Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfının gerçekleştirmiş bulunduğu etkinlik ve
faaliyetler 3 başlık halinde aşağıda özetlenmiştir.
1. Sosyal ve kültürel etkinlikler: vakıf mütevelli heyeti, başlıklar halinde
aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirmiştir.
1.1. Erzincanlılar arasındaki dayanışmayı teşvik amacıyla çeşitli toplantılar
düzenlenmiştir.
1.2. Erzincan’ın kültür, folklor ve müziğinin tanıtımı amacıyla EKM’ de birçok
program düzenlenmiştir.
1.3. Erzincan’ın başta Ersiad (Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği)
olmak üzere bütün ilçelerinin dernekleriyle, birlik ve bütünlüğümüzün
pekiştirilmesi, vakfımızın gayesinin hemşerilerimize daha iyi anlatılması
amacıyla, sürekli toplantılar tertip edilmiştir.
1.4. Erzincanlı hemşerilerimizle, her ay İstanbul’un başka bir ilçesinde olmak
üzere tanışma toplantıları tertip edilmiştir. Bu toplantılar, Erzincan’ın çeşitli
sivil toplum kuruluşlarının lokallerinde, Ekev Mütevelli Heyeti üyeleri, Ersiad
yönetim kurulu üyeleri ve Erzincan’ın İlçe dernek yöneticilerinin katılımıyla
yapılmıştır. Bu toplantılarda, toplantının tertip edildiği çevredeki
hemşerilerimizin katılımını sağlayarak vakfımızın yeni simalara tanıtılması
amaçlanmış, bu toplantılara EKM’nin (Erzincan Kültür Merkezi)
tamamlanmasından sonra, EKM’nin çok amaçlı salonunda gerçekleştirmeye
devam edilmektedir.
1.5. Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 13 Şubatı
kutlama törenleri vakfın kuruluşundan bu yana sürekli olarak değişik
mekanlarda yapılmıştır.
2013 yılında ise İstanbul’da Sinan Erdem Spor Kompleksi’nde Kurtuluşunun 95.
yıldönümünde Erzincan’a vefa borcunu yine unutmayan EKEV ailesi ERSİAD
ile birlikte düzenlediği şölenle, hemşerilerimizin yoğun katılımıyla coşkulu bir
kutlamaya ev sahipliği yaptı. Törene Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanımız sn. Binali Yıldırım katılarak hemşerilerimize hitap etti. Erzincan’ın
gözde il olması için yapılacak projeleri katılımcılarla paylaştı. Yöresel
lezzetlerin sergilendiği ilçe stantları kuruldu. Hemşerilerimize hem ilçelere özgü
el emeği ürünlerin tanıtılması hem de alış veriş yapabilme imkanı sağlandı.
Erzincan folklorun en iyi şekilde sergilenmesi için yoğun çalışmalar yapan
folklor ekipleri gösterileriyle törene renk kattı. Ünlü ve yöresel sanatçıların
1
seslendirdiği Erzincan türküleri eşliğinde tüm hemşehrilerimiz keyifli vakit
geçirme imkanına sahip oldular.
1.6. İstanbul’un çeşitli ilçe ve belde belediyelerinde başkanlık yapan belediye
başkanı hemşerilerimiz ziyaret edilerek, vakfımız faaliyetleri hakkında
bilgilendirilmiştir.
1.7. Ankara, Bursa ve diğer yörelerdeki Erzincanlı sivil toplum kuruluşlarının
etkinliklerine iştirak edilmiştir.
1.8. Çeşitli tarihlerde Erzincan ve ilçelerini de kapsayan kültürel geziler
düzenlenmiş, buralarda ki etkinliklere iştirak edilmiştir.
1.9.Erzincanlı bursiyer öğrencilerimizle çeşitli üniversitelerdeki öğretim
görevlilerinin bir araya getirilip, tanıştırıldığı toplantılar düzenlenmiştir.
