1918/01
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı
Adresi
: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
: (0212) 318 18 18 - (0212) 318 18 80
Telefon ve Fax No
Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0212) 318 19 45-57 - (0212) 216 64 21
Tarih
: 02.01.2015
Konu
: T. Garanti Bankası A.Ş. Varant Vade Sonu Fiyat Açıklaması
Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durum
T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından ihraç edilen 31/12/2014 vade tarihli yatırımcı kuruluş varantlarının
vade sonu ve dayanak varlık uzlaşma fiyatları ekli tabloda sunulmuştur. Ekli dosya Türkçedir.
Bilgilerinize sunarız.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated
below.
Maturity price and settlement price of underlying assets of the warrants issued by T. Garanti Bankasi
A.S. with a maturity date of 31 December 2014 are presented in the table below. Please be informed that
the enclosed document is in Turkish only.
In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version
shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve
yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Ömer ÇİRKİN
Birim Müdürü
02.01.2015 Saat:
Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
02.01.2015 Saat:
31/12/2014 Tarihinde Vadesi Dolan Varantların Vade Sonu ve Dayanak Varlık
Uzlaşma Fiyatları
Vade Sonu Dayanak Vade
Kısa Kod
Uzun Kod
Gösterge Uzlaşı
Sonu
Değeri
Fiyatı
OZGCA
XU030 C 311214 0110000 TGB 00.0002 NA
0,00
105.750
OZGVY
XU030 P 311214 75000.0 TGB 00.0002 NA
0,00
105.750
Download

T. Garanti Bankası A.Ş. Varant Vade Sonu Fiyat Açıklaması