Jeneratör
BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU
Sayfa 1
İÇİNDEKİLER
Sayfa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
GİRİŞ…………………………………………………………………………………………..3
EMNIYET……………………………………………………………………………………...4
DIZEL JENERATÖR MOTORU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER…………………..8
MEYDANA GELEBİLECEK ARIZALAR VE ÖNERİLEN ÇÖZÜMLER………….…9
KABLO KESIT TABLOSU…………………………………………………………………11
PERIYODIK BAKIM……………………………………………………………………….12
GARANTİ……………………………………………………………………………………..13
Sayfa 2
1.GİRİŞ
Güvenlik Bilgileri
Jeneratörde oluşabilecek tehlikeler ile ilgili uyarılar ve emniyet tedbirleri bu kullanım
kılavuzunda ve/veya jeneratör üzerinde yer almaktadır. Bu kullanım kılavuzundaki tehlike
uyarılarının dikkate alınmaması ve emniyet tedbirlerine uyulmaması durumunda malzeme hasarına,
ciddi yaralanmalara, hatta ölüme sebebiyet verilebilir.
Olası tehlike durumlarının önceden bilinmesi ve tedbir alınması ile kazalar önlenebilir.
Tehlikelerin tanımlanması için aşağıdaki metotlar kullanılmıştır.

Jeneratör üzerindeki tehlike ve uyarı etiketleri

Kullanım kılavuzundaki aşağıda sınıflandırılmış uyarı ifadeleri;
TEHLİKE
Önlem alınmazsa, ölüm veya ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilecek
olası tehlikeli durumlar
UYARI
Önlem alınmazsa, ciddi yaralanmalara ve malzeme hasarına sebebiyet
verebilecek olası tehlikeli durumlar
Tüm tehlike ve uyarı etiketlerinin okunabilir olduğundan emin olunuz. Etiketin okunmasında
problem oluşursa, mutlaka etiketin yenisi ile değiştirilmesi için üretici firmayı arayınız.
Üretici firmanın, cihaz ile ilgili, tüm olası tehlikeleri öngörmesi ve uyarması mümkün
değildir. Üretici firmanın özellikle tavsiye etmediği alet, avadanlık, çalışma tekniği kullanılacaksa,
genel güvenlik önlemlerine uyulması ve yapılanın jeneratöre ve çevresine zarar verip vermeyeceği
konusunda muhakeme yapılması zorunludur.
Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için, bu kitapçıkta anlatılan işlemler dışında bir
uygulama yapmayınız veya cihazı onaylanmış amaçları dışında kullanmayınız.
Bu kitapçığın içeriği, cihazın geliştirilmesi nedeniyle önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
Sayfa 3
2.EMNİYET
_______________
UYARI _______________
Motor ile ilgili güvenli önlemleri için, ilgili motor kitapçığının güvenlik talimatları kısmına bakınız.
TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Genel bilgiler;
TEHLİKE
Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz !
Jeneratörden en iyi performansı almak ve güvenli bir şekilde çalıştırabilmek için, kullanımdan
önce, kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Hatalı kullanım ölüm veya ciddi yaralanmalara
yol açabilir.
UYARI


Emniyetsiz bir durum var ise jeneratörü çalıştırmayınız !
Jeneratör arızası ile ilgili belirlediğiniz emniyetsiz bir durum var ise yetkili servislerimizi ya
da satış departmanımızı arayınız.
Jeneratör, sıra dışı durum ortadan kaldırılmadan çalıştırılırsa büyük bir arıza ve/veya ciddi
bir kazaya yol açabilir.
UYARI
Ağırlığınızı taşımayacak parçaların üzerine çıkmayınız yada
yüklenmeyiniz !
Ağırlığınızı taşımayacak parçaların üzerine çıkmayınız yada yüklenmeyiniz. Monte/demonte
esnasında mutlaka merdiven kullanınız. Aksi takdirde malzeme hasarına ve yaralanmalara yol
açabilir.
TEHLİKE
Jeneratörü ıslak ya da nemli ortamda çalıştırmayınız !
Jeneratör ıslak ya da nemli ortamda çalıştırıldığında elektrik çarpabilir. Jeneratörü nemli,
yağmurlu yada karlı ortamlara maruz bırakmayınız ve ıslak yada nemli el ile çalıştırmayınız.
UYARI