2. Eğitime katkı amaçlı Faaliyetler;
2.1 Öğrenci Bursları: EKEV’in kuruluşundan bu yana önemle üzerinde durduğu
ve vakıf senedimizde de yer alan eğitim çağındaki geçlerimize katkı sağlamak
amacıyla üniversitede okuyan öğrencilerimize burs verilmesine devam edilip;
2
Bu Kapsamda;
Aşağıdaki tabloda, burs alan öğrenci sayısı yıllar itibariyle yer almaktadır.
Öğrenim Yılı
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
TOPLAM
Öğrenci Sayısı
66
120
162
184
170
171
176
61
91
91
206
499
1045
1211
1300
1700
1720
2165
2700
3548
4000
21386
3
a) 2013-2014 eğitim yılı burs alan öğrencilerin üniversitelere göre dağılımı:
Üniversite
Atatürk Üni
Odtü-Boğaziçi
Sakarya-Kocaeli
Erzincan Üni
Yıldız Teknik-Mimar Sinan
İstanbul Üni-İstanbul Teknik Üni
Karadeniz Teknik Üni
Ege- Dokuz Eylül Üni
Marmara Üni
Selçuk üni
Uludağ Üni
Ankara- Gazi –Hacettepe Üni
19 Mayıs üni
Anadolu Üni
Öğrenci Sayısı
172
115
152
1002
37
316
143
163
246
100
92
193
72
127
%
4,30
2,87
3,80
25,05
0,93
7,90
3,57
4,08
6,15
2,50
2,30
4,83
1,80
3,17
Akdeniz- Fırat Üni
130
3,25
Diğerleri
TOPLAM
940
4000
23,50
% 100
b) 2013-2014 eğitim yılı burs alan öğrencilerin ilçelere göre dağılımı:
İlçe
Merkez
Refahiye
Kemaliye
İliç
Üzümlü
Kemah
Tercan
Otlukbeli
Çayırlı
Diğerleri
TOPLAM
Öğrenci Sayısı
1025
775
220
303
320
478
305
181
186
207
4000
%
25,62
19,37
5,50
7,58
8,00
11,95
7,62
4,53
4,65
5,18
% 100
4
c)2013-2014 eğitim yılı burs alan öğrencilerin alanlarına (branşlarına) göre
dağılımı:
Meslek Grubu
Tıp
İktisat
İşletme
Mühendislikler
Öğretmen
Hukuk
Sosyal Bilimler
Diğerleri
TOPLAM
Öğrenci Sayısı
323
535
395
494
585
377
297
994
4000
%
8,08
13,37
9,88
12,35
14,62
9,42
7,43
24,85
% 100
d) 2012-2013 / 2013-2014 burs ödeme rakamları:
2012-2013
2013-2014
Öğrenci Aylık Toplam
Öğrenci Aylık
Sayısı
Burs
Tutar
Sayısı Burs
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
TOPLAM
3372
3388
3451
3491
3548
3548
3548
3548
Tutarı(TL) (TL)
124
418.128
124
420.112
124
427.924
124
432.884
124
439.952
124
439.952
124
439.952
124
439.952
3.458.856
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
TOPLAM
3955
3990
4000
4000
4000
4000
4000
Toplam
Tutar
Tutarı (TL)
(TL)
124
456.940
124
490.420
124
494.760
124
496.000
124
496.000
124
496.000
124
496.000
124
496.000*
3.922.120
*ödenecek
2.2 Kız Öğrenci Yurdu: Erzincanlı kız öğrencilerin kalabileceği bir kız öğrenci
yurdu yapılması amaçlanmış ve bu amaca uygun, İstanbul, Samatya’da 660
m2’lik bir arsa hemşerimiz Sayın Ahmet Muhlis Cüher tarafından bağışlanmış
olup, EKEV Ayşe-Dursun Cüher Kız Öğrenci Yurdunun temeli Ulaştırma
Bakanımız Sayın Binali yıldırım’ın iştirakleriyle 24 Mayıs 2009 tarihinde
atılmıştır. Fatih Belediye Başkanlığından alınan ruhsata göre başlatılan inşaat
devam ederken, komşu üç katlı bina da alınarak tadilatı inşaatla birlikte
tamamlanmıştır. Yaklaşık iki yıl süren çalışmalar sonunda iki bloktan oluşan
100 kişilik yurdumuz hizmete hazır hale getirilmiştir.
