PERMÜTASYON VE KOMBİNASYON ARASINDAKİ FARK
1
PERMÜTASYON VE KOMBİNASYON ARASINDAKİ FARK
Bir dondurmacıda beş farklı dondurma çeşidi bulunmaktadır.
Aylin üç çeşit dondurma almak istiyor.
a) Aylin kaç farklı seçim yapabilir?
b) Dondurmaların seçiminde sıranın önemli olması
durumunda kaç farklı seçim yapılabilir?
2
PERMÜTASYON VE KOMBİNASYON ARASINDAKİ FARK
Bir dondurmacıda beş farklı dondurma çeşidi bulunmaktadır.
Aylin üç çeşit dondurma almak istiyor.
a) Aylin kaç farklı seçim yapabilir?
b) Dondurmaların seçiminde sıranın önemli olması
durumunda kaç farklı seçim yapılabilir?
a)
3
PERMÜTASYON VE KOMBİNASYON ARASINDAKİ FARK
Bir dondurmacıda beş farklı dondurma çeşidi bulunmaktadır.
Aylin üç çeşit dondurma almak istiyor.
a) Aylin kaç farklı seçim yapabilir?
b) Dondurmaların seçiminde sıranın önemli olması
durumunda kaç farklı seçim yapılabilir?
a)
b) 5.4.3 = 60
4
PERMÜTASYON VE KOMBİNASYON ARASINDAKİ FARK
Permütasyonda sıralama veya diziliş söz konusudur.
Seçilmiş olunan nesnelerin sıralanışı veya dizilişi önemlidir.
Kombinasyonda ise, seçim veya seçme söz konusudur. Sıralama
ve diziliş yoktur, nesneleri seçmiş olmak yeterlidir.
5
PERMÜTASYON VE KOMBİNASYON ARASINDAKİ FARK
Aşağıdaki durumların permütasyon ve kombinasyondan
hangisine örnek olabileceğini ifadelerin yanlarındaki noktalı
yerlere yazınız.
a) 20 kişilik sınıftan herhangi iki kişinin seçilmesi……………..
b) 30 kişilik bir sınıftan başkan ve başkan yardımcısı seçilmesi………………
c) 16 kişilik bir takımdan 11 kişi seçilmesi………………
d) Dört arkadaşın birlikte yan yana kaç farklı biçimde fotoğraf
çektirebileceğinin bulunması………………
e) 6 farklı tatlı çeşidinin bulunduğu bir menüden 2 tatlının
seçilmesi……………..
6
PERMÜTASYON VE KOMBİNASYON ARASINDAKİ FARK
Aşağıdaki durumların permütasyon ve kombinasyondan
hangisine örnek olabileceğini ifadelerin yanlarındaki noktalı
yerlere yazınız.
a) 20 kişilik sınıftan herhangi iki kişinin seçilmesi kombinasyon
b) 30 kişilik bir sınıftan başkan ve başkan yardımcısı seçilmesi………………
c) 16 kişilik bir takımdan 11 kişi seçilmesi………………
d) Dört arkadaşın birlikte yan yana kaç farklı biçimde fotoğraf
çektirebileceğinin bulunması………………
e) 6 farklı tatlı çeşidinin bulunduğu bir menüden 2 tatlının
seçilmesi……………..
7
PERMÜTASYON VE KOMBİNASYON ARASINDAKİ FARK
Aşağıdaki durumların permütasyon ve kombinasyondan
hangisine örnek olabileceğini ifadelerin yanlarındaki noktalı
yerlere yazınız.
a) 20 kişilik sınıftan herhangi iki kişinin seçilmesi kombinasyon
b) 30 kişilik bir sınıftan başkan ve başkan yardımcısı seçilmesi permütasyon
c) 16 kişilik bir takımdan 11 kişi seçilmesi………………
d) Dört arkadaşın birlikte yan yana kaç farklı biçimde fotoğraf
çektirebileceğinin bulunması………………
e) 6 farklı tatlı çeşidinin bulunduğu bir menüden 2 tatlının
seçilmesi……………..
