AB’NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL
BİLGİLER
1. Ülkelerin Yüz Ölçümü
2. Ülkelerin Nüfusu
3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla
4. Ülkelerin Büyüme Oranı
5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hâsılaları
6. Ülkelerin Enflasyon Oranları
7. Mal ve Hizmet İhracatı
8. Mal ve Hizmet İthalatı
9.
Cari İşlemeler Dengesi
10. Bütçe Açığı
11. Kamu Borç Stoku Açığı
12. Ülkelerin İşsizlik Oranları
1. Yüz Ölçümü
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ülke
Fransa
İspanya
İsveç
Almanya
Finlandiya
Malta
Polonya
İtalya
İngiltere
Romanya
Yunanistan
Bulgaristan
Macaristan
Portekiz
Alan (km²)
547.030
506.030
449.964
357.050
338.145
316.000
312.683
301.318
244.820
238.391
131.990
110.912
93.030
92.391
Sıra
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Ülke
Alan (km²)
Avusturya
83.871
Çek Cumh.
78.866
İrlanda
70.273
Litvanya
65.303
Letonya
64.589
Hırvatistan
56.594
Slovakya
49.037
Estonya
45.226
Danimarka
43.094
Hollanda
41.526
Belçika
30.528
Slovenya
20.273
Kıbrıs
9.251
Lüksemburg 2.586
Avrupa Birliği toprakları, dünya yüzeyinin
yalnızca %3'ünü kaplar.
Türkiye AB’ye girdiğinde, en büyük yüz
ölçümüne sahip ülke olacaktır.
2. Nüfus
Nüfus
Sıra
Devlet
(2012 Yılı)
1 Almanya
15 İsveç
81.890
2 Fransa
16 Avusturya
65.697
3 İngiltere
17 Bulgaristan
63.228
4 İtalya
18 Danimarka
60.918
5 İspanya
19 Finlandiya
46.218
6 Polonya
20 Slovakya
38.543
7 Romanya
21 İrlanda
21.327
8 Lüksemburg 20.328
22 Hırvatistan
9 Slovenya
23 Hollanda
13.726
10 Yunanistan
24 Litvanya
11.280
11 Portekiz
25 Letonya
10.527
12 Çek Cumh.
26 Estonya
10.515
13 Belçika
27 Kıbrıs
10.051
14 Macaristan
28 Malta
9.944
Sıra
Devlet
Nüfus
(2012 Yılı)
9.517
8.462
7.305
5.590
5.414
5.410
4.589
4.267
3.796
2.986
2.025
1.339
0.766
0.418
Avrupa Birliği'nin toplam nüfusu, dünya
nüfusunun %7.3'üne karşılık gelir.
Türkiye AB’ye girdiğinde, en kalabalık
ikinci nüfusa sahip olacaktır. Kaldı ki IMF’nin
tahminlerine göre 2018 yılında Türkiye,
nüfus yönünden Almanya’yı yakalayacaktır.
3.
Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (Milyar Dolar)
Sıra
Devlet
2008 2009 2010 2011 2012
1 Almanya
3.623,7 3.298,2 3.282,9 3.624,9 3.428
2 Fransa
2.831,8 2.619,7 2.548,3 2.779,7 2.613
3 İngiltere
2.687,8 2.208,0 2.285,6 2.478,9 2.472
4 İtalya
2.307,3 2.111,1 2.042,0 2.195,0 2.015
5 İspanya
1.593,4 1.454,3 1.375,8 1.453,2 1.323
6 Hollanda
870,8 796,3 772,1 832,0 770,6
7 İsveç
486,2 405,8 462,9 536,3 523,8
8 Polonya
529,4 430,9 469,7 515,7 489,8
9 Belçika
507,4 473,3 468,1 512,9 483,3
10 Avusturya
414,2 383,7 375,2 415,6 394,7
11 Danimarka 343,9 310,5 313,4 333,6 314,9
12 Yunanistan 341,6 321,0 292,3 289,6 249,1
13 Finlandiya
272,0 239,4 235,2 262,1 247,5
14 Portekiz
251,9 234,1 227,4 237,7 212,3
15 İrlanda
264,0 225,4 208,0 225,8 210,8
16 Çek Cum.