5
A blokta 10, B blokta 9 olmak üzere toplam 19 oda bulunmaktadır. Yurt
yapım harcamaları, B blok için yapılan harcamalar dahil toplam 1.600.000 TL.’
dir. 2012-2013 eğitim döneminde yurdumuz hizmet vermeye başlamıştır.
Banliyo tren hatlarının yenilemesi nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşanmış,
ancak Marmaray’ın faaliyete geçmiş olması dolayısıyla ulaşım imkanları
gelişmiştir. Bu da önümüzdeki dönemler için yurdumuzda konaklama talebinin
artmasını sağlayacaktır.
2.3 Erkek Öğrenci Yurdu: Yine Sayın Ahmet Muhlis Cüher tarafından
Şişhane’de bağışlanan yedi katlı bir binanın öğrenci evine dönüştürülmesi
amaçlanmaktadır. Binanın hasarı nedeniyle kullanıma uygun olamaması binanın
yıkılıp yeniden yapılmasını gerektirmektedir. Bu yöndeki çalışmalar hızlı bir
şekilde devam etmekte olup ilgili belediye tarafından izin verilmesi durumunda
bina yeniden inşa edilecektir.
2.4. Öğrenci Toplantıları: Bursiyer öğrencilerle muhtelif zamanlarda vakıf
merkezinde toplantılar düzenlenerek istek ve talepleri hakkında istişarelerde
bulunulmuştur. İstanbul’daki üniversitelerde okuyan bursiyer öğrenciler
tarafından oluşturulan öğrenci platformu kendi aralarında çeşitli faaliyet kolları
kurmuşlardır. Vakfımız bursiyer öğrencileri tarafından oluşturulan
teşkilatlanma, basın ve iletişim, tanıtım ve organizasyon, eğitim, sosyal
yardımlaşma, kültür ve sanat kollarının çalışmaları teşvik edilmiş olup bu
faaliyetlerin Erzincan Kültür Merkezinde Vakfımızın kontrolünde yapılması
sağlanmıştır.
Gençlik Platformunun oluşturduğu öğrencilerin katılımı ile 06 Mart 2010
tarihinde Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanımız Sayın Binali
Yıldırım’ın onurlandırdığı yemekli bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantı ile
birlikte seminer çalışmalarımız başlatılmıştır. Eğitim dönemi boyunca her ayın
son cumartesi günü bir konuşmacının yer aldığı seminer, konferans, sohbet
toplantısı geleneği başlatılmıştır.
2.4.1. 2012-2013 Eğitim öğretim yılının ilk konferansı 1 Aralık 2012
Cumartesi günü gerçekleşmiş olup konferansı vermek üzere Necati Gültepe
davet edilmiştir. Değerli hemşehrimiz yüz elli yıllık Erzincan tarihini ana hatları
ile etkili bir şekilde anlatmıştır. Erzincan’ın son 150 yıllık tarihini içeren yazarın
tarihi romanı ‘Zorbaz ‘ katılan öğrencilere dağıtılmıştır. İsteyen öğrencilerimiz
yazardan imza alma imkanı da bulmuştur.
2.4.2. 2012-2013 Eğitim öğretim yılının 2. konferansı 5 Ocak 2013 Cumartesi
günü gerçekleşmiş olup konferansı vermek üzere English Time Dil Okulları
CEO' su Kazım Kahraman davet edilmiştir. Konferans, dil ve dilin önemi, dilin
6
iş hayatındaki yeri konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Konuşmacı sayın
Kahraman, konferans sonunda katılımcılara kurs imkanı sağlama konusunda
yardımcı olacağını belirtmiş ve buna istinaden katılımcılar arasında çekiliş
düzenlenmiştir.
