T.C.
ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
BAŞKANLIĞI
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI
İdaremizce 4737 sayılı K.İ.K.'nun 22.maddesine göre aşağıda cinsi,özellekleri ve miktarı yazılı malzeme/ler satınalınacaktır,
/yaptırılacaktır.İlgilenmeniz halinde KDV hariç olmak üzere teklifinizi kapalı zarf içerisinde birdirmenizi rica ederiz.
SATIN ALINACAK / YAPTIRILACAK MALZEMENİN
S.NO
CİNSİ
1
2
3
4
5
6
Saplı Oto Fırçası
Saplı Büyük Fırça
Süpürgeli Faraş Kürek Takımı
Sarhoş Teker (800'lük Konteynır Tekeri)
Düz Teker (800'lük Konteynır Tekeri)
80x110 cm Ebadında 40 Mikron
Kalınlığında Siyah Çöp Poşeti
7 Saplı Kömürcü Küreği
8 Bulaşık Deterjanı
9 1 Lt'lik Camsil (12'li)
10 Temizlik Bezi
TEKLİF EDİLEN FİYAT (KDV HARİÇ)
ÖZELLİĞİ
MİKTARI
BİRİM FİYAT (TL.)
TOPLAM FİYAT (TL.)
150 Adet
150 Adet
100 Adet
150 Adet
150 Adet
20000 Adet
150 Adet
3000 Lt
40 Koli
200 Adet
TOPLAM (KDV Hariç)
Yukarıda belirtilen ve idarenizce satınalınacak olan malların / hizmetlerin cinsi,özellikleri,miktarı ve diğer şartlarını okudum.
KDV hariç toplam (...............................- TL.) bedelle, (yazı ile) .............................................TL. ......................... KR.
bedelle vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.
Teklif eden
Adı soyadı / ticaret ünvanı / imza / kaşe
Çukurova Belediyesi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Fax:0322 2399548
Tel: 0322 2391130
Download

Belgeler için tıklayınız