225,4 197,2 198,5 216,0 196,4
17 Romanya
204,3 164,3 164,4 189,8 192,7
18 Macaristan 154,2 126,6 127,5 137,4 124,6
19 Slovakya
97,9
87,2
87,1
95,9 91,1
20 Hırvatistan
69,6
62,2
58,9
61,8 59,2
21 Lüksemburg 54,7
49,4
51,7
58,0 55,2
22 Bulgaristan 51,8
48,6
47,7
53,5 51,0
23 Slovenya
54,6
49,1
46,9
50,3 45,3
24 Litvanya
47,3
36,8
36,3
42,9 42,3
25 Letonya
33,7
25,9
24,0
28,5 28,4
26 Kıbrıs
25,3
23,5
23,1
24,9 22,8
27 Estonya
23,8
19,4
18,9
22,5 22,4
28 Malta
8,6
8,1
8,2
9,2
8,7
AB’nin GSYİH noktasında en büyük ekonomileri; Almanya,
Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya’dır.
4. Büyüme Oranı
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Devlet
Yunanistan
Portekiz
İtalya
Slovenya
Kıbrıs
Hırvatistan
Macaristan
İspanya
Hollanda
Çek Cum.
Finlandiya
Danimarka
Lüksemburg
Belçika
Fransa
İngiltere
Almanya
Bulgaristan
Avusturya
İrlanda
İsveç
Malta
Slovakya
Polonya
Romanya
Litvanya
Estonya
Letonya
2008
-0.2
0.0
-1.2
3.6
3.6
2.1
0.9
0.9
1.8
3.1
0.3
-0.8
-0.7
1.0
-0.1
-0.8
1.1
6.2
1.4
-2.1
-0.6
4.4
5.8
5.1
7.9
2.9
-4.2
-4.2
2009
-3.1
-2.9
-5.5
-8.0
-1.7
-6.9
-6.8
-3.8
-3.7
-4.5
-8.5
-5.7
-5.6
-2.8
-3.1
-5.2
-5.1
-5.5
-3.8
-5.5
-5.0
-2.7
-4.9
1.6
-6.6
-14.7
-14.1
-18.0
2010 2011 2012
-4.9 -7.1 -6.4
1.9
-1.3 -3.2
1.7
0.5
-2.5
1.4
0.7
-2.5
1.3
0.4
-2.4
-1.4 -0.9 -2.0
1.3
1.6
-1.7
-0.2
0.1
-1.6
1.5
0.9
-1.2
2.5
1.8
-1.0
3.4
2.7
-0.8
1.6
1.1
-0.4
3.1
1.9
-0.2
2.3
1.8
-0.1
1.7
2.0
0.0
1.7
1.1
0.1
4.0
3.3
0.7
0.4
1.8
0.8
1.8
2.8
0.9
-0.8
1.4
0.9
6.6
2.9
1.0
2.7
1.8
1.0
4.2
3.0
1.8
4.1
4.5
1.8
-1.6
3.0
3.1
1.3
6.0
3.7
2.6
9.6
3.9
-0.3
5.3
5.0
Son yıllarda AB ülkeleri genellikle negatif büyümektedir. 2014 yılı
için Almanya’da beklenen büyüme oranı %1.7 olup, bu sevindirici bir
durum olarak kabul edilmektedir. (Video)
4
2
0
Yunanistan
2008
2009
2010
2011
2012
Portekiz
İtalya
-2
Slovenya
Kıbrıs
Hırvatistan
Macaristan
-4
-6
-8
3
1
2008
-1
2009
2010
2011
2012
İspanya
Hollanda
Çek Cumh.
