ortaokulu
Alidemirci İlkokulu
Balya Atatürk Çok Programlı Lisesi
Balya Zübeyde Hanım Anaokulu
Çamavşar İlkokulu
Çamavşar Ortaokulu
Çamucu İlkokulu
Dereköy İlkokulu
Hacıhüseyin İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Ilıca Şehit Necmi Gürgen İlkokulu
Ilıca Şehit Necmi Gürgen Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kayalar İlkokulu
Koyuneri İlkokulu
Koyuneri Ortaokulu
Mancılık Köyü 80. Yıl İlkokulu
Narlı İlkokulu
Şamile Altıntaş İlkokulu
Yenikavak İlkokulu
Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu
Ahmet Obalı İlkokulu
Ahmet Obalı Ortaokulu
Aksakal İlkokulu
Aksakal Ortaokulu
Ali Fahri İşeri İlkokulu
Bandırma Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bandırma Anadolu Lisesi
Bandırma Anadolu Öğretmen Lisesi
Bandırma Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Bandırma Atatürk Özel Eğitim İlkokulu
Bandırma Atatürk Özel Eğitim Ortaokulu
Bandırma Ayyıldız Anadolu Lisesi
Bandırma İmam Hatip Ortaokulu
Bandırma İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Bandırma Merkez Anaokulu
Bandırma Ortaokulu
Bandırma Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Bandırma Şehit Öğretmen Mustafa Boz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Bandırma Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
Bandırma Ticaret Meslek Lisesi
Bereketli İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Çalışkanlar İlkokulu
Doğa İlkokulu
Doğruca İlkokulu
Edincik İlkokulu
Edincik Onsekizeylül İlkokulu
Edincik Ortaokulu
Edincik Recep Gencer Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Enerjisa Bandırma Fen Lisesi
Erikli İlkokulu
Esnaf Sanatkarları Ortaokulu
Eti Holding Ortaokulu
Evyapan Ortaokulu
Fatih İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hasan Atlı Ortaokulu
Hürriyet İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
459
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
4
4
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
4
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
3
2
2
2
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
7
7
6
6
6
6
6
7
6
6
0
6
6
6
6
6
7
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
16
14
14
16
16
16
16
16
14
16
16
10
16
16
16
16
16
14
16
14
10
10
11
11
10
10
10
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
12
12
11
11
11
11
11
10
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
460
9277
9278
9279
9280
9281
9282
9283
9284
9285
9286
9287
9288
9289
9290
9291
9292
9293
9294
9295
9296
9297
9298
9299
9300
9301
9302
9303
9304
9305
9306
9307
9308
9309
9310
9311
9312
9313
9314
9315
9316
9317
9318
9319
9320
9321
9322
9323
9324
9325
9326
9327
9328
9329
9330
9331
9332
9333
9334
9335
9336
9337
9338
9339
9340
9341
9342
9343
9344
9345
9346
9347
9348
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
972796
346481
731936
731939
307125
732064
971052
732073
740073
731973
750746
732018
732021
731984
731988
875549
732024
732029
731894
731898
732014
731926
731929
740062
731998
731975
732001
723155
743054
743032
738047
743045
743044
722317
723208
723224
128816
965267
974074
974583
906940
750748
743047
743046
743031
743029
723238
723253
723278
738056
738048
743043
743042
723321
723334
743039
723352
723362
743028
743027
128828
723381
743026
743024
128841
743015
743012
743017
743011
723390
743022
743010
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
Kemal Pireci Anadolu Lisesi
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu
Marmara İlkokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Misakça İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Ömerli Şehit Necat Can İlkokulu
Sahil Yenice İlkokulu
Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu
Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi
Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu
Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya Ortaokulu
Şehit Süleymanbey İlkokulu
Şehit Süleymanbey Ortaokulu
Şehit Teğmen Doğuş Uran Anaokulu
Ticaret Borsası İlkokulu
Ticaret Borsası Ortaokulu
Ticaret Odası İlkokulu
Ticaret Odası Ortaokulu
Vecihibey Ortaokulu
Yamanegeli İlkokulu
Yamanegeli Ortaokulu
Yeniyenice İlkokulu
Zübeyde Hanım İlkokulu
100. Yıl İlkokulu
17 Eylül İlkokulu
Adalı İlkokulu
Akyar İlkokulu
Akyar Ortaokulu
Altınlar İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Babaköy İlkokulu
Başçeşme İlkokulu
Bekirler İlkokulu
Bigadiç Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bigadiç Anadolu Lisesi
Bigadiç Anadolu Öğretmen Lisesi
Bigadiç Dörteylül Anaokulu
Bigadiç Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çağış İlkokulu
Çağış Ortaokulu
Çayüstü İlkokulu
Çekirdekli İlkokulu
Çömlekçi İlkokulu
Davutlar Cevdet Ernur İlkokulu
Değirmenli Şehit Erol Çelik İlkokulu
Dörteylül İlkokulu
Dörteylül Ortaokulu
Durasalar İlkokulu
Elyapan İlkokulu
Emek Mah.Fatih İlkokulu
Emirler İlkokulu
Esenli İlkokulu
Güvemçetmi İlkokulu
Güvemçetmi Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hamidiye İlkokulu
Işıklar İlkokulu
Işıklar Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlyaslar İlkokulu
İlyaslar Ortaokulu
İskele İlkokulu
İskele Ortaokulu
Kalafat İlkokulu
Kargın İlkokulu
Kargın Ortaokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4
4
4
5
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
3
3
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
6
4
4
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
7
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
6
0
0
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
7
0
0
7
7
0
7
7
7
7
0
7
7
7
0
7
7
7
7
5
7
7
10
10
10
10
10
14
10
12
14
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
14
14
14
16
12
12
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
14
14
14
14
14
12
12
14
14
12
14
14
14
14
12
14
14
14
10
14
14
14
14
18
14
14
Mayıs 2014-2680
9349
9350
9351
9352
9353
9354
9355
9356
9357
9358
9359
9360
9361
9362
9363
9364
9365
9366
9367
9368
9369
9370
9371
9372
9373
9374
9375
9376
9377
9378
9379
9380
9381
9382
9383
9384
9385
9386
9387
9388
9389
9390
9391
9392
9393
9394
9395
9396
9397
9398
9399
9400
9401
9402
9403
9404
9405
9406
9407
9408
9409
9410
9411
9412
9413
9414
9415
9416
9417
9418
9419
9420
723403
723411
743021
743008
743930
743020
743006
723421
738073
738362
747148
752559
723488
743036
966794
262572
736825
736663
736076
736446
744522
750747
962884
965161
752339
747023
279313
325743
736415
736442
744512
736437
736655
736979
128961
736851
128973
744517
744519
736986
736761
744514
306982
736688
973393
736591
736643
971053
736723
736710
736479
736776
736790
736734
753092
739597
739657
739792
730002
730007
730014
730031
739888
739895
129116
962882
353193
750515
964272
967601
129094
739913
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BİGADİÇ
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BURHANİYE
BÜYÜKŞEHİR
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
Kayırlar Şehit Mustafa Ergin İlkokulu
Kırca İlkokulu
Kozpınar İlkokulu
Kozpınar Ortaokulu
Küçükyeni İlkokulu
Mecidiye Şehitler İlkokulu
Mecidiye Şehitler Ortaokulu
Salmanlı İlkokulu
Topalak İlkokulu
Turfullar İlkokulu
Yagcilar Yatılı Bölge Ortaokulu
Yağcılar Köyü İlkokulu
Yeşildere İlkokulu
75. Yıl Eti Holding İlkokulu
Avni Özpolat Anaokulu
Ayşe Akpınar Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Bahadınlı İlkokulu
Bahadınlı Ortaokulu
Bahçelievler İlkokulu
Bahçelievler Ortaokulu
Börezli İlkokulu
Burhaniye Anadolu Lisesi
Burhaniye Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi
Burhaniye İmam Hatip Ortaokulu
Burhaniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Burhaniye Ticaret Meslek Lisesi
Celal Toraman Anadolu Lisesi
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Dutluca İlkokulu
Faruk Kızıklı İlkokulu
Gazi İlkokulu
Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Hürriyet Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karadere İlkokulu
Kırtık İlkokulu
Kızıklı İlkokulu
Kızıklı Ortaokulu
Kuyumcu İlkokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Mustafa Keskin İlkokulu
Müjde Babuşcuoğlu Anaokulu
Nadir Tolun İlkokulu
Nadir Tolun Ortaokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Pelitköy Halit Selçuk Ortaokulu
Pelitköy Hallit Selçuk İlkokulu
Sekizeylül İlkokulu
Şarköy İlkokulu
Şarköy Ortaokulu
Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Akbaşlar İlkokulu
Akbaşlar Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Beyel İlkokulu
Çakırca İlkokulu
Çanakçı İlkokulu
Delice İlkokulu
Durabeyler İlkokulu
Durabeyler Ortaokulu
Dursunbey Anadolu İmam Hatip Lisesi
Dursunbey Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Dursunbey Çok Programlı Lisesi
Dursunbey İmam Hatip Ortaokulu
Dursunbey Mustafa Korkmaz Anadolu Lisesi
Dursunbey Raif Eriş Anaokulu
Dursunbey Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Fuat Onat İlkokulu
461
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
3
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
4
4
2
2
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
5
5
4
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
5
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
7
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
6
14
16
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
14
12
10
10
11
11
10
10
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
14
10
10
10
10
10
10
14
14
11
11
14
10
10
10
10
10
10
11
11
10
11
11
10
10
16
16
14
18
18
18
18
18
18
14
14
14
14
14
14
14
16
462
9421
9422
9423
9424
9425
9426
9427
9428
9429
9430
9431
9432
9433
9434
9435
9436
9437
9438
9439
9440
9441
9442
9443
9444
9445
9446
9447
9448
9449
9450
9451
9452
9453
9454
9455
9456
9457
9458
9459
9460
9461
9462
9463
9464
9465
9466
9467
9468
9469
9470
9471
9472
9473
9474
9475
9476
9477
9478
9479
9480
9481
9482
9483
9484
9485
9486
9487
9488
9489
9490
9491
9492
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
739948
739965
739973
739986
730048
730037
129128
730057
730070
129141
730083
737170
739682
129104
265419
730097
739743
740059
740077
730116
971054
739834
739865
741693
739892
739918
739941
730124
730139
730155
730187
730172
740055
747939
970976
728563
728577
974400
728692
728698
721865
129224
751364
728945
728908
728121
971050
728925
728926
728923
728927
729020
728848
728844
729229
729034
728839
300292
129273
751367
738854
972797
752667
967397
129236
757370
974486
728876
728900
728899
728969
728968
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
Göbül İlkokulu
Göbül Ortaokulu
Gökçedağ İlkokulu
Gökçedağ Ortaokulu
Güğü İlkokulu
Hacıömerler İlkokulu
Halk Eğitimi Merkezi
Hamzacık Hatun Yılmaz İlkokulu
Hondular İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karyağmaz İlkokulu
Kavacık İlkokulu
Kavacık Ortaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Mesleki Eğitim Merkezi
Mıcırlar İlkokulu
Neziha Bal İlkokulu
Odaköy Hasan Şen İlkokulu
Odaköy Hasan Şen Ortaokulu
Osmaniye İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Sabahattin Göndür İlkokulu
Sadullah Özer İlkokulu
Sağırlar İlkokulu
Sağırlar Ortaokulu
Selimağa İlkokulu
Selimağa Ortaokulu
Süleler İlkokulu
Şabanlar İlkokulu
Şenköy İlkokulu
Tepeköy İlkokulu
Turnacık İlkokulu
Üçeylül İlkokulu
125.Yıl İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu
Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi
Akçay Nihat Tansoy İlkokulu
Akçay Nihat Tansoy Ortaokulu
Akçay Saniye Karagözoğlu Anaokulu
Akçay Yunus Emre İlkokulu
Akçay Yunus Emre Ortaokulu
Alemizade İlkokulu
Altınoluk Kardeş Çavuşoğlu Lisesi
Altınoluk Kardeş Çavuşoğlu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
Altınoluk Mustafa Erçetin Ortaokulu
Altınoluk Necmi Şahin Ortaokulu
Altınoluk Niyazi Erol İlkokulu
Altınoluk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Altınoluk Zahit Eroğlu İlkokulu
Altınoluk Zahit Eroğlu Ortaokulu
Avcılar İlkokulu
Avcılar Ortaokulu
Bostancı İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çamcı İlkokulu
Dereli İlkokulu
Dokuz Eylül Ortaokulu
Edremit Anadolu Lisesi
Edremit Anadoluİmam Hatip Lisesi
Edremit Fatih Ticaret Meslek Lisesi
Edremit İmam-Hatip Ortaokulu
Edremit Körfez Anadolu Lisesi
Edremit Merkez Anaokulu
Edremit Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Edremit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Fatma-Sevim Kıyakoğlu Anaokulu
Fernur Sözen Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Gazi İlkokulu
Göbelezoğlu İlkokulu
Göbelezoğlu Ortaokulu
Güre Atatürk İlkokulu
Güre Atatürk Ortaokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
4
6
6
4
6
6
6
4
4
6
4
6
6
5
4
4
4
6
6
5
5
6
5
6
6
6
4
4
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
5
5
5
5
5
5
7
5
5
0
5
5
5
7
7
5
7
5
5
6
7
7
7
5
5
6
6
5
6
5
5
5
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
18
18
18
18
18
14
18
18
10
18
18
18
14
14
18
14
18
18
16
14
14
14
18
18
16
16
18
16
18
18
18
14
14
10
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
11
11
Mayıs 2014-2680
9493
9494
9495
9496
9497
9498
9499
9500
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9510
9511
9512
9513
9514
9515
9516
9517
9518
9519
9520
9521
9522
9523
9524
9525
9526
9527
9528
9529
9530
9531
9532
9533
9534
9535
9536
9537
9538
9539
9540
9541
9542
9543
9544
9545
9546
9547
9548
9549
9550
9551
9552
9553
9554
9555
9556
9557
9558
9559
9560
9561
9562
9563
9564
729155
270013
738790
129297
728916
728914
728991
728996
728998
729001
728936
728934
728881
728879
728963
728961
729230
270025
728951
728981
728978
729026
728909
728904
971058
129261
966545
748906
872031
728778
728782
728870
728873
738113
729197
748905
729049
729060
728837
750151
728855
728851
728972
728948
728975
728789
728817
739520
737441
739510
719567
974693
964271
129344
751369
737574
129381
719656
129393
739459
962080
739491
721097
737473
129368
737611
719644
737430
739483
720991
971055
737881
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
EDREMİT
ERDEK
ERDEK
ERDEK
ERDEK
ERDEK
ERDEK
ERDEK
ERDEK
ERDEK
ERDEK
ERDEK
ERDEK
ERDEK
ERDEK
ERDEK
ERDEK
ERDEK
ERDEK
ERDEK
ERDEK
ERDEK
ERDEK
ERDEK
ERDEK
ERDEK
Hacıaslanlar İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hamiyyet- Ferudun Sözen İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İstiklal İlkokulu
İstiklal Ortaokulu
Kadıköy Leman Akpınar İlkokulu
Kadıköy Leman Akpınar Ortaokulu
Kadıköy Mehmet Refii Terzioğlu İlkokulu
Kadıköy Mehmet Refii Terzioğlu Ortaokulu
Karagözoğlu İlkokulu
Karagözoğlu Ortaokulu
Kızılkeçili İlkokulu
Kızılkeçili Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmetalan İlkokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Mevlana Ortaokulu
Mimar Sinan İlkokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Narlı İlkokulu
Ortaoba Eşref Kaya İlkokulu
Ortaoba Eşref Kaya Ortaokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Remzi Molvalıoğlu Ticaret Meslek Lisesi
Salih Korkut Budaras Anadolu Öğretmen Lisesi
Saniye-Hüseyin Balya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Sarıkız Anaokulu
Şehit Hamdibey İlkokulu
Şehit Hamdibey Ortaokulu
Şehit Kadir Altınöz İlkokulu
Şehit Kadir Altınöz Ortaokulu
Şehit Öğretmenler İlkokulu
Tahtakuşlar İlkokulu
Ülkü-Muharrem Ertaş Anadolu Lisesi
Yaşyer İlkokulu
Yaylaönü İlkokulu
Yılmaz Akpınar İlkokulu
Yılmaz Akpınar Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Yolören Esin Akpınar İlkokulu
Yolören Esin Akpınar Ortaokulu
Zeytinli İlkokulu
Zeytinli Naim Süleymanoğlu İlkokulu
Zeytinli Ortaokulu
75.Yıl İlkokulu
75.Yıl Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Ballıpınar İlkokulu
Çakıl İlkokulu
Çayağzı İlkokulu
Erdek Anadolu İmam Hatip Lisesi
Erdek Anadolu Lisesi
Erdek Lisesi
Erdek Ticaret Meslek Lisesi
Halitpaşa İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Harmanlı İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İstiklal İlkokulu
Karşıyaka Çok Programlı Lisesi
Karşıyaka İlkokulu
Karşıyaka Ortaokulu
Kestanelik İlkokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Muzaffer Gürer Ortaokulu
Narlı İlkokulu
Nerime Yüksel Ortaokulu
Ocaklar İlkokulu
Ocaklar Ortaokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Recep Ahmet Mercan Ortaokulu
463
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
10
11
10
10
10
11
11
11
11
10
10
11
11
10
10
11
10
11
10
10
11
14
14
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
11
11
10
10
11
11
11
11
11
10
10
10
11
11
11
10
10
10
10
10
10
14
10
10
11
11
11
11
10
10
11
10
11
11
10
11
464
9565
9566
9567
9568
9569
9570
9571
9572
9573
9574
9575
9576
9577
9578
9579
9580
9581
9582
9583
9584
9585
9586
9587
9588
9589
9590
9591
9592
9593
9594
9595
9596
9597
9598
9599
9600
9601
9602
9603
9604
9605
9606
9607
9608
9609
9610
9611
9612
9613
9614
9615
9616
9617
9618
9619
9620
9621
9622
9623
9624
9625
9626
9627
9628
9629
9630
9631
9632
9633
9634
9635
9636
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
974573
719591
720473
736635
739506
736780
736812
744338
308753
232096
967241
736687
736711
736647
736664
736916
742805
965896
739727
739791
739730
739733
739798
739803
739916
739923
739734
725062
129476
317440
962880
750749
381430
964270
753021
753022
129452
752359
740000
740001
739862
129488
739904
740007
129511
974462
739742
739745
823990
725073
739751
739754
739756
739757
739760
269812
308096
971056
739771
739777
725099
725051
357058
739905
966506
739786
739910
739930
739933
725111
740325
751171
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
ERDEK
ERDEK
ERDEK
GÖMEÇ
GÖMEÇ
GÖMEÇ
GÖMEÇ
GÖMEÇ
GÖMEÇ
GÖMEÇ
GÖMEÇ
GÖMEÇ
GÖMEÇ
GÖMEÇ
GÖMEÇ
GÖMEÇ
GÖMEÇ
GÖMEÇ
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
HAVRAN
HAVRAN
Reşit Mazhar Ertüzün Anaokulu
Tatlısu İlkokulu
18 Eylül Ortaokulu
Ahmet Tulun Himam İlkokulu
Gömeç İmam Hatip Ortaokulu
Hacıhüseyinler İlkokulu
Hacıhüseyinler Ortaokulu
Hacıoğlu İlkokulu
Halk Eğitimi Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlkkurşun Anaokulu
Karaağaç Ahmet Karakaş İlkokulu
Karaağaç Ahmet Karakaş Ortaokulu
Şehit Mustafa Güvenç Aldemir İlkokulu
Şehit Mustafa Güvenç Aldemir Ortaokulu
Ulubeyler İlkokulu
Ulubeyler Ortaokulu
6 Eylül Çok Programlı Lisesi
Altıeylül Ortaokulu
Asmalıdere İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Bostancı İlkokulu
Bostancı Ortaokulu
Buğdaylı İlkokulu
Buğdaylı Ortaokulu
Eczacı İzzet Akçiçek İlkokulu
Fındıklı İlkokulu
Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesi
Gönen Anadolu Lisesi
Gönen H.Sükriye İpek Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Gönen Mustafa Uşdu Anadolu Lisesi
Gönen Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Gönen Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi
Gönen Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Gönen Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Gönen Ticaret Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Gönenli Mehmet Efendi İmam Hatip Ortaokulu
Gündoğan İlkokulu
Gündoğan Ortaokulu
Hafızhüseyinbey İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Hasanbey İlkokulu
Hasanbey Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karşıyaka Anaokulu
Karşıyaka 100. Yıl İlkokulu
Karşıyaka 100. Yıl Ortaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kocapınar İlkokulu
Mehmet Ahmet Genç İlkokulu
Mehmet Ahmet Genç Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet Çanakçı İlkokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Mirciler Ticaret Meslek Lisesi
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Öğretmen Işıl İpek Ortaokulu
Özcan Kılınçay İlkokulu
Paşaçiftlik İlkokulu
Sarıköy Atatürk İlkokulu
Sarıköy Çok Programlı Lisesi
Sarıköy Ortaokulu
Şehit Cengiz Topel Anaokulu
Şehit Kaymakam Rahmi Bey İlkokulu
Tuzakçı İlkokulu
Tütüncü İlkokulu
Tütüncü Ortaokulu
Ulukır İlkokulu
Aliçetinkaya İlkokulu
Çakırdere İlkolulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
3
1
1
2
2
2
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
2
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
4
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
10
11
10
10
10
11
11
11
10
10
10
11
11
10
10
11
11
10
10
12
10
10
11
11
11
11
10
14
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
12
10
11
11
10
10
10
10
10
14
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
10
10
11
11
11
11
10
14
Mayıs 2014-2680
9637
9638
9639
9640
9641
9642
9643
9644
9645
9646
9647
9648
9649
9650
9651
9652
9653
9654
9655
9656
9657
9658
9659
9660
9661
9662
9663
9664
9665
9666
9667
9668
9669
9670
9671
9672
9673
9674
9675
9676
9677
9678
9679
9680
9681
9682
9683
9684
9685
9686
9687
9688
9689
9690
9691
9692
9693
9694
9695
9696
9697
9698
9699
9700
9701
9702
9703
9704
9705
9706
9707
9708
740875
736632
739824
740360
740636
736486
736449
751170
736444
736443
129596
736414
736413
738919
740813
129606
736567
736585
740774
736441
736439
740792
736435
736432
740743
740722
736427
736419
974031
310067
740703
875669
869078
757500
740472
740443
740654
739813
751169
740754
737858
738650
738380
745879
749811
744634
744801
744812
738962
738984
739005
739058
745636
301236
745917
745915
745947
745909
129751
129763
739142
739172
129738
962878
971967
738739
738756
752560
317236
888761
747958
739239
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
Çamdibi İlkokulu
Çamdibi Ortaokulu
Eğmir İlkokulu
Ermiş Soylu İlkokulu
Eseler İlkokulu
Gülsüm Mehmet Uysal Büyükdere İlkokulu
Gülsüm Mehmet Uysal Büyükdere Ortaokulu
Halılar İlkokulu
Halil İbrahim Yıldırım Fazlıca İlkokulu
Halil İbrahim Yıldırım Fazlıca Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hallaçlar İlkokulu
Hallaçlar Ortaokulu
Havran İmam Hatip Ortaokulu
Hüseyinbeşeler İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kalabak İlkokulu
Kalabak Ortaokulu
Karaoğlanlar İlkokulu
Kobaklar İlkokulu
Kobaklar Ortaokulu
Kocadağ Damlar İlkokulu
Kocaseyit Yeni İlkokulu
Kocaseyit Yeni Ortaokulu
Köylüce İlkokulu
Küçükdere İlkokulu
Küçükşapçı İlkokulu
Küçükşapçı Ortaokulu
Mehmet Çalışır Anadolu Lisesi
Mehmet Çalışır Çok Programlı Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezi
Mehmet Sever Dereören İlkokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Muzaffer Leman Akpınar Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Ömer Çavuş Anaokulu
Sekizeylül Ortaokulu
Seyitonbaşı İlkokulu
Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu
Tarlabaşı İlkokulu
Temaşalık İlkokulu
Tepeoba İlkokulu
Büyükfındık İlkokulu
Büyükfındık Ortaokulu
Büyükyenice İlkokulu
Büyükyenice Ortaokulu
Çiçekli İlkokulu
Çukurlar İlkokulu
Değirmenbaşı İlkokulu
Demirciler İlkokulu
Evciler İlkokulu
Evciler Ortaokulu
Gazievrenos İlkokulu
Gazievrenos Ortaokulu
Gökçeyazı Çok Programlı Lisesi
Gökçeyazı Lisesi
Gökçeyazı Şehit Rıdvan Çetinkaya İlkokulu
Gökçeyazı Şehit Rıdvan Çetinkaya Ortaokulu
Gümeli İlkokulu
Gümeli Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İ.Sefa Giray Bozören İlkokulu
İ.Sefa Giray Bozören Ortaokulu
İvrindi Anadolu İmam Hatip Lisesi
İvrindi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
İvrindi Merkez Çok Programlı Lisesi
Kayapa İlkokulu
Kayapa Ortaokul
Korucu İlkokulu
Korucu Lisesi
Korucu Şehit Bülent Emen Çok Programlı Lisesi
Korucu Yatılı Bölge Ortaokulu
Küçükyenice Ortaokulu
465
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
1
3
2
2
4
2
2
1
2
2
1
4
1
2
2
4
4
4
3
2
2
2
2
3
3
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
5
5
3
3
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
7
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
7
7
6
6
7
7
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
7
7
0
0
0
7
7
7
7
7
7
7
11
11
14
10
12
11
11
14
11
11
10
11
11
10
14
10
11
11
14
14
14
12
11
11
11
11
12
12
10
10
14
10
10
10
10
10
10
11
12
12
14
14
14
14
14
14
16
16
14
14
12
12
12
12
12
12
16
16
12
10
14
14
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
466
9709
9710
9711
9712
9713
9714
9715
9716
9717
9718
9719
9720
9721
9722
9723
9724
9725
9726
9727
9728
9729
9730
9731
9732
9733
9734
9735
9736
9737
9738
9739
9740
9741
9742
9743
9744
9745
9746
9747
9748
9749
9750
9751
9752
9753
9754
9755
9756
9757
9758
9759
9760
9761
9762
9763
9764
9765
9766
9767
9768
9769
9770
9771
9772
9773
9774
9775
9776
9777
9778
9779
9780
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
739202
745165
738870
738936
745178
745179
973913
745159
745163
739093
739106
755835
755925
755832
755884
755896
755932
755847
755868
755831
755813
755858
755801
755897
755935
754634
756009
755809
755946
755833
755822
756007
755880
755929
755907
755915
755857
755927
755821
756002
755798
755817
755800
756001
753149
755824
755836
755903
755934
755874
755928
757280
755812
755939
755899
755937
755923
755933
755908
755852
755909
755942
755848
755922
755846
755845
755916
755938
755998
755820
755892
755930
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
İVRİNDİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
Küçükyenice İlkokulu
Okçular İlkokulu
Soğanbükü Müdafa-i Hukuk İlkokulu
Soğanbükü Müdafa-i Hukuk Ortaokulu
Susuzyayla İlkokulu
Taşdibi İlkokulu
Vilayetler Birliği Şehit Gediz Çivi Anaokulu
Yağlılar İlkokulu
Yürekli İlkokulu
7 Eylül İlkokul
7 Eylül Ortaokul
Adnan Menderes Anadolu Lisesi
Aktarma Naile Erol Gülcan İlkokulu
Albay C. Tayyar-Nuran Oğuz Anadolu Lisesi
Albay Tayyar-Nuran Oğuz İlkokulu
Ali Hikmet Paşa İlkokulu
Ali Hikmet Paşa Ortaokulu
Ali Rıza Güçkan Anaokulu
Alişuuri İlkokulu
Atatürk Anadolu Lisesi
Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Atatürk İlkokulu
Atatürk Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Bakacak Şehit Yüksel Bayhan İlkokulu
Bakacak Şehit Yüksel Bayhan Ortaokulu
Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi
Balıkesir Bilim ve Sanat Merkezi
Balıkesir İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Balıkesir Karesi Ortaokulu
Balıkesir Lisesi
Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi
Balıkesir Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Beyköy İlkokulu
Çiğdem Batubey Ortaokulu
Deliktaş İlkokulu
Ercan Kıvrak İlkokulu
Fatih İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi
Firdevs Hattatoğlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Gazi İmam Hatip Ortaokulu
Hacıilbey Ticaret Meslek Lisesi
İbrahim Bodur Mesleki Eğitim Merkezi
İl Özel İdare Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İnebey Anadolu Lisesi
İstanbulluoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi
Kabakdere İlkokulu
Kabakdere Ortaokulu
Kalaycılar İlkokulu
Karahallılar Ortaokulu
Karesi Halk Eğitimi Merkezi Ve ASO
Karesi Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kayabey Ortaokulu
Kocaavşar İlkokulu
Kocaavşar Ortaokulu
Kurtdereli Mehmet Pehlivan İlkokul
Mehmet Şeref Eğinlioğlu Ortaokulu
Merkez Ece Amca İlkokulu
Merkez Turplu ilkokulu
Merkez Zafer İlkokulu
Merkez Zafer Ortaokulu
Naciye Kabakçı Anaokulu
Naipli İlkokulu
Nazende Kurşun Anaokulu
Nuran Oğuz Anaokulu
Ovacık İlkokulu
Ovacık Ortaokulu
