T.C.
ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
BAŞKANLIĞI
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI
İdaremizce 4737 sayılı K.İ.K.'nun 22.maddesine göre aşağıda cinsi,özellekleri ve miktarı yazılı malzeme/ler satınalınacaktır,
/yaptırılacaktır.İlgilenmeniz halinde KDV hariç olmak üzere teklifinizi kapalı zarf içerisinde birdirmenizi rica ederiz.
SATIN ALINACAK / YAPTIRILACAK MALZEMENİN
S.NO
CİNSİ
1
Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 199A30003153576
Şasi No: NM432300003095869
2 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 199A30009999999
Şasi No: NM432300003095360
3 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 199A30003153662
Şasi No: NM432300003095849
4 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 199A30003161353
Şasi No: NM432300003095655
5 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 199A30003161321
Şasi No: NM432300003095635
6 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 188A90003205471
Şasi No: NM417800006484925
7 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 188A90003205472
Şasi No: NM417800006484926
8 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 188A90003215441
Şasi No: NM417800006484752
9 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 199A90003205518
Şasi No: NM417800006484897
10 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 188A90003215450
Şasi No: NM417800006484927
TEKLİF EDİLEN FİYAT (KDV HARİÇ)
ÖZELLİĞİ
MİKTARI
01 C 1320 LİNEA
1 Adet
01 C 1321 LİNEA
1 Adet
01 C 1322 LİNEA
1 Adet
01 C 1323 LİNEA
1 Adet
01 C 1324 LİNEA
1 Adet
01 C 1325 ALBEA
1 Adet
01 C 1326 ALBEA
1 Adet
01 C 1327 ALBEA
1 Adet
01 C 1328 ALBEA
1 Adet
01 C 1329 ALBEA
1 Adet
BİRİM FİYAT (TL)
TOPLAM FİYAT (TL)
TOPLAM (KDV Hariç)
Yukarıda belirtilen ve idarenizce satınalınacak olan malların / hizmetlerin cinsi,özellikleri,miktarı ve diğer şartlarını okudum.
KDV hariç toplam (...............................- TL.) bedelle, (yazı ile) .............................................TL. ......................... KR.
bedelle vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.
Teklif eden
Adı soyadı / ticaret ünvanı / imza / kaşe
Çukurova Belediyesi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Fax:0322 2399548
Tel: 0322 2391130
ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
BAŞKANLIĞI
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI
İdaremizce 4737 sayılı K.İ.K.'nun 22.maddesine göre aşağıda cinsi,özellekleri ve miktarı yazılı malzeme/ler satınalınacaktır,
/yaptırılacaktır.İlgilenmeniz halinde KDV hariç olmak üzere teklifinizi kapalı zarf içerisinde birdirmenizi rica ederiz.
SATIN ALINACAK / YAPTIRILACAK MALZEMENİN
S.NO
CİNSİ
11 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 188A90003218158
Şasi No: NM418800006484764
12 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 199A90003215455
Şasi No: NM417800006484928
13 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 188A90003218203
Şasi No: NM417800006484763
14 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 188A90003218094
Şasi No: NM417800006484761
15 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 188A90003218180
Şasi No: NM417800006484760
16 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: BD30081988
Şasi No: NMC100BDCSH101364
17 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: BD30082036
Şasi No: NMC100BDCSH101363
18 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: BD30081989
Şasi No: NMC100BDCSH101366
19 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: BD30082035
Şasi No: NMC100BDCSH101361
20 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: BD30082033
Şasi No: NMC100BDCSH101360
TEKLİF EDİLEN FİYAT (KDV HARİÇ)
ÖZELLİĞİ
MİKTARI
01 C 1330 ALBEA
1 Adet
01 C 1331 ALBEA
1 Adet
01 C 1332 ALBEA
1 Adet
01 C 1333 ALBEA
1 Adet
01 C 1334 ALBEA
1 Adet
01 C 2450 LEVEND
1 Adet
01 C 2449 LEVEND
1 Adet
01 C 2448 LEVEND
1 Adet
01 C 1956 LEVEND
1 Adet
01 C 1951 LEVEND
1 Adet
BİRİM FİYAT (TL)
TOPLAM FİYAT (TL)
TOPLAM (KDV Hariç)
Yukarıda belirtilen ve idarenizce satınalınacak olan malların / hizmetlerin cinsi,özellikleri,miktarı ve diğer şartlarını okudum.
KDV hariç toplam (...............................- TL.) bedelle, (yazı ile) .............................................TL. ......................... KR.
bedelle vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.
Teklif eden
Adı soyadı / ticaret ünvanı / imza / kaşe
Çukurova Belediyesi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Fax:0322 2399548
Tel: 0322 2391130
ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
BAŞKANLIĞI
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI
İdaremizce 4737 sayılı K.İ.K.'nun 22.maddesine göre aşağıda cinsi,özellekleri ve miktarı yazılı malzeme/ler satınalınacaktır,
/yaptırılacaktır.İlgilenmeniz halinde KDV hariç olmak üzere teklifinizi kapalı zarf içerisinde birdirmenizi rica ederiz.