Akü elektroliti asit içerir ve yaralanmaya yol açabilir. Deri ve göze temasından kaçınınız.
Akü ve bağlantı noktalarına dokunduktan sonra ellerinizi yıkayınız. Eldiven kullanmanız
tavsiye edilir.
Akü ile çalışırken koruyucu gözlük takınız.
UYARI


Akü elektroliti asit içerir!
85 dB’den fazla gürültünün olduğu ortamlarda uzun süre
bulunmak işitme kaybına yol açabilir!
Jeneratörlerdeki gürültü seviyeleri 7 metre mesafede, ses izolasyonu olmayanlarda 100110 dB, ses izolasyonlu olanlarda 70-80 dB’dir.
Jeneratör gürültü seviyesinin azaltılması için özel ses izolasyon kabinleri, özel egzost
susturucuları gibi çeşitli ekipmanlar kullanılabilir.
Jeneratörün Kaldırılması ve Taşınması;
Sayfa 4
UYARI
KANCA
Jeneratörü kaldırmak ve taşımak için şasede bulunan kaldırma
halkalarını kullanınız !
 Jeneratörün şasesinde bulunan kaldırma halkaları jeneratörün kolayca
hareket ettirilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Uygun olmayan
kaldırma ve taşıma ciddi yaralanmalara veya malzeme hasarına yol
açabilir.
 Jeneratör uygun kapasitede vinç yada forklift kullanılarak kaldırılabilir.
Kaldırmak için vinç kullanılması durumunda, uygun uzunlukta ve
kaldırma kapasitesinde halat ve zincir kullanılmalıdır.
 Jeneratörü motor ya da alternatör kaldırma mapalarını kullanarak
kaldırmayınız.
 Kabin üzerindeki kaldırma mapaları ile jeneratörü kaldırmayınız. Sadece
boş kabini kaldırmak için kullanınız.
Kurulum;
TEHLİKE
Jeneratörün elektrik bağlantılarını eğitimli ve yetkili kişilere
yaptırınız !
 Jeneratörün elektrik bağlantıları, bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilen
kablo kesit tablosuna göre, eğitimli ve yetkili kişiler tarafından
yapılmalıdır.
 Jeneratörün elektrik kabloları ve bağlantıları izole edilmiş olmalıdır. Aksi
halde elektrik çarpmasına yol açabilir.
 Jeneratör toprak bağlantısının yapıldığından emin olunduktan sonra
jeneratör çalıştırılmalıdır. Aksi halde elektrik çarpmasına yol açabilir.
 Cihaz çalışırken çıkış uçlarına dokunmayınız, elektrik çarpabilir. Güç
bağlantıları için çıkış uçlarına dokunmanız gerektiği hallerde, cihazın
çalışmadığından emin olunuz.
 Güç kablolarının hasarlı olmadığından emin olunuz. Hasarlı güç kabloları
elektrik çarpmasına yol açabilir.
Çalıştırma;
TEHLİKE
Jeneratörü çalıştırmadan önce devre kesiciyi kontrol ediniz!
Jeneratörü çalıştırmadan önce devre kesiciyi kontrol ediniz ve OFF (açık
konumda) olduğundan emin olunuz. Aksi takdirde elektrik çarpmasına yol
açabilir.
TEHLİKE
Hareketli parçalardan vücüdunuzu ve giysilerinizi koruyunuz!
 Jeneratörü çalıştırmadan önce, motorun yada motorun dönen parçalarının
yakınında kimse olmadığından emin olunuz.
 Bol giysiler, uzun saçlar ve sallanan takılar motorun hareketli ve dönen
parçalarına takılabilir. Ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir.
 Bakım zamanları dışında koruma mahfazalarının kapalı olduğundan emin
olunuz.
TEHLİKE