Finlandiya
-3
Danimarka
Lüksemburg
Belçika
-5
-7
-9
6
4
Fransa
2
İngiltere
Almanya
Bulgaristan
0
2008
2009
2010
2011
2012
Avusturya
İrlanda
İsveç
-2
-4
-6
7
2
Malta
2008
-3
2009
2010
2011
2012
Slovakya
Polonya
Romanya
Litvanya
Estonya
-8
-13
-18
Letonya
5. Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (Milyar $)
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Devlet
Lüksemburg
Danimarka
İsveç
Avusturya
Hollanda
İrlanda
Finlandiya
Belçika
Almanya
Fransa
İngiltere
İtalya
İspanya
Kıbrıs
Yunanistan
Slovenya
Malta
Portekiz
Çek Cum.
Slovakya
Estonya
Litvanya
Letonya
Hırvatistan
Polonya
Macaristan
Romanya
Bulgaristan
2008
2009
2010
112.029
62.596
52.731
49.679
52.951
59.660
51.186
47.374
44.132
43.992
43.780
38.563
34.977
31.928
30.399
27.015
20.765
23.716
21.627
18.109
17.738
14.071
14.858
15.696
13.886
15.365
9.498
6.798
99.282
56.227
43.640
45.872
48.174
50.560
44.838
43.834
40.270
40.488
35.722
35.073
31.679
29.428
28.452
24.051
19.564
22.019
18.806
16.100
14.480
11.034
11.476
14.054
11.295
12.635
7.651
6.403
102.009
56.486
49.360
44.723
46.468
46.492
43.846
42.960
40.145
39.186
36.703
33.761
29.863
27.889
25.851
22.898
19.625
21.382
18.867
16.036
14.110
11.046
10.723
13.327
12.302
12.750
7.670
6.335
2011
2012
111.813 103.828
59.889 56.326
56.755 55.041
49.339 46.642
49.842 45.955
49.344 45.932
48.634 45.721
46.422 43.372
44.315 41.863
42.522 39.772
39.503 39.093
36.148 33.072
31.473 28.624
29.207 26.070
25.631 22.083
24.478 22.000
21.964 20.848
22.514 20.165
20.580 18.683
17.760 16.847
16.809 16.717
14.148 14.183
13.838 14.008
14.435 13.881
13.382 12.708
13.784 12.531
8.874
9.036
7.287
6.978
KBGSYİH’da Lüksemburg’un tartışmasız bir üstünlüğü vardır.
6. Enflasyon
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Devlet
Macaristan
Estonya
Slovakya
Polonya
Hırvatistan
Romanya
Çek Cumh.
Litvanya
İtalya
Bulgaristan
Belçika
İngiltere
Finlandiya
Portekiz
Lüksemburg
Slovenya
Avusturya
Hollanda
İspanya
Malta
Danimarka
Kıbrıs
Letonya
Almanya
Fransa
İrlanda
Yunanistan
İsveç
2008 2009 2010 2011 2012
6.1
4.2
4.9
4.0
5.7
10.4 -0.1
3.0
5.0
3.9
4.6
1.6
1.0
3.9
3.6
4.3
3.8
2.7
4.3
3.6
6.1
2.4
1.0
2.3
3.4
7.8
5.6
6.1
5.8
3.3
6.4
1.0
1.4
1.9
3.3
10.9 4.4
1.3
4.1
3.1
3.4
0.8
1.5
2.7
3.0
12.3 2.8
2.4
4.2
3.0
4.5
-0.1
2.2
3.5
2.8
3.6
2.2
3.3
4.5
2.8
4.1
0.0
1.2
3.4
2.8
2.6
-0.8
1.4
3.7
2.8
3.4
0.4
2.3
3.4
2.7
5.7
0.9
1.8
1.8
2.6
3.2
0.5
1.8
3.3
2.5
2.5
1.2
1.3
2.4
2.4
4.1
-0.3
1.8
3.2
2.4
4.3
2.1
1.5
2.7
2.4
3.4
1.3
2.3
2.8
2.4
4.7
0.4
2.4
3.3
2.4
15.4 3.5
-1.1
4.4
2.3
2.6
0.3
1.1
2.1
2.0
2.8
0.1
1.5
2.1
2.0
4.1
-4.5 -0.9
2.6
1.7
4.2
1.2
4.7
3.3
1.5
3.4
-0.5
1.2
3.0
0.9
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde genellikle
enflasyonun düşük olduğu görülmektedir.