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Rahmi Kula Anadolu Lisesi
Sakarya İlkokulu
Sakarya Ortaokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
5
3
4
5
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
3
1
1
3
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
7
7
7
7
7
6
0
7
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
14
14
14
14
16
12
14
16
12
12
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
11
10
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
10
10
10
10
11
11
12
10
10
12
10
10
10
11
10
10
11
11
10
10
10
10
Mayıs 2014-2680
9781
9782
9783
9784
9785
9786
9787
9788
9789
9790
9791
9792
9793
9794
9795
9796
9797
9798
9799
9800
9801
9802
9803
9804
9805
9806
9807
9808
9809
9810
9811
9812
9813
9814
9815
9816
9817
9818
9819
9820
9821
9822
9823
9824
9825
9826
9827
9828
9829
9830
9831
9832
9833
9834
9835
9836
9837
9838
9839
9840
9841
9842
9843
9844
9845
9846
9847
9848
9849
9850
9851
9852
755894
755931
755849
755819
755803
755918
755904
755944
755906
755941
755917
755943
755838
755999
756000
755919
755945
755921
755926
755859
755914
755940
755842
755825
755851
739152
739335
739331
738275
740009
739577
739386
721437
740018
129810
738924
738988
129822
748523
739556
739544
739541
751295
748743
129799
739524
739553
740050
738172
738284
721496
721518
739587
739618
721539
747942
247150
721041
737851
720209
721553
738045
129966
129978
129954
737484
738643
738449
738295
969722
750750
974973
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KARESİ
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
MANYAS
MANYAS
MANYAS
MANYAS
MANYAS
MANYAS
MANYAS
MANYAS
MANYAS
MANYAS
MANYAS
MANYAS
MANYAS
MANYAS
MANYAS
MANYAS
Sevinç Kurşun İlkokulu
Sevinç Kurşun Ortaokulu
Sıdıka Sami Kula Anaokulu
Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi
Şamlı Çok Programlı Lisesi
Şamlı İlkokulu
Şamlı Kamçıllı İlkokulu
Şamlı Ortaokulu
Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos İlkokulu
Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos Ortaokulu
Tatlıpınar İlkokulu
Tatlıpınar Ortaokulu
T.C Ziraat Bankası Balıkesir Fen Lisesi
Umut Özel Eğitim İlkokulu
Umut Özel Eğitim Ortaokulu
Üçpınar İlkokulu
Üçpınar Ortaokulu
Yağcılar İlkokulu
Yaylabayır İlkokulu
Yaylacık İlkokulu
Yeniköy İlkokulu
Yeniköy Ortaokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
Zühtü Özkardaşlar Anadolu Lisesi
23 Nisan İlkokulu
Beyköy İlkokulu
Bükdere İlkokulu
Bükdere Ortaokulu
Büyük Katrancı İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Eşeler İlkokulu
Eşeler Ortaokulu
Gökköy İlkokulu
Hacer Özer İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hotaşlar İlkokulu
Hotaşlar Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Ortaokulu
İsaalan İlkokulu
Keçidere İlkokulu
Keçidere Ortaokulu
Kepsut Anadolu Lisesi
Kepsut Anaokulu
Kepsut Çok Programlı Lisesi
Mahmudiye İlkokulu
Mahmudiye Ortaokulu
Oktay Koçman Ortaokulu
Osmaniye İlkokulu
Piyade İlkokulu
Sarac İlkokulu
Sayacık İlkokulu
Serçeören İlkokulu
Serçeören Ortaokulu
Yaylabaşı İlkokulu
125.Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu
Adnan Hunca Çok Programlı Lisesi
Akçaova İlkokulu
Akçaova Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Darıca İlkokulu
Darıca Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Lisesi
İstiklal İlkokulu
Kızıksa İlkokulu
Kızıksa Ortaokulu
Kocagöl İlkokulu
Manyas Anadolu Lisesi
Manyas Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Manyas Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
467
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
1
1
3
3
1
1
1
1
1
4
4
3
2
2
1
1
1
4
5
5
6
3
4
4
5
3
3
4
4
3
3
5
4
4
3
3
3
4
4
3
4
6
4
6
5
5
6
3
4
4
4
3
4
4
3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
7
6
6
5
0
7
7
6
0
0
7
7
0
0
6
7
7
0
0
0
7
7
0
7
5
7
5
6
6
5
0
7
7
7
0
7
7
0
0
0
0
7
7
7
0
0
0
10
10
10
10
12
12
12
12
10
10
12
12
10
10
10
10
10
14
14
12
11
11
10
10
10
14
16
16
18
12
14
14
16
12
12
14
14
10
12
16
14
14
12
12
12
14
14
12
14
18
14
18
16
16
18
12
14
14
14
12
14
14
12
10
12
12
14
14
14
12
12
12
468
9853
9854
9855
9856
9857
9858
9859
9860
9861
9862
9863
9864
9865
9866
9867
9868
9869
9870
9871
9872
9873
9874
9875
9876
9877
9878
9879
9880
9881
9882
9883
9884
9885
9886
9887
9888
9889
9890
9891
9892
9893
9894
9895
9896
9897
9898
9899
9900
9901
9902
9903
9904
9905
9906
9907
9908
9909
9910
9911
9912
9913
9914
9915
9916
9917
9918
9919
9920
9921
9922
9923
9924
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
738270
738525
970756
377651
721403
738167
721739
738303
721809
738414
736306
736312
719613
215273
129991
751370
129356
736216
736253
736273
736282
737818
737532
736869
736880
130106
130118
736823
736817
736845
736844
736837
130096
750751
343895
962876
752551
130084
736810
736805
736833
736830
745200
736860
721735
736714
736725
721851
752561
747865
736757
736819
130287
736679
736702
130299
736794
736806
721931
738061
736832
736891
971057
130275
750516
130251
964269
906988
736842
736846
721832
736850
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
MANYAS
MANYAS
MANYAS
MANYAS
MANYAS
MANYAS
MANYAS
MANYAS
MANYAS
MANYAS
MARMARA
MARMARA
MARMARA
MARMARA
MARMARA
MARMARA
MARMARA
MARMARA
MARMARA
MARMARA
MARMARA
MARMARA
MARMARA
SAVAŞTEPE
SAVAŞTEPE
SAVAŞTEPE
SAVAŞTEPE
SAVAŞTEPE
SAVAŞTEPE
SAVAŞTEPE
SAVAŞTEPE
SAVAŞTEPE
SAVAŞTEPE
SAVAŞTEPE
SAVAŞTEPE
SAVAŞTEPE
SAVAŞTEPE
SAVAŞTEPE
SAVAŞTEPE
SAVAŞTEPE
SAVAŞTEPE
SAVAŞTEPE
SAVAŞTEPE
SAVAŞTEPE
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
Miralay Bekir Samibey İlkokulu
Miralay Bekir Samibey Ortaokulu
Nene Hatun Anaokulu
Salur Çok Programlı Lisesi
Salur İlkokulu
Salur Ortaokulu
Süleymanlı İlkokulu
Süleymanlı Ortaokulu
Şevketiye İlkokulu
Şevketiye Ortaokulu
Avşa Ciner İlkokulu
Avşa Ciner Ortaokulu
Çınarlı İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Marmara Çok Programlı Lisesi
Marmara Lisesi
Marmara Merkez İlkokulu
Marmara Merkez Ortaokulu
Saraylar İlkokulu
Saraylar Ortaokulu
Topağaç İlkokulu
Yiğitler İlkokulu
Alişuuri Ortaokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karacalar Mustafa Kangal İlkokulu
Karacalar Mustafa Kangal Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Sarıbeyler İlkokulu
Sarıbeyler Ortaokulu
Savaştepe Anadolu İmam Hatip Lisesi
Savaştepe Anadolu Lisesi
Savaştepe Anadolu Öğretmen Lisesi
Savaştepe Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Savaştepe Anaokulu
Savaştepe Ticaret Meslek Lisesi
Soğucak İlkokulu
Soğucak Ortaokulu
Şehit Onbaşı Bayram Kaya İlkokulu
Şehit Onbaşı Bayram Kaya Ortaokulu
Yeşilhisar İlkokulu
Zafer İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Büyükdağdere İlkokulu
Büyükdağdere Ortaokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Düvertepe Köyü İlkokulu
Düvertepe Yatılı Bölge Ortaokulu
Gölcük İlkokulu
Gölcük Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İbrahim Ethem Akıncı İlkokulu
İbrahim Ethem Akıncı Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kınık İlkokulu
Kınık Ortaokulu
Kocakonak İlkokulu
Kurtuluş İlkokulu
Osmanlar İlkokulu
Osmanlar Ortaokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu
Sındırgı Lisesi
Sındırgı Makbule Efe Anadolu Lisesi
Sındırgı Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi
Umurlar İlkokulu
Umurlar Ortaokulu
Yağcıbedir Ortaokulu
Yaylabayır Muazzez Keskin İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
4
4
4
3
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
4
4
5
5
4
6
6
5
5
4
5
5
4
6
6
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
4
6
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
7
7
0
7
7
7
7
7
7
7
5
5
5
6
0
6
6
6
6
5
5
5
5
7
7
7
0
7
7
7
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
7
7
6
6
7
5
5
6
6
7
6
6
0
5
5
7
7
6
6
7
7
7
7
7
7
6
6
7
5
14
14
12
14
14
14
14
14
14
14
18
18
18
16
10
16
16
16
16
18
18
18
18
14
14
14
10
14
14
14
16
16
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
14
14
16
16
14
18
18
16
16
14
16
16
10
18
18
14
14
16
16
14
14
14
14
14
14
16
16
14
18
Mayıs 2014-2680
9925
9926
9927
9928
9929
9930
9931
9932
9933
9934
9935
9936
9937
9938
9939
9940
9941
9942
9943
9944
9945
9946
9947
9948
9949
9950
9951
9952
9953
9954
9955
9956
9957
9958
9959
9960
9961
9962
9963
9964
9965
9966
9967
9968
9969
9970
9971
9972
9973
9974
9975
9976
9977
9978
9979
9980
9981
9982
9983
9984
9985
9986
9987
9988
9989
9990
9991
9992
9993
9994
9995
9996
736857
736862
736865
973420
739294
745235
745242
745233
739333
739118
739125
130429
130430
745231
739147
739155
130405
745237
877656
745241
739223
739100
739108
130417
317452
750514
216038
739179
739281
739287
964447
750752
748407
319870
717409
718294
717202
717650
265779
265456
717359
718285
717103
717377
718242
977090
971478
717122
717392
718232
717138
265743
717443
717633
265468
717455
717874
717475
717867
386852
888051
717888
971479
717518
717961
715747
853453
719142
715778
716680
716686
716764
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
SUSURLUK
AMASRA
AMASRA
AMASRA
AMASRA
AMASRA
AMASRA
AMASRA
AMASRA
AMASRA
AMASRA
AMASRA
AMASRA
AMASRA
AMASRA
AMASRA
AMASRA
AMASRA
AMASRA
AMASRA
KURUCAŞİLE
KURUCAŞİLE
KURUCAŞİLE
KURUCAŞİLE
KURUCAŞİLE
KURUCAŞİLE
KURUCAŞİLE
KURUCAŞİLE
KURUCAŞİLE
KURUCAŞİLE
KURUCAŞİLE
KURUCAŞİLE
KURUCAŞİLE
KURUCAŞİLE
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Yaylabayır Muazzez Keskin Ortaokulu
Yüreğil İlkokulu
Yüreğil Ortaokulu
3 Eylül Anaokulu
Atatürk İlkokulu
Beşeylül İlkokulu
Demirkapı Şeref Eğinlioğlu İlkokulu
Dereköy İlkokulu
Fatih İlkokulu
Göbel Şehit Nusret Kula İlkokulu
Göbel Şehit Nusret Kula Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karaköy İlkokulu
Karapürçek Şehit Mesut Nayman İlkokulu
Karapürçek Şehit Mesut Nayman Ortaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Mehmetçik Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Muradiye İlkokulu
Nimet Sadık Özyiğit Ortaokulu
Ömerköy İlkokulu
Ömerköy Ortaokulu
Susurluk Anadolu İmam Hatip Lisesi
Susurluk Anadolu Lisesi
Susurluk İmam Hatip Ortaokulu
Susurluk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Şeker İlkokulu
Şerafettin Tunalı İlkokulu
Şerafettin Tunalı Ortaokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
5 Eylül Anadolu Lisesi
Amasra Çok Programlı Lisesi
Amasra Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Çanakçılar İlkokulu
Çanakçılar Ortaokulu
Fatih Sultan Mehmet İlkokulu
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kaleşah İlkokulu
Kaleşah Ortaokulu
Kazpınarı İlkokulu
Köksal Toptan İlkokulu
Köksal Toptan Ortaokulu
Makaracı İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Saraydüzü Ertuğrul Işık İlkokulu
Şehit Ahmet Telli İlkokulu
Şehit Ahmet Telli Ortaokulu
Şükürler İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hisar Pirireis İlkokulu
Hisar Pirireis Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlyasgeçidi İlkokulu
İlyasgeçidi Ortaokulu
Karaman İlkokulu
Karaman Ortaokulu
Kurucaşile Çok Programlı Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lis. ve And.Mes.Lis.
Kurucaşile İlkokulu
Kurucaşile Ortaokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Sarıderesi İlkokulu
Sarıderesi Ortaokulu
Ağdacı Gaffar İlkokulu
Ahmetler İlkokulu
Ahmetler Ortaokulu
Akağaç Yukarı İlkokulu
Akbaş İlkokulu
Akçalı İlkokulu
Akçamescit Ortaokulu
469
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
4
1
1
2
3
1
2
2
1
1
3
3
3
1
1
1
4
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
1
3
4
4
4
1
4
3
3
6
4
5
5
4
6
6
5
5
4
4
4
4
6
6
2
1
1
3
3
2
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
5
5
5
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
0
7
0
0
5
7
6
6
0
5
5
6
6
7
7
7
7
5
5
0
0
0
0
0
0
0
18
18
18
14
10
10
11
12
10
11
11
10
10
12
12
12
10
10
10
14
10
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
16
16
10
10
10
10
10
10
12
14
14
14
10
14
12
12
18
14
16
16
10
18
18
16
16
14
14
14
14
18
18
11
10
10
12
12
11
11
470
9997
9998
9999
10000
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012
10013
10014
10015
10016
10017
10018
10019
10020
10021
10022
10023
10024
10025
10026
10027
10028
10029
10030
10031
10032
10033
10034
10035
10036
10037
10038
10039
10040
10041
10042
10043
10044
10045
10046
10047
10048
10049
10050
10051
10052
10053
10054
10055
10056
10057
10058
10059
10060
10061
10062
10063
10064
10065
10066
10067
10068
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
716688
322572
752070
719197
737724
721776
716769
716692
966478
265672
823379
751983
721792
964341
265684
728801
747974
747050
747419
265647
716010
716695
887789
972800
721805
719966
265635
716070
716776
748846
737593
721838
716703
737464
721829
721846
716707
716100
886380
716710
720552
721920
716712
965591
716120
323374
720651
752420
721927
716784
853492
265324
973336
716715
737563
716162
879446
716719
853298
738437
721008
721950
265659
322560
721961
752062
281644
721141
752303
721971
972801
716219
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Akpınar İlkokulu
Arıt Çok Programlı Lisesi
Arıt İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Aydınlar İlkokulu
Aydınlar Ortaokulu
Bakioğlu Ortaokulu
Bakraçboz İlkokulu
Bartın Bilim Ve Sanat Merkezi
Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi
Bartın Güzel Sanatlar Lisesi
Bartın İMKB Ortaokulu
Bartın Lisesi
Bartın Merkez Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü
Bartın Merkez İmam Hatip Ortaokulu
Bartın Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Bartın Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Bartın Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Bartın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
Bayıryüzü İlkokulu
Bedil İlkokulu
Budakdüzü İlkokulu
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Cumhuriyet Ortaokulu
Çaydüzü İlkokulu
Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi
Derbent İlkokulu
Ellibaş Ortaokulu
Epçiler Ortaokulu
Esenyurt Şehit Ahmet Poyraz İlkokulu
Esenyurt Şehit Ahmet Poyraz Ortaokulu
Eskiemirler İlkokulu
Fatih İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Gazi Ortaokulu
Geriş İlkokulu
Gerişkatırcı İlkokulu
Gökkuşağı Anaokulu
Gözpınar İlkokulu
Gürgenpınarı İlkokulu
Gürgenpınarı Ortaokulu
Hacıosmanoğlu İlkokulu
Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi
Hasanefendi İlkokulu
Hasankadı Çok Programlı Lisesi
Hasankadı İlkokulu
Hasankadı İmam Hatip Ortaokulu
Hasankadı Ortaokulu
Hendekyanı Ortaokulu
Hıdırlar İlkokulu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Özel İdaresi Mustafa Aydede Anaokulu
İnönü İlkokulu
İstiklal İlkokulu
Kabagöz İlkokulu
Kaman İlkokulu
Karahüseyinli İlkokulu
Karainler İlkokulu
Kemal Sabriye Ocakçı İlkokulu
Kıranpazarı İlkokulu
Kıranpazarı Ortaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kızılelma Çok Programlı Lisesi
Kızılelma Ortaokulu
Kocareis İmam Hatip Ortaokulu
Kozcağız Çok Programlı Lisesi
Kozcağız İlkokulu
Kozcağız İmam Hatip Ortaokulu
Kozcağız Ortaokulu
Köksal Toptan Anadolu Lisesi
Kümesler İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
5
1
6
6
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
2
1
1
1
2
3
3
2
2
6
1
1
1
2
2
1
2
2
2
3
2
3
5
5
5
5
1
2
1
1
1
1
2
2
3
3
1
3
3
1
3
3
2
1
1
1
1
1
3
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
Köy
0
6
6
0
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
16
16
10
18
18
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
11
11
10
10
10
11
12
12
11
11
18
10
10
10
11
11
10
11
11
11
12
11
12
16
16
16
16
10
11
10
10
10
10
11
11
12
12
10
12
12
10
12
12
11
10
10
10
10
10
12
Mayıs 2014-2680
10069
10070
10071
10072
10073
10074
10075
10076
10077
10078
10079
10080
10081
10082
10083
10084
10085
10086
10087
10088
10089
10090
10091
10092
10093
10094
10095
10096
10097
10098
10099
10100
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10112
10113
10114
10115
10116
10117
10118
10119
10120
10121
10122
10123
10124
10125
10126
10127
10128
10129
10130
10131
10132
10133
10134
10135
10136
10137
10138
10139
10140
716239
265660
350941
716790
752628
752629
971477
716729
737847
721979
716255
716732
716739
270098
748314
721302
721985
721415
716744
721622
721997
962620
716295
721707
722004
746779
747686
746889
721789
722017
716748
716313
716340
716359
964507
969970
819013
811519
718348
718644
718380
973586
265863
718415
265481
747727
877835
718442
351121
718627
728749
971480
265851
718460
718619
718483
725169
725179
725190
725201
725921
747746
725241
725231
725251
725259
725273
725920
725274
725280
970659
752152
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BARTIN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
ULUS
ULUS
ULUS
ULUS
ULUS
ULUS
ULUS
ULUS
ULUS
ULUS
ULUS
ULUS
ULUS
ULUS
ULUS
ULUS
ULUS
ULUS
ULUS
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
Mamak İlkokulu
Merkez Ticaret Meslek Lisesi
Mesleki Eğitim Merkezi
Mustafa Kemal Ortaokulu
Nurgül-Rıza Güney Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Nurgül-Rıza Güney Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Ögretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Serdar İlkokulu
Sipahiler Şehit Gürdal Çakır İlkokulu
Sipahiler Şehit Gürdal Çakır Ortaokulu
Sülek İlkokulu
Sütlüce İlkokulu
Şahin Şahin İlkokulu
Şehit Ahmet Seçen Rehberlik Araştırma Merkezi
Şehit Necdet Orhan Yatılı Bölge Ortaokulu
Şehit Üsteğmen Aydın Aydoğmuş İlkokulu
Şehit Üsteğmen Aydın Aydoğmuş Ortaokulu
Şiremir Çavuş İlkokulu
Terkehaliller İlkokulu
TOKİ İlkokulu
TOKİ Ortaokulu
Turgut Işık Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Uğurlar İlkokulu
Ulugeçit İlkokulu
Ulugeçit Ortaokulu
Umut Özel Eğitim İlkokulu
Umut Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Umut Özel Eğitim Ortaokulu
Vali Tevfik Başakar İlkokulu
Vali Tevfik Başakar Ortaokulu
Vali Yavuz Erkmen İlkokulu
Yanaz İlkokulu
Yeşilkaya İlkokulu
Yeşilyurt İlkokulu
Yuva Anaokulu
23 Nisan Anaokulu
7 Eylül Anaokulu
Abdipaşa Çok Programlı Lisesi
Abdipaşa İlkokulu
Abdipaşa Ortaokulu
Ağaköyü İlkokulu
Ayşe Özsoy Anaokulu
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Hasandede İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kumluca Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu
Kumluca Çok Programlı Lisesi
Kumluca Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Şehit Erkan Yalçın Çok Programlı Lisesi
Ulus Kumluca İmam Hatip Ortaokulu
Ulus Merkez İmam Hatip Ortaokulu
Ulus Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Ulus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Zafer İlkokulu
Zafer Ortaokulu
75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu
Alaca İlkokulu
Alaca Kesiktaş İlkokulu
Alıçlı İlkokulu
Asmadere İlkokulu
Asmadere Ortaokulu
Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu
Atbağı Çığırlı İlkokulu
Atbağı İlkokulu
Ayrancı İlkokulu
Bahçeli İlkokulu
Bahçeli Kapaklı İlkokulu
Bahçeli Kapaklı Ortaokulu
Bahçeli Yazyurdu İlkokulu
Başarı Rıdvan İlkokulu
Beşiri Anadolu Lisesi
Beşiri İmam Hatip Ortaokulu
471
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
2
1
1
1
2
3
3
3
2
5
1
5
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
3
2
3
2
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
6
6
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Köy
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Şehir
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
7
7
7
0
7
7
7
7
7
7
0
7
5
5
7
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
12
10
10
11
10
10
10
11
12
12
12
11
16
10
16
10
10
11
11
10
10
10
11
11
11
10
10
10
11
11
12
11
12
11
10
10
10
14
14
14
14
14
14
14
12
14
14
14
14
14
14
12
14
18
18
14
26
26
26
26
26
22
26
26
26
26
26
26
26
26
22
22
472
10141
10142
10143
10144
10145
10146
10147
10148
10149
10150
10151
10152
10153
10154
10155
10156
10157
10158
10159
10160
10161
10162
10163
10164
10165
10166
10167
10168
10169
10170
10171
10172
10173
10174
10175
10176
10177
10178
10179
10180
10181
10182
10183
10184
10185
10186
10187
10188
10189
10190
10191
10192
10193
10194
10195
10196
10197
10198
10199
10200
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10209
10210
10211
10212
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
748530
751635
725287
725919
725300
725917
725305
725915
738050
725897
725311
725321
725912
725327
725335
725911
725337
725342
725909
725349
725355
725908
725645
725634
725383
725361
725907
725399
725905
725406
725411
725421
725426
725901
725649
236775
725435
725899
725466
725455
725481
725443
725898
232059
738379
725491
974048
725496
757513
725515
725521
725533
725537
971466
725528
966220
725546
725896
725551
752326
725559
725631
725887
725565
757512
725571
725575
725583
725592
725894
725601
725607
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
Beşiri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Beşiri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Beşpınar İlkokulu
Beşpınar Ortaokulu
Beyçayırı İlkokulu
Beyçayırı Ortaokulu
Bilek İlkokulu
Bilek Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çakıllı Yağlıca İlkokulu
Çevrimova İlkokulu
Çevrimova Ortaokulu
Dağ Yolu İlkokulu
Danalı İlkokulu
Danalı Ortaokulu
Dayılar İlkokulu
Değirmenüstü İlkokulu
Değirmenüstü Ortaokulu
Deveboynu İlkokulu
Doğankavak İlkokulu
Doğankavak Ortaokulu
Doğanpazarı İlkokulu
Doruklu İlkokulu
Durucak Çaykenarı İlkokulu
Durucak İlkokulu
Durucak Ortaokulu
Durucak Tekağaç İlkokulu
Durucak Tekağaç Ortaokulu
Durucak Ürünlü İlkokulu
Durucak Yolboyu İlkokulu
Esence İlkokulu
Eskihamur İlkokulu
Eskihamur Ortaokulu
Güvercinlik İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hürriyet İlkokulu
Hürriyet Ortaokulu
Ilıca Başlamış İlkokulu
Ilıca İlkokulu
Işıkveren İlkokulu
İkiköprü İlkokulu
İkiköprü Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karatepe İlkokulu
Kayatepe İlkokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kütüklü İlkokulu
Nasrettin Hoca Anaokulu
Oğuz Kışlacık İlkokulu
Oğuz Yavuz İlkokulu
Ortaalan İlkokulu
Otluca İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Örmegöze İlkokulu
Papatya Anaokulu
Sabancı İlkokulu
Sabancı Ortaokulu
Samanlı İlkokulu
Şehit Asteğmen Ahmet İnal Anaokulu
Tepecik İlkokulu
Turgut Özal İlkokulu
Turgut Özal Ortaokulu
Uğrak İlkokulu
Veysel Karani İlkokulu
Yalınkavak İlkokulu
Yarımtaş İlkokulu
Yazıhan Gedikli İlkokulu
Yenipınar İlkokulu
Yenipınar Ortaokulu
Yeniyol İlkokulu
Yeşiloba İlkokulu
Mayıs 2014-2680
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
5
5
4
4
4
5
5
4
5
4
5
5
5
5
4
5
4
4
4
5
4
5
4
4
4
4
5
5
5
4
4
5
5
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Belde
Belde
Köy
Belde
Köy
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
4
4
4
5
5
0
4
4
5
4
5
4
4
4
4
5
4
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
4
4
4
5
5
4
4
22
22
26
26
26
26
26
26
22
22
26
22
22
26
26
26
26
26
26
26
22
22
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
22
22
22
26
26
26
22
22
14
26
26
22
26
22
26
26
26
26
22
26
22
22
22
26
22
26
22
22
22
22
26
26
26
22
22
26
26
Mayıs 2014-2680
10213
10214
10215
10216
10217
10218
10219
10220
10221
10222
10223
10224
10225
10226
10227
10228
10229
10230
10231
10232
10233
10234
10235
10236
10237
10238
10239
10240
10241
10242
10243
10244
10245
10246
10247
10248
10249
10250
10251
10252
10253
10254
10255
10256
10257
10258
10259
10260
10261
10262
10263
10264
10265
10266
10267
10268
10269
10270
10271
10272
10273
10274
10275
10276
10277
10278
10279
10280
10281
10282
10283
10284
725614
725891
725625
725888
724007
723999
738149
724017
723783
724039
724161
724046
724053
723802
724058
723857
724461
724064
724070
724074
724077
724079
973047
749425
752725
748802
952062
747594
751132
724095
723882
724459
723888
724456
742763
724129
238977
723899
724453
232167
724122
724101
723906
724446
738075
724149
723911
724444
723922
724440
723926
724437
724154
723933
724434
971468
724172
724174
724182
723944
724432
724184
724187
724191
724200
724205
723957
724427
724212
738092
724419
724218
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
BEŞİRİ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
GERCÜŞ
Yontukyazı İlkokulu
Yontukyazı Ortaokulu
Yunus Emre İlkokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Akburç İlkokulu
Akyar İlkokulu
Ardıçlı İlkokulu
Arıca İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Aydınlı İlkokulu
Aydınlı Mağaralı İlkokulu
Bağlıca İlkokulu
Boğazköy İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Çiçekli İlkokulu
Çukuryurt İlkokulu
Çukuryurt Ortaokulu
Doruk İlkokulu
Düzmeşe İlkokulu
Esentepe İlkokulu
Eymir İlkokulu
Geçit İlkokulu
Gercüş Anadolu Öğretmen Lisesi
Gercüş Anaokulu
Gercüş Çok Programlı Lisesi
Gercüş İmam Hatip Lisesi
Gercüş Kayapınar Çok Programlı Lisesi
Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulu
Gerçüş Anadolu Lisesi
Gökçeköy İlkokulu
Gökçepınar İlkokulu
Gökçepınar Ortaokulu
Gönüllü İlkokulu
Gönüllü Ortaokulu
Güzelöz İlkokulu
Güzelöz Kaynarca İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hisar İlkokulu
Hisar Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kantar İlkokulu
Kayalar İlkokulu
Kayapınar İlkokulu
Kayapınar Ortaokulu
Kesiksu İlkokulu
Kırkat İlkokulu
Koçak İlkokulu
Koçak Ortaokulu
Konak İlkokulu
Konak Ortaokulu
Kozlu İlkokulu
Kozlu Ortaokulu
Kömürcü İlkokulu
Nurlu İlkokulu
Nurlu Ortaokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Rüzgarlı İlkokulu
Sapanlı İlkokulu
Seki İlkokulu
Tepecik İlkokulu
Tepecik Ortaokulu
Ulaş İlkokulu
Vergili İlkokulu
Yakıtlı İlkokulu
Yamanlar İlkokulu
Yayladüzü İlkokulu
Yemişli İlkokulu
Yemişli Ortaokulu
Yenice İlkokulu
Yolağzı İlkokulu
Yolağzı Ortaokulu
Yüceköy İlkokulu
473
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
4
4
6
6
6
6
5
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
5
6
6
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
6
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Belde
Köy
Şehir
Köy
Köy
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
4
4
5
5
3
3
3
3
4
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
0
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
26
26
22
22
30
30
30
30
26
30
30
30
30
26
30
30
30
30
30
30
30
30
26
26
26
26
26
26
26
30
30
30
30
30
30
30
26
30
30
14
30
30
26
26
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
26
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
26
26
30
474
10285
10286
10287
10288
10289
10290
10291
10292
10293
10294
10295
10296
10297
10298
10299
10300
10301
10302
10303
10304
10305
10306
10307
10308
10309
10310
10311
10312
10313
10314
10315
10316
10317
10318
10319
10320
10321
10322
10323
10324
10325
10326
10327
10328
10329
10330
10331
10332
10333
10334
10335
10336
10337
10338
10339
10340
10341
10342
10343
10344
10345
10346
10347
10348
10349
10350
10351
10352
10353
10354
10355
10356
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
723845
887699
709818
709790
709826
709843
308790
751633
709852
232275
879409
887729
716349
709914
715819