2.4.3. 2012-2013 Eğitim öğretim yılının 3. konferansı 30 Mart 2013 Cumartesi
günü gerçekleşmiş olup konferansı vermek üzere Sur Yapı Yönetim Kurulu
Başkanı Altan Elmas davet edilmiştir. Elmas aile şirketlerinin kuruluşundan
bugüne gelişim sürecinden bahsetmiş aynı zamanda inşaat sektörünün
günümüzdeki yeri ve önemini vurgulamıştır.
2.4.4. 2013-2014 Eğitim öğretim yılının ilk konferansı 16 Mart 2014 Pazar
günü Küçük Çekmece Belediyesi Cennet Kültür Merkezinde gerçekleşmiş olup
bursiyer öğrencilerimizin yoğun katılımı ile şölen tadında geçmiştir. Konferans
Genç EKEV tarafından düzenlenen fotoğraf sergisi ile başlamış ardından
katılımcılara ikram verilmiştir. Konferansa konuşma yapmak üzere Nurullah
Gültekin davet edilmiştir. Gültekin vakıf geleneği ve vakıf anlayışının önemi
konuları üzerinde durmuştur. Yöresel sanatçı Yaşar Sarıkaya’ da türküleriyle
konferansı renklendirmiştir. Konferans sonunda bursiyer öğrencilerimiz arasında
hediye çekilişi düzenlenmiş, kazanan öğrencilerimize hediyeleri vakıf
başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edilmiştir.
2.4.5. 2013-2014 Eğitim öğretim yılının 2. konferansı 23 Nisan Çarşamba günü
gerçekleşmiş olup 2014 Türkiye’si konulu konferansı vermek üzere yazar Said
Alpsoy davet edilmiştir. Konferansta güncel konular değerlendirilmiştir.
2.5. Geziler;
EKEV yönetimi, Gençlik Platformu kurulduktan sonra, gençler arasındaki birliği
pekiştirmek, onlara hemşerilik duygusu katmak ve memleketleri hakkında bilgi
edindirmek amacı ile Gençlik Platformunun yapmış olduğu gezilere katkıda
bulunmuştur. Bu kapsamda vakfımızın katkılarıyla Erzincan gezileri, Çanakkale
gezileri, İstanbul içi geziler ve piknikler düzenlenmiştir.
2.5.1. Gençlerdeki Milli bilinci güçlendirmek ve geçmişte çekilen zorlukları
görerek geleceğin nasıl şekillenebileceği hakkında fikir sahibi olmalarını
sağlamak amacı 24 Mart 2013 tarihinde Çanakkale’ye Milli mücadelenin
yaşandığı bölgelere geziler düzenlenmiş ve rehberler eşliğinde kurtuluş
mücadelesinin nasıl ne şartlar altında ve kimlere karşı gerçekleştiği gençlere
aktarılmıştır.
2.5.2. Gençlerin çevre illerin doğal ve tarihi güzelliklerini görmesi amacıyla 28
Nisan 2013 tarihinde Edirne’ye gezi düzenlenmiştir. Rehber eşliğinde camiiler,
çarşılar, şifahaneler ve tabii alanlar gezilmiş, görülmüştür.
2.5.3. Gençlerin İstanbul da ki boş günlerini, tatillerini değerlendirmeleri, yine
birlikte olabilmelerini, bağlarını koparmamalarını sağlamak amacı ile İstanbul
içi ve çevresinde çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenmiştir, EKEV olarak bu
organizasyonlara destek verilmiştir. Bu kapsamda gençlik platformunun yaptığı;
7
- ALİ EKBER ÇİÇEK ANMA PROGRAMI
- BALAT İFTAR PİKNİĞİ
- HASKÖY YÖRESEL LEZZETLER ETKİNLİĞİ
Organizasyonlara destek verilmiştir.