7. Mal ve Hizmet İhracatı
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Devlet
Almanya
İngiltere
Fransa
Hollanda
İtalya
İspanya
Belçika
İsveç
İrlanda
Polonya
Avusturya
Danimarka
Çek Cum.
Macaristan
Finlandiya
Lüksemburg
Slovakya
Portekiz
Yunanistan
Romanya
Litvanya
Bulgaristan
Slovenya
Hırvatistan
Estonya
Letonya
Kıbrıs
Malta
2008
1744.9
790.0
763.1
664.2
656.6
422.2
428.4
260.2
220.0
211.2
245.5
188.2
145.3
125.9
127.4
99.5
81.7
81.7
82.4
62.2
28.3
30.2
36.7
29.3
16.9
14.4
11.5
7.5
2009
1400.4
626.5
612.2
546.0
501.3
348.2
348.7
194.6
203.3
170.0
192.1
148.0
116.3
98.3
89.4
80.1
61.8
65.6
61.8
50.3
20.1
23.1
28.6
22.8
12.4
11.4
9.5
6.4
2010
1563.9
688.1
650.7
607.5
542.8
376.4
373.6
229.0
207.6
198.4
204.1
157.8
132.2
111.3
94.9
88.3
70.7
71.2
65.0
58.4
24.9
27.4
30.7
23.4
15.0
12.9
9.3
7.2
2011
1835.3
795.0
747.6
697.8
632.7
448.2
435.8
267.4
231.9
232.4
238.1
178.2
157.5
129.2
107.4
103.4
85.5
84.8
72.6
72.8
33.2
35.6
35.8
26.1
20.4
16.8
9.9
8.7
2012
1775.6
780.2
716.9
678.3
608.7
432.0
416.2
254.2
227.2
226.1
225.8
171.2
153.3
121.2
100.4
97.8
86.4
82.1
67.3
65.8
34.1
34.0
33.5
25.7
20.3
17.1
9.5
8.1
Görüldüğü gibi AB’nin en büyük ihracatçısı
Almanya’dır. Bu ülke tek başına Birliğin toplam ihracatının
%23’ünü gerçekleştirmektedir. Almanya’nın 2012 yılı
ihracatının %48’i birlik içi ülkelere yapılmıştır.
8. Mal ve Hizmet İthalatı
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Devlet
Almanya
İngiltere
Fransa
Hollanda
İtalya
İspanya
Belçika
Polonya
İsveç
Avusturya
İrlanda
Danimarka
Çek Cumh.
Macaristan
Finlandiya
Portekiz
Slovakya
Lüksemburg
Romanya
Yunanistan
Bulgaristan
Litvanya
Slovenya
Hırvatistan
Estonya
Letonya
Kıbrıs
Malta
2008
1516.6
849.9
822.7
591.9
675.8
514.9
424.0
232.2
227.4
221.6
196.1
177.3
139.9
125.2
117.2
107.1
84.1
83.1
88.8
131.9
40.8
33.9
38.4
34.7
17.9
19.0
14.2
7.6
2009
1238.3
662.9
660.1
490.4
512.5
375.6
335.9
169.6
168.3
174.9
167.2
135.8
108.3
92.1
85.5
83.0
62.6
64.7
60.2
98.6
27.4
20.7
27.9
25.0
11.3
11.7
10.7
6.4
2010
1379.5
738.6
708.4
545.3
582.6
406.2
363.8
204.1
200.4
187.7
168.8
140.3
125.5
103.0
91.8
88.7
71.9
72.4
66.9
92.1
28.3
25.3
30.4
23.7
13.7
13.3
10.8
6.9
2011
1646.9
832.5
830.0
626.3
663.4
463.5
431.6
238.3
237.5
225.7
183.1
160.8
148.5
118.9
109.3
95.2
83.0
85.8
82.5
96.0
35.2
33.9
35.3
26.2
19.6
17.8
11.8
8.3
2012
1572.5
834.9
774.8
613.6
586.0
422.1
410.9
224.5
223.8
213.1
176.1
155.6
142.3
115.9
102.5
83.4
82.5
81.8
79.8
79.8
35.8
34.9
31.3
25.3
20.2
18.0
9.8
8.1
AB’nin en büyük ithalatçısı da Almanya’dır. Bu ülke
tek başına Birliğin toplam ithalatının %22’sini
gerçekleştirmektedir. Almanya’nın ithalatının %52’si
birlik üyesi ülkelerden sağlanmaktadır.