716297
709928
709941
709960
710034
976880
709995
709865
728977
728990
729008
729013
750130
729018
729025
750246
730755
729179
729192
738568
729300
729319
729353
750060
729365
729370
729378
729388
729393
729406
729416
729438
738520
738570
729453
729466
729477
748961
729484
729544
729557
738546
729569
729582
750247
738547
729600
729605
729697
729713
738535
738557
729755
729765
729774
729780
729787
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
GERCÜŞ
HASANKEYF
HASANKEYF
HASANKEYF
HASANKEYF
HASANKEYF
HASANKEYF
HASANKEYF
HASANKEYF
HASANKEYF
HASANKEYF
HASANKEYF
HASANKEYF
HASANKEYF
HASANKEYF
HASANKEYF
HASANKEYF
HASANKEYF
HASANKEYF
HASANKEYF
HASANKEYF
HASANKEYF
HASANKEYF
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
Ziya Gökalp Ortaokulu
Akalin İlkokulu
Aksu İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Büyükdere İlkokulu
Çardaklı İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hasankeyf Beşir Tutuş Çok Programlı Lisesi
Irmak İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İncirli İlkokulu
Karaköy İlkokulu
Karaköy Ortaokulu
Öğütlü İlkokulu
Saklı İlkokulu
Saklı Ortaokulu
Tepebaşı İlkokulu
Uzundere İlkokulu
Üçyol İlkokulu
Üçyol Kavak İlkokulu
Yakaköy İlkokulu
Yolüstü İlkokulu
60.Yıl Ortaokulu
Ahmet Bozyiğit İlkokulu
Ahmet Bozyiğit Ortaokulu
Akçakışla İlkokulu
Arıkaya İlkokulu
Arıkaya Yemişlik İlkokulu
Armutlu İlkokulu
Armutlu Ortaokulu
Armutlu Şat İlkokulu
Aşağı Alıclı İlkokulu
Aşağı Gümüşörgü İlkokulu
Aşağı Kıratlı İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Bekirhan İlkokulu
Bekirhan Ortaokulu
Beşkonak İlkokulu
Beybağı İlkokulu
Bölükkonak İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Çamlıca İlkokulu
Çaybaşı İlkokulu
Çaygeçit İlkokulu
Çayhan İlkokulu
Çayhan Ortaokulu
Çayönü Çakırlar İlkokulu
Çayönü Dere İlkokulu
Çayönü Dilimli İlkokulu
Çayönü Dilimli Ortaokulu
Çayönü İlkokulu
Çayönü Kurşunlu İlkokulu
Çevrecik İlkokulu
Çevrecik Ortaokulu
Damarlı İlkokulu
Danagözü Aslanlı İlkokulu
Danagözü İlkokulu
Dereköy İlkokulu
Dereköy Ortaokulu
Derince İlkokulu
Dikbayır İlkokulu
Dövecik İlkokulu
Duygulu İlkokulu
Duygulu Ortaokulu
Eskice İlkokulu
Geçitaltı İlkokulu
Geçitaltı Ortaokulu
Geyikli-2 İlkokulu
Güllüce İlkokulu
Gürpınar İlkokulu
Gürpınar Ulucanlar İlkokulu
Mayıs 2014-2680
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
4
5
5
4
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
6
6
6
5
6
5
6
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
4
4
4
5
4
4
5
5
4
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
3
3
3
4
3
4
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
26
26
26
22
26
26
22
22
26
14
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
22
26
26
30
30
30
30
30
30
30
30
30
26
26
26
26
30
30
30
26
30
26
30
26
26
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Mayıs 2014-2680
10357
10358
10359
10360
10361
10362
10363
10364
10365
10366
10367
10368
10369
10370
10371
10372
10373
10374
10375
10376
10377
10378
10379
10380
10381
10382
10383
10384
10385
10386
10387
10388
10389
10390
10391
10392
10393
10394
10395
10396
10397
10398
10399
10400
10401
10402
10403
10404
10405
10406
10407
10408
10409
10410
10411
10412
10413
10414
10415
10416
10417
10418
10419
10420
10421
10422
10423
10424
10425
10426
10427
10428
729793
237541
729803
729813
729818
729844
232383
373354
738471
729856
729862
729951
729870
729959
750390
738577
729971
729981
729992
730000
730013
730055
730103
749889
730143
730161
730168
752929
966429
749861
302158
749380
752157
747592
751133
757270
748359
730217
730224
749986
887037
730748
730237
730250
730259
730262
749982
752924
730268
730276
730289
730292
971470
730295
730303
748966
730310
730323
749983
730330
730332
738475
730347
730428
730432
730438
749984
730462
730478
730483
730492
738584
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
Gürpınar Yukarı Mahalle İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hürriyet İlkokulu
Hürriyet Ortaokulu
İbni Sina İlkokulu
İbni Sina Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Lisesi
İnişli İlkokulu
İnişli Tunçbilek İlkokulu
Kaletepe İlkokulu
Kaletepe İnanlı İlkokulu
Kaletepe Ortaokulu
Kamışlı Akağaç İlkokulu
Kamışlı Hayrettin Konak Ortaokulu
Kamışlı İlkokulu
Karaoğlak İlkokulu
Karpuzlu İlkokulu
Karpuzlu Ortaokulu
Kavakdibi İlkokulu
Kavakdibi Ortaokulu
Kavakdibi Salihli İlkokulu
Kavaklı İlkokulu
Kayadibi İlkokulu
Koçaklar Güveçli İlkokulu
Koçaklar Kimse Yok Mu Derneği İlkokulu
Konaklı İlkokulu
Kozluk Akçalı Köyü İlkokulu
Kozluk Anadolu Lisesi
Kozluk Bekirhan Yatılı Bölge Ortaokulu
Kozluk Çok Programlı Lisesi
Kozluk Değirmendere İlkokulu
Kozluk İmam Hatip Ortaokulu
Kozluk Kız Yatılı Bölge Ortaokulu
Kozluk Merkez Anadolu Lisesi
Kozluk Merkez Anaokulu
Kozluk Tepecik Erkek Yatılı Bölge Ortaokulu
Kumlupınar İlkokulu
Kumlupınar Kocabey İlkokulu
Kumlupınar Kocabey Ortaokulu
Latife Hanım Anaokulu
Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Merkez Karpuzlu İlkokulu
Mustafa Kemal Paşa İlkokulu
Nene Hatun Anaokulu
Nene Hatun İlkokulu
Ortaca İlkokulu
Oyuktaş İlkokulu
Oyuktaş Ortaokulu
Oyuktaş Yeşilyurt İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Pınarbaşı İlkokulu
Pınarhisar İlkokulu
Pınarhisar Ortaokulu
Samanyolu İlkokulu
Samanyolu Ortaokulu
Seyitler İlkokulu
Seyrantepe İlkokulu
Taşlıdere Doğancık İlkokulu
Taşlıdere İlkokulu
Taşlıdere Ortaokulu
Taşlık İlkokulu
Tosunpınar İlkokulu
Tosunpınar Yukarı Mahalle İlkokulu
Tosunpınar Yukarı Mahalle Ortaokulu
Tuzlagözü İlkokulu
Tuzlagözü Ortaokulu
Ulaşlı İlkokulu
Ulaşlı Ortaokulu
Uzunçayır Başeğmez İlkokulu
475
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
6
5
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
5
5
6
6
5
5
6
6
6
5
5
6
6
6
6
6
6
5
5
6
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
3
4
4
4
4
4
0
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4
3
3
4
4
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
4
4
3
30
26
26
26
26
26
14
26
30
30
30
30
30
30
30
30
30
26
26
26
26
30
26
30
30
30
30
30
26
26
26
26
26
26
26
26
26
30
30
30
26
26
26
26
26
26
26
26
30
30
30
30
26
26
30
30
26
26
30
30
30
26
26
30
30
30
30
30
30
26
26
30
476
10429
10430
10431
10432
10433
10434
10435
10436
10437
10438
10439
10440
10441
10442
10443
10444
10445
10446
10447
10448
10449
10450
10451
10452
10453
10454
10455
10456
10457
10458
10459
10460
10461
10462
10463
10464
10465
10466
10467
10468
10469
10470
10471
10472
10473
10474
10475
10476
10477
10478
10479
10480
10481
10482
10483
10484
10485
10486
10487
10488
10489
10490
10491
10492
10493
10494
10495
10496
10497
10498
10499
10500
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
730456
730458
749383
730499
730511
730508
730518
730528
730535
749985
730539
730547
738490
730557
730564
730571
730635
730654
730578
730660
730669
730585
730598
730610
730616
752840
730623
730629
730674
730686
730743
728919
728941
728957
729000
746272
746273
975285
751226
973834
713257
715234
713977
715022
757511
713261
950457
753018
713982
715013
234298
234286
963278
868634
962024
713266
751135
748009
747051
747420
269430
234345
706730
706742
714000
715010
714007
715007
715211
713283
715206
950183
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
KOZLUK
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Uzunçayır Üzümlü İlkokulu
Uzunyazı İlkokulu
Uzunyazı Köyü Uğurlu Mezrası İlkokulu
Ünsaldı İlkokulu
Ünsaldı Koyuncular İlkokulu
Ünsaldı Ortaokulu
Yanıkkaya İlkokulu
Yanıkkaya Ortaokulu
Yanıklı İlkokulu
Yanıklı Ortaokulu
Yapaklı İlkokulu
Yapraklı İlkokulu
Yayalar İlkokulu
Yayalar Okçular İlkokulu
Yazılı İlkokulu
Yazpınar İlkokulu
Yedibölük İlkokulu
Yedibölük Ortaokulu
Yeniçağlar Bacak İlkokulu
Yeniçağlar İlkokulu
Yeniçağlar Ortaokulu
Yenidoğan Asi İlkokulu
Yıldızlı İlkokulu
Yolüstü Yeşiltepe İlkokulu
Yukarı Alıçlı İlkokulu
Yukarı Alıçlı Ortaokulu
Yukarı Gümüşörgü İlkokulu
Yukarı Kıratlı İlkokulu
Yunus Emre İlkokulu
Yunus Emre Ortaokulu
20 Temmuz Ortaokulu
29 Ekim İlkokulu
29 Ekim Ortaokulu
75.Yıl İlkokulu
75.Yıl Ortaokulu
Adem İlkkılıç İlkokulu
Adem İlkkılıç Ortaokulu
Akça İlkokulu
Akoba İlkokulu
Atatürk Anadolu Lisesi
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Aydınkonak İlkokulu
Aydınkonak Ortaokulu
Bağlar Anaokulu
Bağlar İlkokulu
Bahar Anaokulu
Balpınar Anaokulu
Balpınar İlkokulu
Balpınar Ortaokulu
Batman Anadolu İmam Hatip Lisesi
Batman Anadolu Lisesi
Batman Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Batman Fen Lisesi
Batman IMKB Anadolu Öğretmen Lisesi
Batman İlkokulu
Batman İMKB Anadolu Lisesi
Batman Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Batman Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Batman Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Batman Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Batman Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Bayraklı İlkokulu
Belikli İlkokulu
Bıçakcı İlkokulu
Bıçakcı Ortaokulu
Binatlı İlkokulu
Binatlı Ortaokulu
Cengiz Topel Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Cumhuriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Mayıs 2014-2680
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
5
6
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
6
6
5
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
3
3
3
4
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
4
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
30
30
30
26
30
26
26
26
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
26
26
30
30
26
30
30
30
30
26
26
26
26
26
26
26
22
22
22
30
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
26
26
22
22
22
22
22
22
22
22
Mayıs 2014-2680
10501
10502
10503
10504
10505
10506
10507
10508
10509
10510
10511
10512
10513
10514
10515
10516
10517
10518
10519
10520
10521
10522
10523
10524
10525
10526
10527
10528
10529
10530
10531
10532
10533
10534
10535
10536
10537
10538
10539
10540
10541
10542
10543
10544
10545
10546
10547
10548
10549
10550
10551
10552
10553
10554
10555
10556
10557
10558
10559
10560
10561
10562
10563
10564
10565
10566
10567
10568
10569
10570
10571
10572
753019
706753
749743
706761
752205
972118
887627
715001
714034
714996
973723
706773
706776
714056
714968
752290
752288
751136
713289
715204
713295
715196
745642
752434
971933
751251
748960
749759
749760
707273
708940
886965
233173
970803
715191
887504
714956
231938
973707
713337
715188
715185
748801
713349
715178
708953
713353
715172
714077
714948
964878
887949
853214
713357
715157
869066
751227
751228
714099
714940
714119
714935
963671
713372
715152
972672
967364
975260
746275
746276
713374
715143
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Çamlıtepe Anaokulu
Çarıklı İlkokulu
Çarıklı Ortaokulu
Çarıklı Ödemiş İlkokulu
Çay Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu
Damla Anaokulu
Demirlipınar İlkokulu
Demirlipınar Ortaokulu
Demiryol İlkokulu
Demiryol Ortaokulu
Devlet Su İşleri Anaokulu
Doluca Esentepe İlkokulu
Doluca İlkokulu
Erköklü İlkokulu
Erköklü Ortaokulu
Evliya Çelebi Anaokulu
Evliya Çelebi İlkokulu
Fatih Anadolu Lisesi
Fatih İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Gap İlkokulu
Gap Ortaokulu
Gazi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Gazi Erkek İmam Hatip Lisesi
Gül Pembe Anaokulu
Gültepe Anadolu Lisesi
Gültepe Anaokulu
Gültepe İlkokulu
Gültepe Ortaokulu
Güneşli İlkokulu
Güvercin İlkokulu
Halide Edip Adıvar Anaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hürriyet Anaokulu
Hürriyet Ortaokulu
İkiztepe İlkokulu
İkiztepe Ortaokulu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İluh Anadolu Lisesi
İMKB Belde İlkokulu
İMKB Belde Ortaokulu
İMKB Pazaryeri Ortaokulu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmam Hatip Lisesi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlkokulu
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ortaokulu
Kanatlı İlkokulu
Karatay İlkokulu
Karatay Ortaokulu
Karayün İlkokulu
Karayün Ortaokulu
Kardelen Anaokulu
Kayabağ İlkokulu
Kesmeköprü İlkokulu
Kıbrıs Şehitleri İlkokulu
Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kocalar İlkokulu
Kocalar Ortaokulu
Kösetarla İlkokulu
Kösetarla Ortaokulu
Kuyubaşı İlkokulu
Kuyubaşı Ortaokulu
Kültür Anaokulu
Kültür İlkokulu
Kültür Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
Mehmet Akif Ersoy Anaokulu
Mehmet Akif İlkokulu
Mehmet Akif İnan İlkokulu
Mehmet Akif İnan Ortaokulu
Mehmet Emin Şimşek İlkokulu
Mehmet Emin Şimşek Ortaokulu
477
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
22
26
26
26
22
22
22
22
22
22
22
26
26
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
26
26
22
22
22
22
22
22
14
22
22
22
22
22
22
22
26
22
22
22
22
22
22
26
22
22
22
30
30
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
478
10573
10574
10575
10576
10577
10578
10579
10580
10581
10582
10583
10584
10585
10586
10587
10588
10589
10590
10591
10592
10593
10594
10595
10596
10597
10598
10599
10600
10601
10602
10603
10604
10605
10606
10607
10608
10609
10610
10611
10612
10613
10614
10615
10616
10617
10618
10619
10620
10621
10622
10623
10624
10625
10626
10627
10628
10629
10630
10631
10632
10633
10634
10635
10636
10637
10638
10639
10640
10641
10642
10643
10644
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
748800
752204
749709
752907
233197
713378
715140
971625
713395
715128
713430
715124
967421
714123
714928
713436
715120
950350
709001
971465
745648
751138
713439
713444
715114
714132
714921
972671
879499
715104
713465
715091
950445
752206
714138
714915
976633
715086
887565
749604
966374
714163
714910
887677
715084
973889
976986
751134
752203
713800
715058
967538
976464
715056
973463
713214
713874
713914
713922
715041
971782
713221
751139
713939
715037
713229
714904
713233
713944
713236
713241
750268
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Mehmet Şimşek Anadolu İmam Hatip Lisesi
Mehmet Şimşek İmam Hatip Ortaokulu
Mehmetçik İlkokulu
Merkez Bağımsız Anaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Metin Bostancıoğlu İlkokulu
Metin Bostancıoğlu Ortaokulu
Mevlana Anadolu Lisesi
Mevlana İlkokulu
Mevlana Ortaokulu
Milli Eğitim Vakfı İlkokulu
Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu
Mimar Sinan Anaokulu
Mobil İlkokulu
Mobil Ortaokulu
Necat Nasıroğlu İlkokulu
Necat Nasıroğlu Ortaokulu
Nenehatun Anaokulu
Oymataş İlkokulu
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Özel İdare Ticaret Meslek Lisesi
Petrol Anadolu Lisesi
Petrol İlkokulu
Petrol Ofisi İlkokulu
Petrol Ortaokulu
Recepler İlkokulu
Recepler Ortaokulu
Saadet Uçar Anadolu Lisesi
Sabri Ülker İlkokulu
Sabri Ülker Ortaokulu
Sakarya İlkokulu
Selçuklu Ortaokulu
Sevgi Anaokulu
Seyitler Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu
Soğuksu İlkokulu
Soğuksu Ortaokulu
Suçeken İlkokulu
Şehit Öğretmenler Ortaokulu
Şeyhçoban İlkokulu
Şeyhçoban Ortaokulu
Ticaret Meslek, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
TOKİ Dumlupınar İlkokulu
TOKİ Dumlupınar Ortaokulu
TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu
TOKİ Kazım Karabekir Ortaokulu
TPAO Anaokulu
TPAO 100. Yıl İlkokulu
Turgut Özal Anadolu Lisesi
Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu
Tüpraş İlkokulu
Tüpraş Ortaokulu
Türk Telekom Anadolu Lisesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu
Umut Anaokulu
Urganlı İlkokulu
Vakıfbank İlkokulu
Vali Aydın Arslan İlkokulu
Vali Zeki Şanal İlkokulu
Vali Zeki Şanal Ortaokulu
Yağmur Anaokulu
Yağmurlu İlkokulu
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi
Yavuz Selim İlkokulu
Yavuz Selim Ortaokulu
Yaylıca İlkokulu
Yaylıca Ortaokulu
Yaylıca Şerbetli İlkokulu
Yeni Mahalle İlkokulu
Yeniköy İlkokulu
Yeşilöz İlkokulu
Yunus Emre Anadolu Lisesi
Mayıs 2014-2680
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
4
5
5
4
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
4
4
5
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
26
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
26
26
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
26
22
22
22
22
22
26
22
22
22
22
22
26
22
26
26
22
Mayıs 2014-2680
10645
10646
10647
10648
10649
10650
10651
10652
10653
10654
10655
10656
10657
10658
10659
10660
10661
10662
10663
10664
10665
10666
10667
10668
10669
10670
10671
10672
10673
10674
10675
10676
10677
10678
10679
10680
10681
10682
10683
10684
10685
10686
10687
10688
10689
10690
10691
10692
10693
10694
10695
10696
10697
10698
10699
10700
10701
10702
10703
10704
10705
10706
10707
10708
10709
10710
10711
10712
10713
10714
10715
10716
745145
713956
715030
964342
715027
713246
714898
967044
713968
973269
715024
714244
701212
701240
973075
713252
747738
712042
712051
967599
712059
712067
712081
716448
716481
712097
712104
712110
887518
712119
716496
716533
716543
716563
716759
712133
712135
752325
712139
888103
712147
716374
716434
712151
712153
712160
712172
712179
716574
716601
976913
712379
712385
712395
712398
712402
976652
712412
712419
712422
716614
716628
716638
716650
712424
746547
712426
712432
712442
712446
712449
714998
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
Yunus Emre Anaokulu
Yunus Emre İlkokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Ziya Gökalp Anadolu Lisesi
Ziya Gökalp Ortaokulu
Zorköy İlkokulu
Zorköy Ortaokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
Zübeyde Hanım İlkokulu
Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Zübeyde Hanım Ortaokulu
16 Mayıs Ortaokulu
19 Mayıs İlkokulu
19 Mayıs Ortaokulu
23 Nisan Anaokulu
50. Yıl İlkokulu
75.Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu
Acar Hasanlar İlkokulu
Acar İlkokulu
Alparslan Anaokulu
Altıdere İlkokulu
Aşağı Dereköy İlkokulu
Aşağı Tekevler İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Aydınlık Göçbeyli İlkokulu
Aydınlık İlkokulu
Aydınlık Yeni Çakmak İlkokulu
Balbaşı İlkokulu
Binekli İlkokulu
Boğazkapı İlkokulu
Boğazkapı Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çağlı İlkokulu
Çakırpınar Dağlıca İlkokulu
Çakırpınar İlkokulu
Çakırpınar Köyü Bayramlı İlkokulu
Çayırlı İlkokulu
Çayırlı Kilis İlkokulu
Çınarlı İlkokulu
Çilekli İlkokulu
Çilekli Ortaokulu
Dağçatı İlkokulu
Dağçatı Suarkı İlkokulu
Dağçatı Yukarı Mahalle İlkokulu
Dereiçi İlkokulu
Derince Gençler İlkokulu
Derince İlkokulu
Derince Ortaokulu
Derince Özlüce İlkokulu
Dikbayır İlkokulu
Dörtbölük Ambarlı İlkokulu
Dörtbölük İlkokulu
Dörtbölük Pelkhisar İlkokulu
Dörtbölük Şangirik İlkokulu
Dörtbölük Yakabağ İlkokulu
Dörtbölük Yukarı Mahalle İlkokulu
Ekrem Özbey İlkokulu
Erdemli Çaykenarı İlkokulu
Erdemli İlkokulu
Erdemli Ortaokulu
Ergünü İlkokulu
Ergünü Ortaokulu
Erikli İlkokulu
Güneşli İlkokulu
Günlüce İlkokulu
Gürgenli İlkokulu
Gürgenli İncesu İlkokulu
Gürgenli Topluca İlkokulu
Gürgenli Yuvalıçay İlkokulu
Güvercinlik İlkokulu
479
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
5
6
6
6
5
5
6
6
6
6
6
6
6
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
4
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
30
30
26
30
30
30
26
26
30
30
30
30
30
30
30
26
26
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
26
26
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
480
10717
10718
10719
10720
10721
10722
10723
10724
10725
10726
10727
10728
10729
10730
10731
10732
10733
10734
10735
10736
10737
10738
10739
10740
10741
10742
10743
10744
10745
10746
10747
10748
10749
10750
10751
10752
10753
10754
10755
10756
10757
10758
10759
10760
10761
10762
10763
10764
10765
10766
10767
10768
10769
10770
10771
10772
10773
10774
10775
10776
10777
10778
10779
10780
10781
10782
10783
10784
10785
10786
10787
10788
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
237864
853494
715059
977047
976931
232491
750397
750398
715233
749204
715256
715265
748312
715277
853164
976717
887785
716660
716671
715352
750205
750206
715365
887815
715392
887850
716676
716679
715414
977011
715435
971467
976592
715464
715483
715501
888000
751140
752724
748803
749134
747593
716684
716689
976537
750244
715557
715571
750174
887847
715596
716690
716698
716775
716781
887751
716700
716709
715649
715671
976497
716716
716720
716724
715704
715734
716728
748354
716736
716741
716749
976810
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
SASON
Halk Eğitim Merkezi
Heybeli Belgazi İlkokulu
Heybeli Gölbaşı İlkokulu
Heybeli İlkokulu
Heybeli Yeniyurt İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İstiklal İlkokulu
İstiklal Ortaokulu
Kaleyolu İlkokulu
Kaleyolu Sarıgan İlkokulu
Karameşe Çemeşevki İlkokulu
Karameşe Tire İlkokulu
Karşıyaka Kız Yatılı Bölge Ortaokulu
Kaşyayla Gidornik İlkokulu
Kaşyayla İlkokulu
Kaşyayla Yayarlı İlkokulu
Kavaklı İlkokulu
Kayadüzü İlkokulu
Kayadüzü Ortaokulu
Kelhasan Binönü İlkokulu
Kınalı İlkokulu
Kınalı Ortaokulu
Kilimli Yoncadüzü İlkokulu
Koçkaya İlkokulu
Koçkaya Tatlıca İlkokulu
Koçkaya Uluağaç İlkokulu
Mehmet Akif İlkokulu
Mehmet Akif Ortaokulu
Meşeli İlkokulu
Meşeli Yukarı Mahhalle İlkokulu
Nihat Malgir İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Örenağıl İlkokulu
Örenağıl Keçiler İlkokulu
Örenağıl Taşlıca İlkokulu
Sarıyayla Alagöz İlkokulu
Sarıyayla-Karayön İlkokulu
Sason Anadolu Lisesi
Sason Çok Programlı Lisesi
Sason İmam Hatip Lisesi
Sason İmam Hatip Ortaokulu
Sason Yatılı Bölge Ortaokulu
Şehitler İlkokulu
Şehitler Ortaokulu
Taşyuva İlkokulu
Taşyuva Ortaokulu
Umurlu Haydar İlkokulu
Umurlu İlkokulu
Umurlu Ortaokulu
Umurlu Yukarı Mahalle İlkokulu
Yamanlar İlkokulu
Yiğitler İlkokulu
Yiğitler Ortaokulu
Yolüstü Calışırlar İlkokulu
Yolüstü Calışırlar Ortaokulu
Yolüstü Ekinlık İlkokulu
Yolüstü İlkokulu
Yolüstü Ortaokulu
Yukarı Dereköy İlkokulu
Yukarı Karameşe İlkokulu
Yukarı Tekevler İlkokulu
Yukarı Tekevler Ortaokulu
Yunus Emre İlkokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Yuvalar İlkokulu
Yuvalar Üçdirek İlkokulu
Yücebağ İlkokulu
Yücebağ İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu
Yücebağ Ortaokulu
Yücebağ Posta İlkokulu
Yücebağ Posta Ortaokulu
Yürekli İlkokulu
Mayıs 2014-2680
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
6
6
6
6
5
5
5
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
6
6
6
5
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Köy
4
3
3
3
3
0
4
4
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
26
30
30
30
30
14
26
26
30
30
30
30
26
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
26
26
30
30
30
26
30
30
30
30
30
26
26
26
26
26
26
26
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
26
26
26
26
30
30
30
30
30
30
30
30
Mayıs 2014-2680
10789
10790
10791
10792
10793
10794
10795
10796
10797
10798
10799
10800
10801
10802
10803
10804
10805
10806
10807
10808
10809
10810
10811
10812
10813
10814
10815
10816
10817
10818
10819
10820
10821
10822
10823
10824
10825
10826
10827
10828
10829
10830
10831
10832
10833
10834
10835
10836
10837
10838
10839
10840
10841
10842
10843
10844
10845
10846
10847
10848
10849
10850
10851
10852
10853
10854
10855
10856
10857
10858
10859
10860
700437
700444
970028
324235
722043
722061
722056
700449
700459
230443
152506
700471
722011
700478
700579
721925
700491
700535
964058
738401
722180
972401
748309
700549
700592
700602
722155
722125
700609
230551
152722
722112
722094
749647
700619
722075
722068
700646
700651
700665
723123
722985
700683
722893
722870
700702
700709
717677
747182
700756
700776
152699
249220
962792
395288
959625
974689
327311
717720
747975
757532
747052
747418
225311
152663
700806
700850
717746
700902
700917
700930
700940
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
AYDINTEPE
AYDINTEPE
AYDINTEPE
AYDINTEPE
AYDINTEPE
AYDINTEPE
AYDINTEPE
AYDINTEPE
AYDINTEPE
AYDINTEPE
AYDINTEPE
AYDINTEPE
AYDINTEPE
AYDINTEPE
AYDINTEPE
AYDINTEPE
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
DEMİRÖZÜ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Akbulut İlkokulu
Aşağı Kırzı İlkokulu
Aydıntepe Anaokulu
Aydıntepe Çok Programlı Lisesi
Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu
Çatıksu İlkokulu
Çatıksu Ortaokulu
Çiğdemlik İlkokulu
Erikdibi İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sırataşlar İlkokulu
Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu
Şehit Kazım Yazar İlkokulu
Şehit Muammer Gür İlkokulu
Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu
Çatalçeşme İlkokulu
Damlıca İlkokulu
Demirözü Gökçedere Çok Programlı Lisesi
Demirözü İlkokulu
Demirözü İmam Hatip Ortaokulu
Demirözü Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
Demirözü 75.Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu
Devetaşı İlkokulu
Elmalı Şehit Osman Aydoğdu İlkokulu
Eymur İlkokulu
Gökçedere İlkokulu
Gökçedere Ortaokulu
Güneşli İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kalecik İlkokulu
Kalecik Ortaokulu
Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Lisesi
Serenli İlkokulu
Şehit Gürcan Yavuz İlkokulu
Şehit Gürcan Yavuz Ortaokulu
Yakupabdal İlkokulu
Yazıbaşı İlkokulu
Yukarı Dikmetaş İlkokulu
Adabaşı İlkokulu
Adabaşı Ortaokulu
Ağören İlkokulu
Akşar Genç Osman İlkokulu
Akşar Genç Osman Ortaokulu
Alapelit İlkokulu
Aslandede İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Bahir Necati Sorguç Yatılı Bölge Ortaokulu
Balca İlkokulu
Baş Çımağıl İlkokulu
Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bayburt Anadolu Lisesi
Bayburt Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi
Bayburt Fen Lisesi
Bayburt Kır Çiçekleri Anaokulu
Bayburt Mesleki Eğitim Merkezi
Bayburt Ortaokulu
Bayburt Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Bayburt Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Bayburt Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Bayburt Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Bayburt Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Bayburt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Bayırtepe İlkokulu
Bayraktar İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Çakırbağ İlkokulu
Çalıdere İlkokulu
Çamlıkoz İlkokulu
Çayırözü İlkokulu
481
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
4
4
4
5
5
5
5
4
4
6
4
5
5
4
6
6
5
4
4
4
4
6
6
6
5
5
5
4
4
6
6
4
6
5
5
6
5
6
5
5
6
5
5
6
6
4
4
5
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
6
4
6
6
6
5
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
5
5
6
6
6
5
5
5
5
6
0
4
6
5
5
6
4
4
5
6
6
6
6
4
4
4
5
5
5
6
0
4
4
6
4
5
5
4
5
4
5
5
4
5
5
4
4
6
6
5
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
4
6
4
4
4
5
20
20
18
18
18
20
20
20
20
18
12
22
18
20
20
18
22
22
20
18
18
18
18
22
22
22
20
20
20
18
12
22
22
18
22
20
20
22
20
22
20
20
22
20
20
22
22
18
18
20
22
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
22
18
22
22
22
20
482
10861
10862
10863
10864
10865
10866
10867
10868
10869
10870
10871
10872
10873
10874
10875
10876
10877
10878
10879
10880
10881
10882
10883
10884
10885
10886
10887
10888
10889
10890
10891
10892
10893
10894
10895
10896
10897
10898
10899
10900
10901
10902
10903
10904