II. VAKFIN VERGİ MUAFİYETİ:
Senedimizin 3.ve 5. Maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılarak gerekli
başvurular yapılmıştır.
VAKFIN AMACI:
Madde- 3)
Erzincan ili ve ilçeleriyle, köyleri başta olmak üzere diğer illerin eğitim, sağlık, sosyal,
kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlamak, fertlerin kabiliyetlerine uygun olarak
eğitilmelerine meslek sahibi olmalarına öncülük etmek. Erzincanlıların aralarında ve diğer
yörelerle aralarındaki yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırmak, tarihten gelen kültür
değerlerini korumak, özellikle eğitim çağındaki gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı,
vatansever, kültürlü, ilmi seviyesi yüksek, dünyadaki gelişmeleri takip edebilecek bilgilere
sahip birer şahsiyet olmalarını sağlamak suretiyle ülkemizin birlik ve huzur içinde kalkınma ve
gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
Bunun için;
a- Sosyal kültürel ve sağlık yönünden gelişmiş genç yetiştirmeye yardımcı olmak, okul öncesi,
ilköğretim, lise, meslek lisesi ve yüksek öğrenim tesisleri, kurumları, üniversite, enstitüleri
kurmak, özel yurt ve kurslar açmak, yurt içi ve yurt dışı eğitim bursları vermek, yüksek
öğrenim üstü akademik kariyer sahibi insanlar yetiştirmek.
b- Yetenekli fakat ihtiyaç sahibi ahlaklı ve çalışkan öğrencilere burs vermek.
c- Erzincan’da ve ülkemizin çeşitli illerinde öncelikle tarihi önem taşıyan mesleklerin, küçük
sanayii ve el sanatlarının kurulmasını, gelişmesini sağlamak.
ç- Erzincan’da ve ülkemizin çeşitli illerinde sanayinin gelişmesine yardımcı olmak ve öncülük
etmek.
d- Hayvancılık, tarım, turizm ve su ürünleri faaliyetlerinin geliştirilmesine ve veriminin
artırılmasına destek olmak.
e- Kanuni izinler dahilinde Erzincan’da ve ülkemizin çeşitli illerinde ananevi ve ecdat yadigârı,
eserlerin ve ibadethanelerin tamir, idame, tenvir masraflarını karşılamak, yenilerini tesis
etmek.
f- Deprem kuşağı üzerinde yer alan ilimizle ilgili, gerekli çalışmaları yapmak, tabii afetler
sonucu meydana gelen maddi ve manevi kayıpları telafi edici ve önleyici tedbirleri almak.
g- Yukarıda bahsi geçen konuları özelliklerini taşıyan ve bu yönde faaliyet gösteren kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapmak.
8
VAKFIN FAALIYETLERI:
Madde- 5)
Vakıf 3. maddesindeki amacını gerçekleştirmek için her türlü kanuni faaliyette bulunmakla
birlikte bu gaye doğrultusunda olmak kaydıyla yasal izinler dâhilinde aşağıdaki çalışmaları da
yapar.
a) Şubeler açabilir, tesis ve işletmeler kurabilir, işletebilir.
b) Her türlü sözleşme ve hukuki tasarruflar yapar.
c) Borç alıp verebilir.
ç) Taşınmaz mal alır, satar, kiralar, bunların üzerinde inşaatı yapar.
d) Bağış ve yârdim yapar.
e) Her türlü kıymetli evrak alabilir, hakları iktisap edebilir, satabilir, rehnedebilir.
f) Gayeye uygun özel toplantılar, yarışmalar, şenlikler ve şölenler tertipleyebilir, ödül verebilir.
g) Konusunda ihtisas sahibi olan kişilerden ve çevrelerden yararlanır.
h) Üniversite, fakülte, okul, dershane, kurs gibi eğitim merkezleri, yurt, pansiyon, misafirhane,
dinlenme tesisleri, huzurevleri, hastane sağlık merkezleri açar.