8
PERMÜTASYON VE KOMBİNASYON ARASINDAKİ FARK
Aşağıdaki durumların permütasyon ve kombinasyondan
hangisine örnek olabileceğini ifadelerin yanlarındaki noktalı
yerlere yazınız.
a) 20 kişilik sınıftan herhangi iki kişinin seçilmesi kombinasyon
b) 30 kişilik bir sınıftan başkan ve başkan yardımcısı seçilmesi permütasyon
c) 16 kişilik bir takımdan 11 kişi seçilmesi kombinasyon
d) Dört arkadaşın birlikte yan yana kaç farklı biçimde fotoğraf
çektirebileceğinin bulunması………………
e) 6 farklı tatlı çeşidinin bulunduğu bir menüden 2 tatlının
seçilmesi……………..
9
PERMÜTASYON VE KOMBİNASYON ARASINDAKİ FARK
Aşağıdaki durumların permütasyon ve kombinasyondan
hangisine örnek olabileceğini ifadelerin yanlarındaki noktalı
yerlere yazınız.
a) 20 kişilik sınıftan herhangi iki kişinin seçilmesi kombinasyon
b) 30 kişilik bir sınıftan başkan ve başkan yardımcısı seçilmesi permütasyon
c) 16 kişilik bir takımdan 11 kişi seçilmesi kombinasyon
d) Dört arkadaşın birlikte yan yana kaç farklı biçimde fotoğraf
çektirebileceğinin bulunması permütasyon
e) 6 farklı tatlı çeşidinin bulunduğu bir menüden 2 tatlının
seçilmesi……………..
10
PERMÜTASYON VE KOMBİNASYON ARASINDAKİ FARK
Aşağıdaki durumların permütasyon ve kombinasyondan
hangisine örnek olabileceğini ifadelerin yanlarındaki noktalı
yerlere yazınız.
a) 20 kişilik sınıftan herhangi iki kişinin seçilmesi kombinasyon
b) 30 kişilik bir sınıftan başkan ve başkan yardımcısı seçilmesi permütasyon
c) 16 kişilik bir takımdan 11 kişi seçilmesi kombinasyon
d) Dört arkadaşın birlikte yan yana kaç farklı biçimde fotoğraf
çektirebileceğinin bulunması permütasyon
e) 6 farklı tatlı çeşidinin bulunduğu bir menüden 2 tatlının
seçilmesi kombinasyon
11
PERMÜTASYON VE KOMBİNASYON ARASINDAKİ FARK
Aşağıdaki verilen iki sorunun çözümleri arasındaki
farkları açıklayınız.
a) Emel Hanım, yeni bir kazak örmek için 10 farklı desenden
4’ünü kullanmak istiyor. Bu seçimi kaç farklı biçimde yapabilir?
b) Burcu misafirleri için masa hazırlıyor. 8 farklı tabağı kaç farklı
şekilde dizebilir?
12
PERMÜTASYON VE KOMBİNASYON ARASINDAKİ FARK
a) Emel Hanım, yeni bir kazak örmek için 10 farklı desenden
4’ünü kullanmak istiyor. Bu seçimi kaç farklı biçimde yapabilir?
13
PERMÜTASYON VE KOMBİNASYON ARASINDAKİ FARK
b) Burcu misafirleri için masa hazırlıyor. 8 farklı tabağı kaç farklı
şekilde dizebilir?
8!
14
PERMÜTASYON VE KOMBİNASYON ARASINDAKİ FARK
Bayram ziyaretinde buluşan 15 kişilik grupta herkes
birbiriyle tokalaşmıştır. Toplam kaç tokalaşma olmuştur?
15
Download

permütasyon ve kombinasyon arasındaki fark