10905
10906
10907
10908
10909
10910
10911
10912
10913
10914
10915
10916
10917
10918
10919
10920
10921
10922
10923
10924
10925
10926
10927
10928
10929
10930
10931
10932
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
701000
701026
964808
701087
701112
701136
722886
722855
701196
701211
701249
152709
737373
701227
722980
722972
221026
717904
722965
722956
722830
722819
152675
701294
701303
972802
701535
722849
722804
722960
722951
717948
722798
722694
705711
705719
705735
705750
705756
971461
240399
705779
705787
722793
722681
705798
737493
705854
722609
722587
722667
722555
718027
722947
722938
751128
722943
722927
722655
722486
705869
964685
722915
722908
722460
722202
705909
737807
705977
705996
706009
706069
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Çiçekli İlkokulu
Çiğdemtepe Aras Kargo İlkokulu
Çoruh Anaokulu
Dağtarla İlkokulu
Danişment İlkokulu
Darıca İlkokulu
Dede Korkut İlkokulu
Dede Korkut Ortaokulu
Demirkaş İlkokulu
Erenli İlkokulu
Genç Osman Gençağa İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
Hayırseverler İmam Hatip Ortaokulu
Helva İlkokulu
Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu
Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kaleardı İlkokulu
Kaleardı 75. Yıl İlkokulu
Kaleardı 75. Yıl Ortaokulu
Kırkpınar İlkokulu
Kırkpınar Ortaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kop Atatürk İlkokulu
Kop İlkokulu
Korkut Ata Anadolu Lisesi
Kozluk İlkokulu
Maden İlkokulu
Maden Ortaokulu
Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu
Mahmut Kemal Yanbeğ Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Milli Eğitim Vakfı Konursu İlkokulu
Milli Eğitim Vakfı Konursu Ortaokulu
Mutlu İlkokulu
Nişantaşı İlkokulu
Orta Çımağıl İlkokulu
Oruçbeyli İlkokulu
Ozansu İlkokulu
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Rekabet Kurumu Bayburt Anadolu Öğr Lisesi
Rüştü İlkokulu
Sakızlı İlkokulu
Sancaktepe İlkokulu
Sancaktepe Ortaokulu
Sarımeşe İlkokulu
Şair Zihni İlkokulu
Şehit Bülent Altınsoy İlkokulu
Şehit Fatih Kostik İlkokulu
Şehit Fatih Kostik Ortaokulu
Şehit Mete Okur İlkokulu
Şehit Mete Okur Ortaokulu
Şehit Nevzat Kaya İlkokulu
Şehit Recep Eşiyok İlkokulu
Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu
Şehit Sebahattin Bozo Anadolu Lisesi
Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulu
Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül Ortaokulu
Taht İlkokulu
Taht Ortaokulu
Taşocağı Şehit Tacettin Akyüz İlkokulu
Ticaret Meslek Lisesi
TOKİ Şair Celali İlkokulu
TOKİ Şair Celali Ortaokulu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Örence İlkokulu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Örence Ortaokulu
Uğrak İlkokulu
Veyselefendi Ortaokulu
Yaylapınar İlkokulu
Yazyurdu İlkokulu
Yeşilyurt Zarife Ersoy İlkokulu
Yolaltı İlkokulu
Mayıs 2014-2680
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
4
6
5
6
5
5
6
5
6
4
4
6
4
4
4
4
4
4
5
5
4
5
6
4
6
5
5
4
4
4
5
5
5
5
6
5
6
4
4
5
5
5
5
6
4
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
6
6
5
4
4
4
5
5
5
4
6
6
5
5
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
5
5
6
4
5
4
5
5
4
5
4
6
6
4
6
6
0
6
6
6
5
5
6
5
4
6
4
5
5
6
6
6
5
5
5
5
4
5
4
6
6
5
5
5
5
4
6
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
4
4
5
6
6
6
5
5
5
6
4
4
5
5
20
20
18
22
20
22
20
20
22
20
22
18
18
22
18
18
18
18
18
18
20
20
18
20
22
18
22
20
20
18
18
18
20
20
20
20
22
20
22
18
18
20
20
20
20
22
18
22
20
20
20
20
18
18
18
18
18
18
22
22
20
18
18
18
20
20
20
18
22
22
20
20
Mayıs 2014-2680
10933
10934
10935
10936
10937
10938
10939
10940
10941
10942
10943
10944
10945
10946
10947
10948
10949
10950
10951
10952
10953
10954
10955
10956
10957
10958
10959
10960
10961
10962
10963
10964
10965
10966
10967
10968
10969
10970
10971
10972
10973
10974
10975
10976
10977
10978
10979
10980
10981
10982
10983
10984
10985
10986
10987
10988
10989
10990
10991
10992
10993
10994
10995
10996
10997
10998
10999
11000
11001
11002
11003
11004
706079
722905
722900
977070
817398
963874
737570
738667
737502
738676
722532
722589
318781
372910
240505
751664
973930
130741
965196
963567
130716
344553
962714
737957
722621
722711
720586
720634
737973
739290
752625
720655
720700
130753
720724
720761
130728
720780
720818
250927
738124
739318
720836
720863
280974
720882
700664
971060
720905
720940
972803
746782
747685
746887
973769
720956
720977
720993
721016
700632
700641
721033
721108
721130
721155
963499
757504
962716
130800
130812
130790
757475
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
GÖLPAZARI
GÖLPAZARI
GÖLPAZARI
GÖLPAZARI
GÖLPAZARI
GÖLPAZARI
GÖLPAZARI
GÖLPAZARI
GÖLPAZARI
GÖLPAZARI
GÖLPAZARI
Yoncalı İlkokulu
Yüzbaşı Şehit Agah İlkokulu
Yüzbaşı Şehit Agah Ortaokulu
21 Şubat Kurtuluş İlkokulu
75.Yıl Anaokulu
85. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu
Akpınar Şehit Vahit Elmas İlkokulu
Akpınar Şehit Vahit Elmas Ortaokulu
Albay İbrahim Çolak İlkokulu
Albay İbrahim Çolak Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Bozhüyük Selahattin Şeker Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bozüyük Anadolu Öğretmen Lisesi
Bozüyük Anaokulu
Bozüyük Fen Lisesi
Bozüyük Halk Eğitim Merkezi
Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi
Bozüyük Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Bozüyük Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Bozüyük Ticaret Meslek Lisesi
Bozüyük 70. Yıl Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Cumhuriyet İlkokulu
Çitosan İlkokulu
Çitosan Ortaokulu
Dodurga İlkokulu
Dodurga Ortaokulu
Ertuğrulgazi İlkokulu
Ertuğrulgazi Ortaokulu
Hayme Ana Anaokulu
İçköy İlkokulu
İçköy Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kandilli İlkokulu
Kandilli Ortaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Metristepe İlkokulu
Metristepe Ortaokulu
Muratdere İlkokulu
Muratdere Ortaokulu
Mustafa Şeker Anadolu Lisesi
Necatibey Ortaokulu
Öğretmen Bekir Aral İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Saffet Şeker İlkokulu
Saffet Şeker Ortaokulu
Şehit Zafer İpek Anadolu Lisesi
Şehit Zafer İpek Özel Eğitim İlkokulu
Şehit Zafer İpek Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Şehit Zafer İpek Özel Eğitim Ortaokulu
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
Zafer İlkokulu
Zafer Ortaokulu
Zehra Ulusay İlkokulu
Zehra Ulusay Ortaokulu
100.Yıl Ortaokulu
4 Eylül İlkokulu
Cengiz Topel İlkokulu
Cengiz Topel Ortaokulu
Gazimihal İlkokulu
Gazimihal Ortaokulu
Gölpazarı İsmail Kara Anaokulu
Gölpazarı Ticaret Meslek Lisesi
Güner Orbay Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Lisesi
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
483
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
4
4
1
4
4
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
4
6
6
6
6
6
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
7
7
0
7
7
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
7
7
7
7
0
7
7
22
18
18
18
18
18
14
14
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
14
14
10
10
10
14
14
10
14
14
10
10
10
10
10
10
14
14
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
14
14
14
14
14
14
14
14
10
14
14
484
11005
11006
11007
11008
11009
11010
11011
11012
11013
11014
11015
11016
11017
11018
11019
11020
11021
11022
11023
11024
11025
11026
11027
11028
11029
11030
11031
11032
11033
11034
11035
11036
11037
11038
11039
11040
11041
11042
11043
11044
11045
11046
11047
11048
11049
11050
11051
11052
11053
11054
11055
11056
11057
11058
11059
11060
11061
11062
11063
11064
11065
11066
11067
11068
11069
11070
11071
11072
11073
11074
11075
11076
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
750753
738077
739352
349137
230036
347342
963425
853329
887653
974356
737604
739383
130550
130513
869198
962712
758509
971836
965074
746875
747971
747708
746883
747053
747416
130586
130525
737584
737607
972804
722388
722435
130562
130608
130537
737422
739412
737596
722465
722509
720085
720154
130549
130574
737504
971059
719950
752626
324115
746313
737697
739451
717119
717188
719989
719302
719362
712972
712983
712984
712985
712973
712974
130861
712988
714900
130873
712976
965256
130836
712986
749102
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
GÖLPAZARI
İNHİSAR
İNHİSAR
İNHİSAR
İNHİSAR
İNHİSAR
İNHİSAR
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
OSMANELİ
OSMANELİ
OSMANELİ
OSMANELİ
OSMANELİ
OSMANELİ
OSMANELİ
OSMANELİ
OSMANELİ
OSMANELİ
OSMANELİ
OSMANELİ
OSMANELİ
OSMANELİ
OSMANELİ
Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesi
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İnhisar Çok Programlı Lise
İnhisar Öğretmenevi
Aşağıköy İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Balahatun Anaokulu
Bayırköy İlkokulu
Bayırköy Ortaokulu
Bilecik Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bilecik Anadolu Lisesi
Bilecik Anadolu Öğretmen Lisesi
Bilecik Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Bilecik Anaokulu
Bilecik Bahçelievler Anaokulu
Bilecik Bilim Ve Sanat Merkezi
Bilecik Özel Eğitim İlkokulu
Bilecik Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Bilecik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Bilecik Özel Eğitim Ortaokulu
Bilecik Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Bilecik Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Bilecik Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Bilecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Cumhuriyet İlkokulu
Edebali Ortaokulu
Ertuğrulgazi Lisesi
Ertuğrulgazi İlkokulu
Ertuğrulgazi Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Koyunköy Şehit Münir Kopuk İlkokulu
Koyunköy Şehit Münir Kopuk Ortaokulu
Kozabirlik İlkokulu
Malhun Hatun İlkokulu
Malhun Hatun Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Merkez Ticaret Meslek Lisesi, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Mesleki Eğitim Merkezi
Osmangazi Ortaokulu
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Pelitözü İlkokulu
Pelitözü Ortaokulu
Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi
Soğuksu Ali Ateş İlkokulu
TOKİ İlkokulu
TOKİ Ortaokulu
Vezirhan İlkokulu
Vezirhan Ortaokulu
Yeniköy Elif Alpdemir İlkokulu
700.Yıl İlkokulu
700.Yıl Ortaokulu
Ağlan İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Balaban İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çerkeşli İlkokulu
Düzmeşe İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hisarcık Beşevler İlkokulu
Hisarcık Beşevler Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Oğulpaşa Yeşilçimen İlkokulu
Osmaneli Anaokulu
Osmaneli Çok Programlı Lisesi
Osmaneli İlkokulu
Osmaneli İmam Hatip Ortaokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
5
5
5
5
5
5
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
2
2
3
1
1
5
3
3
3
4
4
3
4
4
3
4
3
3
3
3
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
7
6
6
6
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
7
7
0
7
7
0
7
0
0
0
0
14
16
16
16
10
16
16
12
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
10
10
10
10
11
11
12
10
10
16
12
12
12
14
14
12
14
14
12
14
12
12
12
12
Mayıs 2014-2680
11077
11078
11079
11080
11081
11082
11083
11084
11085
11086
11087
11088
11089
11090
11091
11092
11093
11094
11095
11096
11097
11098
11099
11100
11101
11102
11103
11104
11105
11106
11107
11108
11109
11110
11111
11112
11113
11114
11115
11116
11117
11118
11119
11120
11121
11122
11123
11124
11125
11126
11127
11128
11129
11130
11131
11132
11133
11134
11135
11136
11137
11138
11139
11140
11141
11142
11143
11144
11145
11146
11147
11148
130848
317476
712987
712977
712978
712971
712970
714958
715016
130920
351659
130932
712969
715040
715072
971062
751808
964694
340998
715101
751248
345894
700598
887727
737137
962718
700520
131016
131028
721229
721270
700484
131004
301655
130993
757334
715330
715376
853212
737131
907000
758558
700145
308466
131041
749955
347401
700149
974235
747047
752534
748655
218576
748154
712720
712721
712723
712725
712726
712729
712731
712733
712735
712784
712786
712789
712791
712793
712795
712797
214172
727080
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
OSMANELİ
OSMANELİ
OSMANELİ
OSMANELİ
OSMANELİ
PAZARYERİ
PAZARYERİ
PAZARYERİ
PAZARYERİ
PAZARYERİ
PAZARYERİ
PAZARYERİ
PAZARYERİ
PAZARYERİ
PAZARYERİ
PAZARYERİ
PAZARYERİ
PAZARYERİ
PAZARYERİ
PAZARYERİ
PAZARYERİ
PAZARYERİ
SÖĞÜT
SÖĞÜT
SÖĞÜT
SÖĞÜT
SÖĞÜT
SÖĞÜT
SÖĞÜT
SÖĞÜT
SÖĞÜT
SÖĞÜT
SÖĞÜT
SÖĞÜT
SÖĞÜT
SÖĞÜT
SÖĞÜT
SÖĞÜT
SÖĞÜT
SÖĞÜT
SÖĞÜT
SÖĞÜT
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
YENİPAZAR
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
Osmaneli Ticaret Meslek Lisesi
Osmaneli 75.Yıl Anadolu Lisesi
Osmangazi İlkokulu
Selimiye İlkokulu
Soğucakpınar İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Beşeylül İlkokulu
Demirköy 60.Yıl Osman Şıklar İlkokulu
Demirköy 60.Yıl Osman Şıklar Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karaköy İlkokulu
Kınık İlkokulu
Kınık Ortaokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Pazaryeri Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Pazaryeri Anaokulu
Pazaryeri Çok Programlı Lisesi
Pazaryeri İlkokulu
Pazaryeri İmam Hatip Ortaokulu
Pazaryeri Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Ayşe Küflü İlkokulu
Çaltı İlkokulu
Çaltı Ortaokulu
Ertuğrulgazi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Ertuğrulgazi Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Küre Dursun Fakıh İlkokulu
Küre Dursun Fakıh Ortaokulu
Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulu
Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi
Söğüt Anadolu Lisesi
Söğüt Lisesi
Söğüt Öğretmenevi Müdürlüğü
Yaşar Musaoğlu İlkokulu
Yaşar Musaoğlu Ortaokulu
100.Yıl Atatürk İlkokulu
100.Yıl Atatürk Ortaokulu
700.Yıl Anadolu Teknik Lisesi, Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi
75.Yıl Cumhuriyet Anaokulu
Atatürk Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmenevi
Yenipazar Çok Programlı Lisesi
75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu
Adaklı Anaokulu
Adaklı Çok Programlı Lisesi
Adaklı İlkokulu
Adaklı İmam Hatip Ortaokulu
Adaklı Ögretmenevi
Adaklı Yatılı Bölge Ortaokulu
Aktaş İlkokulu
Ayvadüzü Haraba İlkokulu
Bağlar Pınarı İlkokulu
Çatma İlkokulu
Çatmaoluk Arzu İlkokulu
Çatmaoluk Çiçekli İlkokulu
Çatmaoluk İlkokulu
Çeribaş İlkokulu
Çetan İlkokulu
Danatepe İlkokulu
Doğankaya İlkokulu
Doluçay İlkokulu
Döşlüce İlkokulu
Elmadüzü İlkokulu
Erbaşlar İlkokulu
Erler İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hasbağlar İlkokulu
485
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
5
5
3
3
3
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
5
6
6
6
5
5
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
0
0
0
7
7
0
0
6
6
0
0
0
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
6
6
6
4
5
4
4
5
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
3
3
4
4
12
12
12
14
14
12
12
16
16
12
12
10
16
16
16
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
12
12
12
10
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
10
16
16
16
26
22
26
26
22
26
30
30
30
30
30
30
30
30
30
26
30
30
26
30
30
30
26
26
486
11149
11150
11151
11152
11153
11154
11155
11156
11157
11158
11159
11160
11161
11162
11163
11164
11165
11166
11167
11168
11169
11170
11171
11172
11173
11174
11175
11176
11177
11178
11179
11180
11181
11182
11183
11184
11185
11186
11187
11188
11189
11190
11191
11192
11193
11194
11195
11196
11197
11198
11199
11200
11201
11202
11203
11204
11205
11206
11207
11208
11209
11210
11211
11212
11213
11214
11215
11216
11217
11218
11219
11220
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
727084
131303
727088
727094
712803
712805
712807
712809
752957
712812
712815
712816
712817
712819
712820
712821
712824
752536
748146
712826
712827
712828
712831
712832
712833
372922
970784
751754
906234
752535
748657
751372
747150
712836
712837
712838
131352
712839
131364
727108
727111
748360
727116
970043
727117
727118
727121
971065
712844
712845
749026
752565
747585
757267
712846
727127
712848
712850
712851
712852
712853
712854
752539
712856
973459
712858
727133
727137
712862
727183
727184
712864
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
ADAKLI
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
Hasbağlar Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karaçubuk İlkokulu
Karaçubuk Ortaokulu
Kaynakdüzü Karakoç İlkokulu
Kırkpınar İlkokulu
Kozlu İlkokulu
Mercan Çomak İlkokulu
Selahaddin Eyyübi İlkokulu
Alaaddin İlkokulu
Bahçebaşı Fatih İlkokulu
Bayırlı Güvercinli İlkokulu
Bayırlı İlkokulu
Binekli İlkokulu
Çanakçı İlkokulu
Çaybaşı İlkokulu
Çaytepe Dik İstasyonu İlkokulu
Çaytepe İlkokulu
Çaytepe Yatılı Bölge Ortaokulu
Dilektaşı İlkokulu
Direkli İlkokulu
Direkli Yedievler İlkokulu
Doludere İlkokulu
Elmagünü İlkokulu
Eskibağ Çöğürlü İlkokulu
Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi
Genç Anadolu Lisesi
Genç Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Genç Anaokulu
Genç İlkokulu
Genç İmam Hatip Ortaokulu
Genç Ticaret Meslek Lisesi
Genç Yatılı Bölge Ortaokulu
Gözertepe İlkokulu
Gözütok İlkokulu
Günkondu Yeniçağ İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Harmancık İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İMKB Atatürk İlkokulu
İMKB Atatürk Ortaokulu
İMKB Yayla Yatılı Bölge Ortaokulu
İnönü Ortaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Mevlana Ortaokulu
Milli Eğitim Vakfı İlkokulu
Nuri Özaltın İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Sarmakaya Akarsu İlkokulu
Servi İlkokulu
Servi İmam Hatip Ortaokulu
Servi Merkez İlkokulu
Servi Yatılı Bölge Ortaokulu
Sevgi Anaokulu
Sırmalıova İlkokulu
Şehit Serkan Gençer İlkokulu
Şehitköy İlkokulu
Yağızca İlkokulu
Yatansöğüt İlkokulu
Yaydere İlkokulu
Yayla Demirlibağ İlkokulu
Yayla Doğrular İlkokulu
Yayla İlkokulu
Yenisu İlkokulu
Yenişehir Anaokulu
Yiğitbaşı Işıklı İlkokulu
Yunus Emre İlkokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Aşağı Yağmurlu İlkokulu
Ayten Tekışık İlkokulu
Ayten Tekışık Ortaokulu
Bağlıisa Çiçekli İlkokulu
Mayıs 2014-2680
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
4
5
5
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
4
6
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
6
5
5
5
5
4
6
4
6
6
6
6
5
5
5
6
4
6
4
4
6
6
6
6
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Belde
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
4
0
4
4
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
5
3
0
5
5
4
5
5
5
5
5
5
3
4
4
4
4
5
3
5
3
3
3
3
4
4
4
3
5
3
5
5
3
3
3
3
26
14
26
26
30
30
30
30
26
30
30
30
30
30
30
30
30
26
26
30
30
30
30
30
30
22
22
22
22
22
22
22
22
30
30
30
22
30
14
22
22
26
22
22
22
22
22
22
30
26
26
26
26
22
30
22
30
30
30
30
26
26
26
30
22
30
22
22
30
30
30
30
Mayıs 2014-2680
11221
11222
11223
11224
11225
11226
11227
11228
11229
11230
11231
11232
11233
11234
11235
11236
11237
11238
11239
11240
11241
11242
11243
11244
11245
11246
11247
11248
11249
11250
11251
11252
11253
11254
11255
11256
11257
11258
11259
11260
11261
11262
11263
11264
11265
11266
11267
11268
11269
11270
11271
11272
11273
11274
11275
11276
11277
11278
11279
11280
11281
11282
11283
11284
11285
11286
11287
11288
11289
11290
11291
11292
712865
750002
712866
712867
712868
712869
727186
727187
712870
712871
727196
727198
712873
712874
727199
727200
131435
712875
712876
712877
712878
131447
712879
752543
748656
748150
712880
727201
727202
712881
727203
727204
712882
750755
974253
747756
712883
712885
712886
712887
972609
712888
712889
712890
712891
712892
712893
712894
712895
727182
727205
727206
712897
712898
712899
712900
712901
712902
727208
727209
727210
727211
712903
712904
712905
712907
727212
712908
727213
712909
712910
712911
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
KARLIOVA
Bağlıisa İlkokulu
Bağlıisa Morkoyun İlkokulu
Bağlıisa Selekan İlkokulu
Boncukgöze İlkokulu
Cilligöl İlkokulu
Çatak İlkokulu
Çukurtepe İlkokulu
Çukurtepe Ortaokulu
Derinçay İlkokulu
Devecik İlkokulu
Dörtyol İlkokulu
Dörtyol Ortaokulu
Geçitli İlkokulu
Göynük Yeni Yerleşim İlkokulu
Hacılar İlkokulu
Hacılar Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Harmantepe İlkokulu
Hasanova Burmataş İlkokulu
Hasanova İlkokulu
Ilıpınar İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kale İlkokulu
Kalencik İlkokulu
Kalencik İmam Hatip Ortaokulu
Kalencik Yatılı Bölge Ortaokulu
Kanitaht İlkokulu
Kantarkaya İlkokulu
Kantarkaya Ortaokulu
Karabalçık İlkokulu
Kargapazarı İlkokulu
Kargapazarı Ortaokulu
Karlıca İlkokulu
Karlıova Anadolu Lisesi
Karlıova İmam Hatip Lisesi
Karlıova Yatılı Bölge Ortaokulu
Kaşıkçı İlkokulu
Kaynak İlkokulu
Kaynarpınar İlkokulu
Kıraçtepe İlkokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kızılağaç İlkokulu
Kızılağaç Meşeli İlkokulu
Kızılçubuk Hacıfazlı İlkokulu
Kızılçubuk İlkokulu
Kümbet İlkokulu
Mollaşakir İlkokulu
Mollaşakir Tarlacık İlkokulu
Ortaköy İlkokulu
Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu
Sakaören İlkokulu
Sakaören Ortaokulu
Sarıkuşak Yeni Yerleşim İlkokulu
Serpmekaya Bedran İlkokulu
Serpmekaya İlkokulu
Serpmekaya Yalnızan İlkokulu
Suçatı İlkokulu
Sudurağı İlkokulu
Taşlıçay İlkokulu
Taşlıçay Ortaokulu
Toklular İlkokulu
Toklular Ortaokulu
Tuzluca İlkokulu
Viranşehir İlkokulu
Yeniköy İlkokulu
Yiğitler Çatak İlkokulu
Yiğitler İlkokulu
Yiğitler Mezracık İlkokulu
Yiğitler Ortaokulu
Yoncalık İlkokulu
Yorgançayır İlkokulu
Yukarı Yağmurlu İlkokulu
487
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
5
5
6
6
6
5
6
5
5
6
5
5
5
4
6
6
6
6
4
4
5
5
5
4
6
6
6
5
5
6
4
4
4
6
6
6
5
4
6
6
6
6
5
6
6
6
4
5
5
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
3
3
3
4
4
3
3
3
4
3
4
4
3
4
4
4
5
3
3
3
3
0
5
4
4
4
5
3
3
3
4
4
3
5
5
5
3
3
3
4
5
3
3
3
3
4
3
3
3
5
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
30
30
30
26
26
30
30
30
26
30
26
26
30
26
26
26
22
30
30
30
30
14
22
26
26
26
22
30
30
30
26
26
30
22
22
22
30
30
30
26
22
30
30
30
30
26
30
30
30
22
26
26
30
26
26
26
30
26
26
26
26
26
30
26
30
30
30
30
30
30
30
30
488
11293
11294
11295
11296
11297
11298
11299
11300
11301
11302
11303
11304
11305
11306
11307
11308
11309
11310
11311
11312
11313
11314
11315
11316
11317
11318
11319
11320
11321
11322
11323
11324
11325
11326
11327
11328
11329
11330
11331
11332
11333
11334
11335
11336
11337
11338
11339
11340
11341
11342
11343
11344
11345
11346
11347
11348
11349
11350
11351
11352
11353
11354
11355
11356
11357
11358
11359
11360
11361
11362
11363
11364
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
712863
966168
713081
713086
131602
131614
322978
752544
747151
887604
713095
971066
713102
727139
713109
712211
712280
727216
727217
712367
727218
727221
712380
712384
712389
712405
973785
727222
712421
972126
712423
712436
712440
131219
344744
703857
751984
748611
748612
131232
131185
712445
712452
727225
748660
748398
712464
727227
727228
751827
727229
727230
712476
712483
712487
712492
976836
712518
748022
727233
712523
712526
712528
712532
727234
727235
712535
712541
712543
712545
712547
727236
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
KARLIOVA
KARLIOVA
KIĞI
KIĞI
KIĞI
KIĞI
KIĞI
KIĞI
KIĞI
KIĞI
KIĞI
KIĞI
KIĞI
KIĞI
KIĞI
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
11 Mart İlkokulu
125.Yıl Anaokulu
Çanakçı İlkokulu
Fatih İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kiğı Fuat Dağıstan Çok Programlı Lisesi
Kiğı İlkokulu
Kiğı Yatılı Bölge Ortaokulu
Nacaklı İlkokulu
Nacaklı İncesu İlkokulu
Ögretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Sırmaçek İlkokulu
Yusuf Ziya Değnekçi Ortaokulu
20 Kasım Kurtulus İlkokulu
Ağaçeli 100.Yıl İlkokulu
Akbudak İlkokulu
Alatepe İlkokulu
Alatepe Ortaokulu
Alibirköyü İlkokulu
Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulu
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ortaokulu
Ardıçtepe İlkokulu
Arıcılar İlkokulu
Aşağı Yenibaşlar İlkokulu
Aşağı Yumaklı İlkokulu
Atatürk Anadolu Lisesi
Atatürk İlkokulu
Bahçeli İlkokulu
Bal Peteği Anaokulu
Balıklıçay İlkokulu
Balıklıçay Ünlüce İlkokulu
Bilaloğlu Hariciyeciler İlkokulu
Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bingöl Anadolu Öğretmen Lisesi
Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi
Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi
Bingöl Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Bingöl Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Bingöl Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Bingöl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Büyükbaşköy İlkokulu
Büyüktekören İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Kız İmam Hatip Ortaokulu
Cumhuriyet Kız Yatılı Bölge Ortaokulu
Çavuşlar İlkokulu
Çavuşlar Yeni Yerleşim İlkokulu
Çavuşlar Yeni Yerleşim Ortaokulu
Çayağzı İlkokulu
Çeltiksuyu Sabah Gazetesi İlkokulu
Çeltiksuyu Sabah Gazetesi Ortaokulu
Çevrimpınar İlkokulu
Çimenli İlkokulu
Çobantaşı İlkokulu
Çukurca Yeni Yerleşim İlkokulu
Dikme İlkokulu
Direkli İlkokulu
Düzağaç İmam Hatip Ortaokulu
Düzağaç Ortaokulu
Ekinyolu Köprübaşı İlkokulu
Elmalı İlkokulu
Erdemli İlkokulu
Garip İlkokulu
Gazi İlkokulu
Gazi Ortaokulu
Gökçekanat İlkokulu
Gökçeli İlkokulu
Gökçeli Şenlikli İlkokulu
Gökdere Hacılar İlkokulu
Gökdere İlkokulu
Göltepesi Yeni Yerleşim İlkokulu
Mayıs 2014-2680
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
6
5
5
4
4
5
5
6
6
5
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
6
4
4
6
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
5
4
4
4
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
5
5
4
4
5
6
6
6
6
4
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Belde
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
5
5
3
4
4
0
5
4
4
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
3
5
5
3
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
4
5
5
5
4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
4
4
4
5
5
4
3
3
3
3
5
22
22
30
26
26
14
22
26
26
30
30
26
30
26
26
26
26
26
26
26
22
22
26
26
26
30
22
22
30
22
26
26
22
22
22
22
22
22
22
22
22
30
26
22
22
22
26
26
26
22
22
22
26
26
26
26
26
26
22
22
22
26
26
26
22
22
26
30
30
30
30
22
Mayıs 2014-2680
11365
11366
11367
11368
11369
11370
11371
11372
11373
11374
11375
11376
11377
11378
11379
11380
11381
11382
11383
11384
11385
11386
11387
11388
11389
11390
11391
11392
11393
11394
11395
11396
11397
11398
11399
11400
11401
11402
11403
11404
11405
11406
11407
11408
11409
11410
11411
11412
11413
11414
11415
11416
11417
11418
11419
11420
11421
11422
11423
11424
11425
11426
11427
11428
11429
11430
11431
11432
11433
11434
11435
11436
727237
750374
750375
751797
712554
735798
735800
131220
735801
748659
712556
712558
735802
752545
747720
735803
735804
748520
748521
712564
131256
972805
735805
735806
735807
735808
735811
735812
735813
735814
735815
742624
735817
735818
712589
712591
974585
712592
887681
131173
965484
735819
735820
712601
735821