Cihazı çalıştırmadan önce muhtemel tehlikeleri kontrol ediniz!
Jeneratörü çalıştırmadan önce, kontrol panosunda uyarı alarmı olup olmadığını kontrol ediniz.
Arıza alarmı var ise, jeneratörü çalıştırmayınız.
Jeneratörü bu kullanım kılavuzunda tanımlandığı şekilde çalıştırınız.
Jeneratörün egzos gazı sağlığa zararlıdır. Jeneratörü açık alanda yada iyi havalandırılmış
alanlarda çalıştırınız ve kapalı alanda çalışacak ise egzos gazlarının dışarıya atıldığından emin
olunuz.
Sayfa 5
Yangın ve patlama tehlikesi!
TEHLİKE
 Bütün yakıtlar ve çoğu yağlar kolay tutuşur. Yanıcı maddeler ile jeneratöre
yaklaşmayınız.
 Jeneratörün yakıt ikmalini iyi havalandırılmış alanda ve motoru stop ederek
yapınız. Motorun yakıt tankından yada yakıt sisteminden yakıt sızıntısı fark
edildiğinde jeneratörü hemen stop ediniz.
 Hasarlı güç kablolarından kaynaklanan elektrik kaçakları yangına sebebiyet
verebilir.
 Yağlama yağının ve yakıtın sıcak yüzeylere püskürmesi yangına yol açabilir.
Yağ ve yakıt borularından sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz. Bütün
bağlantıları tavsiye edilen tork ile sıkınız.
 Yüksek basınç borularını kıvırmayınız. Hasarlı veya kıvrık yağ ve yakıt
boruları ve hortumları kullanılmamalıdır.
 Aküler yanıcı buhar çıkarır. Kapalı alana yerleştirilen akülerin iyi
havalandırıldığından emin olunuz.
 Akü şarj ünitesinden beslenir iken, akü ile şarj ünitesi yada akü kablosunun
bağlantısını kesmeyiniz. Aksi takdirde ortaya çıkacak kıvılcım yangına yol
açabilir.
 Akü elektrolit seviyesini kontrol ederken sigara içmeyiniz.
 Donmuş aküler patlamaya yol açabilir. Donmuş akülerinizi çalıştırmadan
önce mutlaka ısıtınız.
 Jeneratör odasında uygun tip yangın söndürücüler bulundurulmalıdır.
Sıcak yüzey tehlikesi!
UYARI
Egzos boruları ve susturucu jeneratörün çalışması esnasında ısınır ve motor
motor stop ettikten sonra bir süre daha sıcak kalır. Egzos borularına ve
susturucuya, sıcak iken dokunmayınız.
UYARI

Zehirli maddeler!
Jeneratörde kullanılan yakıtlar, yağlar, soğutma sıvıları asit içerir. Deri veya göz ile
teması veya içilmesi ciddi yaralanmalara yol açabilir. Deriyle temas durumunda, su ve
sabun ile, temas edilen bölgeyi yıkayınız.
Radyatör kapağını motor soğuduktan sonra açınız!
UYARI
 Motor çalışırken, soğutma suyu sıcaktır ve basınç altındadır. Radyatör ve
ısıtıcıya kadar bütün hortumlarda sıcak su bulunur. Basınç azaldığında,
sıcak su buhara dönüşür.
 Soğutma suyunu boşaltmadan önce motorun soğumasını bekleyiniz.Sıcak
su yada buhar ile temas ciddi yaralanmalara yol açabilir.
 Soğutma suyu seviyesini ancak motor stop ettikten sonra ve doldurma
kapağı çıplak el ile açılabilecek kadar soğuduğunda kontrol ediniz.
 Radyatör kapağını, yüksek basınç ihtimalinden dolayı yavaşça açınız.
 Soğutma suyunu tahliye borusu ya da soğutma suyu boşaltma vanaları ile
boşaltınız.
Jeneratör Üzerinde bulunan diğer etiketler;
Yakıt ikmal yeri!


Jeneratör yakıt ikmalini, yakıt ikmal etiketi gördüğünüz yerden yapınız.
Yakıtın boşaltılması için yakıt tankı üzerinde bulunan boşaltma tapalarını kullanınız.
Sayfa 6
Yağ ikmal yeri!


Jeneratör yağ ikmalini, yağ ikmal etiketi gördüğünüz yerden yapınız.
Yağın boşaltılması için yağ boşaltma vanalarını kullanınız.
Yağ seviyesi kontrol çubuğu!

