7. İNSPO PROJE YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
YARIŞMAYI
DÜZENLEYİN
KURUM
ÖZEl ESENKEN? OKYANUS KOLEJİ
YARIŞMANIN
KONUSU
7 . İNSPO (INTERNATIONAL SCIENCE PROJECT OLYMPİAD)
YARIŞMANIN
AMACI
Öğrencilerin zekâ gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilerin bilimsel yöntem süreçlerini
Kullanabilecekleri projeler hazırlayarak çevrelerinde karşılaştıkla« problemlere çözüm
yöntemleri geliştirmelerini sağlamaktır.
TÜRÜ
HEDEF KİTLE
YARIŞMA
TAKVİMİ
1-Hirrseî Araştırma Projeleri Yarışması
Türkiye Genelinde tüm resmi ve özel okulların 9., 10. ve 11. sınıf öğrencileri
01 fu f 2014
16/ 02 / 2015
10703/2015
22*26 / 04 / 2015
özel Esenkent Okyanus Koleji
Başvuru başlangıç tarihi:
Son başvuru tarihi:
Hr.-botlerın duyuru tarihi;
ısnuı tarihi
ışma Yeri:
i
!
YARIŞMA
PROGRAMI
22.04,2015
Tüm Gün
23.04.2015
Tüm Gün
? 09:30-12:00
24.04.2015
2S.04,2015
26.04.2015
KATILIM
ŞARTLARI
*
*
*
*
*
İ
>
__
Varış - Kayıt -Konaklama
i
Stant Kurulumu ve Proje Sunumu
.
Açılış Töreni
UBAM (Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi}' i
da Gece Gözlemi
j
;
İstanbul Bilim ve Kültür Gezisi
!
12:00-13:00 ...... i....
;
4..............................................
, 13:00-16:00 ‘
İstanbul Gezisi
İ
18:00-21:00
Kültür Gecesi
|
Tüm Gün
Jüri Değerlendirme
'
11:00-13:00
1
Ödül Töreni ve Kapanış
14:00
;
Ayrılış
Öğle Yemeği
s
>
Yarışmaya, lise ve dengi okulların 9., 10. ve ll.sımf (Lise) öğrencileri katılabilir.
¿'aştırma projeleri Enerji Çevre ve Mühendislik alanlarında hazırlanacaktır.
Yarışmaya bir öğrenci yalnız bir proje île katılabilir
Hur proje en fazla İki öğrenci tarafından yürütülebilir.
Sergiye katılmaya değer görülen projelerin danışman öğretmenlerinin ve
öğrencilerinin ulaşım ve konaklama masrafları kendilerine aittir.
* Okyanus Koleji tarafından, Konaklama yapılacak otellerde İstanbul dışından
gelen katılımcıların indirimli olarak kalmaları sağlanacak ve bu bilgiler web
sayfasında duyurulacaktır. Ayrıca öğretmenevferinde konaklayabileceklerdir.
* Proje
başvurulan
on-fine
olarak
www.in5Qo201S.com
.vww.okv3nuskerteii.kl2.tr adreslerinden yapılacaktır,
* Son başvuru tarihi 16/02/2015 tir.
ve
* Proje raporu; Ö ze t, A m a ç , G iriş, M a t e r y a l ve Y ö n te m , S onuç, Ta rtış m a ,
K a yn a k ç a , başltkianm içermelidir.
* Hazırlanan projeler, seçilen çalışma alanına uygun olmalıdır. Projeler özgün,
bilimsel içerikte olmalı, daha once yapılmış projelerden konu ve içerik alıntısı
yapılmamış olmalıdır
* Füm projeler etik kurallara uygun olmalıdır.
* Projeler, üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından
değerlendirilecektir. Jürinin, başvuran projelerde proje alanı değiştirme ve buna
/■öre değerlendirme yapma hakkı vardır
* Değerlendirmeler ölgünlük, bilimse! yöntem, tutariılık ve yararlılık,
uygulanabilirlik, içerik ve sonuç gibi kriterlere göre gerçekleştirilecektir,
■* P‘-oje sergisi, 22-26 Nisan 2015 tarihleri arasında Öıel Benkent Okyanus Koleji
kampüsünde gerçekleşecektir.
