AEROLET ÖNE DOĞRU EĞĠMLĠ TUVALET LĠFTĠ ÜRÜN BROġÜRÜ | www.engelsizurunler.com.tr
Öne Doğru Eğimli Alçalip Yükselebilen Tuvalet Lifti * Standart Model
Günlük aktivitelerimizden biri olan tuvalete oturup kalkma önemli bir harekettir. Eğer kalkmakta zorlanıyorsa, kişi tuvaletin yüksekliğini kendine uygun
duruma getirmelidir. Bunun için genellikle standart klozetlerden daha yüksek ( 46 cm ve üzeri ) klozetler, hatta daha da yüksek ve tehlikeli oturaklar
kullanılabilir. Kişi, oturak boyu yükselen klozetten kendi başına kalkabilir ( veya refakatçinin eğilmesine gerek kalmaz ) ancak bu defa da farklı sorunlar
oluşur.
Oturak boyu fazla yükseltilmiş tuvaletler, kişinin özellikle büyük abdest ihtiyacını gidermesinde zorluk yaşamasına ve yetersiz idrar akışına neden
olabilir. İdeal olanı, oturak yüksekliğinin değişebilir olmasıdır.
Sabit şekilde yükseltilmiş bir klozet oturağının yol açacağı bir diğer sorun ise; kişinin tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra kişisel temizliğini yapmakta
zorlanacak olmasıdır. Klozetteki standart bide ( taharet musluğu) kullanıcıya göre alçak seviyede kalacak, böylece kişisel temizlik işlemi eskisinden
daha da zor hale gelecektir.
Kısaca ideal olan; kişinin kalkışını kolaylaştırması için oturağın kalkarken yüksek ancak tuvaletini yaparken aşağıda olmasıdır.
AEROLIFT Alçalıp Yükselebilen Tuvalet Lifti, kişinin fiziki yapısına bakmaksızın kalkış ve oturuş hareketini yaparken optimum desteği sağlar.
İki yandaki kol dayamaları üzerindeki butona basılı tutulmasıyla, kişiye düzgün ve kesintisiz bir oturuş - kalkış hareketi kazandırılır. Tuvalet liftinin
kontrol mekanizmasıyla senkronize çalışan bu kumandalar yardımıyla, kişinin tuvalete otururken oturağın alçalması, tuvaletten kalkarken de
yükselmesi sağlanır.
AEROLET ÖNE DOĞRU EĞĠMLĠ TUVALET LĠFTĠ ÜRÜN BROġÜRÜ | www.engelsizurunler.com.tr
TEKNİK ÖZELLİKLER
Boyutları
GeniĢlik
GeniĢlik ( Kol Destekleri ile )
Derinlik (önden arkaya)
Derinlik ( Kol Destekleri ile )
Yükseklik ayarları:
Minimum klozet oturak
yüksekliği
Baldır Uzunluğu
Maksimum oturak yükseliĢi
40 / 46 / 50 cm ‘lik klozetlerde
Kolçaklar
40 / 46 / 50 cm yükseklikte
Maksimum TaĢıma Kapasitesi
Güç kaynağı
Güç kablosu uzunluğu
Malzeme
Renk
Garanti
Teknik özelliklerde
değiĢiklik hakkı saklıdır !
Standart Model (ST)
67,5 cm
65-70 cm
58 cm
68 cm
yaklaşık 43 cm
36-54 cm
yaklaşık 100 / 106 / 110 cm
63-89 / 69-95 / 77-99 cm
150 KG
24v/230v-2A
275 cm
Paslanmaz çelik
Rilsan- ve katodik elektro kaplama
ABS-PMMA kapaklar
Beyaz
24 ay
Aerolet ® tescilli bir markadır!
Download

Günlük aktivitelerimizden biri olan tuvalete oturup kalkma önemli bir