735823
735824
735825
131197
712617
712622
712624
712626
712629
712633
712636
967668
131207
269741
735826
735827
742390
742401
742407
742412
742417
712652
971064
750756
753001
712663
748658
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Göltepesi Yeni Yerleşim Ortaokulu
Gözer İlkokulu
Gözer Ortaokulu
Gülen Çocuk Anaokulu
Güngören İlkokulu
Güveçli İlkokulu
Güveçli Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
Ilıcalar İlkokulu
Ilıcalar İmam Hatip Ortaokulu
Ilıcalar Kamışlı İlkokulu
Ilıcalar Kılıçlı İlkokulu
Ilıcalar Ortaokulu
Ilıcalar Uzundere İlkokulu
Ilıcalar Yatılı Bölge Ortaokulu
İbni Sina İlkokulu
İbni Sina Ortaokulu
İçmeler Mehmet Akif İnan İlkokulu
İçmeler Mehmet Akif İnan Ortaokulu
İçpınar İlkokulu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İMKB Bingöl Anadolu Lisesi
İMKB Ekinyolu İlkokulu
İMKB Ekinyolu Ortaokulu
İMKB Fatih İlkokulu
İMKB Fatih Ortaokulu
İMKB Gözeler Haraba İlkokulu
İMKB Gözeler Haraba Ortaokulu
İMKB Kaleönü İlkokulu
İMKB Kaleönü Ortaokulu
İMKB Mustafa Kemal Paşa İlkokulu
İMKB Sarayiçi İlkokulu
İMKB Sarıçiçek İlkokulu
İMKB Sarıçiçek Ortaokulu
İncesu İlkokulu
Karapınar İlkokulu
Kardelen Anaokulu
Kardeşler İlkokulu
Kardeşler Yedievler İlkokulu
Karşıyaka Anadolu Lisesi
Karşıyaka Anaokulu
Karşıyaka İlkokulu
Karşıyaka Ortaokulu
Kartal İlkokulu
Kazım Karabekir İlkokulu
Kazım Karabekir Ortaokulu
Kırkağıl İlkokulu
Kırkağıl Ortaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kiran Yukarı Paymerk İlkokulu
Köklü İlkokulu
Kumgeçit İlkokulu
Kuruca İlkokulu
Kurudere Tugay İlkokulu
Kuşkondu İlkokulu
Küçükbaşköy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
Merkez Ticaret Meslek Lisesi
Mesleki Eğitim Merkezi
Milli Egemenlik İlkokulu
Milli Egemenlik Ortaokulu
Milli Eğitim Vakfı Öğretmen Serkan Akyaz İlkokulu
Milli Eğitim Vakfı Öğretmen Serkan Akyaz Ortaokulu
Mimar Sinan İlkokulu
Murat İlkokulu
Murat Ortaokulu
Ormanardı İlkokulu
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi
Sancak Ahmet Yesevi Ortaokulu
Sancak İlkokulu
Sancak İmam Hatip Ortaokulu
489
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
6
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
5
4
4
5
5
5
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Belde
Belde
Belde
Köy
Belde
Belde
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Belde
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
0
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
4
5
4
4
4
4
5
4
4
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
4
5
5
4
4
4
22
22
22
22
30
22
22
22
22
22
22
26
22
22
22
22
22
22
22
26
14
22
22
22
22
22
26
26
22
22
22
22
22
22
26
26
22
22
22
22
22
22
22
26
22
22
26
26
22
26
26
26
26
22
26
26
22
22
22
26
26
22
22
22
22
22
26
22
22
26
26
26
490
11437
11438
11439
11440
11441
11442
11443
11444
11445
11446
11447
11448
11449
11450
11451
11452
11453
11454
11455
11456
11457
11458
11459
11460
11461
11462
11463
11464
11465
11466
11467
11468
11469
11470
11471
11472
11473
11474
11475
11476
11477
11478
11479
11480
11481
11482
11483
11484
11485
11486
11487
11488
11489
11490
11491
11492
11493
11494
11495
11496
11497
11498
11499
11500
11501
11502
11503
11504
11505
11506
11507
11508
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
749942
712673
972124
879400
749665
712680
712688
712689
742425
742436
712690
712694
712695
742453
742467
748066
712698
974451
742790
959686
972373
712699
962342
712700
742505
742673
742675
749287
749258
742679
742681
712701
712705
712706
712707
712708
712709
712710
712713
712714
967386
817707
742616
962908
727214
727215
713117
752958
713118
727171
727172
713124
713132
976884
713146
713155
713162
713168
713175
713181
713187
131687
713192
713197
727174
727175
131699
727176
727177
713199
713205
713211
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
Sancak Ortaokulu
Sancaklı İlkokulu
Saray Anaokulu
Sarıgümüş İlkokulu
Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sudüğünü Elmaçayır İlkokulu
Sudüğünü Eskiköy İlkokulu
Sudüğünü Hanoçayırı İlkokulu
Sudüğünü İlkokulu
Sudüğünü Ortaokulu
Suvaran İlkokulu
Sütgölü İlkokulu
Şaban İlkokulu
Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu
Şehit Mustafa Gündoğdu Ortaokulu
Şekerpancarı İlkokulu
Topalan İlkokulu
Turgut Özal Anaokulu
Turgut Özal Ortaokulu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Anadolu Lisesi
Uğurova Yeni Yerleşim İlkokulu
Uydukent Anaokulu
Uzunsavat Yayımlı İlkokulu
Vali Güner Orbay Ortaokulu
Vali Kurtuluş Şişmantürk İlkokulu
Vali Kurtuluş Şişmantürk Ortaokulu
Yamaç İlkokulu
Yamaç Ortaokulu
Yavuz Selim İlkokulu
Yavuz Selim Ortaokulu
Yaygınçayır İlkokulu
Yazgülü İlkokulu
Yelesen İlkokulu
Yeniköy İlkokulu
Yeşilova İlkokulu
Yolçatı İlkokulu
Yukarı Ağaçeli İlkokulu
Yukarı Elmalı İlkokulu
Yukarı Yumaklı İlkokulu
Yunus Emre Anadolu Lisesi
Zübeyde Hanım Anaokulu
100.Yıl Ortaokulu
60.Yıl Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
75.Yıl İlkokulu
75.Yıl Ortaokulu
Arslanbeyli İlkokulu
Asmakaya Bozkar İlkokulu
Asmakaya İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Bozkanat İlkokulu
Demirkapı İlkokulu
Dilektepe İlkokulu
Dilektepe Yazmalı İlkokulu
Elbaşı İlkokulu
Elmasırtı İlkokulu
Elmasırtı Özengili İlkokulu
Eşmetaş İlkokulu
Gelintepe İlkokulu
Göksu İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hazarşah Aksakal İlkokulu
Hazarşah İlkokulu
Hazarşah Yeni Yerleşim İlkokulu
Hazarşah Yeni Yerleşim Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İMKB Arakonak İlkokulu
İMKB Arakonak Ortaokulu
Kırık Aşağı Otluca İlkokulu
Kırık Yürekli İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mayıs 2014-2680
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
4
5
4
6
6
6
5
5
6
6
5
4
4
4
5
4
4
4
4
6
4
5
4
4
4
5
5
4
4
5
5
6
5
5
5
5
6
6
4
4
4
4
4
4
6
6
6
4
4
6
6
5
5
5
6
6
5
6
6
4
6
6
5
5
4
4
4
6
6
4
Belde
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Belde
Belde
Köy
Köy
Şehir
4
4
5
4
5
3
3
3
4
4
3
3
4
5
5
5
4
5
5
5
5
3
5
4
5
5
5
4
4
5
5
4
4
3
4
4
4
4
3
3
5
5
5
5
5
5
3
3
3
5
5
3
3
4
4
4
3
3
4
3
3
5
3
3
4
4
0
5
5
3
3
5
26
26
22
26
22
30
30
30
26
26
30
30
26
22
22
22
26
22
22
22
22
30
22
26
22
22
22
26
26
22
22
26
26
30
26
26
26
26
30
30
22
22
22
22
22
22
30
30
30
22
22
30
30
26
26
26
30
30
26
30
30
22
30
30
26
26
14
22
22
30
30
22
Mayıs 2014-2680
11509
11510
11511
11512
11513
11514
11515
11516
11517
11518
11519
11520
11521
11522
11523
11524
11525
11526
11527
11528
11529
11530
11531
11532
11533
11534
11535
11536
11537
11538
11539
11540
11541
11542
11543
11544
11545
11546
11547
11548
11549
11550
11551
11552
11553
11554
11555
11556
11557
11558
11559
11560
11561
11562
11563
11564
11565
11566
11567
11568
11569
11570
11571
11572
11573
11574
11575
11576
11577
11578
11579
11580
742707
853436
887750
713310
971067
727178
727179
966397
971855
752546
748653
751373
752295
747152
713323
713392
727180
727181
714271
714284
714292
714304
752547
748654
748152
714322
714339
714353
714370
879458
976764
752815
976645
887704
723166
738090
964677
727169
727170
231867
131710
723752
751374
727143
727144
723808
723828
749944
270157
232310
737968
723855
377709
752548
748172
965217
963673
365781
973993
131950
705584
707137
707146
705575
707260
707264
708234
708244
705592
705599
707353
705603
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
SOLHAN
YAYLADERE
YAYLADERE
YAYLADERE
YAYLADERE
YAYLADERE
YAYLADERE
YEDİSU
YEDİSU
YEDİSU
YEDİSU
YEDİSU
YEDİSU
YEDİSU
YEDİSU
YEDİSU
YEDİSU
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Murat Alak İlkokulu
Murat İlkokulu
Mutluca İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Öğretmen Veli Tuğa İlkokulu
Öğretmen Veli Tuğa Ortaokulu
Sabiha Bahçıvan Anadolu Lisesi
Solhan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Solhan İlkokulu
Solhan İmam Hatip Ortaokulu
Solhan Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Solhan Öğretmen Hüseyin Artunç Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Solhan Yatılı Bölge Ortaokulu
Sükyan İlkokulu
Sülünkaş Oluklu İlkokulu
Şehit Kaymakam Ersin Ateş İlkokulu
Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ortaokulu
Şimşirpınar Çıkrıklı İlkokulu
Şimşirpınar İlkokulu
Tarhan İlkokulu
Yenibaşak Barbara İlkokulu
Yenibaşak İlkokulu
Yenibaşak İmam Hatip Ortaokulu
Yenibaşak Yatılı Bölge Ortaokulu
Yenidal İlkokulu
Yenidal Karan İlkokulu
Yenidal Köprübaşı İlkokulu
Yenidal Paşmadak İlkokulu
Yenidal Şerefmeydanı İlkokulu
Yenidal Taşoluk İlkokulu
Yeşilova Anaokulu
Yeşilova İlkokulu
Yiğitharmanı Gündoğdu İlkokulu
Yiğitharmanı İlkokulu
Yiğitharmanı Yeni Yerleşim İlkokulu
Yüzen Ada Anaokulu
28 Ağustos İlkokulu
28 Ağustos Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Nuri Özaltın İlkokulu
Yayladere Çok Programlı Lisesi
Yayladere İlkokulu
Yayladere Ortaokulu
Döşengi İlkokulu
Eskibalta İlkokulu
Güzgülü İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kürdan İlkokulu
Yağmurpınar İlkokulu
Yedisu Çok Programlı Lise
Yedisu İlkokulu
Yedisu Yatılı Bölge Ortaokulu
Adilcevaz Anadolu Lisesi
Adilcevaz Anaokulu
Adilcevaz Çok Programlı Lisesi
Adilcevaz İmam Hatip Lisesi
Adilcevaz Lisesi
Akçıra Köyü Gölbaşı Mezrası İlkokulu
Akçıra Köyü İlkokulu
Akçıra Köyü Ortaokulu
Akyazı Köyü İlkokulu
Aşağı Süphan İlkokulu
Aşağı Süphan Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Aydınlar Budaklı Mahallesi İlkokulu
Aydınlar Gültepe Mahallesi İlkokulu
Aydınlar İlkokulu
Aydınlar Kışkılı Mahallesi İlkokulu
491
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
6
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
5
6
4
4
5
5
6
6
6
6
6
6
5
6
5
5
5
4
4
5
5
5
4
4
4
6
5
6
5
5
5
6
6
6
5
5
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
6
5
5
6
5
5
4
4
6
6
5
6
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Belde
5
4
4
3
5
5
5
5
5
5
5
5
0
5
4
3
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
4
3
4
4
4
5
5
4
4
4
5
5
5
3
0
3
4
4
4
3
3
3
4
0
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
3
4
4
3
4
4
5
5
3
3
4
3
22
26
26
30
22
22
22
22
22
22
22
22
18
22
26
30
22
22
26
26
30
30
30
30
30
30
26
30
26
26
26
22
22
26
26
26
22
22
22
30
14
30
26
26
26
30
30
30
26
14
30
30
26
26
26
22
22
22
22
22
30
26
26
30
26
26
22
22
30
30
26
30
492
11581
11582
11583
11584
11585
11586
11587
11588
11589
11590
11591
11592
11593
11594
11595
11596
11597
11598
11599
11600
11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608
11609
11610
11611
11612
11613
11614
11615
11616
11617
11618
11619
11620
11621
11622
11623
11624
11625
11626
11627
11628
11629
11630
11631
11632
11633
11634
11635
11636
11637
11638
11639
11640
11641
11642
11643
11644
11645
11646
11647
11648
11649
11650
11651
11652
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
707361
707434
707443
748179
705606
705616
705626
707518
707542
705630
705634
131974
707631
707634
707699
707710
706760
706764
705638
706838
706834
131986
879441
708931
705642
708175
708181
707801
707813
246729
707973
707982
706912
706905
705648
971069
705653
706992
706988
705667
708963
709010
708846
708851
705673
708079
708084
706143
319115
963672
972060
750757
737943
715292
715289
706163
706274
706354
726336
706409
706450
726347
726354
726359
726365
726369
738409
706632
706657
706152
726380
715342
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
ADİLCEVAZ
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
Aydınlar Ortaokulu
Bahçedere Köyü İlkokulu
Bahçedere Köyü Ortaokulu
Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu
Çanakyayla Köyü İlkokulu
Erikbağı Köyü İlkokulu
Esenkıyı Köyü İlkokulu
Göldüzü Köyü İlkokulu
Göldüzü Köyü Ortaokulu
Gölüstü Köyü İlkokulu
Gümüşdöven Köyü İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
Harmantepe Köyü Nedim Korkut İlkokulu
Harmantepe Köyü Nedim Korkut Ortaokulu
Hasan Atlı İlkokulu
Hasan Atlı Ortaokulu
Hıdırşah İlkokulu
Hıdırşah Ortaokulu
Ipekcayır Köyü İlkokulu
İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu
İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İnönü İlkokulu
İnönü Ortaokulu
Karaşeyh Köyü İlkokulu
Karşıyaka Köyü İlkokulu
Karşıyaka Köyü Ortaokulu
Kavuştuk Köyü İlkokulu
Kavuştuk Köyü Ortaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kömürlü Köyü İlkokulu
Kömürlü Köyü Ortaokulu
Mehmet Kamile Karahan İlkokulu
Mehmet Kamile Karahan Ortaokulu
Mollafadıl Köyü İlkokulu
Ögretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Örentaş Köyü İlkokulu
Selçuklu İlkokulu
Selçuklu Ortaokulu
Şehit Alattin Bozarslan İlkokulu
Şehit Mehmet Ali Erçetin İlkokulu
Şehit Mehmet Ali Erçetin Ortaokulu
TOKİ Şehit Yusuf Sayan İlkokulu
TOKİ Şehit Yusuf Sayan Ortaokulu
Yarımada Köyü İlkokulu
Yukarı Süphan İlkokulu
Yukarı Süphan Ortaokulu
Abdurrahmangazi İlkokulu
Ahlat Çok Programlı Lisesi
Ahlat Ergezen Anaokulu
Ahlat İmam Hatip Lisesi
Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi
Akçaören İlkokulu
Alakır İlkokulu
Alakır Ortaokulu
Alpaslan Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Bahçe İlkokulu
Bayındır İlkokulu
Bayındır Ortaokulu
Burcukaya İlkokulu
Cemalettin İlkokulu
Çatalağzı İlkokulu
Çukurtarla İlkokulu
Develik İlkokulu
Dilburnu İlkokulu
Ergezen İlkokulu
Ergezen Ortaokulu
Fatih İlkokulu
Gölgören İlkokulu
Güzelsu İlkokulu
Mayıs 2014-2680
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
4
6
5
5
5
5
6
6
4
5
5
5
5
4
4
6
4
4
4
4
4
6
5
5
5
5
4
5
5
4
4
6
4
6
4
4
6
4
4
4
4
6
5
5
4
4
4
4
4
6
6
6
4
4
4
6
4
4
6
6
6
6
6
6
4
4
4
6
6
Belde
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
4
4
4
5
3
4
4
4
4
3
3
5
4
4
4
4
5
5
3
5
5
0
5
5
3
4
4
4
4
5
4
4
5
5
3
5
3
5
5
3
5
5
5
5
3
4
4
5
5
5
5
5
3
3
3
5
5
5
3
5
5
3
3
3
3
3
3
5
5
5
3
3
26
26
26
22
30
26
26
26
26
30
30
22
26
26
26
26
22
22
30
22
22
14
22
22
30
26
26
26
26
22
26
26
22
22
30
22
30
22
22
30
22
22
22
22
30
26
26
22
22
22
22
22
30
30
30
22
22
22
30
22
22
30
30
30
30
30
30
22
22
22
30
30
Mayıs 2014-2680
11653
11654
11655
11656
11657
11658
11659
11660
11661
11662
11663
11664
11665
11666
11667
11668
11669
11670
11671
11672
11673
11674
11675
11676
11677
11678
11679
11680
11681
11682
11683
11684
11685
11686
11687
11688
11689
11690
11691
11692
11693
11694
11695
11696
11697
11698
11699
11700
11701
11702
11703
11704
11705
11706
11707
11708
11709
11710
11711
11712
11713
11714
11715
11716
11717
11718
11719
11720
11721
11722
11723
11724
715333
132046
132058
750149
714919
714912
726402
726385
706155
726407
715413
715415
743218
743213
752895
714989
748378
714988
971070
965218
726408
706478
706510
739999
733899
726413
752880
748157
715474
715465
726416
706598
706549
747154
745550
738635
733889
714812
714850
733891
757244
707284
707411
709058
709124
707294
707078
976534
707363
887869
707372
976951
752853
708556
708549
887639
708949
708946
707261
707388
972082
748178
976642
714494
752349
853539
752350
708492
708487
970757
873575
709173
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
AHLAT
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
Güzelsu Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kale Şehit Erdoğan Gökbulak Anaokulu
Kale Şehit Erdoğan Gökbulak İlkokulu
Kale Şehit Erdoğan Gökbulak Ortaokulu
Kınalıkoç İlkokulu
Kuşhane İlkokulu
Muzaffer İncesu Ortaokulu
Nazik İlkokulu
Otluyazı İlkokulu
Otluyazı Ortaokulu
Ovakışla Cumhuriyet İlkokulu
Ovakışla Cumhuriyet Ortaokulu
Ovakışla IMKB İlkokulu
Ovakışla İlkokulu
Ovakışla İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu
Ovakışla Ortaokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Sadullah Gencer Anadolu Lisesi
Saka İlkokulu
Selçuklu İlkokulu
Selçuklu Ortaokulu
Serinbayır İlkokulu
Seyrantepe İlkokulu
Soğanlı İlkokulu
Şehit Sümmani Görgen İlkokulu
Şehit Sümmani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulu
Taşharman İlkokulu
Taşharman Ortaokulu
Uludere İlkokulu
Vakıfbank İlkokulu
Vakıfbank Ortaokulu
Yatılı Bölge Ortaokulu
Yeni Köprü Ortaokulu
Yeniköprü İlkokulu
Yoğurtyemez İlkokulu
Yunus Ensari İlkokulu
Yunus Ensari Ortaokulu
Yuvadamı İlkokulu
Ahmet Mücteba Albayrak İlkokulu
Arpacık İlkokulu
Arpacık Köyü Konak Mezrası İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Bölmedere İlkokulu
Budaklı İlkokulu
Cevizyatağı Köyü İlkokulu
Çallı Köyü İlkokulu
Çayarası İlkokulu
Çayarası Köyü Akbulut Mezrası İlkokulu
Çıtak İlkokulu
Değirmen Köyü Anaokulu
Değirmenköy İlkokulu
Değirmenköy Ortaokulu
Değirmenköyü Köşk Merzası İlkokulu
Fatih İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Gedikpınar İlkokulu
Gedikpınar Köyü Keklik Tepe Mezrası İlkokulu
Gölbaşı Anaokulu
Gölbaşı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu
Gölbaşı İlkokulu
Gölbaşı Ortaokulu
Gölbaşı Sevgili Öğretmenim Anaokulu
Gölbaşı Sıcaksu İlkokulu
Günkırı Anaokulu
Günkırı İlkokulu
Günkırı Ortaokulu
Güroymak Anadolu Lisesi
Güroymak Anaokulu
Güroymak İlkokulu
493
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
4
4
4
4
4
6
6
4
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
6
4
4
6
6
6
4
4
5
5
5
4
4
4
5
5
6
4
4
6
4
6
6
4
4
5
5
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Belde
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
3
5
0
5
5
5
3
3
5
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
3
5
5
3
3
3
5
5
4
4
4
5
5
5
4
4
3
5
5
3
5
3
3
5
5
4
4
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
30
22
14
22
22
22
30
30
22
30
30
30
26
26
26
26
26
26
22
22
30
22
22
30
30
30
22
22
26
26
26
22
22
22
26
26
30
22
22
30
22
30
30
22
22
26
26
30
30
30
30
30
26
26
26
26
22
22
30
30
26
26
26
26
26
26
26
26
26
22
22
22
494
11725
11726
11727
11728
11729
11730
11731
11732
11733
11734
11735
11736
11737
11738
11739
11740
11741
11742
11743
11744
11745
11746
11747
11748
11749
11750
11751
11752
11753
11754
11755
11756
11757
11758
11759
11760
11761
11762
11763
11764
11765
11766
11767
11768
11769
11770
11771
11772
11773
11774
11775
11776
11777
11778
11779
11780
11781
11782
11783
11784
11785
11786
11787
11788
11789
11790
11791
11792
11793
11794
11795
11796
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
750758
967395
709168
752463
748176
708897
708902
224748
132071
707198
976744
714514
714545
707230
970915
707219
714595
714642
976670
971075
707127
976908
853545
973278
707060
709278
709276
707102
744025
887737
708836
708843
976637
714491
752361
708705
708701
853467
976648
707150
707307
709227
709223
708633
708629
709018
709004
976500
707733
976690
707243
753059
976574
853406
707488
753062
721517
721521
976693
707073
707703
722163
708038
722156
707664
708047
721511
721505
853586
708056
757378
753066
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
GÜROYMAK
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
Güroymak İMKB Anadolu Lisesi
Güroymak Mutlu Anaokulu
Güroymak Ortaokulu
Güroymak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Güroymak Yatılı Bölge Ortaokulu
Güzelli İlkokulu
Güzelli Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kaleli İlkokulu
Kavunlu İlkokulu
Kazım Karabekir İlkokulu
Kazım Karabekir Ortaokulu
Kekliktepe İlkokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kuştaşı İlkokulu
Mehmet Akif İlkokulu
Mehmet Akif Ortaokulu
Oduncular İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Özkavak İlkokulu
Saklı İlkokulu
Saklı Köyü Işıklı Mezrası İlkokulu
Selahattin- Rahime Dur İmam Hatip Lisesi
Sütderesi İlkokulu
Şehit Er Fevzi Güngür İlkokulu
Şehit Er Fevzi Güngür Ortaokulu
Şehit Er Mahfuz Urut İlkokulu
Şehit Er Mahfuz Urut Ortaokulu
Tahtalı İlkokulu
Taşüstü İlkokulu
Taşüstü Ortaokulu
Turgut Özal İlkokulu
Turgut Özal Ortaokulu
Üzümveren Köyü İlkokulu
Yamaç Köyü Şehit Er Ethem Öztürk İlkokulu
Yamaç Köyü Şehit Er Ethem Öztürk Ortaokul
Yayladere Mahallesi 23 Nisan İlkokulu
Yazıkonak İlkokulu
Yemişveren İlkokulu
Yukarı Kolbaşı İlkokulu
Yunus Emre İlkokulu
Yunus Emre Ortaokulu
100. Yıl İlkokulu
100. Yıl Ortaokulu
19 Mayıs İlkokulu
19 Mayıs Ortaokulu
Ağılözü İlkokulu
Akbıyık İlkokulu
Akça Köyü İlkokulu
Akçevre İlkokulu
Akçevre Köyü Örenbaş Mezrası İlkokulu Geçici Derslik
Akdik Köyü İlkokulu
Akşar İlkokulu
Aladana İlkokulu
Altınoluk Köyü İlkokulu Geçici Derslik
Altınoluk-Gökçimen İlkokulu
Altınoluk-Gökçimen Ortaokulu
Aşağı Kazanlı İlkokulu
Ayrancı Mezrası İlkokulu
Bağbaşı Mezrası İlkokulu
Ballı İlkokulu
Ballı Köyü Begendik Mezrası İlkokulu
Ballı Ortaokulu
Ballıca Köyü İlkokulu
Ballıca Köyü Yukarı Aksüt Mezrası İlkokulu
Başkent Üniversitesi İlkokulu
Başkent Üniversitesi Ortaokulu
Bozpınar Köyü İlkokulu
Bozpınar Köyü Ölçülü Mezrası İlkokulu
Bölüklü Köyü İlkokulu
Bölüklü Köyü Topağacı Mezrası İlkokulu Geçici Derslik
Mayıs 2014-2680
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
5
4
6
4
4
6
4
5
6
6
4
5
4
4
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
6
6
4
4
4
4
4
4
6
5
6
6
6
6
6
6
4
4
4
5
6
6
6
6
6
6
6
4
4
6
6
6
6
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
5
5
5
5
5
4
4
5
0
4
4
5
5
4
5
3
5
5
3
5
4
3
3
5
4
5
5
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
3
3
5
5
5
5
5
5
3
4
3
3
3
3
3
3
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
3
5
5
3
3
3
3
22
22
22
22
22
26
26
22
14
26
26
22
22
26
22
30
22
22
30
22
26
30
30
22
26
22
22
26
26
26
26
26
22
22
26
26
26
26
26
30
30
22
22
22
22
22
22
30
26
30
30
30
30
30
30
22
22
22
26
30
30
30
30
30
30
30
22
22
30
30
30
30
Mayıs 2014-2680
11797
11798
11799
11800
11801
11802
11803
11804
11805
11806
11807
11808
11809
11810
11811
11812
11813
11814
11815
11816
11817
11818
11819
11820
11821
11822
11823
11824
11825
11826
11827
11828
11829
11830
11831
11832
11833
11834
11835
11836
11837
11838
11839
11840
11841
11842
11843
11844
11845
11846
11847
11848
11849
11850
11851
11852
11853
11854
11855
11856
11857
11858
11859
11860
11861
11862
11863
11864
11865
11866
11867
11868
721618
721646
707470
976929
743156
976826
976695
707646
707288
707638
707122
708078
707498
707709
707164
707355
708144
707745
707462
708133
707085
976920
707061
757380
707480
753069
708167
707210
753064
879434
707784
707297
757379
753063
707306
708124
707089
707429
879537
132105
976674
708195
749302
752901
967763
132095
965563
958298
722273
753067
722264
887950
132117
721880
721878
853250
887652
707317
887967
707910
748195
708232
707342
708154
753058
708114
753045
707054
707623
708070
971917
707954
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çalışkanlar Köyü İlkokulu
Çatakdeğirmen Köyü Çavuşlu Mezrası İlkokulu
Çatakdeğirmen Köyü İlkokulu
Çayır Köyü İlkokulu
Çayırlı Mezrası İlkokulu
Çevrecik Mezrası İlkokulu
Çökekyazı İlkokulu
Dağören Köyü İlkokulu
Dayılar Köyü İlkokulu
Derince Köyü İlkokulu
Doğancı Köyü İlkokulu
Doğrular Mezrası İlkokulu
Döküktaş Köyü İlkokulu
Döküktaş Köyü Kayaş Mezrası İlkokulu
Döküktaş Köyü Topluca Mezrası İlkokulu
Durak Mezrası İlkokulu
Düztepe İlkokulu
Ekinli Köyü Deliklitaş Mezrası İlkokulu
Ekinli Köyü İlkokulu
Ekintepe Köyü İlkokulu
Elmacık Köyü Elmalı Mezrası İlkokulu
Elmacık Köyü İlkokulu
Erencik Köyü İlkokulu
Esenler Köyü Bayır Mezrası İlkokulu Geçici Derslik
Gayda Köyü Bağışlı Mezrası İlkokulu
Gayda Köyü İlkokulu
Gayda Köyü Receban Mezrası İlkokulu Geçici Derslik
Gayda Köyü Yolbaşı Mezrası İlkokulu
Gedik Mezrası İlkokulu
Gökay Köyü İlkokulu
Gökay Köyü Varkan Mezrası İlkokulu
Gökçimen Köyü İlkokulu Geçici Derslik
Göktepe Köyü İlkokulu
Gönüllü Köyü İlkokulu
Görece Köyü İlkokulu
Göze Mezrası İlkokulu
Güvendik Mezrası İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Harmandöven Köyü İlkokulu
Harmandöven Köyü Otlu Mezrası İlkokulu
Hizan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Hizan İlkokulu
Hizan Kadir Has Anadolu Lisesi
Hizan Lisesi
Hizan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Hizan 80. Yıl Anaokulu
Horozdere İlkokulu
Horozdere Köyü Akbaş Mezrası İlkokulu Geçici Derslik
Horozdere Ortaokulu
İçlikaval Köyü İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İstiklal İlkokulu
İstiklal Ortaokulu
Kalkanlı Köyü İlkokulu
Kapısuyu Köyü Dibekli Mezrası İlkokulu
Kapısuyu Köyü İlkokulu
Karaağaç Köyü İlkokulu
Karakoyun Mezrası İlkokulu
Karasu Yatılı Bölge Ortaokulu
Karbastı Köyü Avlak Mezrası İlkokulu
Karbastı Köyü İlkokulu
Karbastı Köyü Koç Mezrası İlkokulu
Karbastı Köyü Taş Mezrası İlkokulu Geçici Derslik
Karlıtepe Köyü İlkokulu
Kayalı Köyü İlkokulu
Keçeli Köyü İlkokulu
Keklik Köyü İlkokulu
Kepirli Köyü Aşağı Ayvacık Mezrası İlkokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kilimli Mezrası İlkokulu
495
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
6
6
6
4
6
6
6
6
6
4
6
6
4
4
4
4
4
4
5
6
5
5
4
4
4
6
6
5
5
6
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
6
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
5
5
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
3
3
3
5
3
3
3
3
3
5
3
3
5
5
5
5
5
5
4
3
4
4
0
5
5
3
3
4
4
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
22
22
26
30
30
30
30
30
26
30
30
30
30
30
30
30
30
26
30
30
30
30
30
30
30
30
26
26
26
26
30
30
30
22
30
30
30
30
30
22
30
30
22
22
22
22
22
22
26
30
26
26
14
22
22
30
30
26
26
30
22
30
30
30
30
30
30
30
30
30
22
30
496
11869
11870
11871
11872
11873
11874
11875
11876
11877
11878
11879
11880
11881
11882
11883
11884
11885
11886
11887
11888
11889
11890
11891
11892
11893
11894
11895
11896
11897
11898
11899
11900
11901
11902
11903
11904
11905
11906
11907
11908
11909
11910
11911
11912
11913
11914
11915
11916
11917
11918
11919
11920
11921
11922
11923
11924
11925
11926
11927
11928
11929
11930
11931
11932
11933
11934
11935
11936
11937
11938
11939
11940
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
707606
707595
753057
977019
753068
721963
721955
707881
707895
721790
721785
749777
707870
707586
887475
971071
748177
753052
708200
707199
707680
976891
888016
750082
707392
753060
753061
707400
707523
722104
722101
721220
721280
976885
976543
707925
708062
750081
707421
747156
707533
707236
707509
708025
752191
707189
707155
853385
750046
853527
707854
707817
753043
853260
974538
752896
747805
748010
747054
747449
975427
975422
701059
700464
700553
975435
700960
701088
131830
962906
750759
749118
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
HİZAN
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Klavuz Mezrası İlkokulu
Koçlu Köyü İlkokulu
Koçyiğit Köyü Doyumlu Mezrası İlkokulu Geçici Derslik
Koçyiğit Köyü İlkokulu
Kolludere Beldesi Güngören Mahallesi İlkokulu Geçici Derslik
Kolludere İlkokulu
Kolludere Ortaokulu
Koyunlu Mezrası İlkokulu
Meydan Köyü İlkokulu
Nurs İlkokulu
Nurs Ortaokulu
Oğlaklı Köyü İlkokulu
Ortaca Köyü İlkokulu
Otluca İlkokulu
Oymapınar Köyü İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Sağınlı Kamran İnan Yatılı Bölge Ortaokulu
Sağınlı Köyü İlkokulu
Sağınlı Köyü Ovi Mezrası İlkokulu
Sağırkaya Köyü İlkokulu
Sağırkaya Köyü Akçakonak Mezrası İlkokulu
Samanyolu Mezrası İlkokulu
Sarıtaş Köyü İlkokulu
Sarıtaş Köyü Özenli Mezrası İlkokulu
Sarpkaya Köyü İlkokulu
Sarpkaya Köyü Mut Mezrası İlkokulu Geçici Derslik
Sarpkaya Köyü Öztoprak Mezrası İlkokulu Geçici Derslik
Soğuksu İlkokulu