Türkiye 1996’da Gümrük Birliği’ne girerek,
AB üyesi ülkelerle gümrüksüz dış ticaret yapma
imkanını elde etmiştir. Bu durum başlangıçta
Türkiye ekonomisinin aleyhine işlemiş (ithalat,
ihracattan daha fazla artmış), fakat ilerleyen
dönemde Türk firmaları AB üyesi ülkelerle
endüstri içi ticarete dayanabilmek (girebilmek)
için, Ar&Ge ve inovasyona daha fazla yatırım
yapmaya, teknolojik olarak daha kaliteli
ürünler üretmeye başlamışlar ve böylece dış
ticarette rekabet gücü elde etmişlerdir.
Ayrıca; Gümrük Birliği’ne üye olmayan ama
bu ülkelere gümrüksüz mal satmak isteyen
Japonya, Güney Kore gibi ülke firmaları
Türkiye’de üretim yatırımları yaparak, bu
ülkelere satmaya başlamışlardır. Bu durum
Türiye’de istihdam, teknoloji transferi ve
ihracat arışını da beraberinde getirmiştir. Bu
tür yatırımlara DYY denilmektedir.
Gelişmekte olan ülkeler için DYY’ler hayati
öneme sahiptir. Çin, Hindistan, Malezya,
Endonezya, Filipinler, Tayland ve İrlanda’nın
ekonomik büyüme ve kalkınmasının arkasında
bu tür yatırımlar vardır.
9. Cari İşlemeler Dengesi
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Devlet
2008 2009 2010 2011 2012 CA/GSYİH
İngiltere
-41.2 -37.1 -75.2 -32.8 -94.6
-3.8
Fransa
-49.9 -35.4 -33.7 -49.2 -57.2
-2.2
Avusturya
-47.6 -45.0 -37.2 -33.6 -57.0
-3.7
Polonya
-35.0 -17.2 -24.0 -25.8 -18.3
-3.5
İspanya
-154.5 -69.8 -62.5 -55.1 -15.1
-1.1
İtalya
-65.4 -40.9 -72.6 -67.1 -8.1
-0.7
Belçika
-7.1
-6.6
8.4
-5.7 -6.6
-1.6
Romanya
-23.7 -7.0 -7.3 -8.3 -6.3
-3.9
Yunanistan
-51.3 -35.9 -30.3 -28.6 -6.2
-3.4
Çek Cumh.
-4.8
-4.8 -7.6 -6.1 -4.7
-2.4
Portekiz
-31.9 -25.7 -24.2 -16.8 -4.4
-1.5
Finlandiya
8.9
6.7
5.9
-1.7 -3.7
-1.8
Kıbrıs
-3.9
-2.5 -2.3 -0.8 -1.5
-6.5
Bulgaristan
-11.9 -4.3 -0.8
0.1
-0.7
-1.3
Letonya
-4.5
2.3
0.7
-0.6 -0.7
-1.7
Estonya
-2.2
0.6
0.5
0.4
-0.4
-1.8
Hırvatistan
-6.1
-3.0 -0.8 -0.4 -0.2
0.1
Litvanya
-6.3
1.5
0.0
-0.6 -0.1
-0.5
Malta
-0.4
-0.7 -0.5
0.0
0.1
1.1
Slovenya
-3.0
-0.2 -0.1
0.2
1.5
3.3
Slovakya
-6.2
-3.2 -3.2 -2.0
2.0
2.3
Macaristan
-11.1 -0.2
1.4
1.2
2.1
1.7
Lüksemburg
3.0
3.5
4.1
3.8
3.6
5.7
İrlanda
-15.3 -5.0
2.3
2.8
9.2
4.4
Danimarka
10.0 10.8 18.3 18.9 17.4
5.6
İsveç
44.6 25.2 29.4 34.3 31.3
6.0
Hollanda
38.0 41.6 61.0 84.6 77.9
10.1
Almanya
226.3 199.5 207.7 223.3 238.7
7.0
AB ülkelerinden İngiltere, Fransa ve Avusturya’da önemli
ölçüde cari işlemler açığı yaşanırken, Hollanda ve Almanya
önemli ölçüde cari fazla vermektedir. Burada dikkat çeken
husus; CA’nın GSYİH’ya oranlarının düşük olmasıdır.
