SİVİL TOPLUM BULUŞMASI PROGRAM
Tarih: 16 Nisan 2014, Çarşamba
Yer: Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi, Atakum /Samsun
9.30-10.00: Kayıt
10.00-10.45: Açılış Konuşmaları
Mevlut ÖZEN, OKA Genel Sekreteri
Prof. Dr. Metin Orbay, Amasya Üniversitesi Rektör/OKA Kalkınma Kurulu Başkanı
Dr. Burak Erdenir, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Hüseyin Aksoy, Samsun Valisi
10.45-12.45: I. Oturum: Türkiye’de Sivil Toplumun Yapısı: Mevcut Durum ve Geleceğe Dair
Öngörüler
Moderatör:
Hülya Denizalp, Ulusal Gönüllülük Komitesi
Sunum:
Ayşegül Ekmekçi, TÜSEV
Panelistler:
Özer KAYA, İçişleri Bakanlığı, Denetçiler Başkan Yrd
Dr. Burak Erdenir, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Suat Özçağdaş, Sosyal İnovasyon Merkezi
Soru Cevap
12.45-14.00: Öğle Yemeği
14.00-15.45: II. Oturum: Sivil Topluma Yönelik Destekler
Moderatör:
Başak Güçlü, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği
Panelistler:
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
Kalkınma Bakanlığı
Soru Cevap
Ara: 15.45-16.00
16.00-17.30: III. Oturum: Yerelde Sivil Toplum: Başarılar ve Zorluklar
Moderatör:
M. Elvan Cantekin, Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı
Panelistler:
Abdullah Oskay, Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği
Münevver Uğurlu, Samsun İş Kadınları Derneği
Nurcan Çetinbaş, Muş Kadın Çatısı Derneği
TEMA
Soru Cevap
Kapanış
ULUSAL GÖNÜLÜLÜK KOMİTESİ TOPLANTISI
Tarih: 17 Nisan 2014, Perşembe
Yer: Grand Amisos Hotel, Atakum/Samsun
Saat 10.00-17.00
Ulusal Gönüllülük Komitesi üyeleri:
Birleşmiş Milletler Gönüllüleri
Kırıkkaleli İşadamları ve Yöneticiler Derneği (TÜRKİAD)
Türk Kızılayı Derneği
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
Sosyal İnovasyon Merkezi
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği
Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği
Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Zonguldak Şubesi
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM)
Türk Ulusal Ajansı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Türkiye Gençlik Federasyonu
MAG Vakfı
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
Gençlik Servisleri Merkezi -GSM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Aydın Çetin
A. Duygu Fendal
Hülya Denizalp
Gelnta Achmetoglou
Timur Timothy Tiryaki
Download

sivil toplum buluşması taslak program