Jeneratör yağ seviyesini, yağ seviyesi kontrol çubuğu ile kontrol ediniz. Eksik ise
tamamlayınız.
Sayfa 7
3.DIZEL JENERATÖR MOTORU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
 Jeneratörün çalıştığı ortamın temiz hava ile beslenmesi motor için önemlidir.
Jeneratör odasında oluşan sıcak hava odanın dışına atılamazsa jeneratörde performans
düşüklüğüne ya da motorda hararete neden olabilir. Ayrıca motor egzost boruları
jeneratör mahallinin ortam sıcaklığının artmasına neden olur. Bu durumda odanın
yeterli miktarda hava sirkülasyonu yapması önem kazanır.
 Odaya hava girişi kadar odadan sıcak hava çıkışının yeterli miktarda olması da
önemlidir. Odaya temiz hava sağlayan pencerelerin ve sıcak havanın dışarı çıkmasını
sağlayan pencerelerin jeneratörde bulunan radyatörün en az 2 katı büyüklükte olması
tavsiye edilir.
 Emiş pencerelerin kapalı olma ihtimaline karşı panjurla yapılması tavsiye edilir.
 Motorda oluşan egzost gazının solunması insan sağlığına sakıncalıdır. Dolayısıyla
kapalı mekanlarda egzost çıkışı olmadan jeneratör çalıştırılmamalıdır.
 Dizel motorların kullanım kitapçıklarında belirtilen yağ ve yakıt filtresi tavsiye edilen
periyotlarda değiştirilmelidir. Yağ ve yakıt filtresinin zamanında değişmemesi dizel
motorlara zarar vereceği gibi genel olarak garantiye de zarar verebilir.
Sayfa 8
4. MEYDANA GELEBİLECEK ARIZALAR VE ÖNERİLEN ÇÖZÜMLER
MANUEL TİP JENERATÖRLERDE MEYDANA GELEBİLECEK ARIZALAR
a-)
Dizel Motor start vermiyor:

Akü deşarj olmuştur, gerekli voltajı vermiyordur. Akü voltajında bir problem
yok ise akü kutup başlarını kontrol ediniz, gevşek ise sıkınız. Akü kutup başları
gevşek veya oksitli olabilir. Kutup başlarında oksitlenme var ise temizleyiniz.
Voltmetre yardımıyla akü volt seviyesini kontrol ediniz. Akü voltajı düşük ise şarj
ettiriniz. Akü asit seviyesini kontrol ediniz. Eksik ise tamamlayınız.

Kontak anahtarı arızalı olabilir. Kontak anahtarı akü ucunda (+) DC voltaj
olduğu halde start konumuna getirildiği zaman start ucunda (+) DC voltaj yok ise
kontak anahtarını yenisi ile değiştiriniz.

Marş motoru arızalıdır. Marş motoru ( + / - ) akü kablolarını kontrol ediniz.
Kontak anahtarı start konumuna alınınca start ucuna ( + ) DC voltaj gelip
gelmediğini kontrol ediniz. Marş motoru start ucuna ( + ) DC voltaj geldiği halde
marş motoru hala hareket etmiyor ise satış sonrası hizmetler bölümünüzü arayıp
değiştirilmesini sağlayınız.
b-)
Dizel start ediyor fakat çalışmıyor:

Dizelin yakıtı bitmiş olabilir. Dizeli çalıştırabilmek için yakıt yollarındaki
havayı boşaltınız.

Dizel yakıt sisteminde tıkanıklık veya hava olabilir. Dizel yakıt sistemini
temizleyiniz. Tıkanıklığı giderdikten sonra yakıt yollarındaki havayı boşaltınız.

Dizel
üzerindeki
çalışma
magneti
enerjilenmemiş
olabilir.
Magnetin
enerjilenmiş olup olmadığını kontrol ediniz. Bu takibi yapabilmek için otomatik
kontrol ünitesi, dizel motor bağlantı şemalarını inceleyiniz.

Kontak anahtarı arızalı olabilir. Kontak anahtarı akü ucunda (+) DC voltaj
olduğu halde start konumuna getirildiği zaman start ucunda (+) DC voltaj yok ise
kontak anahtarını yenisi ile değiştiriniz.
c-)
Yükü beslerken şalter açıp beslemeyi kesiyor:

Jeneratörden aşırı akım çekiliyor. Jeneratör gücünün nominal akımdan
daha fazla çekilmediğini kontrol edin. Yük ampermetrelerinde akımı gözleyiniz.
Akım fazla ise yüklerinizi azaltınız.
OTOMATİK TİP JENERATÖRLERDE MEYDANA GELEBİLECEK ARIZALAR
a-)Şebeke olduğu halde şebekeden besleme yapılmıyor.

Şebeke voltajı parametrelerle seçilen alt ve üst limit aralığında değildir.
Otomatik kontrol cihazından şebeke voltajını kontrol ediniz.