Yunanistan, 2011’de GSYİH’sının %9.8’ine ulaşan CA’yı, alınan
sıkı önlemlerle 2012’de %3.4’e kadar düşürmeyi başarmıştır.
10. Bütçe Açığının GSYİH’ya Oranı
Sıra
Devlet
2008 2009 2010 2011 2012
1 İspanya
-4.5 -11.2 -9.7 -9.6 -10.8
2 İngiltere
-5.0 -11.3 -10.0 -7.8 -7.9
3 İrlanda
-7.3 -13.8 -30.5 -13.1 -7.6
4 Portekiz
-3.7 -10.2 -9.9 -4.4 -6.4
5 Kıbrıs
0.9
-6.1 -5.3 -6.3 -6.3
6 Yunanistan -9.9 -15.6 -10.8 -9.6 -6.3
7 Fransa
-3.3 -7.6 -7.1 -5.3 -4.9
8 Çek Cumh.
-2.2 -5.8 -4.8 -3.3 -4.4
9 Slovakya
-2.0 -8.0 -7.7 -5.1 -4.3
10 Danimarka
3.3
-2.8 -2.7 -2.0 -4.2
11 Hollanda
0.5
-5.6 -5.1 -4.4 -4.1
12 Belçika
-1.1 -5.6 -3.9 -3.9 -4.0
13 Polonya
-3.7 -7.4 -7.9 -5.0 -3.9
14 Hırvatistan -1.3 -4.2 -5.1 -5.2 -3.8
15 Avusturya
-1.1 -4.6 -5.1 -4.5 -3.7
16 Litvanya
-3.3 -9.4 -7.2 -5.5 -3.3
17 Malta
-4.6 -3.7 -3.6 -2.8 -3.3
18 Slovenya
-0.3 -5.5 -5.4 -5.6 -3.2
19 İtalya
-2.7 -5.4 -4.3 -3.7 -2.9
20 Romanya
-4.8 -7.3 -6.4 -4.3 -2.5
21 Finlandiya
4.3
-2.7 -2.8 -1.1 -2.3
22 Macaristan -3.7 -4.6 -4.4
4.2
-2.0
23 Lüksemburg 3.2
-0.8 -0.9 -0.2 -0.8
24 İsveç
2.2
-1.0
0.0
0.0
-0.7
25 Bulgaristan 2.9
-0.9 -4.0 -2.0 -0.5
26 Estonya
-2.3 -2.0
0.4
1.7
-0.2
27 Letonya
-7.5 -7.8 -7.3 -3.2
0.1
28 Almanya
-0.1 -3.1 -4.2 -0.8
0.1
AB ülkelerinin tamamına yakınında bütçe açığı
yaşanmaktadır. Özellikle İspanya, İngiltere, İrlanda, Portekiz,
Kıbrıs, Yunanistan ve Fransa’daki bütçe açıkları önemli ölçüdedir.
1993’te imzalanan Maastrich Kriterlerine göre; AB para birliğine
kabul edilecek ülkelerin bütçe açığının GSYİH’ya oranı, %3’ü;
geçmemelidir. Oysa AB ülkelerinin 18’ bu oranın üzerindedir.
(Video)
11. Kamu Borç Stoku Açığı
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Devlet
Yunanistan
İtalya
Portekiz
İrlanda
Belçika
Fransa
İngiltere
İspanya
Kıbrıs
Almanya
Macaristan
Malta
Hollanda
Polonya
Hırvatistan
Finlandiya
Slovakya
Slovenya
Çek Cumh.