* V*rg* alanında kullanılacak malzemeler (yer, pano, masa vb. ihtiyaçlar) Okyanus
kolejleri tarafından sağlanacaktır,
* Sergide projeye ilişkin deney setleri ve proje anlatım materyalleri (projeksiyon,
:>,';-;isayar ve diğer sunum araç gereçleri} proje sahipleri tarafından
getirilecektir. Bu materyaller sergi süresince stant panosunda bulunmalıdır.
* Organizasyon boyunca öğle ve akşam yemekleri ile geziler Okyanus Kolejleri
o f 1 ‘ından karşılanacaktır.
* 22-26/04/2015 tarihlerinde gerçekleşecek olan proje sergisi okullar, öğrenciler,
öğretmenler, eğitimciler, basın vb. ziyaretçiler tarafından gezilecek ve proje
*imsnmlsf» gerçekleştirilecektir.
* Oouifer, yarışmaya katılan kişi sayısına bakılmaksızın proje başına verilecektir,
* i u?t dışında ülkemizi temsil etmek üzere seçilen projelerin tüm masrafları proje
•„'i'öpierinin kendilerine aittir. İtiraz haklan yoktur.
Duygu CcLEBCİOĞU)
Ck.oım,“, Kolejleri Proje Koordinatörü/ BARGEM
Tel: 0 2 12 f>05 06 09-1284 fax; 0212 672 39 07
Email*. ..[email protected] .tr
ıveb: iw iysiB 2 2 9 l5 t£ 2 E » m M M m n m k s M m M r
Adres; Te.atpaşa cad. Yeşiltrmak sok. No;l Esenkent-Esenyurt/lstanbu!
■ *.nlu, üniversitesi Akademisyenleri
*
yarışmada her dalda, % 80'lik dilime giren projeler aşağıda belirtilen şekilde
ödüllendirilecektir. Ayrıca INSPO île yurtdışında yapılan proje fuarlar» arasında
vapılan ortaklıklar ile seçilen projeler uiuslarası yarışmalarda finalist olma
hakkı elde edecektir.
* Ayrıca ödül olarak İstanbul'da bulunan b a n Özel üniversitelerden belirli
oranlarda burs alma imkanı verilecektir.
• Jon değerlendirme kuralları yarışma sitesinde yer almaktadır.
• Sergiye katılan tüm öğrencilere ve danışman öğretmenlere katılım belgesi
verilecektir.
9
* Her Kategori «yn ayrı ödüllendirilecektir.
i
i
KATEGORİ |
DERECELERİ
?
ÖĞRENCİ ÖDÜL
i
ÖĞRETMEN ÖDÜL
'
PLAKET. BAŞARI BELGESİ
<
PLAKET, BAŞARI
;
ALTIN MADALYA
BİRİNCİLİK
ÖDÜLLER
BAŞARI BELGESİ
----- -- f-1'11-"
GÜMÜŞ MADALYA
İKİNCİLİK
BAŞARI BELGESİ
BELGESİ
BRONZ MADALYA
ÜÇÜNCÜLÜK
PLAKET. BAŞARI BELGESİ
BAŞARI BELGESİ
tNSPO yiUN
ÖDÜLÜ
PB OJESİ
tNSPO ÖZEL MADALYASI
PLAKET. BAŞARI BELGESİ
BAŞARI BELGESİ
1
MOSTRATEC i
BREZİLYA PROJE i
YARIŞMASI
MADALYA, MOSTRATEC
2016 PROJE OLİMPİYATINA
KATILIM SERTİFİKASI
,
MADALYA. MOSTRATEC
2016 PROJE
OLİMPİYATINA KATİLIM
SERTİFİKASI
fi d ut...olarak veılticek etaftu .hediyeler «e konaklama m EtMnMtfer bakkıttdakî tüm
ayrıntılar güncel olarak wwy,iıt$i^lP.ISxofn «veli sayfasında duyurulacaktır.
Download

Ek-1