ı) Kanuni şartlar yerine getirilerek her türlü basılı, sesli, görüntülü yayınları yapmak ve
yaptırmak, matbaa, video, sinema, televizyon merkezleri kurmak.
i) Erzincan ili ve ilçeleriyle, köyleri başta olmak üzere diğer illerin kültür, sanat, ticaret ve
sanayi yönünden gelişmesini sağlamak amacı ile her türlü etütleri yapmak, bunların
gerçekleşmesi için çalışmaları sürdürmek, resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak Türk
Medeni Kanunu’nun hükümlerine göre vakıf hakkındaki tüzüğün 36. maddesindeki
sınırlamalar nazara alınarak şirketler kurmak, fabrikalar açmak, ortaklıklara iştirak etmek,
iktisadi, ticari, sanayi kuruluşlara ortak olmak, kendine ait kuruluşlara ortak almak vakfın
faaliyetleri arasındadır.
27.08.2013 tarihinde Maliye Bakanlığına yapılan başvuruya 02.10.2013
tarihinde verilen cevabi yazıda senedimizin 9. Maddesinin şu şekilde
değiştirilmesi istenmiştir: ‘ Yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisi
vakıf amaçlarına harcanır’.
Bu değişiklik için yeniden mahkemeye başvurulmuş olup senet değişikliğinin
gerçekleşmesine müteakip vergi muafiyeti için Maliye Bakanlığına tekrar
başvuru yapılacaktır.
9
III. VAKFIN MALVARLIĞI VE GELİR KAYNAKLARI:
1.Ekev’in Mal Varlığı:
Gayrimenkuller: Üyemiz Sayın Ahmet Muhlis Cüher tarafından bağışlanan
Yedikule mevkiindeki 660 m2 arsa, Beyoğlu Bereketzade mahallesinde 180 m2
arsa ve bina, Büyükçekmece Tepecik mahallesinde 5500 m2 tarla , 31.12.2011
tarihi itibariyle Vakfımızın aktiflerinde yer almıştır. Mütevelli Heyeti üyemiz
Sayın Saim Bahadır tarafından bağışlanan Beylikdüzü ve Esenyurt Küçükköprü
mevkiinde iki adet daire de Vakfımızın aktiflerine dâhil edilmiş, yine aynı
üyemiz tarafından Esenyurt Kıraç mevkiinde 10.05.2014 tarihinde bağışlanan
bir adet dairede 2014 kayıtlarında yer alacaktır.
Vakfın Aktifinde kayıtlı Gayrimenkullerin mevki ve cinsleri aşağıdaki gibidir:
S.N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TÜRÜ
Bina(İrtifak
hakkı)
Daire
Kargir apt.
( B blok Yurt
Binası)
Büro Katı
Büro Katı
Büro Katı
Büro Katı
Büro Katı
Büro Katı
Büro Katı
Daire
BİNA
Daire
Tarla
Bina (A blok
Yurt Binası)
Daire
Mevkii
Hissesi
Fatih/İst.
Şişli/İst.
1/4
Tam
Fatih/İst.
Eminönü/İst.
Eminönü/İst.
Eminönü/İst.
Eminönü/İst.
Eminönü/İst.
Eminönü/İst.
Eminönü/İst.
Beylikdüzü/İst.
Şişhane
Esenyurt/İst.
Büyükçekmece/İst.
Fatih/İst.
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Esenyurt/Kıraç/İst.
Tam
2. Ekev’in Gelirleri:
Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfının gelirleri, kısmen kiraya verilen
gayrimenkullerden karşılanmakla birlikte ağırlıklı olarak, başta Erzincanlı olmak
üzere hayırsever işadamlarının bağışlarından sağlanmaktadır.
ARZ EDERİM.
ERZİNCAN KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
Mütevelli Heyeti Başkanı
Sadık AĞCA
10
Download

Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfının gerçekleştirmiş bulunduğu