Sürücüler Köyü İlkokulu
Süttaşı İlkokulu
Süttaşı Ortaokulu
Şht.Öğrt. A. Nafiz Özbağrıaçık İlkokulu
Şht.Öğrt. A. Nafiz Özbağrıaçık Ortaokulu
Tutumlu Köyü İlkokulu
Uzuntaş Köyü İlkokulu
Ürünveren Köyü Mehmetçik İlkokulu
Ürünveren Köyü Tuğlu Mezrası İlkokulu
Ürünveren Köyü Yapağı Mezrası İlkokulu
Yamaç Mezrası İlkokulu
Yatılı Bölge Ortaokulu
Yaylacık Köyü İlkokulu
Yazmali Mezrası İlkokulu
Yedikardeş İlkokulu
Yelkıran Köyü İlkokulu
Yelkıran Köyü Köprü Mezrası İlkokulu
Yemişli İlkokulu
Yenicik Köyü İlkokulu
Yığınkaya Köyü İlkokulu
Yığınkaya Köyü Kardeşlik İlkokulu
Yoğurtlu Köyü İlkokulu
Yolbilen Köyü İlkokulu
Yukarı Ayvacık Köyü İlkokulu
Yukarıayvacık Köyü Yaylalı Mezrası İlkokulu
Yukarıçallı Köyü İlkokulu
Yunus Emre Anaokulu
75. Yıl Abidin İnan Gaydalı İlkokulu
75.Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulu
Ahmet Eren Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Alaniçi Köyü İlkokulu
Alaniçi Köyü Yenice Mezrası İlkokulu
Arıdağı Köyü İlkokulu
Aşağıkaraboy Köyü İlkokulu
Ayrancılar Köyü İlkokulu
Başhan Köyü İlkokulu
Başmaklı Köyü İlkokulu
Bayramalan Köyü İlkokulu
Bitlis Anadolu Lisesi
Bitlis Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Bitlis Beş Minare Anadolu Lisesi
Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi
Mayıs 2014-2680
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
5
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
5
6
5
5
4
4
6
6
6
6
6
6
4
6
5
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
4
6
5
4
4
4
4
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Belde
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
4
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
3
4
4
5
5
3
3
3
3
3
3
5
3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
5
3
4
5
5
5
5
30
26
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
22
26
30
30
30
30
26
30
30
30
30
30
26
30
26
26
22
22
30
30
30
30
30
30
22
30
26
30
30
30
26
30
30
30
30
30
30
30
30
22
22
22
22
22
22
26
26
26
26
30
22
30
26
22
22
22
22
Mayıs 2014-2680
11941
11942
11943
11944
11945
11946
11947
11948
11949
11950
11951
11952
11953
11954
11955
11956
11957
11958
11959
11960
11961
11962
11963
11964
11965
11966
11967
11968
11969
11970
11971
11972
11973
11974
11975
11976
11977
11978
11979
11980
11981
11982
11983
11984
11985
11986
11987
11988
11989
11990
11991
11992
11993
11994
11995
11996
11997
11998
11999
12000
12001
12002
12003
12004
12005
12006
12007
12008
12009
12010
12011
12012
971713
967669
966139
131901
131878
967751
131842
973504
700858
700110
747867
701119
701138
701177
700488
975444
752842
700477
700122
975010
700985
700912
975002
975472
700719
714818
714565
700745
749753
750550
131891
750201
966309
715236
700810
700928
714044
714038
131925
700497
700003
701043
975465
700818
714176
714170
700946
700847
700468
700443
700976
753011
715150
737233
701008
131866
747723
737237
714573
713986
713984
714869
714933
700008
748158
973198
344803
714635
714622
971068
713880
713919
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Bitlis Cemil Özgür Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Bitlis Lisesi
Bitlis Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Bitlis Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Bitlis Said Nursî Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bitlis Spor Lisesi
Bitlis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Bitlis Vilayetler Birliği Anaokulu
Boztepe Köyü İlkokulu
Bölükyazı Köyü İlkokulu
Bölükyazı Tekel Edip Safder Gaydalı Yatılı Bölge Ortaokulu
Cumhuriyet Köyü İlkokulu
Çalıdüzü Köyü İlkokulu
Çalıdüzü Köyü Yavuzlar Mezrası İlkokulu
Çeltikli Şehit Nadir İpek İlkokulu
Değirmenaltı Köyü İlkokulu
Değirmenaltı Köyü Ortaokulu
Dereağzı Köyü İlkokulu
Dereağzı Köyü Kavakdibi Mezrası İlkokulu
Dideban Ortaokulu
Direktaşı Köyü Güvenli Mezrası İlkokulu
Doğruyol Köyü Çadırlı Mezrası İlkokulu
Doğruyol Köyü İlkokulu
Dörtağaç Köyü İlkokulu
Düzköy İlkokulu
Fatih İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Geçitbaşı Köyü İlkokulu
Geçitbaşı Köyü Kapalı Mezrası İlkokulu
Gökmeydan İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hatuniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Hikmet Kiler Fen Lisesi
Hüsrevpaşa Ortaokulu
İçgeçit Köyü İlkokulu
İçmeli Köyü İlkokulu
İdris-i Bitlis İlkokulu
İdris-i Bitlis Ortaokulu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Karbastı Köyü Doğanlı Mezrası İlkokulu
Karınca Köyü İlkokulu
Kayabaşı Köyü İlkokulu
Kazımpaşa İlkokulu
Keklikdüzü Köyü İlkokulu
Kireçtaşı Köyü İlkokulu
Kireçtaşı Köyü Ortaokulu
Kokarsu Köyü İlkokulu
Konaç Köyü İlkokulu
Konuksayar Köyü İlkokulu
Koruk Köyü İlkokulu
Kömüryakan Köyü Aşağı Mahalle İlkokulu
Kömüryakan Köyü Yukarı Mahalle İlkokulu
Kurtuluş Özgür Kaya Taşdelen İlkokulu
Kurtuluş Özgür Kaya Taşdelen Ortaokulu
Küllüce Köyü İlkokulu
Merkez Ticaret Meslek Lisesi
Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu
MNG Kargo İlkokulu
MNG Kargo Ortaokulu
Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu
Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu
Muştakbaba İlkokulu
Muştakbaba Ortaokulu
Narlıdere Köyü İlkokulu
Narlıdere Yatılı Bölge Ortaokulu
Necibe Gencer Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Nurullah Eren Anadolu Öğretmen Lisesi
Oya Havare İlkokulu
Oya Havare Ortaokulu
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Polis Amca İlkokulu
Polis Amca Ortaokulu
497
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
4
6
5
5
5
5
4
4
6
6
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
6
6
5
4
5
4
4
5
5
5
5
5
6
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
5
3
4
4
4
4
5
5
3
3
5
5
5
5
5
4
4
5
5
0
3
3
4
5
4
5
5
4
4
4
4
4
3
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
22
22
22
22
22
22
22
22
26
26
26
26
26
26
30
26
26
26
26
22
30
26
26
26
26
22
22
30
30
22
22
22
22
22
26
26
22
22
14
30
30
26
22
26
22
22
26
26
26
26
26
30
22
22
26
22
22
22
22
22
22
22
22
26
26
22
22
22
22
22
22
22
498
12013
12014
12015
12016
12017
12018
12019
12020
12021
12022
12023
12024
12025
12026
12027
12028
12029
12030
12031
12032
12033
12034
12035
12036
12037
12038
12039
12040
12041
12042
12043
12044
12045
12046
12047
12048
12049
12050
12051
12052
12053
12054
12055
12056
12057
12058
12059
12060
12061
12062
12063
12064
12065
12066
12067
12068
12069
12070
12071
12072
12073
12074
12075
12076
12077
12078
12079
12080
12081
12082
12083
12084
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
714102
714097
740006
973625
966372
713832
713830
751750
975399
701057
701126
700829
700861
700879
701155
714431
714426
714630
714444
700849
700012
700470
701181
701201
700892
701030
700015
747809
749750
700023
701044
701072
701031
749751
700453
975455
701113
739564
739562
888065
131854
713776
713774
875263
714820
714222
817756
714745
714824
716912
716911
706316
706341
706350
706360
753040
706378
706368
750204
717257
717282
706403
748637
706413
706419
716939
716937
706461
706468
706472
706481
706490
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
Saray İlkokulu
Saray Ortaokulu
Sarıkonak Köyü İlkokulu
Servan Ölekli Anaokulu
Sevgili Öğretmenim Anaokulu
Şehit Öğretmen Ergin Komut İlkokulu
Şehit Öğretmen Ergin Komut Ortaokulu
Şehit Tahsin Barutçu Anadolu Lisesi
Şems-i Bitlis İlkokulu
Tabanözü Köyü Akçalı Mezrası İlkokulu
Tabanözü Köyü Buğdaylı Mezrası İlkokulu
Tabanözü Köyü İlkokulu
Tanrıyar Köyü İlkokulu
Tatlıkaynak Köyü Çayırlı Mezrası İlkokulu
Tatlıkaynak Köyü İlkokulu
TOKİ Ahmet Eren İlkokulu
TOKİ Ahmet Eren Ortaokulu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu
Üçkardeş Köyü Nadir Ertan Uygun İlkokulu
Yalnızçamlar Köyü İlkokulu
Yaygın Köyü İlkokulu
Yeşilsırt Köyü İlkokulu
Yolağzı Köyü İlkokulu
Yolalan Beldesi Kale Mahallesi İlkokulu
Yolalan Köyü Çınarbaşı Mezrası İlkokulu
Yolalan Köyü İlkokulu
Yolalan Şeh.Jan.Üst Çavuş Kaan Şen Yatılı Bölge Ortaokulu
Yolalan Yeni Mahalle İlkokulu
Yolcular Köyü İlkokulu
Yolcular Köyü Ören Mezrası İlkokulu
Yolcular Köyü Samanlı Mezrası İlkokulu
Yolyazı Köyü İlkokulu
Yukarı Başhan Köyü İlkokulu
Yukarıkaraboy Köyü İlkokulu
Yumurtatepe Köyü İlkokulu
Yuvacık Köyü İlkokulu
Yükseliş İlkokulu
Yükseliş Ortaokulu
Zübeyde Hanım İlkokulu
Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi
100. Yıl Atatürk İlkokulu
100. Yıl Atatürk Ortaokulu
13 Kasım Atatürk Anaokulu
75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu
75.Yıl Anaokulu
8 Ağustos İlkokulu
8 Ağustos Ortaokulu
Açıkalan İlkokulu
Açıkalan Ortaokulu
Akçaağaç Mezrası İlkokulu
Akıncı Köyü İlkokulu
Alıcık Köyü İlkokulu
Alkoyun Köyü İlkokulu
Arpalıseki Köyü Çimenli Mezrası İlkokulu
Arpalıseki Köyü Çimenli Mezrası İlkokulu
Arpalıseki Köyü İlkokulu
Arpalıseki Köyü Yüksekova Mezrası İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Bağarası İlkokulu
Bağarası Köyü Cevizli Mezrası İlkokulu
Ballı Köyü İlkokulu
Beşevler Köyü İlkokulu
Boğazönü İlkokulu
Boğazönü Ortaokulu
Bozburun Köyü İlkokulu
Bozburun Köyü Serince Mezrası İlkokulu
Çatalerik Köyü İlkokulu
Çatalsöğüt Köyü İlkokulu
Çayırlı Köyü İlkokulu
Mayıs 2014-2680
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
6
4
4
4
4
4
4
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
5
4
5
6
6
5
6
5
5
5
5
6
5
5
4
5
5
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
5
5
3
5
5
5
5
5
5
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
4
5
4
3
3
4
3
4
4
4
4
3
4
4
5
4
4
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
22
22
30
22
22
22
22
22
22
30
30
30
26
26
26
22
22
22
22
26
22
26
30
30
26
30
26
26
26
26
30
26
26
22
26
26
30
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
22
22
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Mayıs 2014-2680
12085
12086
12087
12088
12089
12090
12091
12092
12093
12094
12095
12096
12097
12098
12099
12100
12101
12102
12103
12104
12105
12106
12107
12108
12109
12110
12111
12112
12113
12114
12115
12116
12117
12118
12119
12120
12121
12122
12123
12124
12125
12126
12127
12128
12129
12130
12131
12132
12133
12134
12135
12136
12137
12138
12139
12140
12141
12142
12143
12144
12145
12146
12147
12148
12149
12150
12151
12152
12153
12154
12155
12156
716961
706501
716959
706516
706526
750569
706530
706540
706546
717072
717069
717039
717038
753051
748181
706591
887799
706631
749774
706637
132154
706641
748370
753042
706646
132166
706650
977080
706668
974628
749775
749776
748160
976528
706693
706701
971916
706704
750570
976458
887823
717332
976610
706729
750308
706737
750760
963684
753050
974774
974976
706744
757520
853286
706755
706762
706772
706775
706782
706787
706796
706804
706813
717126
717123
706819
706827
706837
706845
748397
706857
706869
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
Çığır İlkokulu
Çığır Köyü Ocaklı Mezrası İlkokulu
Çığır Ortaokulu
Çiğdemalan İlkokulu
Çitliyol Köyü İlkokulu
Çitliyol Köyü Ortaokulu
Çukurca Mezrası İlkokulu
Dağarcık Köyü İlkokulu
Dağlık Köyü İlkokulu
Dereyolu İlkokulu
Dereyolu Ortaokulu
Ekizler Köyü İlkokulu
Ekizler Köyü Ortaokulu
Erler İlkokulu
Erler Yatılı Bölge Ortaokulu
Esenyurt Mezrası İlkokulu
Geyikpınar Köyü İlkokulu
Göztepe Köyü İlkokulu
Gümüşkanat Köyü İlkokulu
Güvenli Mezrası İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Havarik Köyü İlkokulu
İkizler Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu
ikizler Köyü Balkaya Mezrası İlkokulu
İkizler Köyü İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kapaklı İlkokulu
Karabudak Köyü İlkokulu
Kaşak İlkokulu
Kavakbaşı Anaokulu
Kavakbaşı İlkokulu
Kavakbaşı Ortaokulu
Kavakbaşı Yatılı Bölge Ortaokulu
Kayabaşı Köyü İlkokulu
Kayran İlkokulu
Kayran Köyü Köprübaşı Mezrası İlkokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kocainiş Köyü İlkokulu
Kocainiş Köyü Ortaokulu
Kovanlı Köyü İlkokulu
Koyunlu İlkokulu
Koyunlu Ortaokulu
Kuşdili Köyü İlkokulu
Küllüce Köyü İlkokulu
Küllüce Köyü Ortaokulu
Meydan Köyü İlkokulu
Mutki Anadolu Lisesi
Mutki Anaokulu
Mutki İlkokulu
Mutki İmam Hatip Lisesi
Mutki Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Oluklu Köyü İlkokulu
Oluklu Köyü Yeşilce Mezrası İlkokulu
Ölçülü Mezrası İlkokulu
Özen Köyü İlkokulu
Salman Köyü İlkokulu
Sarıçiçek Köyü İlkokulu
Sekiliyazı İlkokulu
Taşboğaz Köyü İlkokulu
Taşyol İlkokulu
Tolgalı İlkokulu
Uğur Köyü İlkokulu
Ulaş Köyü İlkokulu
Uran İlkokulu
Uran Ortaokulu
Üçadım Köyü İlkokulu
Yalıntaş Köyü İlkokulu
Yalıntaş Köyü Zorova Mezrası İlkokulu
Yanıkçakır İlkokulu
Yatılı Bölge Ortaokulu
Yazıcık İlkokulu
Yenidoğan Köyü İlkokulu
499
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
6
6
6
6
4
6
6
6
5
5
5
5
6
6
6
4
6
6
6
5
5
6
6
6
6
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
6
6
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Belde
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
0
3
3
3
4
4
4
4
3
3
3
5
3
3
3
4
4
3
3
3
3
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
30
30
30
30
30
30
30
30
30
26
26
30
30
30
30
30
30
30
30
30
22
30
30
30
30
22
30
30
30
26
26
26
26
30
30
30
22
30
30
30
26
26
30
30
30
30
22
22
22
22
22
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
22
30
30
500
12157
12158
12159
12160
12161
12162
12163
12164
12165
12166
12167
12168
12169
12170
12171
12172
12173
12174
12175
12176
12177
12178
12179
12180
12181
12182
12183
12184
12185
12186
12187
12188
12189
12190
12191
12192
12193
12194
12195
12196
12197
12198
12199
12200
12201
12202
12203
12204
12205
12206
12207
12208
12209
12210
12211
12212
12213
12214
12215
12216
12217
12218
12219
12220
12221
12222
12223
12224
12225
12226
12227
12228
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
976817
706882
717183
717180
706930
720139
720148
720474
708066
720489
751376
132201
720708
721317
719876
719871
708115
708152
853399
708140
720812
720808
720747
720741
976494
719427
719475
708788
708782
708189
753054
719752
708197
708202
708214
720677
720675
887843
972105
721291
721329
719897
719884
708254
853232
132225
708281
887520
972753
738459
132237
966751
720459
720452
737832
721310
719468
719456
719922
719909
132213
708298
708339
887993
708356
887857
853588
720443
720435
708245
738460
721038
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
MUTKİ
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
Yiğitler İlkokulu
Yukarı Uzunyar Köyü İlkokulu
Yuvalıdam İlkokulu
Yuvalıdam Ortaokulu
Zeydan İlkokulu
Ahmet Mücteba Albayrak İlkokulu
Ahmet Mücteba Albayrak Ortaokulu
Alacabük İlkokulu
Alacabük Köyü Aksoğan Mezrası İlkOkulu
Alacabük Ortaokulu
Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Atatürk Lisesi
Bahçelievler İlkokulu
Bahçelievler Ortaokulu
Benekli Köyü İlkokulu
Benekli Köyü Ortaokulu
Beştaş Mezrası İlkokulu
Bolalan Çataltaş Mezrası İlkokulu
Bolalan Köyü İlkokulu
Budaklı İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çağlayan İlkokulu
Çağlayan Ortaokulu
Çalıdüzü İlkokulu
Çanakdüzü Köyü İlkokulu
Çanakdüzü Köyü Ortaokulu
Çekmece İlkokulu
Çekmece Ortaokulu
Çevre İlkokulu
Dağdibi Köyü İlkokulu
Dalda Köyü İlkokulu
Dibekli Köyü İlkokulu
Doluca İlkokulu
Dönertaş Köyü İlkokulu
Dumlupınar İlkokulu
Dumlupınar Ortaokulu
Eğritaş Köyü Mesut Peker İlkokulu
Fatih Anaokulu
Fatih İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Göllü Köyü İlkokulu
Göllü Köyü Ortaokulu
Güntepe Köyü İlkokulu
Güreşçi Köyü Taşdemir Mezrası İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hanelmalı İlkokulu
Harmanlı İlkokulu
Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi
Hüsnü M. Özyeğin Vakfı-Deniz Süren Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlk Adım Anaokulu
İstasyon İlkokulu
İstasyon Ortaokulu
Karşıyaka İlkokulu
Karşıyaka Ortaokulu
Kırkbulak İlkokulu
Kırkbulak Ortaokulu
Kıyıdüzü Köyü İlkokulu
Kıyıdüzü Köyü Ortaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kolbaşı Mezrası İlkokulu
Koruklu Köyü İlkokulu
Koyluca İlkokulu
Koyunpınar İlkokulu
Köprücük İlkokulu
Kurukaya İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet Zeki Peker İlkokulu
Mehmetçik İlkokulu
Milli Hakimiyet İlkokulu
Mayıs 2014-2680
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
4
4
6
6
6
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
4
4
4
4
6
6
6
5
5
6
6
6
6
6
6
4
4
6
4
4
4
5
5
6
5
4
6
6
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
5
6
5
6
6
6
4
4
6
4
4
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
3
3
3
3
3
5
5
3
3
3
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
5
5
5
5
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
5
5
3
5
5
5
4
4
3
4
5
3
3
5
4
0
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
4
3
4
3
3
3
5
5
3
5
5
30
30
30
30
30
22
22
30
30
30
22
22
22
22
26
26
30
30
30
30
22
22
22
22
30
30
30
26
26
30
30
30
30
30
30
22
22
30
22
22
22
26
26
30
26
22
30
30
22
26
14
22
22
22
22
22
26
26
26
26
22
26
30
26
30
30
30
22
22
30
22
22
Mayıs 2014-2680
12229
12230
12231
12232
12233
12234
12235
12236
12237
12238
12239
12240
12241
12242
12243
12244
12245
12246
12247
12248
12249
12250
12251
12252
12253
12254
12255
12256
12257
12258
12259
12260
12261
12262
12263
12264
12265
12266
12267
12268
12269
12270
12271
12272
12273
12274
12275
12276
12277
12278
12279
12280
12281
12282
12283
12284
12285
12286
12287
12288
12289
12290
12291
12292
12293
12294
12295
12296
12297
12298
12299
12300
708482
708379
708403
971074
708389
720917
738450
372934
218265
967462
875251
965096
970356
738335
720945
748396
719433
719919
971517
750351
750352
963761
969768
719449
719442
965564
720518
720501
752184
853479
708424
750220
887753
720897
721052
738423
708449
708459
746799
708915
887470
721084
747844
701927
702967
966524
386541
702968
278104
232537
971078
716778
721186
971077
749637
133003
750761
964510
324786
973356
132967
132992
701885
702977
703070
133015
701890
962360
133039
702984
703071
133027
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
TATVAN
DÖRTDİVAN
DÖRTDİVAN
DÖRTDİVAN
DÖRTDİVAN
DÖRTDİVAN
DÖRTDİVAN
DÖRTDİVAN
DÖRTDİVAN
DÖRTDİVAN
DÖRTDİVAN
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
Nohutlu Köyü İlkokulu
Obuz Köyü İlkokulu
Ortaklar Mezrası İlkokulu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Örenlik İlkokulu
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu
Şehit Öğr.Bayram Yasemin Tekin İlkokulu
Tatvan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Tatvan Anadolu Lisesi
Tatvan Anadolu Öğretmen Lisesi
Tatvan Anaokulu
Tatvan Cumhuriyet Anaokulu
Tatvan Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
Tatvan İMKB İlkokulu
Tatvan İMKB Ortaokulu
Tatvan İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu
Tatvan Küçüksu İlkokulu
Tatvan Küçüksu Ortaokulu
Tatvan Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Tatvan Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Tatvan Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Tatvan Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Tatvan Sadullah Gencer Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Tatvan Sarıkum İlkokulu
Tatvan Sarıkum Ortaokulu
Tatvan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Tatvan Van Gölü İlkokulu
Tatvan Van Gölü Ortaokulu
Tatvan 75. Yıl İMKB Uzm.J.Çvş.Sedat Köroğlu İlkokulu
Tokaçlı İlkokulu
Tokaçlı Paşaelmalı İlkokulu
TOKİ Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi
Tosunlu İlkokulu
Tuğ Ortaokulu
Uluer İlkokulu
Vakıfbank İlkokulu
Yassıca İlkokulu
Yelkenli İlkokulu
Yoncabaşı İlkokulu
Yoncabaşı Ortaokulu
Yumurtatepe İlkokulu
Zeki Ergezen İlkokulu
75.Yıl İMKB Jnd.Çav.Sedat Köroğlu Yatılı Bölge Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Çavuşlar İlkokulu
Dörtdivan Anadolu Öğretmen Lisesi
Dörtdivan Çok Programlı Lisesi
Gücükler İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Şehit Orhan Yalçın Ortaokulu
Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu
Bolu Gerede Avni Akyol Ögretmen Evi ve ASO
Fatma SeyitMehmet Eren Anaokulu
Gerede Anadolu İmam Hatip Lisesi
Gerede Anadolu Lisesi
Gerede Anadolu Öğretmen Lisesi
Gerede Hacı Sadık Öztosun Anadolu Lisesi
Gerede Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Gerede Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Gerede Ticaret Meslek Lisesi
Göynükören İlkokulu
Halil Nom İlkokulu
Halil Nom Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Ibrıcak Coşkun Arda İlkokulu
İbrahim Hilmi Koçbeyoğlu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Mehmet Zeliha Güzelce İlkokulu
Mehmet Zeliha Güzelce Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
501
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
5
6
4
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
5
6
6
4
6
4
4
4
6
6
5
5
6
4
5
4
4
3
3
4
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
3
4
3
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
4
3
3
5
3
5
5
5
3
3
4
4
3
5
4
7
7
0
0
7
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
7
0
0
0
0
0
30
26
30
22
30
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
26
26
22
22
22
22
22
26
26
22
22
22
26
30
30
22
30
22
22
22
30
30
26
26
30
22
26
14
14
12
12
14
12
10
12
12
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
12
12
12
14
12
10
12
12
12
502
12301
12302
12303
12304
12305
12306
12307
12308
12309
12310
12311
12312
12313
12314
12315
12316
12317
12318
12319
12320
12321
12322
12323
12324
12325
12326
12327
12328
12329
12330
12331
12332
12333
12334
12335
12336
12337
12338
12339
12340
12341
12342
12343
12344
12345
12346
12347
12348
12349
12350
12351
12352
12353
12354
12355
12356
12357
12358
12359
12360
12361
12362
12363
12364
12365
12366
12367
12368
12369
12370
12371
12372
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
702993
703072
132979
701895
702994
703074
702970
703069
966509
702969
703068
133064
703030
703083
703032
703081
703033
703082
703031
703080
750339
133076
133088
703034
703084
703035
721225
703037
722391
362656
133123
133135
325037
752195
747667
133184
704070
701959
702966
703088
701942
704068
381537
703038
702963
133206
133218
133196
966914
702965
703087
701980
702059
973330
975200
703006
703044
702995
703050
868610
132382
972806
244013
964268
974240
814955
751986
132416
971076
132369
749763
974835
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GEREDE
GÖYNÜK
GÖYNÜK
GÖYNÜK
GÖYNÜK
GÖYNÜK
GÖYNÜK
GÖYNÜK
GÖYNÜK
GÖYNÜK
GÖYNÜK
GÖYNÜK
GÖYNÜK
GÖYNÜK
GÖYNÜK
GÖYNÜK
GÖYNÜK
GÖYNÜK
GÖYNÜK
GÖYNÜK
KIBRISCIK
KIBRISCIK
KIBRISCIK
KIBRISCIK
KIBRISCIK
MENGEN
MENGEN
MENGEN
MENGEN
MENGEN
MENGEN
MENGEN
MENGEN
MENGEN
MENGEN
MENGEN
MENGEN
MENGEN
MENGEN
MENGEN
MENGEN
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Mustafa Çevikoğlu ve Halil Çevikoğlu İlkokulu
Mustafa Çevikoğlu ve Halil Çevikoğlu Ortaokulu
Nimet Meto Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Samat İlkokulu
Seyit Mithat Dayıoğlu İlkokulu
Seyit Mithat Dayıoğlu Ortaokulu
Yenimahalle İlkokulu
Yenimahalle Ortaokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
100. Yıl İlkokulu
100. Yıl Ortaokulu
Akşemsettin İmam Hatip Lisesi
Ali Ericek İlkokulu
Ali Ericek Ortaokulu
Egemenlik İlkokulu
Egemenlik Ortaokulu
Ekinciler İlkokulu
Ekinciler Ortaokulu
Göynük İlkokulu
Göynük Ortaokulu
Göynük Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kuyupınar Ovaboyu İlkokulu
Kuyupınar Ovaboyu Ortaokulu
Narzanlar İlkokulu
Narzanlar Ortaokulu
Nejla Türk İlkokulu
Nejla Türk Ortaokulu
Orhan Çalış Çok Programlı Lisesi
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kıbrıscık Çok Programlı Lisesi
Kıbrıscık İlkokulu
Kıbrıscık Yatılı Bölge Ortaokulu
Aşcılar Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Cezmi Bilgin İlkokulu
Cezmi Bilgin Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Gentaş Çok Programlı Lise
Gökcesu Ortaokulu
Gökçesu İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Lisesi
Mengen Anaokulu
Mengen İlkokulu
Mengen Ortaokulu
Abant İlkokulu
Abant Ortaokulu
Aktaş Anaokulu
Alıçören Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Behiye Baysal İlkokulu
Behiye Baysal Ortaokulu
Behiye Baysal Ticaret Meslek Lisesi
Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bolu Anadolu Lisesi
Bolu Anadolu Öğretmen Lisesi
Bolu Atatürk Anadolu Lisesi
Bolu Bağışçılar Vakfı Anaokulu
Bolu Fen Lisesi
Bolu Güzel Sanatlar Lisesi
Bolu Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Bolu Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmen Evi ve ASO
Bolu Ticaret Meslek Lisesi
Büyük Berk Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Canip Baysal Anadolu Lisesi
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
4
4
6
6
4
4
4
4
4
6
6
6
6
5
5
4
4
4
5
5
5
3
3
3
5
5
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
3
1
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
7
6
6
7
7
5
5
7
7
7
7
0
5
5
5
5
6
6
7
7
0
6
6
6
0
0
0
6
6
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
12
14
12
12
12
12
12
12
12
14
16
16
14
14
18
18
14
14
14
14
10
18
18
18
18
16
16
14
14
10
16
16
16
12
12
12
16
16
12
12
12
14
14
12
10
12
12
12
12
10
10
10
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
11
10
10
10
12
10
Mayıs 2014-2680
12373
12374
12375
12376
12377
12378
12379
12380
12381
12382
12383
12384
12385
12386
12387
12388
12389
12390
12391
12392
12393
12394
12395
12396
12397
12398
12399
12400
12401
12402
12403
12404
12405
12406
12407
12408
12409
12410
12411
12412
12413
12414
12415
12416
12417
12418
12419
12420
12421
12422
12423
12424
12425
12426
12427
12428
12429
12430
12431
12432
12433
12434
12435
12436
12437
12438
12439
12440
12441
12442
12443
12444
703002
703041
703009
703058
975208
975206
703015
703054
703022
703046
703007
703055
703063
703016
750763
747055
747414
703004
703045
975329
752577
749303
132441
703008
703053
223444
962362
751676
132394
132404
132370
132345
703017
703052
703047
702997
975212
703011
703059
703019
703065
703005
703043
970448
970446
703013
703062
703018
703064
702999
703056
132333
972708
701772
703021
703066
703010
703040
701808
749741
701828
701789
701797
869282
751919
702996
703049
703020
703067
701873
703014
703060
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Canip Baysal İlkokulu
Canip Baysal Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çaygökpınar İlkokulu
Çimento Çaydurt İlkokulu
Çobankaya Şehit Murat Pacal İlkokulu
Çobankaya Şehit Murat Paçal Ortaokulu
Dağkent Kıroğlu Eğitim ve Sağlık Vakfı İlkokulu
Dağkent Kıroğlu Eğitim ve Sağlık Vakfı Ortaokulu
Dodurga Abdi Sın İlkokulu
Dodurga Abdi Sin Ortaokulu
Doğancı Ayşe - Yılmaz Becikoğlu Ortaokulu
Doğancı Ayşe-Yılmaz Becikoğlu İlkokulu
Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi
Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Gazipaşa İlkokulu
Gazipaşa Ortaokulu
Gökpınar İlkokulu
Hacı Bayram Veli İmam-Hatip Ortaokulu
Hayreddin Tokadi İmam Hatipi Lisesi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İnkılap İlkokulu
İnkılap Ortaokulu
İzzet Baysal Anadolu Lisesi
İzzet Baysal Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
İzzet Baysal Anaokulu
İzzet Baysal Halk Eğt.Mer.ve Akşam San.Ok.