SATIN ALINACAK / YAPTIRILACAK MALZEMENİN
S.NO
CİNSİ
21 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: BD30082027
Şasi No: NMC100BDCSH101359
22 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: BD30082025
Şasi No: NMC100BDCSH101358
23 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: BD30082034
Şasi No: NMC100BDCSH101357
24 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: BD30082026
Şasi No: NMC100BDCSH101362
25 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: BD30081991
Şasi No: NMC100BDCSH101365
26 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 1M69670
Şasi No: NMOEXXDJVE1M69670
27 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: XP26670
Şasi No: SFAAXXDJVAXP26670
28 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: CK69538
Şasi No: NM0NXXTTFNCK69538
29 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 203919170
Şasi No: NMSA858100T004347
30 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 4BT50704790
Şasi No: NMC110FHXSK103861
TEKLİF EDİLEN FİYAT (KDV HARİÇ)
ÖZELLİĞİ
MİKTARI
01 C 1952 LEVEND
1 Adet
01 C 1953 LEVEND
1 Adet
01 C 1954 LEVEND
1 Adet
01 C 1955 LEVEND
1 Adet
01 C 2451 LEVEND
1 Adet
01 BP 130 TRANSİT
1 Adet
01 LC 450 LEVEND
1 Adet
01 BUU 65 LEVEND
1 Adet
01 PV 842
1 Adet
01 BE 871
1 Adet
BİRİM FİYAT (TL)
TOPLAM FİYAT (TL)
TOPLAM (KDV Hariç)
Yukarıda belirtilen ve idarenizce satınalınacak olan malların / hizmetlerin cinsi,özellikleri,miktarı ve diğer şartlarını okudum.
KDV hariç toplam (...............................- TL.) bedelle, (yazı ile) .............................................TL. ......................... KR.
bedelle vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.
Teklif eden
Adı soyadı / ticaret ünvanı / imza / kaşe
Çukurova Belediyesi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Fax:0322 2399548
Tel: 0322 2391130
ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
BAŞKANLIĞI
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI
İdaremizce 4737 sayılı K.İ.K.'nun 22.maddesine göre aşağıda cinsi,özellekleri ve miktarı yazılı malzeme/ler satınalınacaktır,
/yaptırılacaktır.İlgilenmeniz halinde KDV hariç olmak üzere teklifinizi kapalı zarf içerisinde birdirmenizi rica ederiz.
SATIN ALINACAK / YAPTIRILACAK MALZEMENİN
S.NO
CİNSİ
31 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 6BTAA50130602
Şasi No: NMC200SDTSK101528
32 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 6BTAA50130575
Şasi No: NMC200SDTSK101533
33 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 6BT50129572
Şasi No: 2101035
34 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 6BTAA50133911
Şasi No: NMC200SDTSK101976
35 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 4S67207
Şasi No: NMOLXXTTFL4S67207
36 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 10061
Şasi No: SFALXXDJVLVE73205
37 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 6BT50121008
Şasi No: 2100408
38 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 6BTAA50121117
Şasi No: NMC200SHTSK106693
39 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 248050378
Şasi No: 264TU285050378
40 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 4D36T1307100173
Şasi No: 9F01CA1575
TEKLİF EDİLEN FİYAT (KDV HARİÇ)
ÖZELLİĞİ
MİKTARI
01 UV 922
1 Adet
01 UV 923
1 Adet
01 UC 660
1 Adet
01 FH 943
1 Adet
01 GM 073
1 Adet
01 LP 225
1 Adet
01 DP 921
1 Adet
01 PF 717
1 Adet
01 UT 320
1 Adet
01 UT 680
1 Adet
BİRİM FİYAT (TL)
TOPLAM FİYAT (TL)
TOPLAM (KDV Hariç)
Yukarıda belirtilen ve idarenizce satınalınacak olan malların / hizmetlerin cinsi,özellikleri,miktarı ve diğer şartlarını okudum.
KDV hariç toplam (...............................- TL.) bedelle, (yazı ile) .............................................TL. ......................... KR.
bedelle vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.
Teklif eden
Adı soyadı / ticaret ünvanı / imza / kaşe
Çukurova Belediyesi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Fax:0322 2399548
Tel: 0322 2391130
ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
BAŞKANLIĞI
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI
İdaremizce 4737 sayılı K.İ.K.'nun 22.maddesine göre aşağıda cinsi,özellekleri ve miktarı yazılı malzeme/ler satınalınacaktır,
/yaptırılacaktır.İlgilenmeniz halinde KDV hariç olmak üzere teklifinizi kapalı zarf içerisinde birdirmenizi rica ederiz.
SATIN ALINACAK / YAPTIRILACAK MALZEMENİN
S.NO
CİNSİ
41 Trafik Sigortası Yenilenmesi
Motor No: 4D36T1307100253
Şasi No: 4D36T1307100253
TEKLİF EDİLEN FİYAT (KDV HARİÇ)
ÖZELLİĞİ
MİKTARI
01 UT 681
1 Adet
BİRİM FİYAT (TL)
TOPLAM FİYAT (TL)
Not: Çukurova İlçe Belediyesi
Vergi Dairesi: Seyhan
Vergi No: 2640311686
Araçlarla İlgili Detaylı Bilgi Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünden Temin
Edilebilir.
TOPLAM (KDV Hariç)
Yukarıda belirtilen ve idarenizce satınalınacak olan malların / hizmetlerin cinsi,özellikleri,miktarı ve diğer şartlarını okudum.
KDV hariç toplam (...............................- TL.) bedelle, (yazı ile) .............................................TL. ......................... KR.
bedelle vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.
Teklif eden
Adı soyadı / ticaret ünvanı / imza / kaşe
Çukurova Belediyesi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Fax:0322 2399548
Tel: 0322 2391130
Download

Ekler için tıklayınız