Şebeke kontaktörü bobin ucunda 220 V AC voltajı yoktur. Elektrik kontrol
ünitesi bağlantı şeması,kuvvet hattı ve ölçme devresi şemalarını inceleyerek
kontaktör bobinine 220 V AC gelip gelmediğini kontrol ediniz.
Sayfa 9

Şebeke kontaktörü bobini yanıktır. Eğer şebeke kontaktörüne 220 V AC
gelmesine rağmen kontaktör çekmiyorsa kontaktör bobini yanmıştır. Yenisi ile
değiştiriniz.

Panelin çalışma biçimi otomatik konumunda değildir. Kontrol panelindeki
anahtarı otomatik konuma getiriniz.
b-)Şebeke kesilince jeneratör devreye girmiyor

Akü deşarj olmuştur, gerekli voltajı vermiyordur. Akü voltajında bir problem
yok ise akü kutup başlarını kontrol ediniz, gevşek ise sıkınız.
Akü kutup başları
gevşek veya oksitli olabilir. Kutup başlarında oksitlenme var ise temizleyiniz.
Voltmetre yardımıyla akü volt seviyesini kontrol ediniz. Akü voltajı düşük ise şarj
ettiriniz. Akü asit seviyesini kontrol ediniz. Eksik ise tamamlayınız.

Panelin çalışma biçimi otomatik konumda değildir. Kontrol panelindeki
anahtarı otomatik konuma getiriniz.

Jeneratör üzerindeki marş motoru arızalı olabilir. Marş motoruna enerji gelip
gelmediğini kontrol ediniz. Enerji gelmesine rağmen marş motoru dizeli start
etmiyor ise marş motoru arızalıdır. Servise başvurunuz.
c-)Şebeke kesilince dizel start ediyor fakat çalışmıyor

Dizelin yakıtı bitmiş olabilir. Dizeli çalıştırabilmek için yakıt yollarındaki
havayı boşaltınız.

Dizel yakıt sisteminde tıkanıklık veya hava olabilir. Dizel yakıt sistemini
temizleyiniz. Tıkanıklığı giderdikten sonra yakıt yollarındaki havayı boşaltınız.

Dizel
üzerindeki
çalışma
magneti
enerjilenmemiş
olabilir.
Magnetin
enerjilenmiş olup olmadığını kontrol ediniz. Bu takibi yapabilmek için otomatik
kontrol ünitesi, dizel motor bağlantı şemalarını inceleyiniz.

Kontak anahtarı arızalı olabilir. Kontak anahtarı akü ucunda (+) DC voltaj
olduğu halde start konumuna getirildiği zaman start ucunda (+) DC voltaj yok ise
kontak anahtarını yenisi ile değiştiriniz.
d-)Şebeke kesilince jeneratör çalışıyor fakat bir süre sonra marş hata ikaz lambası
yanıp stop ediyor.

Jeneratöre
alternatör
fazı
gelmiyordur.
Bunu
kontrol
edebilmek
için
jeneratör voltajı ile nötr arasında 220 V AC olup olmadığını kontrol edin. Eğer hala
enerji gelmiyor ise alternatör fazını koruyan sigortanın atık olup olmadığını kontrol
ediniz.
e-)Dizel motor çalışıyor fakat yük jeneratör tarafından beslenemiyor.

Alternatör voltajı nominal değerle içinde değildir. Alternatör voltajını kontrol
edip fazlar arası 400 V, faz-nötr arası 231 V olmalıdır.

