GÖSTERGELERLE FRANSA
YABANCI YATIRIMLAR (2013 yılı sonu)
-
Türkiye’de 160 ülkeden, 36.327 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur. Konya’da ise 30
ülkeden, 127 adet yabancı sermayeli firma mevcuttur.
-
Fransa, Türkiye için bu alanda 8. sırada gelmektedir. 1.189 firma ile Fransa, toplam rakamın
%3,3’ünü oluşturmaktadır (İlk sırada ülke ise Almanya’dır.)
-
Konya için Fransa, bu alanda 8. sırada gelmektedir. 3 firma ile Fransa, Konya’da yer alan
yabancı sermayeli firmaların %2,4’ünü oluşturmaktadır (İlk sırada ülke ise Almanya’dır.)
DIŞ TİCARET (2013 yılı sonu)
İhracat:
-
Türkiye’nin toplam ihracatı 152 milyar dolar ilken Fransa’ya olan ihracat 6,38 milyar dolardır.
Bu rakamla Fransa toplam ihracatımızın %4,2’sini oluşturmakta ve en fazla ihracat yapılan 6.
ülke konumundadır (İlk sıradaki ülke ise Almanya’dır.)
-
Konya’nın ise toplam ihracatı 1,35 milyar dolar ilken Fransa’ya olan ihracat 15,6 milyon
dolardır. Bu rakamla Fransa toplam ihracatımızın %1,2’sini oluşturmakta ve en fazla ihracat
yapılan 22. ülke konumundadır (İlk sıradaki ülke ise Irak’tır.)
İthalat:
-
Türkiye’nin toplam ithalatı 252 milyar dolar ilken Fransa’dan olan ithalat 8,08 milyar dolardır.
Bu rakamla Fransa toplam ithalatımızın %3,2’sini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 9.
ülke konumundadır (İlk sıradaki ülke ise Rusya’dır.)
-
Konya’nın toplam ithalatı 1,23 milyar dolar ilken Fransa’dan olan ithalat 22,2 milyon dolardır.
Bu rakamla Fransa toplam ithalatımızın %1,8’ini oluşturmakta ve en fazla ithalat yapılan 14.
ülke konumundadır (İlk sıradaki ülke ise Çin’dir)
Dış Ticaret Açığımız (2013 yılı sonu itibariyle)
- Türkiye’nin Fransa ile olan dış ticaret açığı yaklaşık 1,7 milyar dolardır.
- Konya’nın Fransa ile olan dış ticaret açığı ise yaklaşık 6,7 milyon dolardır.
TURİZM (2013 yılı sonu itibariyle)
- Mevlana Müzesi Türkiye’de en çok ziyaret edilen 3. müzedir.
- 2013’te yerli ve yabancı toplamda yaklaşık 2,4 milyon turist Konya’yı ziyaret etmiştir. Yabancıların
konaklama sayısı ise 142.191’dir.
- Fransa’dan ise yapılan konaklama sayısı 3.491’dir ve bu rakamla toplam konaklamanın %2,5’ini
oluşturmaktadır. Fransa bu rakamla Konya için bu alanda 8. sırada yer almaktadır (İlk sırada ülke ise
Japonya’dır.)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, TÜİK, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Download

Göstergelerle Fransa