İzzet Baysal Mesleki Eğitim Merkezi
İzzet Baysal Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Karacasu İlkokulu
Karacasu Ortaokulu
Karakoy TOKİ Ortaokulu
Karaköy TOKİ İlkokulu
Kındıra İlkokulu
Koç İlkokulu
Koç Ortaokulu
Köroğlu İlkokulu
Köroğlu Ortaokulu
Kültür İlkokulu
Kültür Ortaokulu
Latife Hanım Anaokulu
Mebrure - İlhan Bağışgil Anaokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mevlâna İlkokulu
Mevlâna Ortaokulu
Milli Egemenlik İlkokulu
Milli Egemenlik Ortaokulu
Mimar İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi
Okçular Yenimahalle İlkokulu
Paşaköy İlkokulu
Paşaköy Ortaokulu
Sakarya İlkokulu
Sakarya Ortaokulu
Saraycık İlkokulu
Sarıcalar Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Semiha Şakir İlkokulu
Sultanbey İlkokulu
Susuzkınık İlkokulu
Vali Mehmet Ali Türker Anaokulu
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
Yıldırım Bayezıt İlkokulu
Yıldırım Bayezıt Ortaokulu
Yukarısoku İlkokulu
Yukarısoku Ortaokulu
Yumrukaya İlkokulu
Yunus Emre İlkokulu
Yunus Emre Ortaokulu
503
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
4
4
2
3
2
2
2
2
1
2
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
2
3
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
3
2
2
1
1
3
3
3
3
3
1
2
2
2
2
2
2
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
12
12
14
14
11
12
11
11
11
11
10
11
11
10
10
12
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
11
11
12
11
11
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
10
10
10
10
12
11
11
10
10
12
12
12
12
12
10
11
11
11
11
11
11
10
10
504
12445
12446
12447
12448
12449
12450
12451
12452
12453
12454
12455
12456
12457
12458
12459
12460
12461
12462
12463
12464
12465
12466
12467
12468
12469
12470
12471
12472
12473
12474
12475
12476
12477
12478
12479
12480
12481
12482
12483
12484
12485
12486
12487
12488
12489
12490
12491
12492
12493
12494
12495
12496
12497
12498
12499
12500
12501
12502
12503
12504
12505
12506
12507
12508
12509
12510
12511
12512
12513
12514
12515
12516
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
132357
703003
703042
703051
703001
703057
702998
733701
701906
746039
703025
746038
701916
703026
703076
133280
133292
133255
752112
752113
970447
323349
703027
703077
703028
703078
703029
703079
703075
703023
133314
133326
717128
974494
975086
133302
975085
749345
703095
270312
232645
975084
703089
236189
971079
975083
975082
716809
970119
966699
341872
966481
703217
720479
133686
133698
720184
737844
703476
751378
703388
721136
720485
703494
703916
966978
887679
714593
714548
751985
714443
254638
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MUDURNU
MUDURNU
MUDURNU
MUDURNU
MUDURNU
MUDURNU
MUDURNU
MUDURNU
MUDURNU
MUDURNU
MUDURNU
MUDURNU
MUDURNU
MUDURNU
MUDURNU
MUDURNU
MUDURNU
MUDURNU
MUDURNU
MUDURNU
MUDURNU
MUDURNU
MUDURNU
SEBEN
SEBEN
SEBEN
SEBEN
SEBEN
SEBEN
SEBEN
SEBEN
YENİÇAĞA
YENİÇAĞA
YENİÇAĞA
YENİÇAĞA
YENİÇAĞA
YENİÇAĞA
YENİÇAĞA
YENİÇAĞA
YENİÇAĞA
YENİÇAĞA
YENİÇAĞA
YENİÇAĞA
YENİÇAĞA
AĞLASUN
AĞLASUN
AĞLASUN
AĞLASUN
AĞLASUN
AĞLASUN
AĞLASUN
AĞLASUN
AĞLASUN
AĞLASUN
AĞLASUN
AĞLASUN
AĞLASUN
AĞLASUN
ALTINYAYLA
ALTINYAYLA
ALTINYAYLA
ALTINYAYLA
ALTINYAYLA
ALTINYAYLA
ALTINYAYLA
Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi
100. Yıl İlkokulu
100. Yıl Ortaokulu
50 Yıl İzzet Baysal Ortaokulu
50.Yıl İzzet Baysal İlkokulu
60. Yıl Ortaokulu
60.Yıl İlkokulu
Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çamyurdu İlkokulu
Dumlupınar İlkokulu
Dumlupınar Ortaokulu
Hacımusalar İlkokulu
Hacımusalar Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Mudurnu Çok Programlı Lisesi
Mudurnu İlkokulu
Mudurnu Ortaokulu
Nilüfer Hatun Anaokulu
Taşkesti Çok Programlı Lisesi
Taşkesti İlkokulu
Taşkesti Ortaokulu
Yazılar İlkokulu
Yazılar Ortaokulu
Zafer Türk İlkokulu
Zafer Türk Ortaokulu
100. Yıl Ortaokulu
100.Yıl İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu
Seben Anaokulu
Seben Atatürk İlkokulu
Seben Çok Programlı Lisesi
Seben Ortaokulu
Seben Öğretmenevi
Ekrem Doğanay İmam Hatip Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi ve A.S.O.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Mehmet Çelik İlkokulu
Mehmet Çelik Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Şair Dertli İlkokulu
Yaşar Çelik İlkokulu
Yaşar Çelik Ortaokulu
Yeniçağa Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Yeniçağa Nene Hatun Anaokulu
60.Yıl Çok Programlı Lisesi
Ağlasun Atatürk Anaokulu
Dereköy İlkokulu
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Mamak Ortaokulu
Mamak Şehit Mithat Akça İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Şehit Bayram Yeşil Çok Programlı Lisesi
Yazır İlkokulu
Yeşilbaşköy İlkokulu
Yeşilbaşköy Ortaokulu
Yunus Emre Ortaokulu
50. Yıl İlkokulu
Altınyayla Anaokulu
Atatürk İlkokulu
Ballık İlkokulu
Çatak Çörten İlkokulu
Dirmil İmam Hatip Ortaokulu
Dirmil Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
6
3
3
6
6
3
3
3
3
3
3
6
6
6
4
4
5
5
6
6
4
4
5
4
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
5
5
3
3
5
3
3
3
3
5
5
6
6
5
5
5
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Köy
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0
5
5
5
7
7
6
6
5
5
7
0
6
7
6
6
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
6
6
0
0
6
0
0
0
0
6
6
5
5
6
6
6
10
10
10
10
10
11
11
12
12
12
18
12
12
18
18
12
10
12
12
12
12
18
18
18
14
14
16
16
18
18
14
10
16
14
16
16
16
14
12
12
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
12
12
10
16
16
12
12
16
12
12
12
12
16
16
18
18
16
16
16
Mayıs 2014-2680
12517
12518
12519
12520
12521
12522
12523
12524
12525
12526
12527
12528
12529
12530
12531
12532
12533
12534
12535
12536
12537
12538
12539
12540
12541
12542
12543
12544
12545
12546
12547
12548
12549
12550
12551
12552
12553
12554
12555
12556
12557
12558
12559
12560
12561
12562
12563
12564
12565
12566
12567
12568
12569
12570
12571
12572
12573
12574
12575
12576
12577
12578
12579
12580
12581
12582
12583
12584
12585
12586
12587
12588
232753
887775
351062
737317
749173
974975
715945
724334
723060
879514
853454
724329
323960
133816
300302
962902
133804
972807
133782
976879
723070
717654
887521
717490
718587
723954
724331
737362
718672
723136
133828
133853
724344
976655
717721
723936
718650
723121
717892
723932
823798
751379
718851
723928
718829
724366
737730
723945
718615
962592
215297
749015
718408
723104
717634
718777
723919
717519
718721
749016
718756
723967
974329
716323
814308
718693
714499
738299
722269
721860
722220
738398
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
ALTINYAYLA
ALTINYAYLA
ALTINYAYLA
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
ÇAVDIR
ÇAVDIR
ÇAVDIR
ÇAVDIR
ÇAVDIR
ÇAVDIR
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kızılyaka İlkokulu
Şehit Kadir Eraslan Çok Programlı Lise
Adnan Menderes İlkokulu
Adnan Menderes Ortaokulu
Ahmet Kadriye Öztürk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Atatürk İlkokulu
Ayşe Sak Ortaokulu
Barbaros Ortaokulu
Beşkonak Atatürk İlkokulu
Boğazköy Ruhi Mutlu İlkokulu
Boğazköy Veysel Mutlu Ortaokulu
Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi
Bucak Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bucak Anadolu Lisesi
Bucak Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi
Bucak Şehit Ayfer Gök Anadolu Lisesi
Bucak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çamlık Hacıbağ İlkokulu
Çamlık Kavaklı İlkokulu
Çamlık Sahil İlkokulu
Elsazı Yenice İlkokulu
Elsazı Yenice Ortaokulu
Emin Gülmez Ortaokulu
Fatih Sultan Mehmet İlkokulu
Gündoğdu İlkokulu
Gündoğdu Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam-Hatip Ortaokulu
İncirdere İlkokulu
Karacaören Atatürk İlkokulu
Karacaören Atatürk Ortaokulu
Karapınar İlkokulu
Karapınar Ortaokulu
Kestel İlkokulu
Kestel Ortaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kızılkaya Hacı İbrahim Çelik Çok Programlı Lisesi
Kızılkaya İlkokulu
Kızılkaya Ortaokulu
Kocaaliler İlkokulu
Kocaaliler Ortaokulu
Kuşbaba İlkokulu
Kuşbaba Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Cadıl Anadolu Öğretmen Lisesi
Mesleki Eğitim Merkezi
Mimar Sinan Ortaokulu
Oğuzhan İlkokulu
Oğuzhan Ortaokulu
Seydiköy İlkokulu
Susuz İlkokulu
Susuz Ortaokulu
Taşyayla Afetevler İlkokulu
Toki İlkokulu
Toki Ortaokulu
Ürkütlü İlkokulu
Ürkütlü Ortaokulu
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
Yunus Emre İlkokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
75. Yıl İlkokulu
Anbarcık İlkokulu
Bayır İlkokulu
Bayır Şehit Halil Çelik Ortaokulu
Bölmepınar İlkokulu
Bölmepınar Ortaokulu
Büyükalan İlkokulu
505
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
6
5
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
1
1
2
2
1
1
1
2
4
4
2
2
2
2
1
2
2
2
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
4
4
1
1
1
1
6
5
5
5
5
5
Belde
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Belde
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Belde
Belde
Köy
Köy
Köy
0
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
5
6
6
6
6
6
10
18
16
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
10
10
11
11
10
10
10
11
14
14
11
11
11
11
10
11
11
11
12
12
11
11
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
10
10
14
14
10
10
10
10
18
16
16
16
16
16
506
12589
12590
12591
12592
12593
12594
12595
12596
12597
12598
12599
12600
12601
12602
12603
12604
12605
12606
12607
12608
12609
12610
12611
12612
12613
12614
12615
12616
12617
12618
12619
12620
12621
12622
12623
12624
12625
12626
12627
12628
12629
12630
12631
12632
12633
12634
12635
12636
12637
12638
12639
12640
12641
12642
12643
12644
12645
12646
12647
12648
12649
12650
12651
12652
12653
12654
12655
12656
12657
12658
12659
12660
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
722206
254626
750764
964499
714229
751805
750340
302134
714270
230683
714531
887748
738174
722232
351108
977071
722256
853544
720739
720594
720830
751380
254651
230791
738394
738315
720791
737457
713639
714325
888093
739258
713838
714361
964266
962900
972651
750765
907036
971082
134021
713966
721590
134033
134008
721598
887641
721250
714014
721064
278057
713850
977079
721376
714040
721231
867199
718577
719964
718805
719852
134045
134057
718845
972387
750767
966480
752610
907048
718855
347988
134069
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
ÇAVDIR
ÇAVDIR
ÇAVDIR
ÇAVDIR
ÇAVDIR
ÇAVDIR
ÇAVDIR
ÇAVDIR
ÇAVDIR
ÇAVDIR
ÇAVDIR
ÇAVDIR
ÇAVDIR
ÇAVDIR
ÇAVDIR
ÇAVDIR
ÇAVDIR
ÇAVDIR
ÇELTİKÇİ
ÇELTİKÇİ
ÇELTİKÇİ
ÇELTİKÇİ
ÇELTİKÇİ
ÇELTİKÇİ
ÇELTİKÇİ
ÇELTİKÇİ
ÇELTİKÇİ
ÇELTİKÇİ
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
KARAMANLI
KARAMANLI
KARAMANLI
KARAMANLI
KARAMANLI
KARAMANLI
KARAMANLI
KARAMANLI
KARAMANLI
KARAMANLI
KARAMANLI
KARAMANLI
KARAMANLI
KEMER
KEMER
Büyükalan Ortaokulu
Çavdır Ali Nuri Sayın Halk Eğitim Merkezi
Çavdır Anadolu Lisesi
Çavdır Anaokulu
Çavdır İlkokulu
Çavdır İmam Hatip Ortaokulu
Çavdır Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Çavdır Ticaret Meslek Lisesi
Çavdır TOKİ Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kayacık İlkokulu
Kızıllar İlkokulu
Kozağaç İlkokulu
Kozağaç Ortaokulu
Söğüt Çok Programlı Lisesi
Söğüt İlkokulu
Söğüt Ortaokulu
Yazır İlkokulu
Bağsaray Ortaokulu
Bağsaray Ünal Gürhan Ekiz İlkokulu
Çebiş İlkokulu
Çeltikçi Çok Programlı Lisesi
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kuzköy İlkokulu
Şehit Ali Yıldırım İlkokulu
Yunus Emre İlkokulu
75.Yıl Çeltikçi Ortaokulu
Adnan Menderes İlkokulu
Asmalı İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Elmalıyurt İlkokulu
Gölhisar Anadolu Lisesi
Gölhisar Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Gölhisar Anaokulu
Gölhisar Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
Gölhisar Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi
Gölhisar Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Halk Eğitim Merkezi
İbecik İlkokulu
İbecik Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Lisesi
İmam-Hatip Ortaokulu
Konak İlkokulu
Konak Ortaokulu
Merkez İlkokulu
Merkez Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Mimar Sinan İlkokulu
Yeşildere İlkokulu
Yeşildere Ortaokulu
Yusufça İlkokulu
Yusufça Ortaokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
Atatürk İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Devrim İlkokulu
Gazi Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kağılcık Muammer Aygün İlkokulu
Karamanlı Hakan Sevim Anadolu Öğretmen Lisesi
Karamanlı Anadolu Lisesi
Karamanlı Anaokulu
Karamanlı İmam Hatip Ortaokulu
Karamanlı Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi
Nimet Güvener İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
3
4
4
4
3
3
4
4
3
5
6
6
6
6
6
6
6
2
2
6
1
1
1
2
6
1
1
1
5
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
6
6
Köy
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Belde
Belde
Belde
Belde
Belde
Köy
Köy
Belde
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
6
0
7
7
7
0
0
7
7
0
6
5
5
5
5
5
5
5
0
0
5
0
0
0
0
5
0
0
0
6
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
16
12
14
14
14
12
12
14
14
10
16
18
18
18
18
18
18
18
11
11
18
10
10
10
11
18
10
10
10
16
10
10
10
18
10
10
10
10
10
10
10
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
16
16
10
10
10
11
11
11
11
11
10
12
11
11
11
11
11
11
18
10
Mayıs 2014-2680
12661
12662
12663
12664
12665
12666
12667
12668
12669
12670
12671
12672
12673
12674
12675
12676
12677
12678
12679
12680
12681
12682
12683
12684
12685
12686
12687
12688
12689
12690
12691
12692
12693
12694
12695
12696
12697
12698
12699
12700
12701
12702
12703
12704
12705
12706
12707
12708
12709
12710
12711
12712
12713
12714
12715
12716
12717
12718
12719
12720
12721
12722
12723
12724
12725
12726
12727
12728
12729
12730
12731
12732
969964
751381
713707
719159
975145
975139
716658
738198
701460
702615
702618
133578
133530
241165
966519
964894
751988
750768
971080
747996
747056
747413
746787
747707
746886
133613
972768
751942
133542
965031
964267
722935
972808
702589
702619
702622
702625
722962
723161
972195
702579
879388
716039
702626
702629
716278
702587
133637
702613
976475
702585
724424
724463
737963
724460
702602
707611
702650
869101
887897
717674
133591
702599
970183
702575
751157
133601
752387
702583
722772
702581
977016
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
KEMER
KEMER
KEMER
KEMER
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Kemer Anaokulu
Kemer Çok Programlı Lisesi
Kemer İlkokulu
Kemer Ortaokulu
Akyaka İlkokulu
Altın Terim Solmaz İlkokulu
Askeriye Ortaokulu
Aziziye İlkokulu
Bahçelievler İlkokulu
Başmakçı İlkokulu
Bayındır İlkokulu
Burdur Anadolu İmam Hatip Lisesi
Burdur Anadolu Lisesi
Burdur Anadolu Öğretmen Lisesi
Burdur Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Burdur Bilim Ve Sanat Merkezi
Burdur Güzel Sanatlar Lisesi
Burdur Lisesi
Burdur Merkez Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü
Burdur Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
Burdur Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Burdur Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Burdur Özürlüler Derneği Özel Eğitim İlkokulu
Burdur Özürlüler Derneği Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Burdur Özürlüler Derneği Özel Eğitim Ortaokulu
Burdur Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Burdur Sosyal Bilimler Lisesi
Burdur Spor Lisesi
Burdur Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Burdur Turizm Eğitim Merkezi
Burdur USO Anadolu Lisesi
Büğdüz Ortaokulu
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Cumhuriyet İlkokulu
Çallıca 60.Yıl İlkokulu
Çatağıl İlkokulu
Çine İlkokulu
Düğer İlkokulu
Düğer Ortaokulu
Ercan Akın Fen Lisesi
Gazi Ortaokulu
Gökçebağ İlkokulu
Gökçebağ Ortaokulu
Günalan İlkokulu
Hacılar Yılmaz Turgan İlkokulu
Halıcılar Ortaokulu
Hüsnü Bayer Ortaokulu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İlyas İlkokulu
İmam Hatip Ortaokulu
İstiklal Ortaokulu
Kayaaltı İlkokulu
Kayaaltı Ortaokulu
Kayış İlkokulu
Kayış Ortaokulu
Kemal Solmaz Ortaokulu
Kışla İlkokulu
Kışla Ortaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kozluca İlkokulu
Kozluca Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi(ASO)
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Anaokulu
Mehmet Yıldızlı İlkokulu
Mehmetçik Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Nene Hatun Anaokulu
Nuriye Mehmet Nuri Velicangil İlkokulu
Ömer Naci Bozkurt İlkokulu
Özboyacı İlkokulu
Sakarya İlkokulu
507
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
2
1
1
4
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
3
2
2
2
1
1
1
1
2
3
2
1
1
4
1
1
2
2
3
3
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Şehir
Şehir
5
5
5
5
0
0
0
7
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
18
18
18
11
10
10
14
10
16
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
16
12
11
11
11
10
10
10
10
11
12
11
10
10
14
10
10
11
11
12
12
10
10
10
10
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
508
12733
12734
12735
12736
12737
12738
12739
12740
12741
12742
12743
12744
12745
12746
12747
12748
12749
12750
12751
12752
12753
12754
12755
12756
12757
12758
12759
12760
12761
12762
12763
12764
12765
12766
12767
12768
12769
12770
12771
12772
12773
12774
12775
12776
12777
12778
12779
12780
12781
12782
12783
12784
12785
12786
12787
12788
12789
12790
12791
12792
12793
12794
12795
12796
12797
12798
12799
12800
12801
12802
12803
12804
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
702607
716547
724466
702577
964500
717583
717466
133566
702610
750875
702596
702573
743573
702663
702603
702593
887852
702630
702632
887506
717784
761702
714197
719529
977043
887578
749018
134153
714345
749163
750769
134165
134141
724495
853199
868120
962904
965059
887522
714939
716384
720965
853355
716165
716299
738306
723144
721650
721791
134248
716245
715872
134261
879412
721444
721627
716217
885242
326569
749223
716023
887976
715814
724632
715491
345845
749745
715832
216362
135002
715799
853541
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
TEFENNİ
TEFENNİ
TEFENNİ
TEFENNİ
TEFENNİ
TEFENNİ
TEFENNİ
TEFENNİ
TEFENNİ
TEFENNİ
TEFENNİ
TEFENNİ
TEFENNİ
TEFENNİ
TEFENNİ
TEFENNİ
TEFENNİ
TEFENNİ
YEŞİLOVA
YEŞİLOVA
YEŞİLOVA
YEŞİLOVA
YEŞİLOVA
YEŞİLOVA
YEŞİLOVA
YEŞİLOVA
YEŞİLOVA
YEŞİLOVA
YEŞİLOVA
YEŞİLOVA
YEŞİLOVA
YEŞİLOVA
YEŞİLOVA
YEŞİLOVA
YEŞİLOVA
YEŞİLOVA
YEŞİLOVA
YEŞİLOVA
YEŞİLOVA
BÜYÜKORHAN
BÜYÜKORHAN
BÜYÜKORHAN
BÜYÜKORHAN
BÜYÜKORHAN
BÜYÜKORHAN
BÜYÜKORHAN
BÜYÜKORHAN
BÜYÜKORHAN
BÜYÜKORHAN
BÜYÜKORHAN
Suna Uzal Ortaokulu
Şehit Hazım Bey İlkokulu
Şehit Orhan Ayan Ortaokulu
Şeker Ortaokulu
Şirinevler Anaokulu
Taşkapı Ortaokulu
Taşkapı Şehit Mükerrem Varol İlkokulu
Ticaret Meslek Lisesi
Toki Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu
Turan Ortaokulu
Türk Hava Kurumu Ortaokulu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu
Türkiye Yardım Sevenler İlkokulu
Türkiye Yardım Sevenler Ortaokulu
Uso İlkokulu
Vali Dr.Süleyman Oğuz İlkokulu
Vefik Kitapçıgil İlkokulu
Yarıköy İlkokulu
Yassıgüme İlkokulu
Yazıköy İlkokulu
Yazıköy Ortaokulu
75.Yıl Cumhuriyet Anaokulu
Atatürk Ortaokulu
Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu
Bayramlar İlkokulu
Beyköy İlkokulu
Beyköy Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hasanpaşa İlkokulu
Hasanpaşa Ortaokulu
İbrahim Kafesoğlu Anadolu Lisesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İmam Hatip Lisesi
Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu
Namık Kemal İlkokulu
Şehit Teğmen Ayfer Gök Anaokulu
Tefenni Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Tefenni Tarım Meslek Lisesi
Yayla İlkokulu
75. Yıl Başpınar İlkokulu
Akçaköy ilkokulu
Akçaköy Ortaokulu
Bedirli ilkokulu
Büyükyaka İlkokulu
Çaltepe ilkokulu
Dereköy İlkokulu
Dereköy Ortaokulu
Güney İlkokulu
Güney Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Harmanlı Ortaokulu
Hürriyet İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Merkez Ortaokulu
Salda İlkokulu
Salda Ortaokulu
Yarışlı ilkokulu
Yeşilova Anaokulu
Yeşilova Çok Programlı Lisesi
Yeşilova İmam Hatip Ortaokulu
100.Yıl ilkokulu
Akçasaz İlkokulu
Aktaş İlkokulu
Armutcuk İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Büyükorhan Çok Programlı Lisesi
Büyükorhan İmam Hatip Ortaokulu
Erecek İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karağız İlkokulu
Kınık İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
3
5
5
5
5
3
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
6
6
6
5
5
5
5
3
5
3
3
3
5
5
5
3
3
1
3
6
6
6
4
4
4
6
4
4
6
5
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Belde
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Köy
Köy
Köy
Şehir
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belde
Belde
Şehir
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Belde
Belde
Köy
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
6
6
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
6
6
5
5
5
6
6
6
6
0
6
0
0
0
6
6
6
0
0
0
0
5
5
5
7
7
7
5
7
0
5
6
10
10
14
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
10
12
16
16
16
16
12
16
16
12
10
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
18
18
18
16
16
16
16
12
16
12
10
12
16
16
16
12
12
10
12
18
18
18
14
14
14
18
14
10
18
16
Mayıs 2014-2680
12805
12806
12807
12808
12809
12810
12811
12812
12813
12814
12815
12816
12817
12818
12819
12820
12821
12822
12823
12824
12825
12826
12827
12828
12829
12830
12831
12832
12833
12834
12835
12836
12837
12838
12839
12840
12841
12842
12843
12844
12845
12846
12847
12848
12849
12850
12851
12852
12853
12854
12855
12856
12857
12858
12859
12860
12861
12862
12863
12864
12865
12866
12867
12868
12869
12870
12871
12872
12873
12874
12875
12876
722359
715918
715380
715759
716008
716030
715874
715986
134954
715897
716766
724238
700111
716194
715802
716752
264475
853566
716415
716673
716831
716136
135110
750770
751464
974050
724261
967793
135087
135109
715519
715629
135122
889705
135134
889717
135099
716768
715961
716800
716085
716024
716782
333078
752276
716243
977073
715750
716694
715601
962896
818032
717811
716298
718240
716381
715215
715752
715434
715774
724221
879517
964265
962894
863464
750416
965469
751329
751273
751274
715492
715359
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
BÜYÜKORHAN
BÜYÜKORHAN
BÜYÜKORHAN
BÜYÜKORHAN
BÜYÜKORHAN
BÜYÜKORHAN
BÜYÜKORHAN
BÜYÜKORHAN
BÜYÜKŞEHİR
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GEMLİK
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
Kınık Ortaokulu
Mazlumlar İlkokulu
Merkez İlkokulu
Merkez Ortaokulu
Perçin İlkokulu
Pınar İlkokulu
Sarnıç İlkokulu
Yenice İlkokulu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
A.Kütahya İlkokulu
A.Kütahya Ortaokulu
Ali Kütük Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Ayşe Ziver Karataş İlkokulu
Borusan İlkokulu
Borusan Ortaokulu
Celal Bayar Anadolu Lisesi
Cumhuriyet İlkokulu
Çınar İlkokulu
Çınar Ortaokulu
Engürücük Ortaokulu
Engürücük İlkokulu
Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi
Gemlik Anadolu Lisesi
Gemlik Daniş Ekim Öğretmenevi
Gemlik Hisar Anadolu Lisesi
Gemlik Körfez Ortaokulu
Gemlik Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Gemlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
Gemlik Ticaret Meslek Lisesi
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Gazi İlkokulu
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Gazi Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hasanağa Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karacaali Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisi
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kurşunlu Nursel Çağlar Ortaokulu
Kurşunlu Nursel Çağlar İlkokulu
Kurtul Ortaokulu
Kurtul İlkokulu
Lale Kemal Kılıç İlkokulu
Lale Kemal Kılıç Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Roda İmam Hatip Lisesi
Şehit Cemal İlkokulu
Şehit Öğretmen Etem Yaşar İlkokulu
Şükrü Şenol Ortaokulu
Umurbey Abdullah Fehmi Ortaokulu