Alternatör kontaktörünün bobini yanık olabilir. Kontaktör bobini uçlarında
220V AC voltaj olmasına rağmen kontaktör çekmiyor ise bobini yanmış olabilir.
Sayfa 10
5. KABLO KESİT TABLOSU
Güç (kVA)
10
20
25
30
36
45
50
63
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
575
625
700
750
825
925
1000
1250
1500
1600
1750
2000
NYY- Kablo (mm²)
4×4
4×4
4×6
4×10
4×10
4×16
4×16
3×25+16
3×35+16
3×50+25
3×70+35
3×95+50
2×(3×35+16)
3×120+70
2×(3×70+35)
2×(3×70+35)
2×(3×70+35)
(3×95+50)+3×70+35
(3×95+50)+3×70+35
2×(3×120+70)
2×(3×120+70)
2×(3×120+70)
3×(3×95+50)
3×(3×95+50)
3×(3×95+50)
3×(3×95+50)
4×(3×95+50)
4×(3×95+50)
3×(3×120+70)
4×(3×120+70)
4×(3×120+70)
4×(3×120+70)
4×(3×185+95)/11×(1×85)
4×(3×240+120)/3×(1×185)+2×(1×185)
5×(3×240+120)/3×(1×240)+2×(1×240)
6×(3×240+120)/4×(1×240)+2×(1×240)
6×(3×240+120)/4×(1×240)+2×(1×240)
7×(3×240+120)/5×(1×240)+2×(1×240)
Sayfa 11
6.PERIYODIK BAKIM
HAFTADA BİR JENERATÖRÜ ISININCAYA KADAR 15 DAK. ÇALIŞTIRINIZ.
A-GÜNLÜK KONTROLLER (ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE)
1.
2.
3.
4.
5.
Motorun yağ seviyesini kontrol ediniz. Eksik ise tamamlayınız.
Motorun su seviyesini kontrol ediniz. Eksik ise tamamlayınız.
Soğuk havalar başlamadan muhtemel en soğuk hava sıcaklığına göre antifriz ilave ediniz.
Hava filtresini ve göstergesini kontrol ediniz. Kirli ise temizleyiniz.
Yakıt tankı ve göstergesini kontrol ediniz. Havalandırma deliği açık olmalıdır. Yakıt seviyesi
açık ise tamamlayınız.
6. Aküyü kontrol edin, gerekiyorsa saf su ilave ediniz. Akü göz kapakları ve gaz çıkış delikleri
açık olmalıdır.
B-HER 50 SAATTE BİR:
1. Yakıt ve yağlama yağında sızıntısı olup, olmadığını kontrol ediniz.
2. Radyatör peteklerinin temiz olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Önemli! Yeni motorların ilk 50 saatlik çalışmasında veya ilk üç ayında motorun yağını ve
yağ filtresini, mazot filtresini değiştiriniz.
C- HER 200 SAATTE VEYA 6 AYDA BİR:
1. A ve B kontrollerini tekrarlayınız.
2. Motorun yağını değiştiriniz . Yağ basıncını kaydedin.su ısısını kaydediniz.
3. Hava filtresini ve hava emiş sistemini kontrol ediniz.
4. V kayışlarının yırtılma ve gergisini kontrol ediniz.
D- HER 400 SAATTE BİR:
A,B,C kontrollerini tekrarlayınız.
1. Motorun yağ ve yağ filtresini değiştiriniz.
2. Yakıt filtresini değiştiriniz.
3. Yakıt tankındaki tortu tapasını açıp akıtınız.
4. Turboya gelen yağ ve hava borularında kaçak kontrolü yapınız.
E- HER 800 SAATTE BİR:
A,B,C ve D kontrollerini tekrarlayınız.
1. Havalandırma borularını kontrol ediniz.
2. Turbo şarj kompresör çarkını difüzörünü temizleyiniz.
3. Turbo şarj yatak boşluğunu kontrol ediniz.
4. Su pompasını kontrol ediniz.
F- HER 1200 SAATTE BİR:
1. Enjektör ve valfleri ayarlayınız.
2. Soğutma donanımını kontrol ediniz.
3. Marş motorunu ve şarj alternatörünü kontrol ediniz.
4. Montaj cıvata ve somunlarını sıkıştırınız.
G- HER 2400 SAATTE BİR VEYA İKİ YILDA BİR:
A,B,C,D, E ve F kontrollerini tekrarlayınız.
1. Motor üzerindeki muslukları açarak soğutma suyunu boşaltın, sisteme temiz su ve antifriz
koyunuz.
2. Sızıntı kontrolü bağlantı elemanlarının kontrolünü yapın. Radyatör petekleri kirli ise
temizleyiniz.
3. Titreşim amortisörünü kontrol ediniz.
4. Motor ve donanımını kontrol ediniz.
Sayfa 12
7.GARANTI
Dizel jeneratör grubunun garanti şartlarının devam edebilmesi için periyodik bakımlarının
zamanında ve yalnızca orijinal parça kullanılarak yapılması zorunludur. Jeneratör üreticisinin
izni olmadan jeneratör grubunda her türlü değişikliğin yapılmasından doğabilecek doğrudan
veya dolaylı hiçbir zarardan üretici/ satıcı sorumlu tutulamaz. Kalitesiz yakıt kullanılması ya da
kullanımı tam olarak netleşmeyen yakıt türlerinin kullanılmasından doğan dolaylı zarardan
üretici / satıcı sorumlu değildir.
Sayfa 13
Download

jeneratör bakım ve kullanım kılavuzu