SİNEMA VE TELEVİZYON ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ (SETEM)
2015 YILI TARİFESİ
DİĞER MESLEK BİRLİKLERİ İLE ORTAK TARİFE YAPILMIŞ OLMASI HALİNDE, ORTAK TARİFENİN SETEM TARAFINDAN KABUL
EDİLEN BÖLÜMÜ İLE SINIRLI OLMAK KAYDIYLA, ORTAK TARİFEDE BELİRTİLEN BEDELLER ESAS ALINACAKTIR.
1.KONAKLAMA TESİSLERİ OTEL-TATİL KÖYÜ - MOTEL-APART OTEL - HOSTEL - PANSİYON -KAMPİNG - BELEDİYE BELGELİ
TESİS
FİYATLAR ODA SAYISINI İÇERİR (*ODA
DIŞINDAKİ DİĞER MEKANLAR AYRICA
TARİFELENDİRİLİR.)
SETEM
7 YILDIZ
37,50 TL
5 YILDIZ/1.SINIF
29,50 TL
4 YILDIZ
20,50 TL
3 YILDIZ
15,00 TL
2 YILDIZ
10,00 TL
1 YILDIZ/PANSİYON
7,00 TL
*DİĞER MEKANLAR (TV için) m² başına
3,25 TL
a) Pansiyonlar, belediye belgeli tesisler, eğitim ve dinlenme tesisleri, kamuya ait ve özel misafirhaneler 1 yıldız için belirlenen bedeller üzerinden
tarifelendirilecektir.
b) Özel belgeli tesisler ile termal tesisler, statüsüne ve niteliklerine göre SETEM tarafından belirlenecek bedeller üzerinden tarifelendirilecektir.
2.SAĞLIK MERKEZLERİ (Termal Turizmi tesisleri/Sağlık Rehabilitasyon ve Bakım Tesisleri/Temalı Plaj Tesisleri)
(SETEM'in üyeleri tarafından bu konuda yetkilendirilmiş olması halinde geçerlidir.)
2.A SAĞLIK MERKEZLERİ (Termal Turizm
Tesisleri - Sağlık, Rehabilitasyon ve Bakım
Tesisleri)
YATAK BAŞINA (TV YAYININI KAPSAR )
SETEM
20,00 TL
2.B SPOR MERKEZLERİ (GYM,Fitness Center Havuzlar - Golf Tesisleri - Spor Avcılık
Tesisleri-Oyun Salonları-Dans Eğitim
Merkezleri)
SETEM
m² BAŞINA (Minumum 500TL olmak kaydıyla) TV
YAYININI KAPSAR
10,00 TL
3. TERMİNALLER VE ULAŞIM ARAÇLARI
(*SETEM'in üyeleri tarafından bu konuda yetkilendirilmiş olması halinde geçerlidir.)
3.A TERMİNALLER - OTOBÜS TERMİNALLERİ GARLAR, HAVAALANLARI - İSKELELER
SETEM
575,00 TL
0-250 m² arası (TV YAYININI KAPSAR )
Ek her m²
1,15 TL
3.B KARA ULAŞIM ARAÇLARI
SETEM
OTOBÜS YILLIK TÜM OTOBÜSLER FİRMA BAŞINA (TV
YAYININI KAPSAR )
14.625,00 TL
SETEM
3.C DEMİRYOLU ULAŞIM ARAÇLARI
200,00 TL
KOMPARTMAN BAŞINA (TV YAYININI KAPSAR )
3.D DENİZ ULAŞIM ARAÇLARI
Otobüsü)
( Deniz
SETEM
500,00 TL
BEHER DENİZ OTOBÜSÜ İÇİN (TV YAYININI KAPSAR )
DİĞER DENİZ ARAÇLARI(YOLCU BAŞINA) (TV YAYININI
KAPSAR )
0,50 TL
İNDİRİM VE UYGULAMA ESASLARI
1) Bir yıl içinde altı aydan az süreyle çalışan umuma açık mahallere ilgili tarifeleri %25 indirimli olarak uygulanır.
2 ) Aynı kişi veya firmaya ait bulunan otellerde 2 adetten fazla sayıda işletme zincir işletmeler olarak kabul edilir ve bu işletmelere % 10 zincir indirimi
uygulanır.
3) Tarifelerde yer alan fiyatların tümü TL cinsinden olup KDV dahil değildir. Fiyatın yıl, gün, kişi başı veya araç başı vb. ait olduğu her alt grupta ayrıca
belirtilmiştir.
4) Mahallerin alanlarındaki artışların hesaplanmasında tarifelerdeki aralıklar esas alınır.
5) A Sınıfı içinde bulunan ve turizm merkezi ve alanı olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen bölgelere Büyükşehir bünyesinde olmasalar bile indirim
uygulanmaz.
Download

setem 2015 tarifesi