Danimarka
Litvanya
İsveç
Romanya
Letonya
Avusturya
Lüksemburg
Bulgaristan
Estonya
2008
112.9
106.1
71.7
44.2
89.2
68.2
51.9
40.2
48.9
66.8
73.0
60.9
58.5
47.1
29.3
33.9
27.9
27.9
28.7
33.4
15.5
38.8
13.6
17.2
11.8
14.4
15.5
4.5
2009
129.7
116.4
83.7
64.4
95.7
79.2
67.1
54.0
58.5
74.5
79.8
66.5
60.8
50.9
35.8
43.5
35.6
35.6
34.2
40.7
29.5
42.6
23.8
32.9
16.8
15.3
15.6
7.1
2010
148.3
119.3
94.0
91.2
95.6
82.4
78.5
61.7
61.3
82.4
81.8
67.3
63.4
54.8
42.6
48.7
41.0
41.0
37.9
42.7
38.4
39.4
31.1
39.7
20.5
19.2
14.9
6.7
2011
170.3
120.8
108.4
104.1
97.8
85.8
84.3
70.4
71.1
80.4
81.4
70.0
65.7
56.2
47.2
49.2
43.3
43.3
41.0
46.4
39.4
38.6
34.4
37.5
24.4
18.3
15.4
6.0
2012
156.9
127.0
123.8
117.4
99.8
90.2
88.8
85.9
85.8
81.9
79.2
71.6
71.3
55.6
53.7
53.6
52.1
52.1
45.9
45.6
41.2
38.3
38.2
36.4
27.9
20.8
17.6
9.7
AB ülkelerinin tamamına yakınında kamu borç
stokunun GSYİH’ya oranı, Maastrich Kriterlerinde
belirtilen %60 sınırının üzerindedir. Özellikle Yunanistan,
İtalya, Portekiz, İrlanda ve Belçika’da bu oran %100’ün
üzerindedir.
12. İşsizlik Oranı
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Devlet
İspanya
Yunanistan
Hırvatistan
Portekiz
Letonya
İrlanda
Slovakya
Litvanya
Bulgaristan
Kıbrıs
Macaristan
İtalya
Polonya
Estonya
Fransa
Slovenya
İsveç
İngiltere
Finlandiya
Belçika
Danimarka
Romanya
Çek Cum.
Malta
Almanya
Hollanda
Lüksemburg
Avusturya
2008
11.3
7.7
8.4
7.6
7.4
6
9.6
5.8
5.6
3.6
7.8
6.7
7.1
5.5
7.4
4.4
6.2
5.3
6.3
7
3.4
5.8
4.4
6
7.5
2.8
5.1
3.8
2009
18
9.5
9.1
9.5
17.1
12
12.1
13.7
6.8
5.4
10
7.8
8.2
13.8
9.1
5.9
8.3
7.7
8.2
7.9
6
6.9
6.7
6.9
7.7
3.4
5.1
4.8
2010
20.1
12.5
11.8
10.8
18.7
13.9
14.4
17.8
10.2
6.3
11.2
8.4
9.6
16.9
9.3
7.2
8.6
7.8
8.4
8.3
7.5
7.3
7.3
6.9
7.1
4.5
4.4
4.4
2011
21.6
17.7
13.4
12.7
16.2
14.6
13.5
15.3
11.3
7.9
10.9
8.4
9.6
12.5
9.2
8.2
7.8
7.8
7.7
7.1
7.6
7.4
6.7
6.5
5.9
4.4
4.9
4.1
2012
25
24.2
15.8
15.6
14.9
14.7
13.9
13.2
12.3
11.8
10.9
10.7
10.1
10.1
9.9
8.8
8
7.9
7.6
7.5
7.5
7
7
6.4
5.4
5.3
5.1
4.3
İşsizlik, AB’nin en önemli sorunları arsındadır. (Video)
Yunanistan’da ve AB’de Genç İşsizler (Video)
Genç işsizler, AB için en önemli risk
faktörlerinden birisini oluşturmaktadır. İleride
sosyal patlamalara neden olabilecek bir konudur.
Bosna-Hersek, Ukrayna, Arap Baharı, …
Download

Ders