Umurbey Abdullah Fehmi İlkokulu
Umurbey Celal Bayar Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Zübeyde Hanım Anaokulu
100.Yıl Ortaokulu
100.Yıl İlkokulu
11 Eylül Ortaokulu
11 Eylül İlkokulu
Adaköy Ateş Sarıbal İlkokulu
Adaköy Ateş Sarıbal Ortaokulu
Ali Firdevs Lizor İlkokulu
Ali Firdevs Lizor Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Atatürk İlkokulu
Bursa İMKB Gürsu Anadolu Lisesi
Gürsu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Gürsu Anaokulu
Gürsu İmam Hatip Ortaokulu
Gürsu Latif Dörtçelik Ticaret Meslek Lisesi
Gürsu TOKİ Anadolu İmam Hatip Lisesi
Gürsu TOKİ İlkokulu
Gürsu TOKİ Ortaokulu
Hacı Huriye Tinç Ortaokulu
Hacı Huriye Tinç İlkokulu
509
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
6
4
4
6
6
6
5
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
6
5
7
7
5
5
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
18
14
14
18
18
18
16
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
510
12877
12878
12879
12880
12881
12882
12883
12884
12885
12886
12887
12888
12889
12890
12891
12892
12893
12894
12895
12896
12897
12898
12899
12900
12901
12902
12903
12904
12905
12906
12907
12908
12909
12910
12911
12912
12913
12914
12915
12916
12917
12918
12919
12920
12921
12922
12923
12924
12925
12926
12927
12928
12929
12930
12931
12932
12933
12934
12935
12936
12937
12938
12939
12940
12941
12942
12943
12944
12945
12946
12947
12948
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
308454
724226
853368
714343
714277
230898
853352
724204
714323
853349
976775
724231
971891
959434
750771
715314
715411
965444
853357
724214
714098
714041
714117
224773
724196
853515
751877
250246
321708
135146
714295
715530
749256
965566
706109
706285
705506
711165
711192
707208
750414
707280
709864
709926
710158
710225
974991
705516
705523
707096
724761
706301
706357
708791
708864
705529
705532
707865
708418
707431
707583
976790
722806
708024
708058
706680
706740
707893
707960
757493
711115
711139
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
GÜRSU
HARMANCIK
HARMANCIK
HARMANCIK
HARMANCIK
HARMANCIK
HARMANCIK
HARMANCIK
HARMANCIK
HARMANCIK
HARMANCIK
HARMANCIK
HARMANCIK
HARMANCIK
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
Halk Eğitim Merkezi
Hamdi Çalış Ortaokulu
Hamdi Çalış İlkokulu
Hasanköy İlkokulu
İğdir İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İsabey Yüksel Bodur İlkokulu
İsabey Yüksel Bodur Ortaokulu
Karahıdır İlkokulu
Kazıklı İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy ortaokulu
Selcen Hatun Anaokulu
Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Yıldız Tekstil Anadolu Lisesi
Zafer İlkokulu
Zafer Ortaokulu
Zuhal (Dörtçelik) Şenipek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
80.Yıl Cumhuriyet İlkokulu
80.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu
Ballısaray İlkokulu
Çakmak İlkokulu
Gülözü İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Harmancık Ortaokulu
Harmancık İlkokulu
Harmancık İmam Hatip Ortaokulu
Harmancık Öğretmenevi
Harmancık 75.Yıl Çok Programlı Lisesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şehit Adil Kınık İlkokulu
Şehit Adil Kınık Ortaokulu
Yayabaşı İlkokulu
Abdurrahman Öztarhan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Akhisar İlkokulu
Akhisar Ortaokulu
Akıncılar İlkokulu
Akşemsettin İlkokulu
Akşemsettin Ortaokulu
Alanyurt İlkokulu
Alanyurt İmam Hatip Ortaokulu
Alanyurt Ortaokulu
Alibey İlkokulu
Alibey Ortaokulu
Altıeylül İlkokulu
Altıeylül Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Bilal İlkokulu
Boğazköy İlkokulu
Cemil Sönmez İlkokulu
Cemil Sönmez Ortaokulu
Cerrah İlkokulu
Cerrah Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çavuş İlkokulu
Çayyaka İlkokulu
Çeltikçi İlkokulu
Çeltikçi Ortaokulu
Çitli Nihat Korkmaz İlkokulu
Çitli Nihat Korkmaz Ortaokulu
Deydinler İlkokulu
Deydinler Ortaokulu
Dipsizgöl İlkokulu
Dipsizgöl Ortaokulu
Dumlupınar İlkokulu
Dumlupınar Ortaokulu
Edebey İlkokulu
Edebey Ortaokulu
Ertuğrul Gazi Ortaokulu
Eskikaracakaya İlkokulu
Eskikaracakaya Ortaokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
3
3
2
2
3
3
1
1
4
4
3
3
3
3
3
3
4
4
1
1
3
3
2
3
3
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
7
7
7
7
7
7
0
7
7
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
11
11
10
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
18
18
18
14
14
14
14
14
14
10
14
14
18
12
12
12
12
11
11
11
11
11
12
12
10
10
10
12
12
11
11
12
12
10
10
14
14
12
12
12
12
12
12
14
14
10
10
12
12
11
12
12
Mayıs 2014-2680
12949
12950
12951
12952
12953
12954
12955
12956
12957
12958
12959
12960
12961
12962
12963
12964
12965
12966
12967
12968
12969
12970
12971
12972
12973
12974
12975
12976
12977
12978
12979
12980
12981
12982
12983
12984
12985
12986
12987
12988
12989
12990
12991
12992
12993
12994
12995
12996
12997
12998
12999
13000
13001
13002
13003
13004
13005
13006
13007
13008
13009
13010
13011
13012
13013
13014
13015
13016
13017
13018
13019
13020
711147
711170
974437
971890
976704
724315
710829
710889
709571
709783
702323
757372
752649
135254
705543
708568
708689
705547
705551
707683
707786
135278
964616
135242
964258
748014
747057
747441
135217
710942
710974
962114
750546
966402
971085
962890
135230
965556
710029
710056
817864
710784
710811
707182
707326
975397
135229
976614
724310
707324
707387
710542
710648
724250
710414
724268
887813
724210
705555
750413
333137
711114
711138
853287
723974
976919
724720
971915
749686
972809
711013
711040
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
Fatih İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Fatma Mehmet Göztepe Anaokulu
Fikriye Koşarer Anaokulu
Gaziosmanpaşa İlkokulu
Gaziosmanpaşa Ortaokulu
Gazipaşa İlkokulu
Gazipaşa Ortaokulu
Gündüzlü İlkokulu
Gündüzlü Ortaokulu
Hacer Salih Yıldız İmam Hatip Ortaokulu
Hacı Sevim Yıldız Anaokulu
Hacı Sevim Yıldız Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Halk Eğitim Merkezi
Hamitabat İlkokulu
Hamzabey İlkokulu
Hamzabey Ortaokulu
Hasanpaşa İlkokulu
Hocaköy İlkokulu
Huzur İlkokulu
Huzur Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi
İnegöl Anadolu Lisesi
İnegöl Belediyesi Bursa Özel İdare Müdürlüğü Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
İnegöl Belediyesi Bursa Özel İdare Müdürlüğü Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
İnegöl Belediyesi Bursa Özel İdare Müdürlüğü Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
İnegöl Dörtçelik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Hamamlı İlkokulu
İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Hamamlı Ortaokulu
İnegöl Hanife-Selçuk Teşik Rehberlik ve Araştırma Merkezi
İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi
İnegöl Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
İnegöl Ticaret Meslek Lisesi
İnegöl Zübeyde Hanım Anaokulu
İsaören İlkokulu
İsaören Ortaokulu
İshakpaşa Anaokulu
İshakpaşa İlkokulu
İshakpaşa Ortaokulu
İstaş Kentaş İlkokulu
İstaş Kentaş Ortaokulu
Kaşıkçıoğlu İlkokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kocatepe İlkokulu
Kocatepe Ortaokulu
Kulaca İlkokulu
Kulaca Ortaokulu
Kurşunlu Cumhuriyet İlkokulu
Kurşunlu Cumhuriyet Ortaokulu
Kurşunlu İlkokulu
Kurşunlu İstiklal İlkokulu
Kurşunlu Ortaokulu
Küçükyenice İlkokulu
Küçükyenice Ortaokulu
Maden İlkokulu
Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Mesudiye İlkokulu
Mesudiye Ortaokulu
Mezit İlkokulu
Mezit Ortaokulu
Müşerref-Muzaffer Samda İlkokulu
Müşerref-Muzaffer Samda Ortaokulu
Nene Hatun Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Nene Hatun Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi
Ortaköy Süleyman Ezim İlkokulu
Ortaköy Süleyman Ezim Ortaokulu
511
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
3
3
1
3
1
1
4
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
1
1
2
2
4
4
1
1
1
1
1
3
3
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
11
11
12
10
10
10
10
10
12
12
10
12
10
10
14
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
10
10
10
10
10
10
10
12
12
10
10
10
11
11
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
10
10
11
11
14
14
10
10
10
10
10
12
12
512
13021
13022
13023
13024
13025
13026
13027
13028
13029
13030
13031
13032
13033
13034
13035
13036
13037
13038
13039
13040
13041
13042
13043
13044
13045
13046
13047
13048
13049
13050
13051
13052
13053
13054
13055
13056
13057
13058
13059
13060
13061
13062
13063
13064
13065
13066
13067
13068
13069
13070
13071
13072
13073
13074
13075
13076
13077
13078
13079
13080
13081
13082
13083
13084
13085
13086
13087
13088
13089
13090
13091
13092
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
750019
749762
710986
711000
706029
975392
705632
710076
710141
710925
710980
706881
706951
706440
706536
707057
707109
711007
711029
218277
711063
711076
706366
751874
706068
711118
751385
964509
706774
706810
711044
711070
711156
711176
713889
724633
724663
714160
714233
724185
887686
714258
714219
724190
853332
135337
724606
724664
725072
725119
135350
135362
975235
135349
309315
135325
713896
888066
724188
724647
724661
975257
700995
714039
714155
971088
975269
975276
713928
713846
972810
714184
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İNEGÖL
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
İZNİK
Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu
Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
Prof.Dr.Selçuk Yahşi İlkokulu
Prof.Dr.Selçuk Yahşi Ortaokulu
Sarıpınar İlkokulu
Sinanbey İlkokulu
Sungurpaşa İlkokulu
Şakir Lakşe İlkokulu
Şakir Lakşe Ortaokulu
Şipali İlkokulu
Şipali Ortaokulu
Şükrünailipaşa İlkokulu
Şükrünailipaşa Ortaokulu
Tahtaköprü İlkokulu
Tahtaköprü Ortaokulu
Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu
Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu
TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
TOKİ Mehmet Akif Ersoy ortaokulu
Turgut Alp Anadolu Lisesi
Vehbi Koç İlkokulu
Vehbi Koç Ortaokulu
Yenice Ali Şefika Göztepe İlkokulu
Yenice Alişefika Göztepe İmam Hatip Ortaokulu
Yenice Perihan Coşkun İlkokulu
Yenice 19 Mayıs Ortaokulu
Yunus Emre Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Zeki Konukoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi
100.Yıl İlkokulu
100.Yıl Ortaokulu
75.Yıl İlkokulu
75.Yıl Ortaokulu
80.Yıl İlkokulu
80.Yıl Ortaokulu
Alparslan Ortaokulu
Boyalıca İlkokulu
Boyalıca Ortaokulu
Candarlı İlkokulu
Candarlı Ortaokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Çakırca Ortaokulu
Çakırca İlkokulu
Çiçekli Ortaokulu
Çiçekli İlkokulu
Çok Programlı Lise
Elbeyli İlkokulu
Elbeyli Ortaokulu
Göllüce İlkokulu
Göllüce Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İnikli İlkokulu
İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi
İznik Anadolu Lisesi
İznik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Kadir Koyutürk İlkokulu
Kaynarca İlkokulu
Kaynarca Ortaokulu
Kılıçaslan İlkokulu
Kılıçaslan Ortaokulu
Mahmudiye İlkokulu
Müşküle İlkokulu
Orhaniye İlkokulu
Orhaniye Ortaokulu
Ögretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Ömerli İlkokulu
Sansarak İlkokulu
Selçuk Ortaokulu
Selçuk İlkokulu
Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi
Tacir Ortaokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
4
1
4
1
1
3
3
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
3
3
1
2
2
4
4
1
1
2
2
3
3
1
2
2
3
3
1
1
3
1
1
1
1
2
2
1
1
4
3
3
3
1
3
4
1
1
1
4
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
7
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
7
0
0
0
7
12
12
10
10
14
10
14
10
10
12
12
10
10
12
12
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
12
12
10
11
11
14
14
10
10
11
11
12
12
10
11
11
12
12
10
10
12
10
10
10
10
11
11
10
10
14
12
12
12
10
12
14
10
10
10
14
Mayıs 2014-2680
13093
13094
13095
13096
13097
13098
13099
13100
13101
13102
13103
13104
13105
13106
13107
13108
13109
13110
13111
13112
13113
13114
13115
13116
13117
13118
13119
13120
13121
13122
13123
13124
13125
13126
13127
13128
13129
13130
13131
13132
13133
13134
13135
13136
13137
13138
13139
13140
13141
13142
13143
13144
13145
13146
13147
13148
13149
13150
13151
13152
13153
13154
13155
13156
13157
13158
13159
13160
13161
13162
13163
13164
713995
700874
751766
976692
717791
705496
715788
716757
714392
715166
749589
976444
724503
724454
724469
750772
713863
135494
743058
705502
135516
713807
713915
135482
265336
966208
715735
735871
135469
750300
715680
716721
714169
714240
705494
135504
715994
716779
971084
887535
716763
715496
879391
715813
853499
717832
705487
713941
714010
716132
716829
887878
716871
853342
713958
716691
724559
714377
714299
715551
713666
713753
713513
713641
705476
748369
705467
705470
705463
135589
713565
135590
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İZNİK
İZNİK
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KELES
KELES
KELES
KELES
KELES
KELES
KELES
KELES
KELES
KELES
KELES
KELES
Tacir İlkokulu
Yörükler İlkokulu
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Bakırköy İlkokulu
Bayramdere İlkokulu
Bayramdere Ortaokulu
Beylik İlkokulu
Beylik Ortaokulu
Cahide Kırlağaç Anaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Dagkadi İlkokulu
Dagkadi Ortaokulu
Dayı Karacabey Anadolu Lisesi
Hacı Ahmediye Onur İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Harmanlı İlkokulu
İkizce İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İstiklal İlkokulu
İstiklal Ortaokulu
Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi
Karacabey Anadolu Lisesi
Karacabey İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Karacabey Ortaokulu
Karacabey Sadık Yılmaz Ticaret Meslek Lisesi
Karacabey Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi
Karakoca İlkokulu
Karakoca Ortaokulu
Keşlik İlkokulu
Keşlik Ortaokulu
Kurşunlu İlkokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Muhsin Özdamar İlkokulu
Muhsin Özdamar Ortaokulu
Ögretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Ömer Matlı İlkokulu
Ömer Matlı Ortaokulu
Öztusan İlkokulu
Sarıbey Serkan Argın İlkokulu
Sarıbey Serkan Argın Ortaokulu
Seyran İlkokulu
Seyran Ortaokulu
Subaşı İlkokulu
Sultaniye İlkokulu
Sultaniye Ortaokulu
Şehit Bahadır Tayfur İlkokulu
Şehit Bahadır Tayfur Ortaokulu
Şehit Bilal Kanat İlkokulu
Şehit Bilal Kanat Ortaokulu
Şehit Serkan Şahin İlkokulu
Şehit Serkan Şahin Ortaokulu
Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu
TOKİ Şehit Yzb. Erhan Kındır İlkokulu
Ulubatlıhasan İlkokulu
14 Eylül İlkokulu
14 Eylül Ortaokulu
Abdullah Akça İlkokulu
Abdullah Akça Ortaokulu
Barakli İlkokulu
Barakli Ortaokulu
Başak İlkokulu
Davut Zeki Akpınar Yatılı Bölge Ortaokulu
Delice İlkokulu
Epçeler Köyü İlkokulu
Gelemiç İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
I.Murat İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
513
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
2
3
3
3
3
1
1
1
3
3
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
4
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
6
6
5
5
6
4
6
6
6
4
4
4
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
6
6
5
7
5
5
5
7
7
0
14
14
10
10
10
11
12
12
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
14
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
12
12
10
10
10
10
10
10
10
18
18
16
16
18
14
18
18
18
14
14
10
514
13165
13166
13167
13168
13169
13170
13171
13172
13173
13174
13175
13176
13177
13178
13179
13180
13181
13182
13183
13184
13185
13186
13187
13188
13189
13190
13191
13192
13193
13194
13195
13196
13197
13198
13199
13200
13201
13202
13203
13204
13205
13206
13207
13208
13209
13210
13211
13212
13213
13214
13215
13216
13217
13218
13219
13220
13221
13222
13223
13224
13225
13226
13227
13228
13229
13230
13231
13232
13233
13234
13235
13236
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
705461
135577
970085
325049
713720
713773
750642
705459
705458
705457
975289
710390
710473
710262
710293
250807
971089
975305
977055
724112
705452
750581
710613
710660
705453
705456
348048
750773
231005
748804
970579
714607
971666
705455
975321
975330
976438
724043
977064
710771
710819
710518
710592
710319
710364
974987
750775
704848
704981
705354
704834
710734
710764
704673
710684
710712
710397
976602
710541
710505
885732
135661
710329
725671
710223
710257
853512
724173
135673
704790
704767
704710
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
KELES
KELES
KELES
KELES
KELES
KELES
KELES
KELES
KELES
KELES
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
KESTEL
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
Karaardıç İlkokulu
Keles Anadolu İmam Hatip Lisesi
Keles Anaokulu
Keles Çok Programlı Lise
Kıranışıklar İlkokulu
Kıranışıklar Ortaokulu
Kocakovacık İlkokulu
Kozbudaklar İlkokulu
Pınarcık Dağdibi İlkokulu
Sorgun İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Babasultan Musa Coşkun ilkokulu
Babasultan Musa Coşkun Ortaokulu
Barakfakih İlkokulu
Barakfakih Ortaokulu
Bursa Çimento Fabrikası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Bursa Kestel Musa Amca Öğretmen Evi ASO
Cumhuriyet İlkokulu
Çataltepe İlkokulu
Çataltepe Ortaokulu
Derekızık İlkokulu
Dudaklı İlkokulu
Erdoğan İlkokulu
Erdoğan Ortaokulu
Gölcük İlkokulu
Gözede İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hasan Coşkun Anadolu Lisesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kestel Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kestel Anaokulu
Kestel Hasan Aslanoba Anadolu Lisesi
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kozluören İlkokulu
Musa Amca İlkokulu
Musa Fırat Coşkun Ortaokulu
Narlıdere İlkokulu
Narlıdere Ortaokulu
Serme İlkokulu
Şehit Polis İsmail Özbek İlkokulu
Şehit Polis İsmail Özbek Ortaokulu
Toplu Konutlar İlkokulu
Toplu Konutlar Ortaokulu
Ümitalan İlkokulu
Ümitalan Ortaokulu
Yenimahalle İlkokulu
Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi
Akköy İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Balabancık İlkokulu
Cafer Yener İlkokulu
Cafer Yener Ortaokulu
Cepni İlkokulu
Çayönü İlkokulu
Çayönü Ortaokulu
Dereköy Ortaokulu
Dereköy İlkokulu
Esence Süleyman Avcı Ortaokulu
Esence Süleyman Avcı İlkokulu
Güzelyalı Anaokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hasköy İlkokulu
Hasköy Ortaokulu
Hatice-İsmail Hakkı Kayan İlkokulu
Hatice-İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu
İkbal-Betül Ali İhsan Çilingiroğlu İlkokulu
İkbal-Betül Ali İhsan Çilingiroğlu Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İpekyayla İlkokulu
Kaymakoba İlkokulu
Mirzaoba İlkokulu
Mayıs 2014-2680
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
4
4
4
6
6
6
6
6
6
1
3
3
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
3
1
1
2
3
3
3
3
3
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3
3
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
5
7
7
7
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
14
14
14
18
18
18
18
18
18
10
12
12
11
11
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
11
10
10
10
10
10
10
10
12
10
10
11
11
11
10
10
10
10
11
11
10
10
11
10
10
12
10
10
11
12
12
12
12
12
12
10
10
11
11
10
10
10
10
10
11
12
12
Mayıs 2014-2680
13237
13238
13239
13240
13241
13242
13243
13244
13245
13246
13247
13248
13249
13250
13251
13252
13253
13254
13255
13256
13257
13258
13259
13260
13261
13262
13263
13264
13265
13266
13267
13268
13269
13270
13271
13272
13273
13274
13275
13276
13277
13278
13279
13280
13281
13282
13283
13284
13285
13286
13287
13288
13289
13290
13291
13292
13293
13294
13295
13296
13297
13298
13299
13300
13301
13302
13303
13304
13305
13306
13307
13308
704748
135648
907061
748780
753005
317763
710776
710810
710439
710476
887492
710580
751191
704888
704922
970494
704361
704559
710274
751872
725657
704933
704967
709067
709117
701844
708774
708833
888007
724044
765449
708657
708739
888053
707589
710039
710066
707867
707976
704274
709881
709902
977096
724065
704144
135827
709785
709815
746769
746915
749463
253371
135852
709226
709268
708965
709034
824001
708141
708209
704218
888094
724160
709672
709691
135839
853359
723885
135815
750774
971087
962888
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
Mirzaoba Ortaokulu
Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi
Mudanya Dörtçelik Anadolu Teknik Lisesi ve Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi
MUSTAFAKEMALPAŞA
Mudanya Mürsel Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Mudanya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü
Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi
Mütareke İlkokulu
Mütareke Ortaokulu
M.Zeki Yazıcı İlkokulu
M.Zeki Yazıcı Ortaokulu
Necla Orhan İlkokulu
Necla Orhan Ortaokulu
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu
Şükrü Çavuş Sait Eroğlu Ortaokulu
Turhan Tayan Anadolu Lisesi
Ülkü Köyü İlkokulu
Ülkü Köyü Ortaokulu
Zeytinbağı İlkokulu
Zeytinbağı İmam Hatip Ortaokulu
Zeytinbağı Ortaokulu
12 Eylül İlkokulu
12 Eylül Ortaokulu
Adaköy İlkokulu
Adaköy Ortaokulu
Alpağut İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Atatürk Ortaokulu
Balibey İlkokulu
Balibey Ortaokulu
Cevdet Nerse Bilim ve Sanat Merkezi
Çaltılıbük İlkokulu
Çaltılıbük Ortaokulu
Çeltikçi İlkokulu
Çeltikçi Ortaokulu
Demireli İlkokulu
Demireli Ortaokulu
Devecikonağı İlkokulu
Devecikonağı Ortaokulu
Eskikızılelma İlkokulu
Güllüce İlkokulu
Güllüce Ortaokulu
Güner Şenpamukçu İlkokulu
Güner Şenpamukçu Ortaokulu
Hacıahmet İlkokulu
Halk Eğitim Merkezi
Hamzabey İlkokulu
Hamzabey Ortaokulu
İbn-i Sina İşitme Engelliler İlkokulu
İbn-i Sina İşitme Engelliler Ortaokulu
İbn-i Sina Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
İbrahim Önal Anadolu Öğretmen Lisesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karaoğlan İlkokulu
Karaoğlan Ortaokulu
Karaorman İlkokulu
Karaorman Ortaokulu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Koşuboğazi İlkokulu
Koşuboğazi Ortaokulu
Kumkadı İlkokulu
Lalaşahinpaşa İlkokulu
Lalaşahinpaşa Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Mevlana İlkokulu
Mevlana Ortaokulu
Mustafa Kemal Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
Mustafa Kemal Paşa Anadolu Lisesi
MUSTAFAKEMALPAŞA
Mustafa Kemal Paşa Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
MUSTAFAKEMALPAŞA
Mustafakemalpaşa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
515
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1
4
4
2
2
2
2
4
4
4
2
2
3
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
Şehir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
7
7
7
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
10
10
11
11
14
10
10
10
10
10
14
14
11
11
11
11
14
14
14
11
11
12
12
14
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
10
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
516
13309
13310
13311
13312
13313
13314
13315
13316
13317
13318
13319
13320
13321
13322
13323
13324
13325
13326
13327
13328
13329
13330
13331
13332
13333
13334
13335
13336
13337
13338
13339
13340
13341
13342
13343
13344
13345
13346
13347
13348
13349
13350
13351
13352
13353
13354
13355
13356
13357
13358
13359
13360
13361
13362
13363
13364
13365
13366
13367
13368
13369
13370
13371
13372
13373
13374
13375
13376
13377
13378
13379
13380
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
954622
853171
724229
135781
352976
704230
709994
710027
976550
723469
709615
709755
701567
264509
709938
709982
708031
708112
704205
887513
724179
708893
708941
887700
723115
752227
752228
751856
977010
723351
704193
704260
708248
708303
708362
708427
748175
709142
709209
716818
719128
269429
700099
716486
716639
853353
716761
716727
718695
716717
718621
722084
750776
976613
720076
827186
134775
716609
751178
751989
749543
716177
716835
716075
716794
702057
702137
702100
974068
716597
716621
716557
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
MUSTAFAKEMALPAŞA
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
NİLÜFER
Mustafakemalpaşa Anaokulu
Mustafakemalpaşa İlkokulu
Mustafakemal