18. IFOAM DÜNYA ORGANİK KONGRESİ
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, 13-15 Ekim 2014, İstanbul
Gıda Güvenliği
Alt Başlık
Organik tarım dünyayı besleyebilir: Eko-yoğunlaşma ve verimlilik artışı
Arka Plan
FAO ve tarım liderleri, organik tarımın çevresel ve toplumsal konulara katkı sağladığını kabul ediyor
ama organik tarımın, küresel bir tarım stratetijisi olması durumunda, nüfusun artan taleplerini
karşılayabilecek miktarda düşük maliyetli gıda üretip üretemeyeceğini sorguluyor. IFOAM ve
organik hareket, bu şüpheleri gidermek için ekolojik ve toplumsal yoğunlaşma kavramını ele alıyor.
2008’de yayınlanan IAASTD raporu “gidişatın aynen devam etmesi artık bir seçenek değil” demiş
olsa bile, Yeşil Devrim’i anımsatan endüstriyel stratejiler, Birleşmiş Milletler Aile Çİftçiliği Yılı’nın
(2014) konseptinde hala dayatılıyor. Herkese besin sağlamak bağlamında, mevcut konvansiyonel
paradigma ile karşılaştırıldığında organik tarımın yararları henüz herkes tarafından kabul edilmiş
değil.
Oturumun Hedefleri
Bu oturum, gıda güvenliği ile ilgili olarak organik paradigmayı sınarken, günümüzde organik tarımın,
çekici ama dışlayıcı bir niş pazar değil, temel ihtiyaçların geniş kapsamlı olarak karşılanmasını
sağlamak için daha iyi bir seçenek olduğunu kanıtlamaya ne kadar uygun olduğunu tartışacak.
Eko-yoğunlaşma kavamını geliştirecek ve savunuculuk ve uygulamadaki eksiklikleri gidermek için
gerekli adımları belirleyecek.
Başlıca Sorular
•
Gıda güvenliği bağlamında organik tarımın yararları – ve eksiklikleri – nedir?
•
Organik tarım tek başına dünyayı besleyebilir mi? Eğer cevap evetse, nasıl?
•
Uygulamada eko-yoğunlaşma: Verimli organik tarım nasıl ana akım haline getirilebilir?
•
Eko-yoğun organik tarımı geliştirmek için nerelerde önemli araştırma girişimleri gerekli?
•
Diğer paydaşların yapması gereken katkılar neler?
•
Hangi savunuculuk stratejilerine ihtiyacımız var?
Metodoloji
4 konuşmacı ve 2 boş sandalye ile havuz tartışması
Moderatör/Raportör
Eva Torremocha/Konrad Hauptfleisch
Görüşler
Panel konuşmacıları, savunuculuk, uygulama ve araştırma geçmişine ve gıda güvenliği ve gıda
bağımsızlığı bilgisine sahip, vizyoner organik sektör liderleri olmalı.
Download

Kaydet